Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 50.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53039700005058145703L Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VW
 Silnik: 1,8-5V längs/along
JR T1788
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:12:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:12:34.604357 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:12:34.604423 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:34.604439 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:12:34.604456 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:34.604467 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:12:34.604476 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:12:34.604490 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:12:34.604498 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:34.604505 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:34.604514 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:34.604523 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:12:34.604534 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:12:34.604540 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:12:34.604544 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:12:34.604548 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:12:34.604552 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:12:34.604563 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:34.604578 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:34.604595 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:12:34.604601 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:12:34.604608 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:12:34.604617 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:12:34.604626 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:12:34.612601 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:12:34.612643 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:12:34.612661 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:12:34.612670 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:34.612676 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:34.612681 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:12:34.612698 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:12:34.612769 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:12:34.630648 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:12:34.630693 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:12:34.630701 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:34.630707 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:12:34.630713 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:12:34.630718 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:12:34.630724 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:12:34.630730 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:12:34.630736 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:12:34.630741 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:12:23 GMT 2019-08-18 23:12:34.630747 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:12:34.630752 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:12:34.630759 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:12:34.630771 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:12:34.630806 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:12:34.630832 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:12:34.638501 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.638605 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.638782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.638814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.646285 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.646365 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.646424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.646456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.646528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.646589 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.646678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.646731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.646748 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.654510 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.654584 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.654626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.654981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.655073 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.655101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.655161 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.655204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.655218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.655246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.655268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.662581 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.662654 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.662696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.662739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.662772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.662802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.662847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.662886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.662941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.662989 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.663113 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:12:34.663148 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.663211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.663242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.663264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.663309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.663334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.663365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.663399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.663452 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-08-18 23:12:34.663529 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:34.663603 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.663643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.663670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:34.663726 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:34.670203 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:12:34.670234 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:12:34.670241 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:12:34.670277 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:12:34.670318 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:12:34.670336 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:12:34.670344 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:12:34.670365 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:12:34.670370 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:12:34.670589 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:12:34.670612 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:12:34.670688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.670702 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:12:34.670734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.670770 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.670780 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.670796 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:34.670818 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.670826 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.670837 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:34.670854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.670886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.670899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.670916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.670923 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.670938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.670967 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.670974 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.670985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:12:34.670999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.671028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:12:34.671044 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671050 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:12:34.671068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671095 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671102 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671113 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:34.671131 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671138 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671149 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:34.671166 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671173 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671183 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:34.671196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.671231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.671247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:12:34.671269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671295 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.671302 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:12:34.671326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.671353 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:12:34.671369 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671375 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:12:34.671389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671414 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671421 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671431 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:34.671449 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671456 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671466 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:34.671483 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671490 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671500 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:34.671517 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.671525 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671534 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.671548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.671594 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.671611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.671634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671664 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.671735 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.671753 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671764 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:34.671775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:12:34.671788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:34.671813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:12:34.671829 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:12:34.671850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671876 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671883 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671893 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:34.671911 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671918 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671928 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:34.671945 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.671952 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671961 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:34.671979 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.671986 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.671995 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.672008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.672045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.672061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672067 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.672082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672108 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.672115 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672125 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:12:34.672139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.672164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:12:34.672179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672185 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:12:34.672200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672224 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.672231 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672241 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:34.672254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.672280 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.672295 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672301 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.672316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672341 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.672348 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672357 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:12:34.672371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.672396 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:12:34.672411 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672417 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:12:34.672436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672462 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.672470 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.672493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.672518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.672533 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672540 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.672553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672588 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.672596 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672607 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:12:34.672620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.672646 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:12:34.672661 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672668 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:12:34.672681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672711 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.672719 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672730 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:34.672749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.672755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.672779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.672808 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:12:34.672823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672829 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.672843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672867 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.672874 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672884 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:12:34.672897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.672922 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:12:34.672937 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672944 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:12:34.672958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672982 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.672989 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.672998 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:34.673017 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.673024 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673033 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.673046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.673075 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:12:34.673090 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673096 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.673110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673134 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.673141 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673151 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:12:34.673165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.673189 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:12:34.673204 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673210 