Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 51.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-0L030 Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2068
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:42:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:42:36.398925 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:42:36.399002 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:36.399026 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176632" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:42:36.399056 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:36.399075 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:42:36.399091 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:42:36.399107 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:42:36.399118 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:36.399125 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:36.399134 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:36.399144 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:42:36.399156 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:42:36.399161 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:42:36.399166 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:42:36.399170 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:42:36.399174 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:42:36.399186 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:36.399198 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:36.399208 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:42:36.399213 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:42:36.399219 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:42:36.399229 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:42:36.399237 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:42:36.405619 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:42:36.405649 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:42:36.405663 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:42:36.405672 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:36.405678 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:36.405682 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:42:36.405687 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:42:36.405731 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:42:36.421948 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:42:36.421999 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:42:36.422008 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:36.422014 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:42:36.422020 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:42:36.422026 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:42:36.422032 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:42:36.422039 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:42:36.422045 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:42:36.422051 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:42:13 GMT 2019-10-24 01:42:36.422056 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:42:36.422062 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:42:36.422068 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:42:36.422081 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:42:36.422114 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:42:36.422139 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:42:36.428093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.428132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.428160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.428176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.428247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.428280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.434403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.434454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.434498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.434515 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.434530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.434625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.434652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.434682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.434696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.434728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.440625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.440670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.440827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.440871 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:42:36.440894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.440914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.440935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.440962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.440982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.441191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.441474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.447052 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.447114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:36.447128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447738 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-24 01:42:36.447776 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.447968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:36.448014 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:42:36.448026 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:42:36.448031 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:42:36.448160 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:42:36.448208 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:42:36.448225 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:42:36.448233 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:42:36.448254 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:42:36.448259 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:42:36.448446 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:42:36.448463 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:42:36.448520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448530 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:42:36.448551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448583 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.448594 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448615 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:36.448638 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.448646 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448657 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:36.448673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.448726 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.448744 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.448770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448799 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.448807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:42:36.448831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.448860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:42:36.448875 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448882 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:42:36.448896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448923 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.448931 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448940 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:36.448959 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.448966 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.448976 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:36.448994 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.449001 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449010 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:36.449024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.449057 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.449073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449080 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:42:36.449095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449120 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.449128 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:42:36.449151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.449176 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:42:36.449191 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449198 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:42:36.449212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449237 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.449244 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449254 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:36.449272 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.449279 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449290 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:36.449308 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.449315 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449325 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:36.449342 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.449349 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449358 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.449371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.449410 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.449425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449432 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.449447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449470 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449518 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.449539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.449556 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449567 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:36.449577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:42:36.449590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:36.449614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:42:36.449630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:42:36.449650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449675 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.449681 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449691 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:36.449709 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.449715 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449733 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:36.449752 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.449758 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449768 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:36.449785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.449792 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.449814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.449851 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.449865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449872 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.449887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449912 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.449919 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449929 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:42:36.449942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.449968 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:42:36.449982 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.449988 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:42:36.450003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450028 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.450035 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450045 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:36.450058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.450083 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.450098 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450104 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.450118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450167 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.450180 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450195 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:42:36.450227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.450268 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:42:36.450293 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450304 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:42:36.450327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.450381 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450397 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.450416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.450443 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.450460 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450466 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.450480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450506 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.450513 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450523 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:42:36.450537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.450562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:42:36.450577 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450582 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:42:36.450596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450622 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.450629 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450639 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:36.450674 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.450685 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.450735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.450788 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:42:36.450817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450828 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.450855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450911 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.450924 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450942 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:42:36.450966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.450993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.451011 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:42:36.451038 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451050 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:42:36.451076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.451135 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451153 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:36.451183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.451194 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.451235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.451288 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:42:36.451315 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451327 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.451351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451380 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.451387 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451397 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:42:36.451410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.451437 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:42:36.451452 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451458 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:42:36.451472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.451503 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.451526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.451551 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:42:36.451566 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451571 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.451585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451609 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.451616 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451626 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:42:36.451639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.451664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:42:36.451678 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451684 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:42:36.451698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.451737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.451761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.451786 