Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 54.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3501596 Model turbiny: 3LD
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: SABRE
 Silnik: FORD360
JR T2361
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 25 May 2020 19:59:02 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-25 21:59:17.517350 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-25 21:59:17.517439 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:59:17.517460 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-25 21:59:17.517487 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:59:17.517504 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-25 21:59:17.517517 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-25 21:59:17.517538 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-25 21:59:17.517551 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:59:17.517561 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:59:17.517575 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:59:17.517588 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 21:59:17.517605 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 21:59:17.517622 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 21:59:17.517629 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 21:59:17.517636 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 21:59:17.517643 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-25 21:59:17.517660 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 21:59:17.517680 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 21:59:17.517693 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 21:59:17.517702 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-25 21:59:17.517718 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-25 21:59:17.517730 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 21:59:17.517743 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 21:59:17.524233 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 21:59:17.524282 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 21:59:17.524303 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-25 21:59:17.524316 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 21:59:17.524325 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 21:59:17.524333 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 21:59:17.524341 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-25 21:59:17.524398 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-25 21:59:17.543332 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-25 21:59:17.543391 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-25 21:59:17.543405 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 21:59:17.543417 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 21:59:17.543429 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 21:59:17.543440 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 21:59:17.543451 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 21:59:17.543464 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 21:59:17.543476 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 21:59:17.543487 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 19:59:02 GMT 2020-05-25 21:59:17.543499 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 21:59:17.543510 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-25 21:59:17.543521 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 21:59:17.543543 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-25 21:59:17.543599 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-25 21:59:17.543661 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-25 21:59:17.549863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.549949 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-25 21:59:17.549978 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-05-25 21:59:17.556406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.556512 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-25 21:59:17.556555 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-05-25 21:59:17.556576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.556678 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.556723 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 21:59:17.562935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563109 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-25 21:59:17.563189 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2020-05-25 21:59:17.563239 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-25 21:59:17.563275 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.563309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.563515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.563645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.569726 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.569853 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-25 21:59:17.569897 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-05-25 21:59:17.569930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.569954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.569974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.569999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.570186 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.570218 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.570247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570482 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2020-05-25 21:59:17.570508 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.570543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.570582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:59:17.570772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.570839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.576441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:59:17.576647 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-25 21:59:17.576708 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-25 21:59:17.576775 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2020-05-25 21:59:17.576820 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-05-25 21:59:17.576843 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 21:59:17.576853 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-25 21:59:17.577056 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-25 21:59:17.577139 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 21:59:17.577169 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 21:59:17.577189 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 21:59:17.577230 wsdl: got WSDL URL 2020-05-25 21:59:17.577239 wsdl: Parse WSDL 2020-05-25 21:59:17.577615 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-25 21:59:17.577647 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-25 21:59:17.577747 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.577767 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-25 21:59:17.577806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.577862 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.577880 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.577909 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 21:59:17.577953 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.577967 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.577988 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:59:17.578017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.578095 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.578126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.578169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578225 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.578239 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-25 21:59:17.578288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.578344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-25 21:59:17.578380 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578395 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-25 21:59:17.578430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578483 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.578501 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578525 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 21:59:17.578575 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.578590 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578615 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:59:17.578651 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.578664 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578689 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 21:59:17.578723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.578795 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.578831 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578844 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-25 21:59:17.578873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578923 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.578936 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.578956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-25 21:59:17.578979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.579027 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-25 21:59:17.579058 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-25 21:59:17.579097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579144 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.579157 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579176 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 21:59:17.579210 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.579222 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579241 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:59:17.579275 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.579287 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579305 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 21:59:17.579338 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.579350 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.579394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.579466 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.579497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.579547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.579752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.579787 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579811 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:59:17.579836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-25 21:59:17.579866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:59:17.579922 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 21:59:17.579959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.579975 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-25 21:59:17.580010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580059 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.580073 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580098 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:59:17.580125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.580177 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.580212 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580225 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.580258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580325 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.580435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.580467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580485 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:59:17.580502 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-25 21:59:17.580522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:59:17.580658 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-25 21:59:17.580694 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580706 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-25 21:59:17.580736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580789 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.580802 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580819 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 21:59:17.580849 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.580860 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580876 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:59:17.580904 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.580915 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580930 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 21:59:17.580957 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.580968 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.580983 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.581005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.581070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.581093 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581103 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.581127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581170 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.581181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581197 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-25 21:59:17.581221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.581265 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 21:59:17.581289 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581301 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-25 21:59:17.581332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581373 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.581384 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581401 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:59:17.581425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.581469 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.581497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581509 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.581536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581589 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.581601 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581633 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-25 21:59:17.581659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.581704 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-25 21:59:17.581733 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581745 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-25 21:59:17.581771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581816 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.581828 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581845 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.581872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.581916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.581943 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.581953 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.581978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582029 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.582042 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582061 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-25 21:59:17.582083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.582128 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-25 21:59:17.582155 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582166 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-25 21:59:17.582192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582241 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.582254 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582272 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 21:59:17.582304 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.582316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582335 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.582359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.582412 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-25 21:59:17.582440 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582452 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.582478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582521 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.582534 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582551 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-25 21:59:17.582575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.582628 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-25 21:59:17.582653 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582662 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-25 21:59:17.582685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582725 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.582735 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582750 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 21:59:17.582778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.582788 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582803 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.582826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.582870 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-25 21:59:17.582893 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582903 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.582926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582965 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.582977 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.582992 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-25 21:59:17.583013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.583050 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-25 21:59:17.583073 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583083 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-25 21:59:17.583105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.583158 