Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 56.10/59.35Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53039700059 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2492
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:01:57.933029 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:01:57.933103 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:57.933120 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:01:57.933138 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:57.933149 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:01:57.933158 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:01:57.933174 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:01:57.933183 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:57.933190 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:57.933199 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:57.933209 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:01:57.933221 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:01:57.933227 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:01:57.933232 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:01:57.933237 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:01:57.933241 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:01:57.933255 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:57.933270 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:57.933279 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:01:57.933286 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:01:57.933292 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:01:57.933302 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:01:57.933311 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:01:57.939549 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:01:57.939565 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:01:57.939576 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:01:57.939583 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:57.939588 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:57.939593 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:01:57.939597 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:01:57.939629 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:01:58.002706 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:01:58.002744 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:01:58.002753 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:58.002775 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:01:58.002783 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:01:58.002789 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:01:58.002795 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:01:58.002802 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:01:58.002808 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:01:58.002814 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:34 GMT 2019-10-24 01:01:58.002819 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:01:58.002825 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:01:58.002831 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:01:58.002841 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:01:58.002891 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:01:58.002915 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:01:58.009005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.009042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.009087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.009115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.009143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.009204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.015295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.015343 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.015484 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:58.015532 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:01:58.015584 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.015624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.021338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021694 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:01:58.021731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.021754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021846 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.021874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.021937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.021986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:58.022014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.022038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.022066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.022102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.022116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.022139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:58.028277 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:58.028417 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:58.028464 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:58.028513 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:58.028711 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:58.029007 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:58.029039 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:58.029066 soap_transport_http: read buffer of 4224 bytes 2019-10-24 01:01:58.034177 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-24 01:01:58.034218 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:01:58.034230 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:01:58.034271 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:01:58.034306 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:01:58.034320 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:01:58.034327 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:01:58.034360 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:01:58.034367 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:01:58.034543 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:01:58.034560 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:01:58.034636 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034646 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:01:58.034669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034703 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.034713 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034728 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:58.034750 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.034758 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034769 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:58.034786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.034827 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.034844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034850 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.034866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034895 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.034903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:01:58.034929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.034957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:01:58.034973 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.034980 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:01:58.034995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035028 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.035035 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035048 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:58.035068 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.035075 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035085 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:58.035105 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.035111 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035121 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:58.035135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.035171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.035187 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:01:58.035210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035273 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.035287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035306 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:01:58.035330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.035373 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:01:58.035391 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035397 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:01:58.035412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035460 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.035469 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035480 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:58.035499 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.035506 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035516 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:58.035534 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.035541 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035550 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:58.035568 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.035580 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035591 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.035605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.035688 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.035715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.035749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035781 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035788 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.035890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.035907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035919 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:58.035930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:01:58.035943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:58.035968 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:01:58.035984 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.035991 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:01:58.036007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.036043 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036054 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:58.036073 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.036100 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036120 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:58.036157 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.036166 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036178 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:58.036198 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.036205 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036215 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.036228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.036338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.036356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.036383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036416 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.036424 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:01:58.036448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.036474 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:01:58.036637 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036646 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:01:58.036661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036749 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.036759 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036770 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:58.036785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.036812 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.036829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036835 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.036850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036920 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.036929 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036941 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:01:58.036955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.036971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.036981 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:01:58.037005 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037011 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:01:58.037026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.037058 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037108 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.037127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.037154 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.037170 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037177 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.037196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037222 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.037230 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037249 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:01:58.037263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.037361 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:01:58.037379 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037385 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:01:58.037399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037426 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.037433 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037443 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:58.037518 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.037527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037539 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.037553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.037594 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:01:58.037611 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037617 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.037636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037724 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.037733 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037744 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:01:58.037757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.037784 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:01:58.037800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037806 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:01:58.037825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037887 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.037895 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037906 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:58.037924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.037931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.037940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.037954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.038083 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:01:58.038107 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038114 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.038128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038154 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.038162 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038172 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:01:58.038189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.038322 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:01:58.038348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038358 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:01:58.038383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.038530 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038541 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.038555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.038588 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:01:58.038679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038692 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.038717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038746 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.038758 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038769 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:01:58.038783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.038842 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:01:58.038859 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038866 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:01:58.038880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038920 