Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 51.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-0L030 Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2068
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 25 May 2020 21:00:14 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-25 23:00:29.500803 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-25 23:00:29.500866 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:00:29.500889 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176632" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-25 23:00:29.500925 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:00:29.500942 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-25 23:00:29.500957 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-25 23:00:29.500980 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-25 23:00:29.500996 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:00:29.501007 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:00:29.501023 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:00:29.501039 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 23:00:29.501059 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 23:00:29.501071 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 23:00:29.501080 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 23:00:29.501088 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 23:00:29.501096 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-25 23:00:29.501115 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:00:29.501138 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:00:29.501152 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 23:00:29.501162 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-25 23:00:29.501173 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-25 23:00:29.501186 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 23:00:29.501202 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 23:00:29.507816 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 23:00:29.507832 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 23:00:29.507844 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-25 23:00:29.507850 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:00:29.507856 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:00:29.507860 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 23:00:29.507864 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-25 23:00:29.507893 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-25 23:00:29.812547 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-25 23:00:29.812603 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-25 23:00:29.812611 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:00:29.812617 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 23:00:29.812625 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 23:00:29.812635 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 23:00:29.812646 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 23:00:29.812658 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 23:00:29.812668 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 23:00:29.812680 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 21:00:14 GMT 2020-05-25 23:00:29.812688 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 23:00:29.812693 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-25 23:00:29.812699 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 23:00:29.812713 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-25 23:00:29.812751 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-25 23:00:29.812781 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-25 23:00:29.818886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.818925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.818949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.818987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.819018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.819041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.819111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.819192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.829930 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.830065 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-25 23:00:29.830095 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-05-25 23:00:29.830125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.830215 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-25 23:00:29.830249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836345 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.836407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836491 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 23:00:29.836540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836624 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.836779 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.836822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836885 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.836916 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.836989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.837031 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.837096 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.837138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.837175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.842685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.842809 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 23:00:29.842847 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.842875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.842928 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.842978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.843014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843188 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.843214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843386 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.843470 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.843539 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2020-05-25 23:00:29.843696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.843974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.843987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.844247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:00:29.849052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.849209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.849395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.849460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.849516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.849557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:00:29.849675 soap_transport_http: read buffer of 5765 bytes 2020-05-25 23:00:29.849702 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 23:00:29.849712 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-25 23:00:29.849871 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-25 23:00:29.849922 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 23:00:29.849939 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 23:00:29.849947 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 23:00:29.849967 wsdl: got WSDL URL 2020-05-25 23:00:29.849972 wsdl: Parse WSDL 2020-05-25 23:00:29.850139 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-25 23:00:29.850155 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-25 23:00:29.850205 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850214 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-25 23:00:29.850234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850265 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.850275 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850289 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:00:29.850310 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.850317 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850327 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:00:29.850342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.850385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.850400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850407 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.850422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850472 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.850480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850503 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-25 23:00:29.850519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.850546 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-25 23:00:29.850568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-25 23:00:29.850590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850618 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.850625 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850636 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:00:29.850655 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.850662 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850672 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:00:29.850690 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.850697 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850707 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:00:29.850721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.850756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.850772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-25 23:00:29.850794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850833 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.850840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-25 23:00:29.850863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.850889 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-25 23:00:29.850916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-25 23:00:29.850936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850960 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.850967 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.850976 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:00:29.850993 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.851000 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851009 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:00:29.851025 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.851032 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851042 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:00:29.851060 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.851066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851075 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.851087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.851123 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.851137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.851158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851187 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851225 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.851245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.851261 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851271 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:00:29.851281 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-25 23:00:29.851293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:00:29.851315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 23:00:29.851329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851335 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-25 23:00:29.851354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851378 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.851385 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851394 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:00:29.851406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.851430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.851463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851470 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.851485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851508 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851514 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.851576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.851593 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851603 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:00:29.851614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-25 23:00:29.851640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:00:29.851664 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-25 23:00:29.851680 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851686 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-25 23:00:29.851702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851727 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.851734 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851757 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:00:29.851774 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.851781 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851790 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:00:29.851807 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.851813 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851823 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:00:29.851839 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.851846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.851868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.851915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.851929 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.851953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851977 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.851984 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.851993 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-25 23:00:29.852005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.852028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 23:00:29.852042 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852048 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-25 23:00:29.852061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852083 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.852090 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852098 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:00:29.852110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.852134 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.852147 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852154 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.852166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852190 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.852196 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852205 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-25 23:00:29.852217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.852241 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-25 23:00:29.852255 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852261 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-25 23:00:29.852273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852296 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.852303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852311 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.852323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.852346 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.852359 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852365 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.852378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852400 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.852407 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852415 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-25 23:00:29.852433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.852471 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-25 23:00:29.852485 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852491 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-25 23:00:29.852504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852528 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.852534 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852544 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:00:29.852565 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.852572 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852582 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.852594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.852638 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-25 23:00:29.852652 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852659 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.852672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852697 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.852704 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852713 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-25 23:00:29.852726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.852764 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-25 23:00:29.852778 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852784 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-25 23:00:29.852797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852821 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.852827 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852836 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:00:29.852853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.852859 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.852881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.852921 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-25 23:00:29.852935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852941 