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:12:34.673224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.673255 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.673278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.673303 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:12:34.673318 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673324 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.673338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673362 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.673369 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673379 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:12:34.673392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.673417 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:12:34.673431 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673437 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:12:34.673451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.673482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673492 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.673505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.673530 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.673545 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673551 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.673564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673596 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.673603 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673613 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:12:34.673627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.673652 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:12:34.673667 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673673 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:12:34.673688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673717 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.673725 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673735 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:12:34.673748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.673774 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.673789 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673795 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.673809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673833 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.673840 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673850 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:12:34.673863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.673888 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:12:34.673903 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673909 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:12:34.673923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673948 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.673955 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673965 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:12:34.673979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.673993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.674003 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.674019 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674025 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.674039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674063 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.674071 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674080 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:12:34.674094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.674119 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:12:34.674134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674140 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:12:34.674153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674178 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.674185 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674195 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:12:34.674213 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.674220 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674230 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:12:34.674243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.674272 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.674287 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674294 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.674307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674332 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.674339 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674349 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:12:34.674362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.674387 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:12:34.674403 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674409 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:34.674423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.674454 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:34.674477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.674502 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.674517 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674523 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.674537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674564 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.674571 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674587 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:34.674601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.674627 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:34.674643 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674650 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:12:34.674664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674689 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:34.674696 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674711 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:12:34.674727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.674753 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.674769 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674775 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.674789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674813 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674819 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.674877 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.674894 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674904 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:34.674915 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:12:34.674927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:34.674952 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:34.674968 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.674974 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:12:34.674988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675013 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:34.675020 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675030 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:34.675044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.675068 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.675084 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675090 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.675104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675127 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675134 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.675191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.675207 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675218 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:34.675228 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:12:34.675241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:34.675265 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:12:34.675280 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675287 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:12:34.675301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675326 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:34.675333 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675342 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:12:34.675355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.675380 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.675396 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675402 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.675415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675438 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675445 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.675502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.675518 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675529 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:34.675539 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:12:34.675552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:34.675582 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:34.675598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675605 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:12:34.675620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675646 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.675653 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:12:34.675682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.675689 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:12:34.675722 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.675729 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675739 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:34.675756 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.675763 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675772 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:34.675790 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.675796 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675806 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:12:34.675824 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.675830 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675840 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:12:34.675857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.675864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675873 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.675887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.675937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.675954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.675960 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.675976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676000 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676007 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:12:34.676031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.676056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:12:34.676072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:12:34.676092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676117 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676124 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676134 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:12:34.676152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676168 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.676186 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676192 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676202 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:34.676215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.676248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.676263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.676283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676308 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676315 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:12:34.676338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.676363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:12:34.676379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676385 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:34.676399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676423 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676430 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676440 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:34.676454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.676478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.676494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676500 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.676514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676539 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676546 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:34.676569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.676602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:34.676618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676624 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:34.676639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676664 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676671 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676681 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:12:34.676700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676721 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.676739 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676746 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676756 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:34.676769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.676803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.676818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.676839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676863 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.676870 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:34.676894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.676919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:34.676934 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676940 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.676954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676978 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.676985 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.676995 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:34.677013 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.677020 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677030 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:34.677047 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.677054 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677063 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:34.677081 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.677088 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677097 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:34.677115 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.677122 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677131 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:34.677144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.677185 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.677201 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677208 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.677222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677247 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677254 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677264 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:12:34.677277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.677303 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.677317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677348 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677355 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677365 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.677408 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.677440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.677468 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.677475 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677484 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:12:34.677502 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.677509 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677518 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:12:34.677536 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.677543 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677552 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:12:34.677570 