Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 50.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53039700005058145703L Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VW
 Silnik: 1,8-5V längs/along
JR T1788
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 21:53:14 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-24 23:53:25.897380 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-24 23:53:25.897451 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:53:25.897474 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-24 23:53:25.897502 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:53:25.897520 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-24 23:53:25.897535 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-24 23:53:25.897556 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-24 23:53:25.897582 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:53:25.897594 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:53:25.897609 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:53:25.897624 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:53:25.897644 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:53:25.897655 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:53:25.897663 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:53:25.897671 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:53:25.897678 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-24 23:53:25.897698 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:53:25.897720 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:53:25.897736 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:53:25.897745 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-24 23:53:25.897756 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-24 23:53:25.897771 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:53:25.897786 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:53:25.905541 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:53:25.905557 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:53:25.905569 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-24 23:53:25.905575 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:53:25.905581 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:53:25.905586 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:53:25.905590 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-24 23:53:25.905617 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-24 23:53:26.152017 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-24 23:53:26.152062 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-24 23:53:26.152071 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:53:26.152077 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:53:26.152083 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:53:26.152089 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:53:26.152095 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:53:26.152101 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:53:26.152107 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:53:26.152112 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:53:14 GMT 2019-04-24 23:53:26.152118 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:53:26.152123 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-24 23:53:26.152130 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:53:26.152144 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-24 23:53:26.152178 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-24 23:53:26.159970 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:53:26.160024 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:53:26.167549 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-24 23:53:26.167863 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:53:26.167970 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:53:26.168000 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:53:26.175199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:53:26.175283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:53:26.175521 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:53:26.175575 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:53:26.175629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:53:26.175870 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:53:26.175933 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:53:26.176002 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:53:26.176019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:53:26.182949 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:53:26.183084 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:53:26.183231 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:53:26.183355 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:53:26.183431 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:53:26.183448 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-24 23:53:26.183643 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-24 23:53:26.183844 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-24 23:53:26.183859 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:53:26.183865 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-24 23:53:26.183893 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-24 23:53:26.183928 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:53:26.183945 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:53:26.183952 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:53:26.183971 wsdl: got WSDL URL 2019-04-24 23:53:26.183976 wsdl: Parse WSDL 2019-04-24 23:53:26.184194 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-24 23:53:26.184213 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-24 23:53:26.184269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184285 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-24 23:53:26.184308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184341 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.184350 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184366 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:53:26.184393 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.184426 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184441 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:53:26.184459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.184501 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.184519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.184543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184585 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.184593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-24 23:53:26.184617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.184644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:53:26.184659 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-24 23:53:26.184679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184704 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.184711 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184720 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:53:26.184738 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.184744 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184754 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:53:26.184777 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.184784 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184793 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:53:26.184806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.184839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.184854 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-24 23:53:26.184875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184899 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.184906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-24 23:53:26.184928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.184953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-24 23:53:26.184967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.184973 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-24 23:53:26.184988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185011 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.185018 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185027 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:53:26.185045 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.185051 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185060 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:53:26.185077 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.185084 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185093 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:53:26.185110 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.185116 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185126 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:53:26.185138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.185175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.185190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.185210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185239 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.185322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.185339 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185351 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:53:26.185361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-24 23:53:26.185374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:53:26.185399 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:53:26.185419 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185425 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-24 23:53:26.185440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185465 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.185472 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185482 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:53:26.185495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.185521 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.185536 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185542 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.185556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185580 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.185587 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185610 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-24 23:53:26.185623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.185647 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:53:26.185662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185668 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-24 23:53:26.185681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.185717 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185726 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.185739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.185832 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.185849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185855 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.185868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185893 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.185903 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185914 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-24 23:53:26.185927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.185951 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-24 23:53:26.185966 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.185972 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-24 23:53:26.185986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186009 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.186016 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186026 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:53:26.186043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.186049 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186059 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.186071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.186130 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-24 23:53:26.186148 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186154 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.186168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186192 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.186198 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186208 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-24 23:53:26.186221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.186246 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-24 23:53:26.186261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186267 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-24 23:53:26.186287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186318 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.186325 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186335 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:53:26.186353 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.186359 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186369 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.186381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.186415 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-24 23:53:26.186431 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186438 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.186456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186481 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.186488 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186498 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-24 23:53:26.186510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.186535 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-24 23:53:26.186549 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186555 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-24 23:53:26.186569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.186599 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186608 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.186621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.186645 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-24 23:53:26.186659 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186665 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.186678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186702 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.186709 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186718 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-24 23:53:26.186731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.186755 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-24 23:53:26.186769 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186775 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-24 23:53:26.186788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.186818 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186828 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.186840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.186864 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.186878 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186884 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.186897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186920 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.186927 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186937 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-24 23:53:26.186949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.186973 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:53:26.186987 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.186993 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-24 23:53:26.187007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187045 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.187052 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187062 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:53:26.187075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.187099 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.187115 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187121 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.187134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187159 