Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 53.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
318281 Model turbiny: S100
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: K.H.DEUTZ
 Silnik:
JR T3758
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 02:52:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 04:52:24.624183 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 04:52:24.624226 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:52:24.624238 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205191" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 04:52:24.624254 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:52:24.624277 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 04:52:24.624287 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 04:52:24.624300 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 04:52:24.624309 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:52:24.624316 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:52:24.624325 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:52:24.624332 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:52:24.624350 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:52:24.624356 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:52:24.624360 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:52:24.624364 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:52:24.624368 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 04:52:24.624378 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:52:24.624392 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:52:24.624400 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:52:24.624406 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 04:52:24.624412 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 04:52:24.624439 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:52:24.624457 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:52:24.632244 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:52:24.632259 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:52:24.632269 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 04:52:24.632282 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:52:24.632288 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:52:24.632292 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:52:24.632296 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 04:52:24.632325 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 04:52:24.654551 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 04:52:24.654568 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 04:52:24.654574 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:52:24.654580 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:52:24.654585 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:52:24.654590 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:52:24.654595 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:52:24.654600 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:52:24.654605 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:52:24.654615 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:52:11 GMT 2019-04-25 04:52:24.654621 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:52:24.654626 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 04:52:24.654632 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:52:24.654640 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 04:52:24.654664 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 04:52:24.662432 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.662456 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.670417 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.670447 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.670465 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 04:52:24.677983 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:52:24.678141 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:52:24.678194 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:52:24.678264 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:52:24.678377 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:52:24.678439 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.678461 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 04:52:24.685549 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:52:24.686122 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.686175 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.686194 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.686207 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-25 04:52:24.686323 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.686389 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:52:24.686409 soap_transport_http: read buffer of 6088 bytes 2019-04-25 04:52:24.693243 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 04:52:24.693267 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:52:24.693296 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 04:52:24.693335 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 04:52:24.693379 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:52:24.693397 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:52:24.693407 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:52:24.693425 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 04:52:24.693434 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 04:52:24.693670 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 04:52:24.693687 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 04:52:24.693763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.693776 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 04:52:24.693809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.693858 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.693872 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.693896 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:52:24.693931 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.693943 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.693960 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:52:24.693987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.694043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.694070 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.694108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694152 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.694164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694181 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 04:52:24.694205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.694251 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:52:24.694298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694310 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 04:52:24.694336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694388 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.694400 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694419 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:52:24.694452 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.694464 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694481 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:52:24.694513 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.694525 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694542 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:52:24.694566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.694647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.694673 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 04:52:24.694716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694758 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.694769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 04:52:24.694813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.694856 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 04:52:24.694885 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 04:52:24.694922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694961 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.694973 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.694994 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:52:24.695029 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.695042 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695060 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:52:24.695094 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.695107 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695125 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:52:24.695155 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.695166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695182 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:52:24.695207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.695295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.695325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695336 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.695370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695414 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.695533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.695563 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695602 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:52:24.695620 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 04:52:24.695652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:52:24.695694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:52:24.695724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695735 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 04:52:24.695759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695802 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.695813 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695830 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:52:24.695853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.695896 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.695921 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695931 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.695954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.695997 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.696008 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696025 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 04:52:24.696047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.696090 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:52:24.696117 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696127 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 04:52:24.696151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.696206 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696228 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.696252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.696325 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.696352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696362 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.696383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696423 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.696435 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696451 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 04:52:24.696475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.696518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 04:52:24.696542 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696552 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 04:52:24.696583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696640 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.696651 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696667 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:52:24.696703 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.696713 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696729 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.696749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.696795 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 04:52:24.696819 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696828 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.696851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696892 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.696903 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696919 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 04:52:24.696941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.696965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.696982 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 04:52:24.697004 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697013 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 04:52:24.697034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697073 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.697084 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697099 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:52:24.697127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.697137 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697152 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.697173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.697216 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 04:52:24.697238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697248 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.697276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697347 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.697359 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697375 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 04:52:24.697397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.697441 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 04:52:24.697466 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697476 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 04:52:24.697500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.697554 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697577 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.697611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.697652 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 04:52:24.697676 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697685 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.697714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697754 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.697765 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697781 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 04:52:24.697801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.697841 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 04:52:24.697864 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697873 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 04:52:24.697895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697935 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.697945 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.697961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.697981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.698020 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.698045 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698056 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.698079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698121 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.698132 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698148 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 04:52:24.698171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.698213 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:52:24.698237 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698248 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 04:52:24.698271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698372 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.698387 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698400 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:52:24.698416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.698447 