Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 54.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-11011 Model turbiny: CT12D
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4405
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 02 Jun 2020 01:42:03 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-02 03:42:19.651395 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-02 03:42:19.651466 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:42:19.651483 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219797" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-02 03:42:19.651501 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:42:19.651512 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-02 03:42:19.651521 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-02 03:42:19.651536 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-02 03:42:19.651544 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:42:19.651551 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:42:19.651561 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:42:19.651570 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 03:42:19.651582 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 03:42:19.651589 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 03:42:19.651593 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 03:42:19.651598 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 03:42:19.651602 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-02 03:42:19.651616 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 03:42:19.651632 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 03:42:19.651641 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 03:42:19.651647 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-02 03:42:19.651653 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-02 03:42:19.651663 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 03:42:19.651672 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 03:42:19.658421 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 03:42:19.658473 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 03:42:19.658488 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-02 03:42:19.658496 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 03:42:19.658502 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 03:42:19.658507 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 03:42:19.658511 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-02 03:42:19.658539 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-02 03:42:19.677341 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-02 03:42:19.677402 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-02 03:42:19.677411 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 03:42:19.677439 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 03:42:19.677446 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 03:42:19.677451 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 03:42:19.677457 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 03:42:19.677464 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 03:42:19.677469 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 03:42:19.677474 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 01:42:03 GMT 2020-06-02 03:42:19.677480 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 03:42:19.677485 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-02 03:42:19.677491 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 03:42:19.677502 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-02 03:42:19.677540 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-02 03:42:19.677563 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-06-02 03:42:19.683839 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.683882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.683941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.683982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.690360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.690421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.690467 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 03:42:19.690515 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.690542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.690583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.690609 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.690642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.690666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.690703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.690732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.697062 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 03:42:19.697098 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.697120 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.697155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.697178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.697218 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.697261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.697286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.697322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.697334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.697368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.697418 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.697727 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:42:19.697774 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:42:19.697797 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2020-06-02 03:42:19.703646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.703680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.703719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.703747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.703787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.703853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.703882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.703909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.703948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.703995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704022 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.704050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.704705 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:42:19.704729 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2020-06-02 03:42:19.710207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710361 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 03:42:19.710386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.710614 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 03:42:19.710660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710721 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:42:19.710754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:42:19.710866 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-06-02 03:42:19.710879 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 03:42:19.710884 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-02 03:42:19.710933 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-02 03:42:19.710968 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 03:42:19.710982 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 03:42:19.710989 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 03:42:19.711008 wsdl: got WSDL URL 2020-06-02 03:42:19.711013 wsdl: Parse WSDL 2020-06-02 03:42:19.711280 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-02 03:42:19.711300 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-02 03:42:19.711349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711359 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-02 03:42:19.711381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711412 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.711427 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711444 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 03:42:19.711466 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.711474 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711485 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:42:19.711501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.711545 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.711562 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711569 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.711587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711616 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.711623 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711634 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-02 03:42:19.711648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.711676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-02 03:42:19.711692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711699 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-02 03:42:19.711713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711739 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.711747 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711757 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 03:42:19.711776 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.711782 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711792 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:42:19.711810 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.711817 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711827 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 03:42:19.711853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.711887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.711902 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-02 03:42:19.711923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711959 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.711968 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.711978 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-02 03:42:19.711992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.712017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-02 03:42:19.712033 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712039 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-02 03:42:19.712089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712118 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.712126 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712136 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 03:42:19.712154 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.712161 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712174 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:42:19.712193 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.712200 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712210 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 03:42:19.712227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.712234 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712244 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.712257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.712296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.712311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712318 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.712333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712358 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712365 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.712434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.712453 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712465 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:42:19.712475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-02 03:42:19.712488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:42:19.712513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 03:42:19.712528 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712535 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-02 03:42:19.712554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712581 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.712588 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712598 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:42:19.712612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.712638 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.712653 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712659 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.712674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712754 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712762 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712801 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.712825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.712856 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712868 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:42:19.712878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-02 03:42:19.712921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:42:19.712951 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-02 03:42:19.712967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.712973 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-02 03:42:19.712992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713018 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.713025 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713035 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 03:42:19.713052 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.713059 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713068 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:42:19.713085 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.713091 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713101 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 03:42:19.713117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.713124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.713145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.713181 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.713196 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713202 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.713222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713247 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.713254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713264 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-02 03:42:19.713276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.713301 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 03:42:19.713315 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713321 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-02 03:42:19.713334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713359 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.713365 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713375 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:42:19.713387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.713411 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.713447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713454 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.713469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713497 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.713504 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713514 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-02 03:42:19.713527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.713553 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-02 03:42:19.713568 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713575 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-02 03:42:19.713588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.713621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713631 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.713644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.713670 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.713684 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713691 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.713704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713729 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.713743 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713752 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-02 03:42:19.713778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.713803 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-02 03:42:19.713817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713823 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-02 03:42:19.713836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713860 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.713867 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713876 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 03:42:19.713893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.713900 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713909 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.713921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.713948 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-02 03:42:19.713963 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.713969 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.713982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714005 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.714012 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714021 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-02 03:42:19.714034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.714058 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-02 03:42:19.714072 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714078 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-02 03:42:19.714091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714115 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.714121 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714131 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 03:42:19.714148 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.714154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.714176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.714203 