Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 56.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-26010 Model turbiny: RHF4V
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2499
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 04:23:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 06:23:36.341492 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 06:23:36.341544 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:36.341559 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180294" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 06:23:36.341576 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:36.341587 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 06:23:36.341595 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 06:23:36.341608 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 06:23:36.341616 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:36.341622 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:36.341632 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:36.341640 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:23:36.341651 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:23:36.341657 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:23:36.341662 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:23:36.341666 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:23:36.341670 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 06:23:36.341682 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:23:36.341697 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:23:36.341706 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:23:36.341712 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 06:23:36.341717 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 06:23:36.341727 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:23:36.341735 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:23:36.349629 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:23:36.349657 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:23:36.349669 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 06:23:36.349681 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:23:36.349687 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:23:36.349692 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:23:36.349696 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 06:23:36.349731 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 06:23:36.365162 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 06:23:36.365213 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 06:23:36.365229 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:23:36.365242 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:23:36.365253 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:23:36.365263 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:23:36.365273 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:23:36.365286 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:23:36.365298 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:23:36.365309 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:23:31 GMT 2019-08-24 06:23:36.365321 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:23:36.365332 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 06:23:36.365344 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:23:36.365363 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 06:23:36.365412 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 06:23:36.365447 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 06:23:36.372870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.372911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.373065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.373108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.373133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.373159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.373182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.373222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.380728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.380776 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:23:36.380807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.380833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.380856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.380897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.380922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.380946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.380984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.381020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.381053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.381192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.381236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.381260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.381283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.388857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.388955 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 06:23:36.388998 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 06:23:36.389023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.389597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.396947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397056 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-24 06:23:36.397090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.397933 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-24 06:23:36.402071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.402116 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:23:36.402143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.402164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.402207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.402233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.402257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.404629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.404693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:36.404958 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-24 06:23:36.404982 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:23:36.404992 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 06:23:36.405036 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 06:23:36.405102 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:23:36.405126 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:23:36.405139 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:23:36.405167 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 06:23:36.405176 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 06:23:36.405419 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 06:23:36.405441 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 06:23:36.405518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.405533 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 06:23:36.405568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.405636 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.405653 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.405678 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:23:36.405728 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.405742 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.405764 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:23:36.405793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.405841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.405867 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.405898 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.405910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.405938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.405988 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.406002 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 06:23:36.406049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.406100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:23:36.406130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 06:23:36.406179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406226 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.406239 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406257 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:23:36.406290 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.406302 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406320 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:23:36.406352 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.406364 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406382 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:23:36.406407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.406483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.406511 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406523 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 06:23:36.406549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406598 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.406612 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406631 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 06:23:36.406657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.406716 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 06:23:36.406747 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406759 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 06:23:36.406785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406833 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.406846 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406863 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:23:36.406895 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.406907 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406930 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:23:36.406963 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.406976 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.406994 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:23:36.407026 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.407039 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.407083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.407151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.407177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407189 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.407216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407258 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407269 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.407370 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.407400 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407419 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:36.407439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 06:23:36.407464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:36.407507 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:23:36.407535 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 06:23:36.407573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407617 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.407629 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407645 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:23:36.407677 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.407690 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407716 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:23:36.407749 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.407761 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407778 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:23:36.407811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.407823 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.407866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.407931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.407959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.407969 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.407995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408041 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.408053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 06:23:36.408096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.408143 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:23:36.408171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408181 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 06:23:36.408205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408251 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.408264 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408282 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:36.408308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.408357 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.408386 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408398 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.408429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408471 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.408484 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408502 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 06:23:36.408529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.408576 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:23:36.408606 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408618 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 06:23:36.408645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408694 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.408714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408735 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.408762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.408811 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.408840 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408851 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.408877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408923 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.408937 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.408955 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 06:23:36.408981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.409025 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 06:23:36.409049 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409055 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 06:23:36.409072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409103 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.409110 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409126 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:23:36.409157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.409168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.409208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.409261 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 06:23:36.409288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409298 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.409323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409368 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.409380 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409397 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 06:23:36.409422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.409467 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 06:23:36.409495 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409506 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 06:23:36.409531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409577 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.409590 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409609 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:23:36.409643 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.409655 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409673 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.409708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.409768 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 06:23:36.409790 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409800 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.409827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409876 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.409888 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409906 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 06:23:36.409932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.409958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.409976 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 06:23:36.410003 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410013 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 06:23:36.410039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410084 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.410097 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.410141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.410189 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 06:23:36.410217 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410229 