Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 57.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-04010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4199
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 05:17:09 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 07:17:14.114130 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 07:17:14.114191 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:17:14.114212 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218197" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 07:17:14.114239 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:17:14.114254 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 07:17:14.114267 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 07:17:14.114286 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 07:17:14.114301 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:17:14.114312 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:17:14.114327 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:17:14.114341 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:17:14.114359 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:17:14.114369 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:17:14.114377 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:17:14.114385 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:17:14.114393 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 07:17:14.114411 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:17:14.114431 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:17:14.114445 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:17:14.114455 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 07:17:14.114465 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 07:17:14.114479 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:17:14.114493 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:17:14.122556 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:17:14.122582 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:17:14.122593 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 07:17:14.122600 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:17:14.122606 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:17:14.122611 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:17:14.122615 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 07:17:14.122642 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 07:17:14.140831 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 07:17:14.140893 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 07:17:14.140920 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:17:14.140928 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:17:14.140935 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:17:14.140940 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:17:14.140946 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:17:14.140954 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:17:14.140970 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:17:14.140976 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:17:09 GMT 2019-08-24 07:17:14.140982 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:17:14.140987 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 07:17:14.140994 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:17:14.141010 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 07:17:14.141061 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 07:17:14.141087 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 07:17:14.148789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.148838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.148897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.149003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.149138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.149245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.149408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.149497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.156814 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:17:14.156901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.157995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.158089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.158212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.158332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.158455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.164646 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:17:14.164718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.164862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.164970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.165102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.165219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.165354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.165463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.165695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.165724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.165852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.165957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.166084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.166218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.166341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.166456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.166592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.166708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.166827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.166948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.167063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.167181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.167305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.167423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.167547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.167667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.167789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.167907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.168033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.168151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.168272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.172728 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-24 07:17:14.172942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.173060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.173168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.173294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.173409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.173536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.173663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.173792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.173925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.174028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.174235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.174348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.174475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.174595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.174713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.174844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.174967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.175106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.175226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.175345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.175489 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.175836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:17:14.175935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.176067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.176171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.176298 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-24 07:17:14.176359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.176485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.176601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.176737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.176843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.176966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.177084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.177206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.177325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.177456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:17:14.177469 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-24 07:17:14.177479 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:17:14.177485 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 07:17:14.177515 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 07:17:14.177553 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:17:14.177570 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:17:14.177584 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:17:14.177603 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 07:17:14.177608 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 07:17:14.177785 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 07:17:14.177801 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 07:17:14.177848 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.177857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 07:17:14.177878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.177909 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.177919 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.177933 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:17:14.177955 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.177962 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.177976 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:17:14.177992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.178034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.178050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.178072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178101 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.178108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 07:17:14.178134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.178161 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:17:14.178176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 07:17:14.178197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178222 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.178230 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178240 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:17:14.178258 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.178265 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178275 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:17:14.178293 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.178299 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178309 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:17:14.178323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.178358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.178373 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 07:17:14.178394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178419 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.178426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178436 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 07:17:14.178450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.178476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 07:17:14.178491 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178497 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 07:17:14.178511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178536 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.178543 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178553 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:17:14.178571 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.178583 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178594 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:17:14.178612 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.178619 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178628 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:17:14.178646 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.178652 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178662 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.178848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.178916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.178951 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.178963 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.178988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179041 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.179146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.179177 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179196 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:17:14.179213 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 07:17:14.179236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:17:14.179280 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:17:14.179305 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179315 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 07:17:14.179339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179382 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.179393 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179412 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:17:14.179444 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.179456 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179472 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:17:14.179502 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.179513 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179529 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:17:14.179559 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.179571 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.179622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.179687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.179714 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.179751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179796 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.179807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179824 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 07:17:14.179848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.179893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:17:14.179918 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179928 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 07:17:14.179952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.179994 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.180006 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180023 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:17:14.180048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.180163 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.180192 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180203 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.180232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180283 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.180296 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180313 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 07:17:14.180337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.180381 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:17:14.180407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180418 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 07:17:14.180441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180483 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.180495 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180511 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.180535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.180591 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.180618 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180629 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.180654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180699 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.180711 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180729 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 07:17:14.180753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.180798 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 07:17:14.180823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180834 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 07:17:14.180856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180901 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.180912 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180929 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:17:14.180958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.180971 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.180987 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.181010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.181061 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 07:17:14.181086 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181096 