Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 51.00/54.01Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700117R2S K03 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1966
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:35:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:36:04.422071 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:36:04.422132 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:04.422148 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "168009" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:36:04.422165 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:04.422176 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:36:04.422185 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:36:04.422201 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:36:04.422210 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:04.422216 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:04.422227 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:04.422236 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:36:04.422248 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:36:04.422254 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:36:04.422259 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:36:04.422264 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:36:04.422268 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:36:04.422280 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:36:04.422296 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:36:04.422311 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:36:04.422317 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:36:04.422323 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:36:04.422333 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:36:04.422343 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:36:04.430296 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:36:04.430322 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:36:04.430336 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:36:04.430343 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:36:04.430357 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:36:04.430362 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:36:04.430367 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:36:04.430412 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:36:04.464833 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:36:04.464866 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:36:04.464873 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:36:04.464880 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:36:04.464886 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:36:04.464891 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:36:04.464897 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:36:04.464903 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:36:04.464909 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:36:04.464915 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:35:52 GMT 2019-04-25 00:36:04.464920 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:36:04.464925 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:36:04.464932 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:36:04.464944 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:36:04.464979 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:36:04.472669 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:04.472727 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:04.480280 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 00:36:04.480564 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:36:04.480605 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:36:04.480681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:36:04.480726 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:04.480759 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:36:04.488126 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:36:04.488166 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:36:04.488284 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:36:04.488613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:36:04.488679 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:04.488728 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 00:36:04.488800 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:04.488856 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:04.488891 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 00:36:04.495844 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:36:04.496005 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:04.496065 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:36:04.496282 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:36:04.496536 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:04.496641 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:04.496727 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:04.496759 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:04.496811 soap_transport_http: read buffer of 1959 bytes 2019-04-25 00:36:04.496824 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:36:04.496829 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:36:04.496937 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:36:04.496974 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:36:04.496988 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:36:04.496996 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:36:04.497012 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:36:04.497017 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:36:04.497178 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:36:04.497194 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:36:04.497240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:36:04.497269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497315 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.497324 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497339 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:36:04.497362 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.497369 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497380 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:36:04.497396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.497437 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.497453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.497477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497506 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.497514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:36:04.497538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.497566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:36:04.497582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497589 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:36:04.497603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497629 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.497636 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497646 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:36:04.497665 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.497672 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497682 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:36:04.497700 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.497707 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497717 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:36:04.497730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.497764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.497779 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497786 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:36:04.497803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497828 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.497835 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497845 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:36:04.497859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.497885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:36:04.497900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:36:04.497921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.497953 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:36:04.497981 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.497988 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.497997 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:36:04.498015 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.498022 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498032 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:36:04.498050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.498057 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498066 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:04.498079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.498117 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.498132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.498153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.498246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.498262 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:04.498291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:36:04.498303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:36:04.498328 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:36:04.498344 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498350 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:36:04.498368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498394 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.498402 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498412 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:04.498425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.498451 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.498466 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498472 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.498487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498511 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.498519 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498529 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:36:04.498542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.498567 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:36:04.498583 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498589 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:36:04.498604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498628 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.498635 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498645 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.498658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.498683 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.498698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498705 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.498718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498744 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.498751 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498761 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:36:04.498774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.498799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:36:04.498814 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498821 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:36:04.498835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498859 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.498866 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498876 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:36:04.498894 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.498901 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498911 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.498923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.498952 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:36:04.498968 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.498974 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.498987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499012 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.499019 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499028 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:36:04.499042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.499067 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:36:04.499082 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499088 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:36:04.499102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499126 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.499133 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499143 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:36:04.499162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.499169 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499180 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.499193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.499222 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:36:04.499237 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499244 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.499262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499293 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.499310 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499321 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:36:04.499334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.499360 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:36:04.499375 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499381 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:36:04.499395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.499426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499436 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.499449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.499474 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:36:04.499490 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499496 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.499510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499535 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.499542 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499552 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:36:04.499565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.499590 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:36:04.499605 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499611 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:36:04.499625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.499656 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499665 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.499678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.499703 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.499718 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499724 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.499738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499762 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.499769 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499779 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:36:04.499801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.499826 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:36:04.499841 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499847 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:36:04.499861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499886 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.499894 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499903 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:36:04.499916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.499941 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.499956 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.499962 