Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 56.10/59.35Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53039700059 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2492
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:51:05 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:51:20.032586 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:51:20.032634 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:51:20.032647 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:51:20.032663 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:51:20.032674 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:51:20.032682 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:51:20.032695 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:51:20.032704 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:51:20.032710 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:51:20.032719 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:51:20.032727 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:51:20.032738 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:51:20.032744 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:51:20.032749 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:51:20.032753 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:51:20.032757 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:51:20.032768 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:51:20.032782 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:51:20.032790 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:51:20.032795 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:51:20.032801 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:51:20.032810 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:51:20.032819 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:51:20.041145 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:51:20.041180 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:51:20.041200 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:51:20.041209 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:51:20.041215 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:51:20.041220 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:51:20.041225 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:51:20.041257 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:51:20.065755 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:51:20.065806 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:51:20.065820 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:51:20.065829 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:51:20.065839 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:51:20.065848 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:51:20.065857 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:51:20.065867 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:51:20.065875 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:51:20.065885 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:51:05 GMT 2019-04-25 13:51:20.065894 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:51:20.065904 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:51:20.065915 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:51:20.065933 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:51:20.065977 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:51:20.073608 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.073667 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.081577 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.081641 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.081664 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 13:51:20.089654 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.089743 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.089773 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.089799 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.089844 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.089870 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 13:51:20.097832 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:51:20.097915 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.098016 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.098063 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.098090 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.098116 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:51:20.098149 soap_transport_http: read buffer of 7791 bytes 2019-04-25 13:51:20.098166 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:51:20.098175 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:51:20.098221 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:51:20.098272 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:51:20.098303 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:51:20.098314 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:51:20.098344 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:51:20.098354 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:51:20.098622 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:51:20.098644 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:51:20.098730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.098745 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:51:20.098781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.098835 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.098852 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.098878 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:51:20.098915 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.098927 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.098945 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:51:20.098974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.099039 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.099069 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099086 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.099114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099162 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.099176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099195 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:51:20.099219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.099269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:51:20.099308 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099319 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:51:20.099345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099393 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.099406 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099424 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:51:20.099456 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.099467 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099486 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:51:20.099520 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.099532 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099549 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:51:20.099573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.099636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.099663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099674 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:51:20.099702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099748 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.099760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:51:20.099803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.099850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:51:20.099876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:51:20.099914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099958 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.099970 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.099987 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:51:20.100022 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.100033 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100051 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:51:20.100082 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.100094 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100112 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:51:20.100144 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.100155 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100172 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:51:20.100196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.100264 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.100303 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100315 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.100340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100445 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.100545 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.100564 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100578 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:51:20.100590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:51:20.100602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:51:20.100628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:51:20.100645 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100652 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:51:20.100668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100696 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.100705 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100716 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:51:20.100729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.100755 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.100770 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100777 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.100791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100817 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.100825 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100835 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:51:20.100848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.100874 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:51:20.100889 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100896 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:51:20.100910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.100943 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100953 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.100967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.100982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.100992 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.101007 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101013 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.101028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101054 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.101061 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101071 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:51:20.101085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.101110 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:51:20.101126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101132 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:51:20.101146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101172 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.101180 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101190 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:51:20.101208 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.101216 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.101239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.101268 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:51:20.101283 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101289 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.101304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101330 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.101337 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101347 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:51:20.101361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.101398 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:51:20.101414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101421 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:51:20.101435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101461 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.101468 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101478 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:51:20.101498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.101505 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.101529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.101558 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:51:20.101573 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101580 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.101601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101628 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.101636 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101646 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:51:20.101659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.101685 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:51:20.101700 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101707 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:51:20.101721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101746 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.101753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101763 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.101776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.101801 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:51:20.101817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101824 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.101838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101864 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.101871 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:51:20.101895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.101920 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:51:20.101935 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101941 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:51:20.101955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101980 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.101987 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.101998 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.102011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.102035 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.102051 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102057 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.102071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102097 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.102105 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102115 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:51:20.102128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.102153 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:51:20.102168 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102175 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:51:20.102189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102215 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.102222 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102232 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:51:20.102245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.102270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.102286 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102292 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.102307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102332 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.102340 