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.583195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.583234 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-25 21:59:17.583257 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583267 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.583291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583340 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.583354 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583371 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-25 21:59:17.583395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.583438 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-25 21:59:17.583464 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583476 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-25 21:59:17.583500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.583555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583572 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.583597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.583655 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.583682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583693 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.583718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583762 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.583775 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583794 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-25 21:59:17.583820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.583864 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 21:59:17.583889 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583900 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-25 21:59:17.583927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.583974 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.583986 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584004 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 21:59:17.584028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.584073 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.584101 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584111 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.584136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584182 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.584194 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584211 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-25 21:59:17.584233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.584279 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 21:59:17.584307 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584318 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-25 21:59:17.584344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584391 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.584404 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584423 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 21:59:17.584447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.584494 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.584522 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584532 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.584557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584606 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.584632 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584651 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-25 21:59:17.584674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.584717 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 21:59:17.584742 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584752 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-25 21:59:17.584776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584821 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.584834 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584853 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-25 21:59:17.584893 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.584904 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584923 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-25 21:59:17.584947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.584980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.585000 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.585025 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585041 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.585069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585115 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.585127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585144 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-25 21:59:17.585167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.585211 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 21:59:17.585238 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585248 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 21:59:17.585272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.585330 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585347 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.585368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.585408 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.585431 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585441 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.585462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585504 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.585515 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585531 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 21:59:17.585553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.585592 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:59:17.585625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585635 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-25 21:59:17.585658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585704 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:59:17.585717 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585733 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 21:59:17.585754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.585796 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.585820 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585831 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.585855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585894 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585904 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.585965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.585999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.586030 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586049 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:59:17.586068 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-25 21:59:17.586092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:59:17.586140 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 21:59:17.586171 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586185 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-25 21:59:17.586213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586258 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:59:17.586271 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586288 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 21:59:17.586313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.586356 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.586384 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586396 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.586423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586471 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586484 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.586581 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.586619 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586638 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:59:17.586655 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-25 21:59:17.586676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:59:17.586715 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-25 21:59:17.586738 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586748 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-25 21:59:17.586770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586811 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:59:17.586823 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586839 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 21:59:17.586860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.586902 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.586926 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.586937 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.586963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587008 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587022 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.587135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.587168 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587188 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:59:17.587208 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-25 21:59:17.587233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:59:17.587277 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-25 21:59:17.587302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587313 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-25 21:59:17.587338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.587396 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587413 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-25 21:59:17.587447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.587459 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-25 21:59:17.587510 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.587521 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587537 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 21:59:17.587565 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.587577 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587594 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 21:59:17.587636 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.587648 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587666 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 21:59:17.587698 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.587710 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587727 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-25 21:59:17.587759 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.587770 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587788 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.587812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.587895 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.587920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587930 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.587952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.587991 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.588002 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-25 21:59:17.588044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.588091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-25 21:59:17.588119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588131 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-25 21:59:17.588156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588202 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.588218 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588238 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 21:59:17.588273 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.588285 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588304 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.588341 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.588354 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588375 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 21:59:17.588399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.588460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.588488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588499 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.588526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588574 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.588587 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-25 21:59:17.588640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.588687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-25 21:59:17.588715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588726 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 21:59:17.588750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.588807 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.588854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.588901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.588929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.588941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.588969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589015 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.589029 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 21:59:17.589069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.589113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:59:17.589143 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589154 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-25 21:59:17.589178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.589238 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589255 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.589288 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.589300 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589315 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-25 21:59:17.589347 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.589360 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589379 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-25 21:59:17.589414 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.589428 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589447 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-25 21:59:17.589480 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.589493 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589512 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-25 21:59:17.589539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.589628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.589660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589671 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.589698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589747 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.589760 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589779 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-25 21:59:17.589805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.589853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 21:59:17.589882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589894 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 21:59:17.589921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.589972 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.589985 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590004 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 21:59:17.590038 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.590050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590069 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.590102 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.590114 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590132 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 21:59:17.590159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.590221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.590249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590261 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.590289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590339 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.590355 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 21:59:17.590400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.590449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:59:17.590477 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.590516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590564 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.590576 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590594 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 21:59:17.590636 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.590648 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590666 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 21:59:17.590699 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.590710 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590728 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:59:17.590760 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.590772 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590790 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 21:59:17.590819 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.590829 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590846 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 21:59:17.590872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.590928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.590954 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.590992 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.591006 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.591038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.591092 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591105 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.591123 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 