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.451802 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451808 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.451822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451847 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.451854 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451864 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:42:36.451877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.451904 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:42:36.451918 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451924 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:42:36.451938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451962 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.451969 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.451979 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:42:36.451992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452017 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.452031 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452037 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.452051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452076 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.452084 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452094 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:42:36.452107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452132 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:42:36.452147 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452153 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:42:36.452167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452193 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.452200 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452210 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:42:36.452223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452248 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.452263 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452269 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.452282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452307 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.452314 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452324 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:42:36.452337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452363 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:42:36.452377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452383 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:42:36.452397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452421 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.452428 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452438 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:42:36.452456 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.452462 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452472 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:42:36.452485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452514 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.452528 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452535 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.452548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452573 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.452580 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452590 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:42:36.452603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452628 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:42:36.452643 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452649 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:36.452663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.452696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:36.452723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452751 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.452767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452773 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.452786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452815 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.452822 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452832 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:36.452845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452872 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:36.452887 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452893 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:42:36.452907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452938 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:36.452946 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452955 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:42:36.452968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.452984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.452994 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.453009 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453015 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.453028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453058 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.453117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.453133 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453144 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:36.453154 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:42:36.453167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:36.453191 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:36.453206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453212 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:42:36.453226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453252 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:36.453259 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453269 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:36.453282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.453307 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.453321 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453327 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.453341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453364 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453376 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453414 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.453434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.453450 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453461 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:36.453471 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:42:36.453483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:36.453507 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:42:36.453522 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453528 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:42:36.453543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453568 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:36.453575 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453585 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:42:36.453598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.453623 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.453638 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453643 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.453658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453689 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.453753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.453769 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453780 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:36.453791 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:42:36.453803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:36.453827 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:36.453842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453848 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:42:36.453862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.453894 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:42:36.453922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.453929 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:42:36.453956 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.453963 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.453972 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:36.453990 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.453996 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454006 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:36.454023 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.454030 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454039 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:42:36.454057 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.454063 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454073 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:42:36.454089 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.454096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454106 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.454118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.454168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.454184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454191 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.454205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454231 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454238 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:42:36.454261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.454287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:42:36.454302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454308 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:42:36.454321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454346 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454353 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454363 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:42:36.454381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454387 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454397 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.454414 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454420 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454430 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:36.454443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.454476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.454491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454497 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.454511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454536 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454543 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:42:36.454566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.454591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:42:36.454606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454612 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:36.454626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454650 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454658 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454668 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:36.454681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.454707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.454728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454734 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.454749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454774 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454782 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:36.454805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.454830 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:36.454845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454851 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:36.454864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454889 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454897 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454906 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:42:36.454924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454930 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.454957 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.454964 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.454973 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:36.454986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.455019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.455034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455040 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.455054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455078 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.455085 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:36.455108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.455133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:36.455148 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455154 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.455168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455193 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.455199 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455209 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:36.455226 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.455233 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455243 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:36.455260 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.455267 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455277 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:36.455294 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.455301 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455311 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:36.455328 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.455335 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455344 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:36.455358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.455399 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.455414 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455420 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.455435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455460 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455468 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455477 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:42:36.455490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.455505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.455515 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.455530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455560 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455567 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455577 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455590 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.455620 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455645 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.455653 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455663 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.455681 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.455687 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455697 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:42:36.455714 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.455725 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455735 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:42:36.455754 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.455760 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455770 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:42:36.455787 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.455794 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455803 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:42:36.455821 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:36.455828 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455837 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:42:36.455854 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.455862 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455871 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.455888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.455895 