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102350 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:51:20.102363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.102396 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:51:20.102412 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102419 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:51:20.102433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102460 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.102467 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102478 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:51:20.102490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.102516 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.102531 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102538 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.102552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102578 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.102585 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102596 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:51:20.102609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.102635 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:51:20.102650 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102656 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:51:20.102670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102695 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.102703 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102713 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:51:20.102731 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.102738 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102748 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:51:20.102761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.102791 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.102806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102812 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.102826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102853 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.102860 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102871 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:51:20.102884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.102909 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:51:20.102924 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102931 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:51:20.102946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.102978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.102988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:51:20.103001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.103026 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.103041 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103047 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.103062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103087 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.103095 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103105 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:51:20.103118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.103143 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:51:20.103158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103164 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:51:20.103179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103205 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:51:20.103212 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103222 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:51:20.103235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.103261 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.103276 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103282 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.103296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103320 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103327 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.103395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.103413 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103424 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:51:20.103434 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:51:20.103447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:51:20.103472 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:51:20.103488 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103494 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:51:20.103508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103535 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:51:20.103543 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103553 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:51:20.103566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.103592 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.103607 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103614 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.103629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103653 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103659 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103698 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.103719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.103736 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103746 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:51:20.103757 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:51:20.103769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:51:20.103794 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:51:20.103809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103816 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:51:20.103831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.103864 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103874 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:51:20.103893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.103900 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103910 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:51:20.103929 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.103936 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103946 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:51:20.103964 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.103972 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.103982 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:51:20.104000 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.104007 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104017 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:51:20.104035 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.104042 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104052 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:51:20.104070 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.104077 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104087 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:51:20.104100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.104149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.104165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.104188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104214 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104222 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:51:20.104245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.104271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:51:20.104286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104292 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:51:20.104308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104333 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104341 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104351 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:51:20.104369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104381 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104392 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.104411 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104418 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104428 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:51:20.104441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.104474 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.104489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104496 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.104511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104536 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104544 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:51:20.104568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.104594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:51:20.104609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104616 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:51:20.104630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104656 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104663 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:51:20.104687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.104712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.104727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104734 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.104758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104784 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104792 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104802 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:51:20.104815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.104840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:51:20.104856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104862 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:51:20.104877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104902 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104909 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104919 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:51:20.104938 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104945 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104955 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.104974 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.104981 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.104991 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:51:20.105004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.105037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.105052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.105073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105100 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.105107 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:51:20.105130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.105156 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:51:20.105171 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.105191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105217 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.105225 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105234 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:51:20.105253 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.105260 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105270 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:51:20.105288 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.105295 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105305 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:51:20.105323 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.105330 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105340 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:51:20.105358 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.105365 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105375 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:51:20.105395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.105436 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.105452 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105459 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.105475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105501 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105509 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105519 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:51:20.105532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.105547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.105557 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.105572 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105604 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105612 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105622 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105636 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.105667 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.105700 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.105729 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.105736 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105753 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:51:20.105771 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.105778 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105788 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:51:20.105806 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.105813 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105823 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:51:20.105842 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.105849 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105858 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:51:20.105876 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:51:20.105883 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105893 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:51:20.105912 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.105919 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105929 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.105947 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.105954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:51:20.105982 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.105989 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.105999 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:51:20.106017 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106024 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106034 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:51:20.106047 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.106116 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106122 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.106138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106163 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.106170 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106180 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:51:20.106199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106206 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106216 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:51:20.106234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106241 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106251 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:51:20.106269 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.106276 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106286 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:51:20.106299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.106339 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106360 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.106375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106407 