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.852953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852975 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.852982 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.852990 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-25 23:00:29.853002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.853025 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-25 23:00:29.853039 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853044 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-25 23:00:29.853056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.853087 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.853108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.853132 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-25 23:00:29.853146 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853152 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.853164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853187 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.853194 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853203 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-25 23:00:29.853215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.853238 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-25 23:00:29.853251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853258 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-25 23:00:29.853270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853294 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.853300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853309 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.853321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.853344 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.853358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853364 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.853376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853399 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.853405 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853414 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-25 23:00:29.853432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.853469 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 23:00:29.853484 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853490 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-25 23:00:29.853503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853527 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.853534 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853543 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 23:00:29.853561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.853586 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.853600 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853606 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.853633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853658 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.853665 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853675 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-25 23:00:29.853688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.853712 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 23:00:29.853727 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853733 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-25 23:00:29.853759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853783 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.853789 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853799 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 23:00:29.853811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.853835 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.853849 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853855 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.853868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853937 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.853950 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.853966 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-25 23:00:29.853991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.854035 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 23:00:29.854060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854070 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-25 23:00:29.854094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854122 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.854128 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854138 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-25 23:00:29.854157 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.854164 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854174 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-25 23:00:29.854186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.854215 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.854229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854235 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.854248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854271 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.854278 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854286 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-25 23:00:29.854299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.854322 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 23:00:29.854336 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854342 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:00:29.854354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854378 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.854385 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854394 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.854406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.854436 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.854463 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854469 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.854483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854507 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.854514 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854523 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:00:29.854536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.854565 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:00:29.854580 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854586 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-25 23:00:29.854600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854639 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:00:29.854646 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854656 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 23:00:29.854669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.854694 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.854708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854715 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.854728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854764 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854770 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854806 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.854826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.854842 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854852 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:00:29.854862 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-25 23:00:29.854874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:00:29.854909 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:00:29.854924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854930 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-25 23:00:29.854943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854967 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:00:29.854974 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.854983 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:00:29.854995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.855018 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.855032 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855038 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.855050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855071 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855079 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855113 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.855131 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.855146 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855156 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:00:29.855165 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-25 23:00:29.855177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:00:29.855200 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-25 23:00:29.855214 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855220 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-25 23:00:29.855233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855256 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:00:29.855262 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855271 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 23:00:29.855283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.855306 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.855320 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855326 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.855338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855360 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855367 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855401 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.855419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.855440 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855463 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:00:29.855474 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-25 23:00:29.855486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:00:29.855509 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:00:29.855524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855530 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-25 23:00:29.855543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.855579 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855589 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-25 23:00:29.855607 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.855613 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-25 23:00:29.855653 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.855660 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855670 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:00:29.855688 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.855695 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855704 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:00:29.855722 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.855729 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855750 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 23:00:29.855768 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.855774 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855783 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-25 23:00:29.855800 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.855807 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.855828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.855874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.855888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855894 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.855920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855943 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.855950 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-25 23:00:29.855971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.855984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.855994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-25 23:00:29.856007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856013 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-25 23:00:29.856026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856073 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.856081 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856091 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 23:00:29.856111 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.856117 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856126 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.856142 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.856149 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856157 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:00:29.856169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.856202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.856216 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856221 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.856234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856257 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.856264 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856272 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-25 23:00:29.856285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.856307 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-25 23:00:29.856321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856327 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:00:29.856340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856363 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.856370 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.856391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.856415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.856434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856441 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.856468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856492 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.856499 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:00:29.856522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.856546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:00:29.856566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856573 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-25 23:00:29.856587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856623 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.856631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.856659 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.856666 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856675 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-25 23:00:29.856693 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.856700 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856710 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-25 23:00:29.856728 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.856747 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856757 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-25 23:00:29.856774 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.856781 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856790 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-25 23:00:29.856802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.856842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.856857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856863 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.856876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856913 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.856920 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-25 23:00:29.856941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.856964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 23:00:29.856978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.856984 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:00:29.856996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857020 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.857027 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857035 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 23:00:29.857052 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.857058 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857067 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.857083 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.857091 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857100 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:00:29.857112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.857143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.857157 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857163 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.857176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857199 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.857205 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:00:29.857226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.857249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:00:29.857262 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857268 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.857281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857304 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.857310 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857319 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:00:29.857336 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.857342 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857351 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:00:29.857367 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.857374 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857383 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:00:29.857401 