Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 56.10/59.35Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53039700059 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2492
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 10:55:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 12:55:48.207124 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 12:55:48.207177 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:48.207191 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 12:55:48.207208 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:48.207219 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 12:55:48.207228 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 12:55:48.207242 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 12:55:48.207250 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:48.207256 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:48.207265 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:48.207275 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:55:48.207286 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:55:48.207292 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:55:48.207296 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:55:48.207301 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:55:48.207305 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 12:55:48.207317 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:55:48.207331 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:55:48.207340 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:55:48.207346 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 12:55:48.207351 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 12:55:48.207360 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:55:48.207369 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:55:48.215561 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:55:48.215592 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:55:48.215608 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 12:55:48.215616 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:55:48.215622 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:55:48.215627 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:55:48.215632 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 12:55:48.215676 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 12:55:48.233114 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 12:55:48.233178 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 12:55:48.233187 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:55:48.233193 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:55:48.233199 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:55:48.233221 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:55:48.233229 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:55:48.233237 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:55:48.233243 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:55:48.233249 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:55:46 GMT 2019-08-23 12:55:48.233255 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:55:48.233260 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 12:55:48.233266 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:55:48.233296 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 12:55:48.233335 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 12:55:48.233361 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 12:55:48.240819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:48.241654 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 12:55:48.241679 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-08-23 12:55:48.248612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.248962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.249288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.249306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.249330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.249365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.249381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.249415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.256740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.256772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.256869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.256897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.256936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.256968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.256994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.257733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.264496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.264554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:48.264596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.264664 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:48.264708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.264742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.264835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.264866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.264919 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:48.264961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.264991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:48.265141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265235 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:48.265286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265483 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 12:55:48.265516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265788 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-23 12:55:48.265816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.265898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:48.266320 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-23 12:55:48.266338 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:55:48.266344 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 12:55:48.266394 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 12:55:48.266435 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:55:48.266452 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:55:48.266459 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:55:48.266480 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 12:55:48.266485 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 12:55:48.266682 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 12:55:48.266700 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 12:55:48.266760 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.266769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 12:55:48.266790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.266821 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.266831 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.266845 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:55:48.266865 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.266873 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.266883 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:55:48.266899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.266929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.266942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.266958 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.266965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.266982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267010 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.267017 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 12:55:48.267042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.267069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:55:48.267085 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267091 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 12:55:48.267105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267130 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267137 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267147 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:55:48.267165 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267171 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267181 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:55:48.267198 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267205 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267215 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:55:48.267228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.267262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.267278 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267284 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 12:55:48.267299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267324 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.267331 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267341 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 12:55:48.267354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.267381 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 12:55:48.267396 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267402 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 12:55:48.267416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267441 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267448 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267458 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:55:48.267475 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267482 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267491 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:55:48.267509 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267515 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267525 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:55:48.267543 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.267550 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267559 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.267572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.267622 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.267638 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267645 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.267660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.267758 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.267775 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267787 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:48.267797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 12:55:48.267810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:48.267835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:55:48.267850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 12:55:48.267876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267902 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267909 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267919 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:55:48.267937 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267944 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267953 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:55:48.267971 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.267977 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.267987 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:55:48.268004 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.268011 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268020 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.268033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.268070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.268086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268092 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.268108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268134 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.268141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 12:55:48.268164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.268190 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:55:48.268205 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268211 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 12:55:48.268225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268250 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.268257 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268267 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:48.268280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.268305 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.268320 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268326 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.268339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268369 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.268376 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268386 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 12:55:48.268399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.268425 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:55:48.268440 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268446 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 12:55:48.268460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.268491 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268500 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.268513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.268539 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.268553 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268559 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.268573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268606 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.268613 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 12:55:48.268636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.268662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 12:55:48.268677 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268683 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 12:55:48.268696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268729 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.268737 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268747 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:55:48.268765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.268772 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.268794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.268824 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 12:55:48.268839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268845 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.268858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268883 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.268890 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268900 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 12:55:48.268913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.268938 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 12:55:48.268953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268959 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 12:55:48.268973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.268997 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.269004 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269013 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:55:48.269030 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.269037 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269046 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.269060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.269088 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 12:55:48.269103 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269109 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.269123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269147 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.269154 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269164 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 12:55:48.269177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.269202 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 12:55:48.269216 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269222 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 12:55:48.269236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.269267 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.269290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.269315 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 12:55:48.269330 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269336 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.269349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269373 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.269380 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269390 