Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 52.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452187-0001 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T3274
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:03:14 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:04:05.682117 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:04:05.682165 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:04:05.682176 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199395" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:04:05.682191 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:04:05.682199 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:04:05.682206 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:04:05.682216 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:04:05.682224 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:04:05.682230 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:04:05.682239 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:04:05.682245 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:04:05.682255 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:04:05.682261 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:04:05.682265 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:04:05.682269 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:04:05.682273 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:04:05.682282 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:04:05.682295 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:04:05.682302 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:04:05.682307 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:04:05.682312 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:04:05.682319 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:04:05.682326 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:04:05.690140 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:04:05.690155 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:04:05.690165 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:04:05.690171 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:04:05.690176 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:04:05.690180 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:04:05.690184 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:04:05.690215 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:04:05.799357 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:04:05.799396 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:04:05.799408 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:04:05.799415 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:04:05.799421 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:04:05.799427 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:04:05.799433 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:04:05.799439 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:04:05.799445 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:04:05.799451 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:03:14 GMT 2019-06-27 00:04:05.799457 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:04:05.799462 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:04:05.799469 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:04:05.799482 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:04:05.799516 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:04:05.806969 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:04:05.807215 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:04:05.807313 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-06-27 00:04:05.814579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:04:05.822317 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:04:05.822400 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:04:05.822424 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:04:05.822438 soap_transport_http: read buffer of 1488 bytes 2019-06-27 00:04:05.830168 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:04:05.830211 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-06-27 00:04:05.830262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:04:05.830466 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:04:05.830527 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:04:05.830611 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:04:05.830813 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:04:05.830835 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-06-27 00:04:05.837758 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:04:05.837990 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:04:05.838022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:04:05.838092 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:04:05.838122 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:04:05.838151 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:04:05.838203 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:04:05.838246 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:04:05.838298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:04:05.838358 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-06-27 00:04:05.838382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:04:05.838434 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-06-27 00:04:05.838455 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:04:05.838465 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:04:05.838506 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:04:05.838561 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:04:05.838586 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:04:05.838600 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:04:05.838628 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:04:05.838638 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:04:05.838867 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:04:05.838891 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:04:05.838975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.838991 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:04:05.839027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839092 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.839109 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839136 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:04:05.839177 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.839190 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839211 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:04:05.839241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.839312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.839343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.839387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839440 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.839455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:04:05.839504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.839554 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:04:05.839581 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839592 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:04:05.839618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839666 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.839679 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839697 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:04:05.839727 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.839739 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839755 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:04:05.839789 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.839802 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839820 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:04:05.839847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.839912 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.839941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.839953 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:04:05.839981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840029 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.840042 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:04:05.840098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.840147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:04:05.840174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:04:05.840211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840254 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.840266 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840284 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:04:05.840316 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.840328 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840346 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:04:05.840379 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.840392 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840410 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:04:05.840443 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.840454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840472 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:04:05.840497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.840566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.840594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.840638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840775 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.840815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.840850 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840869 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:04:05.840888 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:04:05.840910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:04:05.840955 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:04:05.840982 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.840993 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:04:05.841022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841081 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.841096 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841115 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:04:05.841143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.841196 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.841225 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841236 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.841263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841308 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.841319 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841337 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:04:05.841360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.841408 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:04:05.841436 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841446 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:04:05.841478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.841532 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.841571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.841613 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.841637 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841647 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.841670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841712 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.841723 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841739 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:04:05.841762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.841805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:04:05.841829 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841838 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:04:05.841861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841902 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.841914 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841930 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:04:05.841961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.841972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.841989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.842012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.842072 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:04:05.842098 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842108 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.842132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842177 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.842188 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842203 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:04:05.842224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.842263 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:04:05.842286 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842295 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:04:05.842316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842358 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.842371 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842389 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:04:05.842423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.842434 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842453 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.842475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.842528 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:04:05.842564 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842579 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.842627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842674 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.842685 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842701 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:04:05.842724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.842767 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:04:05.842791 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842801 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:04:05.842824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.842877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842893 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.842915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.842959 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:04:05.842983 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.842994 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.843018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843067 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.843079 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843096 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:04:05.843118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.843160 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:04:05.843184 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843194 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:04:05.843216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.843268 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843284 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.843307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.843349 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.843372 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843382 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.843405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843446 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.843459 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843476 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:04:05.843502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.843549 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:04:05.843577 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843588 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:04:05.843614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843663 