Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 56.00/59.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53047109901K0422-881 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2676
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 18 Jan 2020 17:18:34 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-01-18 18:18:41.344933 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-01-18 18:18:41.345000 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:18:41.345016 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-01-18 18:18:41.345035 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:18:41.345046 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-01-18 18:18:41.345055 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-01-18 18:18:41.345070 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-01-18 18:18:41.345079 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:18:41.345086 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:18:41.345097 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:18:41.345109 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-18 18:18:41.345122 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-18 18:18:41.345128 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-18 18:18:41.345133 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-18 18:18:41.345138 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-18 18:18:41.345142 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-01-18 18:18:41.345154 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-18 18:18:41.345170 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-18 18:18:41.345179 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-18 18:18:41.345185 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-01-18 18:18:41.345191 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-01-18 18:18:41.345201 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-18 18:18:41.345219 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-18 18:18:41.351704 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-18 18:18:41.351747 soap_transport_http: socket connected 2020-01-18 18:18:41.351765 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-01-18 18:18:41.351775 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-18 18:18:41.351781 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-18 18:18:41.351786 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-18 18:18:41.351791 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-01-18 18:18:41.351855 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-01-18 18:18:41.368232 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-01-18 18:18:41.368279 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-01-18 18:18:41.368287 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-18 18:18:41.368294 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-18 18:18:41.368300 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-18 18:18:41.368306 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-18 18:18:41.368313 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-18 18:18:41.368319 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-18 18:18:41.368325 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-18 18:18:41.368331 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 18 Jan 2020 17:18:34 GMT 2020-01-18 18:18:41.368337 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-18 18:18:41.368343 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-01-18 18:18:41.368350 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-18 18:18:41.368364 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-01-18 18:18:41.368400 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-01-18 18:18:41.368427 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-01-18 18:18:41.374576 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.374643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.374657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.374691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.374723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.374745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.380980 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.381052 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-18 18:18:41.381072 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-01-18 18:18:41.381105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.381132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.381145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.381181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.381196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.381231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387348 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-18 18:18:41.387369 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-01-18 18:18:41.387386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387491 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.387586 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-01-18 18:18:41.387627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387659 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.387692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.387780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.387874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.387933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.393362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.393462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393497 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.393526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.393598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.393740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.393837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.393954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394098 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.394156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.394346 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-01-18 18:18:41.394376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394452 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:18:41.394477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:18:41.394639 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2020-01-18 18:18:41.394654 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-18 18:18:41.394659 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-01-18 18:18:41.394691 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-01-18 18:18:41.394734 soap_transport_http: closed socket 2020-01-18 18:18:41.394751 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-18 18:18:41.394758 soap_transport_http: end of send() 2020-01-18 18:18:41.394777 wsdl: got WSDL URL 2020-01-18 18:18:41.394782 wsdl: Parse WSDL 2020-01-18 18:18:41.394980 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-01-18 18:18:41.394997 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-01-18 18:18:41.395048 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-01-18 18:18:41.395080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395111 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.395120 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395136 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-18 18:18:41.395157 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.395164 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395175 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-18 18:18:41.395191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.395233 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.395248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395262 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.395277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395305 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.395312 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395323 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-01-18 18:18:41.395337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.395363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-01-18 18:18:41.395379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395385 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-01-18 18:18:41.395399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395425 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.395432 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395442 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-18 18:18:41.395460 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.395467 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395477 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-18 18:18:41.395495 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.395502 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395512 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-18 18:18:41.395525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.395558 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.395573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395580 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-01-18 18:18:41.395597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395624 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.395631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395641 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-01-18 18:18:41.395655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.395680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-01-18 18:18:41.395695 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395702 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-01-18 18:18:41.395715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395740 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.395747 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395757 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-18 18:18:41.395775 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.395782 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395792 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-18 18:18:41.395809 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.395816 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395826 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-18 18:18:41.395843 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.395850 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.395873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.395910 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.395939 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395946 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.395962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395986 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.395993 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.396102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.396125 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396137 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:18:41.396148 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-01-18 18:18:41.396161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:18:41.396185 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-18 18:18:41.396201 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-01-18 18:18:41.396223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396248 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.396264 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396279 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-18 18:18:41.396298 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.396305 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396315 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-18 18:18:41.396332 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.396339 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396349 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-18 18:18:41.396366 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.396373 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396390 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.396403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.396439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.396454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.396475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396500 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.396507 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-01-18 18:18:41.396530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.396555 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-18 18:18:41.396570 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396576 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-01-18 18:18:41.396591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.396622 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396632 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:18:41.396645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.396670 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.396684 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396690 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.396711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396736 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.396743 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396753 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-01-18 18:18:41.396766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.396791 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-01-18 18:18:41.396806 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396812 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-01-18 18:18:41.396830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396855 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.396862 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.396886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.396910 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.396933 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396939 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.396953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396978 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.396985 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.396995 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-01-18 18:18:41.397008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.397033 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-01-18 18:18:41.397053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397059 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-01-18 18:18:41.397074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397101 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.397108 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-18 18:18:41.397136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.397142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397152 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.397165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.397194 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-01-18 18:18:41.397209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397215 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.397228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397253 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.397268 