Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 56.00/59.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53047109901K0422-881 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2676
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:03:14 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:03:29.413971 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:03:29.414039 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:03:29.414063 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:03:29.414092 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:03:29.414111 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:03:29.414124 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:03:29.414147 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:03:29.414165 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:03:29.414177 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:03:29.414193 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:03:29.414208 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:03:29.414230 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:03:29.414241 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:03:29.414250 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:03:29.414271 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:03:29.414279 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:03:29.414302 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:03:29.414327 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:03:29.414344 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:03:29.414354 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:03:29.414375 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:03:29.414391 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:03:29.414409 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:03:29.422437 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:03:29.422464 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:03:29.422477 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:03:29.422485 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:03:29.422494 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:03:29.422499 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:03:29.422504 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:03:29.422531 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:03:29.445914 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:03:29.445943 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:03:29.445951 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:03:29.445957 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:03:29.445968 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:03:29.445974 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:03:29.445980 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:03:29.445987 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:03:29.445993 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:03:29.445998 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:03:14 GMT 2019-04-25 18:03:29.446004 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:03:29.446009 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:03:29.446015 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:03:29.446028 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:03:29.446057 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:03:29.453577 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:03:29.453788 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:03:29.453805 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 18:03:29.461309 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:03:29.461405 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:03:29.461651 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:03:29.461708 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:03:29.461782 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:03:29.468947 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:03:29.469307 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:03:29.469373 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:03:29.469452 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:03:29.469497 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:03:29.469557 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:03:29.469647 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:03:29.469667 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 18:03:29.476665 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:03:29.476904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:03:29.476942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:03:29.477136 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:03:29.477194 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:03:29.477322 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:03:29.477441 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:03:29.477464 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:03:29.477480 soap_transport_http: read buffer of 1959 bytes 2019-04-25 18:03:29.477489 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:03:29.477494 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:03:29.477587 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:03:29.477620 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:03:29.477634 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:03:29.477647 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:03:29.477665 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:03:29.477669 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:03:29.477835 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:03:29.477851 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:03:29.477900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.477909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:03:29.477928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.477960 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.477969 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.477984 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:03:29.478005 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.478012 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478023 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:03:29.478038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.478080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.478096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.478119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478147 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.478154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:03:29.478178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.478205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:03:29.478220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:03:29.478241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478266 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.478279 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478290 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:03:29.478309 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.478316 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478326 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:03:29.478343 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.478358 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478368 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:03:29.478381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.478415 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.478431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478437 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:03:29.478451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478476 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.478483 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:03:29.478506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.478531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:03:29.478546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:03:29.478565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478589 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.478596 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478606 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:03:29.478623 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.478630 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478639 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:03:29.478657 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.478664 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478673 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:03:29.478690 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.478697 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:03:29.478719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.478757 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.478772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.478792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.478881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.478898 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478909 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:03:29.478919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:03:29.478931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:03:29.478956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:03:29.478970 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.478976 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:03:29.478991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479015 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.479022 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:03:29.479044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.479069 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.479084 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479090 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.479103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479128 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.479134 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479144 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:03:29.479157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.479181 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:03:29.479196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479202 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:03:29.479217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479240 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.479247 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479257 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.479270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.479302 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.479317 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479324 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.479337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479361 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.479368 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479378 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:03:29.479391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.479415 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:03:29.479430 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479436 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:03:29.479449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479473 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.479480 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479489 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:03:29.479507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.479513 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479523 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.479536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.479564 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:03:29.479579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479585 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.479599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479622 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.479629 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479639 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:03:29.479651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.479676 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:03:29.479690 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479696 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:03:29.479709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479733 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.479740 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479749 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:03:29.479768 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.479774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479784 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.479796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.479825 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:03:29.479839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479846 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.479864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479890 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.479897 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479906 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:03:29.479919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.479944 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:03:29.479958 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.479965 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:03:29.479978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480001 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.480008 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.480030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.480055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:03:29.480070 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480076 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.480089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480113 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.480120 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:03:29.480142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.480166 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:03:29.480181 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480187 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:03:29.480200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.480231 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480240 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.480253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.480283 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.480298 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480305 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.480318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480343 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.480350 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480359 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:03:29.480372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.480429 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:03:29.480445 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480451 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:03:29.480466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480494 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.480502 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480513 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:03:29.480525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.480551 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.480565 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480572 