Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 56.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-26010 Model turbiny: RHF4V
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2499
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:47:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:47:54.371487 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:47:54.371546 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:54.371567 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180294" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:47:54.371592 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:54.371607 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:47:54.371619 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:47:54.371636 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:47:54.371650 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:54.371660 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:54.371673 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:54.371697 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:47:54.371714 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:47:54.371722 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:47:54.371729 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:47:54.371736 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:47:54.371753 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:47:54.371771 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:47:54.371788 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:47:54.371800 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:47:54.371808 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:47:54.371816 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:47:54.371828 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:47:54.371840 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:47:54.379908 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:47:54.379930 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:47:54.379942 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:47:54.379949 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:47:54.379954 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:47:54.379959 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:47:54.379963 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:47:54.379990 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:47:54.398629 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:47:54.398666 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:47:54.398680 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:47:54.398686 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:47:54.398692 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:47:54.398698 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:47:54.398703 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:47:54.398709 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:47:54.398715 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:47:54.398721 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:47:37 GMT 2019-04-26 05:47:54.398739 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:47:54.398745 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:47:54.398751 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:47:54.398764 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:47:54.398796 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:47:54.406487 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:54.406534 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:54.414576 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:54.414606 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:54.414626 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-26 05:47:54.422203 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:54.422424 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:54.422482 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:54.422537 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:54.422641 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:54.422688 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:54.422700 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 05:47:54.429908 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:54.430384 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:54.430499 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:54.430554 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-26 05:47:54.430607 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:54.430631 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:54.430686 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:54.430744 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-26 05:47:54.433002 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:47:54.437596 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-26 05:47:54.437614 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:47:54.437620 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:47:54.437645 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:47:54.437677 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:47:54.437690 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:47:54.437696 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:47:54.437713 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:47:54.437717 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:47:54.437889 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:47:54.437904 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:47:54.437949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.437957 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:47:54.437977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438005 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.438014 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438028 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:47:54.438048 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.438054 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438064 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:47:54.438079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.438118 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.438133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438139 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.438154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438180 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.438187 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438197 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:47:54.438209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.438234 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:47:54.438248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:47:54.438267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438298 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.438324 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438335 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:47:54.438382 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.438394 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438411 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:47:54.438442 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.438469 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438485 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:47:54.438508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.438568 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.438594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:47:54.438623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438650 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.438657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:47:54.438680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.438706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:47:54.438721 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438727 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:47:54.438753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438776 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.438783 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438792 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:47:54.438809 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.438815 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438825 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:47:54.438842 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.438848 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438857 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:47:54.438873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.438880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:54.438900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.438936 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.438950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.438969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438991 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.438997 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.439053 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.439068 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439079 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:54.439088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:47:54.439099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:47:54.439121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:47:54.439135 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439141 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:47:54.439154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439177 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.439183 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439192 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:54.439204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.439227 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.439241 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439247 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.439260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439290 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.439298 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439307 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:47:54.439320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.439343 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:47:54.439357 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439363 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:47:54.439376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439399 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.439408 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439419 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.439431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.439468 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.439483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439489 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.439502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439525 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.439532 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:47:54.439554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.439578 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:47:54.439592 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439598 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:47:54.439611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.439641 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439650 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:47:54.439667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.439673 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439682 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.439694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.439721 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:47:54.439748 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439754 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.439766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439789 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.439795 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439804 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:47:54.439816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.439840 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:47:54.439855 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439860 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:47:54.439873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439895 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.439902 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439911 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:47:54.439929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.439935 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.439956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.439974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.439983 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:47:54.439997 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440003 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.440020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440044 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.440050 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440060 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:47:54.440071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440094 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:47:54.440108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440114 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:47:54.440126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.440155 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440165 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.440177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440199 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:47:54.440213 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440219 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.440231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440254 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.440279 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440290 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:47:54.440303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440327 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:47:54.440342 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440347 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:47:54.440361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.440391 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440402 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.440418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440442 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.440457 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440463 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.440476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440500 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.440507 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440517 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:47:54.440529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440553 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:47:54.440567 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:47:54.440587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440610 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.440617 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440626 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:47:54.440639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440663 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.440677 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440683 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.440696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440720 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.440739 