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.038928 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038938 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.038952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.038977 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.038993 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.038999 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.039013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039038 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.039045 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039055 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:01:58.039068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.039094 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:01:58.039109 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039115 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:01:58.039129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039155 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.039162 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039172 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:01:58.039185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.039211 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.039227 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039233 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.039246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039271 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.039278 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039288 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:01:58.039302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.039327 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:01:58.039342 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039348 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:01:58.039362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039387 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.039393 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039403 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:01:58.039417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.039441 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.039457 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039463 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.039476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039501 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.039508 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039518 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:01:58.039531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.039556 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:01:58.039572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039584 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:01:58.039598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039623 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.039631 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039640 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:01:58.039660 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.039666 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039676 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:01:58.039689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.039719 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.039734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039740 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.039754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039779 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.039785 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039795 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:01:58.039809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.039834 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:01:58.039879 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039891 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:58.039916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039948 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.039956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039966 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:58.039980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.039996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.040006 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.040021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040028 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.040041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040069 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.040076 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040086 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:58.040100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.040126 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:58.040141 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040148 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:01:58.040161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040196 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:58.040203 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040213 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:01:58.040249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.040280 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.040297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040303 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.040318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040342 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040348 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040428 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.040465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.040494 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040513 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:58.040527 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:01:58.040540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:58.040565 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:58.040588 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040595 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:01:58.040613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040641 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:58.040649 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040659 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:58.040672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.040698 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.040714 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040720 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.040734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040757 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040764 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040802 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.040822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.040838 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040849 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:58.040859 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:01:58.040872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:58.040897 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:01:58.040912 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040918 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:01:58.040932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040966 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:58.040973 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.040983 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:01:58.040996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.041021 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.041036 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041042 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.041056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041080 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041086 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.041143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.041159 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041170 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:58.041180 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:01:58.041193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:58.041217 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:58.041233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041239 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:01:58.041253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041279 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.041286 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041296 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:01:58.041314 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.041321 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041331 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:01:58.041349 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.041355 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041365 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:58.041383 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.041390 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041400 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:58.041417 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.041424 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041434 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:01:58.041451 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.041458 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041467 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:01:58.041485 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.041492 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041501 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.041515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.041565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.041587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041593 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.041608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041634 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.041641 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:01:58.041665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.041694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:01:58.041709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041715 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:01:58.041729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041803 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.041818 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041831 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:01:58.041856 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.041864 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041874 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.041892 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.041899 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041908 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:58.041922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.041956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.041980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.041987 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.042001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042026 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042033 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042043 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:01:58.042057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.042082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:01:58.042098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042104 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:58.042118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042143 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042150 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042160 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:58.042173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.042198 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.042214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042220 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.042234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042259 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042266 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042276 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:58.042290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.042315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:58.042330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042336 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:58.042350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042376 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042383 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042394 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:01:58.042412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.042446 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042452 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042462 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:58.042496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.042533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.042550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042557 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.042572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042606 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042613 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:58.042637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.042663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:58.042683 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042690 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.042713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042742 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.042750 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042759 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:58.042777 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042784 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042793 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:58.042811 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.042818 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042828 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:58.042846 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.042853 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042863 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:58.042881 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.042888 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042898 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:58.042911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.042959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.042978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.042984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.042998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.043023 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043036 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.043046 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:01:58.043059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.043075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.043085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.043100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043130 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043138 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043148 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043161 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043177 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.043191 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.043224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043234 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.043252 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.043259 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043269 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:01:58.043286 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.043293 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043303 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:01:58.043320 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.043352 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043381 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:01:58.043414 