21:59:17.591149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.591175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.591196 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.591224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591284 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591297 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591315 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.591392 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.591451 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591469 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.591501 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.591513 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591531 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-25 21:59:17.591563 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.591575 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591592 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-25 21:59:17.591636 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.591649 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591668 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 21:59:17.591701 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.591715 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591735 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-25 21:59:17.591769 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:59:17.591782 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591802 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-25 21:59:17.591835 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.591848 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591867 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.591901 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.591914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.591933 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.591972 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.591984 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592003 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-25 21:59:17.592033 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.592044 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592060 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 21:59:17.592091 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.592103 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592120 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 21:59:17.592145 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.592275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.592317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592363 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.592375 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592392 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 21:59:17.592426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.592438 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592453 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 21:59:17.592480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.592491 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592508 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 21:59:17.592536 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.592546 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592562 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 21:59:17.592584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.592661 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592696 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.592719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592760 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592771 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-25 21:59:17.592807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.592832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.592848 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.592870 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592919 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592930 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592966 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.592992 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.593015 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593057 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.593069 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593087 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 21:59:17.593120 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.593133 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593150 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 21:59:17.593181 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.593192 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593211 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 21:59:17.593243 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.593256 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593274 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 21:59:17.593307 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.593321 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593337 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 21:59:17.593364 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.593374 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593391 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 21:59:17.593421 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.593433 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593452 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.593484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.593496 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593518 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 21:59:17.593549 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.593561 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593581 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 21:59:17.593627 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.593644 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593662 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 21:59:17.593695 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.593706 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593729 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 21:59:17.593762 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.593860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.593902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.593917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.593946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.593993 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.594005 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594023 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 21:59:17.594054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.594067 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594085 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.594117 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.594129 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594147 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 21:59:17.594180 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:59:17.594193 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594214 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.594241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.594318 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594364 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.594393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594447 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594461 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-25 21:59:17.594507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.594536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.594556 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.594581 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594640 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594653 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.594748 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594795 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.594808 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594825 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 21:59:17.594858 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.594870 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594889 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 21:59:17.594920 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.594930 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.594946 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 21:59:17.594978 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.594991 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595008 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 21:59:17.595041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.595053 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595070 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 21:59:17.595102 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.595114 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595132 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 21:59:17.595163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.595175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.595225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.595237 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595254 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 21:59:17.595284 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.595296 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595316 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 21:59:17.595345 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595357 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595376 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-25 21:59:17.595406 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.595417 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595434 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 21:59:17.595464 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.595477 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595496 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 21:59:17.595522 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.595640 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.595676 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595739 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595753 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595774 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.595850 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595898 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.595913 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595931 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-25 21:59:17.595964 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.595978 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.595998 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-25 21:59:17.596029 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.596042 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596063 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 21:59:17.596096 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.596108 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596129 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-25 21:59:17.596160 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.596172 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596192 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-25 21:59:17.596222 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.596238 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596255 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 21:59:17.596285 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.596297 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596318 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-25 21:59:17.596347 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.596361 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596380 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-25 21:59:17.596409 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.596426 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596445 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-25 21:59:17.596478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.596490 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596508 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 21:59:17.596540 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.596551 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596567 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 21:59:17.596598 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.596620 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596641 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-25 21:59:17.596674 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.596687 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596705 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.596736 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.596748 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596765 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-25 21:59:17.596788 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.596915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.596966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.596981 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-25 21:59:17.597014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597067 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.597080 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597099 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 21:59:17.597123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.597173 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.597203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597215 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.597240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597285 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.597298 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597316 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-25 21:59:17.597339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.597380 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 21:59:17.597403 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597414 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-25 21:59:17.597437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597476 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.597488 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597506 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.597535 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.597545 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597560 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 21:59:17.597587 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.597597 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597622 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 21:59:17.597651 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:59:17.597662 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597677 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 21:59:17.597698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.597757 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-25 21:59:17.597783 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597794 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.597817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597860 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:59:17.597870 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597886 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-25 21:59:17.597908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.597932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.597949 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-25 21:59:17.597973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:59:17.598025 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598037 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:59:17.598055 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:59:17.598106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.598134 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598182 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.598195 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598212 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-25 21:59:17.598243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.598255 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598272 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-25 21:59:17.598303 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.598315 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598334 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-25 21:59:17.598366 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:59:17.598378 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598395 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 21:59:17.598426 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.598438 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598456 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-25 21:59:17.598488 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.598500 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598517 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-25 21:59:17.598548 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.598561 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598587 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:59:17.598629 