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.857407 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857416 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:00:29.857438 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.857445 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857467 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:00:29.857480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.857519 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.857533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857539 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.857556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857582 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857590 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857599 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 23:00:29.857612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.857658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.857680 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.857707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857764 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857772 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.857851 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857896 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.857921 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857938 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.857969 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.857980 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.857997 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-25 23:00:29.858027 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.858039 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858055 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-25 23:00:29.858084 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.858094 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858110 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 23:00:29.858137 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.858144 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858154 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-25 23:00:29.858172 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:00:29.858179 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858189 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-25 23:00:29.858205 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.858212 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858221 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.858238 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.858245 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858254 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.858275 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.858282 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858291 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-25 23:00:29.858308 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.858315 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858324 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:00:29.858340 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.858346 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858357 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:00:29.858416 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.858515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.858537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858568 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.858576 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858586 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:00:29.858604 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.858611 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858620 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:00:29.858637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.858644 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858653 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:00:29.858670 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.858676 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858686 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:00:29.858698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.858735 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858768 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.858782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858805 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858812 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858821 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-25 23:00:29.858833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.858847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.858857 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.858869 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858895 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858901 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858910 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858923 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.858950 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858974 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.858980 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.858989 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:00:29.859006 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.859012 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859021 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 23:00:29.859037 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.859043 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859052 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:00:29.859068 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.859074 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859083 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 23:00:29.859100 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.859107 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859116 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:00:29.859132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.859138 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859147 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:00:29.859163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.859170 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.859195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.859201 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859210 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 23:00:29.859226 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.859232 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859241 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 23:00:29.859257 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.859263 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859298 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:00:29.859328 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.859338 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859355 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:00:29.859375 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.859456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.859486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859497 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.859520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859560 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.859571 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859587 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:00:29.859617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.859627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859643 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.859674 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.859687 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859702 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:00:29.859730 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:00:29.859740 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859755 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.859775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.859835 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.859857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.859887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859923 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.859933 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859947 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-25 23:00:29.859966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.859989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.860004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.860023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860061 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860085 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.860149 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860186 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.860195 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860209 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:00:29.860235 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.860244 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860258 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 23:00:29.860283 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.860293 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860307 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:00:29.860332 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.860342 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860355 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 23:00:29.860381 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.860390 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:00:29.860437 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.860448 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:00:29.860488 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.860498 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860512 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.860537 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.860546 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860562 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 23:00:29.860588 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.860598 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860612 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 23:00:29.860638 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.860647 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860661 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-25 23:00:29.860687 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.860696 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860710 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:00:29.860735 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.860745 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860759 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:00:29.860779 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.860871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.860893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.860933 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.860943 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.860957 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.860976 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.861021 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861059 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.861068 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861274 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-25 23:00:29.861320 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.861331 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861347 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-25 23:00:29.861374 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.861384 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861398 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:00:29.861434 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.861445 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861482 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-25 23:00:29.861514 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.861524 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861540 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-25 23:00:29.861568 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.861578 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861593 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:00:29.861630 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.861640 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861653 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-25 23:00:29.861696 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.861705 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861719 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-25 23:00:29.861745 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.861754 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861768 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-25 23:00:29.861793 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.861802 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861816 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:00:29.861842 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.861859 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861874 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:00:29.861900 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.861909 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861923 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-25 23:00:29.861949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.861958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.861972 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.861998 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.862007 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.862021 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-25 23:00:29.862041 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.862148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.862174 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862183 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-25 23:00:29.862205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862242 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.862251 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862265 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:00:29.862285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.862323 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.862344 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862353 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.862372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862408 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.862418 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862443 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-25 23:00:29.862463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.862501 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 23:00:29.862523 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862532 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-25 23:00:29.862551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862589 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.862598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862612 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.862638 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.862648 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862662 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:00:29.862688 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.862697 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862711 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:00:29.862736 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:00:29.862746 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862760 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:00:29.862779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.862836 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-25 23:00:29.862856 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862865 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.862885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862946 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:00:29.862957 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.862971 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-25 23:00:29.862991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.863015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.863029 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-25 23:00:29.863049 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:00:29.863088 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863098 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:00:29.863111 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:00:29.863155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.863175 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863211 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.863222 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863236 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-25 23:00:29.863261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.863271 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863284 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-25 23:00:29.863310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.863319 