Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 54.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3501596 Model turbiny: 3LD
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: SABRE
 Silnik: FORD360
JR T2361
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 17:43:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 19:43:44.655986 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 19:43:44.656054 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:43:44.656077 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 19:43:44.656102 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:43:44.656118 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 19:43:44.656129 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 19:43:44.656148 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 19:43:44.656162 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:43:44.656174 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:43:44.656188 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:43:44.656204 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:43:44.656224 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:43:44.656234 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:43:44.656241 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:43:44.656247 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:43:44.656253 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 19:43:44.656273 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:43:44.656294 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:43:44.656305 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:43:44.656311 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 19:43:44.656317 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 19:43:44.656326 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:43:44.656335 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:43:44.664254 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:43:44.664295 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:43:44.664312 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 19:43:44.664321 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:43:44.664327 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:43:44.664331 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:43:44.664336 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 19:43:44.664376 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 19:43:44.683453 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 19:43:44.683498 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 19:43:44.683506 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:43:44.683512 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:43:44.683518 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:43:44.683523 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:43:44.683529 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:43:44.683537 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:43:44.683542 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:43:44.683548 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:43:41 GMT 2019-08-22 19:43:44.683554 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:43:44.683559 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 19:43:44.683565 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:43:44.683578 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 19:43:44.683614 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 19:43:44.683637 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 19:43:44.691504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:43:44.691627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.691642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.691676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.691690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.691780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.691810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:43:44.699673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:43:44.699687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699813 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:43:44.699834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699892 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.699996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707754 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:43:44.707770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.707987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.708506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.715993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716449 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 19:43:44.716705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:43:44.716993 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-22 19:43:44.717004 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:43:44.717010 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 19:43:44.717043 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 19:43:44.717083 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:43:44.717100 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:43:44.717107 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:43:44.717127 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 19:43:44.717132 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 19:43:44.717312 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 19:43:44.717330 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 19:43:44.717379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717388 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 19:43:44.717409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717439 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.717448 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717462 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:43:44.717483 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.717490 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717501 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:43:44.717517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.717560 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.717577 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717584 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.717607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717637 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.717644 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717655 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 19:43:44.717669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.717695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:43:44.717711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717717 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 19:43:44.717737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717763 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.717770 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717780 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:43:44.717798 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.717804 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717814 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:43:44.717831 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.717838 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717847 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:43:44.717861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.717894 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.717910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 19:43:44.717931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717956 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.717963 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.717972 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 19:43:44.717985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.718011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 19:43:44.718026 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 19:43:44.718046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718071 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.718078 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718087 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:43:44.718105 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.718112 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718125 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:43:44.718143 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.718150 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718160 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:43:44.718177 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.718184 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.718206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.718244 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.718259 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.718280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718310 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.718371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.718389 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718400 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:43:44.718410 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 19:43:44.718422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:43:44.718447 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:43:44.718462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 19:43:44.718483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718507 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.718513 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718523 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:43:44.718541 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.718547 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718556 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:43:44.718574 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.718580 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718589 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:43:44.718613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.718620 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.718643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.718679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.718694 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.718715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718747 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.718754 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 19:43:44.718777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.718802 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:43:44.718817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718823 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 19:43:44.718837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718861 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.718868 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718878 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:43:44.718891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.718915 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.718930 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718936 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.718954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718979 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.718986 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.718996 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 19:43:44.719009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.719033 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:43:44.719048 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719054 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 19:43:44.719067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719091 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.719098 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719107 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.719120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.719144 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.719159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719165 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.719179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719203 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.719210 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719219 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 19:43:44.719232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.719256 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 19:43:44.719271 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719277 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 19:43:44.719290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719316 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.719322 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719332 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:43:44.719350 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.719357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719366 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.719379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.719408 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 19:43:44.719422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719428 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.719442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719466 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.719472 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719482 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 19:43:44.719495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.719519 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 19:43:44.719534 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719540 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 19:43:44.719553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719577 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.719583 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719593 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:43:44.719616 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.719623 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719633 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.719646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.719674 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 19:43:44.719689 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719695 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.719708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719737 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.719745 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719754 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 19:43:44.719768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.719792 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 19:43:44.719807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719813 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 19:43:44.719827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.719857 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.719879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.719904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 19:43:44.719918 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719924 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.719937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719961 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.719967 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.719977 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 19:43:44.719990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720014 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 19:43:44.720028 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720034 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 19:43:44.720047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720071 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.720078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.720100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720124 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.720139 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720145 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.720158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720182 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.720190 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720199 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 19:43:44.720212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720238 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:43:44.720253 