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.698464 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698471 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.698488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698516 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.698523 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698534 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 04:52:24.698547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.698574 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:52:24.698589 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698596 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 04:52:24.698611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698643 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.698650 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698660 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:52:24.698673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.698699 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.698714 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698721 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.698735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698761 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.698768 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698779 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 04:52:24.698792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.698819 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:52:24.698834 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698840 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 04:52:24.698854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698879 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.698886 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698896 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 04:52:24.698914 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.698921 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698931 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 04:52:24.698944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.698974 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.698989 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.698996 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.699010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699035 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.699042 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699052 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 04:52:24.699065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.699091 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:52:24.699106 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699112 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:52:24.699126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699151 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.699158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699168 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:52:24.699181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.699207 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.699222 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699228 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.699242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699267 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.699274 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699284 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:52:24.699314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.699342 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:52:24.699358 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699364 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:52:24.699378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699403 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:52:24.699411 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699420 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:52:24.699434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.699459 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.699474 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699481 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.699494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699518 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699525 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699565 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.699593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.699611 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699622 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:52:24.699633 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 04:52:24.699649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:52:24.699674 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:52:24.699690 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699696 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:52:24.699710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699736 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:52:24.699744 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699754 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:52:24.699767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.699793 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.699808 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699815 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.699829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699859 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.699917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.699934 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699945 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:52:24.699955 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 04:52:24.699967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.699981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:52:24.699991 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:52:24.700006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 04:52:24.700027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700060 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 04:52:24.700087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700094 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700104 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 04:52:24.700122 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700129 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700139 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:52:24.700157 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.700164 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700174 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:52:24.700192 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.700199 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700208 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:52:24.700226 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.700233 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700242 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 04:52:24.700260 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.700266 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700276 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:52:24.700289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.700351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.700368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700374 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.700390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700415 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700422 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 04:52:24.700445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.700471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:52:24.700486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700492 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 04:52:24.700507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700531 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700538 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700548 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:52:24.700566 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700580 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700590 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.700608 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700614 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700624 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:52:24.700637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.700670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.700685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700692 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.700706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700731 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700739 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 04:52:24.700763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.700789 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:52:24.700805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700811 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:52:24.700825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700850 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700858 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:52:24.700881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.700906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.700921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700928 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.700942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700967 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.700974 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.700984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:52:24.700997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.701023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:52:24.701038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701044 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:52:24.701058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701083 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.701090 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701100 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:52:24.701118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.701125 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.701154 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.701161 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701170 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:52:24.701183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.701216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.701232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701238 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.701253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701278 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.701285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:52:24.701314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.701340 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:52:24.701355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701362 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.701376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701401 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.701408 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701418 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:52:24.701436 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.701442 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701452 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:52:24.701469 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.701476 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701486 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:52:24.701503 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.701510 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701520 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:52:24.701538 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.701544 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701554 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:52:24.701567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.701609 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.701624 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701630 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.701644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701670 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701677 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 04:52:24.701700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.701715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.701725 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.701740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701771 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701778 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701788 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701801 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.701834 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.701866 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701876 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.701894 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.701901 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701911 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 04:52:24.701929 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.701936 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701946 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 04:52:24.701963 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.701970 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.701980 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:52:24.701998 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.702005 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702014 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 04:52:24.702032 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:52:24.702039 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702049 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 04:52:24.702067 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702073 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702083 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.702101 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702107 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702117 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:52:24.702134 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702141 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702151 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:52:24.702168 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702175 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702185 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:52:24.702198 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.702267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702273 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.702288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702326 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.702334 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702344 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:52:24.702362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702369 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702378 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:52:24.702396 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702403 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702412 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:52:24.702430 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.702436 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702446 