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.043425 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043441 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:01:58.043469 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:58.043477 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043487 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:01:58.043519 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.043537 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043549 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.043579 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.043587 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043597 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.043616 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.043646 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043693 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:01:58.043739 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.043748 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043760 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:58.043780 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.043787 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043796 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:58.043810 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.043867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.043886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.043893 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.043908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.043934 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.043944 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.043955 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:58.043974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.043981 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.043991 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:58.044008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.044015 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.044025 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:58.044043 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.044049 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.044059 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:01:58.044073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.044100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.044111 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.044132 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.044147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.044173 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044180 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.044190 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:01:58.044235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.044264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.044286 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.044315 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044364 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044377 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044400 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044427 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.044480 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044526 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.044539 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044556 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:58.044622 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.044638 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044657 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:01:58.044689 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.044700 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044718 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:58.044752 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.044765 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044781 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:01:58.044810 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.044822 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044846 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:58.044882 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.044894 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044911 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:58.044937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.044945 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044956 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.044974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.044981 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.044991 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:01:58.045033 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.045042 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.045053 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:01:58.045072 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.045079 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.045089 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:58.045106 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.045113 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.045123 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:58.045136 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.045208 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.045234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045241 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.045257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045283 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.045291 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045301 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:58.045318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.045325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:58.045353 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.045359 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045368 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:58.045386 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:58.045393 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045406 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.045420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.045459 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045481 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.045525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045572 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045687 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:01:58.045719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.045747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.045765 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.045795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045827 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045835 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045846 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045887 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.045922 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045950 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.045958 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.045972 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:58.045991 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.045998 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046008 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:01:58.046025 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.046052 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046065 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:58.046086 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.046093 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046107 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:01:58.046125 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.046132 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046142 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:58.046160 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.046167 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046177 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:58.046273 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.046281 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.046310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.046317 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046327 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:01:58.046345 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.046356 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046367 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:01:58.046385 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.046392 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046402 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:01:58.046420 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.046516 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046536 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:58.046569 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.046586 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046616 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:58.046776 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.046883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.046907 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.046937 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.046944 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.046959 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.046973 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.046990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.047004 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047082 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.047090 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047100 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:01:58.047118 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.047127 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047136 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:01:58.047154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.047165 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047175 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:01:58.047260 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.047274 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047294 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:01:58.047330 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.047341 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047363 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:01:58.047512 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.047522 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047533 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:58.047553 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.047560 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047569 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:01:58.047667 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.047675 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047685 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:01:58.047707 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.047717 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047728 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:01:58.047747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.047754 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047763 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:58.047830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.047838 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047849 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:58.047867 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.047874 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047884 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:01:58.047906 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.047914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047924 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.047942 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.047949 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.047994 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:01:58.048012 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.048080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.048107 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048114 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:01:58.048130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048216 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.048225 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048235 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:58.048249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.048276 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.048292 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048299 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.048318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048344 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.048416 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048429 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:01:58.048444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.048470 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:01:58.048487 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048494 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:01:58.048508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.048605 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:58.048638 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.048646 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048655 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:58.048673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.048680 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048694 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:58.048717 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:58.048725 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048735 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:58.048749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.048787 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:01:58.048803 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048809 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.048825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048851 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:58.048858 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048868 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:01:58.048882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.048897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.048907 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:01:58.048921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:58.048951 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:01:58.048958 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:58.048975 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:01:58.048989 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:58.049006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.049020 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049046 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.049053 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049063 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:01:58.049080 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.049087 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049096 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:01:58.049114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.049121 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049131 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:01:58.049149 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:58.049155 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049165 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:58.049183 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.049190 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049199 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:01:58.049217 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.049224 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049233 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:01:58.049251 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.049258 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049300 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:58.049337 