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-02 03:42:19.714217 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714223 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.714236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714273 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.714280 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714290 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-02 03:42:19.714303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.714328 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-02 03:42:19.714343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714349 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-02 03:42:19.714362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714387 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.714394 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.714417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.714450 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-02 03:42:19.714466 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714472 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.714486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714510 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.714517 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714527 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-02 03:42:19.714616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.714665 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-02 03:42:19.714691 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714709 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-02 03:42:19.714727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.714773 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714782 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.714795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.714820 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.714835 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714841 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.714854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714877 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.714884 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714894 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-02 03:42:19.714906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.714921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.715100 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 03:42:19.715128 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715138 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-02 03:42:19.715155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715181 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.715188 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715198 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 03:42:19.715218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.715244 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.715260 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715266 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.715280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715304 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.715311 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715333 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-02 03:42:19.715348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.715372 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 03:42:19.715386 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715392 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-02 03:42:19.715405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715449 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.715457 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715467 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 03:42:19.715481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.715506 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.715521 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715527 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.715541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715565 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.715573 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715582 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-02 03:42:19.715595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.715620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 03:42:19.715635 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715641 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-02 03:42:19.715655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715680 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.715686 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715696 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-02 03:42:19.715716 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.715723 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715732 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-02 03:42:19.715758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.715787 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.715801 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715860 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.715878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715903 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.715910 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715920 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-02 03:42:19.715933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.715958 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 03:42:19.715978 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.715985 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 03:42:19.715999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.716031 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.716053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.716078 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.716093 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716099 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.716112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716136 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.716143 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716152 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 03:42:19.716165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.716189 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:42:19.716204 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716209 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-02 03:42:19.716223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716247 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:42:19.716254 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716263 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 03:42:19.716276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.716300 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.716314 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716320 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.716334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716357 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716363 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716401 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.716420 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.716463 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716474 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:42:19.716485 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-02 03:42:19.716497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:42:19.716522 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 03:42:19.716537 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716543 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-02 03:42:19.716558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716583 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:42:19.716591 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716600 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 03:42:19.716613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.716639 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.716654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716660 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.716674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716698 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716705 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716742 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.716774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.716790 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716800 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:42:19.716810 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-02 03:42:19.716822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:42:19.716845 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-02 03:42:19.716860 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716866 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-02 03:42:19.716879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716903 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:42:19.716911 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716920 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 03:42:19.716933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.716958 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.716972 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.716978 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.716991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717014 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717020 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717139 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.717158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.717174 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717185 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:42:19.717200 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-02 03:42:19.717212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:42:19.717236 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-02 03:42:19.717251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717257 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-02 03:42:19.717271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717394 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.717407 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717487 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-02 03:42:19.717513 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.717521 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717531 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-02 03:42:19.717548 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.717555 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717565 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 03:42:19.717586 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.717594 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717604 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 03:42:19.717622 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.717629 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717638 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 03:42:19.717656 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.717662 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717672 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-02 03:42:19.717689 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.717696 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717705 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.717719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.717783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.717798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.717818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717843 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.717849 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-02 03:42:19.717871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.717895 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-02 03:42:19.717910 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717916 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-02 03:42:19.717929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717953 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.717960 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.717969 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 03:42:19.717986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.717993 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.718019 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.718025 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718034 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 03:42:19.718047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.718078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.718092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718098 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.718136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718166 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.718173 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-02 03:42:19.718196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.718221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-02 03:42:19.718256 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718264 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 03:42:19.718280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.718312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718321 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.718334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.718359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.718374 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718380 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.718394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718418 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.718444 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718456 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 03:42:19.718470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.718495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:42:19.718511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718518 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-02 03:42:19.718532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718557 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.718564 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718574 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.718591 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.718598 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718607 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-02 03:42:19.718625 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.718632 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718641 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-02 03:42:19.718659 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.718666 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718675 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-02 03:42:19.718692 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.718699 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718709 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-02 03:42:19.718722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.718776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.718791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718797 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.718810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718834 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.718841 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-02 03:42:19.718863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.718887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 03:42:19.718901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718907 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 03:42:19.718920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718945 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.718951 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718961 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 03:42:19.718978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.718984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.718993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.719010 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.719016 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719025 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 03:42:19.719037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.719069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.719083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719090 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.719103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719128 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.719135 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719144 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 03:42:19.719156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.719180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:42:19.719194 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719200 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.719213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719238 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.719245 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719254 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 03:42:19.719271 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.719278 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719287 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 03:42:19.719303 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.719310 