Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 54.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-11011 Model turbiny: CT12D
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4405
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:04:12.759901 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:04:12.759963 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:12.759978 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219797" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:04:12.759995 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:12.760006 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:04:12.760014 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:04:12.760029 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:04:12.760038 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:12.760045 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:12.760055 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:12.760064 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:04:12.760076 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:04:12.760082 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:04:12.760087 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:04:12.760092 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:04:12.760096 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:04:12.760109 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:12.760125 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:12.760134 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:04:12.760139 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:04:12.760146 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:04:12.760155 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:04:12.760165 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:04:12.768311 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:04:12.768353 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:04:12.768371 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:04:12.768380 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:12.768386 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:12.768391 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:04:12.768396 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:04:12.768426 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:04:12.792293 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:04:12.792353 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:04:12.792361 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:12.792367 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:04:12.792373 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:04:12.792379 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:04:12.792385 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:04:12.792391 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:04:12.792397 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:04:12.792403 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:00 GMT 2019-04-25 00:04:12.792409 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:04:12.792414 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:04:12.792420 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:04:12.792435 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:04:12.792475 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:04:12.800207 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.800271 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.808218 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.808292 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.808317 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 00:04:12.816006 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.816296 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.816320 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.816336 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.816366 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.816394 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 00:04:12.823495 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:12.823798 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:04:12.823868 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.823908 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.823924 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 00:04:12.824002 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:04:12.824096 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:04:12.824149 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:12.824164 soap_transport_http: read buffer of 1463 bytes 2019-04-25 00:04:12.824176 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:04:12.824181 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:04:12.824216 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:04:12.824260 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:04:12.824287 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:04:12.824296 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:04:12.824319 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:04:12.824327 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:04:12.824520 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:04:12.824537 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:04:12.824591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:04:12.824624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824659 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.824669 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824686 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:12.824708 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.824715 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824726 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:12.824742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.824787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.824804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.824828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824859 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.824867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:04:12.824893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.824922 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:04:12.824938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:04:12.824959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.824984 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.824992 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825002 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:12.825021 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.825028 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825038 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:12.825056 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.825062 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825072 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:04:12.825086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.825121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.825137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:04:12.825161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825187 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.825194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:04:12.825218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.825245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:04:12.825261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825267 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:04:12.825290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825317 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.825324 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825334 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:12.825352 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.825359 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:12.825386 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.825393 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825404 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:04:12.825421 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.825428 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825438 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:12.825451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.825490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.825506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.825528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.825624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.825641 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825653 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:12.825663 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:04:12.825676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:12.825701 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:04:12.825716 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825723 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:04:12.825737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825763 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.825770 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825781 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:12.825794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.825819 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.825835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825841 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.825856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825881 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.825889 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825899 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:04:12.825913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.825938 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:04:12.825953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825959 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:04:12.825973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.825998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.826005 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826015 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.826029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.826053 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.826068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826075 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.826089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826114 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.826122 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826259 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:04:12.826291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.826319 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:04:12.826336 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826342 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:04:12.826358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826390 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.826398 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826409 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:12.826428 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.826435 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826445 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.826458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.826488 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:04:12.826503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826509 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.826524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826550 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.826557 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826567 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:04:12.826580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.826605 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:04:12.826620 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826627 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:04:12.826641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826666 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.826673 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826683 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:12.826703 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.826710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826721 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.826734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.826763 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:04:12.826778 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826785 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.826805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826830 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.826838 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826848 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:04:12.826861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.826886 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:04:12.826902 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826908 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:04:12.826922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.826955 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826965 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.826979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.826994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.827004 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:04:12.827019 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827025 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.827038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827064 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.827072 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827082 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:04:12.827095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.827198 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:04:12.827228 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827240 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:04:12.827270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.827339 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827355 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.827369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.827395 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.827411 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827418 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.827432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827458 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.827465 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827475 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:04:12.827488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.827513 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:04:12.827528 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827535 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:04:12.827549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827573 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.827581 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827591 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:04:12.827604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.827629 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.827644 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827651 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.827665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827690 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.827697 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827707 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:04:12.827720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.827745 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:04:12.827760 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827766 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:04:12.827781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827806 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.827814 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827824 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:04:12.827837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.827862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.827877 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827884 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.827898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827922 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.827930 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827940 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:04:12.827953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.827970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.827980 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:04:12.827995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828001 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:04:12.828015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828039 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.828046 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828056 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:04:12.828074 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.828081 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828127 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:04:12.828142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.828173 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.828190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828196 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.828215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828241 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.828248 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828259 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:04:12.828282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.828396 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:04:12.828414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828420 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:12.828435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.828467 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828477 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:12.828496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.828522 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.828537 