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863338 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-25 23:00:29.863364 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:00:29.863373 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863387 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:00:29.863412 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.863422 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863442 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-25 23:00:29.863468 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.863477 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863491 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-25 23:00:29.863516 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.863525 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863539 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:00:29.863565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.863575 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863590 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-25 23:00:29.863615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.863625 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863639 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-25 23:00:29.863665 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.863674 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863688 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.863707 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-25 23:00:29.863789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.863813 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.863822 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-25 23:00:29.863847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.863883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.863892 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.863906 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.863926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.863949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.863964 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.863985 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.863994 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.864017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864053 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:00:29.864063 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864077 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-25 23:00:29.864097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.864134 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-25 23:00:29.864153 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-25 23:00:29.864190 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:00:29.864200 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 23:00:29.864213 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-25 23:00:29.864239 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:00:29.864249 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-25 23:00:29.864263 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-25 23:00:29.864288 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:00:29.864297 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 23:00:29.864312 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-25 23:00:29.864331 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-25 23:00:29.864367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.864389 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864398 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.864428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864466 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.864476 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.864516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.864526 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864539 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:00:29.864566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.864576 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864590 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:00:29.864609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.864660 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.864681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864689 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.864709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864744 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.864755 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864769 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-25 23:00:29.864789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.864816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.864831 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.864850 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.864888 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.864898 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.864912 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.864931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.864960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.864981 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865017 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865027 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865040 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-25 23:00:29.865066 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865076 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865090 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-25 23:00:29.865115 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.865124 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865138 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:00:29.865163 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865173 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865187 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-25 23:00:29.865212 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.865222 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865235 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 23:00:29.865260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865270 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865283 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-25 23:00:29.865308 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.865318 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865331 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-25 23:00:29.865356 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865366 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865380 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:00:29.865405 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865414 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865434 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:00:29.865455 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.865518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.865538 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865544 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-25 23:00:29.865562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865588 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865596 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865605 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:00:29.865622 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.865628 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865637 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:00:29.865654 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.865661 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865670 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:00:29.865687 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865693 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865703 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:00:29.865720 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.865727 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865736 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:00:29.865748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.865793 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.865808 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865814 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.865828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865850 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865857 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.865913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.865929 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865943 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:00:29.865954 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-25 23:00:29.865966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.865979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:00:29.865989 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 23:00:29.866003 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866009 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-25 23:00:29.866023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866047 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.866064 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866197 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-25 23:00:29.866211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.866236 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.866251 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866257 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.866271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866295 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:00:29.866302 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866311 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-25 23:00:29.866323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.866347 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-25 23:00:29.866362 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866368 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-25 23:00:29.866382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.866412 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866422 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:00:29.866445 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.866452 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866462 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:00:29.866479 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.866485 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866494 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-25 23:00:29.866507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.866539 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.866556 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866563 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.866582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866606 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.866613 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866623 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-25 23:00:29.866635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.866659 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 23:00:29.866674 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866680 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-25 23:00:29.866693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866716 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.866723 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866732 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.866745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.866769 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.866783 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866789 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.866806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866831 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.866837 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866847 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-25 23:00:29.866859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.866874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.866884 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 23:00:29.866896 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.866922 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.866929 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.866938 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.866951 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.866966 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.866979 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867004 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867010 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867019 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-25 23:00:29.867036 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867043 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867056 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-25 23:00:29.867074 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867081 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867090 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-25 23:00:29.867107 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867114 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867123 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-25 23:00:29.867140 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867147 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867156 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-25 23:00:29.867172 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:00:29.867179 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867187 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-25 23:00:29.867204 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:00:29.867211 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867220 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-25 23:00:29.867236 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:00:29.867243 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867252 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-25 23:00:29.867269 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:00:29.867275 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867284 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-25 23:00:29.867301 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867307 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867316 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-25 23:00:29.867333 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867339 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867348 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-25 23:00:29.867365 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867371 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867380 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-25 23:00:29.867397 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867404 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867417 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-25 23:00:29.867435 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.867494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.867513 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867519 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-25 23:00:29.867537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867567 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867575 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867584 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.867601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.867608 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867617 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.867630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.867658 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.867672 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867678 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.867691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867715 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867722 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867731 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-25 23:00:29.867743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.867758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.867767 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-25 23:00:29.867780 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867811 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867817 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867827 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867839 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.867868 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867892 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.867898 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867907 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-25 23:00:29.867924 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.867931 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867939 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 23:00:29.867956 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.867962 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.867971 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-25 23:00:29.867989 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 23:00:29.867995 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.868004 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-25 23:00:29.868020 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.868027 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.868036 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-25 