Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 56.00/59.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53047109901K0422-881 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2676
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 03:04:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 05:04:23.489225 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 05:04:23.489292 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:04:23.489314 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 05:04:23.489338 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:04:23.489353 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 05:04:23.489365 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 05:04:23.489383 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 05:04:23.489397 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:04:23.489408 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:04:23.489421 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:04:23.489434 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:04:23.489450 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:04:23.489459 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:04:23.489466 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:04:23.489473 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:04:23.489479 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 05:04:23.489497 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:04:23.489517 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:04:23.489530 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:04:23.489539 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 05:04:23.489548 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 05:04:23.489561 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:04:23.489574 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:04:23.497471 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:04:23.497517 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:04:23.497533 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 05:04:23.497543 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:04:23.497549 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:04:23.497554 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:04:23.497559 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 05:04:23.497605 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 05:04:23.519303 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 05:04:23.519360 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 05:04:23.519370 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:04:23.519376 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:04:23.519382 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:04:23.519388 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:04:23.519394 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:04:23.519401 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:04:23.519407 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:04:23.519413 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:04:07 GMT 2019-08-20 05:04:23.519424 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:04:23.519430 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 05:04:23.519437 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:04:23.519450 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 05:04:23.519486 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 05:04:23.519509 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 05:04:23.527189 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:04:23.527268 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:04:23.527300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.535196 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 05:04:23.535261 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:04:23.535293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.535337 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.535362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.535397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.535422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.535469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.535507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543335 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.543388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.543403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.543667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543907 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.543945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.543969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.544004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.544028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.544056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.544078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.544128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.544144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.544173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551190 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.551235 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.551260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551683 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.551740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.551946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.551987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.552038 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-20 05:04:23.597237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.597313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:04:23.597340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.597402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.597446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.597502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.597547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.597605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:04:23.597682 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-20 05:04:23.597697 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:04:23.597703 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 05:04:23.597739 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 05:04:23.597778 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:04:23.597795 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:04:23.597803 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:04:23.597822 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 05:04:23.597828 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 05:04:23.598027 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 05:04:23.598044 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 05:04:23.598095 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598105 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 05:04:23.598125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598157 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.598167 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598182 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:04:23.598203 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.598211 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598222 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:04:23.598239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.598283 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.598300 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598306 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.598325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598353 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.598361 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 05:04:23.598386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.598414 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:04:23.598430 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598437 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 05:04:23.598451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598476 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.598484 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598494 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:04:23.598513 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.598520 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598530 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:04:23.598548 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.598555 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598565 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:04:23.598587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.598623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.598639 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598646 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 05:04:23.598661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598687 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.598694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598704 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 05:04:23.598718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.598744 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 05:04:23.598760 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598766 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 05:04:23.598780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598805 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.598812 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598822 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:04:23.598840 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.598847 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598857 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:04:23.598875 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.598881 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598892 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:04:23.598909 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.598917 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598926 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.598940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.598967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.598979 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.598994 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599001 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.599016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599040 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599047 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599088 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.599109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.599127 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599138 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:04:23.599149 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 05:04:23.599161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:04:23.599186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:04:23.599202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 05:04:23.599223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599249 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.599256 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599266 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:04:23.599284 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.599291 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599301 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:04:23.599319 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.599325 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599335 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:04:23.599353 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.599360 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.599382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.599419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.599435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599441 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.599456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599482 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.599489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 05:04:23.599513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.599539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:04:23.599554 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599560 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 05:04:23.599599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599635 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.599643 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599654 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:04:23.599668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.599694 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.599709 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599715 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.599729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599754 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.599761 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599771 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 05:04:23.599785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.599811 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:04:23.599826 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599832 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 05:04:23.599850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.599883 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599893 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.599906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.599932 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.599947 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599953 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.599967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.599992 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.599999 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600008 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 05:04:23.600022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.600047 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 05:04:23.600061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600067 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 05:04:23.600081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600106 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.600113 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600123 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:04:23.600142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.600150 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600160 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.600173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.600202 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 05:04:23.600217 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600223 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.600237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600262 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.600270 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600280 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 05:04:23.600294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.600318 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 05:04:23.600333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600339 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 05:04:23.600353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600377 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.600384 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600394 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:04:23.600412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.600419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600429 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.600442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.600471 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 05:04:23.600486 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600492 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.600506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600531 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.600538 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600548 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 05:04:23.600561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.600594 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 05:04:23.600610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600616 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 05:04:23.600630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600655 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.600662 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600672 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.600685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.600710 