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.187166 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187176 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-24 23:53:26.187189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.187213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:53:26.187228 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187234 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-24 23:53:26.187248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187277 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.187285 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187296 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:53:26.187309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.187334 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.187349 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187356 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.187370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187394 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.187403 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187415 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-24 23:53:26.187429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.187454 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:53:26.187469 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187475 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-24 23:53:26.187489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187513 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.187519 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187529 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-24 23:53:26.187547 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.187554 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187563 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-24 23:53:26.187589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.187617 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.187632 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187638 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.187651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187674 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.187681 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187691 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-24 23:53:26.187703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.187727 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:53:26.187741 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187747 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:53:26.187760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.187789 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187799 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:53:26.187811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.187835 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.187849 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187855 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.187868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187891 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.187898 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187908 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:53:26.187920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.187944 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:53:26.187958 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.187964 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:53:26.187977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188000 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:53:26.188007 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188017 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:53:26.188029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.188053 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.188067 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188073 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.188086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188108 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188115 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188152 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.188172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.188188 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188198 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:53:26.188208 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-24 23:53:26.188219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:53:26.188243 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:53:26.188270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188282 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:53:26.188298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188326 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:53:26.188333 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188343 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:53:26.188357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.188382 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.188397 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188406 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.188422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188446 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188453 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188489 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.188510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.188526 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188537 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:53:26.188547 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-24 23:53:26.188559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:53:26.188584 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:53:26.188612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188618 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-24 23:53:26.188632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188655 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.188662 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-24 23:53:26.188689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.188696 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-24 23:53:26.188722 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.188729 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188738 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:53:26.188755 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.188771 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188780 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:53:26.188796 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.188803 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188812 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:53:26.188829 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.188835 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188844 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-24 23:53:26.188861 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.188868 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188877 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:53:26.188889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.188936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.188951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188957 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.188971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.188994 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189001 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-24 23:53:26.189023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.189047 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:53:26.189061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189067 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-24 23:53:26.189080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189103 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189110 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189120 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:53:26.189137 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189152 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.189169 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189176 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189185 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:53:26.189197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.189229 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.189243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189249 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.189285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189329 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-24 23:53:26.189352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.189378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:53:26.189393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189400 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:53:26.189418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189450 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:53:26.189473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.189498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.189514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189520 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.189534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189558 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189565 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:53:26.189601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.189625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:53:26.189639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189645 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:53:26.189657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189681 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189687 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189697 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:53:26.189714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.189748 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189755 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189764 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:53:26.189779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.189811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.189825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189831 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.189845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189869 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.189875 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:53:26.189897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.189921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:53:26.189935 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189941 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.189954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189977 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.189984 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.189994 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:53:26.190011 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.190017 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190027 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:53:26.190043 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.190050 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190059 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:53:26.190076 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.190082 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190091 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:53:26.190108 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.190114 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190124 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:53:26.190136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.190176 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.190190 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190196 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.190209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190233 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190240 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190250 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-24 23:53:26.190262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.190293 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.190307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190340 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190347 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190356 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190369 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.190400 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190429 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.190436 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.190463 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.190470 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190479 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-24 23:53:26.190496 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.190502 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190511 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-24 23:53:26.190528 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.190534 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190544 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:53:26.190560 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.190567 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190576 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-24 23:53:26.190592 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:53:26.190606 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190615 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-24 23:53:26.190632 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.190638 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190647 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.190664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.190670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190680 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:53:26.190696 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.190702 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190712 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:53:26.190728 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.190734 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190744 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:53:26.190756 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.190805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.190868 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190876 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.190892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190916 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.190923 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190933 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:53:26.190950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.190960 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.190970 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:53:26.190988 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.190994 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.191004 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:53:26.191056 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.191064 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.191074 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:53:26.191087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.191114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.191124 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191143 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.191150 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.191163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.191188 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191194 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.191270 