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720259 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 19:43:44.720272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720295 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.720302 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720312 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:43:44.720324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720348 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.720363 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720369 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.720382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720406 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.720413 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720422 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 19:43:44.720435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720459 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:43:44.720474 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720480 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 19:43:44.720493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720517 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.720524 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720534 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:43:44.720547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720571 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.720586 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720592 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.720611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720636 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.720642 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720652 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 19:43:44.720665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720690 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:43:44.720705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720711 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 19:43:44.720727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720755 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.720762 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720771 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 19:43:44.720789 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.720796 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720805 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 19:43:44.720818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720846 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.720861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720867 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.720880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720904 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.720911 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720920 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 19:43:44.720933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.720958 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:43:44.720973 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.720979 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:43:44.720992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721016 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.721023 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721032 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:43:44.721045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.721069 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.721084 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721090 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.721103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721130 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.721137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721147 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:43:44.721160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.721185 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:43:44.721200 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721206 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:43:44.721220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721244 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:43:44.721251 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721261 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:43:44.721274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.721298 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.721313 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721319 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.721332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721355 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721362 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721398 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.721418 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.721434 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721445 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:43:44.721455 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 19:43:44.721467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:43:44.721491 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:43:44.721506 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721512 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 19:43:44.721525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721550 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:43:44.721557 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721567 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:43:44.721580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.721610 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.721625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721631 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.721645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721668 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721674 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.721735 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.721752 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721763 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:43:44.721773 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 19:43:44.721785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:43:44.721809 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:43:44.721823 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721830 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:43:44.721844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721868 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:43:44.721875 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721884 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:43:44.721897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.721922 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.721936 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721943 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.721956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721978 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721985 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.721998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.722041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.722057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722069 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:43:44.722078 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 19:43:44.722091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:43:44.722115 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:43:44.722129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722135 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 19:43:44.722149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722173 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722180 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 19:43:44.722206 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722213 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722222 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 19:43:44.722240 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722246 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722255 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:43:44.722273 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.722279 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722289 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:43:44.722306 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.722312 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722321 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:43:44.722338 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.722345 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722354 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 19:43:44.722371 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.722377 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722387 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.722400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.722447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.722463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722470 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.722484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722509 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722516 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722525 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 19:43:44.722538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.722563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:43:44.722578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722584 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 19:43:44.722602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722628 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722634 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722644 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:43:44.722661 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722668 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722677 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.722694 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722701 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722710 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:43:44.722727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.722762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.722778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722784 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.722798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722822 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722829 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 19:43:44.722852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.722876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:43:44.722891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722897 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:43:44.722911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722935 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.722941 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722951 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:43:44.722964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.722979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.722988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.723003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723010 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.723023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723048 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.723055 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:43:44.723078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.723103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:43:44.723118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:43:44.723137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723161 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.723168 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723177 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:43:44.723195 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.723201 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.723227 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.723234 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723244 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:43:44.723256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.723288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.723303 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723309 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.723323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723347 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.723354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:43:44.723376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.723400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:43:44.723415 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723421 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.723435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723459 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.723466 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723475 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:43:44.723493 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.723500 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723509 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:43:44.723527 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.723533 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723543 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:43:44.723560 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.723567 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723576 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:43:44.723593 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.723605 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723615 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:43:44.723628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.723669 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.723684 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723690 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.723704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723733 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723740 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 19:43:44.723764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.723779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.723789 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.723804 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723832 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723839 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723849 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723862 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.723891 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.723923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.723950 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.723957 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723966 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 19:43:44.723984 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.723990 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.723999 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 19:43:44.724017 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.724024 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724033 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:43:44.724051 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.724057 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724066 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 19:43:44.724084 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:43:44.724090 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724099 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 19:43:44.724116 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.724123 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724132 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.724149 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.724156 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724165 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.724182 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.724188 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724198 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 19:43:44.724215 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.724221 