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.480585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480609 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.480616 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480625 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:03:29.480639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.480663 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:03:29.480678 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480684 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:03:29.480697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480721 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.480728 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480737 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:03:29.480750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.480775 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.480789 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480795 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.480808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480832 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.480839 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480848 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:03:29.480861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.480887 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:03:29.480901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480907 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:03:29.480920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480943 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.480950 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480960 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:03:29.480977 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.480984 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.480993 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:03:29.481006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.481035 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.481049 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481055 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.481068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481093 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.481100 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481109 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:03:29.481122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.481146 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:03:29.481161 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481167 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:03:29.481180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481204 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.481211 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481220 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:03:29.481233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.481257 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.481277 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481284 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.481298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481323 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.481329 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481339 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:03:29.481352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.481376 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:03:29.481391 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481397 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:03:29.481410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481434 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:03:29.481440 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481450 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:03:29.481463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.481487 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.481502 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481508 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.481521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481544 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481550 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481588 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.481609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.481625 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481636 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:03:29.481646 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:03:29.481658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:03:29.481683 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:03:29.481698 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481703 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:03:29.481717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481743 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:03:29.481749 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481759 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:03:29.481772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.481798 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.481812 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481818 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.481832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481854 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481861 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.481916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.481932 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481943 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:03:29.481952 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:03:29.481964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.481979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:03:29.481988 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:03:29.482002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482009 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:03:29.482022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482054 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:03:29.482082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482089 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482098 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:03:29.482116 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482122 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482131 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:03:29.482148 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.482155 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482164 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:03:29.482182 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.482188 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482197 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:03:29.482214 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.482220 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482230 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:03:29.482247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.482253 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482262 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:03:29.482280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.482332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.482347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482362 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.482376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482400 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482407 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:03:29.482429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.482454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:03:29.482468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482474 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:03:29.482487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482511 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482518 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482527 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:03:29.482545 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482552 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.482578 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482584 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482593 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:03:29.482606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.482638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.482653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482659 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.482672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482696 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482704 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:03:29.482726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.482752 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:03:29.482767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482773 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:03:29.482786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482817 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:03:29.482876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.482903 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.482919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482925 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.482942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482968 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.482975 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.482985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:03:29.482998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.483023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:03:29.483038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483044 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:03:29.483057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483081 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.483088 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483098 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:03:29.483115 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.483122 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483160 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.483182 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.483189 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483199 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:03:29.483212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.483250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.483265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483272 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.483292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483316 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.483323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:03:29.483346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.483378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:03:29.483392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483398 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.483411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483436 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.483443 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483452 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:03:29.483470 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.483476 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483486 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:03:29.483503 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.483509 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483518 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:03:29.483535 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.483542 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483551 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:03:29.483569 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.483575 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483585 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:03:29.483597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.483639 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.483654 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483660 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.483673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483698 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483705 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:03:29.483728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.483742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.483752 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.483766 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483794 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483801 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483811 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483824 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.483854 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.483885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.483913 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.483919 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483929 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:03:29.483946 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.483953 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483962 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:03:29.483980 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.483986 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.483996 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:03:29.484013 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.484020 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484029 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:03:29.484046 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:03:29.484053 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484062 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:03:29.484079 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484086 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484095 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.484112 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484119 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484128 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:03:29.484145 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484161 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:03:29.484178 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484184 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484194 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:03:29.484206 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.484281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484288 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.484303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484328 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.484334 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484344 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:03:29.484362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484368 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484377 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:03:29.484394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484401 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484410 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:03:29.484427 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.484434 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484443 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:03:29.484456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.484492 