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 05:04:23.600726 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600732 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.600745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600770 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.600778 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600788 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 05:04:23.600801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.600826 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 05:04:23.600841 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600847 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 05:04:23.600861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600886 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.600893 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600903 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.600916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.600941 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.600956 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.600962 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.600976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601001 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.601008 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601018 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 05:04:23.601031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.601056 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:04:23.601071 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601078 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 05:04:23.601091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601117 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.601124 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601134 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:04:23.601148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.601173 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.601187 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601194 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.601207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601233 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.601240 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601250 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 05:04:23.601263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.601288 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:04:23.601304 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601310 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 05:04:23.601323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601348 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.601355 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601365 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:04:23.601379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.601403 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.601418 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601425 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.601438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601463 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.601470 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601480 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 05:04:23.601493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.601519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:04:23.601534 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601540 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 05:04:23.601553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601589 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.601597 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601607 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 05:04:23.601625 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.601632 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601642 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 05:04:23.601655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.601684 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.601699 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601705 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.601719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601744 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.601751 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601761 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 05:04:23.601775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.601800 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:04:23.601815 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601822 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:04:23.601835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601869 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.601876 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:04:23.601899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.601924 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.601939 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601945 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.601959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.601986 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.601993 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602003 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:04:23.602017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.602042 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:04:23.602057 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602063 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:04:23.602077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602103 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:04:23.602110 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602120 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:04:23.602133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.602158 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.602173 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602179 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.602193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602217 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602223 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.602282 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.602299 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602309 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:04:23.602320 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 05:04:23.602332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:04:23.602357 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:04:23.602372 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602378 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 05:04:23.602392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602417 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:04:23.602425 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602434 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:04:23.602448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.602473 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.602488 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602494 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.602508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602531 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602538 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602587 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.602609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.602626 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602636 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:04:23.602647 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 05:04:23.602659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:04:23.602683 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:04:23.602698 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602705 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:04:23.602719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602744 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:04:23.602751 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602761 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:04:23.602775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.602800 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.602815 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602821 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.602834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602857 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602872 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602909 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.602929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.602946 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602956 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:04:23.602967 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 05:04:23.602980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.602994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:04:23.603004 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:04:23.603019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 05:04:23.603039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603065 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603072 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 05:04:23.603100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603107 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603117 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 05:04:23.603135 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603142 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603152 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:04:23.603169 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.603176 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603186 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:04:23.603203 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.603210 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603220 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:04:23.603237 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.603244 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603253 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 05:04:23.603271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.603278 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603287 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.603301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.603349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.603367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603373 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.603387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603413 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603420 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603430 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 05:04:23.603444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.603469 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:04:23.603484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603490 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 05:04:23.603503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603529 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603536 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603546 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:04:23.603571 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603583 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603593 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.603612 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603619 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603628 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:04:23.603642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.603675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.603690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603696 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.603709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603734 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603741 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 05:04:23.603765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.603790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:04:23.603805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603811 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:04:23.603825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603850 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:04:23.603880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.603905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.603920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603927 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.603940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603965 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.603972 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.603982 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:04:23.603996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.604020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:04:23.604035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604042 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:04:23.604055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604081 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.604088 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604098 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:04:23.604116 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.604123 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604133 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.604151 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.604157 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604167 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:04:23.604180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.604212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.604227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.604248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604272 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.604279 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604289 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:04:23.604303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.604328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:04:23.604343 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604349 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.604363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604387 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.604394 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604404 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:04:23.604422 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.604428 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604438 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:04:23.604456 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.604463 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604473 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:04:23.604490 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.604498 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604508 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:04:23.604526 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.604533 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604542 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:04:23.604556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.604605 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.604621 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604627 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.604641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604667 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604683 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 05:04:23.604697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.604712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.604722 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.604736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604766 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604773 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604783 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604796 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.604826 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.604867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.604895 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.604902 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604912 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 05:04:23.604930 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.604936 