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.677582 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677592 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:12:34.677610 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:34.677617 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677628 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:12:34.677646 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.677653 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677662 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.677680 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.677686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.677718 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.677725 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677735 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:12:34.677753 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.677759 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677769 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:34.677786 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.677793 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677802 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:34.677816 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.677871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.677889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677896 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.677911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677936 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.677981 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.677993 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:34.678014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.678021 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.678031 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:34.678048 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.678055 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.678065 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:34.678131 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.678144 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.678161 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:12:34.678185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.678234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.678258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.678299 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.678327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.678369 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678378 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.678388 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:12:34.678402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.678418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.678429 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.678444 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678471 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678478 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678488 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.678532 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678558 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.678565 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678581 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:34.678601 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.678609 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678619 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:12:34.678636 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.678643 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678653 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:34.678670 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.678677 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678687 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:12:34.678709 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.678717 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678728 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:34.678750 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.678758 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678768 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:34.678786 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.678793 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678803 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.678820 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.678827 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678837 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:12:34.678854 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.678861 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678871 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:12:34.678888 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.678895 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678904 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:34.678922 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.678929 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.678938 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:34.678952 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.679006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.679024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679030 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.679046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679072 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.679079 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679089 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:34.679107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.679113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:34.679141 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.679147 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679157 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:34.679174 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:34.679181 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679190 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.679204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.679242 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679257 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679263 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.679279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679304 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679311 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679321 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:12:34.679334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.679350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.679360 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.679374 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679402 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679409 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.679505 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679546 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.679555 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679566 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:34.679591 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.679599 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679609 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:12:34.679627 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.679647 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679665 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:34.679695 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.679707 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679723 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:12:34.679750 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.679760 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679774 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:34.679799 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.679809 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679823 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:34.679848 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.679870 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.679917 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.679930 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679943 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:12:34.679963 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.679970 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.679979 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:12:34.679997 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680004 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.680025 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:12:34.680056 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.680066 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.680083 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:34.680108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.680116 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.680126 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:34.680140 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.680225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.680253 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680284 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680291 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680302 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680315 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.680347 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680373 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.680380 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680389 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:12:34.680423 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.680435 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680451 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:12:34.680480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.680488 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680498 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:12:34.680517 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.680524 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680533 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:12:34.680551 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.680557 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680566 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:12:34.680590 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.680597 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680607 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:34.680625 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.680632 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680642 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:12:34.680659 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.680666 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680675 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:12:34.680692 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.680700 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680716 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:12:34.680735 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.680742 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680752 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:34.680770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.680776 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680786 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:34.680804 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.680811 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680820 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:12:34.680837 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.680844 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680853 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.680871 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.680878 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680887 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:12:34.680900 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.680967 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.680986 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.680993 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:12:34.681010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681035 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.681042 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681052 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:34.681066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.681091 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.681107 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681113 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.681127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681152 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.681159 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681169 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:12:34.681182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.681207 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:12:34.681222 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681228 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:12:34.681242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.681273 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:34.681302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.681308 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681318 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:34.681349 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.681360 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681377 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:34.681416 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:34.681424 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681446 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:34.681471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.681535 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:12:34.681571 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681631 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.681686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681737 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:34.681750 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681769 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:12:34.681794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.681821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.681840 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:12:34.681874 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:34.681926 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:12:34.681939 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:34.681957 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:12:34.681982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:34.682012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.682038 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682085 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.682098 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682116 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:12:34.682148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.682160 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682178 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:12:34.682211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.682223 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682242 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:12:34.682275 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:34.682287 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682305 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:34.682337 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.682350 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682375 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:12:34.682408 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.682420 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682438 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:12:34.682471 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.682483 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682500 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:34.682533 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.682545 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682563 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:12:34.682604 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.682617 