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.410254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410301 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.410314 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410332 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 06:23:36.410358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.410404 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 06:23:36.410432 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410443 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 06:23:36.410467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410511 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.410524 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410544 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.410571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.410618 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.410643 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410653 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.410676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410726 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.410739 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410755 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 06:23:36.410778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.410822 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:23:36.410847 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410857 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 06:23:36.410880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410927 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.410940 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.410959 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:23:36.410984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.411030 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.411057 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411067 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.411092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411135 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.411148 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411166 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 06:23:36.411191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.411236 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:23:36.411262 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411272 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 06:23:36.411296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411344 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.411357 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411374 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:23:36.411398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.411444 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.411470 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411480 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.411503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411544 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.411555 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411572 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 06:23:36.411595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.411700 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:23:36.411724 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411732 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 06:23:36.411750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411780 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.411788 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411799 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 06:23:36.411824 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.411832 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411842 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 06:23:36.411856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.411888 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.411903 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411909 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.411924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411949 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.411956 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411966 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 06:23:36.411979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.411995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.412005 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:23:36.412020 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412026 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:23:36.412040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.412073 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412083 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:36.412096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.412122 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.412137 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412143 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.412156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412184 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.412191 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412201 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:23:36.412214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.412240 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:36.412255 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412261 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:23:36.412274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412300 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:36.412307 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412316 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:23:36.412330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.412355 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.412370 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412376 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.412389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412413 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412419 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412458 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.412479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.412496 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412507 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:36.412517 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 06:23:36.412530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:36.412555 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:23:36.412570 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412576 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 06:23:36.412590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412615 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:36.412622 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412632 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:23:36.412645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.412670 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.412692 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412699 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.412713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412743 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412780 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.412800 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.412820 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412832 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:36.412842 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 06:23:36.412855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:36.412879 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:23:36.412894 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412901 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:23:36.412915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412940 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:36.412947 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412956 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:23:36.412970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.412985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.412995 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.413010 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413016 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.413029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413053 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413060 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.413117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.413133 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413144 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:36.413154 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 06:23:36.413167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:36.413191 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:23:36.413206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413212 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 06:23:36.413225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413250 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.413257 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 06:23:36.413284 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.413291 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 06:23:36.413318 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.413325 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413334 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:23:36.413351 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.413357 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413367 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:23:36.413384 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.413391 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413400 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:23:36.413417 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.413424 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413433 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 06:23:36.413450 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.413457 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413466 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.413479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.413528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.413544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.413564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413589 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.413596 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 06:23:36.413619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.413645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:23:36.413659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413665 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 06:23:36.413684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413710 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.413717 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413727 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:23:36.413745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.413752 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413761 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.413778 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.413785 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413794 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:23:36.413811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.413847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.413862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413869 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.413883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413908 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.413915 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 06:23:36.413938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.413963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:23:36.413978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.413984 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:23:36.413998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.414030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:36.414053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.414078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.414093 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414099 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.414113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414138 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.414145 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414155 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:23:36.414168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.414193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:36.414208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:23:36.414227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414252 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.414259 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414269 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:23:36.414286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.414293 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414302 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.414320 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.414326 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414335 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:23:36.414348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.414381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.414396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414402 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.414416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414440 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.414447 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:23:36.414470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.414495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:36.414510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414516 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.414529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414554 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.414561 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414570 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:23:36.414588 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.414594 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414603 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:23:36.414621 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.414628 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414637 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:36.414655 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.414661 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414671 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:23:36.414694 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.414701 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414711 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:23:36.414724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.414765 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.414781 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414787 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.414801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414832 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.414839 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414849 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 06:23:36.414862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.414877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.414887 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.414902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.414931 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.414939 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.414949 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.414962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.414978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.414992 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415016 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.415024 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415034 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.415052 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.415058 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415068 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 06:23:36.415085 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.415092 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415101 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 06:23:36.415118 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.415125 