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604946 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 05:04:23.604964 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.604971 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.604980 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:04:23.604998 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.605005 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605015 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 05:04:23.605032 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:04:23.605039 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605049 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 05:04:23.605066 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.605074 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605084 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.605102 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.605109 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605118 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.605136 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.605143 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605153 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 05:04:23.605170 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.605177 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605187 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:04:23.605204 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.605211 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605221 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:04:23.605235 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.605337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605344 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.605359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605384 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.605391 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605401 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:04:23.605420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.605427 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605437 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:04:23.605454 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.605462 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605471 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:04:23.605488 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.605495 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605505 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:04:23.605519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.605556 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605571 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.605612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 05:04:23.605670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.605685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.605696 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.605710 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605737 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605755 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.605798 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605823 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.605830 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605840 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:04:23.605858 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.605874 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605883 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:04:23.605901 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.605908 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605918 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:04:23.605935 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.605942 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605952 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:04:23.605969 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.605976 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.605986 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:04:23.606007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.606014 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.606024 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:04:23.606042 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606049 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.606059 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.606076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606083 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.606092 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:04:23.606110 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606117 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.606127 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:04:23.606145 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.606161 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:04:23.606179 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606187 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.606196 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:04:23.606209 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.606263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.606281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.606302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606328 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606335 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606345 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:04:23.606363 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.606369 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:04:23.606396 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606403 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606413 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:04:23.606430 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:04:23.606437 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606446 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.606460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.606498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.606533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606558 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606565 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606580 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 05:04:23.606595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.606611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.606621 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.606635 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606662 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606669 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606679 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606693 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.606723 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606748 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.606755 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606765 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:04:23.606783 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606790 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606800 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:04:23.606817 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.606824 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606834 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:04:23.606852 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.606866 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606875 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:04:23.606893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.606900 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606909 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:04:23.606927 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.606934 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606944 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:04:23.606962 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.606969 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.606978 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.606996 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.607003 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.607013 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:04:23.607030 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.607037 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.607047 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:04:23.607065 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607072 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.607082 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 05:04:23.607099 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.607106 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.607116 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:04:23.607133 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.607140 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.607150 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:04:23.607163 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.607220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.607235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607263 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607270 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607280 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607293 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.607324 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607349 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.607356 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607365 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 05:04:23.607383 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.607391 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607400 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 05:04:23.607418 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.607425 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607435 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:04:23.607452 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.607459 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607468 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 05:04:23.607486 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.607493 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607502 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 05:04:23.607520 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.607527 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607536 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:04:23.607553 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.607560 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607569 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 05:04:23.607592 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.607600 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607610 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 05:04:23.607628 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.607635 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607645 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 05:04:23.607662 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.607669 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607679 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:04:23.607696 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.607703 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607713 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:04:23.607730 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.607737 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607747 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 05:04:23.607764 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.607771 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607781 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.607798 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.607805 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607815 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 05:04:23.607828 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.607894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.607912 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.607919 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 05:04:23.607934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.607959 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.607966 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.607976 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:04:23.607990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.608015 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.608030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608036 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.608050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608075 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.608082 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608092 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 05:04:23.608105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.608131 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:04:23.608153 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608159 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 05:04:23.608173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608199 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.608206 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608216 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:04:23.608233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.608240 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608250 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:04:23.608268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.608274 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608284 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:04:23.608301 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:04:23.608308 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608318 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:04:23.608332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.608368 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 05:04:23.608383 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608390 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.608404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608429 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:04:23.608436 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608446 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 05:04:23.608459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.608474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.608485 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 05:04:23.608498 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:04:23.608527 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608534 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:04:23.608544 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608558 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:04:23.608585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.608601 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608627 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.608634 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608644 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 05:04:23.608662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.608668 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608678 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 05:04:23.608696 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.608702 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608712 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 05:04:23.608730 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:04:23.608736 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608746 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:04:23.608764 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.608771 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608780 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 05:04:23.608798 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.608805 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608815 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 05:04:23.608832 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.608839 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608848 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:04:23.608871 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.608878 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608888 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 05:04:23.608905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.608912 