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719319 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:42:19.719408 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.719450 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719469 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 03:42:19.719507 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.719518 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719529 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 03:42:19.719543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.719586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.719602 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719608 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.719623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719648 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719665 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 03:42:19.719679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.719694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.719704 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.719718 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719791 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719800 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719809 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.719856 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.719889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719898 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.719924 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.719978 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.719993 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-02 03:42:19.720085 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.720098 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720115 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-02 03:42:19.720146 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.720162 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720252 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 03:42:19.720283 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.720294 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720310 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-02 03:42:19.720346 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:42:19.720358 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720374 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-02 03:42:19.720405 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.720417 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720454 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.720496 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.720508 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720527 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.720562 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.720572 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720588 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-02 03:42:19.720615 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.720626 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720646 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 03:42:19.720680 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.720693 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720712 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 03:42:19.720739 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.720828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.720872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.720883 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.720910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.720962 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.720974 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.720989 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 03:42:19.721018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.721030 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.721048 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 03:42:19.721081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.721093 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.721110 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 03:42:19.721142 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.721154 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.721172 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 03:42:19.721197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.721244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.721266 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.721305 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.721331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.721378 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721391 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.721410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-02 03:42:19.721459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.721487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.721507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.721533 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721584 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721598 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.721759 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721814 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.721828 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721847 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 03:42:19.721881 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.721895 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721913 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 03:42:19.721947 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.721959 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.721977 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 03:42:19.722008 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.722019 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722034 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 03:42:19.722063 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.722075 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722090 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 03:42:19.722130 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.722140 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722156 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 03:42:19.722187 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.722197 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722214 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.722244 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.722257 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722274 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 03:42:19.722307 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.722319 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722337 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 03:42:19.722369 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.722382 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722400 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 03:42:19.722454 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.722466 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722484 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 03:42:19.722510 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.722603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.722649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.722661 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.722690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.722737 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.722749 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.722768 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 03:42:19.722801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.722812 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.722829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.722870 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.722880 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.722895 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 03:42:19.722923 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:42:19.722937 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.722955 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.722980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.723023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.723044 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.723081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.723104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.723145 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723156 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.723171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-02 03:42:19.723193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.723218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.723238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.723262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723309 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723320 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723335 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.723405 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723468 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.723480 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723491 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 03:42:19.723511 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.723518 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723527 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 03:42:19.723545 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.723554 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723567 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 03:42:19.723586 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.723593 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723603 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 03:42:19.723621 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.723627 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723643 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 03:42:19.723660 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.723667 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723676 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 03:42:19.723694 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.723700 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723710 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.723727 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.723734 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723743 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 03:42:19.723761 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.723767 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723777 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 03:42:19.723794 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.723801 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723810 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-02 03:42:19.723828 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.723834 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723844 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 03:42:19.723861 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.723868 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723878 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 03:42:19.723891 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.723948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.723970 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.723999 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724007 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724017 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.724061 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724088 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.724096 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724105 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-02 03:42:19.724123 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.724130 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724140 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-02 03:42:19.724169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.724176 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724185 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 03:42:19.724287 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.724301 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724318 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-02 03:42:19.724349 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.724359 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724379 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-02 03:42:19.724399 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.724406 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724416 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 03:42:19.724462 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.724470 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724481 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-02 03:42:19.724499 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.724506 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724516 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-02 03:42:19.724533 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.724540 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724551 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-02 03:42:19.724573 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.724580 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724590 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 03:42:19.724607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.724614 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724623 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 03:42:19.724647 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.724654 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724665 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-02 03:42:19.724682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.724689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724698 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.724716 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.724722 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.724732 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-02 03:42:19.724745 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.725056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.725096 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725106 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-02 03:42:19.725135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725174 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.725182 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725192 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 03:42:19.725205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.725231 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.725246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725252 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.725266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725317 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.725326 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725337 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-02 03:42:19.725351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.725376 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 03:42:19.725391 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725397 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-02 03:42:19.725411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725477 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.725486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725497 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.725516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.725523 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725533 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 03:42:19.725552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.725562 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725635 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 03:42:19.725658 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:42:19.725665 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725675 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 03:42:19.725689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.725726 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-02 03:42:19.725746 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725753 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.725781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725806 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:42:19.725813 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725822 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-02 03:42:19.725835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.725850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.725860 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-02 03:42:19.725873 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:42:19.725899 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-02 03:42:19.725906 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:42:19.725915 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-02 03:42:19.725928 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:42:19.725943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.725957 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.725981 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.725988 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.725997 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-02 