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.598642 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598660 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-25 21:59:17.598692 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.598705 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598724 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-25 21:59:17.598754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.598766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.598808 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-25 21:59:17.598904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.598941 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.598953 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-25 21:59:17.598990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.599051 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.599093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.599141 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.599168 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599180 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.599205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599254 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 21:59:17.599268 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599287 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-25 21:59:17.599313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.599359 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-25 21:59:17.599385 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-25 21:59:17.599436 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:59:17.599448 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 21:59:17.599471 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-25 21:59:17.599505 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 21:59:17.599518 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-25 21:59:17.599536 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-25 21:59:17.599570 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:59:17.599583 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 21:59:17.599602 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-25 21:59:17.599639 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-25 21:59:17.599683 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.599719 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599731 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.599760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599810 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.599824 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599842 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.599877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.599892 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599910 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 21:59:17.599943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.599957 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.599976 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 21:59:17.600001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.600041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.600063 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600091 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.600103 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.600138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.600188 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600203 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.600221 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-25 21:59:17.600245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.600271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.600291 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.600317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600372 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600385 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600404 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600429 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.600483 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600538 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.600554 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600573 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-25 21:59:17.600606 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.600630 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600647 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-25 21:59:17.600676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.600687 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600702 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 21:59:17.600730 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.600741 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600756 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-25 21:59:17.600783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.600792 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600808 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 21:59:17.600835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.600847 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600862 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-25 21:59:17.600889 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.600899 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600916 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-25 21:59:17.600943 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.600954 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.600969 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 21:59:17.600996 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.601006 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.601022 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 21:59:17.601043 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.601119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.601151 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601161 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-25 21:59:17.601191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601233 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.601244 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601259 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 21:59:17.601286 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.601298 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601315 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 21:59:17.601346 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.601358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601382 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:59:17.601414 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.601425 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601444 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 21:59:17.601477 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.601489 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601508 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 21:59:17.601535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.601632 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.601664 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601676 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.601704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601751 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601764 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.601881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.601912 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.601931 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:59:17.601950 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-25 21:59:17.601974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:59:17.602023 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 21:59:17.602050 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602061 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-25 21:59:17.602085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602131 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.602145 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602163 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-25 21:59:17.602188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.602238 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.602268 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602281 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.602310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602358 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 21:59:17.602375 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602395 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-25 21:59:17.602420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.602477 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-25 21:59:17.602507 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602519 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-25 21:59:17.602548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602595 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.602607 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602635 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 21:59:17.602668 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.602680 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602698 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 21:59:17.602729 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.602741 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602759 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-25 21:59:17.602783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.602851 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.602879 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602890 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.602914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602962 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.602975 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.602994 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-25 21:59:17.603023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.603076 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 21:59:17.603102 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603113 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-25 21:59:17.603138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.603196 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.603238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.603282 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.603309 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603320 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.603344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603389 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603401 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603418 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-25 21:59:17.603443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.603469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.603487 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 21:59:17.603510 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603561 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603575 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603593 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.603693 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603742 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.603755 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603772 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-25 21:59:17.603802 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.603813 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603830 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-25 21:59:17.603861 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.603875 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603892 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-25 21:59:17.603921 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.603932 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.603949 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-25 21:59:17.603983 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.603995 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604015 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-25 21:59:17.604050 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 21:59:17.604064 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604082 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-25 21:59:17.604114 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 21:59:17.604128 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604147 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-25 21:59:17.604180 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 21:59:17.604216 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604236 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-25 21:59:17.604268 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:59:17.604280 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604297 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-25 21:59:17.604328 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.604339 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604355 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-25 21:59:17.604387 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.604399 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604416 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-25 21:59:17.604448 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.604460 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604477 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-25 21:59:17.604508 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.604520 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604537 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-25 21:59:17.604564 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.604703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.604745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.604756 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-25 21:59:17.604974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.605021 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.605032 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.605048 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.605075 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.605086 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.605101 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.605121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.605154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.605172 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.605195 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.605204 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.605233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.605278 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605292 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.605307 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-25 21:59:17.605329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.605353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.605369 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-25 21:59:17.605390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605436 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605449 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605466 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605490 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.605543 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605597 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.605610 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605636 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-25 21:59:17.605668 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.605683 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605702 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 21:59:17.605733 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.605745 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605760 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-25 21:59:17.605792 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 21:59:17.605804 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605822 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-25 21:59:17.605852 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.605864 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605882 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-25 21:59:17.605915 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 21:59:17.605928 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.605944 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-25 21:59:17.605974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.605986 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.606002 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.606027 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-25 21:59:17.606097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.606137 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606150 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-25 21:59:17.606186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606234 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.606247 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606265 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.606300 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.606312 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606330 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.606355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.606410 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.606437 