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.843675 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843693 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:04:05.843715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.843757 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.843783 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843792 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.843815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843857 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.843868 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843885 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:04:05.843907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.843949 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:04:05.843974 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.843984 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:04:05.844007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844048 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.844066 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844083 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:04:05.844105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.844148 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.844174 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844184 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.844207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844247 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.844258 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844276 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:04:05.844298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.844340 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:04:05.844365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844374 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:04:05.844397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844437 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.844447 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844464 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:04:05.844493 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.844503 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844519 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:04:05.844542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.844590 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.844615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844624 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.844647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844687 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.844698 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844715 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:04:05.844742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.844789 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:04:05.844815 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844824 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:04:05.844848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844890 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.844901 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844917 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:04:05.844940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.844966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.844983 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.845009 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845019 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.845042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845092 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.845103 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845120 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:04:05.845142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.845183 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:04:05.845207 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845216 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:04:05.845239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845280 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:04:05.845291 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845307 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:04:05.845330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.845370 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.845396 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845407 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.845433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845474 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845485 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845549 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.845586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.845619 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845639 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:04:05.845659 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:04:05.845683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:04:05.845726 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:04:05.845751 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845763 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:04:05.845791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845837 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:04:05.845849 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845866 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:04:05.845889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.845933 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.845958 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.845968 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.845990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846028 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846038 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846107 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.846140 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.846169 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846186 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:04:05.846203 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:04:05.846224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:04:05.846265 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:04:05.846288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846299 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:04:05.846322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846363 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.846375 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846392 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:04:05.846424 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.846435 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:04:05.846482 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.846493 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846509 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:04:05.846538 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.846549 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846564 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:04:05.846593 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.846604 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846619 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:04:05.846648 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.846659 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846675 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:04:05.846704 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.846714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846730 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:04:05.846753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.846835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.846859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846869 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.846894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846935 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.846947 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.846963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:04:05.846986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.847027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:04:05.847058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847067 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:04:05.847091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847132 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.847143 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847159 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:04:05.847188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.847199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847215 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.847244 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.847256 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847273 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:04:05.847299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.847359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.847383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847393 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.847416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847465 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.847478 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:04:05.847518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.847562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:04:05.847586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847596 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:04:05.847620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.847673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:04:05.847711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.847753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.847777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847786 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.847810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847851 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.847862 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:04:05.847902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.847944 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:04:05.847969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.847978 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:04:05.848026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848076 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.848086 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848099 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:04:05.848119 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.848128 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.848158 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.848165 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848176 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:04:05.848190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.848228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.848244 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848251 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.848266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848293 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.848300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:04:05.848325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.848351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:04:05.848366 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848373 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.848388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848414 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.848421 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848431 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:04:05.848449 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.848456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848465 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:04:05.848483 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.848489 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848499 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:04:05.848517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.848524 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848534 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:04:05.848551 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.848558 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848568 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:04:05.848581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.848624 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.848639 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848645 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.848659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848685 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:04:05.848716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.848732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.848742 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.848757 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848789 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848796 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848806 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.848852 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.848884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.848912 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.848919 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848929 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:04:05.848947 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.848954 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.848963 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:04:05.848981 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.848996 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849007 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:04:05.849026 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.849033 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849043 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:04:05.849061 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:04:05.849068 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849078 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:04:05.849096 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.849103 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849112 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.849130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.849136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849146 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:04:05.849163 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.849170 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849181 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:04:05.849198 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.849205 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849215 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:04:05.849228 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.849297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849304 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.849320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849345 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.849353 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:04:05.849380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.849387 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849396 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:04:05.849413 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.849420 