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.499976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500000 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.500008 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500018 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:36:04.500031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.500055 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:36:04.500070 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500077 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:36:04.500090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500115 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.500122 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500131 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:36:04.500144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.500169 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.500183 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500190 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.500204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500229 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.500236 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500246 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:36:04.500259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.500290 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:36:04.500306 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500312 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:36:04.500325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500350 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.500357 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500367 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:36:04.500385 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.500392 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500401 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:36:04.500414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.500444 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.500460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500466 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.500480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500506 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.500513 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500523 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:36:04.500535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.500561 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:36:04.500576 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500582 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:36:04.500596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500620 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.500626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:04.500649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.500674 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.500689 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500695 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.500709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500733 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.500741 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500750 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:36:04.500764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.500789 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:04.500804 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500810 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:36:04.500824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500848 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:36:04.500855 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500865 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:36:04.500878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.500903 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.500918 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500925 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.500938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500962 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500968 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.500982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501007 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.501028 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.501044 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501055 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:04.501066 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:36:04.501078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:36:04.501102 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:36:04.501117 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501125 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:36:04.501138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501163 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:36:04.501170 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501180 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:36:04.501193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.501219 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.501234 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501241 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.501254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501283 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501290 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.501349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.501365 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501376 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:04.501386 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:36:04.501398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:36:04.501422 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:36:04.501437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501444 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:36:04.501464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.501496 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501506 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:36:04.501524 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.501531 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:36:04.501559 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.501566 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501576 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:36:04.501593 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.501601 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501610 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:36:04.501628 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.501635 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501645 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:36:04.501662 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.501669 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501678 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:36:04.501696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.501703 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501712 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:04.501725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.501774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.501797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501803 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.501817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501843 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.501850 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:36:04.501873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.501898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:36:04.501914 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501920 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:36:04.501934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501958 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.501965 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.501975 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:36:04.501993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502009 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.502027 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502034 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502043 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:36:04.502056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.502089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.502104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502110 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.502124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502149 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502157 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:36:04.502179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.502206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:36:04.502221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502227 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:36:04.502241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502265 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502280 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:04.502305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.502330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.502346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502352 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.502366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502391 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502398 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502408 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:36:04.502421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.502447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:04.502462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:36:04.502482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502506 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502513 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502523 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:36:04.502541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502548 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502558 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.502576 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502584 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502594 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:36:04.502607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.502639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.502654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502660 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.502675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502699 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502706 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:36:04.502729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.502754 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:04.502769 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502776 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.502789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502814 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.502821 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502830 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:36:04.502848 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502855 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502865 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:36:04.502882 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.502889 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502899 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:04.502916 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.502923 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502933 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:36:04.502950 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.502957 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.502967 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:36:04.502980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.503021 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.503036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503042 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.503056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503081 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503088 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503098 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:36:04.503110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.503135 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.503149 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503179 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503186 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503196 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503210 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.503241 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503266 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.503278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.503308 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.503315 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503325 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:36:04.503343 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.503350 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503359 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:36:04.503377 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.503384 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503393 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:36:04.503411 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.503418 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503428 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:36:04.503446 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:36:04.503458 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503468 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:36:04.503486 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.503492 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503502 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.503519 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.503526 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503536 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:04.503553 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.503560 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503570 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:36:04.503587 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.503594 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503604 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:36:04.503617 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.503685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.503707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503731 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.503738 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503748 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:36:04.503766 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.503773 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503783 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:36:04.503800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.503807 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503817 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:36:04.503835 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.503841 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503851 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:36:04.503864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.503900 