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828544 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.828558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828583 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.828590 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828600 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:12.828613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.828639 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:12.828752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828766 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:04:12.828793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828842 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:12.828854 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828941 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:04:12.828957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.828973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.828983 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.828999 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829005 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.829020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829049 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829056 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.829120 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.829137 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829148 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:12.829159 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:04:12.829172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:12.829197 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:12.829212 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829219 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:04:12.829233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829260 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:12.829267 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829284 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:04:12.829299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.829326 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.829341 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829347 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.829361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829385 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829392 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.829450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.829467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829478 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:12.829488 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:04:12.829500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:12.829524 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:12.829540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829547 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:04:12.829561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829586 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.829593 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829603 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:04:12.829627 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.829634 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:04:12.829662 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.829669 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829679 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:12.829697 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.829703 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829713 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:12.829732 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.829738 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829748 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:04:12.829766 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.829772 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829782 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:04:12.829799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.829805 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829815 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:12.829828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.829878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.829894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829900 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.829923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829947 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.829954 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829965 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:04:12.829978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.829995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.830005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:04:12.830020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830026 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:04:12.830041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830066 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830073 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830083 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:04:12.830101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.830136 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830142 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830152 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:12.830165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.830198 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.830213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830219 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.830234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830259 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830268 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830293 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:04:12.830308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.830335 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:04:12.830351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830358 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:12.830373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830415 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:12.830428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.830454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.830469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830476 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.830490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830515 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830522 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830532 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:12.830545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.830571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:12.830586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830592 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:12.830607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830632 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830639 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830649 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:04:12.830668 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830675 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.830705 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830712 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830722 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:12.830735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.830768 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.830783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830790 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.830805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830830 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830837 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:12.830860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.830885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:12.830900 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830907 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.830920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830946 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.830953 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830963 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:12.830981 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.830988 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.830998 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:12.831017 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.831024 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831034 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:12.831052 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.831059 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831070 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:12.831088 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.831095 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831105 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:12.831118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.831161 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.831176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.831196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831222 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831230 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831240 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:04:12.831253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.831284 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.831300 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831333 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831341 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831351 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831365 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.831397 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.831429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831439 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.831458 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.831465 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831475 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:04:12.831493 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.831500 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831510 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:04:12.831528 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.831535 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831545 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:04:12.831563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.831569 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831579 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:04:12.831597 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:12.831604 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831614 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:04:12.831631 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.831638 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831648 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.831666 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.831673 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831683 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:12.831700 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.831707 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831717 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:12.831735 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.831742 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831752 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:12.831765 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.831816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.831835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831842 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.831856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831883 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.831890 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831900 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:12.831918 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.831925 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831935 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:12.831952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.831959 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.831969 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:12.831987 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.831994 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832003 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:04:12.832017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.832055 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832076 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.832091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832116 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832123 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832134 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:04:12.832147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.832172 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.832186 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832214 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832221 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832245 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.832280 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832309 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.832316 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832326 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:12.832345 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.832352 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832364 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:04:12.832382 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.832389 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832398 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:12.832416 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.832423 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832433 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:04:12.832451 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.832457 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832467 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:12.832485 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.832491 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832502 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:12.832519 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.832526 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:12.832553 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.832560 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832570 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:04:12.832587 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.832594 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832604 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:04:12.832621 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.832628 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832638 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:12.832655 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.832662 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832672 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:12.832685 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.832739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.832758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832764 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.832779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832805 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.832812 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832822 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:12.832839 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.832846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832856 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:12.832873 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.832880 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832890 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:12.832908 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:12.832915 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832925 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.832938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.832975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.832990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.832996 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.833012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.833037 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833044 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.833054 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:04:12.833067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.833082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.833092 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.833106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833136 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833144 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833154 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.833197 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833223 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.833230 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833240 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:12.833258 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.833265 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833281 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:04:12.833306 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.833313 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833324 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:12.833343 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.833350 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833360 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:04:12.833378 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.833385 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833395 