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.484527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484551 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484558 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:03:29.484581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.484596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.484605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.484619 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484645 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484660 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.484711 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484737 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.484744 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484753 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:03:29.484771 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484777 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484788 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:03:29.484805 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.484811 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484821 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:03:29.484838 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.484844 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484853 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:03:29.484870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.484877 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484886 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:03:29.484903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.484910 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484919 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:03:29.484936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484943 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484952 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:03:29.484969 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.484976 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.484985 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:03:29.485002 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485009 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.485018 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:03:29.485035 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485042 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.485051 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:03:29.485068 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485075 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.485084 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:03:29.485097 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.485154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.485171 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485178 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.485191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485215 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485222 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485232 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:03:29.485249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.485255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:03:29.485302 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485310 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485321 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:03:29.485339 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:03:29.485346 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485356 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.485370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.485407 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485429 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.485443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485468 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485475 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485485 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:03:29.485498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.485514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.485524 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.485537 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485566 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485573 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485583 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.485640 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485665 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.485693 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485705 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:03:29.485725 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485732 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485742 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:03:29.485762 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.485769 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485779 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:03:29.485797 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.485803 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485813 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:03:29.485830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.485837 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485846 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:03:29.485863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.485870 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485879 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:03:29.485896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485903 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485912 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:03:29.485929 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485937 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485946 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:03:29.485963 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.485969 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.485979 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:03:29.485996 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486003 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.486012 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:03:29.486029 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.486035 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.486044 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:03:29.486061 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.486067 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.486076 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:03:29.486089 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.486152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.486167 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486194 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486201 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486210 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486223 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.486253 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486283 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.486290 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486300 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:03:29.486318 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.486325 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486334 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:03:29.486351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.486358 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486367 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:03:29.486384 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.486391 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486400 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:03:29.486417 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.486424 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486433 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:03:29.486450 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.486457 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486466 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:03:29.486483 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.486490 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486499 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:03:29.486516 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.486522 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486532 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:03:29.486548 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.486555 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486565 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:03:29.486581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.486588 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486597 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:03:29.486614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.486621 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486630 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:03:29.486646 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.486653 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486662 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:03:29.486679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.486686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486695 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:03:29.486711 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.486718 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486727 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:03:29.486740 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.486827 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.486833 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:03:29.486852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.486878 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.486885 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.486894 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:03:29.486907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.486922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.486932 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486947 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.486953 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.486966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.486990 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.486997 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:03:29.487019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.487044 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:03:29.487058 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487064 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:03:29.487082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.487114 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487124 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:03:29.487142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.487149 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487158 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:03:29.487175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.487181 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487190 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:03:29.487207 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:03:29.487214 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487223 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:03:29.487235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.487278 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:03:29.487294 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487300 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.487318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487343 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:03:29.487350 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487359 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:03:29.487372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.487397 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:03:29.487410 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:03:29.487436 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487443 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:03:29.487452 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:03:29.487481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.487495 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487520 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.487526 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487536 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:03:29.487553 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.487560 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487569 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:03:29.487586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.487592 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487601 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:03:29.487618 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:03:29.487625 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487638 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:03:29.487656 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.487662 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487672 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:03:29.487689 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.487695 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487704 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:03:29.487722 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.487728 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487737 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:03:29.487754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.487761 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487770 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:03:29.487787 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.487794 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487803 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:03:29.487820 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.487827 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487836 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:03:29.487848 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:03:29.487900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.487917 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487924 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:03:29.487941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.487973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.487982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:03:29.487995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.488020 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.488034 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488040 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.488053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488078 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:03:29.488084 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488098 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:03:29.488111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.488135 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:03:29.488148 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:03:29.488174 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:03:29.488181 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:03:29.488191 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:03:29.488208 