Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 51.00/54.01Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700117R2S K03 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1966
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:00:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:00:33.672981 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:00:33.673049 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:00:33.673071 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "168009" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:00:33.673101 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:00:33.673119 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:00:33.673131 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:00:33.673147 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:00:33.673157 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:00:33.673164 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:00:33.673174 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:00:33.673184 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:00:33.673197 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:00:33.673203 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:00:33.673208 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:00:33.673212 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:00:33.673216 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:00:33.673229 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:00:33.673244 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:00:33.673254 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:00:33.673260 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:00:33.673266 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:00:33.673276 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:00:33.673286 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:00:33.681163 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:00:33.681181 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:00:33.681194 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:00:33.681200 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:00:33.681206 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:00:33.681210 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:00:33.681214 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:00:33.681247 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:00:33.700311 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:00:33.700349 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:00:33.700357 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:00:33.700363 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:00:33.700369 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:00:33.700375 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:00:33.700381 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:00:33.700388 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:00:33.700394 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:00:33.700400 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:00:22 GMT 2019-08-19 00:00:33.700405 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:00:33.700411 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:00:33.700418 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:00:33.700431 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:00:33.700467 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:00:33.700491 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:00:33.708128 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:00:33.708183 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:00:33.708215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.708328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.708366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716080 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:00:33.716094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.716390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724251 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:00:33.724321 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:00:33.724335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724584 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.724998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.725029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.725053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732268 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:00:33.732305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.732993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733236 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-19 00:00:33.733296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:00:33.733571 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-19 00:00:33.733584 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:00:33.733590 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:00:33.733624 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:00:33.733667 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:00:33.733685 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:00:33.733694 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:00:33.733717 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:00:33.733730 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:00:33.733931 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:00:33.733950 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:00:33.734008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734019 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:00:33.734050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734084 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.734095 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734111 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:00:33.734133 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.734141 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734152 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:00:33.734169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.734213 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.734230 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734237 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.734256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734286 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.734294 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734305 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:00:33.734319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.734348 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:00:33.734364 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734370 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:00:33.734386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734412 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.734420 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734430 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:00:33.734448 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.734455 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734465 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:00:33.734483 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.734490 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734500 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:00:33.734514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.734549 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.734564 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734572 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:00:33.734586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734611 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.734618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:00:33.734642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.734669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:00:33.734683 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:00:33.734704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734745 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.734753 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734763 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:00:33.734782 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.734789 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734799 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:00:33.734817 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.734823 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734834 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:00:33.734852 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.734859 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734868 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.734882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.734921 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.734936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734943 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.734958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734982 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.734989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735037 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.735058 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.735076 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735087 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:00:33.735098 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:00:33.735110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:00:33.735136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:00:33.735151 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735158 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:00:33.735173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735199 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.735206 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735216 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:00:33.735235 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.735242 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735252 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:00:33.735269 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.735276 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735286 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:00:33.735304 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.735311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.735334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.735371 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.735386 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735393 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.735409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735434 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.735442 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735452 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:00:33.735465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.735490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:00:33.735505 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735512 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:00:33.735526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735551 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.735558 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735567 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:00:33.735581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.735607 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.735622 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735628 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.735647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735674 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.735681 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735691 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:00:33.735705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.735736 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:00:33.735758 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735764 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:00:33.735778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.735811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735821 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.735834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.735860 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.735874 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735881 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.735894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735920 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.735927 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735937 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:00:33.735950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.735976 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:00:33.735991 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.735997 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:00:33.736011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.736060 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736077 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:00:33.736107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.736119 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736136 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.736161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.736200 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:00:33.736217 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736223 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.736238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736263 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.736270 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736280 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:00:33.736294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.736319 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:00:33.736334 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736340 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:00:33.736355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736380 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.736387 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736397 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:00:33.736416 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.736423 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736432 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.736445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.736475 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:00:33.736490 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736496 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.736510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736536 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.736543 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736553 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:00:33.736566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.736591 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:00:33.736606 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736613 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:00:33.736627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736651 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.736659 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736668 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.736682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.736707 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:00:33.736728 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736735 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.736750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736775 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.736782 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736791 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:00:33.736805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.736830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:00:33.736845 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736851 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:00:33.736865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.736897 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.736920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.736960 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.736984 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.736994 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.737018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737062 