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849430 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:04:05.849447 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.849454 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849464 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:04:05.849477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.849515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849536 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.849550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849576 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849583 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849593 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:04:05.849606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.849621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.849631 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.849645 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849672 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849679 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849689 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.849732 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849757 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.849764 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849774 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:04:05.849792 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.849799 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849809 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:04:05.849826 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.849833 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849843 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:04:05.849860 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.849867 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849877 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:04:05.849894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.849901 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849910 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:04:05.849927 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.849934 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849943 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:04:05.849961 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.849967 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.849977 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:04:05.850000 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850007 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.850017 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:04:05.850035 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850041 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.850051 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:04:05.850069 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850075 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.850085 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:04:05.850102 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850109 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.850119 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:04:05.850132 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.850187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.850205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.850226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850251 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850258 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850268 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:04:05.850286 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.850293 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850303 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:04:05.850320 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850326 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850336 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:04:05.850354 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:04:05.850361 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850371 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.850385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.850422 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850443 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.850459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850484 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850501 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:04:05.850514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.850529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.850539 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.850553 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850581 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850589 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.850642 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850667 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.850674 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850683 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:04:05.850701 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850708 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850718 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:04:05.850739 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.850747 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850757 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:04:05.850775 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.850782 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850792 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:04:05.850809 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.850816 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850826 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:04:05.850844 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.850851 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850861 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:04:05.850878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850896 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:04:05.850913 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850920 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850930 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:04:05.850947 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.850954 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.850964 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:04:05.850981 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.850993 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.851004 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:04:05.851021 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.851028 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.851038 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:04:05.851056 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.851063 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.851072 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:04:05.851086 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.851144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.851160 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851188 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851195 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851205 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.851248 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851273 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.851281 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851291 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:04:05.851309 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.851315 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851325 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:04:05.851343 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.851350 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851359 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:04:05.851377 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.851384 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851394 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:04:05.851411 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.851418 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851428 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:04:05.851445 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.851452 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851462 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:04:05.851480 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.851486 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851496 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:04:05.851513 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.851520 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851530 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:04:05.851547 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.851554 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851564 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:04:05.851581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.851588 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851597 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:04:05.851615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.851621 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:04:05.851648 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.851655 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851665 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:04:05.851682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.851689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:04:05.851716 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.851723 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851733 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:04:05.851746 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.851831 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.851839 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:04:05.851856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.851881 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.851888 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.851898 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:04:05.851911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.851927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.851938 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.851953 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.851959 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.851973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852004 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.852012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852022 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:04:05.852036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.852061 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:04:05.852076 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852082 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:04:05.852096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852121 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.852128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852138 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:04:05.852156 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.852162 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852172 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:04:05.852189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.852195 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852205 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:04:05.852222 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:04:05.852229 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852239 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:04:05.852252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.852290 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:04:05.852305 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852311 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.852325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852350 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:04:05.852357 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852367 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:04:05.852380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.852406 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:04:05.852419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:04:05.852446 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852453 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:04:05.852463 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852476 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:04:05.852492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.852506 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852532 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.852539 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852549 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:04:05.852566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.852573 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852584 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:04:05.852601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.852607 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852617 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:04:05.852635 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:04:05.852642 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852652 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:04:05.852669 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.852676 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852686 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:04:05.852703 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.852710 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852720 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:04:05.852737 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.852744 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852754 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:04:05.852771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.852778 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852788 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:04:05.852805 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.852812 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852822 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:04:05.852838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.852845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:04:05.852868 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:04:05.852917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.852934 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852941 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:04:05.852957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.852982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.852997 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:04:05.853021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.853047 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.853062 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853069 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.853083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853108 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:04:05.853114 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853124 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:04:05.853138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.853163 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:04:05.853176 