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606449 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-25 21:59:17.606475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606522 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.606535 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606553 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-25 21:59:17.606577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.606634 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-25 21:59:17.606661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606672 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-25 21:59:17.606703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606752 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.606765 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606784 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.606817 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.606830 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606849 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.606873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.606926 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.606954 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.606965 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.606992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607039 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:59:17.607052 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607069 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-25 21:59:17.607093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.607141 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 21:59:17.607170 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607181 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.607212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607257 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.607270 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607286 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 21:59:17.607318 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.607330 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607348 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 21:59:17.607372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.607423 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.607450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607461 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.607486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607532 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.607544 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607560 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 21:59:17.607584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.607609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.607641 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.607686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.607752 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.607766 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.607783 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.607807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.607834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.607862 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.607910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.607923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.607941 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.607974 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-25 21:59:17.607986 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.608002 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 21:59:17.608031 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.608064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.608091 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 21:59:17.608141 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-25 21:59:17.608154 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 21:59:17.608177 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-25 21:59:17.608200 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 21:59:17.608225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.608248 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-25 21:59:17.608293 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.608303 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-25 21:59:17.608318 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 21:59:17.608345 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.608355 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-25 21:59:17.608369 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 21:59:17.608390 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-25 21:59:17.608420 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.608446 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608455 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-25 21:59:17.608479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608519 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.608531 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608546 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-25 21:59:17.608569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.608607 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.608639 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608650 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.608681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608721 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.608732 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608746 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-25 21:59:17.608768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.608808 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 21:59:17.608833 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608844 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.608869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608913 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.608926 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.608944 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-25 21:59:17.608975 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.608987 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.609004 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 21:59:17.609036 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.609049 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.609066 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:59:17.609098 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.609110 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.609127 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 21:59:17.609151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.609197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.609221 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609246 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.609258 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.609292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.609341 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609353 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.609372 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-25 21:59:17.609398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.609424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.609445 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.609473 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609521 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609535 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609553 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609578 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609607 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.609643 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609702 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.609715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609732 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:59:17.609766 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.609778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:59:17.609823 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.609834 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609849 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-25 21:59:17.609878 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.609888 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609903 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 21:59:17.609935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.609948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.609970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:59:17.610005 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.610017 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.610036 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 21:59:17.610067 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 21:59:17.610079 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.610097 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-25 21:59:17.610123 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.610196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.610234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610249 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-25 21:59:17.610286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610337 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.610351 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610371 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-25 21:59:17.610402 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.610414 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610430 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-25 21:59:17.610462 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.610476 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610496 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-25 21:59:17.610530 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.610542 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610559 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-25 21:59:17.610592 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.610605 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610634 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-25 21:59:17.610665 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.610676 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610700 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-25 21:59:17.610734 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.610748 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610766 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 21:59:17.610799 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.610812 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610830 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 21:59:17.610856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.610956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.610984 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.610997 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-25 21:59:17.611031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.611080 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:59:17.611094 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.611112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-25 21:59:17.611136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.611164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.611185 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 21:59:17.611217 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:59:17.611231 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-25 21:59:17.611251 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-25 21:59:17.611282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.611293 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-25 21:59:17.611320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.611367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.611407 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:59:17.611443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.611463 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:59:17.611484 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-25 21:59:17.611515 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.611527 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-25 21:59:17.611547 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-25 21:59:17.611578 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:59:17.611590 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-25 21:59:17.611609 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-25 21:59:17.611651 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.611664 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.611684 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.611717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.611729 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.611755 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.611788 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.611799 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.611818 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.611850 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.611862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-25 21:59:17.611881 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.611913 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:59:17.611924 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-25 21:59:17.611940 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:59:17.611968 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 21:59:17.611979 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-25 21:59:17.611996 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-25 21:59:17.612025 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.612037 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.612055 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.612084 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 21:59:17.612096 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-25 21:59:17.612114 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-25 21:59:17.612145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.612161 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-25 21:59:17.612178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.612208 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.612218 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-25 21:59:17.612235 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.612262 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:59:17.612273 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-25 21:59:17.612289 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-25 21:59:17.612317 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.612328 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.612345 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.612375 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.612388 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 21:59:17.612415 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.612444 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-25 21:59:17.612507 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.612554 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-25 21:59:17.612598 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.612653 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-25 21:59:17.612702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.612747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 21:59:17.612792 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.612839 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-25 21:59:17.612884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.612931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 21:59:17.612977 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.613019 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-25 21:59:17.613061 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.613106 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-25 21:59:17.613157 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-25 21:59:17.613207 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-25 21:59:17.613256 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-25 21:59:17.613303 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-25 21:59:17.613352 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-25 21:59:17.613406 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-25 21:59:17.613458 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.613511 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 21:59:17.613561 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.613623 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 21:59:17.613674 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.613728 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 21:59:17.613787 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.613837 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 21:59:17.613887 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.613936 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:59:17.613985 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.614037 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 21:59:17.614091 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.614141 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-25 21:59:17.614191 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.614238 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-25 21:59:17.614288 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.614338 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-25 21:59:17.614388 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.614442 