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415134 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:23:36.415151 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.415158 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415167 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 06:23:36.415184 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:36.415191 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415200 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 06:23:36.415218 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.415224 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415234 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.415251 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.415258 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415267 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.415284 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.415290 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415300 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 06:23:36.415317 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.415324 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415333 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:23:36.415350 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.415357 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415366 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:23:36.415380 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415435 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.415452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.415473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415497 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.415504 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415514 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:23:36.415531 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.415538 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415547 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:23:36.415564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.415571 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415580 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:23:36.415598 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.415604 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415613 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:23:36.415626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.415663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415683 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415689 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.415705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415731 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415738 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415748 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 06:23:36.415761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.415777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.415787 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.415800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415833 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415851 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.415894 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415919 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.415926 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415936 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:23:36.415953 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.415960 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.415969 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:23:36.415986 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.415993 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416002 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:23:36.416019 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.416026 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416035 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:23:36.416052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.416059 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416069 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:23:36.416091 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.416098 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416108 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:23:36.416125 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.416132 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416141 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.416158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.416164 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416173 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:23:36.416191 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.416197 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416206 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:23:36.416223 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.416230 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416239 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:23:36.416256 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.416263 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416272 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:23:36.416285 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.416339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.416357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.416378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416403 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.416410 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416420 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:23:36.416437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.416444 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:36.416470 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.416477 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416486 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:23:36.416503 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:36.416510 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416519 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.416532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.416569 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416584 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.416605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416630 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 06:23:36.416659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.416674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.416690 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.416704 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416731 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416738 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416747 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.416790 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416824 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.416836 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416852 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:23:36.416874 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.416881 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416891 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:23:36.416908 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.416915 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416924 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:23:36.416941 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.416948 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416957 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:23:36.416975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.416982 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.416991 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:23:36.417009 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.417016 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.417025 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:23:36.417042 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417049 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.417058 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.417075 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417082 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.417091 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:23:36.417108 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417115 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.417125 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:23:36.417142 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417148 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.417158 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 06:23:36.417175 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417181 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.417191 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:23:36.417208 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417214 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.417224 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:23:36.417237 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.417296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.417312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417340 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417347 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417356 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417369 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.417399 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417425 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.417432 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417441 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 06:23:36.417458 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.417465 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417474 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 06:23:36.417491 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.417497 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417506 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:23:36.417524 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417530 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417539 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 06:23:36.417556 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417563 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417572 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 06:23:36.417590 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.417596 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417605 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:23:36.417622 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417628 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417638 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 06:23:36.417654 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.417661 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417670 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 06:23:36.417693 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.417701 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417711 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 06:23:36.417728 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.417735 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417744 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:23:36.417761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.417768 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417777 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:23:36.417794 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.417801 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417815 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 06:23:36.417834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.417841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.417867 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.417874 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417883 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 06:23:36.417896 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.417962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.417981 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.417987 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 06:23:36.418003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418027 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.418034 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418044 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:23:36.418057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.418082 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.418097 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418103 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.418116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418140 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.418147 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418157 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 06:23:36.418170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.418195 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:23:36.418210 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418216 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 06:23:36.418229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418254 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.418261 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418270 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:36.418288 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.418295 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418305 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:23:36.418322 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.418328 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418338 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:23:36.418355 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:36.418362 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418371 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:23:36.418384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.418421 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 06:23:36.418436 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418442 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.418456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418481 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:36.418488 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418497 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 06:23:36.418510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.418525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.418535 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 06:23:36.418548 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:36.418576 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418583 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:36.418593 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418606 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:36.418622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.418635 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418660 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.418667 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418676 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 06:23:36.418700 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.418707 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418716 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 06:23:36.418734 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.418740 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418750 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 06:23:36.418767 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:36.418773 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418783 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:23:36.418800 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.418809 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418820 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 06:23:36.418838 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.418845 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418854 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 06:23:36.418871 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.418878 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418887 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:36.418904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.418911 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418920 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 06:23:36.418937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.418944 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418953 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 06:23:36.418970 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.418977 