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:04:05.853203 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:04:05.853210 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:04:05.853220 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:04:05.853238 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:04:05.853244 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:04:05.853254 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:04:05.853271 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:04:05.853278 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:04:05.853288 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:04:05.853301 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:04:05.853326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.853341 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853347 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.853362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.853395 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853405 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:04:05.853422 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.853429 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853439 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:04:05.853457 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.853463 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853473 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:04:05.853487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.853519 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853534 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853540 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.853554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853579 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853586 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853596 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:04:05.853610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.853625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.853635 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.853648 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853675 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853682 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853692 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.853735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853761 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.853769 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853779 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:04:05.853796 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.853803 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853814 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:04:05.853831 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.853838 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853848 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:04:05.853865 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.853872 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853882 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:04:05.853899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.853906 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853915 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:04:05.853933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.853940 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853950 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:04:05.853967 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.853975 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.853985 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:04:05.854008 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.854015 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.854026 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:04:05.854043 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.854050 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.854060 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:04:05.854074 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.854120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.854137 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854144 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:04:05.854159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854184 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.854192 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854202 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:04:05.854220 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.854226 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854236 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:04:05.854254 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.854260 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854270 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:04:05.854288 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.854294 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854304 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:04:05.854322 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.854328 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854338 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:04:05.854351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.854394 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.854409 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854415 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.854429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854453 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854460 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.854520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.854538 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854549 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:04:05.854559 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:04:05.854571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:04:05.854595 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:04:05.854610 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854616 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:04:05.854630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854655 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.854662 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854672 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:04:05.854685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.854710 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.854725 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854731 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.854745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854769 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:04:05.854776 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854787 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:04:05.854800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.854824 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:04:05.854839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854845 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:04:05.854860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.854892 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:04:05.854915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.854940 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.854955 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.854961 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.854975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855006 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855014 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855024 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:04:05.855037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.855063 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:04:05.855076 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855104 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855111 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855121 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.855164 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855190 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855199 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855208 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:04:05.855226 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855233 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855242 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:04:05.855260 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855267 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855276 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:04:05.855293 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855300 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855310 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:04:05.855327 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855334 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855344 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:04:05.855361 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:04:05.855368 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855378 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:04:05.855396 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:04:05.855403 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855413 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:04:05.855430 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:04:05.855437 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855447 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:04:05.855465 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:04:05.855472 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855482 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:04:05.855499 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855506 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855516 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:04:05.855533 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855540 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855550 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:04:05.855567 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855574 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855583 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:04:05.855601 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855607 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855617 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:04:05.855630 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.855693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.855711 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855718 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:04:05.855732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855758 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.855765 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855775 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:04:05.855788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.855813 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.855828 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855834 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.855849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855874 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.855881 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855891 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:04:05.855904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.855930 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:04:05.855944 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855951 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.855964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.855994 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856002 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856013 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:04:05.856031 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.856038 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856048 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:04:05.856066 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.856073 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856083 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:04:05.856100 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856107 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856117 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:04:05.856130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.856167 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856182 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856188 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.856203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856228 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856236 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856245 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:04:05.856259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.856284 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.856298 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856327 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856334 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856344 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.856388 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.856420 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856430 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:04:05.856448 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.856454 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:04:05.856481 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856488 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856498 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:04:05.856516 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.856522 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856532 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:04:05.856550 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856557 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856567 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:04:05.856584 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856591 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856600 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:04:05.856618 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:04:05.856624 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856634 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:04:05.856647 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.856686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.856703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856709 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:04:05.856723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856747 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.856755 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856764 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:04:05.856782 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856789 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856799 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:04:05.856816 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856823 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856833 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:04:05.856850 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.856857 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856866 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:04:05.856884 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856891 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856900 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:04:05.856917 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856924 