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455904 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.455921 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.455928 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455937 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:42:36.455955 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.455961 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.455971 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:36.455988 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.455994 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456003 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:36.456016 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.456091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456097 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.456112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456137 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.456144 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456154 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:36.456172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.456178 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456188 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:36.456206 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.456213 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456222 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:36.456239 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.456246 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456256 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:42:36.456269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.456306 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.456341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456367 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456374 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456384 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:42:36.456397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.456412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.456422 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.456436 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456464 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456471 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456493 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.456524 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456549 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.456556 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456565 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:36.456583 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.456590 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456599 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:42:36.456616 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.456623 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456633 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:36.456650 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.456657 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456666 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:42:36.456683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.456690 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456699 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:36.456725 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.456734 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456745 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:36.456763 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.456770 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456780 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.456797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.456804 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456814 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:42:36.456831 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.456837 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456847 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:42:36.456864 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.456870 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456880 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:36.456897 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.456903 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456913 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:36.456926 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.456982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.456999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.457020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457045 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.457052 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457062 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:36.457079 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.457086 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457096 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:36.457113 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.457119 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457129 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:36.457146 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:36.457152 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457162 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.457174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.457211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457226 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457232 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.457247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457272 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457279 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457289 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:42:36.457302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.457317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.457327 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.457340 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457367 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457374 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457396 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.457426 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457452 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.457459 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457469 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:36.457487 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.457493 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457503 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:42:36.457520 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.457527 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457536 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:36.457554 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.457560 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457569 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:42:36.457587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.457593 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457603 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:36.457620 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.457627 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457637 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:36.457654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.457660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.457687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.457693 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457703 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:42:36.457724 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.457731 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457741 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:42:36.457760 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.457766 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457776 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:42:36.457793 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.457800 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457809 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:36.457827 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.457834 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457844 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:36.457857 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.457915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.457931 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.457959 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.457966 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.457975 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.457989 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458005 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.458019 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458044 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.458051 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458060 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:42:36.458078 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.458085 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458094 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:42:36.458111 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.458118 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458127 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:42:36.458145 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.458152 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458161 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:42:36.458178 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.458184 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458194 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:42:36.458211 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.458218 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458233 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:36.458251 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.458258 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458268 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:42:36.458285 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.458291 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458301 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:42:36.458318 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.458325 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458334 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:42:36.458351 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.458358 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458367 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:36.458384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.458391 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458400 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:36.458417 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.458424 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458433 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:42:36.458450 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.458456 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458465 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.458482 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.458489 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458498 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:42:36.458511 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.458597 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458604 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:42:36.458623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458649 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.458656 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458670 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:36.458684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.458709 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458736 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.458751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458776 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.458783 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458793 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:42:36.458806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.458831 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:42:36.458846 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458853 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:42:36.458866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458891 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.458898 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:36.458925 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.458932 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458942 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:36.458960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.458966 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.458983 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:36.459001 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:36.459008 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459017 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:36.459030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.459068 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:42:36.459082 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459089 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.459102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459126 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:36.459133 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459143 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:42:36.459156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.459181 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:42:36.459195 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:36.459223 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459230 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:36.459244 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459258 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:36.459274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.459288 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459314 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.459321 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459331 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:42:36.459348 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.459355 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459364 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:42:36.459381 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.459388 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459398 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:42:36.459415 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:36.459422 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459431 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:36.459448 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.459454 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459463 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:42:36.459480 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.459487 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459496 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:42:36.459513 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.459520 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459529 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:36.459546 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.459553 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459562 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:42:36.459579 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.459585 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459600 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:42:36.459617 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.459624 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.459646 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:36.459696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.459714 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459725 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:42:36.459746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459772 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.459779 