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440749 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:47:54.440761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440784 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:47:54.440798 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440803 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:47:54.440816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440838 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.440844 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440853 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:47:54.440865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440887 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.440901 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440907 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.440919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440941 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.440948 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440957 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:47:54.440969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.440983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.440992 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:47:54.441006 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441011 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:47:54.441024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441046 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.441052 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441061 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:47:54.441078 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.441084 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441093 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:47:54.441105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.441132 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.441146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441152 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.441164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441187 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.441193 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441202 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:47:54.441214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.441237 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:47:54.441251 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441257 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:47:54.441270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441298 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.441305 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441314 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:54.441326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.441349 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.441363 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441368 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.441381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441407 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.441414 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441424 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:47:54.441436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.441474 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:54.441488 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441494 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:47:54.441507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441530 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:47:54.441537 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441546 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:47:54.441559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.441583 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.441597 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441603 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.441616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441639 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441645 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441682 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.441703 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.441719 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441729 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:54.441752 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:47:54.441763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:47:54.441787 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:47:54.441801 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441807 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:47:54.441819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441843 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:47:54.441849 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441858 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:47:54.441870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.441893 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.441906 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441912 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.441925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441946 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441952 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.441986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.442004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.442019 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442029 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:54.442038 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:47:54.442050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:47:54.442072 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:47:54.442085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442092 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:47:54.442104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442133 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:47:54.442159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442166 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:47:54.442191 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442198 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442207 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:47:54.442223 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.442229 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442238 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:47:54.442254 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.442260 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442269 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:47:54.442291 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.442297 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442306 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:47:54.442322 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.442329 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442338 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:54.442350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.442394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.442413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442420 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.442433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442470 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442477 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:47:54.442500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.442524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:47:54.442538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442544 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:47:54.442557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442580 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442588 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442597 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:47:54.442614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442630 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.442647 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442653 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442663 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:47:54.442675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.442707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.442721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442727 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.442752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442775 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442782 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:47:54.442803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.442826 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:47:54.442840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442845 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:47:54.442858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442887 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:54.442908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.442930 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.442944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442950 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.442962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.442985 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.442992 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:47:54.443013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.443035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:54.443049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443055 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:47:54.443067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443090 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.443096 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443105 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:47:54.443122 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.443128 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443137 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.443154 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.443161 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443170 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:47:54.443181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.443211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.443225 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443231 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.443244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443266 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.443277 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:47:54.443300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.443323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:54.443338 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.443356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443378 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.443385 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443394 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:47:54.443414 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.443421 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443430 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:47:54.443460 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.443467 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443476 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:54.443493 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.443500 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443510 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:47:54.443527 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.443533 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443542 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:47:54.443554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.443594 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.443609 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443614 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.443628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443651 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443658 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443668 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:47:54.443680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.443694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.443704 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.443717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443757 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443764 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443774 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.443813 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.443843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.443869 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.443875 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443884 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:47:54.443900 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.443907 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443916 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:47:54.443932 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.443938 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443947 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:47:54.443963 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.443969 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.443978 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:47:54.443994 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:47:54.444001 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444010 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:47:54.444026 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.444032 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444041 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.444058 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.444064 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:54.444089 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.444094 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444103 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:47:54.444119 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.444125 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444134 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:47:54.444146 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.444209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.444228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444251 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.444257 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444267 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:47:54.444289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.444296 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444305 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:47:54.444321 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.444327 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444336 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:47:54.444353 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.444359 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444368 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:47:54.444380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.444455 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444494 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.444517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444557 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444568 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:47:54.444608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.444631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.444648 