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.503916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503922 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.503966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.503994 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504002 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504012 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:36:04.504026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.504052 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.504065 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504093 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.504153 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504179 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.504186 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504196 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:36:04.504214 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.504221 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504231 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:36:04.504249 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.504256 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504265 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:36:04.504289 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.504296 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504307 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:36:04.504325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.504332 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504341 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:36:04.504359 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.504366 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504375 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:36:04.504393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.504400 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504409 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:04.504427 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.504433 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504443 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:36:04.504460 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.504467 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504477 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:36:04.504521 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.504529 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504540 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:36:04.504558 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.504565 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504575 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:36:04.504588 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.504643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.504661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504668 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.504683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504708 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.504715 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504725 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:36:04.504743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.504750 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:04.504777 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.504792 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504802 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:36:04.504820 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:04.504827 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504836 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.504849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.504886 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.504901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.504922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504947 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.504954 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504963 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:36:04.504976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.504991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.505001 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.505015 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505043 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505050 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505060 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505074 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.505104 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505130 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.505137 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505147 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:36:04.505165 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.505172 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505181 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:36:04.505202 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.505209 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505219 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:36:04.505237 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.505244 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505253 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:36:04.505271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.505284 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505295 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:36:04.505314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.505321 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:36:04.505348 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.505355 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:04.505384 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.505390 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505400 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:36:04.505418 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.505424 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505434 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:36:04.505452 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505463 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505472 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:36:04.505490 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.505497 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505507 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:36:04.505525 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.505532 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505541 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:36:04.505554 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.505613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.505634 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505662 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505670 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505680 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505693 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.505766 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505801 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.505809 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505819 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:36:04.505837 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.505844 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505854 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:36:04.505872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.505879 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505893 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:36:04.505912 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.505919 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505929 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:36:04.505968 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.505976 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.505986 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:36:04.506005 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.506012 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506022 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:36:04.506040 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.506047 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506056 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:36:04.506074 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.506081 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506091 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:36:04.506109 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.506115 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506125 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:36:04.506143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.506149 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506159 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:36:04.506214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.506224 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506237 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:36:04.506257 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.506264 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506279 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:36:04.506307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.506314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506324 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:04.506342 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.506349 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506359 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:36:04.506399 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.506487 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506494 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:36:04.506515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506542 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.506549 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506559 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:36:04.506573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.506599 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506614 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506620 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.506634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506659 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.506667 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506676 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:36:04.506690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.506715 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:36:04.506730 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506736 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:36:04.506755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506781 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.506788 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506798 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:04.506816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.506823 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506832 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:36:04.506850 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.506857 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506866 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:36:04.506884 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:04.506891 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506900 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:36:04.506913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.506951 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:36:04.506966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.506972 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.506990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507016 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:04.507023 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507033 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:36:04.507046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.507071 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:36:04.507084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:04.507111 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507118 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:04.507128 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507141 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:04.507157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.507171 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507196 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.507204 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507213 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:36:04.507231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.507238 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507248 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:36:04.507265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.507278 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507289 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:36:04.507307 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:36:04.507314 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507328 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:36:04.507347 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.507354 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507363 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:36:04.507381 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.507388 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507397 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:36:04.507415 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.507422 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507431 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:04.507449 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.507463 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507472 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:36:04.507490 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.507496 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507506 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:36:04.507524 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.507531 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507540 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:04.507553 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:04.507603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.507621 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507628 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:36:04.507647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507672 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.507680 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:04.507703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.507727 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.507743 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507749 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.507762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507795 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:36:04.507802 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507816 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:36:04.507830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.507845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.507855 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:36:04.507868 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:04.507895 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:04.507902 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:04.507911 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:36:04.507929 