03:42:19.726014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.726021 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726030 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-02 03:42:19.726047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.726053 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726062 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-02 03:42:19.726079 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:42:19.726085 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726095 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 03:42:19.726111 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.726118 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726127 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-02 03:42:19.726144 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.726150 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726160 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-02 03:42:19.726189 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.726196 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726205 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:42:19.726223 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.726229 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726238 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-02 03:42:19.726255 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.726261 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726270 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-02 03:42:19.726287 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.726293 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726302 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.726314 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-02 03:42:19.726364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.726381 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726387 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-02 03:42:19.726402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.726440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.726478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.726504 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.726519 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726525 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.726540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726570 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 03:42:19.726578 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726588 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-02 03:42:19.726602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.726627 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-02 03:42:19.726641 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-02 03:42:19.726667 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:42:19.726674 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 03:42:19.726684 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-02 03:42:19.726701 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 03:42:19.726708 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-02 03:42:19.726718 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-02 03:42:19.726735 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:42:19.726755 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 03:42:19.726766 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-02 03:42:19.726840 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-02 03:42:19.726866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.726883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726889 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.726904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.726936 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.726950 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.726968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.726975 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727051 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 03:42:19.727070 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.727077 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727086 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 03:42:19.727099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.727132 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727184 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727192 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.727208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727233 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727240 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727249 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-02 03:42:19.727262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.727291 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.727305 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727332 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727339 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727348 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727361 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.727390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727415 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.727428 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727439 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-02 03:42:19.727473 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.727480 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727489 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-02 03:42:19.727507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.727514 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727523 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 03:42:19.727540 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.727547 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727562 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-02 03:42:19.727581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.727588 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727598 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 03:42:19.727615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.727622 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727631 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-02 03:42:19.727649 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.727655 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727665 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-02 03:42:19.727682 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.727688 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727698 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 03:42:19.727715 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.727722 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727732 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 03:42:19.727757 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.727803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.727820 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727826 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-02 03:42:19.727870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727897 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.727904 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727914 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 03:42:19.727931 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.727937 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727949 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 03:42:19.727967 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.727974 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.727983 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:42:19.728000 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.728007 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728016 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 03:42:19.728033 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.728039 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728048 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 03:42:19.728061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.728101 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.728116 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728122 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.728137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728160 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728167 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728204 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.728224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.728240 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728251 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:42:19.728261 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-02 03:42:19.728273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:42:19.728309 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 03:42:19.728325 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728331 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-02 03:42:19.728347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728372 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.728379 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728393 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-02 03:42:19.728406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.728466 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.728484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728491 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.728515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728542 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 03:42:19.728561 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728572 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-02 03:42:19.728586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.728612 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-02 03:42:19.728627 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728633 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-02 03:42:19.728649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.728682 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728692 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 03:42:19.728710 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.728716 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728726 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 03:42:19.728743 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.728750 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728760 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-02 03:42:19.728773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.728807 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.728821 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728827 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.728842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728868 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.728875 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728885 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-02 03:42:19.728898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.728913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.728928 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 03:42:19.729033 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.729041 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-02 03:42:19.729058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.729083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.729090 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.729099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.729112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.729131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.729142 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.729156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.729162 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.729177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.729201 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729208 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.729218 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-02 03:42:19.729230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.729245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.729255 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 03:42:19.729268 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729294 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729301 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729311 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.729352 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729377 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729384 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729393 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-02 03:42:19.729410 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729417 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729433 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-02 03:42:19.729499 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729509 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729521 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-02 03:42:19.729540 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729547 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729562 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-02 03:42:19.729586 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729593 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729604 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-02 03:42:19.729622 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 03:42:19.729628 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729638 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-02 03:42:19.729662 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 03:42:19.729717 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729729 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-02 03:42:19.729749 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 03:42:19.729768 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729779 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-02 03:42:19.729796 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:42:19.729802 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729816 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-02 03:42:19.729846 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729853 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729862 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-02 03:42:19.729879 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729885 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729895 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-02 03:42:19.729911 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729917 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729926 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-02 03:42:19.729942 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.729949 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.729958 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-02 03:42:19.729970 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.730027 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.730044 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730050 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-02 03:42:19.730064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730087 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.730093 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730103 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.730119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.730128 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730137 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.730149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.730177 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.730191 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730197 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.730210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730233 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730240 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730248 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-02 03:42:19.730261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.730284 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-02 03:42:19.730297 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730322 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730329 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730338 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730350 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.730378 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730513 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.730527 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730559 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-02 03:42:19.730592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.730603 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730621 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 03:42:19.730654 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.730668 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730684 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-02 03:42:19.730714 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 03:42:19.730724 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730735 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-02 03:42:19.730754 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.730761 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730771 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-02 03:42:19.730801 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 03:42:19.730808 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730817 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-02 03:42:19.730834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.730841 