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-24 23:53:26.191335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.191364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.191381 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.191575 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191757 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191765 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191886 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191908 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191925 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.191940 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191966 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.191973 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.191983 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:53:26.192005 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.192012 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192023 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:53:26.192041 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.192047 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192056 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:53:26.192088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.192100 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192119 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:53:26.192152 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.192163 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192179 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:53:26.192207 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.192217 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192229 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:53:26.192247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.192253 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192263 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:53:26.192286 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.192293 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192322 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:53:26.192340 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.192347 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192357 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:53:26.192374 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.192380 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192390 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:53:26.192413 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.192421 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192432 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:53:26.192445 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.192501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.192520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192526 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.192541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192565 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.192572 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192582 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:53:26.192600 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.192610 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:53:26.192649 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.192656 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192665 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:53:26.192681 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:53:26.192688 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192697 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.192710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.192746 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.192761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192767 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.192781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192805 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.192811 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192832 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-24 23:53:26.192847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.192862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.192871 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.192885 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.192913 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.192920 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.192929 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.192942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.192958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.192971 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.192995 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.193002 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193012 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:53:26.193029 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193035 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193045 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:53:26.193065 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.193072 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193081 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:53:26.193099 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.193105 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193114 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:53:26.193131 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.193138 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193147 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:53:26.193165 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.193171 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193180 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:53:26.193197 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193203 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:53:26.193229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193236 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193246 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:53:26.193262 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193269 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193284 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:53:26.193303 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193316 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193325 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-24 23:53:26.193342 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193349 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193358 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:53:26.193375 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193381 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193390 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:53:26.193408 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.193485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.193505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193533 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193540 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193550 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193562 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.193591 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193615 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.193622 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193631 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-24 23:53:26.193648 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.193655 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193664 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-24 23:53:26.193681 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.193687 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193696 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:53:26.193713 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193719 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193728 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-24 23:53:26.193745 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193751 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193760 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-24 23:53:26.193777 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.193783 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193793 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:53:26.193810 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.193816 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193825 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-24 23:53:26.193842 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.193848 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193857 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-24 23:53:26.193874 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.193880 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193890 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-24 23:53:26.193906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.193913 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193922 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:53:26.193938 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.193945 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193954 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:53:26.193971 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.193977 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.193986 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-24 23:53:26.194003 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.194009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.194018 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:53:26.194035 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.194041 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.194051 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-24 23:53:26.194063 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.194126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.194144 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194151 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-24 23:53:26.194165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194189 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.194196 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194205 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:53:26.194217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.194242 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.194257 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194263 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.194282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194328 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.194336 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194346 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-24 23:53:26.194359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.194384 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:53:26.194401 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194410 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-24 23:53:26.194426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.194459 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194469 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:53:26.194488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.194494 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194504 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:53:26.194521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.194528 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194537 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:53:26.194554 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:53:26.194561 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194571 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:53:26.194583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.194657 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-24 23:53:26.194673 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194679 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.194694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194718 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:53:26.194725 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194735 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-24 23:53:26.194747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.194762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.194772 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-24 23:53:26.194785 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:53:26.194811 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-24 23:53:26.194817 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:53:26.194827 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-24 23:53:26.194839 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:53:26.194855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.194868 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.194893 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.194899 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.194909 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-24 23:53:26.194926 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.194932 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.194942 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-24 23:53:26.194959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.194965 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.194975 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-24 23:53:26.194992 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:53:26.194998 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.195007 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:53:26.195024 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.195030 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.195039 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-24 23:53:26.195056 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.195062 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.195072 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-24 23:53:26.195088 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.195094 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.195104 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:53:26.195121 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.195127 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.195136 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-24 23:53:26.195153 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.195160 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.195169 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-24 23:53:26.195186 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.195192 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.195202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:53:26.195214 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-24 23:53:26.195262 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.195284 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195291 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-24 23:53:26.195306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195332 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.195339 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195348 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:53:26.195361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.195386 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.195402 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195414 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.195429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195454 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:53:26.195461 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195470 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-24 23:53:26.195483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.195507 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:53:26.195521 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-24 23:53:26.195546 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:53:26.195553 