23:00:29.868052 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 23:00:29.868059 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.868068 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-25 23:00:29.868084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.868091 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.868100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.868112 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-25 23:00:29.868148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.868163 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868169 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-25 23:00:29.868188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868212 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.868219 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868228 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.868246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.868252 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868261 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.868274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.868301 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.868315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868321 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-25 23:00:29.868338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868363 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.868369 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868378 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-25 23:00:29.868391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.868416 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-25 23:00:29.868442 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868449 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-25 23:00:29.868463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868487 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.868493 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868503 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.868520 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.868526 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868535 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.868549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.868581 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.868596 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868602 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.868620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868644 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:00:29.868651 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868661 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-25 23:00:29.868673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.868698 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 23:00:29.868712 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868718 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.868731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868754 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.868761 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868770 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:00:29.868787 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.868794 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868802 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:00:29.868815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.868843 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.868857 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868863 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.868880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868904 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.868911 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868920 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 23:00:29.868933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.868948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.868957 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.868975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869002 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869009 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869018 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869031 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.869060 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.869119 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869145 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.869178 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:00:29.869189 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869207 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:00:29.869232 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.869264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.869288 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:00:29.869323 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-25 23:00:29.869331 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:00:29.869340 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-25 23:00:29.869353 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:00:29.869370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.869383 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-25 23:00:29.869408 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.869414 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-25 23:00:29.869429 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:00:29.869448 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.869454 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-25 23:00:29.869464 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:00:29.869476 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-25 23:00:29.869494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.869509 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869515 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-25 23:00:29.869534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869562 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.869569 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869579 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-25 23:00:29.869592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.869617 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.869631 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869637 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.869650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869673 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.869680 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869689 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-25 23:00:29.869703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.869727 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 23:00:29.869741 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869747 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.869760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869789 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.869796 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869806 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-25 23:00:29.869823 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.869829 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869838 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:00:29.869856 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.869863 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869871 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:00:29.869889 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.869895 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869905 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:00:29.869917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.869952 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.869966 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.869973 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.869986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870010 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870017 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870026 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-25 23:00:29.870038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.870062 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.870075 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870120 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870127 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870137 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870149 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.870179 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.870210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:00:29.870237 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.870244 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870253 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:00:29.870270 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870277 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870286 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-25 23:00:29.870303 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.870309 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870318 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 23:00:29.870335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870351 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:00:29.870367 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870374 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870387 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:00:29.870404 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:00:29.870411 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870420 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-25 23:00:29.870441 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.870497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.870529 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870541 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-25 23:00:29.870567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870610 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.870623 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870640 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-25 23:00:29.870672 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870683 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870706 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-25 23:00:29.870739 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870747 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870758 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-25 23:00:29.870777 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.870783 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870792 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-25 23:00:29.870809 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870816 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870825 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-25 23:00:29.870842 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870848 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870857 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-25 23:00:29.870873 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870880 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870889 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:00:29.870905 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.870912 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870920 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 23:00:29.870933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.870974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.870985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.871000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.871006 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-25 23:00:29.871025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.871049 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:00:29.871056 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.871065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-25 23:00:29.871078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.871093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.871102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 23:00:29.871118 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:00:29.871125 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-25 23:00:29.871135 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-25 23:00:29.871150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.871156 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-25 23:00:29.871168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.871190 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.871209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:00:29.871225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.871236 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:00:29.871246 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-25 23:00:29.871262 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.871268 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-25 23:00:29.871282 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-25 23:00:29.871298 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:00:29.871305 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-25 23:00:29.871314 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-25 23:00:29.871331 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.871337 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.871347 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.871363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.871370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.871379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.871395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.871402 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.871411 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.871433 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.871440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-25 23:00:29.871450 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.871467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:00:29.871473 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-25 23:00:29.871483 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:00:29.871500 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:00:29.871506 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-25 23:00:29.871515 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-25 23:00:29.871531 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.871537 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.871546 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.871569 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:00:29.871576 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-25 23:00:29.871589 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-25 23:00:29.871607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.871613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-25 23:00:29.871623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.871639 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.871645 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-25 23:00:29.871654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.871670 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:00:29.871676 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-25 23:00:29.871685 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-25 23:00:29.871701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.871708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.871717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.871733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.871740 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 23:00:29.871749 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.871761 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-25 23:00:29.871792 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.871820 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-25 23:00:29.871874 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.871902 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-25 23:00:29.871928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.871953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 23:00:29.871979 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.872005 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-25 23:00:29.872031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.872057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 23:00:29.872082 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.872108 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-25 23:00:29.872138 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.872163 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-25 23:00:29.872194 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-25 23:00:29.872219 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-25 23:00:29.872246 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-25 23:00:29.872271 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-25 23:00:29.872296 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-25 23:00:29.872334 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-25 23:00:29.872358 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.872383 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 23:00:29.872408 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.872438 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 23:00:29.872464 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.872488 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 23:00:29.872512 