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-25 21:59:17.614495 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.614550 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:59:17.614601 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.614661 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 21:59:17.614711 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.614760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:59:17.614809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.614861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.614914 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.614958 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.615002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.615046 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.615096 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.615139 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 21:59:17.615182 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-25 21:59:17.615225 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-25 21:59:17.615268 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.615311 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-25 21:59:17.615356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.615399 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.615440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.615488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 21:59:17.615534 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.615583 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-25 21:59:17.615651 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.615703 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 21:59:17.615756 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.615805 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 21:59:17.615856 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.615905 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-25 21:59:17.615954 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.616005 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-25 21:59:17.616057 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.616108 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 21:59:17.616161 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.616215 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.616264 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.616313 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 21:59:17.616364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.616423 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 21:59:17.616473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.616524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 21:59:17.616580 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.616626 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.616677 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.616727 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.616762 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.616792 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.616835 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.616882 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.616909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.616936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.616962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.617049 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617092 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.617134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.617302 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617346 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.617388 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617437 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.617487 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617521 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617571 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.617630 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617671 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617720 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.617775 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617824 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.617874 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.617930 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.617979 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618031 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.618082 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618131 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.618177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618258 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.618308 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618360 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.618412 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618465 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.618516 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618566 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.618630 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618682 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.618734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618925 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.618961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.619086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619483 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619518 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.619605 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619658 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.619706 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619739 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619770 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619802 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619831 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619879 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.619930 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619965 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.619998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.620102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.620332 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620366 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620400 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620433 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620487 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.620540 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620574 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620607 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620658 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.620755 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620805 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.620854 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620886 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620916 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.620947 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621000 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:59:17.621054 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621103 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 21:59:17.621151 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621183 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621211 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621264 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.621312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.621534 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621578 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 21:59:17.621641 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621679 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621713 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621762 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.621807 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621853 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.621905 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621935 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.621981 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.622025 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622053 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622097 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.622140 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622169 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622213 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 21:59:17.622255 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622283 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622326 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.622368 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622411 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.622454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.622636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 21:59:17.622925 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.622960 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623009 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.623057 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623086 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623115 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623157 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.623204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.623367 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623410 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.623453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.623644 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623688 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.623734 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623779 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.623822 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623851 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623895 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.623939 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.623969 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624013 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.624058 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624102 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.624159 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624204 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.624247 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624292 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.624336 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624381 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.624424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624451 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624494 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:59:17.624539 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624581 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.624633 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624678 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.624720 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624763 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.624806 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624848 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.624891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624919 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.624973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625010 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.625159 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625213 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.625312 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625371 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.625417 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625445 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625471 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625500 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625528 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625570 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.625623 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.625776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.625949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:59:17.625995 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626053 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626080 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.626166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626196 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626252 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626297 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.626341 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626392 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:59:17.626435 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626463 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626489 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626518 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626562 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:59:17.626607 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626664 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 21:59:17.626711 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626739 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626768 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626811 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.626854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.626965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:59:17.627054 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627099 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 21:59:17.627143 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627172 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627201 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627245 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:59:17.627295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627342 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:59:17.627387 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627417 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627461 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.627519 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627550 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627594 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:59:17.627650 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627680 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627723 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 21:59:17.627770 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627797 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627838 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:59:17.627882 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627926 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:59:17.627970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.627997 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628023 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628049 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628091 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.628135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:59:17.628381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 21:59:17.628434 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.628537 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.628633 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.628717 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.628800 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.628892 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.628976 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.629058 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-25 21:59:17.629141 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-25 21:59:17.629224 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-25 21:59:17.629309 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.629392 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.629475 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.629559 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.629650 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.629734 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.629817 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.629901 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.629981 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.630064 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.630148 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.630232 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.630316 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.630398 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.630482 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.630583 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.630684 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.630765 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-25 21:59:17.630844 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.630923 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.631005 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.631092 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.631181 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.631271 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.631365 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.631445 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.631528 