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:53:26.195562 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-24 23:53:26.195580 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:53:26.195586 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-24 23:53:26.195595 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-24 23:53:26.195614 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:53:26.195620 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:53:26.195629 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-24 23:53:26.195642 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-24 23:53:26.195665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.195680 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195686 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.195699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.195730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:53:26.195757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.195763 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195772 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:53:26.195789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.195796 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195805 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:53:26.195817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.195849 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.195863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195869 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.195883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195907 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.195913 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195923 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-24 23:53:26.195935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.195950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.195959 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.195972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.195999 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196006 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196015 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196027 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.196056 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196081 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196087 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196097 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-24 23:53:26.196114 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196121 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196130 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-24 23:53:26.196147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.196154 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196163 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:53:26.196180 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196186 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196196 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-24 23:53:26.196212 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.196219 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196228 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-24 23:53:26.196245 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196251 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196260 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-24 23:53:26.196282 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.196290 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196313 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-24 23:53:26.196332 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196339 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196348 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:53:26.196366 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196372 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196382 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:53:26.196395 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.196445 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.196465 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196471 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-24 23:53:26.196534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196573 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196581 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196592 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:53:26.196627 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.196633 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196643 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:53:26.196660 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.196667 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196676 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:53:26.196693 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196699 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196708 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:53:26.196725 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.196732 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196741 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:53:26.196753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.196794 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.196809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196815 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.196828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196851 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196858 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.196914 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.196930 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196940 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:53:26.196950 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-24 23:53:26.196962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.196975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:53:26.196985 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:53:26.197000 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197006 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-24 23:53:26.197019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197043 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.197050 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197059 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-24 23:53:26.197072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.197096 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.197110 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197115 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.197129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197152 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:53:26.197159 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197168 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-24 23:53:26.197181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.197205 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-24 23:53:26.197219 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197225 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-24 23:53:26.197238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.197268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197284 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:53:26.197298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.197321 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.197336 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197342 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.197355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197379 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197385 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197395 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-24 23:53:26.197413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.197428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.197438 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:53:26.197451 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197478 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197485 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197495 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.197536 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197560 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.197568 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197577 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-24 23:53:26.197594 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.197601 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197615 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-24 23:53:26.197632 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.197638 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197647 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-24 23:53:26.197665 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.197671 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197680 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-24 23:53:26.197697 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.197724 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197755 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-24 23:53:26.197778 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:53:26.197784 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197795 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-24 23:53:26.197812 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:53:26.197818 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197827 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-24 23:53:26.197845 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:53:26.197851 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197860 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-24 23:53:26.197877 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:53:26.197883 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197893 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-24 23:53:26.197910 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.197916 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197925 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-24 23:53:26.197942 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.197949 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197958 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-24 23:53:26.197975 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.197981 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.197990 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-24 23:53:26.198007 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.198013 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.198022 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-24 23:53:26.198035 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.198095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.198113 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198119 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-24 23:53:26.198134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198158 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.198164 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198196 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-24 23:53:26.198224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.198266 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.198291 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198311 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.198326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198352 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.198359 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198369 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-24 23:53:26.198388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.198422 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:53:26.198448 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198455 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.198470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198496 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.198503 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198513 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-24 23:53:26.198531 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.198538 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198548 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:53:26.198565 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.198572 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198582 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:53:26.198600 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.198606 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198616 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:53:26.198629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.198666 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198681 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198688 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.198703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198728 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198736 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198746 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-24 23:53:26.198759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.198774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.198784 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.198798 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198826 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198833 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198843 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.198888 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198913 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.198920 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:53:26.198948 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.198954 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198964 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:53:26.198981 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.198988 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.198998 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-24 23:53:26.199015 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.199022 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.199032 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:53:26.199049 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199056 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.199066 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:53:26.199083 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199090 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.199100 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-24 23:53:26.199117 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:53:26.199124 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.199134 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-24 23:53:26.199147 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.199184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.199201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199207 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-24 23:53:26.199221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199246 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.199252 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199262 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-24 23:53:26.199286 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199293 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199303 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-24 23:53:26.199321 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199328 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199338 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-24 23:53:26.199355 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.199362 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199371 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-24 23:53:26.199388 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199395 