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.418986 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.418999 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:36.419050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.419066 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419072 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 06:23:36.419087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419112 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.419119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:36.419141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.419166 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.419181 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419187 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.419201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419226 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:23:36.419233 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419242 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 06:23:36.419255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.419280 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:23:36.419293 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:36.419318 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:36.419325 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:36.419335 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 06:23:36.419352 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:23:36.419360 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:36.419369 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 06:23:36.419386 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:36.419393 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:36.419402 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 06:23:36.419415 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:36.419439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.419454 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419460 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.419474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.419505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:36.419532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.419539 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419548 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:23:36.419565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.419572 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419581 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:23:36.419594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.419627 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419642 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419648 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.419661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419691 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419699 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419709 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 06:23:36.419722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.419737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.419747 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.419761 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419787 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419794 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419805 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.419854 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419880 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.419887 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419897 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 06:23:36.419914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.419921 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419930 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 06:23:36.419947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.419954 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419963 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:23:36.419980 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.419987 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.419996 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 06:23:36.420013 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.420020 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.420029 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 06:23:36.420046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.420053 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.420062 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 06:23:36.420079 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.420086 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.420095 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 06:23:36.420112 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.420118 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.420128 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:23:36.420145 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.420151 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.420161 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:23:36.420174 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.420219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.420236 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420242 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 06:23:36.420256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420281 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.420288 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420297 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:23:36.420315 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.420321 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420330 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:23:36.420347 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.420354 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420363 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:36.420380 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.420388 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420397 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:23:36.420414 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.420421 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420430 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:23:36.420443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.420484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.420499 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420505 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.420519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420542 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420548 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420585 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.420605 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.420622 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420632 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:36.420642 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 06:23:36.420655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:36.420684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:23:36.420700 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420706 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 06:23:36.420720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420745 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.420752 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420762 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 06:23:36.420775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.420800 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.420819 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420825 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.420839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420864 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:23:36.420871 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420880 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 06:23:36.420893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.420918 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 06:23:36.420933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420939 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 06:23:36.420952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.420984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.420993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:36.421006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.421031 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.421045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421051 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.421065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421089 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421096 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421106 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 06:23:36.421119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.421144 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:23:36.421157 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421183 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421190 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421200 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.421242 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421268 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421275 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421284 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 06:23:36.421301 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421308 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421318 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 06:23:36.421335 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421341 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421352 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 06:23:36.421369 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421375 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421385 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 06:23:36.421402 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421408 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421418 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 06:23:36.421435 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:23:36.421442 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421451 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 06:23:36.421468 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:23:36.421474 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421483 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 06:23:36.421501 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:23:36.421507 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421516 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 06:23:36.421534 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:36.421540 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421550 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 06:23:36.421567 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421573 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421583 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 06:23:36.421599 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421606 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421616 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 06:23:36.421632 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421639 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421648 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 06:23:36.421665 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421672 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421687 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 06:23:36.421700 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.421763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.421780 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421786 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 06:23:36.421801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421832 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.421839 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421849 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 06:23:36.421862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.421888 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.421903 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421909 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.421922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421947 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.421953 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421963 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 06:23:36.421976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.421992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.422002 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:23:36.422017 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422023 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.422037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422061 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.422068 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422077 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 06:23:36.422095 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.422101 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422111 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:23:36.422127 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.422134 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:36.422160 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.422167 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422176 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:23:36.422189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.422225 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422240 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422246 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.422260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422285 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422292 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422302 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 06:23:36.422315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.422340 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.422354 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422380 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422388 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422397 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422410 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.422440 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422466 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.422473 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422482 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:36.422500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.422507 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:36.422533 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.422540 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422549 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 06:23:36.422566 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.422573 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422582 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:23:36.422600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.422606 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422615 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:36.422632 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.422639 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422648 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 06:23:36.422665 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:23:36.422672 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422686 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 06:23:36.422700 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.422739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.422756 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422762 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 06:23:36.422820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422847 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.422854 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422864 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 06:23:36.422881 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.422888 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422897 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 06:23:36.422914 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.422921 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422930 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 06:23:36.422947 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.422954 