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:52:24.702459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.702496 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702518 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.702532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702558 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702565 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702575 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 04:52:24.702588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.702603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.702613 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.702627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702654 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702662 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702671 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.702715 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702741 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.702748 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702757 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:52:24.702775 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702782 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702793 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:52:24.702810 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.702817 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702826 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:52:24.702844 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.702851 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702860 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:52:24.702878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.702885 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702894 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:52:24.702912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.702919 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702929 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:52:24.702946 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:52:24.702980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.702987 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.702996 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:52:24.703014 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703020 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.703030 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:52:24.703048 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703054 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.703064 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:52:24.703082 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703088 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.703098 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:52:24.703110 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.703165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.703182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.703204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703229 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703236 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703246 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:52:24.703264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.703270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:52:24.703303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703310 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703321 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:52:24.703339 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:52:24.703346 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703356 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.703369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.703407 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703429 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.703444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703470 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703477 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703487 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 04:52:24.703500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.703516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.703526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.703540 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703576 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703583 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703593 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703606 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.703637 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703663 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.703670 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703680 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:52:24.703697 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703704 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703714 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:52:24.703735 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.703742 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703752 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:52:24.703770 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.703777 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703786 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:52:24.703804 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.703811 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703821 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:52:24.703839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.703845 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703855 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:52:24.703873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:52:24.703907 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703914 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703923 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:52:24.703941 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.703948 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703958 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:52:24.703976 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.703982 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.703992 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 04:52:24.704010 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.704016 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.704026 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:52:24.704044 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.704050 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.704059 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:52:24.704072 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.704132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.704149 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704177 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704184 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704194 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.704238 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704263 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.704270 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704280 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 04:52:24.704303 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.704311 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704330 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 04:52:24.704348 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.704355 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704365 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:52:24.704382 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.704389 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704399 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 04:52:24.704417 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.704424 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704433 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 04:52:24.704451 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.704458 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704468 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:52:24.704485 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.704492 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704501 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 04:52:24.704519 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.704525 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704535 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 04:52:24.704553 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.704559 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704569 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 04:52:24.704587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.704593 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704603 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:52:24.704621 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.704627 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704637 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:52:24.704654 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.704661 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704671 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 04:52:24.704689 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.704695 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704705 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:52:24.704722 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.704729 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704739 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 04:52:24.704752 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.704837 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.704844 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 04:52:24.704861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.704886 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.704893 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.704903 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:52:24.704916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.704932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.704942 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.704958 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.704964 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.704979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705004 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.705012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705022 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 04:52:24.705035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.705060 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:52:24.705075 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705081 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 04:52:24.705095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705121 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.705128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705138 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:52:24.705156 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.705163 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705172 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:52:24.705190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.705197 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705207 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:52:24.705224 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:52:24.705231 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705241 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:52:24.705253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.705292 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 04:52:24.705313 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705320 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.705336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705361 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:52:24.705368 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705378 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 04:52:24.705391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.705417 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 04:52:24.705430 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:52:24.705458 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705465 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:52:24.705475 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705488 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:52:24.705504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.705519 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705544 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.705552 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705562 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 04:52:24.705580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.705587 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705596 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 04:52:24.705614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.705621 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705631 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 04:52:24.705649 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:52:24.705656 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705665 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:52:24.705683 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.705690 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705699 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 04:52:24.705717 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.705724 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705734 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 04:52:24.705752 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.705759 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705769 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:52:24.705786 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.705793 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705803 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 04:52:24.705821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.705827 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705837 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 04:52:24.705855 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.705862 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705872 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:52:24.705885 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 04:52:24.705935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.705953 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.705960 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 04:52:24.705976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706001 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.706008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:52:24.706031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.706057 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.706072 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706078 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.706092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706118 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:52:24.706125 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706135 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 04:52:24.706148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.706173 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:52:24.706187 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 04:52:24.706213 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:52:24.706221 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:52:24.706230 