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682636 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:12:34.682669 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.682681 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682698 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.682725 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:34.682824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.682857 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.682868 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:12:34.682895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.682942 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.682955 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.682974 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:34.683000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.683047 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.683075 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683090 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.683116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683163 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:34.683176 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683195 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:12:34.683221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.683268 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:12:34.683294 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:34.683342 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:34.683355 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:34.683374 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:12:34.683407 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:34.683420 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:34.683438 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:12:34.683471 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:34.683483 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:34.683502 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:12:34.683526 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:34.683567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.683605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683617 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.683645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.683704 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:34.683761 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.683789 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683811 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:34.683848 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.683861 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683880 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:34.683904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.683946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.683967 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.683995 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.684005 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.684031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.684076 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684089 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.684107 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:12:34.684132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.684158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.684178 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.684204 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684254 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684267 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684285 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.684366 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684413 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.684425 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684444 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:12:34.684476 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.684488 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684506 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:12:34.684539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.684551 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684569 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:12:34.684610 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.684622 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684641 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:12:34.684674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.684686 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684704 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:12:34.684738 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.684750 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684768 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:12:34.684805 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.684818 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684835 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:12:34.684868 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.684881 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684899 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:34.684932 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.684945 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.684963 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:34.684988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.685079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.685110 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685121 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:12:34.685150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685196 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.685209 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685227 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:34.685260 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.685272 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685290 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:34.685324 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.685336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685354 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:34.685387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.685400 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685418 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:34.685452 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.685464 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685482 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:34.685507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.685588 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.685618 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685629 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.685655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685700 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685712 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.685829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.685862 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685881 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:34.685905 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:12:34.685939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.685969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:34.685991 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:12:34.686018 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686029 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:12:34.686056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686108 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.686121 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686140 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:12:34.686165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.686211 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.686239 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686250 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.686276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686322 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:34.686335 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686353 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:12:34.686378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.686424 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:12:34.686452 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686463 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:12:34.686488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.686543 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686561 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:34.686594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.686641 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.686668 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686675 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.686692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686718 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686725 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686735 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:12:34.686749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.686764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.686774 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:12:34.686789 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686815 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686823 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686833 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686846 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.686876 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686901 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.686908 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686918 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:12:34.686936 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.686943 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686952 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:12:34.686970 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.686977 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.686986 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:12:34.687004 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687011 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687020 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:12:34.687038 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687044 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687054 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:12:34.687080 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:34.687086 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687096 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:12:34.687114 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:34.687121 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687131 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:12:34.687149 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:34.687156 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687165 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:12:34.687182 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:34.687190 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687200 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:12:34.687217 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687224 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687235 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:12:34.687252 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687259 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687269 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:12:34.687286 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687293 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687302 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:12:34.687320 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687326 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687336 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:12:34.687349 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.687412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.687431 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687437 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:12:34.687452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687492 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687502 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:12:34.687515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.687541 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.687556 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687563 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.687582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687609 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.687616 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687626 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:12:34.687639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.687665 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:12:34.687680 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687686 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.687702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687726 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687734 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687743 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:12:34.687762 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.687768 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687778 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:34.687796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.687802 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687812 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:34.687830 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.687836 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687846 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:34.687859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.687898 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.687914 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687921 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.687935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687960 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.687967 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.687977 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:12:34.687991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.688017 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.688031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688058 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688065 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688075 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688092 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.688123 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688148 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.688155 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688165 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:34.688183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.688189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688199 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:34.688217 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688223 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688233 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:12:34.688250 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.688257 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688267 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:12:34.688284 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688291 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688347 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:34.688365 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688372 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688382 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:12:34.688400 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:34.688407 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688417 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:12:34.688430 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.688469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.688487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688493 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:12:34.688509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688534 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.688541 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688551 