Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 54.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3501596 Model turbiny: 3LD
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: SABRE
 Silnik: FORD360
JR T2361
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:02:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:02:46.093684 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:02:46.093754 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:46.093776 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:02:46.093801 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:46.093818 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:02:46.093831 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:02:46.093850 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:02:46.093864 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:46.093875 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:46.093888 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:46.093902 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:02:46.093920 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:02:46.093929 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:02:46.093936 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:02:46.093943 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:02:46.093950 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:02:46.093969 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:02:46.093988 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:02:46.094003 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:02:46.094012 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:02:46.094021 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:02:46.094035 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:02:46.094049 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:02:46.102087 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:02:46.102104 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:02:46.102117 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:02:46.102124 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:02:46.102130 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:02:46.102134 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:02:46.102139 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:02:46.102170 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:02:46.121347 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:02:46.121378 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:02:46.121385 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:02:46.121391 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:02:46.121403 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:02:46.121409 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:02:46.121415 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:02:46.121421 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:02:46.121427 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:02:46.121437 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:02:40 GMT 2019-04-23 06:02:46.121447 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:02:46.121455 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:02:46.121465 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:02:46.121481 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:02:46.121515 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:02:46.129265 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.129333 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.137549 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.137607 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.137627 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:02:46.145166 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.145270 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.145300 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.145316 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.145333 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-23 06:02:46.152907 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:02:46.153075 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.153096 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.153112 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.153124 soap_transport_http: read buffer of 1488 bytes 2019-04-23 06:02:46.160600 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.160697 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:46.160716 soap_transport_http: read buffer of 7751 bytes 2019-04-23 06:02:46.160736 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:02:46.160742 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:02:46.160778 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:02:46.160815 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:02:46.160832 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:02:46.160840 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:02:46.160861 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:02:46.160866 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:02:46.161045 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:02:46.161064 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:02:46.161117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:02:46.161150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161181 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.161191 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161207 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:02:46.161229 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.161237 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161249 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:02:46.161265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.161364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.161382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161390 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.161412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161443 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.161450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161462 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:02:46.161476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.161505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:02:46.161521 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161528 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:02:46.161544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161570 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.161578 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161588 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:02:46.161607 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.161614 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161624 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:02:46.161642 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.161649 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161659 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:02:46.161673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.161707 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.161723 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:02:46.161753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161778 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.161786 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:02:46.161809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.161835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:02:46.161850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:02:46.161871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161896 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.161904 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161914 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:02:46.161933 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.161940 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161950 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:02:46.161968 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.161975 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.161985 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:02:46.162002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.162010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162020 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:46.162033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.162071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.162086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162093 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.162109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162182 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.162203 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.162221 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162232 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:46.162242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:02:46.162255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:02:46.162297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:02:46.162313 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162319 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:02:46.162335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162361 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.162369 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:46.162393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.162423 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.162439 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162446 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.162460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162486 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.162493 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162503 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:02:46.162517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.162542 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:02:46.162558 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162564 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:02:46.162579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162604 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.162612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162622 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.162635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.162660 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.162675 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162682 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.162702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162734 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.162742 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162752 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:02:46.162765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.162791 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:02:46.162806 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162813 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:02:46.162826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162852 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.162859 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162891 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:02:46.162916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.162923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162934 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.162947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.162968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.162978 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:02:46.162993 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163000 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.163015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163072 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.163081 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163091 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:02:46.163105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.163136 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:02:46.163152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163159 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:02:46.163173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163198 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.163206 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163217 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:02:46.163236 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.163243 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163253 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.163266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.163310 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:02:46.163326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163332 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.163352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163379 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.163386 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163396 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:02:46.163415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.163442 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:02:46.163458 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163465 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:02:46.163478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163503 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.163511 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163521 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.163534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.163559 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:02:46.163574 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163581 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.163594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163620 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.163636 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163646 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:02:46.163659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.163684 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:02:46.163700 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163706 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:02:46.163720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.163754 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.163777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.163802 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.163817 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163824 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.163838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163862 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.163870 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163880 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:02:46.163893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.163918 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:02:46.163933 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163939 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:02:46.163954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163979 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.163986 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.163996 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:02:46.164009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.164034 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.164050 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164056 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.164070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164094 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.164101 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164111 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:02:46.164125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.164150 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:02:46.164165 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164171 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:02:46.164185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164210 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.164217 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164227 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:02:46.164240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.164265 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.164293 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164300 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.164315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164339 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.164347 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164357 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:02:46.164370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.164396 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:02:46.164417 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164423 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:02:46.164438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164462 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.164470 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164480 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:02:46.164498 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.164505 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164515 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:02:46.164528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.164580 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.164599 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164606 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.164620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164654 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.164662 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164675 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:02:46.164690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.164716 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:02:46.164733 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164740 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:02:46.164753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.164785 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:46.164808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.164834 