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 04:52:24.706248 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:52:24.706255 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 04:52:24.706265 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 04:52:24.706283 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:52:24.706290 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:52:24.706305 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 04:52:24.706319 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 04:52:24.706344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.706360 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706367 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.706382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706409 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.706416 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:52:24.706444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.706451 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706460 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:52:24.706478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.706485 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706495 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:52:24.706508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.706541 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706556 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706562 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.706580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706605 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706613 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706623 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 04:52:24.706636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.706651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.706661 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.706675 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706702 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706710 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706720 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706733 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.706764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706790 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.706797 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706807 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 04:52:24.706825 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.706832 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706842 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 04:52:24.706859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.706866 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706876 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:52:24.706893 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.706900 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706910 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 04:52:24.706927 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.706934 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706944 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 04:52:24.706961 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.706968 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.706977 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 04:52:24.706995 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.707002 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.707012 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 04:52:24.707030 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.707037 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.707047 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:52:24.707064 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.707071 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.707081 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:52:24.707093 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.707139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.707157 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707163 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 04:52:24.707178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707203 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.707210 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707220 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:52:24.707239 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.707246 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707255 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:52:24.707273 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.707280 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707289 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:52:24.707315 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.707322 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:52:24.707350 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.707357 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707367 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:52:24.707380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.707422 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.707437 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707444 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.707460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.707549 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.707566 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707577 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:52:24.707587 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 04:52:24.707599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:52:24.707624 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:52:24.707639 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707645 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 04:52:24.707661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707686 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.707693 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707703 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 04:52:24.707716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.707742 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.707757 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707763 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.707777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707803 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:52:24.707810 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707820 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 04:52:24.707833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.707858 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 04:52:24.707873 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707879 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 04:52:24.707893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.707925 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707935 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:52:24.707948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.707974 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.707989 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.707995 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.708010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708035 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708042 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708052 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 04:52:24.708065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.708091 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:52:24.708104 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708132 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708139 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708149 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.708193 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708219 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708227 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708237 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 04:52:24.708255 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708262 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708271 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 04:52:24.708289 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708300 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708311 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 04:52:24.708330 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708337 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708347 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 04:52:24.708365 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708371 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708381 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 04:52:24.708399 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:52:24.708406 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708415 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 04:52:24.708433 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:52:24.708440 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708449 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 04:52:24.708467 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:52:24.708474 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708484 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 04:52:24.708502 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:52:24.708508 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708518 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 04:52:24.708536 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708543 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708553 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 04:52:24.708570 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708584 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708593 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 04:52:24.708611 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708618 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708627 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 04:52:24.708645 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708651 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708661 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 04:52:24.708674 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.708737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.708756 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708762 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 04:52:24.708777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708802 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.708809 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708819 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 04:52:24.708832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.708858 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.708873 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708879 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.708893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708918 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.708925 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708935 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 04:52:24.708948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.708973 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:52:24.708988 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.708995 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.709009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709034 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709042 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709051 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 04:52:24.709069 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.709076 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709086 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:52:24.709104 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.709111 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:52:24.709138 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709145 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709155 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:52:24.709167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.709204 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709220 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709226 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.709240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709266 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709274 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709283 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 04:52:24.709302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.709328 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.709343 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709371 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709379 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709389 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709402 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.709433 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.709467 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709476 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:52:24.709494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.709500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:52:24.709528 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709535 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709545 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 04:52:24.709562 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.709569 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709579 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:52:24.709596 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709603 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709613 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:52:24.709630 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709637 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709647 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 04:52:24.709665 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:52:24.709671 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709681 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 04:52:24.709694 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.709733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.709749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709756 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 04:52:24.709770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709796 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.709803 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709813 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 04:52:24.709830 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709837 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709847 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 04:52:24.709864 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709871 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709881 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 04:52:24.709898 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.709905 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709915 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 04:52:24.709933 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709939 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709949 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 04:52:24.709967 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.709974 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.709983 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 04:52:24.710001 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.710008 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710018 