Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 52.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
06H145702E Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2986
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 05:14:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 07:14:50.878283 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 07:14:50.878349 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:14:50.878373 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188437" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 07:14:50.878401 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:14:50.878419 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 07:14:50.878433 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 07:14:50.878453 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 07:14:50.878469 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:14:50.878480 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:14:50.878494 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:14:50.878508 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:14:50.878529 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:14:50.878540 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:14:50.878549 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:14:50.878558 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:14:50.878565 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 07:14:50.878584 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:14:50.878607 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:14:50.878621 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:14:50.878632 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 07:14:50.878642 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 07:14:50.878656 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:14:50.878671 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:14:50.886570 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:14:50.886588 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:14:50.886604 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 07:14:50.886615 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:14:50.886625 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:14:50.886634 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:14:50.886642 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 07:14:50.886687 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 07:14:50.902797 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 07:14:50.902818 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 07:14:50.902831 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:14:50.902843 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:14:50.902853 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:14:50.902864 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:14:50.902875 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:14:50.902887 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:14:50.902898 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:14:50.902910 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:14:46 GMT 2019-08-24 07:14:50.902920 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:14:50.902931 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 07:14:50.902943 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:14:50.902957 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 07:14:50.902997 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 07:14:50.903031 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 07:14:50.910610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.910642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.910713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.910833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.910954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.911075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.911195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.911316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.918539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.918570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.918646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.918767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.918886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.919008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.919286 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:14:50.919396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.919516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.919634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.919760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.919876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.920000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.920118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.920242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.926303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.926334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.926408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.926532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.926650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.926779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.926907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.927979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.928094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.928226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.928336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.928463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.928581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.928706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.928818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.928940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.929058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.929180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.929300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.929423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.929541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.929667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.929785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.929906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.934074 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:14:50.934156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.934284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.934548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:14:50.934648 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.934779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.934946 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-24 07:14:50.935372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.935486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.935610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.935724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.935881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.936032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.936089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.936215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.936325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.936603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.936626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.936687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.936811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.937909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.938040 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:14:50.938271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.938437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.938511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.938628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:14:50.938760 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-08-24 07:14:50.938783 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:14:50.938792 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 07:14:50.938938 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 07:14:50.938999 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:14:50.939026 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:14:50.939042 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:14:50.939074 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 07:14:50.939083 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 07:14:50.939318 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 07:14:50.939359 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 07:14:50.939476 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.939492 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 07:14:50.939524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.939581 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.939596 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.939621 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:14:50.939658 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.939671 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.939694 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:14:50.939721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.939767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.939787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.939813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.939823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.939847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.939892 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.939904 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.939921 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 07:14:50.940142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.940188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:14:50.940215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 07:14:50.940257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940301 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.940313 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940329 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:14:50.940359 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.940369 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940385 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:14:50.940414 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.940424 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940440 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:14:50.940462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.940522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.940548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 07:14:50.940592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940636 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.940647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940664 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 07:14:50.940687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.940730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 07:14:50.940755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 07:14:50.940787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940829 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.940840 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940855 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:14:50.940885 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.940896 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940912 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:14:50.940943 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.940954 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.940970 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:14:50.940999 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.941010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.941048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.941112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.941137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941149 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.941172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941210 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941286 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.941320 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.941342 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941354 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:14:50.941364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 07:14:50.941377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:14:50.941402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:14:50.941418 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941424 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 07:14:50.941439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941464 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.941471 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941481 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:14:50.941498 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.941505 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941514 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:14:50.941531 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.941538 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941547 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:14:50.941565 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.941571 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941589 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.941602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.941639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.941654 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.941676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941702 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.941709 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 07:14:50.941732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.941757 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:14:50.941772 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941778 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 07:14:50.941792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941816 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.941823 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941833 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:14:50.941846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.941871 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.941886 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941892 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.941912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941938 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.941946 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941955 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 07:14:50.941969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.941984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.941994 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:14:50.942009 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942015 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 07:14:50.942029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.942060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942069 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.942082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.942107 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.942122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942128 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.942141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942166 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.942173 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942183 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 07:14:50.942196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.942220 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 07:14:50.942235 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942241 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 07:14:50.942255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942281 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.942288 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942297 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:14:50.942315 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.942322 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942331 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.942344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.942373 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 07:14:50.942388 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942394 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.942407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942431 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.942438 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942448 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 07:14:50.942461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.942485 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 07:14:50.942500 