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:12:34.688569 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688580 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688591 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:12:34.688610 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688617 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688627 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:12:34.688645 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.688652 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688662 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:12:34.688679 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688686 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688696 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:12:34.688713 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688720 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688730 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:12:34.688747 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688754 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688763 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:12:34.688786 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.688793 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688803 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:12:34.688817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.688869 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.688885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688892 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:12:34.688907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688933 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:34.688940 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:12:34.688964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.688979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.688989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:12:34.689006 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:34.689013 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:12:34.689023 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:12:34.689039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.689045 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:12:34.689059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.689090 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.689110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:34.689127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.689138 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:34.689148 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:12:34.689165 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.689172 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:12:34.689182 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:12:34.689199 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:34.689205 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:12:34.689215 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:12:34.689232 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.689239 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.689249 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.689266 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.689273 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.689282 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.689299 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.689306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.689316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.689333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.689340 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:12:34.689349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.689367 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:34.689373 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:12:34.689383 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:34.689400 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:34.689407 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:12:34.689416 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:12:34.689433 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.689440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.689449 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.689467 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:34.689473 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:12:34.689483 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:12:34.689499 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.689507 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:12:34.689516 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.689534 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.689541 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:34.689550 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.689566 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:34.689572 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:12:34.689588 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:12:34.689604 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:12:34.689643 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.689673 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:12:34.689700 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.689728 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:12:34.689755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.689781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:12:34.689808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.689836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:12:34.689862 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.689889 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:12:34.689915 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.689941 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:12:34.689968 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:12:34.689994 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:12:34.690020 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:12:34.690046 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:12:34.690073 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:12:34.690099 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:12:34.690125 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.690151 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:12:34.690178 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.690205 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:12:34.690232 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.690259 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:12:34.690285 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.690312 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:12:34.690350 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.690378 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:34.690405 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.690431 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:34.690458 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.690485 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:12:34.690512 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.690538 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:34.690565 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.690597 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:12:34.690624 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.690651 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:12:34.690678 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.690704 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:34.690732 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.690760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:34.690787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.690814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.690840 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.690867 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.690894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.690920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.690947 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.690974 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:12:34.691000 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:12:34.691026 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:12:34.691052 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.691078 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:12:34.691104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.691130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.691156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.691182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:12:34.691209 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.691235 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:12:34.691261 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.691287 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:12:34.691314 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.691343 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:12:34.691370 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.691397 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:34.691423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.691450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:12:34.691477 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691495 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691522 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.691548 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691565 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691587 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691614 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.691641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.691743 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.691845 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691871 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.691898 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691924 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.691950 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691968 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.691994 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.692020 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692037 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692063 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.692090 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692116 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.692142 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692168 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.692194 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692221 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.692247 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692273 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.692299 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692343 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.692368 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692395 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.692421 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692448 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.692473 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692499 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.692525 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692552 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.692585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.692739 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692756 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692773 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692799 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.692824 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692851 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.692877 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.692962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.692996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.693082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693098 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693115 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693134 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693162 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.693188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.693293 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693319 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.693345 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693362 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693378 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693395 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693421 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:34.693447 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693473 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:34.693499 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693532 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693558 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.693589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.693709 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693735 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:12:34.693762 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693789 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.693815 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693841 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.693867 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693901 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693917 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.693970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.693987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:12:34.694139 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694156 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694182 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.694208 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694225 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694241 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694267 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.694293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.694395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.694498 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694524 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.694550 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694581 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.694609 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694626 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694653 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.694679 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694696 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694722 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.694748 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694774 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.694799 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694825 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.694851 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694877 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.694904 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694931 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:34.694957 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.694974 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695000 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:34.695027 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695053 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.695080 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695107 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.695133 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695159 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.695185 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695211 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.695239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.695390 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695407 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695449 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.695476 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695502 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.695528 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695545 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695561 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695593 