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608922 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 05:04:23.608939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.608946 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.608956 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.608969 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 05:04:23.609018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.609035 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609042 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 05:04:23.609056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.609088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609098 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:04:23.609112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.609137 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.609152 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609159 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.609179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609203 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:04:23.609210 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609220 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 05:04:23.609234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.609259 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:04:23.609273 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 05:04:23.609299 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:04:23.609306 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:04:23.609317 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 05:04:23.609335 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:04:23.609342 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 05:04:23.609352 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 05:04:23.609369 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:04:23.609376 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:04:23.609386 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 05:04:23.609400 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 05:04:23.609423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.609438 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609445 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.609458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609483 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.609490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609500 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:04:23.609518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.609524 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609535 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:04:23.609553 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.609560 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609569 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:04:23.609588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.609623 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609639 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609645 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.609660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609685 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609692 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609702 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 05:04:23.609715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.609730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.609740 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.609754 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609780 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609787 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609797 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.609840 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609869 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.609876 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609886 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 05:04:23.609904 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.609911 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609920 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 05:04:23.609938 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.609944 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609954 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:04:23.609972 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.609979 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.609988 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 05:04:23.610006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.610013 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.610023 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 05:04:23.610041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.610047 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.610057 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 05:04:23.610075 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.610082 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.610092 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 05:04:23.610109 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.610116 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.610126 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:04:23.610144 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.610150 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.610160 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:04:23.610174 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.610219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.610236 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610243 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 05:04:23.610257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610282 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.610289 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610299 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:04:23.610317 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.610323 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610333 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:04:23.610351 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.610357 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610367 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:04:23.610385 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.610391 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610401 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:04:23.610419 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.610426 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610436 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:04:23.610449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.610489 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.610504 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610510 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.610524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610548 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.610630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.610647 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610658 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:04:23.610669 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 05:04:23.610681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:04:23.610706 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:04:23.610721 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610727 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 05:04:23.610741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610766 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.610773 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610783 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 05:04:23.610796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.610822 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.610836 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610843 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.610856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610881 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:04:23.610888 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610897 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 05:04:23.610911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.610936 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 05:04:23.610951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610958 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 05:04:23.610971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.610996 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.611003 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611013 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:04:23.611026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.611051 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.611066 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611072 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.611086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611111 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611118 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611127 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 05:04:23.611141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.611166 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:04:23.611180 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611207 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611214 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611224 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611237 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.611268 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611294 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611301 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611311 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 05:04:23.611329 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611335 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611345 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 05:04:23.611363 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611370 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611379 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 05:04:23.611397 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611403 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611413 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 05:04:23.611431 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611437 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611447 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 05:04:23.611465 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:04:23.611472 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611481 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 05:04:23.611499 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:04:23.611506 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611516 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 05:04:23.611534 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:04:23.611540 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611550 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 05:04:23.611577 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:04:23.611585 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611595 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 05:04:23.611614 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611621 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611631 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 05:04:23.611648 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611656 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611666 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 05:04:23.611684 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611690 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611700 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 05:04:23.611718 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611725 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611734 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 05:04:23.611748 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.611809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.611828 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611834 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 05:04:23.611849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611876 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.611883 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611893 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 05:04:23.611907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.611932 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.611947 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611954 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.611967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.611992 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.611999 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612009 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 05:04:23.612023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.612048 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:04:23.612063 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612069 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.612084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612108 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.612115 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612125 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 05:04:23.612144 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.612150 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612160 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:04:23.612178 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.612184 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612194 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:04:23.612212 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.612219 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612228 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:04:23.612242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.612278 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612293 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612299 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.612315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612340 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612347 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612357 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 05:04:23.612370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.612395 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.612409 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612437 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612444 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612454 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.612498 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612523 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.612530 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612539 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:04:23.612557 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.612564 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:04:23.612608 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.612615 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612625 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 05:04:23.612643 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.612650 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612660 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:04:23.612677 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.612684 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612694 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:04:23.612712 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.612719 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612729 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 05:04:23.612747 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:04:23.612754 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612763 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 05:04:23.612777 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.612815 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.612831 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612838 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 05:04:23.612854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612881 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.612888 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612898 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 05:04:23.612916 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.612923 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612933 