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.631608 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.631703 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.631787 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.631868 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.631969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.632051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.632135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.632218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.632301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.632385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.632467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.632554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-25 21:59:17.632672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-25 21:59:17.632757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-25 21:59:17.632839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.632920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.633002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.633083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.633538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.633641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.633751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.633842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.633946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.634031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.634116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.634202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.634285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.634369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.634454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.634550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.634651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.634753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-25 21:59:17.634834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.634915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.634992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.635075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.635158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.635244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.635336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.635421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.635532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.635621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.635709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.635791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.635875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.635974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.636057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.636141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.636230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.636344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.636430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.636515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.636599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-25 21:59:17.636696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-25 21:59:17.636783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-25 21:59:17.636869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.636953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.637041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.637145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.637231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.637316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.637401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.637487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.637572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.637667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.637774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.638233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.638322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.638407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.638489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.638586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.638691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.638776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-25 21:59:17.638860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.638943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.639032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.639147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.639239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.639329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.639435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.639526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.639604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.639691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.639766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.639840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.639934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.640025 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 21:59:17.640067 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.640169 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.640257 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.640344 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.640428 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.640518 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.640606 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.640714 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 21:59:17.640779 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 21:59:17.640836 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 21:59:17.640893 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.640949 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.641002 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.641068 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.641124 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.641179 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.641233 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.641290 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.641345 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.641400 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.641457 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.641529 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.641585 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.641650 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.641707 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.641768 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.641823 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.641879 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 21:59:17.641938 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.642000 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.642057 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.642113 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.642167 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.642224 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.642280 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.642337 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.642395 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.642452 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.642517 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.642572 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.642638 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.642709 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 21:59:17.642736 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.642794 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.642851 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.642909 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.642965 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.643021 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.643075 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.643131 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 21:59:17.643187 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 21:59:17.643243 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 21:59:17.643299 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.643355 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.643411 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.643466 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.643528 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.643586 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.643652 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.643710 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.643769 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.643825 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.643882 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.643938 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.643996 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.644051 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.644108 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.644163 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.644220 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.644276 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 21:59:17.644333 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.644392 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.644448 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.644513 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.644571 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.644640 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.644700 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.644756 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.644815 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.644871 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.644927 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.644985 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.645049 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.645124 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-25 21:59:17.645152 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.645203 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.645256 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.645305 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.645354 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.645404 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.645453 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.645510 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 21:59:17.645560 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 21:59:17.645616 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 21:59:17.645668 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.645719 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.645769 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.645819 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.645870 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.645921 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.645971 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.646022 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.646073 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.646124 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.646176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.646230 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.646280 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.646330 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.646379 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.646429 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.646478 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.646534 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 21:59:17.646584 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.646643 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.646695 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.646747 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.646798 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.646852 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.646903 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.646955 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.647005 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.647056 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.647106 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.647159 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.647210 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.647275 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-25 21:59:17.647300 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.647354 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.647407 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.647459 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.647520 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.647574 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.647636 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.647689 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 21:59:17.647740 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 21:59:17.647799 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 21:59:17.647851 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.647903 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.647954 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.648005 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.648057 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.648110 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.648163 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.648216 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.648268 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.648321 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.648374 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.648431 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.648484 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.648544 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.648598 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.648660 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.648713 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.648765 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 21:59:17.648817 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.648868 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.648920 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.648972 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.649046 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.649100 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.649157 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.649210 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.649262 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.649316 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.649370 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.649423 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.649475 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.649548 wsdl: current service: Service1 2020-05-25 21:59:17.649574 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-25 21:59:17.649621 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-25 21:59:17.649652 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-25 21:59:17.649682 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-25 21:59:17.649710 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-25 21:59:17.649737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.649761 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.649773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.649786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.649797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.649811 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.649824 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.649837 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 21:59:17.649851 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 21:59:17.649863 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 21:59:17.649876 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.649888 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.649899 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.649911 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.649926 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.649937 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.649955 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.649967 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.649980 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.649990 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.649999 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.650010 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.650019 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.650029 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.650038 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.650048 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.650058 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.650067 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 21:59:17.650078 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.650086 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.650097 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.650112 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.650123 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.650132 