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.164849 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164855 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.164870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164895 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.164902 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164912 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:02:46.164925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.164951 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:46.164966 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.164972 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:02:46.164986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165011 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:02:46.165018 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165028 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:02:46.165041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.165067 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.165082 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165088 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.165102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165126 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165133 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.165196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.165213 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165224 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:46.165234 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:02:46.165247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:02:46.165278 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:02:46.165295 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165301 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:02:46.165324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165349 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:02:46.165356 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165366 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:02:46.165380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.165405 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.165420 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165426 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.165447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165477 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.165536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.165553 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165564 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:46.165574 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:02:46.165586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:02:46.165611 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:02:46.165626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165633 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:02:46.165647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.165680 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:02:46.165708 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.165716 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:02:46.165753 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.165760 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165770 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:02:46.165788 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.165795 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165805 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:02:46.165822 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.165829 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165839 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:02:46.165856 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.165864 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165873 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:02:46.165891 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.165899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165908 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:46.165921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.165970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.165986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.165992 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.166007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166031 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166039 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:02:46.166063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.166088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:02:46.166104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166110 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:02:46.166124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166149 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166156 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166166 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:02:46.166184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.166219 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166227 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166236 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:02:46.166250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.166290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.166306 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166312 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.166327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166352 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166359 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:02:46.166383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.166408 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:02:46.166424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166430 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:02:46.166447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:46.166503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.166528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.166544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.166564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166590 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:02:46.166621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.166647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:46.166662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166668 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:02:46.166682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166708 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166715 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166725 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:02:46.166745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166752 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.166781 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166788 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166798 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:02:46.166811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.166844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.166859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166866 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.166880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166906 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.166913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:02:46.166937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.166962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:46.166977 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.166984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.166997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167022 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.167029 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167039 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:02:46.167058 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.167065 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:02:46.167093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.167100 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167110 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:46.167128 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.167135 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167145 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:02:46.167163 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.167171 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167180 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:02:46.167194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.167235 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.167251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167257 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.167287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167315 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167322 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167333 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:02:46.167346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.167373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.167388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167418 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167425 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167442 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167455 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.167486 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167512 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.167519 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167529 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.167547 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.167554 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167565 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:02:46.167583 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.167590 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167606 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:02:46.167624 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.167631 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167641 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:02:46.167659 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.167666 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167675 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:02:46.167693 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:02:46.167700 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167710 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:02:46.167728 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.167735 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167752 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.167770 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.167777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:46.167805 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.167812 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167822 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:02:46.167840 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.167847 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167856 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:02:46.167870 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.167921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.167939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167946 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.167961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.167986 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.167994 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168004 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:02:46.168022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.168029 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168039 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:02:46.168057 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.168064 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168074 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:02:46.168091 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.168098 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168108 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:02:46.168121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.168158 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168180 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.168194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168219 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168237 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:02:46.168250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.168281 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.168296 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168330 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168338 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168348 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168361 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.168422 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168463 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.168470 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168480 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:02:46.168499 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.168506 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168516 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:02:46.168533 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.168540 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168550 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:02:46.168568 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.168574 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168584 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:02:46.168611 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.168618 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168627 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:02:46.168645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.168651 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168661 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:02:46.168679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.168686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:46.168714 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.168721 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168731 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:02:46.168752 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.168759 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168769 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:02:46.168787 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.168794 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168804 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:02:46.168821 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.168828 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168838 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:02:46.168851 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.168906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.168925 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.168931 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.168946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169003 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.169012 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169024 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:02:46.169044 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.169051 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:46.169083 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.169091 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169101 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:02:46.169119 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:46.169126 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169136 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.169149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.169187 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.169223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169249 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:02:46.169286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.169302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.169312 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.169326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169355 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169362 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169386 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.169417 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169446 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.169454 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169464 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:02:46.169482 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.169489 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169500 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:02:46.169522 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.169529 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169540 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:02:46.169558 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.169565 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169575 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:02:46.169592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.169600 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169616 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:02:46.169634 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.169641 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169650 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:02:46.169668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.169675 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169685 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:46.169703 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.169710 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169720 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:02:46.169737 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.169746 