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856934 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:04:05.856950 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856957 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.856967 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:04:05.856984 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.856996 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857007 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:04:05.857020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.857073 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.857089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857096 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:04:05.857110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857135 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:04:05.857142 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:04:05.857165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.857191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:04:05.857207 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:04:05.857214 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:04:05.857226 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:04:05.857241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857248 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:04:05.857261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.857305 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:04:05.857322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.857332 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:04:05.857342 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:04:05.857359 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.857367 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:04:05.857431 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:04:05.857448 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:04:05.857455 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:04:05.857465 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:04:05.857482 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.857489 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.857499 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.857517 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.857523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.857534 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.857550 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.857557 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.857567 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.857584 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.857591 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:04:05.857601 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.857617 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:04:05.857624 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:04:05.857634 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:04:05.857651 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:04:05.857657 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:04:05.857667 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:04:05.857684 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.857690 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.857700 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.857717 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:04:05.857724 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:04:05.857734 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:04:05.857750 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.857757 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:04:05.857767 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.857784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.857791 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:04:05.857801 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.857817 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:04:05.857823 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:04:05.857833 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:04:05.857850 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:04:05.857888 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.857917 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:04:05.857945 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.857973 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:04:05.858006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.858033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:04:05.858060 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.858087 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:04:05.858114 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.858140 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:04:05.858167 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:04:05.858193 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:04:05.858219 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:04:05.858246 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:04:05.858273 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:04:05.858300 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:04:05.858327 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.858353 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:04:05.858380 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.858406 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:04:05.858432 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.858458 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:04:05.858484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.858511 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:04:05.858537 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.858564 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:04:05.858591 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.858616 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:04:05.858643 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.858669 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:04:05.858696 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.858723 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:04:05.858749 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.858775 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:04:05.858802 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.858831 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:04:05.858858 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.858885 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:04:05.858912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.858939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.858965 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.858996 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.859024 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.859051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.859077 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.859103 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:04:05.859130 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:04:05.859156 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:04:05.859183 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.859209 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:04:05.859236 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.859262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.859289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.859316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:04:05.859343 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.859369 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:04:05.859397 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.859423 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:04:05.859450 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.859477 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:04:05.859503 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.859530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:04:05.859556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.859585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:04:05.859612 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859631 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859657 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:04:05.859683 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859700 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859717 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859743 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:04:05.859769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:04:05.859872 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859898 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.859924 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859950 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.859976 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.859999 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860028 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.860055 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860073 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860100 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.860127 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860153 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.860179 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860205 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:04:05.860231 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860257 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.860283 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860309 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.860335 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860379 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:04:05.860405 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860431 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.860457 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860483 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:04:05.860510 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860536 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:04:05.860562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.860718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860734 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860751 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860776 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.860802 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860829 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.860855 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.860941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.860996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.861066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.861169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861186 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.861273 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861299 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.861328 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861346 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861379 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861407 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:04:05.861434 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861460 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:04:05.861486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861503 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861520 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861546 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.861572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:04:05.861692 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861718 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:04:05.861743 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861770 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.861796 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861822 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.861849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861866 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861883 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.861952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.861992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:04:05.862130 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862147 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862173 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:04:05.862199 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862216 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862232 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862258 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:04:05.862284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862335 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:04:05.862386 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862412 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.862438 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862464 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.862490 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862507 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862534 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.862560 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862577 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862603 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.862629 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862655 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.862682 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862708 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:04:05.862734 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862761 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.862787 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862813 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:04:05.862839 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862856 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:04:05.862909 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862935 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.862961 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.862992 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:04:05.863019 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863046 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:04:05.863072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863198 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.863224 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863241 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863284 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.863312 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863338 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.863365 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863382 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863399 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863425 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.863451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:04:05.863571 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863588 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863621 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.863674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863707 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863750 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.863777 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863804 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:04:05.863830 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863847 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863865 