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 12:55:48.269403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.269428 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 12:55:48.269443 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269449 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 12:55:48.269462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.269493 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269502 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.269515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.269540 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.269555 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269561 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.269583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269610 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.269617 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269627 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 12:55:48.269640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.269666 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:55:48.269681 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269687 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 12:55:48.269708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269736 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.269743 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269753 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:55:48.269766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.269792 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.269807 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269814 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.269827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269851 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.269858 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269868 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 12:55:48.269881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.269906 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:55:48.269922 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269928 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 12:55:48.269941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269965 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.269972 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.269981 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:55:48.269994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.270019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.270034 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270040 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.270053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270077 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.270084 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270093 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 12:55:48.270106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.270131 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:55:48.270146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270152 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 12:55:48.270165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270189 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.270196 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270206 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 12:55:48.270223 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.270229 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270239 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 12:55:48.270252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.270281 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.270296 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270302 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.270316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270340 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.270347 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 12:55:48.270370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.270396 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:55:48.270411 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270417 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:55:48.270430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.270462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:48.270484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.270509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.270524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270530 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.270543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270570 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.270583 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270594 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:55:48.270608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.270635 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:48.270650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270656 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:55:48.270669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270696 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:48.270706 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270719 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:55:48.270732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.270759 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.270774 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270781 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.270794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270824 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.270881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.270899 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270910 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:48.270920 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 12:55:48.270932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:48.270957 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:55:48.270972 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.270978 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 12:55:48.270992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271017 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:48.271024 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271034 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:55:48.271047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.271072 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.271087 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271093 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.271106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271130 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271136 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.271193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.271209 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271220 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:48.271230 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 12:55:48.271243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:48.271267 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:55:48.271282 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271289 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:55:48.271302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271327 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:48.271334 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271344 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:55:48.271357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.271382 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.271396 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271403 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.271416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271438 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271445 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.271501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.271517 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271528 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:48.271538 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 12:55:48.271550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:48.271581 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:55:48.271597 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271604 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 12:55:48.271617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271643 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.271650 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271660 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 12:55:48.271678 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.271684 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271694 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 12:55:48.271716 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.271723 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271733 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:55:48.271751 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.271757 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271767 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:55:48.271784 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.271790 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271800 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:55:48.271817 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.271823 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271833 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 12:55:48.271849 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.271856 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271865 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.271878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.271928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.271944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271951 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.271964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.271990 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.271996 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 12:55:48.272019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.272044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:55:48.272059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272065 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 12:55:48.272078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272103 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272110 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272119 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:55:48.272136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.272170 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272177 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272186 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:55:48.272199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.272232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.272247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272253 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.272266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272291 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272335 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 12:55:48.272365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.272392 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:55:48.272408 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272419 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:55:48.272434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272466 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:48.272489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.272514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.272529 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272535 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.272549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272584 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272592 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272603 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:55:48.272616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.272642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:48.272658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272664 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:55:48.272681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272713 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272720 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272731 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:55:48.272749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272769 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.272787 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272794 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272803 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:55:48.272816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.272850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.272865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272872 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.272885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272914 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.272921 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:55:48.272944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.272973 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:48.272988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.272994 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.273008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273032 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.273039 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273049 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:55:48.273066 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.273098 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273118 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:55:48.273148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.273159 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273176 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:48.273207 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.273220 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273237 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:55:48.273267 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.273278 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273296 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:55:48.273319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.273393 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.273419 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273429 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.273453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273495 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273515 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 12:55:48.273529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.273545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.273555 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.273569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273608 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273616 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273626 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273639 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.273670 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.273704 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273717 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.273736 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.273743 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273752 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 12:55:48.273770 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.273777 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273786 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 12:55:48.273803 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.273810 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273819 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:55:48.273836 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.273843 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273852 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 12:55:48.273869 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:48.273876 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273885 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 12:55:48.273903 