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.737070 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737080 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:00:33.737107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.737149 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:00:33.737175 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737186 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:00:33.737213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737261 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.737274 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737293 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:00:33.737318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.737366 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.737394 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737405 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.737431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737469 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.737477 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737487 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:00:33.737502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.737546 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:00:33.737574 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737586 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:00:33.737613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737661 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.737675 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737694 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:00:33.737728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.737780 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.737809 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737820 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.737846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737893 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.737906 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737925 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:00:33.737952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.737978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.737998 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:00:33.738017 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738024 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:00:33.738045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738090 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.738103 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738122 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:00:33.738156 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.738169 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738188 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:00:33.738214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.738269 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.738297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738308 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.738334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738379 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.738392 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738407 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:00:33.738422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.738466 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:00:33.738495 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738507 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:00:33.738533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738581 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.738590 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:00:33.738631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.738679 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.738708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738727 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.738763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738814 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.738828 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738846 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:00:33.738862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.738905 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:00:33.738934 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.738946 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:00:33.738974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739022 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:00:33.739041 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739059 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:00:33.739085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.739134 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.739162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739173 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.739199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739244 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739256 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739329 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.739367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.739397 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739410 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:00:33.739424 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:00:33.739447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:00:33.739495 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:00:33.739523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739536 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:00:33.739563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739602 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:00:33.739614 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739634 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:00:33.739660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.739707 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.739752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739761 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.739785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739830 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739843 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.739937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.739970 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.739989 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:00:33.740010 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:00:33.740044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:00:33.740090 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:00:33.740118 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740131 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:00:33.740158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740206 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:00:33.740219 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740238 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:00:33.740264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.740311 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.740340 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740352 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.740374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740406 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740418 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740487 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.740525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.740558 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740578 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:00:33.740598 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:00:33.740623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:00:33.740671 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:00:33.740699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740712 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:00:33.740748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.740810 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:00:33.740863 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.740875 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:00:33.740927 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.740939 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.740951 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:00:33.740976 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.740988 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741006 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:00:33.741048 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.741061 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741079 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:00:33.741112 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.741124 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741137 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:00:33.741162 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.741174 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.741220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.741297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.741330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741341 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.741369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741417 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.741430 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:00:33.741474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.741522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:00:33.741551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741563 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:00:33.741589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741638 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.741648 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741659 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:00:33.741679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.741686 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741696 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.741714 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.741727 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741738 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:00:33.741755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.741790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.741806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741813 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.741828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741853 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.741861 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:00:33.741885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.741910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:00:33.741926 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741932 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:00:33.741947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741972 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.741979 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.741989 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:00:33.742002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.742028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.742051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742058 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.742072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742098 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.742105 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:00:33.742128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.742154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:00:33.742170 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742182 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:00:33.742205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742246 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.742257 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742272 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:00:33.742302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.742312 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.742360 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.742372 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742389 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:00:33.742411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.742467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.742493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.742528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742573 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.742586 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:00:33.742628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.742671 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:00:33.742697 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742709 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.742740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742785 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.742797 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742814 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:00:33.742845 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.742857 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742873 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:00:33.742905 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.742915 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742935 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:00:33.742964 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.742978 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.742995 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:00:33.743025 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.743037 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.743053 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:00:33.743079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.743130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.743151 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.743178 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.743190 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.743216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.743262 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743275 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.743294 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:00:33.743319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.743346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.743365 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.743390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743445 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743457 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743474 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743500 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.743555 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.743612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.743661 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.743673 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743689 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:00:33.743728 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.743740 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743760 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:00:33.743790 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.743801 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743819 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:00:33.743850 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.743861 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743879 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:00:33.743911 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:00:33.743926 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.743945 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:00:33.743978 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.743990 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.744008 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.744039 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.744051 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.744069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.744100 