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422963 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 06:23:36.422980 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.422987 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.422996 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 06:23:36.423014 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.423020 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423030 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 06:23:36.423046 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.423053 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423062 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:23:36.423079 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.423086 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423096 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:23:36.423109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.423162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.423177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423183 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 06:23:36.423197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423223 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:36.423229 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423239 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 06:23:36.423252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.423278 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:23:36.423294 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:36.423301 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 06:23:36.423311 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 06:23:36.423326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423332 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 06:23:36.423345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.423388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:36.423405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.423415 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:36.423426 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 06:23:36.423443 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.423449 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 06:23:36.423459 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 06:23:36.423475 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:36.423481 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 06:23:36.423491 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 06:23:36.423508 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.423515 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.423524 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.423541 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.423547 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.423557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.423574 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.423580 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.423590 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.423607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.423613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 06:23:36.423623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.423639 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:36.423646 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 06:23:36.423655 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:36.423672 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:23:36.423683 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 06:23:36.423693 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 06:23:36.423711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.423718 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.423728 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.423744 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:23:36.423751 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 06:23:36.423760 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 06:23:36.423777 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.423783 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 06:23:36.423793 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.423813 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.423821 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:36.423832 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.423848 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:36.423855 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 06:23:36.423864 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 06:23:36.423879 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 06:23:36.423915 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.423945 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:23:36.423972 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.423998 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 06:23:36.424025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.424051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:23:36.424078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.424104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:23:36.424131 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.424157 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:23:36.424183 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.424210 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 06:23:36.424236 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 06:23:36.424263 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 06:23:36.424289 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 06:23:36.424315 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 06:23:36.424343 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 06:23:36.424369 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 06:23:36.424395 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.424421 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:23:36.424448 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.424475 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:23:36.424501 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.424527 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:23:36.424553 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.424580 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:23:36.424606 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.424633 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:36.424660 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.424692 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:23:36.424719 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.424746 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:23:36.424773 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.424799 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:23:36.424833 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.424860 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:23:36.424886 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.424913 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:23:36.424940 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.424967 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:36.424994 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.425021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:36.425047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.425075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.425101 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.425127 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.425153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.425179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.425205 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.425232 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:23:36.425258 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 06:23:36.425284 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 06:23:36.425310 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.425336 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:23:36.425362 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.425389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.425415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.425441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:23:36.425468 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.425494 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 06:23:36.425520 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.425546 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:23:36.425573 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.425601 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:23:36.425628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.425654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:36.425685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.425713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:23:36.425740 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425758 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425784 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.425814 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425833 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425850 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425876 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.425902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425952 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.425978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.426004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426053 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.426105 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426132 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.426158 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426185 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.426210 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426227 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426253 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.426280 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426297 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426323 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.426348 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426374 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.426400 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426426 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.426452 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426478 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.426504 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426530 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.426556 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426572 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426598 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.426624 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426650 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.426676 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426710 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.426736 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426762 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.426788 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426819 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.426846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.426972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.426998 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427015 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427031 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427057 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.427083 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427109 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.427136 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427169 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.427222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.427340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427375 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427392 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427419 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.427445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427462 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427478 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.427548 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427575 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.427601 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427618 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427634 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427651 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427681 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:36.427709 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427736 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:23:36.427762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427795 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427827 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.427854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.427973 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.427999 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:23:36.428027 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428053 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.428080 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428106 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.428133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428150 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.428235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:23:36.428402 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428419 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428445 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.428471 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428488 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428504 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428530 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.428556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428632 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.428658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.428766 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428793 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.428824 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428851 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.428877 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428894 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428920 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.428945 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428962 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.428988 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.429014 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429040 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.429066 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429092 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.429118 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.429170 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429196 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:36.429222 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:36.429291 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429317 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.429344 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429371 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.429397 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429423 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.429449 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429475 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.429501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.429651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429668 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429690 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429717 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.429743 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429770 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.429796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429819 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429836 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429863 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.429888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.429982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:36.430008 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430041 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430059 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.430111 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430128 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430145 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.430265 