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942506 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 07:14:50.942519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942544 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.942550 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942559 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:14:50.942583 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.942590 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942600 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.942613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.942643 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 07:14:50.942658 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942664 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.942678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942703 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.942709 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942719 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 07:14:50.942732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.942757 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 07:14:50.942772 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942778 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 07:14:50.942792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942816 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.942823 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.942845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.942870 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 07:14:50.942885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942891 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.942904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942928 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.942935 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942944 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 07:14:50.942958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.942972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.942982 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 07:14:50.942996 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943002 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 07:14:50.943016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.943048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943057 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.943070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.943094 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.943108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943114 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.943128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943153 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.943160 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943170 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 07:14:50.943183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.943208 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:14:50.943223 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943229 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 07:14:50.943243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943267 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.943274 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943284 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:14:50.943297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.943321 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.943336 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943342 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.943355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943380 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.943388 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943398 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 07:14:50.943411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.943436 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:14:50.943450 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943456 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 07:14:50.943471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943495 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.943502 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943511 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:14:50.943666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.943695 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.943711 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943718 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.943732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943757 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.943764 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943774 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 07:14:50.943787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.943820 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:14:50.943835 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943841 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 07:14:50.943855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943880 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.943887 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943896 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 07:14:50.943914 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.943921 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943930 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 07:14:50.943943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.943971 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.943986 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.943992 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.944006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944087 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.944097 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944108 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 07:14:50.944123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.944148 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:14:50.944164 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944170 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:14:50.944184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944215 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.944222 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944232 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:14:50.944245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.944270 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.944285 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944291 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.944305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944334 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.944342 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944352 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:14:50.944365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.944391 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:14:50.944406 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944413 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:14:50.944427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944452 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:14:50.944459 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944468 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:14:50.944482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.944506 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.944521 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944527 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.944541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944564 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944571 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.944635 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.944652 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944663 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:14:50.944673 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 07:14:50.944686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:14:50.944710 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:14:50.944725 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944731 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 07:14:50.944746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944771 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:14:50.944779 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944788 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:14:50.944801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.944826 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.944841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944847 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.944861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944884 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944891 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944928 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.944947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.944964 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.944974 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:14:50.944984 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 07:14:50.944997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:14:50.945021 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:14:50.945035 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945041 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:14:50.945055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945080 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:14:50.945087 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945097 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:14:50.945110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.945134 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.945196 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945205 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.945219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945243 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945249 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945316 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.945336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.945353 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945365 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:14:50.945375 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 07:14:50.945388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:14:50.945413 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:14:50.945428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 07:14:50.945448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.945479 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945489 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 07:14:50.945506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.945513 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 07:14:50.945540 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.945547 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945556 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:14:50.945578 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.945586 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945596 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:14:50.945614 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.945621 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945630 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:14:50.945647 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.945654 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945664 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 07:14:50.945680 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.945687 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.945709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.945759 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.945776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945782 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.945797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.945830 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 07:14:50.945853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.945879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:14:50.945894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 07:14:50.945914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945938 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.945945 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945955 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:14:50.945972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.945979 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.945989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.946006 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946012 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946021 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:14:50.946035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.946067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.946082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.946101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946126 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946133 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 07:14:50.946156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.946181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:14:50.946196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946202 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:14:50.946216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946241 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946248 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:14:50.946271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.946296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.946310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946317 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.946331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946357 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946363 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:14:50.946387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.946412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:14:50.946427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946433 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:14:50.946447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946472 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946479 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946489 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:14:50.946506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946512 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.946539 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946545 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946554 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:14:50.946567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.946761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.946781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946788 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.946803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946835 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:14:50.946859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.946884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:14:50.946899 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946911 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.946928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946954 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.946961 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.946971 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:14:50.946988 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.946995 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947004 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:14:50.947023 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.947030 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947039 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:14:50.947057 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.947063 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947073 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:14:50.947090 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.947097 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947106 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:14:50.947120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.947161 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.947176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.947196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947222 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947229 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947239 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 07:14:50.947257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.947283 