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:36:04.507936 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:04.507945 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:36:04.507963 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:04.507970 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:04.507979 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:36:04.507992 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:04.508017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.508033 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508039 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.508057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.508091 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508101 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:04.508119 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508126 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508136 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:36:04.508153 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508160 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508170 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:36:04.508183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.508216 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508231 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508238 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.508252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508282 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508289 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508300 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:36:04.508313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.508339 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.508353 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508385 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508392 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508402 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508415 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.508446 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508471 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508479 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508488 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:36:04.508507 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508513 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508523 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:36:04.508541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.508548 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508557 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:36:04.508575 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508582 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508591 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:36:04.508609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.508616 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508625 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:36:04.508643 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508650 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508660 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:36:04.508677 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.508684 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508699 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:36:04.508718 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508725 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508735 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:36:04.508753 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508760 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508770 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:36:04.508783 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.508829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.508847 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508853 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:36:04.508872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508897 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.508905 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508915 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:36:04.508933 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.508940 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508950 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:36:04.508968 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.508975 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.508985 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:04.509002 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.509009 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509018 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:36:04.509036 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.509043 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509052 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:36:04.509065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.509107 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.509122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.509146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509171 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509178 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509215 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.509236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.509252 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509263 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:04.509278 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:36:04.509291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:36:04.509316 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:36:04.509332 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509338 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:36:04.509352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509377 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.509384 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509394 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:36:04.509407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.509432 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.509447 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509453 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.509471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509496 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:36:04.509503 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509513 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:36:04.509526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.509551 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:36:04.509566 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509572 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:36:04.509585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509610 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.509617 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509627 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:04.509639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.509664 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.509679 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509686 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.509699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509728 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509736 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509746 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:36:04.509759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.509774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.509784 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:36:04.509802 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509830 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509837 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509847 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509860 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.509891 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509916 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.509924 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509934 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:36:04.509952 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.509958 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.509968 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:36:04.509986 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.509992 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510002 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:36:04.510019 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510026 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510040 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:36:04.510058 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510065 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510075 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:36:04.510093 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:36:04.510099 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510109 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:36:04.510126 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:36:04.510133 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510143 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:36:04.510160 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:36:04.510167 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510177 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:36:04.510195 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:04.510202 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510211 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:36:04.510228 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510235 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510245 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:36:04.510262 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510269 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510288 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:36:04.510310 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510317 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510327 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:36:04.510344 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510351 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510361 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:36:04.510373 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.510436 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.510454 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510461 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:36:04.510480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510509 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510516 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510526 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:36:04.510539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.510565 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.510580 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510586 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.510600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510625 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.510632 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510642 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:36:04.510655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.510680 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:36:04.510695 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510701 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.510715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510740 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510747 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510756 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:36:04.510774 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.510781 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510797 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:36:04.510815 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.510822 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510836 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:04.510854 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.510861 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510871 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:36:04.510884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.510920 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.510936 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510942 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.510956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510981 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.510988 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.510998 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:36:04.511011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.511037 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.511050 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511083 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511091 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511101 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.511149 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511174 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.511181 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511191 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:04.511208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.511215 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511225 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:04.511243 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511250 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511259 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:36:04.511282 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.511289 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511300 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:36:04.511317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:04.511352 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511359 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511369 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:36:04.511387 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:36:04.511394 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511403 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:36:04.511416 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.511462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.511479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511485 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:36:04.511499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511523 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.511530 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511540 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:36:04.511558 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511565 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511575 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:36:04.511592 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511599 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511609 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:36:04.511627 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.511634 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511647 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:36:04.511666 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511673 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511682 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:36:04.511700 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511707 