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430291 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:36.430317 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430333 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430350 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430366 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430392 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:36.430418 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430444 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:23:36.430469 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430502 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430528 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.430554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:36.430675 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430707 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:23:36.430733 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430760 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:36.430786 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430817 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:36.430844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430861 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430878 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430895 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.430947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.430997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.431013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.431030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.431046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.431063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:36.431089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:23:36.431118 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.431176 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.431226 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.431276 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.431325 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.431372 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.431421 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:36.431469 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 06:23:36.431517 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:36.431566 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.431613 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.431661 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.431716 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.431764 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.431820 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.431870 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.431919 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.431966 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.432014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.432062 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.432111 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.432159 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.432208 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.432264 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.432319 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.432366 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:36.432413 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.432459 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.432506 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.432555 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.432603 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.432656 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.432709 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.432761 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.432823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.432872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.432920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.432969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.433017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.433064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.433112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:36.433161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 06:23:36.433210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:36.433259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.433306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.433354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.433401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.433448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.433497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.433546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.433594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.433641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.433695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.433743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.433792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.433847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.433896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.433949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.434001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.434048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:36.434095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.434143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.434190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.434239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.434287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.434340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.434386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.434435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.434492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.434541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.434589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.434637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.434691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.434738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.434786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:36.434839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 06:23:36.434889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:36.434937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.434984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.435032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.435080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.435127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.435175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.435223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.435271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.435320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.435369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.435418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.435467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.435515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.435564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.435617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.435670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.435722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:36.435769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.435821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.435870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.435920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.435968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.436021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.436068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.436117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.436174 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:23:36.436201 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.436263 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.436320 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.436374 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.436428 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.436482 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.436535 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:36.436589 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:23:36.436642 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:36.436703 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.436759 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.436818 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.436873 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.436927 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.436981 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.437034 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.437089 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.437150 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.437205 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.437258 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.437312 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.437365 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.437419 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.437472 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.437527 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.437634 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:36.437695 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.437749 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.437803 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.437863 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.437917 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.437971 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.438025 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.438080 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.438143 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:23:36.438166 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.438221 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.438275 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.438330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.438384 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.438438 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.438492 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:36.438546 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:23:36.438600 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:36.438654 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.438715 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.438770 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.438830 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.438884 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.438939 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.438993 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.439047 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.439101 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.439155 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.439208 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.439262 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.439316 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.439371 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.439425 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.439479 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.439533 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:36.439587 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.439641 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.439700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.439755 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.439814 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.439870 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.439925 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.439980 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.440041 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 06:23:36.440064 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.440113 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.440163 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.440211 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.440261 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.440309 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.440358 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:36.440406 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:23:36.440506 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:36.440555 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.440603 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.440652 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.440706 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.440755 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.440806 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.440859 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.440908 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.440957 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.441006 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.441054 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.441102 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.441151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.441200 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.441248 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.441297 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.441346 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:36.441395 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.441443 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.441491 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.441540 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.441588 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.441636 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.441689 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.441740 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.441796 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 06:23:36.441831 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.441890 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.441941 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.441992 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.442042 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.442092 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.442142 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:36.442193 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:23:36.442244 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:36.442295 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.442345 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.442397 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.442447 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.442510 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.442562 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.442612 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.442663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.442720 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.442771 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.442827 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.442879 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.442931 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.442981 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.443032 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.443082 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.443133 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:36.443184 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.443234 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.443285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.443335 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.443385 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.443435 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.443487 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.443539 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.443594 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 06:23:36.443612 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 06:23:36.443642 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 06:23:36.443671 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 06:23:36.443703 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 06:23:36.443732 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 06:23:36.443753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.443772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.443781 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.443791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.443800 