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.947298 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947330 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947337 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947367 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.947438 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.947472 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947482 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.947500 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.947507 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947516 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 07:14:50.947533 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.947542 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947551 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 07:14:50.947568 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.947580 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947590 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:14:50.947608 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.947615 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947624 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 07:14:50.947642 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:14:50.947648 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947658 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 07:14:50.947675 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.947681 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947691 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.947708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.947715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.947741 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.947747 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947757 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 07:14:50.947774 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.947781 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947790 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:14:50.947807 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.947814 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947823 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:14:50.947836 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.947921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.947958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.947968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.947991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948035 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.948048 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948067 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:14:50.948090 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.948097 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948106 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:14:50.948128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.948136 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948146 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:14:50.948163 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.948170 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948180 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:14:50.948193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.948232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948253 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.948270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948296 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948303 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 07:14:50.948326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.948341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.948351 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.948365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948393 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948424 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.948454 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948479 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.948486 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948496 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:14:50.948648 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.948660 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948677 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:14:50.948708 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.948720 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948744 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:14:50.948776 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.948787 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948803 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:14:50.948832 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.948843 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948860 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:14:50.948896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.948907 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948923 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:14:50.948949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.948959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.948974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.949001 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.949011 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.949027 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:14:50.949055 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.949065 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.949081 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:14:50.949110 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.949120 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.949135 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:14:50.949165 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.949176 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.949192 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:14:50.949218 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.949413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.949442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949449 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.949466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949492 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.949499 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949509 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:14:50.949532 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.949539 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:14:50.949567 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.949579 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949589 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:14:50.949608 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:14:50.949614 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949624 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.949637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.949675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949697 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.949720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949755 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949763 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949773 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 07:14:50.949787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.949803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.949813 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.949827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949855 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949862 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949872 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.949915 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949940 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.949948 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949957 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:14:50.949974 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.949981 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.949990 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:14:50.950007 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.950014 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950023 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:14:50.950040 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.950047 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950056 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:14:50.950074 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.950081 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950090 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:14:50.950107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.950114 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950123 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:14:50.950140 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.950147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950156 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.950173 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.950180 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950189 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:14:50.950206 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.950212 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950222 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:14:50.950239 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950245 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950255 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 07:14:50.950271 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.950278 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950287 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:14:50.950304 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.950310 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950320 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:14:50.950333 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.950390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.950407 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950434 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950442 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950556 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950584 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.950618 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950645 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.950652 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950672 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 07:14:50.950691 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.950697 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950715 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 07:14:50.950736 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.950743 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950752 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:14:50.950769 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.950776 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950792 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 07:14:50.950810 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.950817 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950826 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 07:14:50.950843 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.950850 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950859 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:14:50.950877 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.950883 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950892 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 07:14:50.950909 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.950916 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950925 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 07:14:50.950942 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.950949 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950958 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 07:14:50.950975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.950982 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.950990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:14:50.951008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.951014 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.951024 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:14:50.951040 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.951047 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.951056 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 07:14:50.951073 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.951080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.951089 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.951106 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.951113 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.951122 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 07:14:50.951135 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.951201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.951221 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951228 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 07:14:50.951250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951276 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.951283 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951292 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:14:50.951306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.951331 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.951346 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951353 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.951367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951392 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.951399 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951409 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 07:14:50.951422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.951447 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:14:50.951462 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951468 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 07:14:50.951482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.951514 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951564 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:14:50.951604 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.951617 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951636 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:14:50.951665 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.951672 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951683 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:14:50.951701 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:14:50.951715 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951727 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:14:50.951741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.951780 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 07:14:50.951795 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951803 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.951817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951842 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:14:50.951849 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951859 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 07:14:50.951872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.951888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.951898 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 07:14:50.951911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:14:50.951945 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 07:14:50.951952 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:14:50.951962 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 07:14:50.951975 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:14:50.951991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.952005 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952030 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.952038 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952047 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 07:14:50.952065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.952072 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952081 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 07:14:50.952111 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.952120 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952131 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 07:14:50.952176 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:14:50.952188 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952198 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:14:50.952217 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.952224 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952233 