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.273910 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273920 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.273937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.273944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.273970 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.273976 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.273986 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 12:55:48.274003 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274010 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274019 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:55:48.274036 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274043 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274052 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:55:48.274065 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.274141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274147 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.274187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274218 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.274225 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274236 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:55:48.274254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274260 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274270 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:55:48.274287 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274294 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274303 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:55:48.274321 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.274328 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274337 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:55:48.274350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.274389 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274404 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274410 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.274425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274450 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 12:55:48.274481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.274497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.274507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.274520 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274548 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274555 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274565 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274585 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.274617 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274643 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.274650 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274659 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:55:48.274677 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274684 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274693 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:55:48.274716 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.274723 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274734 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:55:48.274752 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.274758 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274768 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:55:48.274785 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.274792 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274801 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:55:48.274823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.274829 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274840 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:55:48.274857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274874 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.274891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274897 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274906 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:55:48.274923 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274930 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274939 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:55:48.274957 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274963 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.274973 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:55:48.274990 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.274997 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.275006 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:55:48.275019 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.275074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.275092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275098 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.275112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275138 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.275145 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275155 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:55:48.275172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.275178 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275187 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:48.275204 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.275210 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275220 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:55:48.275237 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:48.275243 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275253 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.275266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.275303 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275325 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.275339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275364 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275371 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275380 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 12:55:48.275394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.275409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.275419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.275466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275514 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275526 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275544 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275565 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.275607 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275634 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.275641 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275651 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:55:48.275674 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.275681 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275694 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:55:48.275716 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.275723 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275733 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:55:48.275751 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.275757 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275767 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:55:48.275784 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.275791 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275800 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:55:48.275821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.275829 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275839 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:55:48.275856 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.275863 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.275894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.275901 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275910 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:55:48.275928 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.275935 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275944 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:55:48.275962 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.275968 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.275978 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 12:55:48.275995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.276002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.276011 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:55:48.276028 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.276035 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.276044 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:55:48.276088 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.276190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.276222 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276268 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276276 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276287 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276301 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.276338 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276364 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.276371 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276381 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 12:55:48.276398 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.276406 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276416 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 12:55:48.276433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.276440 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276449 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:55:48.276466 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.276473 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276482 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 12:55:48.276500 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.276506 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276515 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 12:55:48.276533 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.276539 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276554 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:55:48.276573 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.276590 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276600 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 12:55:48.276619 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.276626 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276635 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 12:55:48.276653 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.276659 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276669 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 12:55:48.276686 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.276693 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276705 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:55:48.276727 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.276733 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276743 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:55:48.276760 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.276767 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276776 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 12:55:48.276793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.276800 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276809 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.276827 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.276833 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276842 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 12:55:48.276856 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.276923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.276942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.276949 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 12:55:48.276969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.276999 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.277006 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277016 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:55:48.277029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.277055 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.277070 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277077 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.277090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277115 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.277122 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277132 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 12:55:48.277145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.277170 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:55:48.277185 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277191 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 12:55:48.277205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.277237 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:48.277264 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.277270 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277280 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:55:48.277297 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.277303 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277324 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:55:48.277343 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:48.277349 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277359 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:55:48.277372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.277409 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 12:55:48.277424 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277430 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.277444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277469 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:48.277476 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277485 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 12:55:48.277499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.277514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.277524 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 12:55:48.277538 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:48.277571 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277585 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:48.277596 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:48.277627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.277641 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277667 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.277673 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277683 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 12:55:48.277702 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.277711 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277722 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 12:55:48.277740 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.277746 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277756 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 12:55:48.277773 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:48.277780 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277789 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:55:48.277806 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.277812 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277822 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 12:55:48.277839 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.277845 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277854 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 12:55:48.277871 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.277878 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277887 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:48.277904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.277910 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277924 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 12:55:48.277942 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.277949 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277958 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 12:55:48.277976 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.277982 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.277991 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.278004 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:48.278055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.278072 