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:36.459802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.459828 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.459843 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459849 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.459862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459887 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:36.459894 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459904 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:42:36.459917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.459932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.459942 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:42:36.459955 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:36.459981 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:36.459988 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:36.459998 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:42:36.460015 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:36.460023 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:36.460037 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:42:36.460055 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:36.460063 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:36.460072 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:42:36.460085 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:36.460110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.460125 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460131 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.460145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460169 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.460176 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:36.460203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460209 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460218 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:36.460235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460242 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460252 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:36.460264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.460297 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460311 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460317 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.460336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460361 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460368 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460378 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:42:36.460391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.460416 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.460429 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460455 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460463 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460472 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.460515 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460541 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460548 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460562 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:42:36.460580 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460587 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460596 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:42:36.460614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.460620 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460629 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:42:36.460647 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460653 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460663 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:42:36.460680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.460687 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460696 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:42:36.460714 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460725 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460735 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:42:36.460754 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.460760 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460770 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:42:36.460787 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460793 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460803 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:36.460820 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460827 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460836 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:36.460849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.460895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.460913 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460919 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:42:36.460938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460963 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.460971 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.460980 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:36.460998 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.461004 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461014 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:36.461031 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.461037 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461046 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:36.461063 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.461070 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461089 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:36.461123 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.461135 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461149 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:36.461163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.461206 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.461222 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461228 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.461242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461266 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461272 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461309 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.461329 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.461345 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461356 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:36.461366 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:42:36.461378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:36.461402 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:42:36.461417 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461423 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:42:36.461442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461467 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.461474 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461484 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:42:36.461497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.461522 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.461537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461543 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.461556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461581 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:36.461588 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461598 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:42:36.461611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.461636 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:42:36.461650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461656 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:42:36.461675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.461706 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:36.461735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.461760 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.461775 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461781 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.461795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461820 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.461827 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461837 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:42:36.461850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.461865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.461875 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:42:36.461888 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.461915 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.461922 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.461932 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.461945 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.461961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.461975 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462005 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462013 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462023 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:42:36.462041 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462048 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462058 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:42:36.462075 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462082 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462091 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:42:36.462108 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462116 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462125 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:42:36.462143 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462150 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462159 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:42:36.462176 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:36.462183 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462192 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:42:36.462210 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:36.462216 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462225 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:42:36.462242 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:36.462249 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462258 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:42:36.462276 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:36.462283 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462297 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:42:36.462315 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462322 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462331 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:42:36.462348 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462355 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462365 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:42:36.462381 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462388 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462397 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:42:36.462414 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462421 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462431 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:42:36.462443 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.462507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.462525 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462532 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:42:36.462551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462576 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462583 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462593 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:42:36.462606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.462632 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.462646 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462652 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.462666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462691 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.462698 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462714 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:42:36.462733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.462759 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:42:36.462775 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462781 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.462795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462820 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462827 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462837 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:42:36.462854 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.462861 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462871 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:36.462888 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.462895 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462904 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:36.462922 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.462928 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462938 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:36.462951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.462977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.462987 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463002 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463008 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.463027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463053 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463060 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463070 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:42:36.463083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.463108 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.463122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463149 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463156 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463166 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.463208 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.463241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:36.463268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.463275 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463289 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:36.463307 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463313 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463322 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:42:36.463339 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.463347 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463357 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:42:36.463373 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463380 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:36.463406 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463413 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463422 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:42:36.463440 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:36.463446 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463455 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:42:36.463468 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.463511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.463528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463534 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:42:36.463548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463573 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.463580 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463590 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:42:36.463613 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463626 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463645 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:42:36.463680 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463693 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463712 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:42:36.463751 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.463766 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463793 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:42:36.463834 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463847 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463862 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:42:36.463881 