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 07:14:50.952254 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.952261 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952270 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 07:14:50.952287 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.952294 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952308 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:14:50.952326 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.952333 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952342 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 07:14:50.952359 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.952366 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952376 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 07:14:50.952393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.952399 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952408 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.952421 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 07:14:50.952471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.952490 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.952496 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 07:14:50.952515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.952555 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.952568 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.952590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:14:50.952605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.952621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.952635 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.952652 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.952658 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.952672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.952697 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:14:50.952708 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.952719 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 07:14:50.952736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.952752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.952762 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:14:50.952776 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 07:14:50.952950 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:14:50.952960 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:14:50.952972 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 07:14:50.952992 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:14:50.952999 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 07:14:50.953008 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 07:14:50.953026 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:14:50.953032 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:14:50.953042 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 07:14:50.953055 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 07:14:50.953085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.953102 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953189 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.953207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953234 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.953242 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953251 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:14:50.953269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.953276 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953285 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:14:50.953302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.953314 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953329 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:14:50.953343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.953378 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953394 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953400 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.953414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953439 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953446 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953455 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 07:14:50.953469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.953483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.953493 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.953507 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953534 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953542 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953551 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953564 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.953604 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953635 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.953642 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953652 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 07:14:50.953670 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.953677 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953686 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 07:14:50.953707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.953717 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953728 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:14:50.953746 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.953753 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953762 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 07:14:50.953779 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.953786 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953795 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 07:14:50.953812 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.953819 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953828 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 07:14:50.953845 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.953852 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953861 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 07:14:50.953878 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.953885 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953894 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:14:50.953912 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.953919 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953928 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:14:50.953942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.953989 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.954006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954012 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 07:14:50.954032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954057 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.954064 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954074 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:14:50.954091 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.954098 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954108 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:14:50.954125 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.954131 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954145 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:14:50.954163 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.954170 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954180 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:14:50.954197 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.954203 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954213 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:14:50.954226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.954267 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.954282 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954288 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.954302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954334 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954377 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.954397 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.954414 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954425 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:14:50.954435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 07:14:50.954448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:14:50.954472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:14:50.954487 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954493 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 07:14:50.954507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954531 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.954538 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954548 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 07:14:50.954561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.954594 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.954610 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954616 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.954630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954655 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:14:50.954662 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954675 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 07:14:50.954689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.954713 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 07:14:50.954728 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954735 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 07:14:50.954748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.954781 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:14:50.954803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.954828 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.954843 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954849 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.954862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954887 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.954894 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954904 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 07:14:50.954917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.954932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.954942 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:14:50.954955 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.954988 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.954995 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955005 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955018 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.955048 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955073 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955080 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955090 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 07:14:50.955107 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955114 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955124 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 07:14:50.955141 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955148 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955157 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 07:14:50.955174 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955181 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955190 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 07:14:50.955207 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955214 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955223 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 07:14:50.955240 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:14:50.955247 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955258 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 07:14:50.955275 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:14:50.955282 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955295 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 07:14:50.955312 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:14:50.955319 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955329 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 07:14:50.955346 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:14:50.955353 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955363 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 07:14:50.955379 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955386 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955395 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 07:14:50.955412 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955419 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955428 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 07:14:50.955445 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955451 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955460 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 07:14:50.955477 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955484 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955493 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 07:14:50.955506 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.955567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.955592 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955599 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 07:14:50.955618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955644 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955651 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955660 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 07:14:50.955673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.955699 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.955714 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955720 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.955738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955763 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.955770 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955780 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 07:14:50.955793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.955818 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:14:50.955833 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955839 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.955853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955878 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955885 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955895 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 07:14:50.955912 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.955918 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955927 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:14:50.955944 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.955951 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955960 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:14:50.955977 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.955984 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.955993 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:14:50.956006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.956042 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956057 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956064 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.956082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956107 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956115 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956124 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 07:14:50.956138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.956162 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.956176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956203 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956210 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956220 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956233 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.956262 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.956300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956309 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:14:50.956327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.956335 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956344 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:14:50.956361 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.956487 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956501 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 07:14:50.956521 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.956529 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956538 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:14:50.956555 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.956562 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956571 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:14:50.956594 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.956601 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956611 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 07:14:50.956633 