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:12.833413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.833420 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833430 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:12.833448 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.833454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833465 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:12.833482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.833491 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833501 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:04:12.833519 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.833526 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833536 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:04:12.833554 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833561 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833571 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:04:12.833589 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.833596 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833606 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:12.833624 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.833630 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833640 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:12.833653 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.833714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.833731 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833760 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833767 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833778 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.833821 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833847 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.833854 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833864 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:04:12.833882 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.833889 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833899 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:04:12.833916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.833923 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833932 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:04:12.833950 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.833957 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.833967 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:04:12.833985 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.833992 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834001 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:04:12.834019 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.834026 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834036 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:12.834054 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.834061 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834071 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:04:12.834089 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.834096 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834105 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:04:12.834123 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.834130 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834140 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:04:12.834158 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.834164 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834174 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:12.834192 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.834199 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834209 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:12.834226 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.834233 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834243 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:04:12.834261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.834268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834290 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:12.834316 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.834323 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834333 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:04:12.834346 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.834431 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834438 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:04:12.834454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834479 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.834486 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834496 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:12.834509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.834535 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834550 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834557 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.834571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834602 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.834609 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834619 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:04:12.834632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.834657 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:04:12.834672 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834678 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:04:12.834692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.834725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834735 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:12.834753 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.834760 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834770 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:12.834787 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.834794 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834804 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:12.834821 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:12.834828 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834838 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:04:12.834851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.834889 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:04:12.834904 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834911 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.834926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834951 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:12.834958 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834968 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:04:12.834982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.834997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.835007 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:04:12.835020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:12.835049 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835056 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:12.835066 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:12.835096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.835109 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835135 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.835142 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835152 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:04:12.835170 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.835177 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835186 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:04:12.835204 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.835210 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835220 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:04:12.835238 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:12.835245 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835255 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:04:12.835279 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.835286 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835297 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:04:12.835316 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.835323 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835333 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:04:12.835351 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.835358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:12.835386 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.835392 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835402 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:04:12.835421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.835427 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835437 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:04:12.835455 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.835461 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835471 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:12.835484 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:12.835535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.835553 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835560 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:04:12.835575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835600 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.835608 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:12.835631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.835656 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.835671 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835678 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.835692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835717 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:12.835724 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835735 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:04:12.835748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.835772 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:04:12.835786 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:12.835814 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:12.835821 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:12.835831 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:04:12.835849 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:12.835856 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:12.835865 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:04:12.835883 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:12.835890 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:12.835900 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:04:12.835913 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:12.835938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.835954 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.835960 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.835976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.836009 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:12.836037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836044 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836054 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:12.836072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836079 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836089 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:12.836102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.836135 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836150 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836157 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.836171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836195 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836203 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836213 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:04:12.836226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.836251 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.836265 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836300 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836308 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836319 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836332 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.836363 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836389 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836396 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836406 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:04:12.836424 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836431 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836441 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:04:12.836459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.836466 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836476 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:04:12.836494 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836501 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836510 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:04:12.836529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.836535 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836545 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:04:12.836563 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836569 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836579 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:04:12.836597 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.836605 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836614 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:04:12.836632 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836639 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836649 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:12.836667 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836674 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836684 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:12.836697 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.836744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.836762 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836768 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:04:12.836785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836810 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836817 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836827 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:12.836846 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.836852 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836862 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:12.836880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.836886 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:12.836914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836920 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836930 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:12.836948 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.836954 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.836964 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:12.836977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.837020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.837036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837042 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.837056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837080 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837087 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.837147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.837164 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837174 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:12.837184 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:04:12.837197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:12.837221 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:04:12.837236 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837243 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:04:12.837258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837289 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.837297 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837307 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:04:12.837321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.837346 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.837361 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837367 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.837382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837407 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:12.837414 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837424 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:04:12.837437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.837462 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:04:12.837477 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837483 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:04:12.837497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.837529 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837540 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:12.837553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.837578 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.837593 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837599 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.837614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837639 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837646 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837656 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:04:12.837670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.837684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.837694 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:04:12.837708 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837736 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837744 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837755 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.837798 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837824 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.837832 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837843 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:04:12.837861 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.837867 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837877 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:04:12.837895 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.837901 