Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 50.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53039700005058145703L Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VW
 Silnik: 1,8-5V längs/along
JR T1788
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:21:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:21:25.441401 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:21:25.441458 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:21:25.441473 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:21:25.441490 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:21:25.441501 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:21:25.441509 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:21:25.441522 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:21:25.441531 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:21:25.441538 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:21:25.441547 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:21:25.441556 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:21:25.441567 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:21:25.441573 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:21:25.441582 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:21:25.441587 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:21:25.441591 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:21:25.441604 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:21:25.441620 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:21:25.441629 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:21:25.441635 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:21:25.441641 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:21:25.441651 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:21:25.441659 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:21:25.447855 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:21:25.447901 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:21:25.447924 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:21:25.447939 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:21:25.447949 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:21:25.447958 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:21:25.447966 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:21:25.448011 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:21:25.465402 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:21:25.465547 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:21:25.465561 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:21:25.465632 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:21:25.465647 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:21:25.465657 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:21:25.465667 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:21:25.465679 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:21:25.465690 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:21:25.465705 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:21:11 GMT 2019-10-21 14:21:25.465716 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:21:25.465725 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:21:25.465736 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:21:25.465755 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:21:25.465808 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:21:25.471096 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2019-10-21 14:21:25.471175 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:21:25.471205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:21:25.478514 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.478597 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.478630 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.478660 soap_transport_http: read buffer of 1488 bytes 2019-10-21 14:21:25.483409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.483448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.484743 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.484779 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.484798 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-10-21 14:21:25.485293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.485354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:21:25.485380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.485402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.485425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.485447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.485472 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:21:25.485511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.485533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.485556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.485575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.489728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.489786 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:21:25.489815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.489835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492050 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.492106 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.492136 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.492158 soap_transport_http: read buffer of 40 bytes 2019-10-21 14:21:25.492181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:21:25.492477 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 14:21:25.493619 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:21:25.493645 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-21 14:21:25.495841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:21:25.496028 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 14:21:25.496055 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:21:25.496065 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:21:25.496199 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:21:25.496258 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:21:25.496284 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:21:25.496297 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:21:25.496328 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:21:25.496338 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:21:25.496599 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:21:25.496624 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:21:25.496702 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.496718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:21:25.496757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.496814 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.496830 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.496857 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:21:25.496898 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.496911 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.496932 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:21:25.496963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.497032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.497063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497075 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.497105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497157 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.497171 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497190 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:21:25.497218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.497269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:21:25.497296 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497307 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:21:25.497334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497387 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.497401 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497420 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:21:25.497456 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.497469 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497488 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:21:25.497520 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.497533 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497552 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:21:25.497623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.497689 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.497720 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497732 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:21:25.497759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497810 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.497824 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497844 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:21:25.497869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.497920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:21:25.497950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.497962 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:21:25.497989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498035 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.498048 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498068 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:21:25.498103 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.498116 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498135 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:21:25.498169 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.498182 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498200 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:21:25.498233 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.498247 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498266 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.498292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.498364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.498394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.498436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498491 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498566 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.498650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.498684 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498705 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:21:25.498725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:21:25.498749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:21:25.498796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:21:25.498820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:21:25.498850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498889 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.498899 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498914 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:21:25.498942 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.498952 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.498967 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:21:25.498993 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.499004 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499020 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:21:25.499047 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.499057 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499071 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.499092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.499152 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.499175 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499184 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.499206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499248 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.499258 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:21:25.499295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.499342 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:21:25.499370 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499381 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:21:25.499408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499455 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.499468 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499487 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:21:25.499512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.499631 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.499661 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499673 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.499698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499749 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.499762 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499779 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:21:25.499803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.499851 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:21:25.499878 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499889 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:21:25.499915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499964 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.499977 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.499995 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.500021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.500072 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.500100 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500111 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.500143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500192 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.500205 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500224 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:21:25.500248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.500298 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:21:25.500326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500337 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:21:25.500363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500412 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.500424 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500443 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:21:25.500478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.500491 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500508 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.500534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.500598 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:21:25.500627 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500639 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.500665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500713 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.500726 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500745 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:21:25.500771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.500817 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:21:25.500843 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500853 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:21:25.500877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500923 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.500936 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.500955 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:21:25.500989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.501001 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501020 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.501047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.501103 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:21:25.501132 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501143 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.501169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501216 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.501228 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501247 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:21:25.501272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.501318 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:21:25.501345 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501356 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:21:25.501383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.501445 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.501489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.501537 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:21:25.501566 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501585 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.501613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501660 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.501674 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501693 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:21:25.501720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.501768 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:21:25.501796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501808 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:21:25.501834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.501893 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.501939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.501967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.501987 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.502013 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502024 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.502049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502097 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.502110 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502165 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:21:25.502192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.502241 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:21:25.502269 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502280 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:21:25.502305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502351 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.502363 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502380 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:21:25.502404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.502454 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.502482 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502494 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.502520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502566 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.502588 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502606 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:21:25.502631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.502676 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:21:25.502703 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502714 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:21:25.502738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502782 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.502794 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502811 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:21:25.502834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.502888 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.502914 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502924 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.502948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.502991 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.503003 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503022 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:21:25.503048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.503095 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:21:25.503122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503132 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:21:25.503157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503203 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.503216 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503234 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:21:25.503266 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.503278 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503296 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:21:25.503322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.503377 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.503406 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503417 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.503443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503490 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.503502 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503520 