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:52:24.710035 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.710042 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710051 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:52:24.710064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.710117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.710132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710139 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 04:52:24.710153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710178 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:52:24.710185 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 04:52:24.710208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.710234 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:52:24.710250 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:52:24.710257 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 04:52:24.710270 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 04:52:24.710286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710292 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 04:52:24.710312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.710357 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:52:24.710374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.710385 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:52:24.710395 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 04:52:24.710413 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.710420 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 04:52:24.710430 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 04:52:24.710446 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:52:24.710454 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 04:52:24.710463 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 04:52:24.710481 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.710487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.710497 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.710515 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.710521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.710531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.710548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.710555 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.710564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.710581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.710588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 04:52:24.710597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.710614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:52:24.710621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 04:52:24.710631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:52:24.710648 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:52:24.710654 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 04:52:24.710664 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 04:52:24.710681 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.710687 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.710697 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.710714 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:52:24.710721 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 04:52:24.710730 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 04:52:24.710747 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.710754 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 04:52:24.710764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.710781 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.710787 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:52:24.710797 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.710813 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:52:24.710820 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 04:52:24.710829 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 04:52:24.710842 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 04:52:24.710877 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.710906 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:52:24.710934 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.710962 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 04:52:24.710990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.711017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:52:24.711045 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.711072 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:52:24.711099 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.711127 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 04:52:24.711154 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 04:52:24.711181 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 04:52:24.711208 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 04:52:24.711235 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 04:52:24.711264 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 04:52:24.711292 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 04:52:24.711328 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.711356 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:52:24.711384 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.711411 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:52:24.711438 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.711464 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:52:24.711492 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.711520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:52:24.711547 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.711574 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:52:24.711610 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.711638 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:52:24.711705 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.711733 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:52:24.711760 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.711788 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:52:24.711816 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.711843 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:52:24.711870 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.711899 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:52:24.711927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.711955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:52:24.711983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.712010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.712038 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.712064 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.712091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.712119 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.712146 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.712173 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:52:24.712200 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 04:52:24.712227 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 04:52:24.712254 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.712281 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:52:24.712313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.712349 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.712376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.712403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:52:24.712431 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.712458 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 04:52:24.712486 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.712513 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:52:24.712540 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.712568 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:52:24.712600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.712628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:52:24.712655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.712684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:52:24.712712 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712731 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712758 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:52:24.712785 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712804 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712821 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712848 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:52:24.712875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712911 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.712955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:52:24.712982 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713009 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.713036 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713063 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.713090 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713108 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713136 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.713163 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713181 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713208 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.713236 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713263 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.713289 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713328 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:52:24.713356 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713383 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.713410 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713437 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.713463 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713482 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713508 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:52:24.713535 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713562 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.713595 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713622 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:52:24.713649 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713676 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:52:24.713703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.713866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713884 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713927 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.713954 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.713981 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.714008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714070 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.714097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.714220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714238 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714273 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714305 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.714333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714350 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714368 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714413 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.714440 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714467 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.714494 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714512 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714530 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714547 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714575 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:52:24.714602 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714629 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:52:24.714656 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714674 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714692 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.714746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:52:24.714870 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714898 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:52:24.714925 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.714952 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.714979 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715006 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.715032 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.715140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:52:24.715336 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715355 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715382 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:52:24.715408 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715426 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715444 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715470 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:52:24.715497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715533 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:52:24.715609 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715636 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.715663 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715689 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.715716 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715734 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715760 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.715787 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715805 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715831 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.715858 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715885 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.715912 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715939 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:52:24.715966 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.715993 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.716020 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716047 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:52:24.716074 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716092 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:52:24.716145 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716172 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.716199 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716226 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:52:24.716253 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716280 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:52:24.716312 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.716472 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716490 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.716560 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716588 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.716616 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716651 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716677 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.716704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:52:24.716829 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716864 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716909 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.716936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716972 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.716989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.717043 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717071 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:52:24.717098 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717116 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717134 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717151 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717178 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:52:24.717205 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717232 