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278079 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 12:55:48.278097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278123 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.278129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:48.278152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.278178 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.278192 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278199 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.278212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278237 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:55:48.278243 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278253 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 12:55:48.278266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.278291 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:55:48.278305 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:48.278330 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:48.278337 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:48.278347 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 12:55:48.278364 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:55:48.278371 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:48.278386 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 12:55:48.278404 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:48.278411 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:48.278420 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 12:55:48.278434 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:48.278457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.278473 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278479 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.278493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278517 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.278524 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278534 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:48.278551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.278557 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278568 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:55:48.278593 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.278600 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278610 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:55:48.278623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.278658 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278673 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278679 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.278697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278729 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278737 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278746 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 12:55:48.278760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.278776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.278786 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.278800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278826 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278833 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278843 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.278886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278917 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.278924 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278934 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 12:55:48.278952 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.278958 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.278968 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 12:55:48.278985 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.278991 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.279000 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:55:48.279018 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.279024 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.279033 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 12:55:48.279051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.279057 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.279066 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 12:55:48.279083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.279090 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.279099 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 12:55:48.279116 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.279123 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.279132 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 12:55:48.279149 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.279155 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.279165 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:55:48.279182 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.279188 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.279198 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:55:48.279211 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.279258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.279275 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279281 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 12:55:48.279299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279325 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.279332 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279341 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:55:48.279359 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.279365 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279375 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:55:48.279392 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.279398 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279408 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:48.279425 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.279431 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279445 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:55:48.279463 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.279470 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279480 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:55:48.279493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.279534 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.279549 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.279569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279600 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279606 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279644 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.279666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.279686 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279698 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:48.279713 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 12:55:48.279726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:48.279751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:55:48.279767 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279773 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 12:55:48.279791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279817 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.279827 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279837 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 12:55:48.279851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.279876 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.279891 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279897 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.279911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279936 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:55:48.279943 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279956 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 12:55:48.279969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.279984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.279995 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 12:55:48.280010 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280016 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 12:55:48.280037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.280068 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:48.280091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.280116 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.280135 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280141 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.280155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280180 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280187 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280196 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 12:55:48.280209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.280235 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:55:48.280249 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280276 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280283 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280297 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280310 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.280341 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280366 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280373 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280383 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 12:55:48.280400 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280407 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280416 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 12:55:48.280433 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280440 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280449 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 12:55:48.280466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280473 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280482 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 12:55:48.280500 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280506 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280516 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 12:55:48.280533 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:55:48.280539 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280548 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 12:55:48.280565 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:55:48.280572 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280593 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 12:55:48.280612 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:55:48.280619 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280628 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 12:55:48.280646 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:48.280652 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280666 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 12:55:48.280684 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280691 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280701 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 12:55:48.280723 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280732 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280742 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 12:55:48.280759 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280765 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280775 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 12:55:48.280792 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280798 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280808 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 12:55:48.280821 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.280884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.280902 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280908 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 12:55:48.280927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280952 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.280959 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280969 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 12:55:48.280982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.280997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.281007 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.281022 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281029 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.281042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281066 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.281073 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281087 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 12:55:48.281100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.281126 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:55:48.281141 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281147 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.281161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281186 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.281193 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281203 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 12:55:48.281221 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.281227 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281236 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:55:48.281253 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.281259 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281269 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:48.281286 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.281293 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281302 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:55:48.281315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.281352 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281367 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281373 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.281391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281416 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281423 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281433 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 12:55:48.281446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.281471 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.281485 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281511 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281518 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281527 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.281571 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281603 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.281611 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281624 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:48.281643 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.281650 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281659 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:48.281677 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.281683 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281693 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 12:55:48.281756 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.281769 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281789 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:55:48.281814 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.281821 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281831 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:48.281853 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.281861 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281872 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 12:55:48.281889 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:55:48.281896 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281906 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 12:55:48.281919 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.281959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.281976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.281982 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 12:55:48.282001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282026 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.282033 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282043 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 12:55:48.282061 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.282067 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282077 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 12:55:48.282094 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.282100 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282110 