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:03:29.488214 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:03:29.488224 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:03:29.488241 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:03:29.488248 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:03:29.488257 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:03:29.488270 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:03:29.488313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.488332 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488338 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.488352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488382 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.488390 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:03:29.488418 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.488425 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488434 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:03:29.488452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.488459 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488468 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:03:29.488481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.488515 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488531 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488537 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.488551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488576 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488583 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488593 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:03:29.488619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.488635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.488644 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.488658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488688 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488695 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488705 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488717 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.488747 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488772 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.488778 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488788 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:03:29.488805 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.488812 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488821 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:03:29.488838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.488844 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488853 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:03:29.488870 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.488877 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488886 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:03:29.488903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.488909 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488918 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:03:29.488935 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.488942 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488951 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:03:29.488968 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.488974 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.488987 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:03:29.489005 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.489011 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.489021 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:03:29.489037 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.489044 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.489053 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:03:29.489066 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.489113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.489130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489136 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:03:29.489154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489178 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.489185 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489195 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:03:29.489213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.489219 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489229 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:03:29.489246 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.489252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:03:29.489284 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.489291 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489301 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:03:29.489323 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.489329 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489339 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:03:29.489351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.489393 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.489408 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489413 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.489431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489454 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489461 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489497 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.489517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.489533 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489544 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:03:29.489554 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:03:29.489566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:03:29.489590 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:03:29.489611 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489617 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:03:29.489630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489654 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.489661 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489671 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:03:29.489683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.489708 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.489722 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489728 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.489745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489770 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:03:29.489776 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489786 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:03:29.489799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.489823 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:03:29.489837 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489843 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:03:29.489856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.489887 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:03:29.489909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.489933 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.489947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489953 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.489967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.489995 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490002 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490011 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:03:29.490024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.490049 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:03:29.490062 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490088 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490096 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490105 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.490148 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490172 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490180 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490189 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:03:29.490206 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490213 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490222 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:03:29.490239 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490246 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490255 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:03:29.490272 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490284 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490319 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:03:29.490338 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490345 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490355 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:03:29.490372 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:03:29.490379 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490389 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:03:29.490407 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:03:29.490413 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490423 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:03:29.490440 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:03:29.490447 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490457 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:03:29.490475 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:03:29.490482 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490492 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:03:29.490509 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490516 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490526 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:03:29.490543 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490550 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490560 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:03:29.490577 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490584 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490593 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:03:29.490626 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490632 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490641 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:03:29.490654 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.490720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.490738 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490744 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:03:29.490762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490786 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.490793 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:03:29.490821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.490845 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.490860 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490866 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.490880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490904 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.490911 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490920 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:03:29.490933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.490957 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:03:29.490972 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.490978 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.490991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491014 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491021 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491030 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:03:29.491047 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.491054 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491063 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:03:29.491080 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.491087 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491100 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:03:29.491118 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491124 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491134 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:03:29.491146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.491183 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491198 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491204 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.491217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491241 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491248 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491257 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:03:29.491270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.491300 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.491319 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491351 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491358 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491368 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.491411 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.491442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:03:29.491469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.491475 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491485 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:03:29.491502 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491508 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491518 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:03:29.491535 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.491541 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491550 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:03:29.491567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:03:29.491600 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491616 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491625 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:03:29.491642 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:03:29.491649 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491658 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:03:29.491671 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.491710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.491726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491732 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:03:29.491749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491773 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.491780 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491790 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:03:29.491807 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491813 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491822 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:03:29.491839 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491846 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491855 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:03:29.491872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.491878 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491891 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:03:29.491909 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491915 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491925 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:03:29.491942 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491948 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491957 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:03:29.491974 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.491980 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.491990 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:03:29.492007 