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.695620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:34.695739 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695816 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.695841 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.695945 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.695971 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:34.695998 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696015 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696031 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696047 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696073 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:34.696099 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696126 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:34.696151 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696168 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696185 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696274 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.696300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:34.696419 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696445 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:12:34.696472 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696498 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:34.696524 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696551 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:34.696582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.696688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:34.696831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:12:34.696865 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.696928 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.696977 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.697026 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.697076 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.697123 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.697172 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:34.697221 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:12:34.697269 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:34.697317 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.697364 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.697411 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.697461 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.697508 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.697557 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.697611 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.697661 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.697709 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.697757 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.697805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.697854 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.697902 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.697950 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.698007 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.698059 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.698105 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:34.698153 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.698200 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.698246 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.698295 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.698343 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.698395 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.698442 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.698491 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.698550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.698605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.698653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.698701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.698751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.698797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.698845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:34.698893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:12:34.698941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:34.698990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.699039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.699087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.699134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.699181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.699230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.699278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.699326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.699373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.699421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.699470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.699519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.699568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.699622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.699675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.699727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.699773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:34.699820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.699868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.699915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.699964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.700012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.700065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.700111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.700161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.700217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.700264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.700312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.700363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.700411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.700458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.700506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:34.700554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:12:34.700607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:34.700656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.700702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.700750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.700798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.700845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.700893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.700941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.700989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.701039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.701087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.701135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.701183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.701234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.701283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.701335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.701387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.701433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:34.701480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.701527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.701577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.701629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.701679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.701731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.701845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.701896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.701954 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:12:34.701982 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.702043 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.702099 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.702153 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.702207 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.702261 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.702374 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:34.702503 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:34.702619 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:34.702714 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.702772 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.702827 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.702982 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.703039 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.703126 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.703182 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.703236 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.703300 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.703356 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.703410 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.703464 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.703519 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.703578 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.703635 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.703688 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.703744 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:34.703799 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.703853 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.703907 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.703961 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.704014 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.704068 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.704123 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.704178 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.704246 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:12:34.704270 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.704325 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.704379 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.704433 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.704487 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.704543 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.704603 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:34.704658 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:34.704713 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:34.704767 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.704821 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.704875 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.704930 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.704984 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.705039 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.705094 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.705148 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.705203 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.705257 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.705312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.705367 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.705421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.705476 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.705530 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.705589 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.705645 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:34.705701 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.705755 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.705809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.705863 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.705918 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.705973 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.706027 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.706084 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.706150 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:12:34.706173 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.706223 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.706281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.706331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.706380 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.706429 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.706528 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:34.706584 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:34.706635 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:34.706684 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.706732 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.706780 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.706828 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.706876 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.706924 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.706973 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.707021 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.707071 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.707119 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.707167 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.707216 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.707264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.707311 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.707359 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.707407 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.707455 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:34.707505 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.707553 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.707608 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.707657 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.707705 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.707753 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.707872 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.707923 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.707982 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:12:34.708004 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.708095 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.708192 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.708265 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.708321 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.708372 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.708422 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:34.708478 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:34.708529 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:34.708587 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.708669 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.708722 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.708772 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.708824 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.708875 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.708925 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.708975 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.709025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.709076 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.709127 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.709179 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.709230 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.709281 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.709332 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.709382 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.709432 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:34.709483 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.709533 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.709591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.709642 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.709693 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.709743 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.709794 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.709846 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.709902 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:12:34.709921 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:12:34.709953 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:12:34.709981 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:12:34.710009 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:12:34.710035 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:12:34.710060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.710080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.710091 