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397278 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-01-18 18:18:41.397291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.397316 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-01-18 18:18:41.397331 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397337 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-01-18 18:18:41.397350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397375 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.397381 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397391 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-18 18:18:41.397409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.397416 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397425 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.397438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.397466 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-01-18 18:18:41.397481 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397487 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.397500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397524 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.397531 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397541 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-01-18 18:18:41.397554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.397579 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-01-18 18:18:41.397594 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397600 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-01-18 18:18:41.397613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397637 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.397644 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397654 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.397667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.397692 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-01-18 18:18:41.397707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397713 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.397726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397750 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.397757 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397767 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-01-18 18:18:41.397780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.397804 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-01-18 18:18:41.397819 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397825 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-01-18 18:18:41.397838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.397869 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.397892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.397925 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.397942 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397948 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.397968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.397992 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.397999 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398009 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-01-18 18:18:41.398023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.398053 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-01-18 18:18:41.398069 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398075 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-01-18 18:18:41.398089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398114 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.398121 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398131 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-18 18:18:41.398144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.398169 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.398183 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398189 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.398203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398227 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.398234 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398244 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-01-18 18:18:41.398258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.398282 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-18 18:18:41.398297 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398303 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-01-18 18:18:41.398316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398340 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.398347 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398357 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-18 18:18:41.398370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.398395 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.398409 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398415 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.398429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398453 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.398460 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398470 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-01-18 18:18:41.398483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.398508 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-01-18 18:18:41.398522 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398528 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-01-18 18:18:41.398542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398565 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.398572 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398582 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-01-18 18:18:41.398600 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.398607 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398616 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-01-18 18:18:41.398629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.398657 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.398672 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398678 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.398691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398715 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.398722 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398732 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-01-18 18:18:41.398745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.398770 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-18 18:18:41.398786 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398792 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-18 18:18:41.398805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398829 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.398836 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398846 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:18:41.398859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.398884 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.398899 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398905 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.398925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398954 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.398969 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.398980 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-01-18 18:18:41.398993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.399019 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:18:41.399033 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399042 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-01-18 18:18:41.399060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399084 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:18:41.399091 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399101 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-18 18:18:41.399114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.399140 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.399155 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399161 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.399194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399218 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399225 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.399283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.399300 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399312 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:18:41.399322 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-01-18 18:18:41.399334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:18:41.399358 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-01-18 18:18:41.399373 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399379 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-01-18 18:18:41.399393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399418 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:18:41.399425 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399435 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-18 18:18:41.399447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.399472 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.399487 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399493 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.399507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399532 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399538 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.399595 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.399611 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399622 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:18:41.399632 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-01-18 18:18:41.399644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:18:41.399668 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-01-18 18:18:41.399683 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399689 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-01-18 18:18:41.399703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399728 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:18:41.399735 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399745 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-18 18:18:41.399758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.399782 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.399797 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399803 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.399817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399839 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399846 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.399902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.399925 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399937 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:18:41.399947 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-01-18 18:18:41.399959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.399974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:18:41.399983 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-01-18 18:18:41.399998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-01-18 18:18:41.400018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400056 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-01-18 18:18:41.400086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400093 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-01-18 18:18:41.400120 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400126 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400136 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-18 18:18:41.400153 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.400160 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400170 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-18 18:18:41.400187 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.400194 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400203 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-18 18:18:41.400220 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.400227 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400236 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-01-18 18:18:41.400253 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.400264 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400273 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.400286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.400336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.400353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400359 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.400374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400399 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400406 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-01-18 18:18:41.400429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.400455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-01-18 18:18:41.400470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400476 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-01-18 18:18:41.400490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400514 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400521 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400530 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-18 18:18:41.400548 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400564 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.400581 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400588 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400597 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-18 18:18:41.400610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.400642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.400657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400663 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.400677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400701 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400708 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-01-18 18:18:41.400761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.400787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-01-18 18:18:41.400803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400810 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-18 18:18:41.400824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:18:41.400878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.400904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.400929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400936 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.400951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400980 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.400987 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.400997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-01-18 18:18:41.401010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.401035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:18:41.401056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401062 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-18 18:18:41.401077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401102 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.401109 