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169756 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:02:46.169774 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.169781 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169791 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:02:46.169835 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.169843 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169854 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:02:46.169872 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.169879 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169889 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:02:46.169902 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.169961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.169978 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170007 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170014 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170025 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.170069 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170094 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.170101 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170112 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:02:46.170130 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.170137 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170147 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:02:46.170165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.170172 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170182 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:02:46.170200 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.170207 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170216 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:02:46.170234 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.170241 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170251 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:02:46.170269 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.170281 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170292 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:02:46.170310 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.170325 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170335 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:02:46.170353 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.170360 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170370 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:02:46.170395 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.170402 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170412 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:02:46.170429 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.170436 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170446 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:02:46.170464 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.170470 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170480 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:02:46.170498 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.170505 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170515 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:02:46.170532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.170539 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170549 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:46.170567 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.170573 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170583 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:02:46.170596 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.170682 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170689 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:02:46.170705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170731 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.170738 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170748 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:02:46.170761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.170787 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170803 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170809 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.170823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170848 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.170857 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170867 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:02:46.170880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.170907 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:02:46.170922 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170928 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:02:46.170943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.170974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.170984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:46.171003 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.171010 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171019 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:02:46.171037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.171044 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171054 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:02:46.171072 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:46.171079 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171088 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:02:46.171101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.171138 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:02:46.171153 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171160 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.171174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171206 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:46.171217 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171233 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:02:46.171248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.171280 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:02:46.171295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:46.171330 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171337 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:46.171348 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171361 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:46.171378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.171392 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171418 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.171426 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171435 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:02:46.171453 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.171460 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171470 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:02:46.171488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.171495 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171505 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:02:46.171523 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:02:46.171530 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171540 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:02:46.171643 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.171652 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171663 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:02:46.171683 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.171690 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171700 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:02:46.171718 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.171726 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:46.171796 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.171803 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171813 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:02:46.171831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.171838 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171849 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:02:46.171871 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.171878 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:46.171901 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:46.171952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.171970 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.171977 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:02:46.171992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172018 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.172025 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172035 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:46.172048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.172073 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.172088 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172095 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.172109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172135 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:02:46.172142 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172152 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:02:46.172166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.172192 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:02:46.172206 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:46.172231 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:46.172238 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:46.172248 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:02:46.172266 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:02:46.172279 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:46.172291 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:02:46.172315 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:46.172322 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:46.172332 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:02:46.172346 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:46.172369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.172385 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172392 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.172408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.172442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:46.172470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.172477 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172486 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:02:46.172504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.172512 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172522 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:02:46.172535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.172568 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172583 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172590 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.172613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172638 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172646 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172656 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:02:46.172669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.172685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.172694 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.172708 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172735 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172743 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172753 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172766 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.172797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172824 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.172831 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172841 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:02:46.172859 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.172866 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172876 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:02:46.172894 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.172901 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172911 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:02:46.172929 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.172936 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172946 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:02:46.172963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.172970 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.172980 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:02:46.172998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.173005 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.173015 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:02:46.173033 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.173040 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.173050 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:02:46.173068 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.173075 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.173084 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:02:46.173102 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.173109 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.173121 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:02:46.173134 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.173181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.173200 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173206 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:02:46.173222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173246 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.173253 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173264 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:02:46.173287 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.173295 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173305 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:02:46.173323 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.173330 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173340 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:46.173358 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.173365 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173375 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:02:46.173393 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.173400 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173410 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:02:46.173424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.173465 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.173481 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173487 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.173504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173528 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173574 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.173595 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.173612 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173623 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:46.173633 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:02:46.173716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:02:46.173745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:02:46.173762 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173769 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:02:46.173789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173816 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.173823 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173834 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:02:46.173847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.173872 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.173887 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173894 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.173908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173933 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:02:46.173940 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173950 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:02:46.173964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.173979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.173989 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:02:46.174004 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174011 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:02:46.174025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.174057 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:46.174080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.174105 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.174120 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174127 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.174141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174166 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174174 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174184 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:02:46.174197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.174223 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:02:46.174236 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174264 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174278 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174290 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174303 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.174336 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174362 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174369 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174379 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:02:46.174397 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174404 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174413 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:02:46.174431 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174438 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174448 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:02:46.174465 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174472 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174482 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:02:46.174500 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174507 