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:52:24.717259 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717278 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.717355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:52:24.717479 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717507 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:52:24.717533 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717560 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:52:24.717588 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717615 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:52:24.717642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717659 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717722 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.717749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:52:24.717899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:52:24.717926 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.717983 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.718035 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.718085 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.718134 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.718184 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 04:52:24.718233 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 04:52:24.718282 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 04:52:24.718341 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.718391 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.718440 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.718489 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.718537 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.718586 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.718636 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.718684 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.718733 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.718782 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.718833 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.718883 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.718934 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.718991 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.719047 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.719095 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 04:52:24.719144 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.719191 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.719239 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.719289 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.719345 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.719399 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.719448 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.719498 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.719555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.719604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.719653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.719702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.719750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.719800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 04:52:24.719850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 04:52:24.719899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 04:52:24.719947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.719996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.720044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.720092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.720140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.720189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.720238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.720287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.720342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.720438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.720488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.720537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.720587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.720641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.720693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.720741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 04:52:24.720789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.720838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.720885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.720935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.720984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.721037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.721085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.721135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.721192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.721241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.721290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.721355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.721402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.721451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 04:52:24.721500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 04:52:24.721549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 04:52:24.721597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.721649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.721698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.721746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.721793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.721843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.721892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.721939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.721988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.722037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.722086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.722136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.722185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.722238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.722291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.722350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 04:52:24.722398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.722446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.722493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.722543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.722593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.722648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.722696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.722745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.722801 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:52:24.722829 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.722891 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.722947 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.723002 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.723057 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.723111 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:52:24.723165 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:52:24.723219 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:52:24.723274 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.723334 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.723389 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.723443 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.723498 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.723553 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.723608 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.723662 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.723716 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.723771 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.723827 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.723881 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.723935 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.723990 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.724044 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.724098 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:52:24.724153 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.724208 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.724270 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.724331 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.724386 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.724440 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.724494 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.724548 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.724612 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:52:24.724637 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.724693 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.724748 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.724802 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.724858 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.724913 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:52:24.724968 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:52:24.725024 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:52:24.725079 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.725134 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.725189 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.725244 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.725304 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.725360 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.725416 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.725471 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.725526 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.725583 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.725639 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.725743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.725798 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.725855 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.725909 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.725964 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:52:24.726020 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.726075 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.726130 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.726185 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.726241 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.726301 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.726358 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.726413 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.726476 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 04:52:24.726499 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.726550 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.726600 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.726649 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.726700 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.726749 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:52:24.726798 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:52:24.726847 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:52:24.726896 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.726946 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.726996 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.727046 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.727095 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.727145 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.727194 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.727244 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.727297 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.727349 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.727399 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.727449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.727498 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.727548 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.727598 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.727647 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:52:24.727696 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.727745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.727794 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.727843 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.727893 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.727943 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.727992 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.728042 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.728099 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 04:52:24.728122 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.728173 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.728225 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.728277 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.728333 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.728385 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:52:24.728437 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:52:24.728489 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:52:24.728541 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.728593 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.728645 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.728697 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.728748 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.728800 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.728851 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.728903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.728954 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.729007 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.729058 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.729110 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.729162 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.729214 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.729265 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.729322 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:52:24.729374 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.729426 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.729477 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.729529 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.729580 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.729632 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.729684 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.729735 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.729790 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 04:52:24.729808 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 04:52:24.729839 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 04:52:24.729867 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 04:52:24.729894 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 04:52:24.729921 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 04:52:24.729940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.729955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.729964 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.729972 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.729981 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.729989 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:52:24.729997 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:52:24.730005 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:52:24.730013 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.730021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.730028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.730036 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.730044 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730052 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.730060 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.730068 