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.181120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181162 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.181174 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 07:17:14.181242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.181291 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 07:17:14.181317 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181328 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 07:17:14.181351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181550 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.181563 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181690 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:17:14.181730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.181742 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.181789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.181840 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 07:17:14.181868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181879 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.181904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181948 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.181960 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.181976 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 07:17:14.182001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.182044 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 07:17:14.182069 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182079 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 07:17:14.182103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.182156 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.182197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.182239 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 07:17:14.182265 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182275 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.182298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182341 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.182352 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182368 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 07:17:14.182392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.182435 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 07:17:14.182460 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182471 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 07:17:14.182495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.182550 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182567 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.182599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.182643 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.182669 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182679 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.182702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182747 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.182759 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182775 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 07:17:14.182799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.182843 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:17:14.182868 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182878 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 07:17:14.182901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182945 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.182956 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.182973 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:17:14.182996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.183039 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.183064 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183075 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.183100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183145 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.183158 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183175 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 07:17:14.183250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.183300 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:17:14.183326 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183337 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 07:17:14.183365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183409 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.183420 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183437 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:17:14.183461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.183504 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.183529 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183539 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.183562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183614 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.183626 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 07:17:14.183666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.183710 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:17:14.183738 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183749 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 07:17:14.183772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183815 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.183827 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183843 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 07:17:14.183874 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.183885 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183901 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 07:17:14.183925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.183957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.183975 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.184000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184011 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.184033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184075 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.184086 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184104 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 07:17:14.184127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.184170 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:17:14.184195 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184206 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:17:14.184229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.184282 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:17:14.184324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.184369 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.184395 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184406 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.184429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184476 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.184487 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184504 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:17:14.184528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.184716 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:17:14.184745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184755 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:17:14.184779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184830 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:17:14.184842 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184859 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:17:14.184883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.184929 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.184956 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.184966 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.184990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185087 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185100 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.185199 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.185230 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185248 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:17:14.185266 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 07:17:14.185289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:17:14.185332 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:17:14.185357 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185368 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 07:17:14.185392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185435 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:17:14.185446 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185463 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:17:14.185486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.185532 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.185559 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185569 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.185601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185653 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.185754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.185783 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185801 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:17:14.185819 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 07:17:14.185842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:17:14.185885 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:17:14.185910 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185920 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:17:14.185944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.185987 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:17:14.185999 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186015 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:17:14.186038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.186082 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.186107 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186118 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.186142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186184 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186195 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.186293 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.186323 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186341 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:17:14.186358 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 07:17:14.186381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:17:14.186423 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:17:14.186448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186458 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 07:17:14.186482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186526 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.186538 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186554 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 07:17:14.186592 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.186604 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186621 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 07:17:14.186698 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.186713 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186733 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:17:14.186760 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.186768 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186778 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:17:14.186797 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.186804 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186813 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:17:14.186831 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.186837 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186847 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 07:17:14.186864 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.186871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.186894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.186947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.186965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.186972 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.186988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187015 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187022 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 07:17:14.187046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.187072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:17:14.187087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187093 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 07:17:14.187108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187133 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187140 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187150 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:17:14.187168 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187174 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.187201 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187207 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187217 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:17:14.187230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.187263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.187278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187284 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.187298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187322 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187329 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 07:17:14.187352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.187377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:17:14.187392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187398 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:17:14.187412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187444 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:17:14.187466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.187491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.187506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187512 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.187526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187550 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187557 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:17:14.187580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.187605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:17:14.187628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187635 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:17:14.187650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187689 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187701 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187719 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:17:14.187752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187764 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187782 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.187816 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187827 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187839 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:17:14.187853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.187887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.187903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187909 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.187924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187949 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.187956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:17:14.187979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.187994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.188004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:17:14.188018 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188024 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.188038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188063 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.188069 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188079 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:17:14.188096 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.188103 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188112 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:17:14.188130 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.188137 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188146 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:17:14.188163 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.188170 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188179 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:17:14.188196 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.188203 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188212 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:17:14.188225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.188265 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.188280 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188286 