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.444671 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444714 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444724 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444772 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.444819 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444860 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.444871 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444886 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:47:54.444914 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.444924 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444939 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:47:54.444968 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.444978 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.444994 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:47:54.445023 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.445035 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445053 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:47:54.445086 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.445097 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445112 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:47:54.445138 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.445148 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445169 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:47:54.445196 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.445205 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445219 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:54.445245 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.445254 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445267 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:47:54.445306 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.445316 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445331 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:47:54.445357 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.445367 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445381 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:47:54.445406 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.445416 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445430 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:47:54.445449 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.445527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.445554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445563 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.445583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445619 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.445629 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445643 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:47:54.445669 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.445678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:54.445717 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.445727 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445740 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:47:54.445766 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:54.445776 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445790 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.445809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.445860 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.445908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445919 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.445941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.445979 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.445989 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.446004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:47:54.446024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.446045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.446060 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.446080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446121 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446132 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446147 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446160 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.446189 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446213 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.446220 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446229 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:47:54.446245 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446252 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446261 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:47:54.446287 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.446294 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446304 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:47:54.446321 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.446327 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446336 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:47:54.446353 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.446359 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446368 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:47:54.446384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.446390 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446400 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:47:54.446420 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446426 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446435 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:54.446452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446458 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446467 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:47:54.446483 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446489 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446498 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:47:54.446514 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446521 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446530 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:47:54.446546 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446552 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446561 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:47:54.446578 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446584 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446593 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:47:54.446604 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.446657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.446672 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446699 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446706 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446715 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.446755 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446779 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.446785 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446794 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:47:54.446811 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.446817 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446826 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:47:54.446843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.446849 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446858 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:47:54.446874 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446880 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446889 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:47:54.446905 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446911 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446920 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:47:54.446936 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.446942 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446951 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:47:54.446967 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.446973 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.446982 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:47:54.446999 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.447005 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447014 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:47:54.447030 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.447036 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447045 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:47:54.447061 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.447067 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447076 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:47:54.447092 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.447098 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447107 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:47:54.447123 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.447129 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447138 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:47:54.447155 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.447161 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:54.447186 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.447192 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447201 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:47:54.447213 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.447296 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447302 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:47:54.447316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447340 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.447346 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447355 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:47:54.447367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.447390 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447409 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447415 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.447429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447452 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.447459 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447468 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:47:54.447480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.447504 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:47:54.447518 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447524 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:47:54.447537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.447566 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:54.447592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.447599 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447608 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:47:54.447624 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.447630 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447639 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:47:54.447655 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:54.447661 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447670 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:47:54.447682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.447715 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:47:54.447729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447735 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.447748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447770 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:54.447777 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447786 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:47:54.447798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.447812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.447821 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:47:54.447833 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:54.447858 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:47:54.447865 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:54.447873 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:47:54.447885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:54.447900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.447912 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.447936 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.447943 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.447952 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:47:54.447968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.447974 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.447983 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:47:54.448000 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.448006 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448015 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:47:54.448031 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:47:54.448038 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448047 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:47:54.448063 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.448069 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448078 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:47:54.448094 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.448100 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448110 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:47:54.448126 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.448132 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448141 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:54.448157 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.448163 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448172 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:47:54.448188 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.448194 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448204 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:47:54.448220 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.448226 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:54.448247 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:54.448297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.448314 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448320 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:47:54.448335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448359 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.448365 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448374 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:54.448386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.448417 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.448432 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448438 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.448451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448474 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:47:54.448480 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448489 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:47:54.448501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.448524 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:47:54.448537 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:54.448560 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:54.448567 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:54.448576 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:47:54.448593 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:47:54.448599 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:54.448608 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:47:54.448624 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:54.448631 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:54.448640 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:47:54.448651 