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106415 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106425 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:51:20.106439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.106454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.106464 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.106478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106506 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106523 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.106566 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106594 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.106601 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106611 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:51:20.106629 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106636 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106647 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:51:20.106666 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.106673 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106683 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:51:20.106701 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.106708 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106718 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:51:20.106736 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.106743 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106753 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:51:20.106771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.106778 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106788 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:51:20.106806 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106813 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:51:20.106841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106848 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106858 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:51:20.106876 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106883 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106893 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:51:20.106910 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106917 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106927 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:51:20.106954 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.106961 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.106971 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:51:20.106984 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.107038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.107055 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107062 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.107078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107103 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.107110 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107120 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:51:20.107138 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.107145 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:51:20.107173 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.107180 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107190 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:51:20.107208 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:51:20.107215 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107225 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.107238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.107275 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107297 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.107311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107337 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107345 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:51:20.107368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.107389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.107400 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.107414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107443 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107451 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107475 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.107505 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107533 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.107540 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107550 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:51:20.107568 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.107575 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107586 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:51:20.107608 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.107615 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107626 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:51:20.107644 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.107651 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107661 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:51:20.107680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.107687 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:51:20.107715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.107722 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107732 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:51:20.107749 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.107756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107767 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:51:20.107785 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.107793 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107803 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:51:20.107820 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.107828 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107838 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:51:20.107856 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.107863 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107873 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:51:20.107891 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.107898 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107908 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:51:20.107926 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.107934 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.107943 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:51:20.107957 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.108014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.108030 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108061 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108069 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108079 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108092 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.108123 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108149 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.108157 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108167 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:51:20.108185 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.108192 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108202 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:51:20.108220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.108227 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108237 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:51:20.108255 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.108262 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108272 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:51:20.108290 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.108297 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108307 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:51:20.108326 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.108333 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108342 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:51:20.108360 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.108367 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108381 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:51:20.108401 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.108408 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108418 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:51:20.108436 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.108443 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108454 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:51:20.108472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.108479 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108489 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:51:20.108507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.108514 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108524 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:51:20.108541 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.108548 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108559 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:51:20.108576 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.108584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:51:20.108612 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.108619 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108629 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:51:20.108642 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.108726 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108733 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:51:20.108750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108776 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.108783 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108793 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:51:20.108807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.108833 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108848 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108855 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.108869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108895 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.108902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:51:20.108926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.108951 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:51:20.108966 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.108972 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:51:20.108988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.109021 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109031 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:51:20.109050 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.109056 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109066 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:51:20.109084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.109091 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109101 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:51:20.109119 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:51:20.109125 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109135 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:51:20.109148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.109186 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:51:20.109201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109208 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.109222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109248 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:51:20.109255 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109265 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:51:20.109279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.109304 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:51:20.109318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:51:20.109346 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109353 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:51:20.109363 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109380 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:51:20.109398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.109413 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109441 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.109448 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109458 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:51:20.109476 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.109483 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109493 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:51:20.109511 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.109519 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109529 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:51:20.109547 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:51:20.109554 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109564 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:51:20.109582 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.109589 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109599 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:51:20.109617 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.109624 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109634 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:51:20.109652 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.109659 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109669 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:51:20.109687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.109694 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109704 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:51:20.109722 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.109729 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109739 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:51:20.109759 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.109766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:51:20.109789 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:51:20.109839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.109856 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109863 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:51:20.109878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109903 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.109911 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:51:20.109934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.109959 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.109974 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.109981 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.109995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110021 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:51:20.110029 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110039 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:51:20.110052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.110077 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:51:20.110091 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:51:20.110118 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:51:20.110126 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:51:20.110136 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:51:20.110154 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:51:20.110161 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:51:20.110171 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:51:20.110190 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:51:20.110197 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:51:20.110207 