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.188300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188324 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188331 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188341 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 07:17:14.188354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.188379 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.188393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188423 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188430 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188440 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188453 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188468 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.188482 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.188513 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188523 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.188540 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.188547 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188556 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 07:17:14.188573 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.188580 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188590 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 07:17:14.188607 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.188613 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188631 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:17:14.188649 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.188656 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188666 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 07:17:14.188683 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:17:14.188689 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188698 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 07:17:14.188716 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.188723 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188732 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.188750 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.188756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188766 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.188782 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.188789 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188799 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 07:17:14.188816 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.188822 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188832 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:17:14.188849 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.188855 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188865 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:17:14.188878 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.188932 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.188950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188956 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.188973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.188998 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.189005 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189015 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:17:14.189032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189039 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189048 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:17:14.189065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189071 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189081 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:17:14.189097 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.189104 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189113 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:17:14.189126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.189163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189184 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.189199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189224 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189231 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189241 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 07:17:14.189254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.189278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.189292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189319 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189326 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189336 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189349 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.189379 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189404 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.189410 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189420 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:17:14.189438 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189444 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189453 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:17:14.189470 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.189477 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189486 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:17:14.189503 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.189509 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189519 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:17:14.189536 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.189543 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189552 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:17:14.189573 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.189580 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189590 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:17:14.189607 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189613 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.189648 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189655 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189664 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:17:14.189681 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189688 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189697 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:17:14.189715 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189721 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189731 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:17:14.189748 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189754 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189764 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:17:14.189777 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.189831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.189848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189854 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.189869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189894 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189901 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189911 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:17:14.189928 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.189935 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:17:14.189961 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.189967 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.189976 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:17:14.189994 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:17:14.190000 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.190009 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.190050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.190060 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.190081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.190095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.190120 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190127 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.190137 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 07:17:14.190150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.190165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.190175 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.190189 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190215 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190222 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190246 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.190275 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190300 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.190308 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190317 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:17:14.190335 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.190341 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190351 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:17:14.190367 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.190374 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190383 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:17:14.190401 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.190407 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190416 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:17:14.190434 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.190440 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190450 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:17:14.190467 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.190473 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190483 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:17:14.190500 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.190507 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190516 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.190533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.190540 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190549 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:17:14.190567 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.190573 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190583 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:17:14.190600 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190607 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190621 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 07:17:14.190639 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.190646 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190656 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:17:14.190673 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.190679 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190689 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:17:14.190702 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.190759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.190774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190804 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190811 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190820 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190834 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.190863 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190888 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.190895 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190905 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 07:17:14.190922 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.190929 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190939 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 07:17:14.190956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.190962 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.190971 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:17:14.190989 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.190995 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191004 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 07:17:14.191021 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.191028 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191037 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 07:17:14.191054 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.191060 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191070 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:17:14.191087 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.191093 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191103 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 07:17:14.191120 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.191126 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191135 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 07:17:14.191153 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.191159 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191169 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 07:17:14.191187 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.191193 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191202 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:17:14.191220 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.191226 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191236 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:17:14.191253 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.191260 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191269 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 07:17:14.191286 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.191293 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191302 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.191319 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.191325 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191335 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 07:17:14.191348 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.191431 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191438 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 07:17:14.191453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191477 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.191484 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191494 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:17:14.191507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.191532 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191547 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191554 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.191567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191592 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.191599 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191609 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 07:17:14.191628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.191653 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:17:14.191669 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191675 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 07:17:14.191690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191714 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.191721 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191730 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:17:14.191748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.191754 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191764 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:17:14.191781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.191787 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191797 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:17:14.191814 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:17:14.191821 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191830 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:17:14.191843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.191879 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 07:17:14.191894 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191900 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.191914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191939 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:17:14.191946 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191955 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 07:17:14.191968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.191983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.191993 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 07:17:14.192007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:17:14.192035 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192042 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:17:14.192052 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:17:14.192081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.192095 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192120 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.192127 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192136 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 07:17:14.192154 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.192160 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192169 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 07:17:14.192186 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.192193 