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401119 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-18 18:18:41.401137 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.401143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.401170 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.401177 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401187 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-18 18:18:41.401199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.401233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.401247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401254 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.401275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401300 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.401307 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401316 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-01-18 18:18:41.401330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.401354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:18:41.401369 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401375 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.401389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401413 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.401420 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401430 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-18 18:18:41.401447 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.401454 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401464 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-18 18:18:41.401481 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.401488 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401497 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:18:41.401515 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.401521 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401531 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-18 18:18:41.401548 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.401555 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401564 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-18 18:18:41.401577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.401617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.401632 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401638 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.401652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401676 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401683 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401693 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-01-18 18:18:41.401706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.401721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.401731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.401745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401774 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401781 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.401834 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401858 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.401865 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401875 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.401893 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.401900 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401910 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-01-18 18:18:41.401935 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.401943 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401953 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-01-18 18:18:41.401970 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.401977 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.401999 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-18 18:18:41.402019 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.402026 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402035 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-01-18 18:18:41.402053 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:18:41.402059 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402070 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-01-18 18:18:41.402087 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402094 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402104 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.402121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.402154 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402161 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402170 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-01-18 18:18:41.402188 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402195 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402204 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-18 18:18:41.402222 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402228 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402237 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-18 18:18:41.402250 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.402324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402330 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.402345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402369 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.402376 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402386 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-18 18:18:41.402404 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402410 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402420 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-18 18:18:41.402437 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402444 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402453 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-18 18:18:41.402471 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.402477 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402487 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-18 18:18:41.402499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.402536 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.402572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402597 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402604 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-01-18 18:18:41.402627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.402642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.402652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.402665 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402692 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402699 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402710 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402723 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.402753 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402778 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.402784 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402794 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-18 18:18:41.402811 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402818 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402828 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-18 18:18:41.402845 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.402851 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402861 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-18 18:18:41.402878 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.402885 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402894 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-18 18:18:41.402912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.402925 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402935 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-18 18:18:41.402957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.402964 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.402974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-18 18:18:41.402992 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.402999 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.403008 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.403025 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403032 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.403041 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-18 18:18:41.403058 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403065 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.403074 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-18 18:18:41.403091 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403098 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.403108 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-18 18:18:41.403125 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403132 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.403141 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-18 18:18:41.403154 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.403207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.403224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403231 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.403245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403270 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403277 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403287 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-18 18:18:41.403305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.403311 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403321 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:18:41.403338 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403344 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403354 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-18 18:18:41.403371 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:18:41.403377 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403387 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.403400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.403437 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.403472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403496 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-01-18 18:18:41.403526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.403541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.403551 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.403565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403592 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403609 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403622 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.403652 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403677 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.403684 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403693 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-18 18:18:41.403710 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403717 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403727 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-18 18:18:41.403744 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.403751 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403760 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-18 18:18:41.403778 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.403784 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403794 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-18 18:18:41.403811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.403818 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403828 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-18 18:18:41.403845 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.403852 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403862 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-18 18:18:41.403879 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403886 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403895 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.403912 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403925 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403936 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-18 18:18:41.403954 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.403961 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.403970 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-18 18:18:41.403988 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.403995 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.404004 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-01-18 18:18:41.404021 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.404028 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.404037 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-18 18:18:41.404054 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.404061 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.404071 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-18 18:18:41.404084 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.404140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.404155 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404182 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404189 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404199 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404212 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.404242 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404267 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.404274 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404284 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-01-18 18:18:41.404302 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.404309 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404318 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-01-18 18:18:41.404336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.404342 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404351 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-18 18:18:41.404368 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.404375 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404384 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-01-18 18:18:41.404401 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.404408 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404417 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-01-18 18:18:41.404434 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.404440 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404450 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-18 18:18:41.404467 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.404474 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404483 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-01-18 18:18:41.404501 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.404508 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404517 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-01-18 18:18:41.404534 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.404541 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404551 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-01-18 18:18:41.404568 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.404574 