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:51:20.110220 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:51:20.110244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.110260 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110266 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.110281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.110315 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110325 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:51:20.110343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.110350 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110360 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:51:20.110382 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.110390 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110401 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:51:20.110414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.110447 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110463 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110469 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.110485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110511 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110518 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110528 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:51:20.110542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.110557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.110567 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.110581 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110608 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110616 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110626 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110640 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.110670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110696 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.110704 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110714 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:51:20.110732 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.110740 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110756 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:51:20.110774 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.110781 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110791 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:51:20.110809 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.110816 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110827 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:51:20.110845 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.110852 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110861 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:51:20.110880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.110887 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110897 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:51:20.110914 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.110922 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110932 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:51:20.110950 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.110957 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.110967 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:51:20.110985 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.110992 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.111003 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:51:20.111016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.111061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.111079 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111086 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:51:20.111101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111126 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.111134 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111144 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:51:20.111164 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.111171 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111181 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:51:20.111199 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.111205 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111215 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:51:20.111233 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.111240 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111250 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:51:20.111268 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.111274 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111284 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:51:20.111297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.111339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.111355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111361 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.111382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111408 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111415 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111455 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.111476 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.111493 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111504 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:51:20.111514 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:51:20.111527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:51:20.111551 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:51:20.111567 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111573 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:51:20.111589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111614 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.111621 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111631 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:51:20.111645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.111670 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.111685 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111692 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.111706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111731 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:51:20.111738 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111748 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:51:20.111761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.111786 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:51:20.111801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111807 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:51:20.111822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.111855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:51:20.111878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.111903 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.111919 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111925 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.111940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111965 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.111973 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.111983 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:51:20.111996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.112021 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:51:20.112035 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112062 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112070 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112081 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112094 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.112124 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112150 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112159 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112169 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:51:20.112188 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112195 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112205 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:51:20.112222 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112229 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112239 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:51:20.112257 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112264 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112274 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:51:20.112292 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112299 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112309 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:51:20.112327 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:51:20.112334 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112344 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:51:20.112362 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:51:20.112369 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112384 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:51:20.112404 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:51:20.112411 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112421 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:51:20.112439 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:51:20.112446 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112456 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:51:20.112474 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112481 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112491 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:51:20.112509 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112516 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112526 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:51:20.112545 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112551 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112561 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:51:20.112579 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112586 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112596 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:51:20.112609 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.112670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.112688 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112695 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:51:20.112712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112738 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112745 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112755 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:51:20.112768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.112794 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.112809 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112815 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.112830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112856 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.112863 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112873 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:51:20.112886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.112912 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:51:20.112927 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112934 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.112948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112974 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.112981 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.112991 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:51:20.113010 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.113017 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113026 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:51:20.113044 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.113051 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113061 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:51:20.113079 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113086 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113096 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:51:20.113110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.113146 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113161 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113167 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.113182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113208 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113216 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113226 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:51:20.113239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.113264 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.113278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113306 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113314 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113324 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.113369 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113400 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.113408 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:51:20.113437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.113443 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:51:20.113471 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113478 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113488 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:51:20.113506 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.113514 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113523 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:51:20.113541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113548 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113558 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:51:20.113576 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113583 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113594 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:51:20.113612 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:51:20.113619 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113629 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:51:20.113642 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.113680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.113698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113705 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:51:20.113720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113745 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.113753 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113763 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:51:20.113781 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113788 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113798 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:51:20.113816 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113823 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113833 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:51:20.113851 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.113858 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113868 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:51:20.113886 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113893 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113903 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:51:20.113920 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113928 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113938 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:51:20.113955 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113962 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.113972 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:51:20.113990 