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863882 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863908 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:04:05.863934 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.863960 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:04:05.863991 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864011 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864028 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.864080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:04:05.864200 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864227 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:04:05.864253 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864279 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:04:05.864305 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864331 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:04:05.864357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864374 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864391 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864435 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.864461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:04:05.864605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:04:05.864633 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.864693 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.864744 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.864793 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.864841 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.864890 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:04:05.864939 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:04:05.864991 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:04:05.865048 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.865096 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.865145 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.865192 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.865240 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.865288 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.865337 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.865384 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.865432 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.865481 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.865531 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.865580 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.865631 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.865686 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.865742 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.865790 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:04:05.865837 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.865885 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.865933 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.865983 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.866038 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.866093 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.866140 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.866190 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.866247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.866296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.866345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.866394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.866441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.866492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:04:05.866541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:04:05.866589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:04:05.866637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.866684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.866733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.866852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.866899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.866947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.867001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.867049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.867097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.867146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.867195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.867245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.867294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.867347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.867399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.867447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:04:05.867494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.867541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.867588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.867636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.867684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.867736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.867782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.867831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.867888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.867937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.867986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.868040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.868087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.868135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:04:05.868183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:04:05.868232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:04:05.868280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.868327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.868376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.868423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.868470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.868519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.868567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.868613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.868661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.868709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.868759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.868808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.868856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.868908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.868960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.869012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:04:05.869059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.869106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.869153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.869202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.869252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.869307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.869354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.869403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.869459 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:04:05.869486 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.869548 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.869604 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.869660 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.869717 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.869771 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:04:05.869825 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:04:05.869879 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:04:05.869934 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.869993 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.870049 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.870105 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.870160 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.870215 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.870269 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.870323 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.870378 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.870433 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.870489 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.870544 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.870599 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.870653 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.870707 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.870762 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:04:05.870816 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.870872 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.870940 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.871002 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.871057 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.871111 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.871166 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.871221 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.871285 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:04:05.871310 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.871365 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.871420 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.871475 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.871529 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.871584 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:04:05.871638 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:04:05.871693 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:04:05.871747 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.871803 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.871857 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.871911 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.871966 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.872101 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.872157 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.872212 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.872267 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.872322 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.872377 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.872432 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.872486 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.872542 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.872596 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.872650 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:04:05.872704 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.872759 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.872813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.872868 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.872923 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.872977 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.873037 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.873092 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.873155 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:04:05.873178 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.873227 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.873277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.873325 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.873374 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.873423 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:04:05.873471 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:04:05.873519 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:04:05.873567 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.873615 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.873663 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.873712 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.873760 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.873810 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.873858 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.873906 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.873954 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.874008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.874057 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.874106 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.874154 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.874203 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.874252 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.874300 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:04:05.874349 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.874397 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.874444 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.874493 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.874541 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.874590 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.874638 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.874687 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.874743 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:04:05.874765 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.874817 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.874867 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.874917 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.874967 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.875023 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:04:05.875074 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:04:05.875124 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:04:05.875175 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.875226 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.875276 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.875326 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.875376 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.875427 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.875478 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.875528 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.875579 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.875631 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.875681 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.875733 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.875783 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.875833 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.875883 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.875933 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:04:05.875983 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.876040 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.876092 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.876142 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.876192 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.876243 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.876294 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.876344 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.876399 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:04:05.876417 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:04:05.876448 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:04:05.876476 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:04:05.876502 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:04:05.876529 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:04:05.876551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.876573 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.876584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.876597 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.876607 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.876618 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:04:05.876629 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:04:05.876639 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:04:05.876649 