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.730075 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.730083 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730091 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730098 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.730106 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.730113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.730121 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.730129 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:52:24.730136 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.730144 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.730151 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.730158 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.730166 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.730173 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.730181 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.730188 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.730196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.730205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.730212 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.730221 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.730229 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.730237 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:52:24.730245 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:52:24.730253 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:52:24.730261 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.730268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.730276 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.730283 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.730291 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730304 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.730312 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.730320 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.730327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.730335 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730343 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730350 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.730358 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.730365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.730373 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.730380 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:52:24.730388 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.730395 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.730403 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.730410 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.730418 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.730426 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.730433 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.730440 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.730448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.730457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.730465 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.730473 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.730480 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.730487 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:52:24.730494 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:52:24.730501 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:52:24.730507 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.730514 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.730521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.730528 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.730535 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730542 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.730549 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.730555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.730562 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.730569 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730576 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730583 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.730589 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.730597 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.730603 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.730610 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:52:24.730618 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.730624 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.730631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.730638 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.730644 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.730651 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.730658 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.730664 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.730671 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:52:24.730679 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.730686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:52:24.730693 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:52:24.730700 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:52:24.730706 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:52:24.730713 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:52:24.730720 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:52:24.730726 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:52:24.730733 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:52:24.730740 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:52:24.730746 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:52:24.730753 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730761 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.730768 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:52:24.730775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:52:24.730781 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:52:24.730788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730795 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:52:24.730801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:52:24.730808 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:52:24.730814 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:52:24.730821 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:52:24.730827 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:52:24.730834 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:52:24.730840 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:52:24.730846 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:52:24.730853 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:52:24.730859 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:52:24.730866 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:52:24.730872 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:52:24.730879 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:52:24.730952 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 04:52:24.730962 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:52:24.730966 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:52:24.730971 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:52:24.730978 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 04:52:24.730982 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:52:24.730986 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:52:24.730995 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 04:52:24.731003 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:52:24.731035 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.731042 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205191" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:52:24.731055 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:52:24.731076 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 04:52:24.731083 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 04:52:24.731087 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 04:52:24.731091 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 04:52:24.731096 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205191" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:52:24.731106 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:52:24.731112 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:52:24.731117 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:52:24.731127 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.731135 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:52:24.731140 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 04:52:24.731162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.731171 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:52:24.731176 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.731200 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:52:24.731206 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 04:52:24.731210 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 04:52:24.731214 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 04:52:24.731218 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 04:52:24.731222 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 04:52:24.731227 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 04:52:24.731231 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 04:52:24.731238 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205191" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:52:24.731248 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:52:24.731255 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:52:24.731259 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:52:24.731265 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.731270 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:52:24.731274 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:52:24.731303 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:52:24.731310 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.731315 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.731321 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.731326 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:52:24.731337 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:52:24.731346 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:52:24.731351 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:52:24.731355 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:52:24.731362 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205191" 2019-04-25 04:52:24.731369 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:52:24.731373 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:52:24.731379 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:52:24.731385 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:52:24.731390 wsdl: in serializeType: returning: 205191 2019-04-25 04:52:24.731396 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:52:24.731403 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:52:24.731407 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:52:24.731411 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:52:24.731416 wsdl: in serializeType: returning: 205191 2019-04-25 04:52:24.731420 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205191 2019-04-25 04:52:24.731482 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205191 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 04:52:24.731487 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 04:52:24.731494 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1893"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 04:52:24.731507 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 04:52:24.731513 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205191 2019-04-25 04:52:24.731522 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 04:52:24.731590 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 04:52:24.731532 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:52:24.731543 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:52:24.731548 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:52:24.731552 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:52:24.731556 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:52:24.731562 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:52:24.731572 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:52:24.731579 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:52:24.731584 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:52:24.731597 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 04:52:24.731605 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:52:24.731612 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:52:24.739444 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:52:24.739462 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:52:24.739476 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 04:52:24.739486 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 04:52:24.739495 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:52:24.739503 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:52:24.739515 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:52:24.739523 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:52:24.739531 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 04:52:24.739565 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 04:52:24.750002 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 04:52:24.750022 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 04:52:24.750034 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:52:24.750045 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:52:24.750055 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:52:24.750069 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:52:24.750081 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:52:24.750091 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:52:24.750101 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:52:24.750111 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:52:11 GMT 2019-04-25 04:52:24.750123 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:52:24.750133 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 04:52:24.750143 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:52:24.750155 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 04:52:24.750189 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 04:52:24.750203 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 04:52:24.750217 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:52:24.750226 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 04:52:24.750234 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 04:52:24.750283 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:52:24.750300 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:52:24.750309 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:52:24.750330 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:52:24.750345 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 02:52:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 04:52:24.750381 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 04:52:24.750396 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 04:52:24.750433 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 04:52:24.750444 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 04:52:24.750567 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 04:52:24.750744 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 04:52:24.750756 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 04:52:24.750769 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 04:52:24.750785 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:52:24.750821 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 04:52:24.750915 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 04:52:24.750947 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:52:24.750967 nusoap_client: got fault 2019-04-25 04:52:24.750979 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 04:52:24.750987 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 04:52:24.750996 nusoap_client: detail =