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.113997 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114007 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:51:20.114020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.114072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.114088 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114095 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:51:20.114110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114136 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:51:20.114143 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:51:20.114166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.114192 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:51:20.114209 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:51:20.114216 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:51:20.114229 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:51:20.114245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114251 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:51:20.114265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114289 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.114310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:51:20.114328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.114339 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:51:20.114349 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:51:20.114366 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.114373 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:51:20.114389 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:51:20.114407 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:51:20.114415 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:51:20.114425 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:51:20.114443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.114450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.114460 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.114478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.114485 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.114495 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.114512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.114519 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.114529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.114547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.114554 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:51:20.114564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.114581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:51:20.114588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:51:20.114598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:51:20.114615 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:51:20.114622 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:51:20.114632 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:51:20.114650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.114657 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.114667 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.114684 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:51:20.114691 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:51:20.114701 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:51:20.114718 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.114725 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:51:20.114735 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.114753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.114759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:51:20.114769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.114786 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:51:20.114792 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:51:20.114802 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:51:20.114819 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:51:20.114856 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.114886 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:51:20.114914 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.114942 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:51:20.114969 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.114996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:51:20.115023 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.115050 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:51:20.115077 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.115104 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:51:20.115131 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:51:20.115157 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:51:20.115184 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:51:20.115211 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:51:20.115239 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:51:20.115266 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:51:20.115294 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.115320 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:51:20.115347 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.115374 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:51:20.115406 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.115433 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:51:20.115460 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.115486 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:51:20.115513 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.115540 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:51:20.115566 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.115593 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:51:20.115619 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.115697 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:51:20.115724 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.115761 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:51:20.115788 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.115815 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:51:20.115843 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.115870 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:51:20.115898 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.115925 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:51:20.115952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.115979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.116006 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.116033 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.116059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.116085 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.116112 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.116139 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:51:20.116166 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:51:20.116192 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:51:20.116218 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.116245 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:51:20.116271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.116298 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.116325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.116352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:51:20.116383 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.116411 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:51:20.116438 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.116465 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:51:20.116492 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.116519 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:51:20.116546 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.116572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:51:20.116599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.116627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:51:20.116655 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116674 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116700 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:51:20.116727 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116744 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116762 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116788 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:51:20.116814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:51:20.116924 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.116950 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.116976 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117003 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.117029 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117047 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117074 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.117100 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117118 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117145 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.117172 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117199 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.117225 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117251 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:51:20.117292 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117319 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.117345 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117371 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.117403 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117422 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:51:20.117474 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117501 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.117527 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117554 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:51:20.117580 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117606 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:51:20.117633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117738 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.117792 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117809 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117853 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.117879 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117906 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.117932 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117950 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117967 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.117993 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.118019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.118142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118193 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.118246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118263 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118298 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.118350 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118381 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.118410 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118429 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118447 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118464 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118492 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:51:20.118519 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118546 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:51:20.118572 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118607 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.118659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:51:20.118781 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118808 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:51:20.118834 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118861 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.118888 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118914 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.118941 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.118993 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.119046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:51:20.119224 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119242 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119269 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:51:20.119295 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119313 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119331 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119357 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:51:20.119388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:51:20.119494 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119521 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.119547 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119573 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.119600 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119617 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119643 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.119670 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119687 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119713 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.119740 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119766 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.119794 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119820 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:51:20.119847 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119873 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.119899 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119926 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:51:20.119952 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119970 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.119996 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:51:20.120022 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120049 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.120075 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120102 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:51:20.120129 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120156 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:51:20.120182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.120338 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120356 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120373 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120405 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.120431 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120460 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.120486 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120548 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.120575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:51:20.120696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120714 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120775 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.120801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120836 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120853 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.120906 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120932 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:51:20.120959 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120977 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.120995 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121012 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121038 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:51:20.121065 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121091 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:51:20.121118 