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.492013 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492023 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:03:29.492035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.492089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.492104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492110 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:03:29.492128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492152 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:03:29.492159 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:03:29.492181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.492206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:03:29.492222 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:03:29.492228 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:03:29.492239 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:03:29.492254 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492260 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:03:29.492278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.492321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:03:29.492338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.492349 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:03:29.492358 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:03:29.492375 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.492381 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:03:29.492391 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:03:29.492407 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:03:29.492414 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:03:29.492427 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:03:29.492445 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.492452 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.492461 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.492478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.492485 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.492494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.492511 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.492517 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.492527 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.492543 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.492550 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:03:29.492559 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.492575 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:03:29.492582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:03:29.492591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:03:29.492615 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:03:29.492621 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:03:29.492630 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:03:29.492646 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.492652 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.492662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.492678 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:03:29.492684 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:03:29.492694 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:03:29.492710 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.492716 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:03:29.492726 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.492743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.492749 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:03:29.492758 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.492774 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:03:29.492780 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:03:29.492793 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:03:29.492805 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:03:29.492836 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.492865 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:03:29.492891 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.492918 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:03:29.492944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.492970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:03:29.492996 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.493023 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:03:29.493049 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.493074 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:03:29.493100 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:03:29.493125 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:03:29.493151 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:03:29.493177 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:03:29.493216 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:03:29.493242 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:03:29.493269 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.493316 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:03:29.493344 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.493370 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:03:29.493397 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.493423 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:03:29.493450 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.493477 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:03:29.493504 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.493530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:03:29.493734 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.493761 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:03:29.493787 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.493813 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:03:29.493839 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.493866 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:03:29.493892 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.493917 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:03:29.493944 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.493971 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:03:29.493997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.494023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:03:29.494049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.494075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.494101 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.494127 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.494152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.494179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.494204 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.494230 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:03:29.494256 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:03:29.494287 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:03:29.494323 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.494348 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:03:29.494374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.494400 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.494430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.494456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:03:29.494482 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.494508 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:03:29.494534 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.494559 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:03:29.494585 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.494612 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:03:29.494638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.494664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:03:29.494690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.494717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:03:29.494744 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494762 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494787 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:03:29.494812 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494829 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494846 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494872 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:03:29.494897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.494972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:03:29.494997 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495023 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.495048 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495074 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.495099 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495120 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495146 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.495171 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495188 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495213 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.495239 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495265 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.495310 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495341 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:03:29.495367 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.495420 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495446 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.495472 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495490 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495516 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:03:29.495543 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495569 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.495595 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495633 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:03:29.495659 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495684 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:03:29.495709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495807 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.495863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495896 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.495946 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.495972 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.495997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496031 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496056 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.496081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.496227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496250 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496267 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496320 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.496346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496363 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496421 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.496446 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496472 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.496497 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496527 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496543 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496560 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496587 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:03:29.496617 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496643 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:03:29.496668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496684 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496725 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.496751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:03:29.496868 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496894 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:03:29.496919 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496944 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.496970 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.496995 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.497021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.497122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497160 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:03:29.497302 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497320 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497345 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:03:29.497371 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497388 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497404 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497429 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:03:29.497455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:03:29.497555 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497580 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.497606 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497631 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.497657 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497674 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497699 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.497724 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497741 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497766 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.497792 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497822 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.497848 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497874 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:03:29.497899 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497925 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.497950 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.497975 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:03:29.498001 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498018 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498044 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:03:29.498069 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498095 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.498120 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498145 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:03:29.498171 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498196 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:03:29.498221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.498404 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498439 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498465 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.498491 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498518 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.498550 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498567 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498622 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.498648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:03:29.498763 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498780 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498797 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498813 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.498864 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498881 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498897 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.498964 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.498989 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:03:29.499015 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499032 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499049 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499065 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499090 