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192203 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 07:17:14.192220 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:17:14.192226 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192236 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:17:14.192253 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.192259 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192269 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 07:17:14.192286 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.192293 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192302 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 07:17:14.192320 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.192326 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192336 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:17:14.192353 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.192359 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192369 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 07:17:14.192386 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.192392 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192402 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 07:17:14.192419 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.192425 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192435 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.192448 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 07:17:14.192496 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.192514 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192520 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 07:17:14.192535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.192566 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:17:14.192588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.192613 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.192634 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192640 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.192654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192679 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:17:14.192686 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192696 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 07:17:14.192709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.192734 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:17:14.192748 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 07:17:14.192774 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:17:14.192781 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:17:14.192790 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 07:17:14.192808 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:17:14.192814 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 07:17:14.192824 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 07:17:14.192840 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:17:14.192847 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:17:14.192857 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 07:17:14.192870 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 07:17:14.192893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.192909 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192914 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.192928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.192960 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.192969 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:17:14.192986 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.192993 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193003 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:17:14.193020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193026 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193036 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:17:14.193049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.193082 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193097 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193103 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.193116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193140 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193147 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193157 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 07:17:14.193170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.193195 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.193208 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193234 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193241 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193251 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193264 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.193294 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193319 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193326 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193336 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 07:17:14.193353 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193360 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193369 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 07:17:14.193386 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.193393 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193402 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:17:14.193419 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193425 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193435 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 07:17:14.193452 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.193459 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193468 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 07:17:14.193485 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193492 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193501 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 07:17:14.193518 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.193524 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193534 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 07:17:14.193551 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193557 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193567 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:17:14.193584 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193590 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193600 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:17:14.193613 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.193663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.193681 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193688 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 07:17:14.193703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193727 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193734 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193743 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:17:14.193760 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.193767 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193776 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:17:14.193794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.193800 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193809 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:17:14.193826 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193833 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193843 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:17:14.193860 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.193866 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193876 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:17:14.193889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.193928 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.193943 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193949 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.193964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.193994 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.194053 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.194069 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194080 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:17:14.194090 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 07:17:14.194103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:17:14.194127 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:17:14.194142 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194148 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 07:17:14.194162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194186 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.194192 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194202 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 07:17:14.194215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.194240 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.194255 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194261 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.194275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194299 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:17:14.194306 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194316 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 07:17:14.194329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.194354 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 07:17:14.194368 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194374 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 07:17:14.194388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194412 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.194419 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:17:14.194442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.194466 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.194481 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194487 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.194501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194526 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194532 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194542 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 07:17:14.194556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.194570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.194580 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:17:14.194593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194625 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194632 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194643 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194656 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194672 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.194687 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194712 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.194719 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194729 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 07:17:14.194746 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.194753 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194762 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 07:17:14.194779 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.194786 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194795 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 07:17:14.194812 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.194819 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194828 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 07:17:14.194846 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.194852 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194862 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 07:17:14.194879 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:17:14.194886 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194896 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 07:17:14.194913 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:17:14.194920 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194929 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 07:17:14.194946 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:17:14.194953 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194963 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 07:17:14.194980 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:17:14.194986 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.194996 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 07:17:14.195013 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.195020 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.195029 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 07:17:14.195046 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.195054 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.195063 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 07:17:14.195081 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.195087 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.195096 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 07:17:14.195113 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.195120 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.195129 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 07:17:14.195143 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.195203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.195221 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195227 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 07:17:14.195242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.195274 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195283 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 07:17:14.195296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.195321 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.195336 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195342 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.195356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195380 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.195387 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195396 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 07:17:14.195410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.195434 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:17:14.195449 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195455 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.195470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195494 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.195501 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195510 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 07:17:14.195527 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.195534 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195543 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:17:14.195560 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.195566 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195576 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:17:14.195593 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.195600 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195609 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:17:14.195628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.195665 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195680 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195686 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.195701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195726 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195733 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195742 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 07:17:14.195756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.195771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.195781 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.195794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195821 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195828 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195837 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195851 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.195880 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.195913 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195922 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:17:14.195939 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.195946 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:17:14.195972 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.195979 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.195988 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 07:17:14.196005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.196012 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.196022 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:17:14.196039 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.196055 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:17:14.196072 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196079 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.196089 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 07:17:14.196106 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:17:14.196113 