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:54.448673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.448688 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448693 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.448708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.448738 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448747 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:54.448763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.448770 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448778 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:47:54.448795 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.448801 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448810 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:47:54.448821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.448852 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.448865 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448871 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.448884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448906 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.448912 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448921 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:47:54.448933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.448947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.448956 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.448968 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.448993 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449000 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449009 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449021 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.449049 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449072 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449079 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449088 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:47:54.449105 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449111 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449120 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:47:54.449137 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.449143 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449152 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:47:54.449168 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449174 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449183 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:47:54.449200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.449206 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449214 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:47:54.449231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449237 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449247 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:47:54.449263 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.449269 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449285 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:47:54.449302 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449309 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449344 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:47:54.449361 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449367 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449376 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:47:54.449388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.449430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.449446 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449452 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:47:54.449465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449488 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449494 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449504 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:47:54.449520 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.449526 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449535 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:47:54.449551 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.449557 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449566 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:54.449582 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449588 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449597 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:47:54.449613 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.449619 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449628 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:47:54.449640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.449677 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.449691 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449696 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.449709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449731 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449737 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.449790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.449805 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449815 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:54.449825 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:47:54.449836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:47:54.449859 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:47:54.449872 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449878 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:47:54.449891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449913 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.449920 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449929 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:47:54.449941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.449963 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.449977 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.449983 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.449996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450018 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:47:54.450025 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450034 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:47:54.450046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.450069 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:47:54.450082 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450088 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:47:54.450100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.450129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450138 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:54.450150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.450172 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.450185 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450191 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.450204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450227 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450234 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450243 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:47:54.450255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.450284 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:47:54.450298 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450323 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450330 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450339 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.450378 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450402 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450409 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450418 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:47:54.450434 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450440 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450449 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:47:54.450465 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450471 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450480 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:47:54.450496 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450502 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450511 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:47:54.450527 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450532 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450541 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:47:54.450558 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:47:54.450563 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450572 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:47:54.450589 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:47:54.450595 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450603 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:47:54.450620 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:47:54.450626 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450634 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:47:54.450651 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:54.450657 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450666 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:47:54.450682 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450688 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450697 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:47:54.450713 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450719 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450728 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:47:54.450744 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450750 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450758 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:47:54.450774 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450780 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450789 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:47:54.450801 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.450857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.450873 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450879 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:47:54.450892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450915 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.450921 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450930 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:47:54.450942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.450965 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.450979 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.450985 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.450998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451020 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.451026 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451035 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:47:54.451047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.451069 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:47:54.451083 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451089 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.451102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451124 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451131 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451140 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:47:54.451156 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.451162 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451171 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:47:54.451187 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.451193 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451202 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:54.451219 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451225 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451234 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:47:54.451245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.451284 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451299 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451304 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.451317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451340 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451347 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451356 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:47:54.451368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.451391 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.451404 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451428 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451434 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451444 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451455 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.451483 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.451512 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451521 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:54.451538 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.451544 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451553 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:54.451569 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451575 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451584 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:47:54.451601 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.451607 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451616 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:47:54.451632 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451638 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451647 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:54.451663 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451669 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451678 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:47:54.451694 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:47:54.451700 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451709 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:47:54.451721 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.451755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.451770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451776 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:47:54.451789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451811 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.451818 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451827 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:47:54.451843 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451849 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451858 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:47:54.451874 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451880 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451889 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:47:54.451905 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.451911 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451920 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:47:54.451936 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451942 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451951 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:47:54.451967 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.451973 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.451981 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:47:54.451997 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.452004 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452012 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:47:54.452028 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.452034 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452043 