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724231 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:43:44.724248 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.724254 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724263 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:43:44.724276 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.724348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724354 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.724368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724392 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.724399 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724409 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:43:44.724426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.724433 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724442 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:43:44.724459 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.724466 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724475 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:43:44.724492 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.724498 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724508 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:43:44.724520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.724557 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724571 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724577 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.724592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724625 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724632 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724642 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 19:43:44.724655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.724670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.724680 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.724694 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724723 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724733 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724745 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.724789 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724814 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.724821 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724831 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:43:44.724849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.724855 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724864 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:43:44.724881 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.724888 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724897 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:43:44.724915 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.724921 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724931 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:43:44.724948 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.724955 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.724964 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:43:44.724983 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.724990 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.725000 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:43:44.725017 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725024 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.725033 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.725050 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725057 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.725066 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:43:44.725083 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725089 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.725100 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:43:44.725118 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725124 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.725133 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:43:44.725151 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725157 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.725167 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:43:44.725179 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.725233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.725251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.725271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725296 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725303 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725313 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:43:44.725330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.725337 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725346 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:43:44.725363 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725369 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725379 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:43:44.725396 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:43:44.725402 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725412 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.725425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.725461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725482 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.725496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725537 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 19:43:44.725550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.725564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.725574 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.725588 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725621 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725638 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725651 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.725681 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725705 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.725712 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725722 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:43:44.725739 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725746 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725755 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:43:44.725772 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.725778 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725788 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:43:44.725805 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.725811 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725821 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:43:44.725838 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.725845 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725855 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:43:44.725872 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.725879 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725888 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:43:44.725906 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725912 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725921 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.725939 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725946 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725955 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:43:44.725972 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.725978 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.725988 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:43:44.726005 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726012 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.726021 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 19:43:44.726038 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.726045 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.726054 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:43:44.726071 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.726077 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.726087 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:43:44.726100 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.726156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.726172 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726199 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726206 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726216 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726229 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.726258 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726284 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.726290 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726300 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 19:43:44.726317 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.726324 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726333 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 19:43:44.726350 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.726356 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726365 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:43:44.726382 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.726388 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726398 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 19:43:44.726415 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.726421 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726430 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 19:43:44.726447 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.726454 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726463 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:43:44.726480 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.726487 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726496 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 19:43:44.726513 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.726519 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726528 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 19:43:44.726545 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.726552 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726561 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 19:43:44.726578 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.726584 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726598 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:43:44.726617 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.726624 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726633 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:43:44.726650 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.726656 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726666 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 19:43:44.726683 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.726690 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.726716 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.726723 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726732 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 19:43:44.726745 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.726829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.726835 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 19:43:44.726850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.726875 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.726881 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.726891 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:43:44.726904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.726919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.726929 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726944 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.726950 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.726964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.726988 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.726995 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727004 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 19:43:44.727017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.727042 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:43:44.727056 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727063 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 19:43:44.727076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.727107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727117 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:43:44.727134 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.727141 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727150 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:43:44.727167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.727173 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727183 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:43:44.727200 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:43:44.727207 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727216 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:43:44.727229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.727265 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 19:43:44.727279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727285 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.727300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727325 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:43:44.727332 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727341 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 19:43:44.727355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.727380 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 19:43:44.727393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:43:44.727421 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727427 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:43:44.727437 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:43:44.727466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.727479 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727504 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.727510 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727520 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 19:43:44.727538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.727545 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727554 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 19:43:44.727571 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.727578 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727587 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 19:43:44.727610 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:43:44.727617 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727627 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:43:44.727645 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.727651 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727661 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 19:43:44.727677 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.727684 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727693 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 19:43:44.727710 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.727717 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727726 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:43:44.727743 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.727750 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727759 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 19:43:44.727777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.727783 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727793 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 19:43:44.727810 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.727816 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727825 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.727838 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 19:43:44.727887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.727904 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727911 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 19:43:44.727925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727949 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.727955 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:43:44.727977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.727992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.728003 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.728018 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728024 