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404584 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-18 18:18:41.404601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.404608 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404624 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-18 18:18:41.404642 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.404648 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404658 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-01-18 18:18:41.404675 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.404682 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404691 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.404708 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.404714 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404724 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-01-18 18:18:41.404737 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.404821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.404827 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-01-18 18:18:41.404842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.404867 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.404874 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.404883 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-18 18:18:41.404896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.404912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.404934 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.404950 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.404956 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.404970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.404995 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.405002 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405012 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-01-18 18:18:41.405025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.405051 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-01-18 18:18:41.405065 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405072 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-01-18 18:18:41.405087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.405118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405127 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:18:41.405145 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.405151 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405161 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-18 18:18:41.405178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.405185 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405194 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-18 18:18:41.405211 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:18:41.405218 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405227 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-18 18:18:41.405240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.405277 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-01-18 18:18:41.405291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405298 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.405312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405336 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:18:41.405343 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405352 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-01-18 18:18:41.405365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.405391 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-01-18 18:18:41.405404 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:18:41.405432 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405439 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:18:41.405449 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405462 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:18:41.405479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.405492 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405521 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.405528 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405538 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-01-18 18:18:41.405555 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.405562 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405571 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-01-18 18:18:41.405588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.405595 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405604 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-01-18 18:18:41.405622 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:18:41.405628 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405638 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-18 18:18:41.405655 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.405662 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405671 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-01-18 18:18:41.405688 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.405694 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405704 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-01-18 18:18:41.405721 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.405727 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405737 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:18:41.405754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.405761 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405770 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-01-18 18:18:41.405787 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.405793 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405803 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-01-18 18:18:41.405820 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.405826 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405836 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.405849 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-01-18 18:18:41.405898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.405921 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405928 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-01-18 18:18:41.405944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.405978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.405987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:18:41.406001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.406026 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.406041 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406047 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.406060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406085 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-18 18:18:41.406092 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406102 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-01-18 18:18:41.406115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.406140 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-01-18 18:18:41.406153 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-01-18 18:18:41.406179 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:18:41.406186 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-18 18:18:41.406196 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-01-18 18:18:41.406214 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-18 18:18:41.406221 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-01-18 18:18:41.406230 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-01-18 18:18:41.406247 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:18:41.406254 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-18 18:18:41.406271 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-01-18 18:18:41.406284 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-01-18 18:18:41.406307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.406322 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406329 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.406343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.406375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406385 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:18:41.406402 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.406410 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406420 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-18 18:18:41.406437 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.406443 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406453 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-18 18:18:41.406466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.406499 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406513 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406520 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.406533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406558 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406565 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406575 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-01-18 18:18:41.406588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.406603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.406613 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.406626 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406653 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406660 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406670 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.406713 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406738 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.406745 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406755 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-01-18 18:18:41.406772 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.406778 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406788 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-01-18 18:18:41.406805 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.406812 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406821 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-18 18:18:41.406838 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.406845 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406855 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-01-18 18:18:41.406872 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.406879 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406889 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-01-18 18:18:41.406906 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.406913 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406930 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-01-18 18:18:41.406955 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.406962 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.406972 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-01-18 18:18:41.406989 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.406996 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.407005 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-18 18:18:41.407022 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.407029 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.407039 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-18 18:18:41.407052 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.407097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.407114 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407120 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-01-18 18:18:41.407136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407161 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.407168 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407178 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-18 18:18:41.407196 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.407203 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407212 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-18 18:18:41.407229 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.407236 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407253 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:18:41.407269 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.407276 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407286 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-18 18:18:41.407304 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.407310 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407320 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-18 18:18:41.407333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.407373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.407388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407394 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.407408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407432 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407438 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407475 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.407497 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.407513 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407524 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:18:41.407534 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-01-18 18:18:41.407547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:18:41.407571 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-18 18:18:41.407586 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407592 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-01-18 18:18:41.407606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407630 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.407637 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407646 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-01-18 18:18:41.407659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.407684 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.407699 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407705 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.407719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407744 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-18 18:18:41.407752 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407762 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-01-18 18:18:41.407775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.407799 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-01-18 18:18:41.407814 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407820 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-01-18 18:18:41.407834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.407865 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:18:41.407888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.407913 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.407935 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407941 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.407956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407981 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.407988 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.407998 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-01-18 18:18:41.408011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.408036 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-01-18 18:18:41.408050 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408077 