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.196122 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 07:17:14.196135 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.196174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.196190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196196 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 07:17:14.196212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196236 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.196243 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196252 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 07:17:14.196269 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196276 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196285 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 07:17:14.196302 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196309 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196318 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 07:17:14.196335 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.196341 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196351 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 07:17:14.196368 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196374 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196384 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 07:17:14.196401 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196407 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196417 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 07:17:14.196434 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196440 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196450 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:17:14.196467 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196473 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196483 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:17:14.196496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.196547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.196561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196568 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 07:17:14.196582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196607 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:17:14.196614 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 07:17:14.196643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.196668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:17:14.196685 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:17:14.196692 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 07:17:14.196702 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 07:17:14.196717 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196723 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 07:17:14.196737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196760 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.196779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:17:14.196796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.196806 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:17:14.196816 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 07:17:14.196833 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.196840 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 07:17:14.196850 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 07:17:14.196866 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:17:14.196872 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 07:17:14.196881 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 07:17:14.196898 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.196905 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.196915 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.196931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.196938 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.196947 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.196964 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.196970 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.196980 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.196997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.197003 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 07:17:14.197013 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.197029 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:17:14.197036 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 07:17:14.197045 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:17:14.197062 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:17:14.197068 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 07:17:14.197078 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 07:17:14.197094 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.197100 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.197110 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.197127 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:17:14.197133 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 07:17:14.197143 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 07:17:14.197159 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.197165 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 07:17:14.197176 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.197193 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.197199 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:17:14.197209 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.197224 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:17:14.197230 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 07:17:14.197240 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 07:17:14.197254 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 07:17:14.197288 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.197317 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:17:14.197344 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.197371 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 07:17:14.197398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.197425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:17:14.197451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.197478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:17:14.197505 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.197531 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:17:14.197558 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.197584 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 07:17:14.197610 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 07:17:14.197642 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 07:17:14.197669 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 07:17:14.197695 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 07:17:14.197721 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 07:17:14.197748 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 07:17:14.197774 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.197799 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:17:14.197827 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.197855 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:17:14.197896 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.197924 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:17:14.197950 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.197977 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:17:14.198003 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.198030 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:17:14.198056 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.198083 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:17:14.198109 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.198136 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:17:14.198163 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.198189 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:17:14.198216 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.198242 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:17:14.198269 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.198295 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:17:14.198322 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.198349 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:17:14.198375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.198401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:17:14.198429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.198456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.198483 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.198508 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.198534 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.198560 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.198586 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.198612 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:17:14.198645 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 07:17:14.198672 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 07:17:14.198699 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.198724 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:17:14.198751 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.198777 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.198803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.198829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:17:14.198900 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.198927 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 07:17:14.198953 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.198978 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:17:14.199005 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.199033 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:17:14.199060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.199087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:17:14.199113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.199140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:17:14.199167 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199184 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199210 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.199236 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199258 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199289 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.199389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.199505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.199606 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199638 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.199665 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199691 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.199717 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199734 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199760 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.199787 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199803 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199829 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.199854 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199880 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.199906 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199931 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.199957 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.199983 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.200009 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200035 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.200061 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200078 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200103 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.200129 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200155 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.200180 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200206 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.200232 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200257 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.200283 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200310 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.200336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200353 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.200485 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200501 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200543 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.200568 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200594 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.200624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200642 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200659 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.200710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.200827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200860 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200905 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.200931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.200982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.201034 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201060 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.201086 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201102 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201119 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201135 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201160 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:17:14.201186 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201212 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:17:14.201238 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201254 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.201322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.201440 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201466 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:17:14.201493 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201520 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.201546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201572 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.201598 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201653 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201679 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.201706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:17:14.201873 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201889 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201915 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.201941 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201957 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201974 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.201999 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.202025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.202127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.202228 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202254 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.202280 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202306 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.202331 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202348 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202374 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.202400 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202416 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202442 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.202468 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202494 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.202519 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202545 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.202571 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202596 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.202627 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202654 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:17:14.202680 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202696 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202722 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:17:14.202748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202774 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.202801 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202827 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.202853 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202878 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.202904 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202929 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.202956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.202989 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203005 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203053 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.203105 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203163 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.203188 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203214 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.203240 