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.443812 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.443822 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:23:36.443832 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:23:36.443842 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:23:36.443851 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.443860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.443869 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.443877 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.443886 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.443895 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.443904 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.443913 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.443922 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.443930 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.443938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.443947 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.443955 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.443964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.443973 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.443981 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.443990 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:23:36.443999 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.444007 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.444015 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.444025 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.444034 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.444042 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.444051 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.444059 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.444068 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.444078 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.444087 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.444096 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.444104 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.444113 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.444120 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:23:36.444128 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:23:36.444136 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:23:36.444144 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.444152 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.444160 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.444167 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.444175 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444183 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.444191 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.444199 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.444207 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.444215 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.444223 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444230 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444238 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.444246 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.444254 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.444261 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.444268 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:23:36.444277 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.444284 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.444292 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.444300 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.444308 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.444315 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.444323 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.444330 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.444338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.444348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.444356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.444365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.444372 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.444380 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.444387 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:23:36.444394 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:23:36.444402 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:23:36.444409 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.444417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.444424 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.444431 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.444439 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444446 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.444453 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.444462 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.444469 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.444477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.444484 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444491 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444498 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.444505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.444513 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.444519 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.444527 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:23:36.444534 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.444541 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.444547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.444554 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.444561 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.444568 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.444575 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.444582 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.444589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:23:36.444597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.444605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:36.444614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:36.444621 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:36.444628 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:23:36.444636 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:23:36.444643 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:23:36.444651 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:23:36.444658 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:36.444665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:36.444672 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:36.444684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:36.444693 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.444708 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:36.444715 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:36.444722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:36.444729 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:23:36.444736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444743 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:36.444750 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:36.444757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:36.444764 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:36.444771 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:36.444778 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:23:36.444785 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:36.444792 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:36.444799 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:36.444809 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:23:36.444820 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:36.444828 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:36.444834 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:36.444842 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:36.444928 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 06:23:36.444938 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:23:36.444943 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:23:36.444948 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:23:36.444955 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 06:23:36.444959 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:23:36.444963 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:23:36.444974 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 06:23:36.444983 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:23:36.445027 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.445035 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180294" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:23:36.445048 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:23:36.445070 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 06:23:36.445077 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 06:23:36.445081 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 06:23:36.445085 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 06:23:36.445091 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180294" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:23:36.445102 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:36.445109 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:36.445113 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:36.445125 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.445135 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:36.445140 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 06:23:36.445165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.445174 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:23:36.445179 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.445203 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:23:36.445208 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 06:23:36.445213 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 06:23:36.445216 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 06:23:36.445221 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 06:23:36.445225 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 06:23:36.445229 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 06:23:36.445233 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 06:23:36.445240 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180294" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:23:36.445251 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:36.445258 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:36.445262 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:36.445269 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.445275 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:23:36.445280 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:36.445303 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:23:36.445310 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.445315 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.445321 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.445326 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:36.445337 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:23:36.445344 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:36.445349 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:23:36.445354 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:23:36.445360 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180294" 2019-08-24 06:23:36.445368 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:36.445372 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:23:36.445377 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:36.445384 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:36.445389 wsdl: in serializeType: returning: 180294 2019-08-24 06:23:36.445395 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:23:36.445402 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:36.445406 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:23:36.445410 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:23:36.445416 wsdl: in serializeType: returning: 180294 2019-08-24 06:23:36.445420 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180294 2019-08-24 06:23:36.445433 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180294 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 06:23:36.445438 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 06:23:36.445444 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4941"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 06:23:36.445458 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 06:23:36.445464 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180294 2019-08-24 06:23:36.445475 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 06:23:36.445552 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 06:23:36.445489 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:23:36.445499 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:23:36.445505 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:23:36.445509 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:23:36.445513 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:23:36.445521 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:23:36.445531 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:23:36.445539 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:23:36.445545 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:23:36.445558 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 06:23:36.445568 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:23:36.445576 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:23:36.453418 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:23:36.453442 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:23:36.453456 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 06:23:36.453462 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 06:23:36.453468 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:23:36.453473 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:23:36.453478 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:23:36.453482 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:23:36.453487 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 06:23:36.453522 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 06:23:36.463780 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 06:23:36.463812 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 06:23:36.463820 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:23:36.463826 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:23:36.463832 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:23:36.463837 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:23:36.463844 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:23:36.463849 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:23:36.463855 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:23:36.463861 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:23:31 GMT 2019-08-24 06:23:36.463867 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:23:36.463872 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 06:23:36.463878 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:23:36.463889 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 06:23:36.463917 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 06:23:36.463929 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 06:23:36.463939 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:23:36.463944 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 06:23:36.463949 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 06:23:36.463989 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:23:36.464001 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:23:36.464007 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:23:36.464035 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:23:36.464042 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 04:23:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 06:23:36.464074 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 06:23:36.464085 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 06:23:36.464111 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 06:23:36.464118 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 06:23:36.464240 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 06:23:36.464343 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 06:23:36.464349 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 06:23:36.464358 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 06:23:36.464371 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:23:36.464395 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 06:23:36.464451 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 06:23:36.464473 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:23:36.464485 nusoap_client: got fault 2019-08-24 06:23:36.464494 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 06:23:36.464499 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 06:23:36.464504 nusoap_client: detail =