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.728037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728062 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:43:44.728068 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728078 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 19:43:44.728091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.728115 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:43:44.728128 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 19:43:44.728153 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:43:44.728160 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:43:44.728170 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 19:43:44.728187 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:43:44.728194 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 19:43:44.728203 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 19:43:44.728220 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:43:44.728227 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:43:44.728236 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 19:43:44.728249 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 19:43:44.728272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.728287 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728293 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.728308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728332 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.728339 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728349 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:43:44.728366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.728373 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728382 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:43:44.728399 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.728406 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728415 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:43:44.728428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.728462 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728476 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728483 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.728496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728520 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728527 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728536 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 19:43:44.728549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.728564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.728574 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.728587 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728622 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728630 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728639 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728653 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.728683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728708 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.728714 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728724 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 19:43:44.728742 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.728748 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728758 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 19:43:44.728774 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.728781 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728790 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:43:44.728807 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.728813 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728823 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 19:43:44.728840 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.728846 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728855 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 19:43:44.728872 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.728879 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728888 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 19:43:44.728905 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.728912 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728921 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 19:43:44.728938 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.728944 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728954 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:43:44.728970 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.728977 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.728986 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:43:44.728999 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.729044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.729061 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729067 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 19:43:44.729081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729105 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.729112 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729121 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:43:44.729139 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.729145 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729155 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:43:44.729172 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.729178 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729188 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:43:44.729204 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.729211 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729221 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:43:44.729238 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.729245 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729254 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:43:44.729267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.729307 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.729322 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729328 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.729342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729365 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729372 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729409 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.729429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.729445 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729456 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:43:44.729466 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 19:43:44.729478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:43:44.729502 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:43:44.729517 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729523 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 19:43:44.729536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729560 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.729567 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729577 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 19:43:44.729589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.729620 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.729635 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729641 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.729655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729679 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:43:44.729686 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729696 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 19:43:44.729709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.729733 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 19:43:44.729747 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729753 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 19:43:44.729767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.729797 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:43:44.729820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.729844 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.729859 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729865 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.729879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729903 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.729910 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729919 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 19:43:44.729933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.729947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.729957 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:43:44.729970 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.729997 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730004 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730013 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730026 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.730055 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730080 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730087 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730096 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 19:43:44.730114 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730121 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730130 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 19:43:44.730147 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730154 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730163 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 19:43:44.730180 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730187 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730196 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 19:43:44.730213 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730220 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730229 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 19:43:44.730246 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:43:44.730253 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730262 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 19:43:44.730279 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:43:44.730286 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730296 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 19:43:44.730313 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:43:44.730320 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730329 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 19:43:44.730346 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:43:44.730352 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730362 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 19:43:44.730379 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730385 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730395 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 19:43:44.730412 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730418 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730427 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 19:43:44.730444 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730451 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730460 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 19:43:44.730477 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730484 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730493 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 19:43:44.730506 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.730567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.730585 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730591 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 19:43:44.730613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730638 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730645 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730655 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 19:43:44.730668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.730693 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.730707 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730713 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.730727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730751 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.730757 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730767 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 19:43:44.730780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.730804 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:43:44.730819 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730825 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.730839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730863 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730870 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730879 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 19:43:44.730897 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.730904 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730913 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:43:44.730930 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.730937 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730946 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:43:44.730963 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.730969 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.730979 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:43:44.730991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.731028 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731042 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731048 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.731062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731086 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731093 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731103 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 19:43:44.731116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.731140 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.731153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731179 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731186 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731196 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.731238 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731263 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.731269 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731279 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:43:44.731296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.731303 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731312 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:43:44.731329 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731337 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731346 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 19:43:44.731364 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.731370 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731380 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:43:44.731396 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731403 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731412 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:43:44.731429 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731436 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731445 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 19:43:44.731462 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:43:44.731468 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731477 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 19:43:44.731490 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.731528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.731545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731551 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 19:43:44.731567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731591 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.731602 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731612 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 19:43:44.731630 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731637 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731646 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 19:43:44.731663 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731670 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731679 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 19:43:44.731697 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.731703 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731712 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 19:43:44.731730 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731736 