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.872537 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 23:00:29.872567 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.872593 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:00:29.872617 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.872642 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:00:29.872667 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.872691 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-25 23:00:29.872716 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.872740 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:00:29.872764 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.872788 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-25 23:00:29.872813 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.872837 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-25 23:00:29.872862 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.872887 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:00:29.872916 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.872941 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 23:00:29.872966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.872991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:00:29.873016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.873040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.873065 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.873089 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.873113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.873138 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.873162 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.873187 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 23:00:29.873211 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-25 23:00:29.873235 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-25 23:00:29.873260 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.873284 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-25 23:00:29.873309 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.873334 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.873358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.873383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 23:00:29.873407 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.873438 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-25 23:00:29.873464 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.873488 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 23:00:29.873514 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.873538 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 23:00:29.873567 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.873596 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-25 23:00:29.873621 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.873645 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-25 23:00:29.873670 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.873695 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 23:00:29.873719 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.873744 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.873770 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.873794 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 23:00:29.873818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.873842 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 23:00:29.873879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.873905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 23:00:29.873930 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.873946 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.873971 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.873995 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874012 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874028 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874053 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.874078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.874172 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874197 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.874221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.874518 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874542 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.874573 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874597 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.874621 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874637 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874661 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.874685 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874701 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874725 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.874749 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874773 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.874797 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874822 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.874847 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874871 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.874895 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874920 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.874944 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874960 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.874984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.875008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.875056 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875080 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.875104 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875129 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.875158 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875182 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.875206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.875349 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875404 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.875433 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875459 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.875483 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875499 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875515 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875530 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875546 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875575 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.875599 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875615 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.875680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.875796 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875812 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875828 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875868 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.875892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.875965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.875989 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876014 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.876038 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876054 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876070 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876099 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876124 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:00:29.876149 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876174 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:00:29.876199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876215 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876245 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.876297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.876421 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876453 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 23:00:29.876479 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876496 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876513 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876539 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.876571 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876598 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.876624 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876641 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876668 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.876694 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876712 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876753 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.876780 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876798 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876823 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:00:29.876858 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876878 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876905 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.876931 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876957 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.876983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.876999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877076 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.877100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:00:29.877275 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877292 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877317 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.877343 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877360 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877375 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877400 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.877443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.877538 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877567 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.877591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.877691 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877715 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.877740 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877764 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.877788 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877804 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877831 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.877856 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877872 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877896 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.877920 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877944 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.877969 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.877994 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.878018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878042 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.878067 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878091 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.878115 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878131 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878154 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:00:29.878178 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878203 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.878227 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878251 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.878275 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878300 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.878324 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878348 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.878372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878392 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878429 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.878525 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878587 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.878611 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878636 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.878660 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878675 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878691 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878707 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878722 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878746 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.878771 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878802 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878826 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.878850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:00:29.878968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.878999 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879014 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879039 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.879063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879079 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879094 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.879159 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879183 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:00:29.879207 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879223 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879239 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879254 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879279 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:00:29.879303 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879327 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:00:29.879351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879366 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879382 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.879435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:00:29.879555 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879581 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 23:00:29.879605 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879621 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879637 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879661 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:00:29.879686 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879710 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:00:29.879734 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879750 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879775 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.879799 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879814 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879838 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:00:29.879863 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879878 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879902 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:00:29.879926 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879942 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.879966 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:00:29.879990 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:00:29.880039 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880085 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.880180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880304 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:00:29.880377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:00:29.880402 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.880460 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.880508 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.880561 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.880607 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.880652 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.880696 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.880741 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-25 23:00:29.880786 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-25 23:00:29.880831 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-25 23:00:29.880877 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.880920 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.880966 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.881009 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.881053 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.881098 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.881144 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.881190 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.881233 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.881277 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.881322 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.881380 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.881446 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.881492 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.881539 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.881599 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.881650 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.881695 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-25 23:00:29.881753 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.881796 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.881840 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.881900 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.881944 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.881990 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.882039 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.882382 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.882456 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.882504 