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.744112 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.744129 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:00:33.744159 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.744170 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.744186 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:00:33.744216 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.744227 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.744244 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:00:33.744268 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.744367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.744398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744409 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.744434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744477 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.744489 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744506 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:00:33.744536 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.744547 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744564 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:00:33.744595 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.744607 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744624 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:00:33.744654 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.744665 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744681 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:00:33.744705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.744780 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.744805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744815 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.744842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744887 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.744899 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:00:33.744940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.744967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.744984 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.745007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745055 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745066 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.745159 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745202 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.745215 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745231 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:00:33.745261 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.745273 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745289 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:00:33.745319 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.745330 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745347 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:00:33.745377 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.745389 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745405 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:00:33.745435 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.745446 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:00:33.745495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.745507 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745524 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:00:33.745554 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.745566 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.745613 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.745626 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745642 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:00:33.745673 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.745684 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745700 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:00:33.745736 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.745748 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745765 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:00:33.745795 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.745807 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745823 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:00:33.745848 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.745944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.745975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.745986 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.746012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746054 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.746066 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746083 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:00:33.746114 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.746125 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746141 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:00:33.746172 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.746183 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746199 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:00:33.746229 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:00:33.746240 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746257 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.746280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.746345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746382 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.746406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746449 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746461 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:00:33.746502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.746528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.746546 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.746569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746617 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746630 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746647 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.746736 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746781 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.746793 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746810 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:00:33.746840 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.746851 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746869 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:00:33.746900 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.746911 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746927 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:00:33.746957 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.746969 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.746985 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:00:33.747014 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.747025 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747042 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:00:33.747072 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.747084 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747100 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:00:33.747130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.747141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747156 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.747184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.747195 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747210 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:00:33.747237 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.747249 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747264 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:00:33.747292 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747302 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747318 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:00:33.747345 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.747356 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747371 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:00:33.747399 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.747409 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747425 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:00:33.747446 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.747544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.747581 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747632 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747646 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747664 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.747746 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747800 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.747814 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747831 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:00:33.747864 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.747876 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747897 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:00:33.747931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.747942 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.747959 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:00:33.747991 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.748002 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748019 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:00:33.748050 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.748062 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748079 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:00:33.748110 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.748121 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748139 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:00:33.748171 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.748183 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748201 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:00:33.748230 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.748243 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748263 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:00:33.748297 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.748308 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748327 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:00:33.748361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.748372 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748394 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:00:33.748427 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.748440 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:00:33.748493 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.748504 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748525 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:00:33.748556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.748567 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748584 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.748618 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.748631 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748650 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:00:33.748676 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.748821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.748830 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:00:33.748852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.748884 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.748892 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.748905 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:00:33.748919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.748936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.748948 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.748964 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.748970 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.748985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749014 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.749022 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749032 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:00:33.749046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.749072 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:00:33.749088 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749094 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:00:33.749110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.749143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:00:33.749172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.749180 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749190 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:00:33.749208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.749215 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749225 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:00:33.749243 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:00:33.749250 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749261 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:00:33.749274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.749314 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:00:33.749329 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749336 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.749350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749376 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:00:33.749383 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749393 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:00:33.749407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.749422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.749432 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:00:33.749446 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:00:33.749477 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749484 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:00:33.749494 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749508 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:00:33.749526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.749540 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749566 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.749573 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749583 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:00:33.749601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.749608 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749618 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:00:33.749642 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.749649 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749659 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:00:33.749676 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:00:33.749695 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749706 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:00:33.749725 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.749732 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749742 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:00:33.749760 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.749767 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749777 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:00:33.749794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.749801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749811 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:00:33.749828 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.749835 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749845 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:00:33.749863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.749870 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749880 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:00:33.749898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.749904 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.749928 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:00:33.749979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.749998 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750004 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:00:33.750020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.750053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750063 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:00:33.750076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.750102 