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731745 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 19:43:44.731762 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731768 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731778 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 19:43:44.731795 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731802 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731811 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:43:44.731828 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.731835 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731844 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:43:44.731857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.731908 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.731923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731929 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 19:43:44.731943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731967 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:43:44.731974 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.731984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 19:43:44.731997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.732011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.732021 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:43:44.732038 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:43:44.732044 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 19:43:44.732055 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 19:43:44.732070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.732076 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 19:43:44.732090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.732112 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.732132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:43:44.732148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.732158 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:43:44.732168 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 19:43:44.732185 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.732191 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 19:43:44.732201 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 19:43:44.732217 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:43:44.732223 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 19:43:44.732233 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 19:43:44.732250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.732257 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.732266 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.732283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.732290 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.732299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.732316 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.732322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.732332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.732349 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.732355 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 19:43:44.732365 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.732381 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:43:44.732387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 19:43:44.732397 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:43:44.732413 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:43:44.732420 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 19:43:44.732430 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 19:43:44.732447 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.732453 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.732463 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.732480 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:43:44.732486 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 19:43:44.732495 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 19:43:44.732512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.732518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 19:43:44.732528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.732545 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.732552 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:43:44.732561 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.732577 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:43:44.732584 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 19:43:44.732593 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 19:43:44.732613 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 19:43:44.732649 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.732678 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:43:44.732705 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.732731 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 19:43:44.732757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.732784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:43:44.732810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.732836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:43:44.732862 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.732888 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:43:44.732914 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.732941 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 19:43:44.732967 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 19:43:44.732993 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 19:43:44.733019 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 19:43:44.733045 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 19:43:44.733072 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 19:43:44.733097 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 19:43:44.733125 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.733152 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:43:44.733178 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.733204 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:43:44.733230 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.733257 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:43:44.733283 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.733308 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:43:44.733334 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.733360 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:43:44.733386 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.733412 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:43:44.733438 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.733465 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:43:44.733492 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.733570 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:43:44.733601 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.733629 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:43:44.733654 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.733680 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:43:44.733706 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.733732 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:43:44.733760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.733785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:43:44.733812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.733838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.733864 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.733890 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.733916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.733942 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.733967 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.733993 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:43:44.734019 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 19:43:44.734045 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 19:43:44.734071 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.734097 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:43:44.734123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.734149 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.734175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.734201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:43:44.734227 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.734253 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 19:43:44.734279 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.734305 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:43:44.734331 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.734358 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:43:44.734385 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.734412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:43:44.734438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.734463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:43:44.734491 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734508 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734534 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.734559 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734576 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734592 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734624 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.734649 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.734750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.734850 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734876 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.734901 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734928 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.734954 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734970 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.734995 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.735021 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735038 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735064 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.735089 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735115 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.735140 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735166 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.735191 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735216 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.735242 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735267 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.735293 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735310 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735335 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.735361 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735387 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.735413 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735439 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.735464 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735490 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.735517 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735543 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.735569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.735724 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735741 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735782 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.735808 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735834 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.735859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735876 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735892 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.735943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.735992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.736060 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736077 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736137 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.736162 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736196 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736259 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.736308 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736356 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.736407 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736428 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736445 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736461 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736487 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:43:44.736512 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736554 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:43:44.736602 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736622 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.736690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.736807 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736833 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:43:44.736861 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736887 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.736913 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736938 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.736965 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.736999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.737067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:43:44.737234 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737250 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737276 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.737302 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737318 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737335 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737361 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.737387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.737486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.737588 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737620 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.737646 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737672 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.737699 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737715 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737741 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.737766 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737783 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737808 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.737834 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737860 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.737885 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737911 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.737937 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.737963 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.737989 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738014 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:43:44.738040 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738083 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:43:44.738109 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738135 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.738161 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738187 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.738212 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738238 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.738266 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738292 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.738317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.738465 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738483 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738499 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738524 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.738550 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738576 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.738606 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738640 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.738692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:43:44.738809 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738842 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738884 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.738910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.738986 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.739012 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739038 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:43:44.739063 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739080 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739096 