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:03:29.499116 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499145 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:03:29.499171 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499205 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.499256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:03:29.499395 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499422 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:03:29.499448 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499475 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:03:29.499501 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:03:29.499555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499602 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499643 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.499676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:03:29.499821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:03:29.499846 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.499901 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.499950 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.499998 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.500044 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.500090 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:03:29.500137 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:03:29.500183 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:03:29.500246 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.500312 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.500361 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.500409 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.500457 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.500505 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.500553 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.500612 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.500658 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.500705 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.500752 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.500799 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.500860 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.500913 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.500966 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.501012 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:03:29.501058 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.501103 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.501149 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.501196 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.501243 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.501312 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.501358 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.501405 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.501460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.501506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.501553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.501600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.501648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.501695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:03:29.501756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:03:29.501806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:03:29.501852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.501898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.501944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.501989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.502036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.502083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.502323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.502371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.502417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.502463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.502510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.502557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.502605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.502656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.502706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.502751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:03:29.502797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.502843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.502888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.502935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.502982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.503032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.503078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.503125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.503180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.503226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.503277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.503341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.503388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.503436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:03:29.503485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:03:29.503538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:03:29.503585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.503643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.503693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.503738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.503783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.503830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.503876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.503922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.503968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.504014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.504061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.504109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.504156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.504207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.504257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.504308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:03:29.504354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.504399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.504444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.504491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.504538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.504595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.504641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.504695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.504748 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:03:29.504774 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.504833 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.504887 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.504940 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.504997 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.505050 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:03:29.505102 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:03:29.505153 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:03:29.505206 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.505258 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.505331 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.505387 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.505441 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.505496 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.505551 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.505618 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.505670 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.505723 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.505776 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.505828 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.505880 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.505932 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.505984 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.506058 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:03:29.506152 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.506241 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.506367 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.506456 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.506543 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.506629 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.506715 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.506801 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.506899 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:03:29.506935 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.507023 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.507110 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.507198 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.507291 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.507379 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:03:29.507467 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:03:29.507554 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:03:29.507641 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.507729 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.507815 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.507918 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.508007 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.508097 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.508204 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.508306 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.508639 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.508732 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.508824 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.508914 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.509006 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.509096 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.509197 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.509290 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:03:29.509382 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.509482 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.509572 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.509662 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.509753 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.509851 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.509938 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.510026 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.510123 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:03:29.510157 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.510237 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.510336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.510420 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.510508 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.510590 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:03:29.510672 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:03:29.510765 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:03:29.510843 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.510923 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.511000 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.511079 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.511158 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.511238 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.511322 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.511401 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.511492 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.511575 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.511656 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.511738 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.511828 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.511908 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.511988 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.512066 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:03:29.512145 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.512229 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.512314 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.512393 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.512485 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.512567 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.512649 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.512732 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.512835 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:03:29.512868 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.512950 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.513074 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.513157 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.513238 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.513341 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:03:29.513428 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:03:29.513513 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:03:29.513598 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.513692 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.513786 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.513867 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.513949 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.514030 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.514117 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.514198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.514286 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.514374 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.514457 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.514553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.514638 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.514723 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.514817 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.514898 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:03:29.514979 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.515059 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.515140 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.515222 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.515333 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.515430 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.515530 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.515634 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.515742 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:03:29.515785 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:03:29.515833 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:03:29.515863 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:03:29.515889 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:03:29.515915 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:03:29.515933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.515946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.515954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.515962 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.515970 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.515978 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:03:29.515985 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:03:29.515992 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:03:29.516000 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.516007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.516014 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.516021 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.516029 