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408084 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408093 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408106 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.408148 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408178 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408185 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408195 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-01-18 18:18:41.408213 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408220 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408229 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-01-18 18:18:41.408247 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408260 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408269 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-01-18 18:18:41.408286 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408293 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408302 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-01-18 18:18:41.408328 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408335 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408344 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-01-18 18:18:41.408361 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-18 18:18:41.408369 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408378 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-01-18 18:18:41.408396 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-18 18:18:41.408402 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408412 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-01-18 18:18:41.408429 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-18 18:18:41.408436 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408446 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-01-18 18:18:41.408463 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:18:41.408470 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408480 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-01-18 18:18:41.408497 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408503 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408514 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-01-18 18:18:41.408532 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408538 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408548 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-01-18 18:18:41.408565 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408572 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408581 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-01-18 18:18:41.408599 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408614 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408624 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-01-18 18:18:41.408637 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.408698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.408716 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408723 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-01-18 18:18:41.408737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408762 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.408769 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408779 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-01-18 18:18:41.408792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.408818 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.408832 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408839 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.408853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408877 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.408884 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408894 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-01-18 18:18:41.408907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.408943 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-18 18:18:41.408958 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.408964 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.408980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409004 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409011 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409021 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-01-18 18:18:41.409039 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.409046 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409055 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-18 18:18:41.409072 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.409079 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409089 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:18:41.409106 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409113 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409122 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-18 18:18:41.409135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.409172 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409186 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409192 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.409206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409231 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409238 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409248 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-01-18 18:18:41.409268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.409293 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.409307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409334 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409341 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409351 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409364 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.409393 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409418 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.409425 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409435 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:18:41.409452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.409459 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409468 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:18:41.409485 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409492 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409502 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-01-18 18:18:41.409519 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.409527 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409537 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-18 18:18:41.409554 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409560 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409571 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:18:41.409589 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409595 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409605 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-01-18 18:18:41.409622 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-18 18:18:41.409628 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409638 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-01-18 18:18:41.409651 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.409689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.409706 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409712 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-01-18 18:18:41.409726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409750 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.409757 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409766 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-01-18 18:18:41.409784 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409791 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409800 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-01-18 18:18:41.409817 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409824 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409833 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-01-18 18:18:41.409851 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.409857 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409867 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-01-18 18:18:41.409884 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409891 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409900 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-01-18 18:18:41.409924 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409932 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409942 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-01-18 18:18:41.409960 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.409966 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.409976 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-18 18:18:41.409993 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.410000 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410010 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-18 18:18:41.410023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.410074 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.410089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410096 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-01-18 18:18:41.410111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410136 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:18:41.410143 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-01-18 18:18:41.410166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.410191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-18 18:18:41.410207 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:18:41.410215 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-01-18 18:18:41.410225 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-01-18 18:18:41.410240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410253 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-01-18 18:18:41.410267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.410311 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:18:41.410327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.410338 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:18:41.410348 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-01-18 18:18:41.410364 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.410371 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-01-18 18:18:41.410382 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-01-18 18:18:41.410398 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:18:41.410404 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-01-18 18:18:41.410414 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-01-18 18:18:41.410431 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.410437 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.410447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.410463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.410470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.410480 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.410496 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.410503 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.410513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.410529 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.410536 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-01-18 18:18:41.410545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.410562 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:18:41.410568 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-01-18 18:18:41.410578 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:18:41.410594 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-18 18:18:41.410601 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-01-18 18:18:41.410610 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-01-18 18:18:41.410627 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.410633 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.410643 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.410660 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-18 18:18:41.410666 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-01-18 18:18:41.410676 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-01-18 18:18:41.410693 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.410700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-01-18 18:18:41.410710 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.410727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.410733 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-01-18 18:18:41.410743 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.410759 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:18:41.410765 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-01-18 18:18:41.410775 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-01-18 18:18:41.410789 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-01-18 18:18:41.410823 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.410852 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-01-18 18:18:41.410879 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.410906 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-01-18 18:18:41.410941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.410968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-18 18:18:41.410994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.411021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-18 18:18:41.411048 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.411074 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-01-18 18:18:41.411100 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.411125 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-01-18 18:18:41.411151 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-01-18 18:18:41.411177 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-01-18 18:18:41.411203 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-01-18 18:18:41.411230 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-01-18 18:18:41.411256 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-01-18 18:18:41.411283 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-01-18 18:18:41.411309 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.411336 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-01-18 18:18:41.411363 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.411390 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-18 18:18:41.411417 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.411444 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-01-18 18:18:41.411470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.411496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-18 18:18:41.411522 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.411549 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:18:41.411575 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.411601 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-01-18 18:18:41.411627 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.411654 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-01-18 18:18:41.411680 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.411706 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-01-18 18:18:41.411733 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.411759 