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739112 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739138 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:43:44.739164 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739189 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:43:44.739215 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739231 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739248 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739273 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.739299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:43:44.739417 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739443 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:43:44.739469 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739495 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:43:44.739521 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:43:44.739572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739612 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739629 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.739680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739779 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:43:44.739821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:43:44.739855 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.739916 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.739967 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.740017 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.740065 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.740111 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.740159 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 19:43:44.740207 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 19:43:44.740254 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 19:43:44.740301 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.740347 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.740394 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.740443 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.740490 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.740538 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.740586 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.740640 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.740688 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.740735 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.740783 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.740830 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.740878 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.740926 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.740982 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.741033 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.741082 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 19:43:44.741129 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.741245 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.741292 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.741341 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.741388 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.741440 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.741487 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.741537 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.741593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.741647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.741695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.741742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.741790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.741836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.741882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 19:43:44.741930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 19:43:44.741978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 19:43:44.742025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.742072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.742119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.742165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.742211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.742259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.742306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.742353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.742399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.742448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.742495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.742543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.742591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.742645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.742696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.742746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.742792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 19:43:44.742869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.742989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.743039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.743089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.743137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.743188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.743234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.743283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.743339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.743387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.743435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.743482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.743530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.743577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.743631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 19:43:44.743678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 19:43:44.743731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 19:43:44.743781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.743827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.743875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.743922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.743968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.744016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.744064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.744111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.744160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.744207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.744254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.744303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.744351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.744400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.744451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.744502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.744549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 19:43:44.744599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.744647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.744694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.744750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.744798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.744849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.744895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.744944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.745000 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:43:44.745027 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.745087 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.745143 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.745198 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.745252 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.745305 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.745358 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:43:44.745412 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:43:44.745464 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:43:44.745518 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.745573 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.745632 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.745686 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.745745 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.745799 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.745851 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.745905 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.745968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.746023 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.746076 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.746129 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.746184 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.746304 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.746358 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.746413 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.746468 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:43:44.746520 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.746573 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.746633 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.746686 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.746763 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.746878 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.746936 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.746991 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.747053 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:43:44.747077 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.747131 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.747186 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.747240 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.747294 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.747348 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.747402 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:43:44.747455 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:43:44.747508 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:43:44.747561 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.747621 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.747677 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.747739 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.747793 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.747848 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.747901 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.747954 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.748008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.748061 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.748117 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.748170 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.748224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.748279 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.748333 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.748387 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.748441 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:43:44.748495 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.748549 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.748608 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.748663 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.748717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.748776 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.748830 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.748886 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.748947 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 19:43:44.748969 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.749019 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.749067 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.749115 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.749164 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.749267 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.749315 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:43:44.749364 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:43:44.749412 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:43:44.749460 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.749508 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.749556 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.749610 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.749659 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.749708 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.749762 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.749813 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.749861 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.749908 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.749955 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.750003 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.750050 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.750098 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.750145 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.750193 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.750245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:43:44.750293 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.750340 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.750389 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.750436 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.750483 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.750531 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.750580 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.750634 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.750691 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 19:43:44.750712 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.750768 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.750819 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.750869 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.750919 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.750969 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.751018 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:43:44.751068 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:43:44.751117 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:43:44.751169 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.751219 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.751269 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.751319 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.751368 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.751418 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.751467 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.751517 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.751566 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.751624 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.751674 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.751727 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.751857 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.751925 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.751977 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.752026 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.752076 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:43:44.752126 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.752177 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.752227 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.752277 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.752327 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.752376 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.752427 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.752477 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.752532 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 19:43:44.752550 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 19:43:44.752580 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 19:43:44.752614 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 19:43:44.752641 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 19:43:44.752670 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 19:43:44.752693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.752713 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.752726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.752738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.752747 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.752756 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.752765 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:43:44.752775 