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 05:04:23.612950 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.612957 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.612967 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 05:04:23.612985 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.612992 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613002 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 05:04:23.613019 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.613026 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613036 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 05:04:23.613054 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.613061 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613070 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 05:04:23.613088 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.613095 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613104 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:04:23.613122 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.613129 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613138 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:04:23.613151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.613203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.613218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613225 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 05:04:23.613239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613265 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:04:23.613272 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 05:04:23.613296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.613321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:04:23.613338 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:04:23.613345 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 05:04:23.613355 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 05:04:23.613371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613377 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 05:04:23.613391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613414 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.613434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:04:23.613451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.613461 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:04:23.613471 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 05:04:23.613488 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.613495 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 05:04:23.613506 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 05:04:23.613523 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:04:23.613529 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 05:04:23.613539 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 05:04:23.613556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.613563 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.613587 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.613606 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.613613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.613623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.613640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.613647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.613657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.613674 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.613681 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 05:04:23.613691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.613708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:04:23.613715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 05:04:23.613725 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:04:23.613742 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:04:23.613748 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 05:04:23.613758 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 05:04:23.613775 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.613781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.613791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.613808 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:04:23.613815 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 05:04:23.613825 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 05:04:23.613841 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.613848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 05:04:23.613859 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.613876 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.613883 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:04:23.613893 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.613909 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:04:23.613915 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 05:04:23.613925 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 05:04:23.613938 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 05:04:23.613969 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.613998 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:04:23.614026 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.614053 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 05:04:23.614079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.614106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:04:23.614132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.614159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:04:23.614186 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.614213 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:04:23.614239 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.614266 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 05:04:23.614292 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 05:04:23.614318 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 05:04:23.614345 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 05:04:23.614371 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 05:04:23.614398 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 05:04:23.614424 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 05:04:23.614450 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.614477 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:04:23.614504 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.614532 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:04:23.614558 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.614597 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:04:23.614623 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.614650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:04:23.614677 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.614703 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:04:23.614729 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.614755 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:04:23.614781 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.614809 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:04:23.614835 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.614863 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:04:23.614890 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.614916 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:04:23.614943 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.614969 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:04:23.614996 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.615023 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:04:23.615050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.615077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:04:23.615105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.615132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.615158 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.615185 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.615211 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.615237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.615263 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.615289 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:04:23.615316 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 05:04:23.615342 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 05:04:23.615370 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.615396 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:04:23.615422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.615448 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.615475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.615501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:04:23.615528 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.615554 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 05:04:23.615585 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.615612 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:04:23.615638 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.615668 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:04:23.615695 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.615722 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:04:23.615748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.615816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:04:23.615843 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.615868 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.615894 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.615920 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.615938 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.615954 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.615980 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.616006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616040 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.616108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616142 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.616210 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616237 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.616263 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616289 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.616315 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616332 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616358 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.616384 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616402 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616428 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.616454 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616480 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.616506 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616532 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.616559 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616591 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.616620 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616646 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.616672 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616689 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616715 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.616741 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616768 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.616794 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616820 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.616846 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616872 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.616902 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616929 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.616956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.616990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.617108 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617125 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617142 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617168 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.617194 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617220 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.617246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617280 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.617332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.617451 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617468 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617484 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.617554 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617572 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.617669 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617695 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.617721 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617738 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617754 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617771 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617796 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:04:23.617822 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617849 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:04:23.617883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617900 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617917 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.617969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.617986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.618088 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618114 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:04:23.618141 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618167 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.618193 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618219 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.618245 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618262 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618321 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.618348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:04:23.618518 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618535 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618561 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.618607 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618626 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618643 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618673 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.618700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.618803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.618907 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618934 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.618960 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.618987 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.619013 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619030 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619057 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.619083 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619100 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619126 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.619152 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619178 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.619204 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619230 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.619256 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619282 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.619308 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619334 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:04:23.619360 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619378 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619404 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:04:23.619430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619456 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.619482 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619509 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.619535 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619561 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.619601 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619627 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.619654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619738 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619781 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.619807 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619824 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619840 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.619892 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619919 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.619945 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.619979 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.620031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:04:23.620151 