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.049346 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049357 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:01:58.049382 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.049389 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049399 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:01:58.049417 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.049424 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049433 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.049447 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:58.049497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.049515 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049522 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:01:58.049537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.049569 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049587 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:58.049601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.049627 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.049643 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049649 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.049664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049689 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:58.049697 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049712 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:01:58.049727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.049778 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:01:58.049795 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:58.049823 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:58.049831 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:58.049841 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:01:58.049859 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:58.049865 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:58.049875 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:01:58.049893 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:58.049900 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:58.049910 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:01:58.049923 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:58.049947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.049962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.049975 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.049994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.050027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:58.050055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050062 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050073 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:58.050091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050098 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050108 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:58.050121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.050156 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050171 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050177 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.050191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050217 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050224 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050234 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:01:58.050247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.050273 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.050287 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050315 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050322 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050332 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050345 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050362 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.050376 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050401 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050409 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050419 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:01:58.050437 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050444 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050453 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:01:58.050471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.050477 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050487 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:01:58.050504 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050511 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050521 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:01:58.050539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.050545 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050555 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:01:58.050578 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050586 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050604 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:01:58.050622 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.050629 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050639 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:01:58.050656 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050663 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050672 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:58.050690 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050696 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050712 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:58.050727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.050773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.050790 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050797 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:01:58.050812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050837 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050845 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050855 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:58.050872 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.050879 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050889 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:58.050907 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.050913 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050923 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:58.050941 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050947 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050957 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:58.050977 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.050985 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.050994 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:58.051008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.051048 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.051063 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051070 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.051084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051115 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.051202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.051236 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051252 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:58.051263 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:01:58.051276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:58.051302 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:01:58.051319 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051325 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:01:58.051340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051365 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.051372 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051382 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:01:58.051396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.051421 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.051436 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051443 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.051457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051483 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:58.051490 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051500 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:01:58.051514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.051539 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:01:58.051554 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051561 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:01:58.051580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051608 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.051615 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051624 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:58.051638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.051663 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.051679 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051685 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.051700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051738 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.051746 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051756 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:01:58.051770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.051786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.051796 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:01:58.051810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.051862 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.051870 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.051881 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.051896 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.051912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.051927 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.051956 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.051963 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.051973 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:01:58.051991 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.051998 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052008 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:01:58.052043 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052050 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052060 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:01:58.052083 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052090 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052100 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:01:58.052118 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052125 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052135 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:01:58.052152 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:58.052159 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052169 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:01:58.052186 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:58.052194 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052203 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:01:58.052221 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:58.052228 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052237 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:01:58.052255 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:58.052262 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052272 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:01:58.052289 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052296 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052305 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:01:58.052323 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052331 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052340 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:01:58.052358 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052365 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052374 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:01:58.052391 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052398 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052408 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:01:58.052421 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.052483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.052502 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052508 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:01:58.052524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052550 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052557 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:01:58.052586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.052612 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.052628 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052634 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.052649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052753 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.052763 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052773 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:01:58.052787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.052819 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:01:58.052835 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052842 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.052857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052901 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.052910 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052922 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:01:58.052950 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.052957 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.052967 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:58.052985 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.052992 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053001 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:58.053019 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.053026 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053036 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:58.053143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.053188 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053206 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.053228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053254 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053262 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053272 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:01:58.053285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.053311 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.053329 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053358 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053366 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053387 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053401 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.053433 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.053467 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:58.053495 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.053502 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053512 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:58.053529 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.053536 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053546 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:01:58.053564 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.053571 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053638 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:01:58.053664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.053672 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053682 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:58.053700 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.053709 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053719 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:01:58.053737 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:58.053748 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053758 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:01:58.053772 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.053811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.053828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053834 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:01:58.053850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053875 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.053882 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053892 