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516036 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.516044 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.516051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.516058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.516065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516077 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516085 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.516092 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.516099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.516106 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.516113 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:03:29.516121 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.516128 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.516135 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.516142 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.516149 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.516156 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.516163 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.516170 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.516177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.516185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.516192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.516200 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.516207 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.516215 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:03:29.516222 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:03:29.516230 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:03:29.516237 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.516244 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.516251 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.516258 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.516265 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516276 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.516285 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.516292 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.516299 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.516306 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516318 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516325 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.516332 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.516339 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.516345 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.516352 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:03:29.516359 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.516366 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.516372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.516379 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.516386 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.516393 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.516400 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.516407 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.516414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.516422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.516429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.516437 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.516443 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.516450 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:03:29.516460 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:03:29.516479 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:03:29.516487 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.516494 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.516500 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.516507 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.516514 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516520 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.516527 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.516534 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.516540 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.516547 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516553 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516560 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.516566 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.516573 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.516580 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.516586 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:03:29.516594 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.516600 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.516606 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.516614 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.516620 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.516627 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.516633 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.516639 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.516646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:03:29.516653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.516660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:03:29.516667 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:03:29.516673 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:03:29.516680 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:03:29.516687 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:03:29.516693 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:03:29.516699 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:03:29.516706 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:03:29.516712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:03:29.516719 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:03:29.516726 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516734 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.516740 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:03:29.516746 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:03:29.516766 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:03:29.516772 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:03:29.516785 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:03:29.516791 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:03:29.516798 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:03:29.516804 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:03:29.516810 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:03:29.516816 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:03:29.516822 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:03:29.516832 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:03:29.516839 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:03:29.516846 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:03:29.516852 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:03:29.516858 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:03:29.516864 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:03:29.517087 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:03:29.517096 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:03:29.517101 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:03:29.517106 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:03:29.517112 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:03:29.517116 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:03:29.517120 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:03:29.517129 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:03:29.517136 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:03:29.517170 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.517176 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:03:29.517189 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:03:29.517210 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:03:29.517216 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:03:29.517221 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:03:29.517225 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:03:29.517230 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:03:29.517239 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:03:29.517245 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:03:29.517249 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:03:29.517258 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.517267 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:03:29.517271 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:03:29.517314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.517324 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:03:29.517328 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.517357 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:03:29.517363 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:03:29.517367 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:03:29.517371 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:03:29.517375 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:03:29.517379 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:03:29.517383 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:03:29.517387 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:03:29.517394 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:03:29.517404 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:03:29.517411 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:03:29.517415 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:03:29.517421 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.517427 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:03:29.517431 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:03:29.517455 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:03:29.517462 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.517467 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.517472 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.517476 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:03:29.517486 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:03:29.517494 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:03:29.517498 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:03:29.517503 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:03:29.517509 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184261" 2019-04-25 18:03:29.517516 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:03:29.517520 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:03:29.517525 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:03:29.517532 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:03:29.517536 wsdl: in serializeType: returning: 184261 2019-04-25 18:03:29.517542 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:03:29.517549 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:03:29.517553 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:03:29.517557 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:03:29.517562 wsdl: in serializeType: returning: 184261 2019-04-25 18:03:29.517566 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184261 2019-04-25 18:03:29.517585 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184261 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:03:29.517589 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:03:29.517595 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7996"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:03:29.517610 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:03:29.517616 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184261 2019-04-25 18:03:29.517625 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:03:29.517695 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:03:29.517635 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:03:29.517646 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:03:29.517651 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:03:29.517655 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:03:29.517659 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:03:29.517666 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:03:29.517675 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:03:29.517683 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:03:29.517689 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:03:29.517702 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:03:29.517711 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:03:29.517719 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:03:29.525693 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:03:29.525708 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:03:29.525718 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:03:29.525723 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:03:29.525729 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:03:29.525734 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:03:29.525738 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:03:29.525742 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:03:29.525746 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:03:29.525771 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:03:29.536286 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:03:29.536303 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:03:29.536309 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:03:29.536314 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:03:29.536319 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:03:29.536324 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:03:29.536330 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:03:29.536336 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:03:29.536341 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:03:29.536350 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:03:14 GMT 2019-04-25 18:03:29.536356 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:03:29.536362 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:03:29.536367 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:03:29.536374 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:03:29.536413 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:03:29.536423 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:03:29.536433 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:03:29.536438 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:03:29.536443 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:03:29.536474 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:03:29.536485 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:03:29.536491 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:03:29.536510 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:03:29.536516 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:03:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:03:29.536546 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:03:29.536555 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:03:29.536572 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:03:29.536579 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:03:29.536665 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:03:29.536775 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:03:29.536782 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:03:29.536791 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:03:29.536800 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:03:29.536826 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:03:29.536885 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:03:29.537188 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:03:29.537206 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:03:29.537214 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:03:29.537218 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:03:29.537223 nusoap_client: detail =