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.876659 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.876669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.876679 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.876689 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.876700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.876710 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.876720 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.876730 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.876740 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.876751 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.876761 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.876770 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.876779 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.876788 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.876798 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:04:05.876808 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.876818 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.876828 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.876839 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.876849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.876858 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.876867 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.876877 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.876887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.876897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.876905 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.876915 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.876923 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.876933 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:04:05.876942 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:04:05.876950 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:04:05.876959 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.876967 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.876975 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.876983 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.876997 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877006 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.877014 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.877023 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.877031 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.877039 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.877064 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.877072 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.877081 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.877089 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:04:05.877097 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.877106 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.877113 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.877122 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.877130 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.877139 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.877147 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.877155 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.877163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.877174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.877184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.877194 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.877202 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.877210 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:04:05.877219 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:04:05.877227 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:04:05.877234 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.877242 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.877250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.877258 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.877266 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877273 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.877281 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.877289 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.877297 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.877305 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877321 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.877330 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.877338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.877346 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.877355 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:04:05.877363 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.877371 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.877379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.877386 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.877394 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.877402 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.877409 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.877417 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.877425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:04:05.877434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.877442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:04:05.877450 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:04:05.877459 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:04:05.877467 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:04:05.877475 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:04:05.877483 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:04:05.877491 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:04:05.877499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:04:05.877507 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:04:05.877514 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:04:05.877524 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877533 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.877541 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:04:05.877548 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:04:05.877555 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:04:05.877564 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:04:05.877579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:04:05.877587 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:04:05.877595 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:04:05.877603 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:04:05.877684 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:04:05.877692 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:04:05.877700 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:04:05.877708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:04:05.877716 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:04:05.877723 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:04:05.877731 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:04:05.877739 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:04:05.877747 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:04:05.877834 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:04:05.877845 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:04:05.877850 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:04:05.877856 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:04:05.877862 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:04:05.877867 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:04:05.877871 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:04:05.877881 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:04:05.877890 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:04:05.877932 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.877940 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:04:05.877954 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:04:05.877975 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:04:05.877982 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:04:05.877992 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:04:05.877996 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:04:05.878003 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:04:05.878014 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:04:05.878020 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:04:05.878026 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:04:05.878039 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.878047 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:04:05.878052 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:04:05.878077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.878087 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:04:05.878092 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.878116 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:04:05.878122 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:04:05.878126 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:04:05.878130 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:04:05.878134 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:04:05.878138 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:04:05.878143 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:04:05.878148 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:04:05.878154 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:04:05.878165 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:04:05.878171 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:04:05.878175 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:04:05.878182 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.878187 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:04:05.878192 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:04:05.878215 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:04:05.878222 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.878227 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.878234 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.878238 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:04:05.878249 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:04:05.878257 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:04:05.878262 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:04:05.878267 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:04:05.878274 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199395" 2019-06-27 00:04:05.878281 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:04:05.878285 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:04:05.878290 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:04:05.878296 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:04:05.878301 wsdl: in serializeType: returning: 199395 2019-06-27 00:04:05.878307 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:04:05.878314 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:04:05.878319 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:04:05.878323 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:04:05.878328 wsdl: in serializeType: returning: 199395 2019-06-27 00:04:05.878332 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199395 2019-06-27 00:04:05.878346 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199395 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:04:05.878351 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:04:05.878357 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3665"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:04:05.878371 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:04:05.878377 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199395 2019-06-27 00:04:05.878388 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:04:05.878467 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:04:05.878402 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:04:05.878414 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:04:05.878420 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:04:05.878425 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:04:05.878429 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:04:05.878436 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:04:05.878446 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:04:05.878455 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:04:05.878461 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:04:05.878473 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:04:05.878484 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:04:05.878492 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:04:05.886533 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:04:05.886560 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:04:05.886575 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:04:05.886582 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:04:05.886589 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:04:05.886594 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:04:05.886598 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:04:05.886602 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:04:05.886607 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:04:05.886645 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:04:06.025039 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:04:06.025079 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:04:06.025086 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:04:06.025091 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:04:06.025097 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:04:06.025102 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:04:06.025109 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:04:06.025114 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:04:06.025120 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:04:06.025126 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:03:14 GMT 2019-06-27 00:04:06.025132 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:04:06.025138 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:04:06.025144 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:04:06.025156 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:04:06.025189 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:04:06.025201 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:04:06.025212 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:04:06.025217 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:04:06.025222 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:04:06.025265 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:04:06.025278 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:04:06.025285 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:04:06.025310 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:04:06.025317 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:03:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:04:06.025352 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:04:06.025362 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:04:06.025387 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:04:06.025394 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:04:06.025498 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:04:06.025598 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:04:06.025605 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:04:06.025613 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:04:06.025625 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:04:06.025650 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:04:06.025707 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:04:06.025732 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:04:06.025744 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:04:06.025752 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:04:06.025757 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:04:06.025763 nusoap_client: detail =