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:01:58.053910 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.053917 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053926 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:01:58.053943 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.053955 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.053965 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:01:58.054005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.054013 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054023 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:01:58.054041 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.054049 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054058 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:01:58.054076 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.054083 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054093 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:01:58.054110 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.054117 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054126 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:01:58.054144 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.054150 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054160 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:01:58.054173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.054230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.054246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054253 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:01:58.054268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054294 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:58.054302 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:01:58.054326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.054351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:01:58.054368 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:58.054396 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:01:58.054410 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:01:58.054429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054436 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:01:58.054450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.054495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:58.054512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.054523 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:58.054534 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:01:58.054569 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.054582 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:01:58.054595 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:01:58.054617 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:58.054624 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:01:58.054635 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:01:58.054652 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.054659 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.054669 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.054687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.054693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.054703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.054720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.054727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.054737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.054754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.054760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:01:58.054770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.054790 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:58.054798 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:01:58.054808 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:58.054825 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:58.054832 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:01:58.054842 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:01:58.054859 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.054866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.054875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.054893 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:58.054900 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:01:58.054909 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:01:58.054927 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.054933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:01:58.054977 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.055082 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.055089 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:58.055100 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.055117 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:58.055124 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:01:58.055134 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:01:58.055148 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:01:58.055187 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.055217 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:01:58.055269 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.055299 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:01:58.055327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.055354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:01:58.055381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.055408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:01:58.055458 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.055490 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:01:58.055518 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.055544 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:01:58.055662 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:01:58.055692 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:01:58.055719 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:01:58.055751 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:01:58.055779 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:01:58.055805 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:01:58.055893 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.055946 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:01:58.055976 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.056051 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:01:58.056080 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.056107 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:01:58.056134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.056173 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:01:58.056276 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.056305 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:58.056436 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.056466 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:58.056492 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.056523 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:01:58.056552 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.056626 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:58.056661 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.056688 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:01:58.056719 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.056745 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:01:58.056846 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.056904 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:58.056940 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.057037 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:58.057067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.057095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.057122 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.057148 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.057226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.057253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.057280 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.057311 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:01:58.057339 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:01:58.057425 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:01:58.057454 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.057480 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:01:58.057511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.057584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.057614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.057641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:01:58.057672 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.057699 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:01:58.057769 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.057810 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:01:58.057840 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.057874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:01:58.057902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.058000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:58.058029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.058055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:01:58.058083 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058129 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058160 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.058201 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058223 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058240 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058267 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.058293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.058395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.058497 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058523 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.058559 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058592 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.058619 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058636 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058662 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.058719 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058756 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058788 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.058815 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058842 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.058868 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058894 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.058920 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058947 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.058973 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.058999 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.059025 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059042 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059068 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.059157 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059186 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.059213 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059239 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.059266 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059292 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.059318 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059345 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.059377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.059529 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059546 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059594 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.059621 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059648 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.059680 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059740 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.059766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.059885 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059937 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.059969 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.059996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060073 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.060100 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060127 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.060153 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060170 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060186 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060202 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060228 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:58.060254 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060281 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:58.060307 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060340 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060366 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.060393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.060512 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060539 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:01:58.060566 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060599 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.060625 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060690 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.060744 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060802 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.060856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.060973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:01:58.061026 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061043 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061069 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.061095 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061112 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061128 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061154 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.061180 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061196 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.061306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061356 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.061408 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061458 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.061487 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061516 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.061544 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061561 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061594 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.061620 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061637 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061663 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.061689 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061715 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.061741 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061767 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.061793 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061819 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.061846 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061872 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:58.061898 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061915 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061941 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:58.061967 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.061993 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.062020 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062055 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.062081 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062107 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.062133 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062160 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.062186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.062408 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062425 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062441 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062467 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.062493 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062539 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.062622 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062644 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062661 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.062714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:58.062839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062856 