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.650142 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.650151 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.650160 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.650170 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.650178 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.650188 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.650197 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.650209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.650223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.650232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.650242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.650252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.650261 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.650269 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.650277 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 21:59:17.650286 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 21:59:17.650294 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 21:59:17.650303 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.650314 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.650322 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.650332 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.650341 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.650350 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.650359 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.650368 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.650377 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.650385 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.650393 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.650402 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.650411 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.650419 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.650428 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.650436 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.650449 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.650459 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 21:59:17.650467 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.650476 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.650487 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.650501 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.650511 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.650520 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.650529 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.650537 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.650546 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.650555 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.650563 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.650572 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.650581 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.650590 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.650607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.650626 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.650639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.650649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.650659 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.650671 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.650680 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 21:59:17.650692 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 21:59:17.650704 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 21:59:17.650715 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.650727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.650737 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.650746 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.650754 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.650763 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.650771 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.650779 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.650787 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.650796 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.650803 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.650812 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.650819 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.650827 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.650836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.650844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.650856 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.650867 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 21:59:17.650876 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.650884 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.650895 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.650904 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.650913 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.650921 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.650930 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.650939 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.650947 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.650960 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.650969 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.650978 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.650986 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.650995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 21:59:17.651007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 21:59:17.651016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:59:17.651025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 21:59:17.651032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.651040 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 21:59:17.651048 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 21:59:17.651055 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 21:59:17.651062 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 21:59:17.651070 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 21:59:17.651078 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 21:59:17.651086 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:59:17.651094 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 21:59:17.651102 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:59:17.651111 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.651119 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.651127 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 21:59:17.651136 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 21:59:17.651143 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 21:59:17.651151 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 21:59:17.651159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.651166 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:59:17.651174 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:59:17.651181 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.651190 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 21:59:17.651197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:59:17.651205 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:59:17.651212 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 21:59:17.651220 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 21:59:17.651228 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:59:17.651235 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:59:17.651258 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 21:59:17.651267 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:59:17.651274 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 21:59:17.651283 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 21:59:17.651291 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 21:59:17.651298 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:59:17.651307 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:59:17.651314 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:59:17.651321 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:59:17.651329 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:59:17.651831 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-25 21:59:17.651862 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 21:59:17.651871 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 21:59:17.651877 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 21:59:17.651890 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-25 21:59:17.651896 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 21:59:17.651901 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 21:59:17.651916 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-25 21:59:17.651932 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 21:59:17.652004 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.652013 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 21:59:17.652036 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 21:59:17.652062 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-25 21:59:17.652069 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-25 21:59:17.652075 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-25 21:59:17.652080 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-25 21:59:17.652086 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 21:59:17.652100 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:59:17.652107 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:59:17.652114 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:59:17.652128 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.652140 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:59:17.652146 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-25 21:59:17.652180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.652196 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 21:59:17.652201 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.652231 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 21:59:17.652237 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-25 21:59:17.652241 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-25 21:59:17.652245 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-25 21:59:17.652249 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-25 21:59:17.652253 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-25 21:59:17.652257 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-25 21:59:17.652262 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 21:59:17.652267 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-25 21:59:17.652279 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 21:59:17.652291 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:59:17.652298 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:59:17.652303 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:59:17.652310 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.652316 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 21:59:17.652320 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:59:17.652348 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 21:59:17.652356 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.652361 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.652367 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.652372 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:59:17.652386 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 21:59:17.652394 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:59:17.652399 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 21:59:17.652404 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 21:59:17.652411 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179335" 2020-05-25 21:59:17.652418 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:59:17.652422 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 21:59:17.652428 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:59:17.652435 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:59:17.652440 wsdl: in serializeType: returning: 179335 2020-05-25 21:59:17.652447 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 21:59:17.652454 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:59:17.652458 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 21:59:17.652462 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 21:59:17.652468 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-25 21:59:17.652476 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:59:17.652480 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 21:59:17.652493 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:59:17.652500 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:59:17.652505 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-25 21:59:17.652511 wsdl: in serializeType: returning: 179335PLN 2020-05-25 21:59:17.652516 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179335PLN 2020-05-25 21:59:17.652550 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179335PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-25 21:59:17.652555 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-25 21:59:17.652562 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2420"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-25 21:59:17.652579 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-25 21:59:17.652586 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179335PLN 2020-05-25 21:59:17.652603 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-25 21:59:17.652719 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-25 21:59:17.652631 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 21:59:17.652648 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 21:59:17.652654 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 21:59:17.652660 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 21:59:17.652664 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 21:59:17.652673 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 21:59:17.652690 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 21:59:17.652702 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 21:59:17.652709 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 21:59:17.652727 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-25 21:59:17.652742 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 21:59:17.652756 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 21:59:17.659271 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 21:59:17.659339 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 21:59:17.659365 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-25 21:59:17.659376 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-25 21:59:17.659388 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 21:59:17.659398 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 21:59:17.659405 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 21:59:17.659413 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 21:59:17.659423 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-25 21:59:17.659487 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-25 21:59:17.668196 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-25 21:59:17.668264 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-25 21:59:17.668276 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 21:59:17.668286 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 21:59:17.668296 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 21:59:17.668309 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 21:59:17.668320 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 21:59:17.668330 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 21:59:17.668341 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 21:59:17.668352 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 19:59:02 GMT 2020-05-25 21:59:17.668366 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 21:59:17.668376 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-25 21:59:17.668386 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 21:59:17.668405 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-25 21:59:17.668448 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-25 21:59:17.668468 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-25 21:59:17.668486 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 21:59:17.668495 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-25 21:59:17.668505 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-25 21:59:17.668573 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 21:59:17.668594 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 21:59:17.668606 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 21:59:17.668671 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 21:59:17.668693 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 25 May 2020 19:59:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-25 21:59:17.668766 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-25 21:59:17.668785 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-25 21:59:17.668836 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-25 21:59:17.668848 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-25 21:59:17.669007 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-25 21:59:17.669142 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-25 21:59:17.669153 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-25 21:59:17.669167 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-25 21:59:17.669189 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 21:59:17.669224 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-25 21:59:17.669283 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-25 21:59:17.669316 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 21:59:17.669329 nusoap_client: got fault 2020-05-25 21:59:17.669337 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-25 21:59:17.669342 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-25 21:59:17.669347 nusoap_client: detail =