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.121207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:51:20.121330 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121357 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:51:20.121387 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121415 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:51:20.121441 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121468 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:51:20.121494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121512 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121546 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121573 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.121600 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:51:20.121748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:51:20.121777 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.121840 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.121891 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.121941 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.121989 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.122037 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:51:20.122086 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:51:20.122134 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:51:20.122189 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.122237 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.122286 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.122334 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.122387 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.122437 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.122485 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.122532 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.122580 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.122628 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.122678 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.122726 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.122777 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.122833 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.122888 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.122936 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:51:20.122982 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.123029 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.123076 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.123125 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.123174 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.123228 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.123276 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.123324 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.123386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.123437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.123485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.123534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.123581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.123630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:51:20.123680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:51:20.123728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:51:20.123776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.123823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.123872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.123919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.123966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.124015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.124064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.124113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.124161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.124210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.124258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.124368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.124425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.124478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.124530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.124577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:51:20.124626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.124673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.124720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.124769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.124817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.124869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.124917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.124965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.125023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.125072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.125120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.125169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.125216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.125272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:51:20.125321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:51:20.125368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:51:20.125421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.125469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.125518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.125565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.125612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.125660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.125708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.125755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.125803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.125852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.125900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.125950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.125999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.126052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.126104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.126151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:51:20.126198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.126245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.126291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.126340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.126395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.126451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.126498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.126546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.126603 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:51:20.126631 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.126693 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.126748 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.126803 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.126857 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.126911 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:51:20.126964 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:51:20.127018 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:51:20.127071 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.127125 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.127179 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.127234 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.127289 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.127343 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.127402 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.127456 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.127510 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.127564 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.127619 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.127673 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.127727 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.127780 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.127833 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.127886 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:51:20.127940 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.127994 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.128058 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.128113 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.128166 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.128220 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.128273 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.128326 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.128395 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:51:20.128421 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.128477 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.128532 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.128586 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.128639 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.128693 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:51:20.128747 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:51:20.128802 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:51:20.128855 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.128910 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.128963 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.129017 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.129071 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.129125 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.129180 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.129234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.129288 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.129343 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.129403 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.129458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.129512 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.129567 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.129678 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.129733 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:51:20.129787 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.129841 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.129895 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.129949 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.130003 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.130057 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.130111 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.130165 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.130226 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:51:20.130249 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.130300 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.130349 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.130403 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.130452 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.130501 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:51:20.130549 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:51:20.130596 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:51:20.130645 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.130693 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.130741 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.130789 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.130838 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.130888 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.130936 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.130984 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.131031 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.131080 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.131129 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.131177 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.131225 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.131274 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.131323 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.131370 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:51:20.131424 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.131473 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.131521 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.131568 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.131616 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.131663 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.131711 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.131760 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.131816 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:51:20.131838 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.131888 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.131938 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.131988 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.132038 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.132088 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:51:20.132137 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:51:20.132187 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:51:20.132238 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.132289 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.132339 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.132395 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.132446 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.132496 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.132546 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.132596 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.132646 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.132698 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.132748 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.132798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.132849 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.132898 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.132948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.132999 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:51:20.133049 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.133099 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.133151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.133201 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.133250 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.133301 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.133352 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.133407 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.133462 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:51:20.133480 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:51:20.133510 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:51:20.133538 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:51:20.133565 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:51:20.133591 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:51:20.133612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.133629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.133640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.133650 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.133660 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.133671 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:51:20.133681 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:51:20.133691 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:51:20.133700 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.133710 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.133719 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.133729 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.133738 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.133748 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.133757 