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174517 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:02:46.174535 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:02:46.174542 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174552 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:02:46.174570 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:02:46.174577 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174587 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:02:46.174604 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:02:46.174611 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174621 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:02:46.174640 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:46.174646 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174656 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:02:46.174674 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174681 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174690 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:02:46.174708 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174715 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174725 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:02:46.174742 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174749 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174759 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:02:46.174777 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174784 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174794 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:02:46.174807 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.174868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.174887 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174894 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:02:46.174910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174935 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.174942 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174953 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:02:46.174966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.174981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.174991 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.175007 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175013 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.175028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175054 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.175062 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175072 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:02:46.175085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.175110 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:02:46.175125 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175132 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.175147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175172 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.175179 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175190 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:02:46.175208 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.175216 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175226 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:02:46.175244 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.175251 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:46.175284 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.175292 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175303 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:02:46.175316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.175353 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175369 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175375 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.175390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175417 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175425 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175435 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:02:46.175448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.175475 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.175496 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175523 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175531 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175541 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175554 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.175584 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.175618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175628 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:46.175647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.175654 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175664 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:46.175682 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.175689 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175699 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:02:46.175717 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.175724 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175734 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:02:46.175752 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.175759 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175768 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:46.175786 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.175793 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175803 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:02:46.175821 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:02:46.175828 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175838 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:02:46.175851 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.175888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.175906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175912 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:02:46.175927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175953 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.175960 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.175970 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:02:46.175988 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.175995 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176005 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:02:46.176023 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.176030 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176040 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:02:46.176058 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.176065 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176075 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:02:46.176093 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.176100 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176110 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:02:46.176127 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.176134 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176144 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:02:46.176162 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.176169 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176179 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:02:46.176197 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.176204 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176213 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:02:46.176227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.176285 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.176301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176309 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:02:46.176324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176350 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:46.176357 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:02:46.176380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.176406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:02:46.176423 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:46.176430 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:02:46.176442 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:02:46.176459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176465 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:02:46.176479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.176529 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:46.176546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.176558 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:46.176568 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:02:46.176585 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.176592 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:02:46.176602 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:02:46.176619 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:46.176626 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:02:46.176636 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:02:46.176653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.176660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.176670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.176688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.176694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.176704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.176721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.176728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.176738 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.176755 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.176762 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:02:46.176772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.176789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:46.176800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:02:46.176810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:46.176827 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:02:46.176834 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:02:46.176844 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:02:46.176861 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.176867 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.176877 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.176894 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:02:46.176901 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:02:46.176911 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:02:46.176928 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.176934 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:02:46.176944 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.176961 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.176968 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:46.176978 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.176994 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:46.177001 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:02:46.177011 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:02:46.177028 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:02:46.177067 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.177097 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:02:46.177124 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.177151 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:02:46.177178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.177205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:02:46.177231 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.177258 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:02:46.177291 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.177318 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:02:46.177344 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:02:46.177370 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:02:46.177397 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:02:46.177423 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:02:46.177449 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:02:46.177476 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:02:46.177511 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.177537 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:02:46.177563 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.177589 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:02:46.177615 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.177640 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:02:46.177667 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.177693 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:02:46.177719 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.177745 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:46.177771 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.177798 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:02:46.177824 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.177899 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:02:46.177925 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.177952 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:02:46.177978 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.178005 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:02:46.178032 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.178059 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:46.178086 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.178112 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:46.178139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.178165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.178191 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.178217 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.178243 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.178270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.178302 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.178328 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:02:46.178354 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:02:46.178380 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:02:46.178406 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.178432 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:02:46.178458 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.178484 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.178510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.178536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:02:46.178563 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.178590 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:02:46.178616 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.178642 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:02:46.178668 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.178695 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:02:46.178721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.178747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:46.178774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.178801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:02:46.178829 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.178848 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.178873 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:46.178899 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.178916 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.178933 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.178959 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:46.178984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179002 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:46.179086 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179112 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.179137 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179163 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.179189 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179206 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179231 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.179257 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179279 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179306 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.179332 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179358 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.179384 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179411 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:46.179437 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179462 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.179491 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179517 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.179542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179560 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179585 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:46.179611 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179637 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.179664 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179690 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:46.179716 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179742 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:46.179768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.179921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179938 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179955 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.179981 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.180007 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180033 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.180059 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180092 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.180152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.180271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180294 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180311 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180327 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180353 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.180379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180413 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180429 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.180489 