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511716 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:36:04.511734 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511741 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511751 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:36:04.511768 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.511775 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511785 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:36:04.511798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.511858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.511874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511881 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:36:04.511895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511920 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:04.511928 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:36:04.511951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.511970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.511980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:36:04.511997 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:04.512004 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:36:04.512015 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:36:04.512032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.512038 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:36:04.512052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.512075 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.512095 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:04.512111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.512122 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:04.512132 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:36:04.512150 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.512169 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:36:04.512180 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:36:04.512197 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:04.512203 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:36:04.512372 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:36:04.512393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.512400 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.512410 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.512428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.512435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.512445 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.512462 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.512469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.512478 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.512495 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.512502 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:36:04.512512 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.512529 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:04.512535 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:36:04.512545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:04.512562 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:36:04.512568 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:36:04.512578 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:36:04.512595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.512601 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.512611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.512628 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:36:04.512634 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:36:04.512644 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:36:04.512661 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.512667 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:36:04.512677 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.512694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.512701 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:04.512710 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.512726 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:04.512733 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:36:04.512750 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:36:04.512764 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:36:04.512808 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.512837 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:36:04.512864 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.512891 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:36:04.512918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.512945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:36:04.512972 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.512999 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:36:04.513026 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.513052 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:36:04.513078 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:36:04.513105 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:36:04.513131 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:36:04.513158 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:36:04.513184 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:36:04.513210 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:36:04.513238 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.513264 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:36:04.513297 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.513329 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:36:04.513356 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.513382 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:36:04.513408 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.513435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:36:04.513461 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.513493 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:04.513520 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.513546 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:36:04.513572 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.513599 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:36:04.513625 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.513653 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:36:04.513680 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.513706 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:36:04.513733 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.513761 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:04.513788 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.513819 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:04.513847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.513873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.513900 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.513927 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.513953 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.513980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.514006 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.514032 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:36:04.514059 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:36:04.514085 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:36:04.514111 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.514137 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:36:04.514164 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.514190 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.514221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.514247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:36:04.514278 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.514305 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:36:04.514333 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.514359 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:36:04.514385 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.514412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:36:04.514439 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.514465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:04.514492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.514520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:36:04.514548 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514566 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514592 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:04.514618 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514636 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514653 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514679 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:04.514706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:04.514813 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514839 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.514865 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514891 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.514916 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514938 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.514966 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.514992 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515010 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515037 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.515063 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515089 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.515116 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515142 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:04.515168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515194 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.515220 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515246 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.515277 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515321 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:04.515347 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515373 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.515399 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515425 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:04.515451 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515477 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:04.515503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515573 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.515664 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515681 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515697 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515723 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.515750 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515776 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.515806 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515841 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515867 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.515893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.515987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.516013 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516031 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.516116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516133 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516167 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.516219 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516245 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.516281 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516301 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516318 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:04.516390 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516416 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:36:04.516442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516459 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516502 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.516528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:04.516648 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516674 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:36:04.516700 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516727 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.516753 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516779 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.516805 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516857 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516883 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.516910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.516985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:36:04.517177 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517194 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517220 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:04.517246 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517263 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517285 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517312 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:04.517338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:04.517441 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517474 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.517500 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517526 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.517553 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517570 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517595 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.517622 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517639 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517664 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.517691 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517722 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.517749 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517775 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:04.517801 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517827 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.517853 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517879 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:04.517905 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517923 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.517949 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:04.517975 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518002 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.518028 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518054 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:04.518080 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518107 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:04.518133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.518293 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518320 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518337 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.518390 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518421 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.518448 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518465 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518508 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.518534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:04.518654 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518671 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518688 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.518830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518866 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518914 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.518940 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.518966 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:04.518993 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519011 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519029 