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199409 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-24 23:53:26.199428 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199435 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199445 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-24 23:53:26.199462 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199469 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199478 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:53:26.199496 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199502 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199512 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:53:26.199525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.199578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.199594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-24 23:53:26.199616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199640 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:53:26.199647 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-24 23:53:26.199671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.199695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:53:26.199712 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:53:26.199719 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-24 23:53:26.199730 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-24 23:53:26.199747 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199753 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-24 23:53:26.199766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.199809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:53:26.199826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.199836 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:53:26.199846 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-24 23:53:26.199864 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.199870 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-24 23:53:26.199881 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-24 23:53:26.199897 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:53:26.199905 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-24 23:53:26.199914 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-24 23:53:26.199932 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.199938 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.199948 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.199966 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.199973 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.199983 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.200000 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.200006 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.200016 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.200033 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.200039 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-24 23:53:26.200049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.200066 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:53:26.200072 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-24 23:53:26.200082 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:53:26.200099 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:53:26.200105 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-24 23:53:26.200115 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-24 23:53:26.200132 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.200139 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.200148 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.200165 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:53:26.200172 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-24 23:53:26.200181 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-24 23:53:26.200198 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.200205 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-24 23:53:26.200214 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.200231 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.200238 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:53:26.200248 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.200264 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:53:26.200270 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-24 23:53:26.200286 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-24 23:53:26.200299 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-24 23:53:26.200332 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.200363 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:53:26.200391 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.200426 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-24 23:53:26.200454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.200481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:53:26.200509 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.200537 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:53:26.200564 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.200590 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-24 23:53:26.200618 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-24 23:53:26.200645 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-24 23:53:26.200672 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-24 23:53:26.200699 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-24 23:53:26.200728 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-24 23:53:26.200755 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-24 23:53:26.200783 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.200810 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:53:26.200836 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.200863 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:53:26.200889 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.200917 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:53:26.200982 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.201010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:53:26.201042 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.201070 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:53:26.201097 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.201162 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:53:26.201190 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.201230 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:53:26.201258 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.201300 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:53:26.201329 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.201356 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:53:26.201384 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.201418 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:53:26.201446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.201473 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:53:26.201501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.201529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.201556 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.201583 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.201610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.201637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.201664 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.201690 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:53:26.201724 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-24 23:53:26.201758 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-24 23:53:26.201788 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.201815 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:53:26.201841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.201868 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.201921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.201951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:53:26.201978 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.202005 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-24 23:53:26.202032 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.202059 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:53:26.202086 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.202114 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:53:26.202141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.202168 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:53:26.202195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.202223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:53:26.202280 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202308 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202339 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:53:26.202365 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202412 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202437 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202465 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:53:26.202497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:53:26.202619 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202661 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.202693 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202720 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.202746 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202763 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202790 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.202817 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202834 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202861 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.202888 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202918 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.202946 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.202972 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:53:26.202999 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203026 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.203052 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203079 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.203105 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203123 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203149 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:53:26.203176 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203203 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.203229 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203256 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:53:26.203290 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203317 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:53:26.203343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203361 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203481 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.203508 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203525 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203542 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203569 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.203651 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203680 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.203707 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203725 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203747 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.203883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.203956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.204082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.204263 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204305 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.204518 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204656 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.204687 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204705 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204785 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204824 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204876 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:53:26.204913 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204940 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:53:26.204965 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204982 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.204999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205025 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.205051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:53:26.205186 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205213 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:53:26.205240 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205266 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.205305 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205333 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.205359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205376 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205417 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205449 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.205477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205600 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:53:26.205655 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205672 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205699 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:53:26.205738 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205756 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205772 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205797 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:53:26.205823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:53:26.205925 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.205951 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.205976 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206002 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.206028 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206045 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206070 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.206096 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206113 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206138 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.206164 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206190 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.206216 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206241 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:53:26.206267 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206319 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.206355 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206382 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:53:26.206409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206454 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:53:26.206481 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206508 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.206534 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206561 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:53:26.206588 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206615 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:53:26.206642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206677 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.206811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206828 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206844 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.206895 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206921 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.206947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206964 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.206992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207018 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.207043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:53:26.207161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207178 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207194 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.207262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207285 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207362 