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062916 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.062943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.062959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.063097 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063129 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:58.063156 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063173 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063190 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063206 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063232 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:58.063258 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063284 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:58.063310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063361 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.063418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:58.063537 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063565 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:01:58.063606 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063633 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:58.063659 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063686 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:58.063712 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.063846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.063988 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:58.064015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:01:58.064046 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.064103 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.064155 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.064226 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.064278 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.064326 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.064459 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:58.064540 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:01:58.064598 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:58.064672 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.064732 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.064832 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.064891 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.064940 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.065064 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.065115 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.065170 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.065274 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.065466 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.065521 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.065581 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.065707 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.065766 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.065860 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.065917 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.065970 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:58.066051 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.066102 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.066154 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.066247 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.066300 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.066466 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.066517 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.066569 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.066691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.066747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.066860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.066912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.067008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.067062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.067116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:58.067212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:01:58.067267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:58.067321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.067431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.067484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.067535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.067648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.067707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.067758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.067807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.067854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.067904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.067954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.068004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.068054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.068104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.068157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.068210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.068316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:58.068372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.068421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.068469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.068542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.068599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.068652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.068708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.068763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.068820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.068870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.068920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.068972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.069022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.069070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.069118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:58.069167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:01:58.069216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:58.069265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.069312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.069362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.069410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.069457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.069507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.069556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.069611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.069663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.069716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.069804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.069889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.069984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.070068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.070248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.070344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.070434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:58.070523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.070653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.070746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.070836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.070925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.071026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.071108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.071197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.071297 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:01:58.071342 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.071451 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.071580 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.071694 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.071806 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.071863 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.071939 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:58.072060 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:58.072123 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:58.072237 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.072300 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.072377 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.072450 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.072549 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.072667 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.072803 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.072905 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.073014 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.073117 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.073238 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.073358 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.073457 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.073621 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.073735 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.073950 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.074100 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:58.074287 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.074512 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.074728 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.074980 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.075269 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.075436 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.075547 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.075693 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.075826 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:01:58.075888 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.075954 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.076080 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.076137 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.076260 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.076323 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.076420 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:58.076483 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:58.076585 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:58.076646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.076721 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.076832 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.076895 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.077009 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.077072 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.077128 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.077183 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.077239 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.077293 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.077350 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.077405 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.077461 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.077516 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.077571 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.077661 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.077730 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:58.077788 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.077843 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.077920 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.077985 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.078110 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.078166 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.078221 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.078278 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.078341 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:01:58.078364 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.078414 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.078463 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.078512 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.078562 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.078618 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.078676 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:58.078730 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:58.078781 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:58.078831 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.078879 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.078928 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.078982 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.079031 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.079080 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.079130 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.079178 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.079229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.079278 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.079327 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.079376 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.079424 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.079473 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.079548 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.079609 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.079660 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:58.079717 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.079767 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.079816 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.079865 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.079913 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.079982 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.080038 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.080088 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.080145 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:01:58.080167 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.080226 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.080278 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.080329 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.080380 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.080431 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.080482 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:58.080532 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:58.080589 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:58.080641 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.080697 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.080754 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.080806 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.080916 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.080967 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.081018 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.081069 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.081145 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.081198 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.081252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.081324 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.081381 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.081459 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.081518 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.081621 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.081688 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:58.081746 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.081799 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.081851 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.081903 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.081954 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.082005 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.082057 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.082140 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.082198 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:01:58.082217 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:01:58.082248 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:01:58.082278 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:01:58.082306 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:01:58.082337 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:01:58.082362 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.082386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.082398 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.082410 