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463888 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463898 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:42:36.463915 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463922 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463931 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:42:36.463949 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.463955 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.463965 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:42:36.463978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.464026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.464037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.464053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.464059 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:42:36.464074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.464099 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:36.464106 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.464116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:42:36.464129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.464149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.464160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:42:36.464176 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:36.464183 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:42:36.464193 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:42:36.464209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.464215 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:42:36.464228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.464251 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.464271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:36.464287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.464302 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:36.464313 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:42:36.464330 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.464337 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:42:36.464347 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:42:36.464363 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:36.464369 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:42:36.464379 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:42:36.464395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.464402 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.464412 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.464429 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.464435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.464445 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.464461 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.464486 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.464496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.464514 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.464520 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:42:36.464530 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.464546 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:36.464553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:42:36.464774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:36.464795 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:36.464801 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:42:36.464811 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:42:36.464828 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.464834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.464844 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.464860 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:36.464867 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:42:36.464876 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:42:36.464893 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.464899 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:42:36.464909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.464925 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.464932 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:36.464942 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.464958 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:36.464964 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:42:36.464973 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:42:36.464987 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:42:36.465023 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.465052 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:42:36.465080 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.465106 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:42:36.465132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.465158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:42:36.465185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.465211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:42:36.465238 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.465264 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:42:36.465296 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.465322 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:42:36.465348 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:42:36.465374 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:42:36.465401 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:42:36.465427 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:42:36.465454 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:42:36.465480 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:42:36.465506 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.465533 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:42:36.465559 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.465587 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:42:36.465613 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.465639 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:42:36.465666 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.465692 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:42:36.465718 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.465751 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:36.465778 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.465804 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:36.465830 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.465856 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:42:36.465883 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.465909 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:36.465935 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.465961 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:42:36.465987 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.466019 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:42:36.466045 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.466072 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:36.466099 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.466125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:36.466152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.466179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.466205 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.466231 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.466258 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.466284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.466310 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.466336 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:42:36.466363 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:42:36.466388 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:42:36.466414 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.466440 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:42:36.466466 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.466494 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.466520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.466546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:42:36.466572 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.466599 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:42:36.466624 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.466650 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:42:36.466677 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.466705 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:42:36.466743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.466771 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:36.466797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.466824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:42:36.466850 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.466868 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.466894 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.466920 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.466937 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.466954 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.466980 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.467006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467040 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.467108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.467209 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467236 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.467262 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467288 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.467313 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467330 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467356 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.467383 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467399 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467430 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.467456 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467482 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.467507 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467533 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.467559 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467585 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.467610 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467636 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.467662 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467679 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.467737 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467764 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.467790 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467816 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.467842 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467868 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.467894 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467925 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.467951 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.467984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.468101 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468118 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468140 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468165 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.468192 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468217 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.468243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468277 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.468328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.468446 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468462 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468498 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.468551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468584 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468607 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.468659 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468685 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.468711 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468733 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468755 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468772 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468798 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:36.468823 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468849 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:36.468882 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468912 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468944 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.468992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.469036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.469246 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469295 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:42:36.469348 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469401 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.469437 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469464 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.469490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469540 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.469591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469615 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:42:36.469901 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469921 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.469950 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.469999 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470029 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470048 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470099 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.470134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.470236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.470338 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470366 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.470392 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470418 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.470444 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470460 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470486 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.470518 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470537 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470588 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.470626 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470653 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.470679 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470705 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.470738 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.470790 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470817 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:36.470843 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470860 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:36.470911 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.470938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.470970 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471017 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.471066 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471103 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.471131 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471157 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.471183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471266 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.471341 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471388 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471439 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.471479 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471506 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.471533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471550 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471567 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471593 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.471626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:36.471756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471789 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471806 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.471860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.471962 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.471988 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:36.472020 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472037 