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.750117 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750123 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.750138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750164 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:00:33.750171 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750181 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:00:33.750195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.750220 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:00:33.750233 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:00:33.750259 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:00:33.750266 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:00:33.750276 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:00:33.750294 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:00:33.750301 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:00:33.750311 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:00:33.750329 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:00:33.750336 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:00:33.750347 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:00:33.750360 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:00:33.750384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.750399 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750406 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.750420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.750452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:00:33.750480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.750488 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750498 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:00:33.750516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.750523 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750532 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:00:33.750546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.750588 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750603 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750610 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.750624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750648 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750656 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750666 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:00:33.750684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.750700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.750711 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.750725 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750753 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750760 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750770 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750784 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.750815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750841 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.750848 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750858 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:00:33.750876 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.750887 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750897 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:00:33.750915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.750922 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750932 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:00:33.750949 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.750956 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.750966 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:00:33.750984 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.750991 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.751001 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:00:33.751018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.751025 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.751035 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:00:33.751053 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.751059 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.751069 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:00:33.751087 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.751093 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.751103 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:00:33.751120 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.751127 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.751137 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:00:33.751151 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.751198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.751216 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751222 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:00:33.751238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751264 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.751271 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751281 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:00:33.751299 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.751306 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751316 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:00:33.751333 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.751339 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751349 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:00:33.751366 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.751373 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751383 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:00:33.751401 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.751407 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751417 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:00:33.751431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.751473 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.751488 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751494 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.751509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751540 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.751604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.751621 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751632 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:00:33.751642 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:00:33.751655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:00:33.751685 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:00:33.751701 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751707 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:00:33.751722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751747 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.751754 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751764 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:00:33.751777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.751803 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.751817 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751824 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.751837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751863 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:00:33.751870 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751880 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:00:33.751893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.751918 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:00:33.751933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751940 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:00:33.751953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.751985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.751995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:00:33.752008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.752034 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.752049 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752055 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.752069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752095 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752102 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752112 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:00:33.752126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.752151 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:00:33.752164 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752192 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752199 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752209 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752223 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.752254 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752280 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752288 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752297 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:00:33.752315 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752322 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752332 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:00:33.752349 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752356 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752366 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:00:33.752384 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752390 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752400 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:00:33.752418 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752425 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752435 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:00:33.752452 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:00:33.752459 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752469 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:00:33.752486 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:00:33.752493 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752503 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:00:33.752520 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:00:33.752527 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752537 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:00:33.752555 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:00:33.752561 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752572 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:00:33.752590 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752597 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752607 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:00:33.752625 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752632 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752642 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:00:33.752659 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752666 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752675 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:00:33.752699 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752706 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752716 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:00:33.752730 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.752793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.752812 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752819 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:00:33.752877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752902 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.752909 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752919 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:00:33.752933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.752958 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.752974 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.752980 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.752994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753019 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.753026 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753036 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:00:33.753050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.753075 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:00:33.753090 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753096 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.753111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753135 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.753142 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753152 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:00:33.753170 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.753177 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753186 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:00:33.753203 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.753210 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753220 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:00:33.753237 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.753244 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753253 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:00:33.753267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.753304 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753319 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753325 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.753340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753365 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753372 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753382 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:00:33.753396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.753421 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.753435 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753462 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753470 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753480 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753493 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.753524 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.753556 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:00:33.753583 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.753590 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:00:33.753617 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.753624 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753634 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:00:33.753651 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.753658 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753667 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:00:33.753696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.753704 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753714 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:00:33.753732 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.753739 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753749 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:00:33.753767 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:00:33.753774 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753784 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:00:33.753797 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.753836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.753853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753860 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:00:33.753876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753901 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.753908 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753918 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:00:33.753935 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.753942 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753952 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:00:33.753970 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.753976 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.753986 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:00:33.754003 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.754010 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754019 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:00:33.754037 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.754043 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754053 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:00:33.754071 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.754077 