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:47:54.452055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.452102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.452116 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452123 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:47:54.452137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452159 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:54.452166 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:47:54.452187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.452210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:47:54.452226 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:54.452232 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:47:54.452243 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:47:54.452257 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452262 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:47:54.452279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.452320 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:54.452335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.452345 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:54.452354 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:47:54.452370 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.452376 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:47:54.452386 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:47:54.452401 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:54.452407 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:47:54.452416 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:47:54.452432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.452438 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.452447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.452463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.452469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.452478 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.452494 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.452499 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.452509 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.452524 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.452530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:47:54.452539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.452555 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:54.452560 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:47:54.452569 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:54.452585 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:47:54.452591 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:47:54.452600 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:47:54.452615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.452621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.452630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.452646 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:47:54.452652 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:47:54.452661 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:47:54.452676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.452682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:47:54.452691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.452706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.452712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:54.452721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.452736 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:54.452742 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:47:54.452751 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:47:54.452762 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:47:54.452791 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.452818 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:47:54.452844 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.452869 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:47:54.452893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.452918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:47:54.452943 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.452968 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:47:54.452992 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.453016 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:47:54.453042 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:47:54.453066 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:47:54.453090 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:47:54.453114 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:47:54.453138 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:47:54.453163 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:47:54.453188 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.453212 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:47:54.453237 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.453261 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:47:54.453291 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.453315 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:47:54.453340 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.453365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:47:54.453390 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.453414 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:54.453439 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.453463 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:47:54.453488 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.453553 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:47:54.453598 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.453626 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:47:54.453655 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.453680 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:47:54.453706 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.453731 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:54.453755 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.453780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:54.453806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.453830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.453855 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.453880 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.453904 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.453928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.453953 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.453977 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:47:54.454001 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:47:54.454026 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:47:54.454050 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.454074 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:47:54.454098 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.454123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.454147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.454172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:47:54.454196 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.454220 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:47:54.454245 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.454269 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:47:54.454300 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.454325 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:47:54.454350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.454374 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:54.454398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.454424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:47:54.454450 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454467 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454491 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:54.454516 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454532 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454548 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454572 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:54.454596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454628 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:54.454692 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454716 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.454741 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454765 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.454789 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454805 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454829 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.454866 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454883 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454907 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.454932 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.454956 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.454980 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455005 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:54.455029 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455054 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.455078 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455102 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.455127 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455143 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:54.455191 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455215 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.455239 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455263 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:54.455293 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455318 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:54.455342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.455486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455502 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455518 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.455566 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455590 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.455614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455646 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455670 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.455694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.455806 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455837 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455853 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.455901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455917 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455949 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.455973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.455997 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456021 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.456047 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456063 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456078 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456131 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456156 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:54.456180 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456205 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:47:54.456229 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456245 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456260 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456289 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.456314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:54.456426 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456450 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:47:54.456474 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456499 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.456523 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456547 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.456571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456588 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456643 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.456668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:47:54.456827 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456842 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456866 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:54.456890 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456906 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456922 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456945 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:54.456969 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.456985 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:54.457065 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457089 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.457113 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457137 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.457161 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457177 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457201 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.457225 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457241 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457265 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.457302 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457327 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.457352 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457376 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:54.457400 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457424 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.457449 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457472 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:54.457497 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457513 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457537 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:54.457561 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457586 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.457610 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457634 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:54.457658 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457690 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:54.457715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.457863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457879 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457898 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457922 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.457946 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.457970 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.457994 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458011 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.458074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:54.458185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458232 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.458285 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.458382 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458406 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:54.458431 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458447 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458462 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458478 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458502 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:54.458527 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458551 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:47:54.458575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458592 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458608 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.458656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:54.458767 