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 12:55:48.282127 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.282133 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282143 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 12:55:48.282160 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.282166 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282176 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 12:55:48.282193 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.282200 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282209 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 12:55:48.282226 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.282233 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282242 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:55:48.282259 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.282265 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282275 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:55:48.282288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.282341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.282356 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282362 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 12:55:48.282382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282408 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:48.282415 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 12:55:48.282438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.282463 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:55:48.282480 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:48.282487 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 12:55:48.282501 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 12:55:48.282517 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282523 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 12:55:48.282536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282559 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.282586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:48.282604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.282615 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:48.282625 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 12:55:48.282643 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.282650 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 12:55:48.282660 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 12:55:48.282680 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:48.282687 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 12:55:48.282697 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 12:55:48.282721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.282728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.282739 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.282756 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.282763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.282773 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.282789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.282796 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.282805 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.282822 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.282828 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 12:55:48.282842 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.282859 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:48.282866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 12:55:48.282876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:48.282892 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:55:48.282899 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 12:55:48.282908 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 12:55:48.282925 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.282931 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.282941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.282958 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:55:48.282964 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 12:55:48.282973 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 12:55:48.282990 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.282996 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 12:55:48.283007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.283023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.283030 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:48.283039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.283055 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:48.283062 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 12:55:48.283071 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 12:55:48.283084 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 12:55:48.283116 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.283145 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:55:48.283172 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.283199 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 12:55:48.283225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.283252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:55:48.283278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.283305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:55:48.283332 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.283364 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:55:48.283390 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.283417 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 12:55:48.283443 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 12:55:48.283470 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 12:55:48.283496 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 12:55:48.283522 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 12:55:48.283549 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 12:55:48.283582 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 12:55:48.283610 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.283636 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:55:48.283677 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.283708 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:55:48.283736 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.283763 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:55:48.283789 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.283815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:55:48.283842 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.283868 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:48.283895 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.283921 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:55:48.283948 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.283975 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:55:48.284002 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.284028 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:55:48.284054 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.284080 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:55:48.284107 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.284318 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:55:48.284346 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.284373 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:48.284400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.284427 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:48.284454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.284481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.284507 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.284534 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.284560 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.284600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.284627 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.284653 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:55:48.284680 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 12:55:48.284711 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 12:55:48.284740 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.284766 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:55:48.284793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.284866 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.284916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.284965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:55:48.285048 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.285078 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 12:55:48.285104 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.285130 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:55:48.285157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.285192 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:55:48.285219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.285246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:48.285273 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.285299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:55:48.285327 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285344 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285371 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.285397 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285413 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285430 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285456 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.285482 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285558 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.285592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.285695 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285726 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.285753 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285779 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.285805 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285822 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285848 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.285874 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285898 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285923 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.285949 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.285975 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.286001 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286027 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.286053 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.286105 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286130 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.286156 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286173 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286199 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.286225 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286251 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.286276 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286303 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.286328 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286354 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.286380 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286407 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.286433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286450 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.286592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286614 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286656 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.286687 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286719 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.286746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286806 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.286832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.286951 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286967 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.286984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287002 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287028 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.287054 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287145 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.287173 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287200 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.287226 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287243 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287264 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287281 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287306 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:48.287332 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287358 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:55:48.287384 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.287469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.287594 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287621 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:55:48.287649 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287675 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.287704 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287733 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.287759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287809 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287835 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.287862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.287990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:55:48.288042 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288058 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288084 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.288110 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288127 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288144 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288170 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.288196 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.288297 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288347 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.288398 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288424 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.288451 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288476 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.288502 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288519 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288550 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.288587 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288605 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288632 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.288657 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288683 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.288714 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288742 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.288768 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288794 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.288820 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288846 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:48.288872 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288914 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:48.288940 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.288966 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.288992 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289019 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.289045 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289071 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.289097 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289123 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.289149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289280 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.289306 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289322 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289339 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.289391 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289417 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.289443 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289477 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.289529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:48.289656 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289694 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289715 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289742 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.289768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289785 