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.207388 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207415 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:53:26.207442 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207459 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207476 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207494 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207554 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:53:26.207586 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207613 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:53:26.207644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.207746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:53:26.207865 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207891 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:53:26.207916 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207942 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:53:26.207968 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.207993 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:53:26.208018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208035 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.208121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:53:26.208263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:53:26.208311 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.208377 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.208429 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.208479 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.208526 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.208574 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-24 23:53:26.208623 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-24 23:53:26.208671 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-24 23:53:26.208724 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.208783 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.208830 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.208876 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.208922 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.208969 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.209016 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.209062 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.209108 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.209155 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.209203 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.209249 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.209318 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.209374 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.209429 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.209477 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-24 23:53:26.209525 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.209572 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.209619 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.209669 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.209717 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.209782 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.209828 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.209875 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.209930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.210016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.210065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.210112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.210157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.210204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-24 23:53:26.210251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-24 23:53:26.210329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-24 23:53:26.210382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.210430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.210478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.210524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.210572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.210620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.210670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.210774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.210820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.210867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.210914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.210960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.211007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.211058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.211108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.211154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-24 23:53:26.211199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.211245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.211312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.211362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.211411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.211463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.211511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.211559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.211616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.211665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.211713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.211783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.211829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.211876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-24 23:53:26.211922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-24 23:53:26.211969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-24 23:53:26.212015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.212061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.212108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.212153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.212198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.212245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.212332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.212380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.212429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.212477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.212526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.212612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.212668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.212739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.212790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.212835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-24 23:53:26.212880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.212926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.212971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.213018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.213065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.213118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.213163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.213210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.213292 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:53:26.213330 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.213393 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.213450 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.213505 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.213560 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.213614 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:53:26.213668 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:53:26.213722 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:53:26.213787 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.213840 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.213892 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.213944 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.213996 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.214049 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.214101 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.214153 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.214205 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.214257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.214347 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.214402 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.214457 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.214511 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.214565 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.214619 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:53:26.214673 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.214741 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.214802 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.214854 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.214906 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.214958 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.215010 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.215062 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.215121 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:53:26.215144 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.215197 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.215250 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.215323 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.215379 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.215434 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:53:26.215547 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:53:26.215608 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:53:26.215665 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.215720 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.215786 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.215839 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.215891 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.215944 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.215998 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.216050 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.216102 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.216155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.216252 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.216344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.216467 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.216525 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.216620 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.216677 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:53:26.216749 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.216847 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.216905 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.217048 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.217234 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.217297 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.217606 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.217664 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.217731 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-24 23:53:26.217768 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.217816 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.217864 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.217910 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.217958 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.218005 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:53:26.218052 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:53:26.218143 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:53:26.218377 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.218431 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.218487 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.218537 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.218587 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.218636 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.218685 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.218748 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.218795 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.218842 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.218888 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.218935 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.218981 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.219029 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.219076 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.219123 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:53:26.219169 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.219216 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.219262 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.219331 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.219381 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.219430 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.219478 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.219527 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.219584 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-24 23:53:26.219606 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.219657 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.219708 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.219770 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.219819 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.219887 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:53:26.219937 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:53:26.219986 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:53:26.220036 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.220086 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.220134 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.220184 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.220233 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.220288 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.220353 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.220404 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.220455 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.220506 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.220707 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.220826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.220878 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.220927 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.220976 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.221025 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:53:26.221074 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.221123 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.221173 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.221222 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.221271 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.221341 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.221392 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.221444 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.221498 wsdl: current service: Service1 2019-04-24 23:53:26.221515 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-24 23:53:26.221546 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-24 23:53:26.221574 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-24 23:53:26.221601 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-24 23:53:26.221626 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-24 23:53:26.221645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.221662 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.221670 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.221679 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.221694 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.221708 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:53:26.221722 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:53:26.221748 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:53:26.221763 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.221777 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.221791 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.221805 