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.082423 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.082433 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.082444 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:58.082455 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:58.082465 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:58.082476 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.082486 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.082496 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.082530 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.082544 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.082556 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.082567 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.082582 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.082593 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.082604 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.082614 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.082624 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.082634 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.082644 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.082661 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.082671 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.082697 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:58.082714 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.082724 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.082734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.082747 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.082758 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.082768 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.082778 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.082787 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.082798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.082810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.082819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.082827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.082837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.082846 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.082854 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:58.082862 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:58.082870 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:58.082878 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.082886 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.082894 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.082903 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.082915 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.082923 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.082931 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.082972 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.082982 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.082991 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.082999 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.083007 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.083016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.083025 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.083033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.083041 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.083049 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:58.083060 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.083068 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.083078 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.083086 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.083095 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.083103 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.083111 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.083120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.083181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.083197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.083206 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.083216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.083225 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.083233 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.083241 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:58.083250 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:58.083259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:58.083267 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.083275 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.083312 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.083323 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.083332 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.083340 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.083348 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.083356 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.083382 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.083396 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.083405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.083413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.083423 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.083432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.083440 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.083448 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.083456 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:58.083464 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.083473 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.083481 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.083489 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.083497 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.083528 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.083553 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.083563 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.083585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:58.083598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.083607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:58.083618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:58.083627 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:58.083636 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:58.083644 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:58.083652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:58.083662 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:58.083670 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:58.083678 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:58.083687 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:58.083695 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:58.083706 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.083804 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.083814 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:58.083822 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:58.083830 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:58.083839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:58.083847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.083855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:58.083863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:58.083870 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:58.083878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:58.083885 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:58.083897 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:58.083905 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:58.083913 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:58.083921 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:58.083931 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:58.083939 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:58.083947 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:58.084021 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:58.084030 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:58.084139 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:01:58.084239 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:58.084246 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:58.084251 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:58.084258 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:01:58.084263 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:01:58.084267 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:01:58.084278 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:01:58.084288 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:01:58.084331 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.084343 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:58.084358 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:01:58.084451 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:01:58.084461 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:01:58.084466 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:01:58.084471 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:01:58.084477 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:58.084490 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:58.084498 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:58.084503 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:58.084517 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.084527 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:58.084532 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:01:58.084557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.084642 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:58.084650 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.084680 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:01:58.084686 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:01:58.084690 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:01:58.084694 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:01:58.084699 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:01:58.084706 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:01:58.084713 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:58.084718 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:01:58.084726 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:58.084737 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:58.084745 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:58.084753 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:58.084761 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.084767 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:58.084771 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:58.084795 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:01:58.084802 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.084807 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.084814 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.084818 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:58.084830 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:01:58.084838 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:58.084843 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:58.084847 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:01:58.084854 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180288" 2019-10-24 01:01:58.084861 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:58.084866 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:58.084871 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:58.084878 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:58.084883 wsdl: in serializeType: returning: 180288 2019-10-24 01:01:58.084889 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:01:58.084896 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:58.084900 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:58.084904 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:01:58.084910 wsdl: in serializeType: returning: 180288 2019-10-24 01:01:58.084915 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180288 2019-10-24 01:01:58.084930 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180288 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:01:58.084934 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:01:58.084941 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7847"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:01:58.085000 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:01:58.085008 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180288 2019-10-24 01:01:58.085020 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:01:58.085123 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:01:58.085034 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:01:58.085045 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:01:58.085051 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:01:58.085056 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:01:58.085060 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:01:58.085067 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:58.085077 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:58.085107 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:01:58.085115 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:01:58.085130 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:01:58.085141 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:01:58.085149 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:01:58.091282 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:01:58.091295 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:01:58.091304 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:01:58.091310 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:01:58.091315 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:58.091320 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:58.091324 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:01:58.091328 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:01:58.091333 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:01:58.091360 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:01:58.099707 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:01:58.099724 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:01:58.099730 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:58.099736 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:01:58.099741 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:01:58.099747 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:01:58.099753 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:01:58.099758 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:01:58.099763 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:01:58.099769 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:34 GMT 2019-10-24 01:01:58.099775 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:01:58.099784 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:01:58.099790 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:01:58.099799 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:01:58.099823 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:01:58.099833 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:01:58.099842 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:01:58.099847 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:01:58.099851 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:01:58.099903 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:01:58.099923 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:01:58.099934 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:01:58.099967 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:58.099977 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:01:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:01:58.100014 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:01:58.100026 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:01:58.100047 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:01:58.100054 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:01:58.100168 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:01:58.100351 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:01:58.100363 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:01:58.100377 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:01:58.100399 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:01:58.100456 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:01:58.100742 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:01:58.100769 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:01:58.100783 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:01:58.100791 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:01:58.100796 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:01:58.100802 nusoap_client: detail =