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.710102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.710112 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.710122 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.710131 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:34.710140 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:34.710150 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:34.710159 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.710169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.710241 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.710251 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.710261 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710270 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.710279 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.710289 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.710298 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.710307 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.710315 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710325 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710333 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.710342 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.710351 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.710360 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.710369 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:34.710378 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.710386 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.710395 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.710403 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.710413 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.710421 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.710430 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.710439 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.710449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.710462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.710471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.710480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.710489 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.710498 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.710506 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:34.710515 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:34.710524 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:34.710532 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.710540 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.710549 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.710557 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.710566 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710578 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.710588 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.710597 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.710605 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.710614 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.710622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710638 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.710646 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.710654 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.710662 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.710670 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:34.710679 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.710687 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.710695 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.710704 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.710713 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.710722 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.710729 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.710739 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.710748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.710760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.710768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.710777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.710785 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.710793 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.710801 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:34.710808 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:34.710816 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:34.710825 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.710833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.710841 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.710848 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.710856 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710864 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.710871 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.710879 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.710886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.710894 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.710902 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710909 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.710918 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.710926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.710933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.710940 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.710948 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:34.710954 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.710962 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.710969 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.710977 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.710985 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.710992 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.710999 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.711007 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.711014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:34.711023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.711031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:34.711040 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:34.711048 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:34.711055 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:34.711063 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:34.711070 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:34.711080 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:34.711088 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:34.711096 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:34.711104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:34.711111 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:34.711119 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.711126 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.711133 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:34.711141 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:34.711148 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:34.711156 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:34.711163 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.711170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:34.711178 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:34.711185 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:34.711192 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:34.711199 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:34.711207 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:34.711213 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:34.711220 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:34.711227 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:34.711235 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:34.711243 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:34.711251 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:34.711258 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:34.711266 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:34.711353 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:12:34.711365 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:34.711370 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:34.711375 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:34.711383 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:12:34.711388 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:12:34.711392 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:12:34.711403 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:12:34.711412 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:12:34.711459 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.711466 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:34.711480 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:12:34.711503 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:12:34.711510 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:12:34.711515 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:12:34.711518 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:12:34.711524 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:34.711535 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:34.711544 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:34.711549 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:34.711561 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.711571 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:34.711582 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:12:34.711608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.711618 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:34.711623 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.711647 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:12:34.711653 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:12:34.711657 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:12:34.711661 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:12:34.711665 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:12:34.711669 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:12:34.711674 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:34.711679 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:12:34.711686 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:34.711696 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:34.711703 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:34.711708 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:34.711715 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.711720 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:34.711725 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:34.711749 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:12:34.711756 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.711761 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.711767 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.711771 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:34.711783 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:12:34.711791 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:34.711796 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:34.711801 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:12:34.711808 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165764" 2019-08-18 23:12:34.711815 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:34.711819 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:34.711824 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:34.711831 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:34.711835 wsdl: in serializeType: returning: 165764 2019-08-18 23:12:34.711842 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:12:34.711849 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:34.711853 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:34.711857 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:12:34.711862 wsdl: in serializeType: returning: 165764 2019-08-18 23:12:34.711867 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165764 2019-08-18 23:12:34.711880 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=165764 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:12:34.711884 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:12:34.711890 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3580"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:12:34.711905 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:12:34.711911 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=165764 2019-08-18 23:12:34.711923 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:12:34.712003 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:12:34.711937 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:12:34.711949 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:12:34.711955 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:12:34.711960 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:12:34.711964 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:12:34.711971 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:34.711983 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:34.711991 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:12:34.711997 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:12:34.712010 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:12:34.712021 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:12:34.712029 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:12:34.720000 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:12:34.720048 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:12:34.720069 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:12:34.720077 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:12:34.720085 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:34.720090 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:34.720095 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:12:34.720099 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:12:34.720105 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:12:34.720136 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:12:34.729421 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:12:34.729478 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:12:34.729486 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:34.729493 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:12:34.729499 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:12:34.729504 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:12:34.729511 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:12:34.729517 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:12:34.729523 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:12:34.729528 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:12:23 GMT 2019-08-18 23:12:34.729534 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:12:34.729539 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:12:34.729545 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:12:34.729559 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:12:34.729601 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:12:34.729617 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:12:34.729628 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:12:34.729633 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:12:34.729638 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:12:34.729676 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:12:34.729689 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:12:34.729696 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:12:34.729728 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:34.729736 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:12:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:12:34.729779 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:12:34.729791 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:12:34.729819 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:12:34.729826 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:12:34.729967 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:12:34.730073 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:12:34.730080 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:12:34.730088 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:12:34.730101 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:12:34.730126 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:12:34.730181 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:12:34.730207 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:12:34.730219 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:12:34.730228 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:12:34.730233 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:12:34.730239 nusoap_client: detail =