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.882557 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.882615 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.882677 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.882767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.882815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.882860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.882905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.882949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.882994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.883037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.883094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-25 23:00:29.883142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-25 23:00:29.883188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-25 23:00:29.883232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.883276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.883320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.883364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.883407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.883458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.883517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.883582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.883627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.883671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.883716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.883761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.883805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.883849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.883894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.883943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.884005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.884049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-25 23:00:29.884093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.884137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.884180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.884226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.884270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.884316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.884364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.884426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.884472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.884516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.884567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.884612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.884657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.884709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.885016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.885062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.885114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.885159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.885203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.885246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.885291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-25 23:00:29.885335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-25 23:00:29.885380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-25 23:00:29.885429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.885475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.885520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.885570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.885661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.885745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.885792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.885880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.885967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.886054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.886108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.886192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.886279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.886368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.886459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.886527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.886585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.886631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-25 23:00:29.886676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.886722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.886767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.886815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.886862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.886910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.886973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.887020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.887065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.887112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.887159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.887205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.887253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.887416 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 23:00:29.887461 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.887524 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.887584 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.887639 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.887717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.887773 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.887827 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.887886 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:00:29.887951 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:00:29.888005 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:00:29.888058 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.888111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.888165 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.888218 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.888271 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.888324 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.888378 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.888483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.888539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.888597 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.888651 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.888705 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.888758 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.888811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.888864 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.888917 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.888971 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.889024 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:00:29.889077 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.889131 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.889212 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.889299 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.889357 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.889412 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.889480 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.889534 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.889593 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.889647 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.889701 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.889754 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.889807 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.889869 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 23:00:29.889906 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.889958 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.890010 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.890062 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.890114 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.890166 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.890217 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.890269 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:00:29.890321 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:00:29.890372 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:00:29.890432 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.890500 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.890557 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.890611 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.890665 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.890718 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.890772 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.890826 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.890879 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.890949 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.891025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.891078 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.891130 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.891182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.891234 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.891285 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.891337 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.891388 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:00:29.891446 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.891513 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.891574 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.891628 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.891681 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.891735 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.891789 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.891843 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.891910 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.891961 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.892012 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.892062 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.892114 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.892172 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-25 23:00:29.892194 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.892241 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.892288 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.892334 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.892379 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.892430 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.892491 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.892539 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:00:29.892592 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:00:29.892640 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:00:29.892689 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.892737 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.892785 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.892833 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.892880 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.892997 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.893045 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.893097 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.893145 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.893194 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.893242 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.893304 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.893349 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.893395 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.893447 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.893508 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.893562 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.893611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:00:29.893659 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.893707 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.893761 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.893809 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.893856 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.893917 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.893962 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.894008 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.894054 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.894101 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.894147 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.894193 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.894239 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.894292 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-25 23:00:29.894314 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.894362 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.894410 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.894490 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.894542 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.894598 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.894648 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.894698 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:00:29.894748 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:00:29.894797 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:00:29.894846 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.894907 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.894954 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.895002 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.895051 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.895099 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.895147 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.895196 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.895244 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.895291 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.895338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.895386 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.895440 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.895488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.895537 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.895590 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.895638 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.895685 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:00:29.895733 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.895780 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.895828 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.895877 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.895972 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.896021 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.896070 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.896174 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.896274 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.896372 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.896479 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.896577 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.896685 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.897084 wsdl: current service: Service1 2020-05-25 23:00:29.897114 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-25 23:00:29.897147 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-25 23:00:29.897175 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-25 23:00:29.897201 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-25 23:00:29.897226 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-25 23:00:29.897245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.897260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.897268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.897276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.897284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.897292 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.897300 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.897307 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:00:29.897314 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:00:29.897322 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:00:29.897329 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.897336 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.897344 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.897351 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.897359 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.897367 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.897374 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.897382 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.897389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.897396 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.897403 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.897411 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.897418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.897431 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.897440 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.897447 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.897454 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.897462 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:00:29.897469 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.897477 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.897484 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.897492 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.897499 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.897506 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.897513 