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620168 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.620253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620330 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.620356 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620383 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:04:23.620408 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620425 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620442 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620459 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620485 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:04:23.620511 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620537 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:04:23.620562 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620602 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.620655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:04:23.620773 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620801 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:04:23.620826 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620852 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:04:23.620886 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620913 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:04:23.620939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620955 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620972 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.620989 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621015 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.621041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:04:23.621185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:04:23.621214 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.621269 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.621320 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.621370 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.621419 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.621468 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.621516 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 05:04:23.621564 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 05:04:23.621618 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 05:04:23.621667 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.621714 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.621762 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.621810 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.621860 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.621910 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.621958 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.622006 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.622055 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.622102 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.622150 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.622198 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.622246 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.622295 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.622351 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.622404 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.622451 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 05:04:23.622499 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.622546 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.622598 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.622647 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.622695 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.622748 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.622795 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.622845 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.622902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.622951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.622999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.623047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.623095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.623142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.623190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 05:04:23.623284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 05:04:23.623333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 05:04:23.623382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.623429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.623477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.623524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.623571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.623630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.623678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.623726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.623773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.623821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.623869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.623918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.623966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.624015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.624067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.624119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.624166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 05:04:23.624212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.624259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.624306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.624355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.624403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.624455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.624502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.624551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.624612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.624661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.624709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.624758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.624806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.624853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.624905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 05:04:23.624953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 05:04:23.625000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 05:04:23.625049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.625095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.625143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.625191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.625237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.625285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.625333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.625381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.625429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.625477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.625524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.625573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.625627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.625675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.625728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.625781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.625828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 05:04:23.625874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.625920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.625966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.626015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.626064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.626117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.626164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.626213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.626267 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:04:23.626293 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.626353 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.626409 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.626463 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.626518 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.626571 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.626635 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:04:23.626689 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:04:23.626742 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:04:23.626796 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.626850 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.626912 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.626965 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.627019 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.627073 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.627126 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.627179 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.627238 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.627293 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.627347 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.627401 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.627455 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.627508 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.627563 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.627621 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.627676 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:04:23.627731 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.627785 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.627838 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.627892 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.627946 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.627999 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.628054 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.628109 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.628170 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:04:23.628194 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.628296 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.628352 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.628407 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.628460 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.628515 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.628569 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:04:23.628629 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:04:23.628682 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:04:23.628736 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.628790 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.628844 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.628899 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.628953 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.629017 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.629071 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.629125 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.629179 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.629233 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.629288 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.629342 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.629396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.629451 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.629505 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.629559 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.629628 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:04:23.629684 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.629737 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.629791 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.629845 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.629903 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.629957 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.630011 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.630066 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.630128 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 05:04:23.630150 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.630199 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.630248 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.630297 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.630345 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.630395 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.630443 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:04:23.630491 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:04:23.630540 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:04:23.630593 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.630642 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.630691 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.630739 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.630787 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.630835 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.630884 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.630932 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.630982 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.631030 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.631079 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.631177 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.631226 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.631274 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.631322 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.631370 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.631419 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:04:23.631468 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.631516 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.631566 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.631627 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.631675 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.631724 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.631772 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.631821 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.631877 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 05:04:23.631898 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.631951 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.632003 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.632053 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.632104 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.632154 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.632204 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:04:23.632255 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:04:23.632305 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:04:23.632356 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.632408 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.632459 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.632510 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.632560 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.632625 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.632676 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.632726 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.632777 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.632827 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.632878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.632929 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.632979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.633030 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.633080 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.633130 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.633181 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:04:23.633231 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.633281 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.633332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.633382 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.633433 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.633483 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.633534 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.633590 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.633643 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 05:04:23.633660 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 05:04:23.633688 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 05:04:23.633716 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 05:04:23.633743 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 05:04:23.633768 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 05:04:23.633787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.633802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.633811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.633820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.633828 