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203273 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203299 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.203324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:17:14.203442 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203458 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203475 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.203543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203560 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.203650 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203676 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:17:14.203703 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203719 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203736 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203752 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203778 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:17:14.203804 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203830 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:17:14.203856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203872 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203889 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203915 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.203941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.203990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:17:14.204059 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204085 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:17:14.204111 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204136 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:17:14.204162 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204188 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:17:14.204214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204263 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.204315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:17:14.204456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:17:14.204486 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.204543 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.204593 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.204650 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.204699 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.204747 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.204796 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 07:17:14.204844 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 07:17:14.204892 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 07:17:14.204940 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.204988 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.205036 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.205085 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.205134 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.205183 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.205232 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.205280 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.205329 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.205377 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.205425 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.205474 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.205521 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.205569 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.205634 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.205688 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.205735 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 07:17:14.205832 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.205880 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.205927 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.205975 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.206023 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.206076 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.206123 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.206173 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.206230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.206279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.206327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.206375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.206423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.206469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.206517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 07:17:14.206565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 07:17:14.206613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 07:17:14.206668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.206716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.206765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.206811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.206858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.206906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.206954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.207002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.207049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.207097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.207145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.207194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.207242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.207290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.207343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.207395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.207441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 07:17:14.207487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.207535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.207582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.207637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.207685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.207738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.207785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.207834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.207891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.207940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.207988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.208037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.208085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.208131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.208179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 07:17:14.208227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 07:17:14.208275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 07:17:14.208323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.208369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.208418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.208465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.208511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.208560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.208609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.208662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.208712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.208760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.208808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.208857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.208913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.208979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.209033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.209085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.209131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 07:17:14.209177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.209224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.209270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.209320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.209369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.209420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.209482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.209533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.209588 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:17:14.209614 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.209683 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.209739 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.209793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.209848 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.209902 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.209956 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:17:14.210022 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:17:14.210074 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:17:14.210126 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.210178 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.210244 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.210298 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.210352 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.210406 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.210460 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.210513 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.210576 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.210637 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.210692 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.210798 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.210852 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.210906 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.210961 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.211014 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.211069 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:17:14.211123 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.211177 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.211231 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.211311 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.211418 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.211484 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.211540 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.211595 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.211664 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:17:14.211688 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.211744 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.211798 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.211853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.211908 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.211963 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.212030 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:17:14.212082 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:17:14.212134 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:17:14.212186 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.212238 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.212290 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.212344 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.212396 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.212449 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.212501 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.212553 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.212625 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.212681 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.212736 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.212791 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.212845 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.212901 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.212955 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.213022 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.213076 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:17:14.213129 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.213196 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.213251 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.213305 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.213360 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.213414 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.213469 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.213525 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.213587 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 07:17:14.213610 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.213666 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.213716 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.214027 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.214079 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.214127 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.214176 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:17:14.214224 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:17:14.214273 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:17:14.214322 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.214371 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.214419 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.214468 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.214517 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.214567 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.214620 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.214670 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.214721 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.214770 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.214818 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.214867 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.214916 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.214965 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.215014 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.215063 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.215113 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:17:14.215163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.215211 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.215261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.215310 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.215358 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.215407 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.215455 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.215505 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.215561 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 07:17:14.215582 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.215641 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.215693 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.215744 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.215795 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.215846 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.215897 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:17:14.215947 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:17:14.215998 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:17:14.216049 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.216101 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.216152 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.216202 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.216254 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.216304 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.216355 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.216405 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.216456 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.216506 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.216559 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.216609 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.216672 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.216723 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.216773 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.216823 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.216874 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:17:14.216925 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.216975 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.217027 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.217078 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.217128 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.217179 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.217230 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.217282 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.217335 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 07:17:14.217352 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 07:17:14.217381 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 07:17:14.217409 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 07:17:14.217436 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 07:17:14.217462 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 07:17:14.217482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.217498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.217508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.217517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.217527 