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754087 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:00:33.754104 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.754111 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754121 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:00:33.754138 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.754145 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754155 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:00:33.754168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.754221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.754236 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754243 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:00:33.754258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754283 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:00:33.754290 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:00:33.754314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.754339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:00:33.754356 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:00:33.754362 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:00:33.754373 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:00:33.754389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754395 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:00:33.754409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.754454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:00:33.754470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.754481 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:00:33.754491 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:00:33.754508 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.754515 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:00:33.754525 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:00:33.754542 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:00:33.754548 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:00:33.754558 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:00:33.754576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.754582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.754592 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.754609 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.754615 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.754625 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.754642 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.754649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.754658 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.754676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.754687 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:00:33.754698 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.754716 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:00:33.754722 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:00:33.754732 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:00:33.754750 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:00:33.754756 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:00:33.754766 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:00:33.754783 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.754789 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.754799 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.754816 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:00:33.754822 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:00:33.754833 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:00:33.754849 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.754856 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:00:33.754865 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.754882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.754889 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:00:33.754898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.754914 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:00:33.754921 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:00:33.754930 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:00:33.754949 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:00:33.754988 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.755019 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:00:33.755047 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.755075 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:00:33.755102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.755129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:00:33.755156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.755184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:00:33.755211 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.755237 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:00:33.755264 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.755290 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:00:33.755317 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:00:33.755344 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:00:33.755370 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:00:33.755397 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:00:33.755424 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:00:33.755450 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:00:33.755477 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.755503 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:00:33.755531 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.755558 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:00:33.755584 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.755612 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:00:33.755639 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.755665 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:00:33.755698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.755725 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:00:33.755752 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.755779 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:00:33.755805 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.755833 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:00:33.755860 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.755887 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:00:33.755913 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.755940 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:00:33.755967 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.755993 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:00:33.756020 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.756047 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:00:33.756074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.756102 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:00:33.756129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.756156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.756182 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.756210 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.756238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.756264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.756291 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.756317 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:00:33.756344 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:00:33.756371 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:00:33.756397 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.756424 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:00:33.756450 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.756477 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.756503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.756530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:00:33.756557 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.756584 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:00:33.756610 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.756636 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:00:33.756664 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.756699 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:00:33.756727 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.756755 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:00:33.756781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.756809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:00:33.756836 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.756854 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.756880 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.756906 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.756924 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.756940 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.756967 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.756993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.757096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.757200 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757226 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.757252 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757279 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.757305 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757323 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757350 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.757376 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757393 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757419 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.757446 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757473 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.757498 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757525 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.757551 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757577 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.757603 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757630 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.757656 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757707 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.757734 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757760 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.757787 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757814 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.757840 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757867 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.757893 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757921 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.757947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.757998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.758101 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758118 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758135 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758161 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.758188 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758214 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.758241 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758275 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758302 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.758328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.758449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758466 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758501 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.758554 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758571 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758605 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758632 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.758660 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758693 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.758720 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758737 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758755 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758771 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758797 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:00:33.758823 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758850 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:00:33.758876 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758893 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.758962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.758996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.759083 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759109 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:00:33.759137 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759164 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.759190 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759216 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.759243 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759259 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759294 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759321 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.759347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:00:33.759519 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759536 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759562 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.759589 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759606 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759623 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759649 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.759675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.759785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.759889 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759915 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.759941 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.759968 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.759994 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760012 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760038 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.760064 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760081 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760107 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.760133 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760160 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.760186 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760212 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.760238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760265 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.760291 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760318 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:00:33.760344 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760361 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:00:33.760414 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760440 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.760466 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760493 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.760520 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760547 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.760573 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760601 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.760628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.760848 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760865 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.760934 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.760961 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.760988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761056 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.761082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:00:33.761202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761237 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761254 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761280 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.761307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.761411 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761437 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:00:33.761464 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761480 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761497 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761514 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761540 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:00:33.761566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761592 