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837911 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:04:12.837929 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.837935 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837945 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:04:12.837963 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.837970 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.837980 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:04:12.837998 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:12.838005 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838015 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:04:12.838033 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:12.838039 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838049 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:04:12.838067 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:12.838074 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838084 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:04:12.838102 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:12.838109 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838119 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:04:12.838136 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.838143 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838153 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:04:12.838171 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.838177 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838187 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:04:12.838205 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.838212 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838222 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:04:12.838239 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.838245 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838255 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:04:12.838268 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.838339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.838361 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838367 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:04:12.838391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838416 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.838424 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838434 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:04:12.838447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.838472 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.838488 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838494 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.838508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838532 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.838540 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838550 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:04:12.838563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.838588 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:04:12.838603 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838609 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.838623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838648 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.838655 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838665 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:04:12.838688 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.838694 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838704 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:12.838722 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.838729 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838739 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:12.838757 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.838764 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838774 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:12.838786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.838824 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.838839 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838846 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.838860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838886 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.838893 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838904 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:04:12.838917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.838932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.838942 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.838956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.838985 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.838993 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839210 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.839300 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839330 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.839337 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839348 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:12.839366 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.839373 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839383 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:12.839401 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839407 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839417 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:04:12.839435 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.839442 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839452 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:04:12.839470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:12.839504 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839511 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839521 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:04:12.839538 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:12.839545 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839554 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:04:12.839567 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.839607 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.839625 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839632 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:04:12.839647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839672 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.839679 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839689 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:04:12.839708 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839715 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839724 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:04:12.839742 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839749 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839759 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:04:12.839776 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.839783 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839793 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:04:12.839810 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839817 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839827 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:04:12.839844 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839851 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839861 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:04:12.839879 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839886 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839896 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:04:12.839914 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.839967 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.839982 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:04:12.839996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.840040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.840051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.840071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.840079 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:04:12.840095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.840120 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:12.840127 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.840138 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:04:12.840151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.840168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.840178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:04:12.840195 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:12.840202 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:04:12.840213 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:04:12.840230 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.840236 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:04:12.840250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.840284 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.840308 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:12.840324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.840336 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:12.840346 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:04:12.840363 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.840370 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:04:12.840380 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:04:12.840397 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:12.840404 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:04:12.840414 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:04:12.840432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.840438 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.840492 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.840511 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.840518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.840529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.840546 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.840553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.840563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.840580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.840586 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:04:12.840596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.840613 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:12.840619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:04:12.840630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:12.840647 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:12.840662 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:04:12.840672 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:04:12.840690 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.840696 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.840706 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.840723 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:12.840730 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:04:12.840740 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:04:12.840757 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.840764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:04:12.840773 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.840790 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.840797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:12.840807 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.840823 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:12.840829 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:04:12.840839 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:04:12.840857 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:04:12.840934 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.840967 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:04:12.840998 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.841027 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:04:12.841054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.841082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:04:12.841245 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.841304 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:04:12.841334 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.841361 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:04:12.841389 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:04:12.841415 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:04:12.841443 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:04:12.841470 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:04:12.841566 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:04:12.841595 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:04:12.841623 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.841654 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:04:12.841835 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.841893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:04:12.841940 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.841985 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:04:12.842045 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.842093 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:04:12.842142 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.842177 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:12.842205 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.842232 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:12.842260 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.842327 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:12.842389 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.842434 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:04:12.842463 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.842489 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:04:12.842517 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.842546 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:12.842574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.842601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:12.842629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.842662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.842690 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.842717 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.842744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.842771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.842798 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.842825 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:04:12.842852 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:04:12.842878 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:04:12.842905 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.842932 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:04:12.842959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.842986 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.843013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.843040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:04:12.843067 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.843093 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:04:12.843121 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.843148 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:04:12.843174 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.843203 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:04:12.843229 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.843256 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:12.843290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.843320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:04:12.843349 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843368 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843395 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:12.843422 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843440 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843457 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843483 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:12.843510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:12.843616 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843642 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.843669 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843695 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.843722 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843740 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843767 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.843794 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843812 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843839 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.843867 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843894 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.843951 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.843987 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:12.844014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844040 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.844067 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844093 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.844120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844137 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:12.844190 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844217 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.844244 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844270 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:12.844304 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844332 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:12.844359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844498 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.844525 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844542 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844560 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844586 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.844613 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844640 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.844668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844686 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844703 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844729 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.844756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.844879 