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.217535 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.217544 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:17:14.217553 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:17:14.217562 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:17:14.217570 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.217579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.217588 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.217596 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.217605 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.217614 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.217628 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.217636 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.217645 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.217653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.217661 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.217670 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.217679 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.217687 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.217695 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.217703 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.217711 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:17:14.217720 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.217727 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.217735 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.217743 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.217751 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.217759 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.217767 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.217775 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.217787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.217798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.217806 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.217815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.217822 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.217831 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.217838 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:17:14.217845 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:17:14.217853 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:17:14.217861 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.217868 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.217876 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.217884 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.217891 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.217899 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.217907 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.217914 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.217921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.217929 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.217936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.217944 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.217951 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.217959 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.217966 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.217974 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.217981 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:17:14.217988 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.217996 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.218003 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.218011 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.218018 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.218026 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.218033 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.218042 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.218050 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.218060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.218067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.218075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.218083 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.218090 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.218096 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:17:14.218103 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:17:14.218111 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:17:14.218117 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.218125 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.218132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.218139 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.218146 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.218153 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.218160 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.218167 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.218175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.218186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.218193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.218201 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.218209 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.218217 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.218224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.218230 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.218237 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:17:14.218244 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.218251 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.218257 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.218264 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.218271 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.218278 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.218285 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.218291 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.218299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:17:14.218308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.218315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:17:14.218322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:17:14.218330 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:17:14.218337 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:17:14.218344 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:17:14.218351 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:17:14.218359 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:17:14.218366 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:17:14.218372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:17:14.218379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:17:14.218386 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:17:14.218393 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.218400 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.218406 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:17:14.218413 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:17:14.218420 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:17:14.218426 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:17:14.218433 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.218440 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:17:14.218446 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:17:14.218453 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:17:14.218460 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:17:14.218466 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:17:14.218473 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:17:14.218479 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:17:14.218486 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:17:14.218492 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:17:14.218500 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:17:14.218506 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:17:14.218514 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:17:14.218520 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:17:14.218527 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:17:14.218779 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 07:17:14.218790 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:17:14.218795 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:17:14.218800 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:17:14.218806 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 07:17:14.218811 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:17:14.218815 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:17:14.218824 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 07:17:14.218833 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:17:14.218871 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.218878 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218197" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:17:14.218891 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:17:14.218912 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 07:17:14.218919 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 07:17:14.218923 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 07:17:14.218927 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 07:17:14.218933 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218197" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:17:14.218943 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:17:14.218949 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:17:14.218954 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:17:14.218965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.218974 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:17:14.218979 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 07:17:14.219003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.219011 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:17:14.219016 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.219039 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:17:14.219044 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 07:17:14.219049 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 07:17:14.219053 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 07:17:14.219057 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 07:17:14.219061 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 07:17:14.219065 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 07:17:14.219070 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 07:17:14.219076 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218197" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:17:14.219086 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:17:14.219092 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:17:14.219096 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:17:14.219103 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.219108 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:17:14.219112 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:17:14.219135 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:17:14.219141 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.219146 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.219151 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.219155 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:17:14.219166 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:17:14.219173 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:17:14.219178 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:17:14.219183 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:17:14.219189 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "218197" 2019-08-24 07:17:14.219197 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:17:14.219201 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:17:14.219206 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:17:14.219212 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:17:14.219216 wsdl: in serializeType: returning: 218197 2019-08-24 07:17:14.219223 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:17:14.219230 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:17:14.219234 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:17:14.219238 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:17:14.219243 wsdl: in serializeType: returning: 218197 2019-08-24 07:17:14.219247 wsdl: serializeRPCParameters returning: 218197 2019-08-24 07:17:14.219268 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=218197 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 07:17:14.219273 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 07:17:14.219279 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2787"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 07:17:14.219293 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 07:17:14.219298 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=218197 2019-08-24 07:17:14.219307 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 07:17:14.219381 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 07:17:14.219320 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:17:14.219330 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:17:14.219336 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:17:14.219341 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:17:14.219345 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:17:14.219351 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:17:14.219361 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:17:14.219370 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:17:14.219375 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:17:14.219387 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 07:17:14.219396 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:17:14.219403 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:17:14.227375 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:17:14.227397 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:17:14.227409 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 07:17:14.227414 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 07:17:14.227420 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:17:14.227425 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:17:14.227429 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:17:14.227434 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:17:14.227438 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 07:17:14.227473 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 07:17:14.238504 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 07:17:14.238529 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 07:17:14.238535 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:17:14.238541 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:17:14.238546 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:17:14.238551 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:17:14.238557 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:17:14.238566 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:17:14.238572 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:17:14.238584 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:17:09 GMT 2019-08-24 07:17:14.238591 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:17:14.238597 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 07:17:14.238602 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:17:14.238612 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 07:17:14.238637 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 07:17:14.238648 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 07:17:14.238657 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:17:14.238662 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 07:17:14.238667 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 07:17:14.238699 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:17:14.238710 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:17:14.238716 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:17:14.238743 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:17:14.238749 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 05:17:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 07:17:14.238783 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 07:17:14.238792 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 07:17:14.238815 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 07:17:14.238821 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 07:17:14.238930 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 07:17:14.239073 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 07:17:14.239081 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 07:17:14.239094 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 07:17:14.239105 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:17:14.239131 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 07:17:14.239186 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 07:17:14.239212 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:17:14.239224 nusoap_client: got fault 2019-08-24 07:17:14.239232 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 07:17:14.239236 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 07:17:14.239244 nusoap_client: detail =