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472053 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472069 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472095 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:36.472121 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472147 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:36.472173 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472190 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472206 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472232 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.472258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:36.472377 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472403 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:42:36.472429 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472455 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:36.472481 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:36.472554 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.472661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472933 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.472985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.473002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.473018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.473035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:36.473061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:42:36.473092 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.473153 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.473204 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.473254 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.473303 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.473351 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.473399 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:36.473446 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:42:36.473494 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:36.473542 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.473597 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.473650 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.473700 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.473754 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.473803 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.473852 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.473901 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.473948 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.473995 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.474043 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.474091 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.474138 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.474187 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.474243 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.474297 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.474343 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:36.474389 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.474436 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.474482 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.474530 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.474578 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.474638 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.474686 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.474743 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.474799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.474847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.474902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.474957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.475005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.475051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.475098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:36.475145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:42:36.475195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:36.475243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.475289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.475336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.475382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.475429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.475476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.475524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.475571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.475619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.475667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.475715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.475770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.475818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.475866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.475918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.475974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.476021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:36.476068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.476115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.476161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.476211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.476259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.476311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.476357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.476406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.476461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.476510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.476558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.476606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.476654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.476700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.476753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:36.476802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:42:36.476850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:36.476897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.476945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.476993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.477039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.477086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.477134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.477182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.477236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.477286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.477333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.477382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.477431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.477479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.477527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.477579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.477631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.477678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:36.477728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.477776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.477823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.477872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.477926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.477978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.478024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.478072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.478128 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:42:36.478156 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.478217 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.478295 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.478349 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.478401 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.478454 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.478506 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:36.478558 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:36.478610 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:36.478680 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.478741 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.478794 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.478846 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.478899 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.478951 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.479003 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.479056 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.479160 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.479214 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.479266 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.479319 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.479373 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.479425 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.479478 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.479530 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.479583 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:36.479643 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.479696 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.479755 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.479808 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.479860 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.480208 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.480303 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.480374 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.480437 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:42:36.480461 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.480514 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.480567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.480638 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.480697 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.480757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.480810 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:36.480864 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:36.480916 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:36.480969 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.481022 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.481145 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.481202 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.481255 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.481308 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.481362 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.481415 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.481468 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.481538 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.481591 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.481651 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.481704 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.481765 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.481824 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.481876 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.481952 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:36.482005 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.482058 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.482110 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.482163 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.482221 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.482275 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.482328 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.482382 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.482443 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:42:36.482466 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.482514 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.482563 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.482616 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.482675 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.482728 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.482778 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:36.482825 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:36.482872 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:36.482920 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.482967 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.483014 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.483066 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.483114 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.483491 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.483541 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.483589 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.483643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.483691 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.483745 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.483793 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.483841 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.483888 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.483936 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.483985 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.484033 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:36.484081 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.484128 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.484175 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.484222 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.484269 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.484317 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.484364 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.484417 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.484473 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:42:36.484495 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.484546 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.484597 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.484653 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.484703 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.484758 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.484808 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:36.484857 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:36.484908 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:36.484959 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.485008 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.485058 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.485108 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.485183 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.485279 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.485386 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.485491 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.485612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.485728 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.485786 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.485842 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.485893 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.485943 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.485993 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.486043 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.486092 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:36.486142 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.486193 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.486242 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.486291 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.486340 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.486390 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.486445 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.486496 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.486550 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:42:36.486567 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:42:36.486599 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:42:36.486632 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:42:36.486659 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:42:36.486685 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:42:36.486708 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.486733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.486744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.486754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.486764 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.486773 