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:00:33.761624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761689 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.761716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:00:33.761838 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761864 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:00:33.761891 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761918 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:00:33.761945 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.761971 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:00:33.761998 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762015 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762032 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762049 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762076 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.762103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:00:33.762246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:00:33.762284 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.762347 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.762398 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.762448 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.762499 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.762547 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.762595 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:00:33.762644 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:00:33.762698 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:00:33.762748 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.762795 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.762845 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.762894 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.762942 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.762993 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.763042 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.763093 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.763141 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.763190 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.763239 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.763288 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.763337 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.763386 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.763444 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.763497 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.763546 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:00:33.763594 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.763642 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.763695 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.763746 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.763795 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.763849 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.763897 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.763946 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.764005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.764053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.764103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.764152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.764201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.764249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.764297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:00:33.764346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:00:33.764394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:00:33.764445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.764493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.764542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.764590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.764637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.764692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.764742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.764791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.764839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.764889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.764938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.764988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.765038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.765087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.765141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.765194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.765242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:00:33.765289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.765336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.765385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.765435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.765484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.765538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.765585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.765636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.765698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.765748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.765798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.765849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.765898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.765946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.765995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:00:33.766044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:00:33.766093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:00:33.766142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.766189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.766237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.766286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.766335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.766385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.766434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.766483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.766534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.766584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.766632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.766686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.766739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.766788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.766842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.766894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.766942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:00:33.766990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.767037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.767084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.767134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.767184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.767239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.767287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.767338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.767396 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:00:33.767425 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.767488 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.767545 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.767603 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.767658 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.767719 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.767775 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:00:33.767830 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:00:33.767886 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:00:33.767941 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.767996 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.768054 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.768109 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.768164 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.768218 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.768273 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.768328 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.768390 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.768446 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.768501 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.768556 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.768612 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.768666 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.768726 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.768780 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.768837 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:00:33.768951 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.769006 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.769062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.769117 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.769172 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.769227 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.769282 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.769338 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.769402 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:00:33.769426 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.769481 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.769536 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.769592 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.769647 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.769708 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.769763 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:00:33.769819 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:00:33.769874 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:00:33.769929 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.769983 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.770038 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.770093 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.770148 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.770203 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.770259 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.770314 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.770370 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.770425 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.770480 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.770535 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.770591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.770646 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.770707 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.770762 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.770817 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:00:33.770873 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.770929 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.770984 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.771039 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.771094 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.771150 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.771205 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.771262 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.771324 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:00:33.771347 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.771398 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.771448 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.771498 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.771547 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.771597 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.771648 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:00:33.771704 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:00:33.771754 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:00:33.771804 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.771854 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.771908 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.771957 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.772007 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.772057 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.772106 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.772157 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.772207 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.772256 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.772306 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.772356 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.772407 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.772456 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.772506 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.772555 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.772605 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:00:33.772658 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.772713 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.772763 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.772812 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.772862 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.772912 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.772961 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.773011 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.773068 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:00:33.773091 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.773145 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.773198 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.773250 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.773302 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.773353 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.773404 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:00:33.773456 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:00:33.773507 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:00:33.773565 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.773618 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.773670 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.773727 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.773780 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.773832 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.773884 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.773943 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.773996 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.774047 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.774099 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.774151 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.774204 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.774256 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.774315 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.774367 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.774419 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:00:33.774472 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.774524 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.774576 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.774628 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.774684 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.774738 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.774790 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.774844 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.774900 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:00:33.774918 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:00:33.774949 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:00:33.774978 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:00:33.775013 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:00:33.775040 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:00:33.775065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.775085 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.775096 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.775108 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.775118 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.775127 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.775137 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:00:33.775146 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:00:33.775155 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:00:33.775165 