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-01-18 18:18:41.411786 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.411812 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-01-18 18:18:41.411839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.411866 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:18:41.411893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.411927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:18:41.411964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.412008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.412036 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.412115 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.412142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.412168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.412194 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.412220 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-01-18 18:18:41.412246 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-01-18 18:18:41.412278 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-01-18 18:18:41.412304 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.412330 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-01-18 18:18:41.412356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.412383 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.412409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.412436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-18 18:18:41.412462 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.412502 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-01-18 18:18:41.412529 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.412555 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-01-18 18:18:41.412581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.412609 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-18 18:18:41.412636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.412662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-18 18:18:41.412689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.412714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-18 18:18:41.412741 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.412759 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.412785 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.412811 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.412828 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.412845 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.412871 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.412906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.412940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.412965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.412982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.413034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413068 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.413137 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413162 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.413188 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413214 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.413240 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413266 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413291 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.413318 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413335 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413361 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.413386 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413412 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.413437 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413463 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.413488 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413514 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.413540 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413566 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.413592 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413609 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413635 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.413661 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413687 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.413713 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413739 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.413765 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413790 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.413816 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413844 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.413869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.413984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414010 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.414035 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414053 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414070 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414095 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.414121 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414148 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.414174 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414191 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414207 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414234 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.414266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.414386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414419 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414437 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.414489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414540 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.414592 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414618 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.414644 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414661 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414678 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414694 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414720 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:18:41.414746 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414772 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-18 18:18:41.414798 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414814 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414831 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.414882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.414983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.415009 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415034 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-18 18:18:41.415062 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415088 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.415113 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415139 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.415165 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415242 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.415268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-18 18:18:41.415435 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415452 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415478 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.415504 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415520 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415537 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415563 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.415588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.415689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.415791 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415817 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.415843 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415868 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.415894 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415911 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.415945 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.415976 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416002 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416031 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.416057 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416083 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.416108 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416135 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.416160 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416186 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.416211 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416237 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:18:41.416263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416280 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416306 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:18:41.416331 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416358 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.416384 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416410 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.416436 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416463 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.416488 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416514 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.416541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416573 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.416691 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416724 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416749 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.416775 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416800 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.416826 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416886 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.416912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.416987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:18:41.417039 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417055 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417072 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417088 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417114 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.417140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417157 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417216 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.417243 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417278 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:18:41.417304 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417320 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417337 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417353 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417379 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:18:41.417405 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417430 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-18 18:18:41.417455 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417515 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.417540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:18:41.417660 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417685 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-18 18:18:41.417711 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417737 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:18:41.417763 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417789 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:18:41.417815 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417832 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417865 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417891 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.417925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.417995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.418012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.418028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.418044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:18:41.418070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-18 18:18:41.418100 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.418160 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.418209 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.418265 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.418314 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.418360 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.418409 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-01-18 18:18:41.418457 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-01-18 18:18:41.418505 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-01-18 18:18:41.418552 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.418599 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.418646 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.418696 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.418743 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.418791 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.418840 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.418889 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.418944 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.418993 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.419040 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.419089 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.419137 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.419185 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.419240 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.419293 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.419340 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-01-18 18:18:41.419389 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.419435 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.419481 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.419529 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.419578 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.419629 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.419676 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.419725 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.419783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.419831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.419878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.419939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.419987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.420033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.420080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-01-18 18:18:41.420128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-01-18 18:18:41.420176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-01-18 