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180516 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.180542 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180560 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180576 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180593 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180621 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:46.180646 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180672 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:02:46.180697 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180714 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180731 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.180782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:46.180909 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180935 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:02:46.180960 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.180986 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.181012 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181038 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.181063 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.181166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181316 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:02:46.181343 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181360 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181385 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:46.181411 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181428 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181444 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181470 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:46.181495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:46.181596 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181622 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.181648 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181673 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.181699 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181716 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181741 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.181766 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181783 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181809 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.181836 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181862 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.181887 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:46.181938 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.181964 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.181990 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182015 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:46.182041 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182058 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182084 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:46.182109 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182135 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.182161 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182187 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:46.182212 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182238 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:46.182263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182320 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182337 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182353 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.182422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182439 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182456 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182482 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.182507 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182533 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.182559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182576 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182593 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182618 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.182644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:46.182762 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182779 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182795 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182812 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182837 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.182863 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182880 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182897 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.182965 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.182992 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:46.183018 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183035 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183051 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183068 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183094 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:46.183120 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183146 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:02:46.183172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183189 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183206 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183231 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.183257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:46.183383 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183408 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:02:46.183433 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183459 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:46.183490 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183515 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:46.183541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183574 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183617 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.183643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183745 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:46.183787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:02:46.183820 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.183881 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.183930 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.183979 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.184026 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.184074 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:46.184122 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:02:46.184169 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:46.184222 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.184269 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.184324 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.184371 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.184417 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.184465 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.184512 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.184559 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.184606 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.184654 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.184702 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.184751 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.184802 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.184857 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.184912 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.184958 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:46.185004 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.185051 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.185097 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.185145 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.185195 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.185248 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.185300 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.185349 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.185404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.185452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.185502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.185550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.185596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.185645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:46.185692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:02:46.185739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:46.185787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.185841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.185887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.185934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.185980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.186028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.186076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.186122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.186169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.186218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.186266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.186393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.186443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.186502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.186554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.186600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:46.186646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.186692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.186739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.186787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.186834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.186885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.186931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.186979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.187036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.187084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.187131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.187179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.187226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.187277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:46.187329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:02:46.187376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:46.187423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.187470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.187518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.187563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.187618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.187666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.187713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.187759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.187805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.187853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.187901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.187949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.187997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.188131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.188190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.188238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:46.188421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.188475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.188599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.188693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.188799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.188865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.188912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.188960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.189018 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:02:46.189047 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.189110 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.189165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.189221 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.189281 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.189338 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:46.189392 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:02:46.189445 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:46.189499 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.189553 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.189608 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.189661 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.189714 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.189768 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.189820 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.189873 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.189926 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.189980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.190034 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.190087 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.190140 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.190193 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.190246 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.190305 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:46.190360 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.190413 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.190475 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.190530 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.190583 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.190636 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.190689 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.190742 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.190808 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:02:46.190833 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.190887 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.190941 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.190994 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.191047 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.191100 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:46.191155 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:02:46.191208 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:46.191262 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.191322 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.191376 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.191429 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.191482 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.191536 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.191588 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.191641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.191695 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.191749 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.191804 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.191858 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.191911 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.191966 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.192081 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.192134 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:46.192187 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.192241 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.192300 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.192354 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.192409 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.192476 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.192545 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.192636 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.192721 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:02:46.192745 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.192801 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.192849 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.192897 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.192945 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.192992 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:46.193040 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:02:46.193087 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:46.193134 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.193182 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.193229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.193283 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.193333 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.193381 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.193434 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.193482 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.193530 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.193578 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.193626 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.193673 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.193720 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.193768 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.193825 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.193872 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:46.193920 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.193968 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.194015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.194063 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.194110 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.194158 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.194206 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.194255 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.194317 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:02:46.194339 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.194390 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.194447 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.194497 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.194546 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.194596 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:46.194646 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:02:46.194697 