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458791 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:47:54.458815 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458840 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:54.458864 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458888 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:54.458912 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458943 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.458983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.459008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.459024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.459040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.459056 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.459072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.459087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.459103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.459119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:54.459143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:47:54.459167 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.459219 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.459266 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.459317 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.459361 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.459405 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:54.459450 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:47:54.459495 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:54.459543 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.459588 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.459632 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.459675 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.459718 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.459763 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.459807 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.459850 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.459894 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.459939 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.459985 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.460052 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.460100 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.460151 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.460200 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.460244 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:54.460345 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.460395 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.460440 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.460486 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.460531 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.460579 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.460623 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.460668 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.460720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.460764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.460808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.460852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.460895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.460940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:54.460984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:47:54.461028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:54.461072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.461115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.461159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.461202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.461245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.461312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.461364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.461408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.461493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.461539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.461584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.461628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.461673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.461721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.461768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.461811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:54.461854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.461897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.461940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.461985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.462029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.462076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.462119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.462164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.462216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.462261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.462312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.462357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.462400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.462444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:54.462487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:47:54.462531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:54.462576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.462619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.462663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.462707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.462750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.462795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.462839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.462881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.462925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.462970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.463015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.463059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.463104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.463152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.463199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.463242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:54.463305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.463350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.463395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.463442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.463489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.463540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.463598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.463642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.463692 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:47:54.463717 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.463772 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.463823 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.463874 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.463924 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.463973 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:54.464022 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:47:54.464072 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:54.464121 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.464171 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.464221 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.464270 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.464349 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.464401 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.464453 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.464504 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.464555 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.464619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.464669 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.464719 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.464768 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.464817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.464866 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.464915 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:54.464964 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.465013 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.465069 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.465119 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.465168 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.465217 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.465266 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.465335 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.465394 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:47:54.465417 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.465469 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.465521 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.465573 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.465636 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.465685 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:54.465736 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:47:54.465785 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:54.465835 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.465886 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.465935 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.465984 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.466034 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.466084 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.466134 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.466183 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.466232 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.466312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.466412 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.466465 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.466518 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.466569 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.466633 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.466683 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:54.466732 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.466783 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.466832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.466883 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.466933 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.466983 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.467032 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.467082 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.467139 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:47:54.467161 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.467207 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.467253 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.467318 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.467365 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.467411 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:54.467458 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:47:54.467503 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:54.467549 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.467609 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.467654 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.467699 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.467744 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.467789 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.467833 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.467878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.467922 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.467968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.468013 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.468058 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.468137 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.468188 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.468234 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.468291 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:54.468358 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.468404 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.468451 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.468497 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.468543 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.468602 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.468648 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.468693 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.468745 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:47:54.468765 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.468859 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.468924 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.468999 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.469047 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.469136 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:54.469183 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:47:54.469230 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:54.469281 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.469344 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.469392 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.469440 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.469488 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.469536 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.469597 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.469645 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.469691 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.469739 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.469785 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.469832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.469879 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.469925 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.469972 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.470018 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:54.470064 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.470111 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.470158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.470204 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.470250 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.470315 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.470365 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.470412 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.470463 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:47:54.470480 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:47:54.470508 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:47:54.470535 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:47:54.470561 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:47:54.470585 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:47:54.470615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.470629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.470637 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.470645 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.470652 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.470659 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:47:54.470666 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:47:54.470673 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:47:54.470680 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.470688 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.470695 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.470701 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.470708 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.470716 