18:18:41.420224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.420271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.420319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.420366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.420413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.420461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.420508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.420607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.420654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.420703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.420750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.420799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.420847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.420896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.420956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.421008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.421055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-01-18 18:18:41.421101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.421148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.421195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.421243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.421290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.421342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.421388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.421437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.421493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.421541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.421590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.421638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.421685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.421731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.421779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-01-18 18:18:41.421827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-01-18 18:18:41.421875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-01-18 18:18:41.421930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.421978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.422026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.422073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.422120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.422167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.422215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.422262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.422311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.422359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.422406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.422455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.422503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.422552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.422604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.422656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.422703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-01-18 18:18:41.422749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.422795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.422841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.422889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.422947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.422999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.423046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.423095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.423150 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-18 18:18:41.423176 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.423236 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.423292 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.423346 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.423400 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.423453 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.423505 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-18 18:18:41.423558 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-18 18:18:41.423610 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-18 18:18:41.423664 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.423717 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.423770 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.423823 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.423876 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.423937 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.423990 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.424043 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.424101 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.424155 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.424208 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.424261 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.424314 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.424367 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.424566 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.424621 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.424712 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-18 18:18:41.424771 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.424824 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.424883 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.424946 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.424999 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.425052 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.425106 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.425161 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.425222 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-18 18:18:41.425255 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.425310 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.425364 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.425417 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.425471 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.425525 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.425578 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-18 18:18:41.425632 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-18 18:18:41.425685 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-18 18:18:41.425739 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.425792 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.425845 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.425967 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.426021 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.426076 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.426129 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.426182 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.426236 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.426291 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.426346 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.426399 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.426453 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.426508 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.426561 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.426614 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.426667 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-18 18:18:41.426722 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.426775 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.426829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.426882 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.426944 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.426998 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.427052 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.427107 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.427168 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-01-18 18:18:41.427191 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.427240 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.427288 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.427336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.427384 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.427432 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.427479 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-18 18:18:41.427527 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-18 18:18:41.427575 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-18 18:18:41.427623 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.427670 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.427717 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.427765 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.427813 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.427861 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.427908 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.427964 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.428014 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.428061 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.428109 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.428157 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.428205 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.428252 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.428299 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.428346 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.428395 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-18 18:18:41.428443 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.428491 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.428539 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.428586 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.428902 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.428960 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.429008 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.429056 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.429111 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-01-18 18:18:41.429133 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.429186 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.429236 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.429286 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.429337 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.429386 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.429436 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-18 18:18:41.429485 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-18 18:18:41.429534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-18 18:18:41.429584 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.429635 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.429686 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.429735 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.429784 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.429834 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.429883 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.429940 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.429991 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.430040 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.430092 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.430142 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.430192 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.430241 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.430290 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.430340 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.430390 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-18 18:18:41.430440 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.430489 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.430540 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.430589 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.430639 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.430689 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.430739 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.430789 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.430842 wsdl: current service: Service1 2020-01-18 18:18:41.430859 wsdl: current port: Service1Soap 2020-01-18 18:18:41.430887 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-01-18 18:18:41.430921 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-01-18 18:18:41.430949 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-01-18 18:18:41.430976 wsdl: Parsing WSDL done 2020-01-18 18:18:41.430998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.431013 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.431022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.431032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.431041 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.431049 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.431058 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-18 18:18:41.431066 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-18 18:18:41.431074 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-18 18:18:41.431087 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.431096 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.431104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.431112 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.431121 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431130 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.431139 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.431147 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.431155 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.431163 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.431171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431179 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.431195 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.431203 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.431211 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.431219 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-18 18:18:41.431227 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.431234 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.431249 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.431257 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.431265 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.431273 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.431281 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.431289 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.431297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.431307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.431315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.431324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.431333 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.431340 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.431348 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-18 18:18:41.431355 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-18 18:18:41.431363 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-18 18:18:41.431371 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.431379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.431387 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.431394 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.431402 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431410 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.431417 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.431425 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.431432 