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.730875 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-02 03:42:19.730911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.730927 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730933 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-02 03:42:19.730951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730975 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.730981 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.730990 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.731007 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.731013 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731022 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.731034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.731062 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.731075 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731081 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-02 03:42:19.731094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731118 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.731124 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731133 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-02 03:42:19.731145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.731170 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-02 03:42:19.731183 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731190 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-02 03:42:19.731203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731227 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.731233 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731242 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.731259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.731265 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731274 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.731286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.731314 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.731327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731333 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.731441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731472 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:42:19.731479 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731505 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-02 03:42:19.731520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.731546 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 03:42:19.731562 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731568 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.731583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731608 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.731615 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731625 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 03:42:19.731642 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.731649 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731658 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 03:42:19.731671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.731700 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.731715 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731721 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.731735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731761 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.731768 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731777 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 03:42:19.731804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.731818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.731828 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.731858 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.731886 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.731893 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.731902 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.731914 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.731929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.731942 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.731973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.731980 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.731989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.732005 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-02 03:42:19.732011 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.732020 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 03:42:19.732034 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.732051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.732064 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 03:42:19.732089 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-02 03:42:19.732096 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 03:42:19.732105 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-02 03:42:19.732117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 03:42:19.732132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.732144 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-02 03:42:19.732169 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.732175 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-02 03:42:19.732184 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 03:42:19.732200 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.732206 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-02 03:42:19.732216 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 03:42:19.732228 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-02 03:42:19.732245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.732259 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732265 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-02 03:42:19.732278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732301 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.732308 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732317 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-02 03:42:19.732329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.732352 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.732366 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732371 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.732384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732407 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.732413 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732441 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-02 03:42:19.732457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.732481 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 03:42:19.732510 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732516 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.732530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732555 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.732563 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732572 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-02 03:42:19.732591 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.732597 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732607 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 03:42:19.732625 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.732631 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732641 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:42:19.732667 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.732673 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732683 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 03:42:19.732696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.732732 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.732747 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732754 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.732768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732805 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.732812 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732822 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-02 03:42:19.732834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.732861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.732872 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.732884 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.732910 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.732916 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.732925 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.732937 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.732952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.732965 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.732989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.732995 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.733004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:42:19.733020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.733026 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.733035 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:42:19.733051 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733057 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.733066 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-02 03:42:19.733083 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.733089 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.733098 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 03:42:19.733114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.733129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:42:19.733145 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733152 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.733160 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 03:42:19.733177 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 03:42:19.733183 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.733192 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-02 03:42:19.733204 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.733239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.733254 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733261 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-02 03:42:19.733274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733298 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.733304 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733313 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-02 03:42:19.733329 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733336 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733344 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-02 03:42:19.733361 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733367 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733375 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-02 03:42:19.733391 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.733397 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733406 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-02 03:42:19.733440 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733448 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733459 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-02 03:42:19.733477 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733483 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733506 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-02 03:42:19.733523 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733530 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733540 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 03:42:19.733557 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733563 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733573 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 03:42:19.733586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.733638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.733653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733660 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-02 03:42:19.733677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733702 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:42:19.733709 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-02 03:42:19.733732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.733757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 03:42:19.733773 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:42:19.733780 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-02 03:42:19.733803 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-02 03:42:19.733819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733825 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-02 03:42:19.733837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.733891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:42:19.733906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.733916 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:42:19.733925 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-02 03:42:19.733941 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.733947 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-02 03:42:19.733957 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-02 03:42:19.734055 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:42:19.734067 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-02 03:42:19.734084 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-02 03:42:19.734112 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.734122 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.734138 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.734156 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.734162 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.734172 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.734188 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.734194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.734203 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.734218 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.734224 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-02 03:42:19.734233 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.734249 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:42:19.734254 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-02 03:42:19.734263 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:42:19.734279 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 03:42:19.734285 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-02 03:42:19.734294 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-02 03:42:19.734310 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.734316 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.734325 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.734340 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 03:42:19.734346 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-02 03:42:19.734356 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-02 03:42:19.734371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.734377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-02 03:42:19.734387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.734402 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.734408 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-02 03:42:19.734417 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.734440 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:42:19.734459 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-02 03:42:19.734470 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-02 03:42:19.734486 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.734493 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.734503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.734533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.734540 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 03:42:19.734550 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.734565 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-02 03:42:19.734600 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.734827 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-02 03:42:19.734884 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.734910 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-02 03:42:19.734948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.734974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 03:42:19.735005 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.735033 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-02 03:42:19.735059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.735085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 03:42:19.735110 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.735174 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-02 03:42:19.735201 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.735242 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-02 03:42:19.735267 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-02 03:42:19.735291 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-02 03:42:19.735316 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-02 03:42:19.735394 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-02 03:42:19.735420 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-02 03:42:19.735466 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-02 03:42:19.735496 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.735538 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 03:42:19.735564 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.735590 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 03:42:19.735617 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.735644 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 03:42:19.735670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.735696 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 03:42:19.735732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.735762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:42:19.735788 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.735828 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 