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844914 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844931 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.844958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.844985 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845003 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845033 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.845105 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845131 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.845159 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845178 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845196 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845213 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845242 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:12.845269 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845303 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:12.845330 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845347 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845391 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.845417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:12.845540 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845567 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:04:12.845593 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845619 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.845646 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845672 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.845699 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845751 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.845805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.845969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:04:12.845998 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846016 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846043 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:12.846070 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846087 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846105 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846131 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:12.846158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:12.846262 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846302 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.846330 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846356 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.846382 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846403 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846429 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.846456 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846473 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846500 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.846527 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846588 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.846629 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846657 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:12.846689 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846716 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.846742 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846769 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:12.846795 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846813 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846839 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:12.846866 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846893 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.846919 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846946 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:12.846972 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.846998 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:12.847025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.847182 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847199 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847217 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.847270 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847307 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.847335 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847369 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847395 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.847422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:12.847543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847560 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847621 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.847648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847683 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847727 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.847753 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847781 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:12.847808 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847826 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847844 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847861 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847888 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:12.847914 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847940 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:12.847967 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.847985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848002 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848028 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.848055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:12.848177 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848204 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:04:12.848230 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848257 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:12.848290 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848317 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:12.848343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848377 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848402 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.848456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:12.848603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:04:12.848632 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.848703 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.848754 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.848804 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.848852 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.848900 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:12.848948 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:04:12.848997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:12.849050 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.849098 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.849147 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.849195 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.849242 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.849299 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.849348 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.849401 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.849449 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.849498 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.849548 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.849596 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.849646 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.849710 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.849765 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.849812 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:12.849860 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.849907 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.849954 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.850003 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.850053 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.850107 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.850154 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.850203 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.850260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.850319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.850368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.850425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.850472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.850520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:12.850570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:04:12.850618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:12.850667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.850715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.850763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.850811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.850858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.850906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.850956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.851005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.851054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.851102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.851214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.851264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.851321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.851382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.851433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.851481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:12.851529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.851575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.851622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.851672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.851720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.851772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.851819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.851867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.852078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.852129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.852185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.852235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.852289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.852338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:12.852386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:04:12.852435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:12.852483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.852530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.852579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.852626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.852673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.852792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.852891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.852950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.852999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.853048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.853096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.853147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.853196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.853248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.853307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.853355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:12.853409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.853455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.853502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.853551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.853601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.853659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.853742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.853798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.853857 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:04:12.853970 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.854037 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.854099 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.854154 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.854210 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.854378 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:12.854540 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:12.854598 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:12.854658 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.854718 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.854774 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.854829 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.854883 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.854938 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.854993 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.855047 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.855102 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.855158 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.855214 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.855268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.855331 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.855389 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.855443 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.855497 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:12.855552 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.855607 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.855670 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.855725 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.855780 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.855833 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.855887 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.855941 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.856005 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:04:12.856030 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.856086 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.856140 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.856195 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.856249 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.856316 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:12.856371 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:12.856435 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:12.856489 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.856545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.856600 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.856661 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.856715 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.856769 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.856826 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.856880 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.856935 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.856992 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.857047 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.857102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.857220 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.857282 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.857338 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.857395 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:12.857449 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.857504 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.857558 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.857616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.857672 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.857727 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.857782 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.857835 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.857898 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:04:12.857921 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.857971 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.858021 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.858069 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.858119 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.858169 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:12.858217 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:12.858266 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:12.858322 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.858372 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.858427 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.858476 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.858525 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.858574 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.858623 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.858672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.858720 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.858770 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.858819 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.858868 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.858916 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.858966 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.859015 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.859064 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:12.859113 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.859162 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.859211 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.859259 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.859315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.859366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.859422 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.859472 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.859529 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:04:12.859551 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.859603 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.859653 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.859703 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.859754 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.859804 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:12.859855 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:12.859906 