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.633836 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.633844 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:04:23.633852 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:04:23.633867 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:04:23.633875 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.633883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.633891 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.633898 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.633906 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.633915 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.633922 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.633930 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.633938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.633946 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.633953 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.633961 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.633969 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.633976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.633984 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.633991 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.633999 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:04:23.634006 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.634014 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.634021 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.634029 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.634037 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.634044 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.634052 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.634059 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.634067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.634078 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.634086 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.634094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.634102 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.634109 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.634116 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:04:23.634123 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:04:23.634132 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:04:23.634139 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.634146 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.634154 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.634161 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.634169 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634176 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.634184 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.634191 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.634199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.634206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.634213 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634220 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634228 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.634236 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.634243 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.634250 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.634258 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:04:23.634265 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.634272 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.634280 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.634287 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.634294 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.634302 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.634309 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.634317 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.634325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.634334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.634341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.634349 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.634355 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.634362 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.634369 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:04:23.634376 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:04:23.634383 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:04:23.634390 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.634397 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.634404 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.634411 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.634418 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634425 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.634432 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.634439 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.634445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.634453 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.634460 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634474 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.634481 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.634488 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.634495 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.634501 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:04:23.634508 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.634515 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.634521 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.634528 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.634535 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.634542 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.634548 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.634555 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.634562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:04:23.634584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.634592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:04:23.634599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:04:23.634606 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:04:23.634613 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:04:23.634620 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:04:23.634627 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:04:23.634635 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:04:23.634642 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:04:23.634649 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:04:23.634656 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:04:23.634662 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:04:23.634669 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634676 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.634683 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:04:23.634689 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:04:23.634696 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:04:23.634703 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:04:23.634709 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634716 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:04:23.634723 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:04:23.634730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:04:23.634736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:04:23.634743 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:04:23.634750 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:04:23.634757 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:04:23.634764 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:04:23.634770 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:04:23.634832 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:04:23.634841 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:04:23.634848 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:04:23.634855 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:04:23.634862 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:04:23.634940 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 05:04:23.634949 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:04:23.634955 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:04:23.634960 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:04:23.634967 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 05:04:23.634971 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:04:23.634975 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:04:23.634984 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 05:04:23.634992 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:04:23.635027 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.635034 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:04:23.635048 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:04:23.635081 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 05:04:23.635091 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 05:04:23.635098 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 05:04:23.635106 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 05:04:23.635114 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:04:23.635125 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:04:23.635131 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:04:23.635136 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:04:23.635146 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.635154 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:04:23.635160 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 05:04:23.635182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.635191 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:04:23.635195 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.635218 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:04:23.635223 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 05:04:23.635227 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 05:04:23.635231 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 05:04:23.635235 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 05:04:23.635239 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 05:04:23.635244 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 05:04:23.635248 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 05:04:23.635254 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:04:23.635264 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:04:23.635270 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:04:23.635274 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:04:23.635280 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.635286 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:04:23.635290 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:04:23.635313 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:04:23.635319 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.635324 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.635330 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.635334 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:04:23.635344 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:04:23.635351 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:04:23.635356 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:04:23.635360 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:04:23.635367 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184261" 2019-08-20 05:04:23.635374 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:04:23.635378 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:04:23.635383 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:04:23.635390 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:04:23.635395 wsdl: in serializeType: returning: 184261 2019-08-20 05:04:23.635401 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:04:23.635408 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:04:23.635412 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:04:23.635416 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:04:23.635421 wsdl: in serializeType: returning: 184261 2019-08-20 05:04:23.635426 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184261 2019-08-20 05:04:23.635442 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184261 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 05:04:23.635446 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 05:04:23.635452 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8217"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 05:04:23.635466 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 05:04:23.635471 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184261 2019-08-20 05:04:23.635481 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 05:04:23.635555 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 05:04:23.635493 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:04:23.635504 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:04:23.635509 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:04:23.635514 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:04:23.635518 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:04:23.635525 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:04:23.635535 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:04:23.635543 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:04:23.635549 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:04:23.635561 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 05:04:23.635570 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:04:23.635583 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:04:23.643474 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:04:23.643503 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:04:23.643519 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 05:04:23.643530 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 05:04:23.643537 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:04:23.643543 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:04:23.643547 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:04:23.643552 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:04:23.643557 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 05:04:23.643600 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 05:04:23.655005 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 05:04:23.655041 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 05:04:23.655048 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:04:23.655057 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:04:23.655062 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:04:23.655068 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:04:23.655075 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:04:23.655080 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:04:23.655086 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:04:23.655092 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:04:07 GMT 2019-08-20 05:04:23.655098 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:04:23.655104 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 05:04:23.655109 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:04:23.655120 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 05:04:23.655148 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 05:04:23.655160 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 05:04:23.655169 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:04:23.655174 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 05:04:23.655179 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 05:04:23.655211 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:04:23.655222 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:04:23.655228 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:04:23.655252 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:04:23.655258 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 03:04:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 05:04:23.655296 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 05:04:23.655306 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 05:04:23.655331 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 05:04:23.655338 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 05:04:23.655455 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 05:04:23.655553 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 05:04:23.655560 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 05:04:23.655583 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 05:04:23.655595 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:04:23.655619 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 05:04:23.655673 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 05:04:23.655696 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:04:23.655707 nusoap_client: got fault 2019-08-20 05:04:23.655715 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 05:04:23.655719 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 05:04:23.655725 nusoap_client: detail =