03:42:19.735853 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.735891 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-02 03:42:19.735915 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.735939 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-02 03:42:19.735963 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.735987 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-02 03:42:19.736012 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.736036 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-02 03:42:19.736060 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.736085 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:42:19.736111 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.736136 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 03:42:19.736161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.736186 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:42:19.736210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.736235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.736259 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.736284 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.736308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.736333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.736357 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.736382 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 03:42:19.736406 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-02 03:42:19.736437 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-02 03:42:19.736476 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.736500 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-02 03:42:19.736628 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.736680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.736727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.736845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 03:42:19.736884 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.736910 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-02 03:42:19.736940 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.736965 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 03:42:19.736990 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.737014 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 03:42:19.737039 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.737063 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-02 03:42:19.737087 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.737111 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-02 03:42:19.737136 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.737160 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 03:42:19.737184 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.737209 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.737233 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.737258 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 03:42:19.737282 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.737307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 03:42:19.737331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.737355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 03:42:19.737380 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737397 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737421 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.737472 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737489 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737505 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737544 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.737602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737655 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.737711 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737737 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.737763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737826 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.737888 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737912 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.737936 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.737960 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.737984 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738000 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738023 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.738047 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738062 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738086 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.738110 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738134 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.738158 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738183 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.738207 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738231 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.738255 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738279 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.738303 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738319 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738342 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.738366 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738391 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.738415 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738446 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.738484 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738509 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.738534 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738559 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.738584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.738845 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738872 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738890 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738914 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.738938 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.738962 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.738987 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739002 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739018 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739034 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739049 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739072 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.739096 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739112 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739127 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739151 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.739177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.739326 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739342 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739458 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.739486 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739502 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739518 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739539 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739564 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.739590 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739616 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.739641 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739659 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739675 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739691 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739716 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:42:19.739754 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739779 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 03:42:19.739803 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739834 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739858 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.739882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.739998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.740023 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740047 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 03:42:19.740123 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740140 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740156 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740179 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.740204 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740227 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.740292 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740310 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740335 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.740359 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740378 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740403 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.740433 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740463 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740489 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 03:42:19.740514 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740530 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740556 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.740581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740606 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.740631 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740648 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.740730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 03:42:19.740900 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740916 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740940 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.740965 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740980 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.740996 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741020 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.741043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.741202 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741248 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.741275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.741370 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741394 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.741418 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741463 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.741490 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741506 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741531 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.741556 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741572 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741597 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.741622 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741648 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.741673 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741698 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.741724 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741749 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.741786 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741811 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.741835 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741851 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741875 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:42:19.741898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741923 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.741946 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.741971 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.741995 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742019 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.742043 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742067 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.742091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742169 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.742232 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742248 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742264 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742287 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.742311 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742335 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.742359 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742376 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742391 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742406 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742422 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742467 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.742492 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742509 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.742574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:42:19.742692 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742741 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742779 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.742803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.742898 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742922 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:42:19.742946 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742962 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742977 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.742992 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743016 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:42:19.743040 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743064 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 03:42:19.743089 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743144 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.743169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:42:19.743280 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743305 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 03:42:19.743329 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743345 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743360 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743384 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:42:19.743408 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743439 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:42:19.743478 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743494 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743519 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.743544 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743561 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743585 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:42:19.743650 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743672 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743697 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 03:42:19.743722 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743739 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743781 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:42:19.743806 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743861 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:42:19.743887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743903 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.743962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.743986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.744002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.744018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.744034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.744049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.744065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.744080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.744096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:42:19.744120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 03:42:19.744144 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.744197 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.744244 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.744290 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.744335 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.744428 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.744495 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.744542 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-02 03:42:19.744801 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-02 03:42:19.744894 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-02 03:42:19.744994 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.745044 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.745089 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.745143 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.745188 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.745233 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.745278 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.745323 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.745367 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.745436 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.745493 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.745540 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.745602 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.745710 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.745772 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.745828 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.745877 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.745920 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-02 03:42:19.745964 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.746007 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.746051 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.746096 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.746173 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.746221 