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.897520 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.897527 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.897535 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.897542 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.897551 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.897564 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.897573 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.897581 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.897589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.897597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.897604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.897611 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.897623 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.897630 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:00:29.897637 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:00:29.897644 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:00:29.897651 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.897659 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.897666 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.897673 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.897681 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.897688 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.897695 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.897703 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.897710 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.897717 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.897724 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.897731 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.897738 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.897746 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.897753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.897760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.897767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.897774 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:00:29.897781 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.897788 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.897795 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.897803 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.897810 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.897817 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.897824 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.897831 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.897838 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.897845 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.897852 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.897859 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.897866 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.897873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.897881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.897888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.897896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.897902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.897909 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.897916 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.897922 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:00:29.897929 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:00:29.897935 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:00:29.897942 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.897948 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.897955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.897962 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.897969 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.897976 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.897982 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.897993 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.898000 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.898006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.898013 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.898019 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.898026 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.898032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.898039 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.898046 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.898052 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.898059 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:00:29.898065 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.898072 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.898078 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.898085 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.898091 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.898098 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.898105 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.898111 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.898118 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.898124 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.898131 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.898137 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.898143 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.898150 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:00:29.898158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:00:29.898164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:00:29.898171 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:00:29.898177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.898184 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:00:29.898190 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:00:29.898197 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:00:29.898203 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:00:29.898210 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:00:29.898216 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:00:29.898222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:00:29.898228 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:00:29.898235 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:00:29.898241 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.898248 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.898255 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:00:29.898261 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:00:29.898268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:00:29.898274 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:00:29.898281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.898287 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:00:29.898293 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:00:29.898300 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.898307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:00:29.898313 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:00:29.898319 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:00:29.898329 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:00:29.898336 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:00:29.898343 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:00:29.898349 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:00:29.898356 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:00:29.898362 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:00:29.898369 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:00:29.898375 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:00:29.898382 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:00:29.898388 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:00:29.898395 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:00:29.898401 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:00:29.898408 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:00:29.898414 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:00:29.898686 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-25 23:00:29.898697 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:00:29.898702 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:00:29.898706 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:00:29.898713 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-25 23:00:29.898717 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 23:00:29.898721 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 23:00:29.898729 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-25 23:00:29.898738 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 23:00:29.898770 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.898777 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176632" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:00:29.898790 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 23:00:29.898812 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-25 23:00:29.898818 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-25 23:00:29.898822 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-25 23:00:29.898826 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-25 23:00:29.898832 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176632" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:00:29.898842 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:00:29.898848 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:00:29.898852 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:00:29.898861 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.898868 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:00:29.898873 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-25 23:00:29.898897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.898905 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:00:29.898910 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.898935 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 23:00:29.898941 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-25 23:00:29.898945 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-25 23:00:29.898949 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-25 23:00:29.898952 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-25 23:00:29.898956 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-25 23:00:29.898960 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-25 23:00:29.898965 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:00:29.898969 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-25 23:00:29.898975 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176632" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:00:29.898985 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:00:29.898991 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:00:29.898995 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:00:29.899000 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.899006 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:00:29.899010 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:00:29.899035 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 23:00:29.899041 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.899046 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.899052 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.899056 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:00:29.899064 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 23:00:29.899072 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:00:29.899076 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:00:29.899080 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 23:00:29.899086 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176632" 2020-05-25 23:00:29.899093 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:00:29.899097 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:00:29.899102 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:00:29.899108 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:00:29.899113 wsdl: in serializeType: returning: 176632 2020-05-25 23:00:29.899119 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 23:00:29.899126 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:00:29.899130 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:00:29.899134 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 23:00:29.899139 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-25 23:00:29.899146 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:00:29.899150 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:00:29.899159 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:00:29.899164 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:00:29.899168 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-25 23:00:29.899173 wsdl: in serializeType: returning: 176632PLN 2020-05-25 23:00:29.899177 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176632PLN 2020-05-25 23:00:29.899199 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=176632PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-25 23:00:29.899203 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-25 23:00:29.899209 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1433"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-25 23:00:29.899225 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-25 23:00:29.899231 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=176632PLN 2020-05-25 23:00:29.899240 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-25 23:00:29.899308 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-25 23:00:29.899249 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 23:00:29.899259 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 23:00:29.899265 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 23:00:29.899269 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 23:00:29.899273 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 23:00:29.899280 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:00:29.899289 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:00:29.899297 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 23:00:29.899302 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 23:00:29.899314 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-25 23:00:29.899321 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 23:00:29.899329 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 23:00:29.905826 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 23:00:29.905841 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 23:00:29.905855 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-25 23:00:29.905864 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-25 23:00:29.905873 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:00:29.905886 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:00:29.905895 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 23:00:29.905902 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 23:00:29.905918 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-25 23:00:29.905953 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-25 23:00:30.510303 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-25 23:00:30.510354 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-25 23:00:30.510366 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:00:30.510376 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 23:00:30.510385 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 23:00:30.510396 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 23:00:30.510407 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 23:00:30.510417 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 23:00:30.510436 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 23:00:30.510446 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 21:00:14 GMT 2020-05-25 23:00:30.510458 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 23:00:30.510467 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-25 23:00:30.510477 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 23:00:30.510515 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-25 23:00:30.510569 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-25 23:00:30.510588 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-25 23:00:30.510605 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 23:00:30.510614 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-25 23:00:30.510623 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-25 23:00:30.510671 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 23:00:30.510690 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 23:00:30.510701 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 23:00:30.510739 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:00:30.510752 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 25 May 2020 21:00:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-25 23:00:30.510801 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-25 23:00:30.510826 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-25 23:00:30.510859 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-25 23:00:30.510886 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-25 23:00:30.511028 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-25 23:00:30.511192 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-25 23:00:30.511203 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-25 23:00:30.511216 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-25 23:00:30.511234 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 23:00:30.511270 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-25 23:00:30.511361 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-25 23:00:30.511400 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 23:00:30.511421 nusoap_client: got fault 2020-05-25 23:00:30.511439 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-25 23:00:30.511447 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-25 23:00:30.511471 nusoap_client: detail =