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:14:50.956640 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956650 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 07:14:50.956663 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.956703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.956721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956727 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 07:14:50.956746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956771 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.956778 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956788 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 07:14:50.956806 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.956813 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956822 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 07:14:50.956839 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.956846 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956855 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 07:14:50.956872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.956879 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956888 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 07:14:50.956905 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.956911 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956920 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 07:14:50.956937 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.956944 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956953 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 07:14:50.956970 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.956976 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.956990 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:14:50.957007 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.957014 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957023 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:14:50.957036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.957087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.957102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957109 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 07:14:50.957123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957147 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:14:50.957154 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 07:14:50.957183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.957208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:14:50.957225 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:14:50.957232 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 07:14:50.957242 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 07:14:50.957257 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957263 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 07:14:50.957277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957300 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.957339 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:14:50.957359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.957370 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:14:50.957380 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 07:14:50.957398 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.957408 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 07:14:50.957419 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 07:14:50.957436 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:14:50.957442 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 07:14:50.957452 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 07:14:50.957472 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.957479 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.957488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.957505 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.957512 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.957521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.957538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.957545 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.957558 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.957580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.957588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 07:14:50.957598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.957616 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:14:50.957622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 07:14:50.957634 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:14:50.957651 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:14:50.957707 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 07:14:50.957721 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 07:14:50.957741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.957748 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.957758 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.957775 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:14:50.957781 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 07:14:50.957791 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 07:14:50.957812 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.957818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 07:14:50.957828 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.957845 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.957852 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:14:50.957862 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.957877 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:14:50.957884 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 07:14:50.957893 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 07:14:50.957910 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 07:14:50.957950 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.957980 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:14:50.958008 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.958035 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 07:14:50.958061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.958094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:14:50.958120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.958148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:14:50.958175 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.958201 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:14:50.958227 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.958253 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 07:14:50.958279 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 07:14:50.958305 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 07:14:50.958332 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 07:14:50.958359 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 07:14:50.958386 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 07:14:50.958412 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 07:14:50.958440 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.958466 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:14:50.958493 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.958520 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:14:50.958547 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.958586 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:14:50.958629 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.958661 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:14:50.958689 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.958716 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:14:50.958742 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.958772 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:14:50.958799 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.958830 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:14:50.958881 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.958917 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:14:50.958944 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.958975 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:14:50.959002 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.959028 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:14:50.959054 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.959098 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:14:50.959125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.959151 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:14:50.959178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.959205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.959231 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.959257 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.959283 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.959309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.959335 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.959361 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:14:50.959387 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 07:14:50.959413 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 07:14:50.959440 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.959466 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:14:50.959679 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.959726 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.959782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.959828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:14:50.959873 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.960141 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 07:14:50.960189 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.960235 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:14:50.960280 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.960328 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:14:50.960375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.960422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:14:50.960471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.960517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:14:50.960563 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.960720 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.960767 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.960821 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.960852 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.960882 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.960931 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.960983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961044 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.961172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.961373 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961423 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.961477 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961537 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.961590 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961621 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961669 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.961716 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961746 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961791 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.961835 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.961925 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.961975 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962029 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.962081 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962128 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.962176 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962221 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.962266 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.962384 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962428 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.962473 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962518 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.962564 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962621 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.962667 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962715 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.962761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962935 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.962981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.963029 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963058 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963155 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.963205 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963251 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.963302 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963403 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.963451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.963868 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963886 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963922 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963950 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.963976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.963995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964013 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.964091 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964117 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.964143 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964159 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964176 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964192 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964218 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:14:50.964245 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964270 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:14:50.964297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964329 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964354 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.964380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.964498 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964524 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:14:50.964552 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964578 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.964605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.964668 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964685 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964754 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.964782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964897 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:14:50.964948 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964965 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.964991 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.965017 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965034 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965050 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965075 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.965101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.965201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.965302 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965329 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.965360 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965387 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.965413 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965430 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965456 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.965481 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965497 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965523 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.965548 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965574 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.965600 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965633 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.965660 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965686 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.965712 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965738 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:14:50.965771 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965788 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965814 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:14:50.965840 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965866 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.965893 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965919 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.965946 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.965972 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.965998 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966024 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.966050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.966205 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966222 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966238 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.966290 