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.746319 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.746364 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.746411 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.746539 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.746589 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.746687 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.746756 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.746827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.746872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.746916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.746961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.747005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.747050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.747093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.747137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-02 03:42:19.747182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-02 03:42:19.747227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-02 03:42:19.747272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.747343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.747391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.747443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.747503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.747549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.747599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.747647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.747692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.747740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.747797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.747842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.747885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.747930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.747974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.748023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.748071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.748115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-02 03:42:19.748159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.748203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.748246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.748292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.748368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.748469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.748525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.748571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.748617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.748663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.748710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.748801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.748848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.748904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.748949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.749039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.749091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.749181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.749231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.749293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.749339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-02 03:42:19.749383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-02 03:42:19.749435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-02 03:42:19.749551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.749603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.749649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.749723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.749795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.749842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.749929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.749977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.750024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.750069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.750120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.750166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.750210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.750256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.750302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.750350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.750398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.750465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-02 03:42:19.750525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.750572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.750620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.750669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.750719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.750780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.750841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.750885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.750928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.751000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.751051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.751099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.751145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.751198 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 03:42:19.751222 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.751279 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.751330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.751380 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.751436 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.751503 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.751555 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.751608 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 03:42:19.751658 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 03:42:19.751776 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 03:42:19.751871 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.751965 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.752044 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.752095 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.752146 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.752195 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.752244 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.752350 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.752399 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.752470 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.752523 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.752576 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.752628 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.752680 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.752732 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.752796 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.752847 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.752897 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 03:42:19.752947 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.753005 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.753055 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.753105 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.753154 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.753204 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.753254 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.753304 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.753353 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.753403 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.753536 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.753589 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.753645 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.753705 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 03:42:19.753728 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.753794 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.753845 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.753895 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.753945 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.754030 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.754082 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.754136 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 03:42:19.754187 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 03:42:19.754238 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 03:42:19.754289 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.754339 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.754388 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.754569 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.754688 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.754757 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.754812 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.754893 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.754949 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.755000 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.755050 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.755100 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.755150 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.755201 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.755251 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.755301 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.755351 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.755467 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 03:42:19.755526 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.755579 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.755632 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.755684 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.755736 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.755800 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.755850 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.755900 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.755950 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.756000 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.756051 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.756188 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.756305 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.756370 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-02 03:42:19.756393 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.756500 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.756553 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.756602 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.756649 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.756695 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.756754 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.756799 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 03:42:19.756844 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 03:42:19.756890 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 03:42:19.756935 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.757007 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.757054 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.757103 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.757149 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.757194 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.757240 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.757286 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.757330 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.757375 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.757420 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.757491 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.757538 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.757585 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.757632 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.757679 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.757725 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.757784 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 03:42:19.757829 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.757874 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.758028 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.758076 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.758126 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.758172 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.758217 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.758262 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.758307 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.758352 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.758397 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.758465 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.758561 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.758623 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-02 03:42:19.758646 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.758748 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.758814 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.758890 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.758939 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.758989 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.759036 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.759083 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 03:42:19.759129 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 03:42:19.759176 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 03:42:19.759223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.759270 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.759316 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.759362 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.759442 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.759510 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.759559 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.759673 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.759773 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.759821 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.759868 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.759915 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.759962 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.760008 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.760055 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.760101 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.760149 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.760195 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 03:42:19.760242 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.760289 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.760336 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.760382 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.760443 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.760506 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.760554 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.760603 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.760652 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.760700 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.760793 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.760841 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.760892 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.760942 wsdl: current service: Service1 2020-06-02 03:42:19.760959 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-02 03:42:19.760987 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-02 03:42:19.761012 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-02 03:42:19.761037 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-02 03:42:19.761061 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-02 03:42:19.761080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.761095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.761103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.761111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.761119 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.761126 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.761133 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.761140 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 03:42:19.761147 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 03:42:19.761154 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 03:42:19.761161 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.761169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.761176 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.761183 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.761191 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761198 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.761205 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.761213 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.761220 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.761227 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.761234 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761241 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.761248 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761255 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.761263 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.761270 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.761277 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.761284 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 03:42:19.761291 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.761298 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.761305 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.761312 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.761319 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.761326 