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.486782 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:36.486792 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:36.486801 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:36.486810 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.486819 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.486829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.486837 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.486846 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.486856 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.486865 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.486874 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.486882 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.486890 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.486899 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.486908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.486917 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.486925 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.486933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.486940 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.486949 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:36.486958 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.486966 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.486974 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.486983 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.486991 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.486999 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.487008 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.487016 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.487025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.487034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.487042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.487050 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.487058 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.487065 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.487072 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:36.487080 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:36.487087 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:36.487095 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.487102 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.487115 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.487123 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.487130 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487138 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.487146 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.487153 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.487161 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.487168 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.487175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487190 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.487197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.487204 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.487212 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.487219 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:36.487226 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.487235 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.487243 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.487250 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.487258 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.487265 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.487272 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.487280 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.487288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.487298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.487306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.487315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.487323 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.487331 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.487339 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:36.487346 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:36.487354 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:36.487362 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.487370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.487378 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.487385 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.487393 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487400 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.487407 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.487415 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.487425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.487433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.487440 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487448 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.487463 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.487470 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.487476 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.487483 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:36.487490 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.487497 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.487509 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.487517 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.487524 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.487532 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.487539 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.487546 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.487554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:36.487564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.487572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:36.487580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:36.487589 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:36.487598 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:36.487610 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:36.487619 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:36.487627 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:36.487635 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:36.487643 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:36.487651 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:36.487659 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:36.487666 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487674 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.487682 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:36.487690 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:36.487697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:36.487705 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:36.487712 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:36.487732 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:36.487740 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:36.487748 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:36.487755 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:36.487764 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:36.487771 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:36.487778 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:36.487786 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:36.487793 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:36.487800 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:36.487809 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:36.487815 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:36.487822 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:36.488139 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:42:36.488157 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:36.488167 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:36.488174 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:36.488186 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:42:36.488193 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:42:36.488199 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:42:36.488220 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:42:36.488235 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:42:36.488295 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.488306 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176632" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:36.488329 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:42:36.488363 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:42:36.488373 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:42:36.488381 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:42:36.488388 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:42:36.488397 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176632" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:36.488414 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:36.488425 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:36.488433 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:36.488451 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.488465 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:36.488473 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:42:36.488513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.488529 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:36.488537 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.488576 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:42:36.488584 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:42:36.488591 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:42:36.488597 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:42:36.488605 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:42:36.488612 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:42:36.488619 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:36.488627 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:42:36.488637 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176632" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:36.488655 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:36.488665 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:36.488672 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:36.488683 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.488692 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:36.488699 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:36.488808 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:42:36.488822 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.488830 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.488841 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.488849 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:36.488867 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:42:36.488883 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:36.488898 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:36.488907 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:42:36.488918 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176632" 2019-10-24 01:42:36.488931 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:36.488939 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:36.488948 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:36.488959 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:36.488968 wsdl: in serializeType: returning: 176632 2019-10-24 01:42:36.488980 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:42:36.488990 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:36.488994 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:36.488998 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:42:36.489004 wsdl: in serializeType: returning: 176632 2019-10-24 01:42:36.489009 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176632 2019-10-24 01:42:36.489032 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176632 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:42:36.489037 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:42:36.489043 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2807"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:42:36.489058 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:42:36.489067 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176632 2019-10-24 01:42:36.489080 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:42:36.489159 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:42:36.489094 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:42:36.489105 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:42:36.489111 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:42:36.489116 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:42:36.489120 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:42:36.489127 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:36.489137 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:36.489146 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:42:36.489152 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:42:36.489165 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:42:36.489176 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:42:36.489184 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:42:36.495516 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:42:36.495547 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:42:36.495564 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:42:36.495570 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:42:36.495576 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:36.495582 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:36.495596 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:42:36.495600 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:42:36.495606 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:42:36.495638 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:42:36.504003 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:42:36.504043 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:42:36.504049 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:36.504055 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:42:36.504060 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:42:36.504066 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:42:36.504073 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:42:36.504078 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:42:36.504084 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:42:36.504090 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:42:13 GMT 2019-10-24 01:42:36.504096 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:42:36.504102 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:42:36.504107 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:42:36.504118 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:42:36.504148 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:42:36.504160 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:42:36.504171 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:42:36.504176 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:42:36.504181 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:42:36.504216 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:42:36.504230 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:42:36.504236 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:42:36.504274 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:36.504282 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:42:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:42:36.504318 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:42:36.504328 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:42:36.504354 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:42:36.504361 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:42:36.504484 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:42:36.504678 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:42:36.504695 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:42:36.504714 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:42:36.504746 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:42:36.504789 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:42:36.504854 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:42:36.504887 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:42:36.504899 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:42:36.504908 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:42:36.504913 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:42:36.504921 nusoap_client: detail =