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.289870 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289897 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:48.289928 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289945 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289961 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.289977 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290004 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:48.290029 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290056 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:55:48.290081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290098 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.290166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:48.290286 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290314 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:55:48.290339 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290365 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:48.290391 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290417 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:48.290443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290476 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290519 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.290545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:48.290702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:55:48.290750 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.290807 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.290858 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.290908 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.290958 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.291005 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.291058 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:48.291108 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 12:55:48.291160 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:48.291212 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.291259 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.291307 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.291355 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.291402 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.291451 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.291564 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.291673 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.291751 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.291834 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.291920 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.292005 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.292091 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.292177 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.292274 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.292645 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.292704 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:48.292773 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.292820 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.292867 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.292917 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.292966 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.293020 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.293071 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.293121 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.293179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.293460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.293510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.293559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.293618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.293666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.293722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:48.293771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 12:55:48.293866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:48.293964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.294053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.294110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.294158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.294205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.294255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.294303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.294352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.294399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.294447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.294496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.294546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.294603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.294652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.294713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.294768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.294816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:48.294863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.294911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.294958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.295007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.295061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.295114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.295162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.295211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.295267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.295316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.295364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.295412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.295461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.295507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.295555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:48.295611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 12:55:48.295663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:48.295718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.295766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.295814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.295862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.295909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.295958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.296012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.296060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.296109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.296158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.296206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.296255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.296305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.296353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.296406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.296458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.296506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:48.296552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.296615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.296663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.296719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.296769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.296822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.296869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.296918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.296974 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:55:48.297002 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.297063 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.297119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.297174 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.297229 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.297283 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.297336 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:48.297390 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:55:48.297444 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:48.297498 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.297552 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.297615 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.297669 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.297729 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.297784 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.297838 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.297892 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.297957 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.298014 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.298068 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.298122 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.298175 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.298229 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.298282 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.298336 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.298390 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:48.298444 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.298498 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.298551 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.298611 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.298674 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.298735 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.298804 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.298863 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.298925 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:55:48.298948 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.299002 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.299056 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.299110 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.299163 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.299443 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.299517 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:48.299593 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:55:48.299648 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:48.299765 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.299864 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.299962 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.300081 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.300179 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.300285 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.300388 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.300475 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.300537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.300604 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.300675 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.300739 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.300806 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.300865 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.300960 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.301020 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.301074 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:48.301142 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.301197 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.301250 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.301304 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.301363 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.301417 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.301470 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.301539 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.301611 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 12:55:48.301635 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.301690 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.301740 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.301788 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.301841 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.301891 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.301939 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:48.301988 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:55:48.302050 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:48.302099 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.302147 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.302195 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.302244 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.302523 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.302579 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.302635 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.302684 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.302748 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.302797 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.302846 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.302894 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.302943 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.302992 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.303044 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.303093 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.303146 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:48.303208 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.303257 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.303305 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.303354 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.303403 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.303451 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.303499 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.303548 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.303619 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 12:55:48.303642 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.303714 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.303765 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.303815 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.303866 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.303916 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.303966 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:48.304016 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:55:48.304067 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:48.304118 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.304183 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.304237 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.304288 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.304339 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.304390 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.304439 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.304490 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.304541 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.304610 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.304682 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.304734 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.304785 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.304836 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.304887 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.304937 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.304988 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:48.305038 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.305089 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.305140 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.305191 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.305242 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.305619 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.305672 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.305724 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.305780 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 12:55:48.305798 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 12:55:48.305830 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 12:55:48.305858 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 12:55:48.305886 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 12:55:48.305913 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 12:55:48.305934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.305952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.305963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.305972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.305982 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.305992 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.306000 