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.470723 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.470730 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.470737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.470743 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.470750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.470758 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.470764 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.470771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.470778 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.470785 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:47:54.470792 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.470798 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.470805 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.470812 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.470819 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.470825 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.470833 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.470840 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.470847 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.470855 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.470861 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.470868 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.470875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.470883 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:47:54.470890 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:47:54.470896 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:47:54.470903 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.470910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.470917 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.470923 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.470930 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.470937 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.470943 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.470950 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.470957 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.470964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.470971 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.470978 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.470984 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.470991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.470997 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.471004 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:47:54.471011 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.471017 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.471023 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.471030 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.471036 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.471044 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.471050 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.471057 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.471064 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.471072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.471078 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.471085 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.471091 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.471097 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:47:54.471103 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:47:54.471109 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:47:54.471115 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.471122 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.471128 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.471134 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.471140 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.471147 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.471152 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.471159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.471165 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.471171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.471177 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.471183 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.471189 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.471195 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.471201 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.471207 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:47:54.471213 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.471219 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.471225 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.471231 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.471237 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.471243 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.471249 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.471255 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.471261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:47:54.471268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.471294 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:54.471307 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:54.471318 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:47:54.471327 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:47:54.471334 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:47:54.471354 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:47:54.471361 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:54.471368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:54.471374 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:54.471381 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:54.471387 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.471395 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.471401 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:54.471408 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:54.471414 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:47:54.471421 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.471427 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:54.471434 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:54.471440 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:54.471447 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:54.471453 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:54.471460 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:47:54.471466 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:54.471472 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:54.471478 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:54.471485 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:47:54.471491 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:54.471498 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:54.471504 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:54.471511 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:54.471742 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:47:54.471753 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:47:54.471757 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:47:54.471762 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:47:54.471768 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:47:54.471772 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:47:54.471775 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:47:54.471784 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:47:54.471791 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:47:54.471820 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.471827 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180294" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:47:54.471839 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:47:54.471859 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:47:54.471864 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:47:54.471868 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:47:54.471872 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:47:54.471877 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180294" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:47:54.471885 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:54.471891 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:54.471895 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:54.471903 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.471911 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:54.471915 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:47:54.471935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.471942 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:47:54.471946 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.471967 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:47:54.471973 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:47:54.471976 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:47:54.471980 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:47:54.471984 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:47:54.471987 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:47:54.471991 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:47:54.471995 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:47:54.472000 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180294" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:47:54.472010 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:54.472016 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:54.472019 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:54.472025 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.472030 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:47:54.472033 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:54.472055 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:47:54.472060 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.472065 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.472070 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.472074 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:54.472081 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:47:54.472089 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:54.472094 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:47:54.472098 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:47:54.472104 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180294" 2019-04-26 05:47:54.472110 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:54.472114 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:47:54.472119 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:54.472124 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:54.472129 wsdl: in serializeType: returning: 180294 2019-04-26 05:47:54.472135 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:47:54.472141 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:54.472145 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:47:54.472148 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:47:54.472153 wsdl: in serializeType: returning: 180294 2019-04-26 05:47:54.472157 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180294 2019-04-26 05:47:54.472177 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180294 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:47:54.472181 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:47:54.472187 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3299"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:47:54.472200 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:47:54.472205 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180294 2019-04-26 05:47:54.472213 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:47:54.472281 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:47:54.472221 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:47:54.472231 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:47:54.472235 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:47:54.472239 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:47:54.472243 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:47:54.472249 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:47:54.472258 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:47:54.472265 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:47:54.472270 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:47:54.472287 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:47:54.472295 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:47:54.472315 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:47:54.480107 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:47:54.480122 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:47:54.480134 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:47:54.480142 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:47:54.480151 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:47:54.480158 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:47:54.480165 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:47:54.480172 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:47:54.480180 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:47:54.480213 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:47:54.489721 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:47:54.489738 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:47:54.489747 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:47:54.489755 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:47:54.489764 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:47:54.489772 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:47:54.489781 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:47:54.489790 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:47:54.489799 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:47:54.489808 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:47:37 GMT 2019-04-26 05:47:54.489817 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:47:54.489826 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:47:54.489835 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:47:54.489845 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:47:54.489872 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:47:54.489889 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:47:54.489899 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:47:54.489906 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:47:54.489913 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:47:54.489944 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:47:54.489956 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:47:54.489964 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:47:54.489985 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:47:54.489994 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:47:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:47:54.490025 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:47:54.490036 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:47:54.490056 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:47:54.490065 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:47:54.490151 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:47:54.490282 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:47:54.490291 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:47:54.490302 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:47:54.490315 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:47:54.490346 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:47:54.490440 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:47:54.490470 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:47:54.490489 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:47:54.490500 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:47:54.490507 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:47:54.490514 nusoap_client: detail =