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:12.859957 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.860010 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.860060 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.860111 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.860162 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.860213 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.860263 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.860322 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.860373 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.860431 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.860482 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.860533 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.860584 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.860635 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.860685 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.860736 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:12.860786 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.860837 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.860888 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.860939 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.860990 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.861042 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.861093 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.861144 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.861199 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:04:12.861217 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:04:12.861248 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:04:12.861281 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:04:12.861310 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:04:12.861337 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:04:12.861362 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.861391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.861402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.861413 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.861423 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.861434 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:12.861445 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:12.861455 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:12.861465 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.861474 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.861484 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.861494 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.861504 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.861515 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.861524 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.861533 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.861542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.861550 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.861561 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.861570 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.861578 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.861587 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.861595 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.861605 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:12.861614 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.861623 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.861632 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.861642 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.861650 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.861666 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.861675 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.861684 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.861694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.861705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.861712 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.861722 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.861730 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.861738 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:12.861747 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:12.861755 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:12.861763 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.861770 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.861778 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.861786 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.861794 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.861802 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.861810 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.861818 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.861827 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.861834 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.861842 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.861850 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.861858 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.861865 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.861873 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.861881 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:12.861888 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.861896 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.861903 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.861911 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.861918 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.861926 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.861934 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.861941 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.861949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.861960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.861970 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.861980 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.861988 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.861996 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:12.862004 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:12.862013 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:12.862021 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.862029 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.862036 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.862044 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.862052 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.862059 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.862066 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.862074 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.862082 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.862090 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.862097 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.862105 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.862113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.862121 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.862128 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.862136 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:12.862145 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.862152 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.862159 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.862166 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.862173 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.862180 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.862187 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.862194 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.862203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:12.862212 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.862220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:12.862229 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:12.862236 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:12.862244 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:12.862252 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:12.862259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:12.862266 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:12.862285 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:12.862294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:12.862303 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:12.862311 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.862321 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.862330 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:12.862338 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:12.862345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:12.862353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.862360 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:12.862368 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:12.862375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:12.862387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:12.862394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:12.862400 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:12.862407 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:12.862415 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:12.862422 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:12.862429 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:12.862436 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:12.862443 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:12.862450 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:12.862457 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:12.862541 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:04:12.862551 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:12.862557 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:12.862562 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:12.862569 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:04:12.862574 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:04:12.862579 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:04:12.862589 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:04:12.862598 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:04:12.862642 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.862649 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219797" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:12.862671 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:04:12.862694 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:04:12.862701 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:04:12.862707 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:04:12.862711 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:04:12.862718 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219797" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:12.862729 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:12.862738 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:12.862743 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:12.862758 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.862769 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:12.862774 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:04:12.862802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.862812 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:12.862817 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.862841 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:04:12.862847 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:04:12.862851 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:04:12.862855 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:04:12.862860 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:04:12.862864 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:04:12.862869 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:12.862874 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:04:12.862881 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219797" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:12.862892 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:12.862899 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:12.862903 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:12.862910 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.862916 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:12.862920 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:12.862944 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:04:12.862952 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.862957 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.862964 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.862968 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:12.862980 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:04:12.862989 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:12.862994 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:12.862999 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:04:12.863006 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219797" 2019-04-25 00:04:12.863013 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:12.863017 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:12.863023 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:12.863029 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:12.863034 wsdl: in serializeType: returning: 219797 2019-04-25 00:04:12.863041 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:04:12.863048 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:12.863052 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:12.863056 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:04:12.863061 wsdl: in serializeType: returning: 219797 2019-04-25 00:04:12.863065 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219797 2019-04-25 00:04:12.863130 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219797 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:04:12.863135 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:04:12.863142 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6832"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:04:12.863158 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:04:12.863164 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219797 2019-04-25 00:04:12.863175 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:04:12.863258 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:04:12.863190 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:04:12.863202 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:04:12.863208 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:04:12.863213 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:04:12.863217 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:04:12.863225 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:12.863236 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:12.863245 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:04:12.863251 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:04:12.863266 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:04:12.863284 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:04:12.863294 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:04:12.871160 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:04:12.871197 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:04:12.871220 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:04:12.871227 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:04:12.871235 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:12.871241 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:12.871246 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:04:12.871251 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:04:12.871257 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:04:12.871291 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:04:12.903697 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:04:12.903759 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:04:12.903771 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:12.903781 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:04:12.903791 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:04:12.903801 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:04:12.903811 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:04:12.903821 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:04:12.903827 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:04:12.903833 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:00 GMT 2019-04-25 00:04:12.903841 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:04:12.903846 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:04:12.903852 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:04:12.903864 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:04:12.903894 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:04:12.903906 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:04:12.903918 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:04:12.903922 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:04:12.903928 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:04:12.903979 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:04:12.903998 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:04:12.904009 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:04:12.904037 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:12.904047 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:04:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:04:12.904082 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:04:12.904093 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:04:12.904121 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:04:12.904128 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:04:12.904248 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:04:12.904349 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:04:12.904356 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:04:12.904365 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:04:12.904376 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:04:12.904409 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:04:12.904467 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:04:12.904491 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:04:12.904503 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:04:12.904511 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:04:12.904516 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:04:12.904521 nusoap_client: detail =