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.221820 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.221835 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.221850 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.221862 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.221870 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.221877 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.221885 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.221892 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.221900 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.221907 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.221914 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.221921 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:53:26.221934 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.221942 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.221949 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.221956 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.221963 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.221970 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.221977 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.221985 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.221992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.222000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.222008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.222016 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.222023 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.222031 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:53:26.222038 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:53:26.222046 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:53:26.222053 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.222060 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.222067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.222074 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.222081 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222089 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.222096 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.222103 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.222110 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.222117 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222124 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222131 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.222139 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.222146 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.222153 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.222160 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:53:26.222167 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.222173 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.222180 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.222187 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.222194 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.222201 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.222208 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.222215 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.222222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.222234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.222248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.222258 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.222265 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.222271 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:53:26.222284 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:53:26.222291 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:53:26.222313 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.222325 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.222338 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.222350 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.222363 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222373 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.222380 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.222387 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.222394 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.222401 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222407 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222414 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.222421 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.222428 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.222435 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.222441 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:53:26.222448 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.222455 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.222461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.222468 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.222475 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.222481 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.222487 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.222494 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.222501 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:53:26.222509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.222515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:53:26.222522 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:53:26.222529 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:53:26.222536 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:53:26.222542 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:53:26.222549 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:53:26.222555 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:53:26.222562 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:53:26.222568 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:53:26.222575 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:53:26.222581 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222589 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.222599 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:53:26.222607 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:53:26.222614 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:53:26.222620 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222668 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:53:26.222676 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:53:26.222683 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:53:26.222690 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:53:26.222696 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:53:26.222703 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:53:26.222709 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:53:26.222716 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:53:26.222722 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:53:26.222742 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:53:26.222748 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:53:26.222754 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:53:26.222761 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:53:26.222767 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:53:26.222837 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-24 23:53:26.222847 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:53:26.222852 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:53:26.222857 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:53:26.222863 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-24 23:53:26.222867 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:53:26.222871 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:53:26.222880 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-24 23:53:26.222888 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:53:26.222921 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.222927 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:53:26.222950 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:53:26.222971 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-24 23:53:26.222977 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-24 23:53:26.222981 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-24 23:53:26.222985 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-24 23:53:26.222990 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:53:26.223000 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:53:26.223006 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:53:26.223011 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:53:26.223020 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.223027 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:53:26.223032 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-24 23:53:26.223053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.223061 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:53:26.223066 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.223089 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:53:26.223094 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-24 23:53:26.223099 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-24 23:53:26.223102 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-24 23:53:26.223106 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-24 23:53:26.223110 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-24 23:53:26.223115 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-24 23:53:26.223119 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-24 23:53:26.223125 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:53:26.223135 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:53:26.223141 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:53:26.223145 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:53:26.223150 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.223156 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:53:26.223160 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:53:26.223184 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:53:26.223190 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.223195 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.223201 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.223205 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:53:26.223214 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:53:26.223221 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:53:26.223225 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:53:26.223230 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:53:26.223236 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165764" 2019-04-24 23:53:26.223243 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:53:26.223247 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:53:26.223252 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:53:26.223258 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:53:26.223263 wsdl: in serializeType: returning: 165764 2019-04-24 23:53:26.223269 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:53:26.223281 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:53:26.223286 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:53:26.223290 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:53:26.223308 wsdl: in serializeType: returning: 165764 2019-04-24 23:53:26.223313 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165764 2019-04-24 23:53:26.223336 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=165764 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-24 23:53:26.223341 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-24 23:53:26.223347 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8261"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-24 23:53:26.223361 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-24 23:53:26.223366 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=165764 2019-04-24 23:53:26.223376 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-24 23:53:26.223446 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-24 23:53:26.223385 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:53:26.223397 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:53:26.223402 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:53:26.223406 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:53:26.223410 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:53:26.223417 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:53:26.223427 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:53:26.223435 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:53:26.223440 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:53:26.223452 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-24 23:53:26.223461 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:53:26.223469 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:53:26.231320 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:53:26.231335 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:53:26.231345 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-24 23:53:26.231351 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-24 23:53:26.231356 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:53:26.231361 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:53:26.231366 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:53:26.231370 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:53:26.231379 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-24 23:53:26.231403 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-24 23:53:26.248066 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-24 23:53:26.248088 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-24 23:53:26.248095 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:53:26.248100 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:53:26.248106 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:53:26.248111 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:53:26.248117 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:53:26.248122 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:53:26.248132 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:53:26.248138 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:53:14 GMT 2019-04-24 23:53:26.248145 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:53:26.248150 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-24 23:53:26.248156 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:53:26.248165 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-24 23:53:26.248189 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-24 23:53:26.248199 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-24 23:53:26.248209 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:53:26.248213 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-24 23:53:26.248218 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-24 23:53:26.248248 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:53:26.248260 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:53:26.248266 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:53:26.248289 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:53:26.248296 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 21:53:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-24 23:53:26.248328 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-24 23:53:26.248338 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-24 23:53:26.248356 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-24 23:53:26.248362 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-24 23:53:26.248460 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-24 23:53:26.248552 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-24 23:53:26.248558 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-24 23:53:26.248567 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-24 23:53:26.248577 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:53:26.248600 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-24 23:53:26.248654 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-24 23:53:26.248733 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:53:26.248745 nusoap_client: got fault 2019-04-24 23:53:26.248753 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-24 23:53:26.248757 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-24 23:53:26.248762 nusoap_client: detail =