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.775175 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.775185 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.775194 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.775204 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775213 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.775222 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.775233 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.775242 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.775251 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.775260 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775269 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775278 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.775287 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.775296 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.775304 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.775312 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:00:33.775322 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.775330 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.775348 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.775357 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.775366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.775375 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.775383 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.775393 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.775402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.775414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.775422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.775431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.775439 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.775446 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.775519 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:00:33.775527 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:00:33.775535 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:00:33.775543 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.775551 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.775559 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.775567 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.775575 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775584 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.775592 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.775601 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.775609 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.775617 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.775626 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775634 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.775649 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.775657 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.775665 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.775672 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:00:33.775685 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.775694 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.775702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.775710 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.775719 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.775727 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.775736 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.775744 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.775752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.775763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.775771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.775780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.775788 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.775795 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.775803 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:00:33.775811 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:00:33.775818 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:00:33.775826 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.775833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.775840 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.775848 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.775855 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775863 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.775871 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.775878 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.775886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.775902 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.775910 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.775927 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.775934 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.775942 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.775949 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.775957 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:00:33.775965 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.775972 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.775980 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.775987 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.775995 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.776002 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.776009 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.776016 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.776024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:00:33.776033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.776041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:00:33.776049 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:00:33.776057 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:00:33.776064 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:00:33.776071 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:00:33.776080 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:00:33.776087 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:00:33.776095 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:00:33.776103 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:00:33.776111 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:00:33.776119 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:00:33.776126 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.776133 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.776140 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:00:33.776148 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:00:33.776156 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:00:33.776163 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:00:33.776170 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.776178 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:00:33.776186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:00:33.776194 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:00:33.776201 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:00:33.776209 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:00:33.776216 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:00:33.776223 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:00:33.776230 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:00:33.776237 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:00:33.776246 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:00:33.776254 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:00:33.776261 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:00:33.776269 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:00:33.776276 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:00:33.776368 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:00:33.776379 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:00:33.776384 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:00:33.776389 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:00:33.776396 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:00:33.776401 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:00:33.776406 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:00:33.776416 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:00:33.776425 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:00:33.776469 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.776477 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "168009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:00:33.776492 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:00:33.776514 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:00:33.776522 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:00:33.776526 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:00:33.776530 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:00:33.776537 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "168009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:00:33.776548 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:00:33.776556 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:00:33.776561 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:00:33.776575 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.776585 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:00:33.776591 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:00:33.776627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.776637 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:00:33.776642 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.776667 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:00:33.776673 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:00:33.776682 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:00:33.776687 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:00:33.776691 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:00:33.776695 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:00:33.776700 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:00:33.776705 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:00:33.776711 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "168009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:00:33.776723 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:00:33.776729 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:00:33.776734 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:00:33.776740 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.776746 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:00:33.776750 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:00:33.776776 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:00:33.776783 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.776788 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.776794 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.776799 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:00:33.776810 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:00:33.776818 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:00:33.776823 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:00:33.776828 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:00:33.776835 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "168009" 2019-08-19 00:00:33.776842 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:00:33.776846 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:00:33.776852 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:00:33.776858 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:00:33.776863 wsdl: in serializeType: returning: 168009 2019-08-19 00:00:33.776870 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:00:33.776877 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:00:33.776881 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:00:33.776885 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:00:33.776890 wsdl: in serializeType: returning: 168009 2019-08-19 00:00:33.776895 wsdl: serializeRPCParameters returning: 168009 2019-08-19 00:00:33.776917 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=168009 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:00:33.776922 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:00:33.776929 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3451"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:00:33.776944 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:00:33.776950 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=168009 2019-08-19 00:00:33.776961 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:00:33.777044 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:00:33.776976 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:00:33.776987 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:00:33.776993 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:00:33.776998 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:00:33.777002 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:00:33.777011 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:00:33.777021 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:00:33.777030 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:00:33.777036 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:00:33.777051 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:00:33.777062 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:00:33.777071 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:00:33.784965 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:00:33.785004 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:00:33.785024 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:00:33.785031 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:00:33.785039 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:00:33.785045 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:00:33.785049 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:00:33.785067 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:00:33.785073 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:00:33.785109 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:00:33.795125 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:00:33.795169 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:00:33.795176 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:00:33.795183 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:00:33.795188 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:00:33.795194 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:00:33.795201 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:00:33.795207 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:00:33.795212 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:00:33.795218 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:00:22 GMT 2019-08-19 00:00:33.795224 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:00:33.795229 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:00:33.795235 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:00:33.795247 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:00:33.795278 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:00:33.795290 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:00:33.795301 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:00:33.795306 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:00:33.795311 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:00:33.795351 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:00:33.795364 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:00:33.795372 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:00:33.795398 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:00:33.795406 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:00:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:00:33.795441 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:00:33.795451 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:00:33.795477 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:00:33.795484 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:00:33.795631 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:00:33.795749 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:00:33.795755 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:00:33.795765 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:00:33.795778 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:00:33.795803 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:00:33.795858 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:00:33.795882 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:00:33.795894 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:00:33.795902 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:00:33.795907 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:00:33.795912 nusoap_client: detail =