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:46.194747 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.194804 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.194853 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.194903 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.194952 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.195003 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.195052 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.195102 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.195152 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.195202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.195251 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.195308 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.195358 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.195414 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.195464 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.195513 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:46.195563 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.195614 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.195664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.195713 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.195762 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.195812 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.195862 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.195912 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.195966 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:02:46.195983 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:02:46.196014 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:02:46.196042 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:02:46.196069 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:02:46.196096 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:02:46.196119 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.196140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.196152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.196163 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.196173 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.196183 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:02:46.196193 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:02:46.196203 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:02:46.196213 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.196222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.196231 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.196241 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.196251 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196261 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.196270 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.196287 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.196297 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.196307 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196317 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196327 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.196335 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.196344 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.196353 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.196362 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:02:46.196371 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.196380 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.196389 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.196400 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.196415 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.196425 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.196435 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.196444 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.196454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.196465 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.196474 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.196490 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.196499 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.196508 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:02:46.196517 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:02:46.196525 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:02:46.196534 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.196541 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.196549 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.196557 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.196565 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196573 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.196581 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.196589 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.196596 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.196604 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196612 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196620 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.196628 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.196636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.196643 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.196651 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:02:46.196659 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.196667 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.196674 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.196682 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.196690 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.196698 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.196706 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.196714 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.196723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.196734 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.196742 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.196752 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.196759 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.196768 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:02:46.196776 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:02:46.196791 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:02:46.196799 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.196806 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.196814 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.196822 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.196829 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196838 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.196846 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.196853 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.196861 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.196869 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.196884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.196892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.196900 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.196908 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.196916 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:02:46.196924 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.196931 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.196938 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.196945 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.196952 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.196959 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.196966 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.196974 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.196982 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:02:46.196990 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.196998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:46.197007 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:46.197014 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:02:46.197022 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:02:46.197029 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:02:46.197036 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:02:46.197044 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:46.197051 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:46.197058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:46.197067 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:46.197075 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.197083 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.197091 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:46.197099 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:46.197107 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:02:46.197114 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.197121 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:46.197129 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:46.197137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:46.197143 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:46.197150 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:46.197157 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:02:46.197165 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:46.197172 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:46.197179 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:46.197187 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:02:46.197194 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:46.197201 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:46.197208 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:46.197215 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:46.197315 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:02:46.197327 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:02:46.197332 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:02:46.197337 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:02:46.197344 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:02:46.197349 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:02:46.197353 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:02:46.197364 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:02:46.197373 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:02:46.197419 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.197428 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:02:46.197444 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:02:46.197466 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:02:46.197473 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:02:46.197478 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:02:46.197482 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:02:46.197496 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:02:46.197507 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:46.197515 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:46.197520 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:46.197533 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.197544 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:46.197549 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:02:46.197575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.197585 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:02:46.197590 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.197614 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:02:46.197620 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:02:46.197625 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:02:46.197629 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:02:46.197633 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:02:46.197637 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:02:46.197642 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:02:46.197646 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:02:46.197653 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179335" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:02:46.197663 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:46.197670 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:46.197675 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:46.197681 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.197687 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:02:46.197691 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:46.197715 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:02:46.197721 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.197726 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.197732 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.197737 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:46.197748 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:02:46.197756 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:46.197760 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:02:46.197765 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:02:46.197772 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179335" 2019-04-23 06:02:46.197779 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:46.197788 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:02:46.197794 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:46.197800 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:46.197805 wsdl: in serializeType: returning: 179335 2019-04-23 06:02:46.197811 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:02:46.197818 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:46.197823 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:02:46.197827 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:02:46.197832 wsdl: in serializeType: returning: 179335 2019-04-23 06:02:46.197836 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179335 2019-04-23 06:02:46.197849 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179335 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:02:46.197854 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:02:46.197859 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8015"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:02:46.197874 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:02:46.197880 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179335 2019-04-23 06:02:46.197891 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:02:46.197970 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:02:46.197905 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:02:46.197917 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:02:46.197922 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:02:46.197927 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:02:46.197931 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:02:46.197939 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:02:46.197949 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:02:46.197958 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:02:46.197964 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:02:46.197978 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:02:46.197988 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:02:46.197996 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:02:46.205800 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:02:46.205842 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:02:46.205866 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:02:46.205877 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:02:46.205886 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:02:46.205897 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:02:46.205905 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:02:46.205913 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:02:46.205922 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:02:46.205967 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:02:46.216127 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:02:46.216167 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:02:46.216179 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:02:46.216185 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:02:46.216190 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:02:46.216196 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:02:46.216203 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:02:46.216209 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:02:46.216215 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:02:46.216221 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:02:40 GMT 2019-04-23 06:02:46.216227 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:02:46.216233 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:02:46.216239 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:02:46.216251 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:02:46.216290 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:02:46.216309 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:02:46.216320 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:02:46.216325 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:02:46.216331 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:02:46.216377 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:02:46.216390 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:02:46.216397 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:02:46.216425 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:02:46.216432 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:02:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:02:46.216471 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:02:46.216481 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:02:46.216507 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:02:46.216513 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:02:46.216629 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:02:46.216747 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:02:46.216753 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:02:46.216762 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:02:46.216773 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:02:46.216797 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:02:46.216852 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:02:46.216875 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:02:46.216887 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:02:46.216894 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:02:46.216899 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:02:46.216905 nusoap_client: detail =