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.133767 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.133776 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.133785 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.133794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.133804 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.133813 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.133822 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.133830 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.133839 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:51:20.133847 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.133856 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.133865 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.133874 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.133883 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.133891 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.133900 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.133909 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.133918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.133928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.133936 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.133946 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.133954 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.133963 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:51:20.133973 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:51:20.133981 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:51:20.133989 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.133998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.134007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.134015 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.134024 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134032 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.134040 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.134048 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.134057 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.134065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134073 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134081 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.134090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.134098 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.134105 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.134113 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:51:20.134121 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.134129 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.134137 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.134144 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.134152 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.134160 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.134168 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.134175 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.134184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.134193 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.134203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.134212 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.134220 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.134228 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:51:20.134235 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:51:20.134243 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:51:20.134251 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.134259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.134267 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.134274 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.134281 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134289 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.134296 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.134304 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.134312 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.134319 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134326 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134334 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.134341 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.134348 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.134356 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.134364 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:51:20.134373 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.134386 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.134394 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.134402 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.134410 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.134418 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.134426 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.134433 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.134440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:51:20.134449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.134457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:51:20.134465 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:51:20.134473 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:51:20.134481 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:51:20.134488 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:51:20.134495 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:51:20.134502 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:51:20.134510 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:51:20.134517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:51:20.134524 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:51:20.134531 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134540 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.134548 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:51:20.134555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:51:20.134563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:51:20.134570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134577 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:51:20.134585 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:51:20.134593 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:51:20.134600 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:51:20.134608 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:51:20.134615 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:51:20.134622 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:51:20.134629 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:51:20.134636 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:51:20.134643 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:51:20.134650 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:51:20.134657 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:51:20.134665 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:51:20.134672 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:51:20.134755 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:51:20.134766 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:51:20.134771 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:51:20.134776 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:51:20.134783 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:51:20.134787 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:51:20.134792 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:51:20.134803 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:51:20.134811 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:51:20.134852 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.134859 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:51:20.134874 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:51:20.134896 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:51:20.134903 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:51:20.134907 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:51:20.134912 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:51:20.134917 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:51:20.134928 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:51:20.134935 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:51:20.134940 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:51:20.134951 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.134960 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:51:20.134965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:51:20.134988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.134998 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:51:20.135003 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.135027 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:51:20.135033 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:51:20.135037 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:51:20.135041 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:51:20.135045 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:51:20.135049 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:51:20.135054 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:51:20.135058 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:51:20.135065 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180288" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:51:20.135075 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:51:20.135082 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:51:20.135086 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:51:20.135093 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.135099 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:51:20.135103 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:51:20.135128 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:51:20.135135 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.135140 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.135146 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.135150 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:51:20.135162 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:51:20.135171 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:51:20.135175 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:51:20.135180 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:51:20.135186 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180288" 2019-04-25 13:51:20.135194 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:51:20.135198 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:51:20.135203 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:51:20.135209 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:51:20.135214 wsdl: in serializeType: returning: 180288 2019-04-25 13:51:20.135221 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:51:20.135227 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:51:20.135232 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:51:20.135236 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:51:20.135241 wsdl: in serializeType: returning: 180288 2019-04-25 13:51:20.135245 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180288 2019-04-25 13:51:20.135259 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180288 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:51:20.135264 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:51:20.135270 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4849"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:51:20.135284 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:51:20.135290 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180288 2019-04-25 13:51:20.135300 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:51:20.135373 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:51:20.135312 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:51:20.135323 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:51:20.135328 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:51:20.135333 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:51:20.135337 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:51:20.135344 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:51:20.135353 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:51:20.135361 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:51:20.135366 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:51:20.135384 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:51:20.135394 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:51:20.135402 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:51:20.143587 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:51:20.143619 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:51:20.143634 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:51:20.143641 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:51:20.143647 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:51:20.143653 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:51:20.143657 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:51:20.143662 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:51:20.143667 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:51:20.143697 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:51:20.154385 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:51:20.154423 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:51:20.154430 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:51:20.154436 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:51:20.154442 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:51:20.154447 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:51:20.154453 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:51:20.154459 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:51:20.154465 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:51:20.154471 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:51:05 GMT 2019-04-25 13:51:20.154477 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:51:20.154483 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:51:20.154489 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:51:20.154499 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:51:20.154531 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:51:20.154543 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:51:20.154553 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:51:20.154559 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:51:20.154564 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:51:20.154602 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:51:20.154614 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:51:20.154621 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:51:20.154646 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:51:20.154653 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:51:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:51:20.154685 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:51:20.154695 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:51:20.154719 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:51:20.154726 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:51:20.154836 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:51:20.154936 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:51:20.154942 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:51:20.154952 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:51:20.154963 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:51:20.154987 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:51:20.155043 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:51:20.155358 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:51:20.155372 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:51:20.155386 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:51:20.155394 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:51:20.155400 nusoap_client: detail =