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:43:44.752784 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:43:44.752793 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.752802 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.752811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.752820 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.752829 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.752839 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.752848 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.752857 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.752865 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.752874 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.752882 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.752892 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.752900 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.752909 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.752917 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.752926 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.752935 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:43:44.752944 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.752953 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.752962 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.752971 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.752980 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.752989 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.752997 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.753007 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.753016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.753026 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.753036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.753045 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.753054 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.753063 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.753071 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:43:44.753080 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:43:44.753088 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:43:44.753096 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.753104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.753112 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.753121 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.753129 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753138 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.753146 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.753154 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.753162 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.753170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.753177 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753185 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.753202 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.753210 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.753218 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.753226 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:43:44.753234 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.753242 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.753250 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.753259 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.753267 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.753275 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.753283 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.753290 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.753298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.753308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.753316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.753325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.753332 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.753339 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.753346 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:43:44.753353 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:43:44.753361 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:43:44.753368 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.753375 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.753383 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.753390 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.753398 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753405 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.753413 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.753420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.753428 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.753435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.753443 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753451 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753458 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.753465 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.753472 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.753479 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.753487 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:43:44.753494 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.753501 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.753507 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.753515 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.753522 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.753530 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.753537 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.753545 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.753553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:43:44.753563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.753570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:43:44.753578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:43:44.753586 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:43:44.753593 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:43:44.753607 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:43:44.753616 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:43:44.753624 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:43:44.753631 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:43:44.753639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:43:44.753647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:43:44.753654 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:43:44.753661 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753668 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.753675 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:43:44.753682 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:43:44.753689 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:43:44.753696 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:43:44.753703 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753710 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:43:44.753718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:43:44.753729 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:43:44.753739 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:43:44.753746 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:43:44.753753 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:43:44.753760 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:43:44.753769 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:43:44.753776 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:43:44.753784 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:43:44.753791 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:43:44.753799 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:43:44.753806 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:43:44.753813 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:43:44.753906 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 19:43:44.753916 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:43:44.753921 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:43:44.753926 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:43:44.753933 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 19:43:44.753938 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:43:44.753942 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:43:44.753952 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 19:43:44.753960 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:43:44.754006 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.754013 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:43:44.754027 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:43:44.754048 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 19:43:44.754055 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 19:43:44.754059 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 19:43:44.754063 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 19:43:44.754069 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:43:44.754080 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:43:44.754087 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:43:44.754092 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:43:44.754104 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.754113 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:43:44.754119 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 19:43:44.754143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.754153 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:43:44.754157 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.754181 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:43:44.754186 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 19:43:44.754191 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 19:43:44.754194 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 19:43:44.754198 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 19:43:44.754202 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 19:43:44.754207 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 19:43:44.754211 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 19:43:44.754217 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:43:44.754227 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:43:44.754233 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:43:44.754237 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:43:44.754244 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.754249 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:43:44.754253 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:43:44.754278 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:43:44.754285 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.754289 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.754294 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.754299 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:43:44.754309 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:43:44.754317 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:43:44.754322 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:43:44.754326 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:43:44.754333 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179335" 2019-08-22 19:43:44.754340 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:43:44.754344 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:43:44.754349 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:43:44.754356 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:43:44.754361 wsdl: in serializeType: returning: 179335 2019-08-22 19:43:44.754367 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:43:44.754373 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:43:44.754378 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:43:44.754382 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:43:44.754386 wsdl: in serializeType: returning: 179335 2019-08-22 19:43:44.754391 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179335 2019-08-22 19:43:44.754404 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179335 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 19:43:44.754408 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 19:43:44.754414 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3428"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 19:43:44.754427 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 19:43:44.754433 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179335 2019-08-22 19:43:44.754444 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 19:43:44.754519 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 19:43:44.754457 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:43:44.754468 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:43:44.754474 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:43:44.754479 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:43:44.754482 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:43:44.754489 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:43:44.754500 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:43:44.754507 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:43:44.754513 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:43:44.754525 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 19:43:44.754536 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:43:44.754544 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:43:44.762479 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:43:44.762519 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:43:44.762539 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 19:43:44.762546 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 19:43:44.762553 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:43:44.762559 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:43:44.762563 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:43:44.762568 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:43:44.762574 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 19:43:44.762620 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 19:43:44.773218 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 19:43:44.773264 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 19:43:44.773271 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:43:44.773276 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:43:44.773282 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:43:44.773287 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:43:44.773294 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:43:44.773300 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:43:44.773306 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:43:44.773312 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:43:41 GMT 2019-08-22 19:43:44.773318 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:43:44.773324 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 19:43:44.773329 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:43:44.773340 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 19:43:44.773372 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 19:43:44.773386 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 19:43:44.773397 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:43:44.773401 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 19:43:44.773406 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 19:43:44.773441 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:43:44.773453 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:43:44.773460 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:43:44.773484 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:43:44.773491 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 17:43:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 19:43:44.773531 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 19:43:44.773542 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 19:43:44.773568 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 19:43:44.773582 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 19:43:44.773828 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 19:43:44.773934 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 19:43:44.773940 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 19:43:44.773950 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 19:43:44.773962 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:43:44.773988 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 19:43:44.774045 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 19:43:44.774068 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:43:44.774080 nusoap_client: got fault 2019-08-22 19:43:44.774088 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 19:43:44.774093 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 19:43:44.774099 nusoap_client: detail =