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.761333 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.761340 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.761347 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.761354 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.761361 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.761368 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.761375 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.761383 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.761391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.761398 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.761419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.761437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.761447 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.761454 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.761461 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 03:42:19.761468 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 03:42:19.761476 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 03:42:19.761483 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.761490 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.761497 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.761505 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.761513 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761520 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.761527 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.761535 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.761542 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.761549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.761556 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761564 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.761571 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761578 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.761586 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.761593 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.761600 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.761607 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 03:42:19.761614 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.761621 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.761628 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.761636 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.761643 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.761650 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.761657 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.761664 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.761671 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.761679 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.761686 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.761693 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.761700 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.761707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.761716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.761723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.761743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.761750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.761757 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.761763 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.761769 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 03:42:19.761775 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 03:42:19.761781 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 03:42:19.761789 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.761795 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.761802 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.761808 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.761815 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761822 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.761828 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.761835 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.761841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.761848 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.761854 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761861 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.761867 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.761873 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.761880 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.761886 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.761892 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.761899 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 03:42:19.761914 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.761920 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.761926 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.761933 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.761940 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.761946 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.761953 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.761959 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.761965 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.761972 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.761978 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.761984 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.761990 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.761997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 03:42:19.762004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 03:42:19.762011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:42:19.762017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 03:42:19.762024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.762031 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 03:42:19.762037 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 03:42:19.762043 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 03:42:19.762049 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 03:42:19.762055 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 03:42:19.762061 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 03:42:19.762067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:42:19.762075 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 03:42:19.762081 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:42:19.762088 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.762094 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.762101 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 03:42:19.762108 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 03:42:19.762114 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 03:42:19.762120 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 03:42:19.762126 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.762133 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:42:19.762139 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:42:19.762145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.762152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 03:42:19.762158 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:42:19.762165 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:42:19.762171 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 03:42:19.762177 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 03:42:19.762183 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:42:19.762189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:42:19.762195 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 03:42:19.762202 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:42:19.762208 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 03:42:19.762215 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 03:42:19.762221 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 03:42:19.762227 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:42:19.762234 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:42:19.762240 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:42:19.762246 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:42:19.762253 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:42:19.762336 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-02 03:42:19.762345 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 03:42:19.762349 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 03:42:19.762354 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 03:42:19.762360 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-02 03:42:19.762364 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 03:42:19.762367 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 03:42:19.762376 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-02 03:42:19.762383 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 03:42:19.762414 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.762420 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219797" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 03:42:19.762441 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 03:42:19.762474 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-02 03:42:19.762481 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-02 03:42:19.762485 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-02 03:42:19.762489 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-02 03:42:19.762494 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219797" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 03:42:19.762504 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:42:19.762510 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:42:19.762514 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:42:19.762524 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.762532 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:42:19.762536 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-02 03:42:19.762562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.762571 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 03:42:19.762576 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.762602 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 03:42:19.762607 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-02 03:42:19.762611 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-02 03:42:19.762615 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-02 03:42:19.762619 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-02 03:42:19.762623 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-02 03:42:19.762627 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-02 03:42:19.762631 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 03:42:19.762636 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-02 03:42:19.762642 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219797" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 03:42:19.762652 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:42:19.762658 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:42:19.762662 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:42:19.762668 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.762673 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 03:42:19.762677 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:42:19.762703 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 03:42:19.762709 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.762714 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.762719 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.762723 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:42:19.762733 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 03:42:19.762741 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:42:19.762745 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 03:42:19.762750 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 03:42:19.762756 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219797" 2020-06-02 03:42:19.762776 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:42:19.762780 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 03:42:19.762784 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:42:19.762790 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:42:19.762794 wsdl: in serializeType: returning: 219797 2020-06-02 03:42:19.762801 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 03:42:19.762807 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:42:19.762811 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 03:42:19.762815 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 03:42:19.762820 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-02 03:42:19.762827 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:42:19.762831 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 03:42:19.762839 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:42:19.762844 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:42:19.762848 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-02 03:42:19.762852 wsdl: in serializeType: returning: 219797PLN 2020-06-02 03:42:19.762857 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219797PLN 2020-06-02 03:42:19.762869 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=219797PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-02 03:42:19.762873 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-02 03:42:19.762879 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8663"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-02 03:42:19.762891 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-02 03:42:19.762896 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=219797PLN 2020-06-02 03:42:19.762905 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-02 03:42:19.762974 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-02 03:42:19.762917 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 03:42:19.762927 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 03:42:19.762932 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 03:42:19.762937 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 03:42:19.762940 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 03:42:19.762947 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 03:42:19.762956 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 03:42:19.762963 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 03:42:19.762968 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 03:42:19.762980 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-02 03:42:19.762987 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 03:42:19.762995 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 03:42:19.769614 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 03:42:19.769626 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 03:42:19.769634 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-02 03:42:19.769639 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-02 03:42:19.769644 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 03:42:19.769648 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 03:42:19.769652 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 03:42:19.769656 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 03:42:19.769660 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-02 03:42:19.769684 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-02 03:42:19.778359 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-02 03:42:19.778370 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-02 03:42:19.778375 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 03:42:19.778380 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 03:42:19.778385 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 03:42:19.778390 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 03:42:19.778395 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 03:42:19.778400 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 03:42:19.778405 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 03:42:19.778411 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 01:42:03 GMT 2020-06-02 03:42:19.778416 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 03:42:19.778421 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-02 03:42:19.778434 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 03:42:19.778441 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-02 03:42:19.778460 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-02 03:42:19.778470 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-02 03:42:19.778479 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 03:42:19.778483 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-02 03:42:19.778488 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-02 03:42:19.778522 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 03:42:19.778532 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 03:42:19.778537 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 03:42:19.778549 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 03:42:19.778554 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 02 Jun 2020 01:42:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-02 03:42:19.778599 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-02 03:42:19.778608 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-02 03:42:19.778623 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-02 03:42:19.778628 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-02 03:42:19.778703 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-02 03:42:19.778796 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-02 03:42:19.778802 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-02 03:42:19.778810 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-02 03:42:19.778819 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 03:42:19.778912 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-02 03:42:19.778968 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-02 03:42:19.778989 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 03:42:19.779004 nusoap_client: got fault 2020-06-02 03:42:19.779010 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-02 03:42:19.779015 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-02 03:42:19.779020 nusoap_client: detail =