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519046 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519072 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:04.519105 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519137 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:36:04.519163 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.519251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:04.519381 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519407 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:36:04.519434 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519460 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:04.519486 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519513 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:04.519539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519574 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519591 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.519643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:04.519795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:36:04.519823 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.519894 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.519945 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.519994 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.520040 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.520088 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:04.520136 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:36:04.520184 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:04.520247 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.520301 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.520350 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.520396 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.520443 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.520490 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.520537 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.520583 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.520630 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.520678 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.520727 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.520775 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.520839 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.520893 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.520955 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.521003 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:04.521049 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.521096 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.521142 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.521190 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.521238 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.521313 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.521360 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.521408 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.521464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.521511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.521559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.521642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.521693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.521755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:04.521805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:36:04.521857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:04.521908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.521955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.522002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.522048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.522095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.522339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.522388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.522436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.522483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.522530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.522578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.522630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.522678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.522729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.522780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.522827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:04.522873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.522919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.522965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.523013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.523061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.523111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.523158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.523206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.523262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.523316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.523364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.523411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.523457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.523505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:04.523552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:36:04.523605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:04.523652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.523698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.523752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.523798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.523844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.523891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.523938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.523984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.524031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.524079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.524127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.524175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.524223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.524279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.524332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.524378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:04.524424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.524470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.524517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.524565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.524619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.524673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.524720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.524768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.524822 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:36:04.524850 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.524910 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.524965 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.525018 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.525075 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.525130 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:04.525182 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:36:04.525234 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:04.525296 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.525350 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.525402 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.525455 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.525508 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.525561 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.525614 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.525666 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.525719 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.525773 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.525826 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.525879 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.525932 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.525984 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.526038 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.526090 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:04.526143 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.526196 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.526282 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.526337 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.526389 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.526442 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.526495 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.526547 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.526607 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:36:04.526632 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.526686 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.526740 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.526801 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.526854 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.526908 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:04.526960 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:36:04.527014 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:04.527066 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.527120 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.527172 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.527225 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.527282 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.527336 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.527407 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.527652 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.527706 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.527765 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.527819 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.527872 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.527925 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.527979 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.528031 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.528084 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:04.528137 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.528191 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.528244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.528302 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.528356 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.528409 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.528463 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.528516 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.528576 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:36:04.528599 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.528647 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.528695 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.528743 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.528795 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.528843 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:04.528890 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:36:04.528937 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:04.528984 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.529032 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.529079 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.529127 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.529175 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.529223 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.529270 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.529324 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.529371 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.529420 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.529467 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.529515 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.529562 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.529610 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.529658 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.529705 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:04.529759 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.529810 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.529857 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.529904 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.529951 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.529998 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.530046 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.530112 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.530168 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:36:04.530189 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.530244 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.530306 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.530365 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.530416 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.530465 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:04.530514 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:36:04.530572 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:04.530623 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.530673 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.530722 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.530778 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.530829 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.530878 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.530933 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.530983 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.531032 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.531083 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.531133 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.531182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.531232 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.531287 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.531337 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.531387 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:04.531436 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.531493 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.531543 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.531592 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.531641 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.531690 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.531798 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.531850 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.531902 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:36:04.531920 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:36:04.531950 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:36:04.531977 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:36:04.532004 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:36:04.532030 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:36:04.532050 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.532066 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.532076 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.532087 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.532096 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.532105 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:36:04.532114 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:36:04.532122 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:36:04.532130 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.532139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.532147 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.532156 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.532164 