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.431440 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.431447 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431455 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431463 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.431470 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.431478 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.431485 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.431492 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-18 18:18:41.431500 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.431512 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.431521 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.431528 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.431536 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.431544 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.431551 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.431559 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.431567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.431577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.431584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.431591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.431599 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.431606 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.431613 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-18 18:18:41.431619 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-18 18:18:41.431627 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-18 18:18:41.431634 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.431641 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.431648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.431655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.431662 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431669 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.431676 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.431683 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.431690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.431697 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.431704 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431711 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.431726 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.431733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.431740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.431747 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-18 18:18:41.431753 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.431760 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.431766 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.431773 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.431780 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.431787 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.431793 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.431800 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.431807 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-18 18:18:41.431816 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-18 18:18:41.431823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:18:41.431830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.431837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-18 18:18:41.431843 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-18 18:18:41.431850 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-18 18:18:41.431858 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-18 18:18:41.431865 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-18 18:18:41.431872 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-18 18:18:41.431883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:18:41.431890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-18 18:18:41.431897 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:18:41.431904 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431911 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.431924 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-18 18:18:41.431931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-18 18:18:41.431938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-18 18:18:41.431945 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-18 18:18:41.431955 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431962 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:18:41.431969 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:18:41.431976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-18 18:18:41.431983 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:18:41.431989 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:18:41.431996 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-18 18:18:41.432003 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-18 18:18:41.432009 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:18:41.432016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:18:41.432023 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-18 18:18:41.432030 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-18 18:18:41.432038 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:18:41.432045 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:18:41.432051 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:18:41.432299 nusoap_client: checkWSDL 2020-01-18 18:18:41.432309 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-18 18:18:41.432314 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-18 18:18:41.432319 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-18 18:18:41.432326 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-01-18 18:18:41.432331 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-18 18:18:41.432335 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-18 18:18:41.432344 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-01-18 18:18:41.432352 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-18 18:18:41.432394 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.432401 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-18 18:18:41.432416 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-18 18:18:41.432438 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-01-18 18:18:41.432444 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-01-18 18:18:41.432449 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-01-18 18:18:41.432454 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-01-18 18:18:41.432459 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-18 18:18:41.432470 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:18:41.432477 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:18:41.432482 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:18:41.432492 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.432500 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:18:41.432505 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-01-18 18:18:41.432533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.432541 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-18 18:18:41.432546 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.432573 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-18 18:18:41.432578 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-01-18 18:18:41.432583 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-01-18 18:18:41.432587 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-01-18 18:18:41.432590 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-01-18 18:18:41.432595 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-01-18 18:18:41.432599 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-01-18 18:18:41.432604 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-18 18:18:41.432608 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-01-18 18:18:41.432614 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-18 18:18:41.432625 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:18:41.432631 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:18:41.432635 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:18:41.432642 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.432647 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-18 18:18:41.432652 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:18:41.432678 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-18 18:18:41.432684 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.432689 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.432695 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.432699 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:18:41.432709 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-18 18:18:41.432718 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:18:41.432722 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-18 18:18:41.432727 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-18 18:18:41.432734 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184261" 2020-01-18 18:18:41.432741 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:18:41.432746 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-18 18:18:41.432751 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:18:41.432757 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:18:41.432762 wsdl: in serializeType: returning: 184261 2020-01-18 18:18:41.432768 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-18 18:18:41.432775 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:18:41.432779 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-18 18:18:41.432783 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-18 18:18:41.432789 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-01-18 18:18:41.432796 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:18:41.432801 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-18 18:18:41.432810 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:18:41.432815 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:18:41.432820 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-01-18 18:18:41.432825 wsdl: in serializeType: returning: 184261PLN 2020-01-18 18:18:41.432829 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184261PLN 2020-01-18 18:18:41.432849 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=184261PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-01-18 18:18:41.432854 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-01-18 18:18:41.432861 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9586"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-01-18 18:18:41.432874 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-01-18 18:18:41.432880 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=184261PLN 2020-01-18 18:18:41.432889 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-01-18 18:18:41.432986 nusoap_client: sending message, length=499 2020-01-18 18:18:41.432902 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-18 18:18:41.432923 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-18 18:18:41.432930 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-18 18:18:41.432935 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-18 18:18:41.432939 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-18 18:18:41.432956 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-18 18:18:41.432966 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-18 18:18:41.432974 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-18 18:18:41.432979 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-18 18:18:41.432992 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-01-18 18:18:41.433002 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-18 18:18:41.433009 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-18 18:18:41.439380 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-18 18:18:41.439395 soap_transport_http: socket connected 2020-01-18 18:18:41.439405 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-01-18 18:18:41.439411 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-01-18 18:18:41.439417 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-18 18:18:41.439422 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-18 18:18:41.439426 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-18 18:18:41.439430 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-18 18:18:41.439435 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-01-18 18:18:41.439463 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-01-18 18:18:41.448063 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-01-18 18:18:41.448091 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-01-18 18:18:41.448098 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-18 18:18:41.448104 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-18 18:18:41.448114 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-18 18:18:41.448120 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-18 18:18:41.448126 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-18 18:18:41.448132 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-18 18:18:41.448138 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-18 18:18:41.448143 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 18 Jan 2020 17:18:34 GMT 2020-01-18 18:18:41.448150 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-18 18:18:41.448156 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-01-18 18:18:41.448161 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-18 18:18:41.448171 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-01-18 18:18:41.448197 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-01-18 18:18:41.448209 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-01-18 18:18:41.448220 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-18 18:18:41.448224 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-01-18 18:18:41.448230 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-01-18 18:18:41.448267 soap_transport_http: closed socket 2020-01-18 18:18:41.448286 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-18 18:18:41.448292 soap_transport_http: end of send() 2020-01-18 18:18:41.448322 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-01-18 18:18:41.448329 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 18 Jan 2020 17:18:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-01-18 18:18:41.448362 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-01-18 18:18:41.448372 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-01-18 18:18:41.448393 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-01-18 18:18:41.448400 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-01-18 18:18:41.448512 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-01-18 18:18:41.448611 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-01-18 18:18:41.448617 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-01-18 18:18:41.448626 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-01-18 18:18:41.448637 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-18 18:18:41.448659 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-01-18 18:18:41.448714 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-01-18 18:18:41.448742 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-18 18:18:41.448757 nusoap_client: got fault 2020-01-18 18:18:41.448765 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-01-18 18:18:41.448770 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-01-18 18:18:41.448775 nusoap_client: detail =