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:55:48.306009 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:55:48.306019 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:55:48.306027 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.306035 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.306044 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.306052 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.306061 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306071 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.306080 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.306089 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.306097 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.306106 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.306114 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306122 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306131 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.306140 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.306148 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.306156 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.306165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:55:48.306174 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.306182 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.306190 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.306199 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.306208 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.306216 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.306224 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.306232 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.306241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.306253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.306261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.306270 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.306278 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.306286 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.306294 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:55:48.306302 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:55:48.306310 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:55:48.306318 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.306330 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.306339 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.306347 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.306355 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306363 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.306371 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.306379 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.306386 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.306394 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.306402 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306409 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306417 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.306425 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.306432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.306440 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.306448 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:55:48.306456 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.306463 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.306471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.306479 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.306486 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.306494 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.306502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.306510 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.306518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.306528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.306536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.306545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.306552 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.306559 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.306566 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:55:48.306580 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:55:48.306588 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:55:48.306596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.306604 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.306612 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.306619 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.306627 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306634 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.306641 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.306648 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.306656 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.306663 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.306670 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306678 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306686 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.306693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.306700 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.306707 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.306714 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:55:48.306721 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.306732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.306740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.306748 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.306756 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.306763 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.306770 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.306777 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.306785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:55:48.306794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.306801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:48.306809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:48.306816 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:48.306824 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:55:48.306831 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:55:48.306838 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:55:48.306847 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:55:48.306854 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:48.306861 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:48.306868 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:48.306875 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:48.306883 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306890 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.306897 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:48.306904 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:48.306912 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:48.306919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:55:48.306925 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306933 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:48.306940 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:48.306946 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:48.306953 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:48.306960 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:48.306967 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:55:48.306974 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:48.306981 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:48.306988 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:48.306996 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:55:48.307003 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:48.307010 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:48.307018 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:48.307025 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:48.307294 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 12:55:48.307306 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:55:48.307311 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:55:48.307316 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:55:48.307323 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 12:55:48.307328 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:55:48.307332 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:55:48.307346 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 12:55:48.307357 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:55:48.307399 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.307406 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:55:48.307421 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:55:48.307443 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 12:55:48.307450 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 12:55:48.307454 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 12:55:48.307459 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 12:55:48.307464 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:55:48.307474 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:48.307482 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:48.307487 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:48.307499 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.307508 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:48.307513 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 12:55:48.307547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.307563 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:55:48.307571 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.307617 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:55:48.307627 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 12:55:48.307635 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 12:55:48.307640 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 12:55:48.307644 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 12:55:48.307648 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 12:55:48.307654 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 12:55:48.307658 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 12:55:48.307665 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:55:48.307682 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:48.307690 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:48.307694 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:48.307703 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.307713 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:55:48.307717 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:48.307743 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:55:48.307750 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.307754 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.307760 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.307764 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:48.307775 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:55:48.307783 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:48.307788 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:55:48.307793 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:55:48.307799 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180288" 2019-08-23 12:55:48.307806 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:48.307810 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:55:48.307816 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:48.307822 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:48.307827 wsdl: in serializeType: returning: 180288 2019-08-23 12:55:48.307833 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:55:48.307840 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:48.307844 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:55:48.307848 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:55:48.307853 wsdl: in serializeType: returning: 180288 2019-08-23 12:55:48.307858 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180288 2019-08-23 12:55:48.307877 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180288 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 12:55:48.307882 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 12:55:48.307889 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5910"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 12:55:48.307904 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 12:55:48.307913 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180288 2019-08-23 12:55:48.307924 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 12:55:48.308016 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 12:55:48.307937 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:55:48.307948 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:55:48.307954 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:55:48.307959 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:55:48.307963 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:55:48.307970 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:55:48.307982 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:55:48.307995 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:55:48.308005 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:55:48.308028 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 12:55:48.308043 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:55:48.308056 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:55:48.315838 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:55:48.315866 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:55:48.315884 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 12:55:48.315900 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 12:55:48.315911 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:55:48.315919 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:55:48.315925 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:55:48.315933 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:55:48.315942 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 12:55:48.316004 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 12:55:48.325549 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 12:55:48.325588 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 12:55:48.325601 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:55:48.325612 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:55:48.325621 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:55:48.325632 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:55:48.325644 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:55:48.325655 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:55:48.325666 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:55:48.325677 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:55:46 GMT 2019-08-23 12:55:48.325687 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:55:48.325697 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 12:55:48.325708 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:55:48.325724 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 12:55:48.325765 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 12:55:48.325782 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 12:55:48.325797 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:55:48.325807 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 12:55:48.325815 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 12:55:48.325864 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:55:48.325883 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:55:48.325894 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:55:48.325937 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:55:48.325951 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 10:55:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 12:55:48.325998 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 12:55:48.326016 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 12:55:48.326050 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 12:55:48.326060 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 12:55:48.326225 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 12:55:48.326410 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 12:55:48.326422 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 12:55:48.326432 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 12:55:48.326447 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:55:48.326489 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 12:55:48.326594 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 12:55:48.326638 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:55:48.326661 nusoap_client: got fault 2019-08-23 12:55:48.326675 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 12:55:48.326683 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 12:55:48.326699 nusoap_client: detail =