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532173 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.532182 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.532190 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.532198 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.532206 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532220 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532228 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.532237 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.532245 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.532254 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.532262 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:36:04.532270 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.532284 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.532292 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.532301 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.532309 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.532317 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.532326 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.532334 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.532342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.532351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.532359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.532368 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.532376 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.532384 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:36:04.532393 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:36:04.532401 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:36:04.532409 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.532416 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.532424 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.532432 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.532440 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532448 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.532459 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.532467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.532474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.532482 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532490 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.532505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.532512 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.532519 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.532526 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:36:04.532534 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.532541 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.532548 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.532555 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.532563 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.532570 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.532578 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.532585 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.532593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.532603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.532611 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.532620 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.532627 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.532638 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:36:04.532646 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:36:04.532653 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:36:04.532660 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.532667 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.532674 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.532682 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.532689 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532696 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.532703 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.532710 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.532717 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.532724 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532731 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532738 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.532752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.532759 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.532766 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.532774 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:36:04.532781 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.532788 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.532795 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.532801 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.532808 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.532815 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.532822 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.532828 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.532836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:36:04.532844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.532851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:04.532859 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:04.532866 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:36:04.532874 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:36:04.532880 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:36:04.532887 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:36:04.532895 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:04.532902 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:04.532909 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:04.532916 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:04.532924 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532931 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.532938 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:04.532946 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:04.532953 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:36:04.532960 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532967 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:04.532974 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:04.532981 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:04.532988 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:04.532995 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:04.533001 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:36:04.533008 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:04.533019 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:04.533026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:04.533033 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:36:04.533040 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:04.533047 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:04.533054 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:04.533060 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:04.533294 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:36:04.533311 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:36:04.533316 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:36:04.533321 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:36:04.533328 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:36:04.533332 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:36:04.533336 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:36:04.533346 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:36:04.533354 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:36:04.533397 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.533404 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "168009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:36:04.533417 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:36:04.533438 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:36:04.533445 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:36:04.533449 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:36:04.533453 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:36:04.533459 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "168009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:36:04.533469 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:04.533476 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:04.533480 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:04.533491 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.533500 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:04.533504 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:36:04.533528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.533537 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:36:04.533542 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.533566 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:36:04.533571 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:36:04.533576 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:36:04.533579 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:36:04.533583 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:36:04.533587 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:36:04.533592 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:36:04.533595 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:36:04.533601 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "168009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:36:04.533611 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:04.533617 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:04.533621 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:04.533627 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.533633 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:36:04.533637 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:04.533660 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:36:04.533667 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.533671 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.533677 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.533681 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:04.533691 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:36:04.533710 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:04.533715 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:36:04.533720 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:36:04.533726 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "168009" 2019-04-25 00:36:04.533734 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:04.533738 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:36:04.533743 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:04.533758 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:04.533762 wsdl: in serializeType: returning: 168009 2019-04-25 00:36:04.533769 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:36:04.533775 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:04.533780 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:36:04.533783 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:36:04.533788 wsdl: in serializeType: returning: 168009 2019-04-25 00:36:04.533793 wsdl: serializeRPCParameters returning: 168009 2019-04-25 00:36:04.534059 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=168009 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:36:04.534065 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:36:04.534072 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8571"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:36:04.534086 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:36:04.534092 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=168009 2019-04-25 00:36:04.534101 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:36:04.534173 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:36:04.534113 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:36:04.534124 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:36:04.534129 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:36:04.534134 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:36:04.534137 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:36:04.534144 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:36:04.534153 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:36:04.534162 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:36:04.534167 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:36:04.534179 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:36:04.534188 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:36:04.534196 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:36:04.542087 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:36:04.542119 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:36:04.542140 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:36:04.542147 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:36:04.542154 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:36:04.542159 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:36:04.542163 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:36:04.542168 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:36:04.542173 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:36:04.542202 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:36:04.552063 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:36:04.552100 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:36:04.552110 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:36:04.552117 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:36:04.552122 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:36:04.552128 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:36:04.552134 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:36:04.552140 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:36:04.552145 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:36:04.552151 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:35:52 GMT 2019-04-25 00:36:04.552158 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:36:04.552163 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:36:04.552169 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:36:04.552179 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:36:04.552207 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:36:04.552218 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:36:04.552229 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:36:04.552233 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:36:04.552238 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:36:04.552282 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:36:04.552307 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:36:04.552316 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:36:04.552349 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:36:04.552356 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:35:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:36:04.552387 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:36:04.552396 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:36:04.552423 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:36:04.552430 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:36:04.552533 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:36:04.552628 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:36:04.552635 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:36:04.552643 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:36:04.552653 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:36:04.552676 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:36:04.552732 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:36:04.552771 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:36:04.552785 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:36:04.552793 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:36:04.552798 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:36:04.552802 nusoap_client: detail =