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966315 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.966341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.966426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:14:50.966543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966559 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966622 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.966650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966732 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.966757 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966783 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:14:50.966809 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966825 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966841 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966858 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966883 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:14:50.966909 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966935 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:14:50.966961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.966994 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967020 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.967046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:14:50.967164 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967191 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:14:50.967216 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967243 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:14:50.967269 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967294 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:14:50.967321 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967342 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967401 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.967426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:14:50.967566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:14:50.967600 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.967668 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.967719 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.967769 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.967818 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.967865 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.967914 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 07:14:50.967962 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 07:14:50.968010 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 07:14:50.968059 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.968106 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.968154 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.968204 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.968252 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.968301 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.968363 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.968413 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.968462 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.968510 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.968558 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.968607 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.968662 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.968711 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.968767 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.968820 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.968884 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 07:14:50.968931 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.969180 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.969228 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.969277 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.969325 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.969377 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.969424 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.969474 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.969532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.969580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.969635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.969684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.969732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.969779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.969827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 07:14:50.969874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 07:14:50.969923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 07:14:50.969972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.970019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.970066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.970113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.970159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.970208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.970255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.970303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.970350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.970399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.970446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.970494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.970542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.970591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.970650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.970702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.970748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 07:14:50.970795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.970843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.970889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.970938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.970986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.971038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.971084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.971133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.971189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.971237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.971286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.971334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.971382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.971428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.971475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 07:14:50.971523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 07:14:50.971575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 07:14:50.971630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.971678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.971727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.971774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.971820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.971868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.971916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.971964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.972013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.972061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.972109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.972158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.972206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.972255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.972307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.972359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.972405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 07:14:50.972452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.972499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.972545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.972595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.972649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.972702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.972749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.972799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.972855 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:14:50.972883 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.972946 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.973001 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.973057 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.973112 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.973166 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.973221 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:14:50.973276 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:14:50.973330 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:14:50.973385 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.973441 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.973495 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.973550 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.973604 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.973665 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.973720 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.973774 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.973859 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.973914 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.973969 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.974023 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.974078 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.974345 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.974401 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.974457 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.974511 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:14:50.974566 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.974626 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.974682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.974736 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.974791 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.974845 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.974899 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.974955 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.975017 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:14:50.975041 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.975096 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.975151 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.975206 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.975267 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.975321 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.975379 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:14:50.975435 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:14:50.975490 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:14:50.975545 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.975600 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.975675 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.975730 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.975785 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.975844 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.975900 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.975954 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.976009 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.976078 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.976134 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.976189 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.976244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.976303 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.976358 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.976413 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.976483 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:14:50.976539 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.976594 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.976654 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.976709 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.976769 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.976831 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.976886 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.976957 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.977019 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 07:14:50.977041 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.977092 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.977141 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.977190 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.977244 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.977584 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.977641 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:14:50.977705 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:14:50.977759 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:14:50.977808 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.977857 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.977906 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.977959 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.978009 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.978061 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.978111 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.978178 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.978227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.978277 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.978326 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.978375 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.978424 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.978473 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.978523 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.978571 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.978643 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:14:50.978693 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.978741 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.978790 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.978839 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.978887 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.978936 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.978985 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.979042 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.979114 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 07:14:50.979137 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.979193 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.979245 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.979296 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.979347 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.979398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.979449 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:14:50.979500 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:14:50.979551 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:14:50.979603 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.979659 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.979716 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.979768 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.979819 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.979870 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.979921 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.979972 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.980024 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.980076 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.980127 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.980182 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.980237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.980289 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.980345 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.980396 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.980447 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:14:50.980497 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.980549 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.980600 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.980657 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.980708 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.980759 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.980811 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.980863 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.980919 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 07:14:50.980936 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 07:14:50.980966 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 07:14:50.980994 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 07:14:50.981021 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 07:14:50.981049 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 07:14:50.981073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.981094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.981105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.981115 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.981125 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.981134 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.981144 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:14:50.981154 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:14:50.981164 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:14:50.981173 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.981183 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.981192 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.981202 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.981212 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981222 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.981232 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.981242 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.981250 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.981259 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.981267 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981286 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.981295 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.981304 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.981312 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.981321 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:14:50.981330 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.981338 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.981346 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.981355 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.981364 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.981372 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.981383 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.981392 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.981401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.981412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.981425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.981434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.981443 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.981451 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.981458 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:14:50.981466 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:14:50.981474 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:14:50.981481 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.981489 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.981497 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.981504 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.981512 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981520 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.981527 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.981535 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.981543 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.981550 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.981557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981565 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981572 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.981580 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.981588 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.981595 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.981602 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:14:50.981610 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.981622 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.981631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.981641 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.981649 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.981656 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.981664 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.981671 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.981679 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.981690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.981698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.981707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.981715 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.981722 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.981730 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:14:50.981738 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:14:50.981746 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:14:50.981753 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.981761 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.981769 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.981777 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.981784 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981791 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.981799 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.981807 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.981817 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.981826 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.981833 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981844 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.981853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.981861 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.981869 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.981876 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.981884 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:14:50.981890 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.981898 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.981904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.981911 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.981919 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.981926 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.981934 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.981941 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.981948 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:14:50.981959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.981967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:14:50.981975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:14:50.981983 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:14:50.981991 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:14:50.981998 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:14:50.982007 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:14:50.982015 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:14:50.982022 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:14:50.982030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:14:50.982038 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:14:50.982045 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:14:50.982052 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.982059 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.982066 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:14:50.982074 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:14:50.982081 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:14:50.982088 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:14:50.982096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.982104 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:14:50.982111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:14:50.982119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:14:50.982126 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:14:50.982133 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:14:50.982140 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:14:50.982147 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:14:50.982155 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:14:50.982162 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:14:50.982170 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:14:50.982176 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:14:50.982184 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:14:50.982191 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:14:50.982199 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:14:50.982454 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 07:14:50.982466 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:14:50.982471 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:14:50.982477 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:14:50.982484 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 07:14:50.982489 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:14:50.982494 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:14:50.982504 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 07:14:50.982514 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:14:50.982559 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.982567 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188437" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:14:50.982582 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:14:50.982604 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 07:14:50.982612 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 07:14:50.982621 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 07:14:50.982626 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 07:14:50.982632 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188437" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:14:50.982644 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:14:50.982651 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:14:50.982656 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:14:50.982670 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.982680 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:14:50.982685 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 07:14:50.982711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.982721 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:14:50.982726 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.982751 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:14:50.982756 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 07:14:50.982761 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 07:14:50.982765 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 07:14:50.982769 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 07:14:50.982773 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 07:14:50.982778 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 07:14:50.982783 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 07:14:50.982789 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188437" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:14:50.982800 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:14:50.982808 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:14:50.982812 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:14:50.982819 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.982824 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:14:50.982829 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:14:50.982853 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:14:50.982861 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.982865 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.982872 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.982876 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:14:50.982889 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:14:50.982896 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:14:50.982901 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:14:50.982906 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:14:50.982913 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "188437" 2019-08-24 07:14:50.982920 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:14:50.982924 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:14:50.982929 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:14:50.982936 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:14:50.982941 wsdl: in serializeType: returning: 188437 2019-08-24 07:14:50.982947 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:14:50.982954 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:14:50.982958 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:14:50.982962 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:14:50.982968 wsdl: in serializeType: returning: 188437 2019-08-24 07:14:50.982973 wsdl: serializeRPCParameters returning: 188437 2019-08-24 07:14:50.982995 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=188437 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 07:14:50.983000 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 07:14:50.983006 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4717"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 07:14:50.983021 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 07:14:50.983027 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=188437 2019-08-24 07:14:50.983037 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 07:14:50.983118 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 07:14:50.983053 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:14:50.983064 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:14:50.983069 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:14:50.983074 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:14:50.983078 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:14:50.983086 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:14:50.983096 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:14:50.983105 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:14:50.983111 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:14:50.983125 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 07:14:50.983137 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:14:50.983145 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:14:50.991237 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:14:50.991265 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:14:50.991280 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 07:14:50.991286 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 07:14:50.991295 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:14:50.991301 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:14:50.991306 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:14:50.991311 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:14:50.991316 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 07:14:50.991344 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 07:14:51.003512 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 07:14:51.003567 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 07:14:51.003589 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:14:51.003600 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:14:51.003610 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:14:51.003620 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:14:51.003631 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:14:51.003641 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:14:51.003651 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:14:51.003661 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:14:46 GMT 2019-08-24 07:14:51.003673 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:14:51.003682 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 07:14:51.003692 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:14:51.003710 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 07:14:51.003755 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 07:14:51.003772 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 07:14:51.003788 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:14:51.003796 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 07:14:51.003805 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 07:14:51.003852 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:14:51.003871 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:14:51.003881 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:14:51.003929 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:14:51.003942 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 05:14:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 07:14:51.003990 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 07:14:51.004004 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 07:14:51.004039 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 07:14:51.004049 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 07:14:51.004200 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 07:14:51.004368 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 07:14:51.004378 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 07:14:51.004392 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 07:14:51.004411 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:14:51.004447 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 07:14:51.004542 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 07:14:51.004590 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:14:51.004610 nusoap_client: got fault 2019-08-24 07:14:51.004623 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 07:14:51.004631 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 07:14:51.004643 nusoap_client: detail =