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:21:25.503546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.503603 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:21:25.503633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503645 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:21:25.503672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.503732 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503751 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:21:25.503777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.503825 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.503852 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503864 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.503891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503944 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.503957 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.503975 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:21:25.504002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.504052 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:21:25.504080 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504091 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:21:25.504117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504166 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:21:25.504179 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504198 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:21:25.504224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.504270 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.504297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504308 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.504333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504378 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504389 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504458 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.504492 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.504523 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504541 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:21:25.504558 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:21:25.504585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:21:25.504625 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:21:25.504648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504657 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:21:25.504679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504720 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:21:25.504730 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504746 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:21:25.504766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.504805 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.504832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504843 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.504869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504915 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504927 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.504993 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.505029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.505058 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505077 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:21:25.505098 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:21:25.505122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:21:25.505168 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:21:25.505195 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505206 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:21:25.505232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505280 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:21:25.505293 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505311 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:21:25.505335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.505381 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.505436 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505450 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.505477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505520 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505532 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505629 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.505668 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.505700 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505720 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:21:25.505739 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:21:25.505776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:21:25.505826 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:21:25.505855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505866 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:21:25.505892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505941 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.505967 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.505987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:21:25.506020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.506031 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.506047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:21:25.506079 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.506090 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.506108 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:21:25.506143 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.506155 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.506171 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:21:25.506203 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.506215 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.506233 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:21:25.506266 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.506280 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.506298 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:21:25.506330 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.506342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.506360 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.506385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.506453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.506478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.506509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.506520 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.506544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507138 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.507154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:21:25.507211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.507269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:21:25.507299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507338 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:21:25.507369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507417 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.507430 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507448 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:21:25.507482 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.507495 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.507547 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.507559 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507584 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:21:25.507613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.507678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.507707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507718 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.507747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507796 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.507809 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:21:25.507853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.507903 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:21:25.507931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.507941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:21:25.507968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508016 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.508030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:21:25.508076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.508125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.508153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508165 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.508192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508238 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.508250 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:21:25.508293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.508342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:21:25.508371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508381 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:21:25.508408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508456 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.508468 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508486 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:21:25.508521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.508534 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508553 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.508593 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.508606 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508625 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:21:25.508651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.508715 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.508745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508757 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.508785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508831 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.508845 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:21:25.508889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.508936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:21:25.508963 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.508973 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.508999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509042 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.509054 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509073 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:21:25.509107 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.509117 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509133 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:21:25.509163 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.509174 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509190 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:21:25.509221 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.509232 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:21:25.509279 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.509290 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509307 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:21:25.509332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.509404 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.509430 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509441 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.509468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509514 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509526 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509543 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:21:25.509566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.509598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.509619 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.509644 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509702 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509716 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509736 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509762 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.509820 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509869 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.509881 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.509933 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.509944 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.509961 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:21:25.509993 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.510004 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510022 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:21:25.510055 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.510066 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510084 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:21:25.510116 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.510128 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510146 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:21:25.510180 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:21:25.510193 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510211 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:21:25.510243 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.510257 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510275 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.510306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.510317 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.510364 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.510375 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510391 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:21:25.510422 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.510433 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510451 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:21:25.510482 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.510495 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.510513 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:21:25.510539 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.511061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.511107 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511146 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.511179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511228 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.511241 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511259 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:21:25.511292 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.511305 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511325 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:21:25.511358 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.511371 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511391 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:21:25.511425 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.511436 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511455 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:21:25.511481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.511549 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.511582 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511595 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.511625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511676 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.511690 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511710 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:21:25.511737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.511764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.511785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.511810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.511860 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.511872 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.511891 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.512069 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.512131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.512165 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.512214 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.512228 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.512247 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:21:25.512282 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.512295 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.512315 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:21:25.512351 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.512363 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.512382 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:21:25.512416 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.512428 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.512445 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:21:25.512513 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.512526 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.512547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:21:25.513030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.513045 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.513067 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:21:25.513111 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.513124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.513142 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.513203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.513216 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.513233 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:21:25.513262 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.513271 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.513287 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:21:25.513314 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.513324 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.513339 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:21:25.513366 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.513376 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.513391 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:21:25.513411 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.513505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.513541 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.513552 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.513585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.513632 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.513645 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.513663 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:21:25.513696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.513708 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.513726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:21:25.513761 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.513773 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.513790 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:21:25.513819 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:21:25.513829 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.513846 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.513909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.513958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.513981 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.514022 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.514050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.514098 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514111 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.514130 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:21:25.514154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.514182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.514203 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.514228 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514280 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514293 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514311 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.514392 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514441 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.514453 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514472 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:21:25.514505 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.514518 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514536 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:21:25.514637 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.514651 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514671 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:21:25.514703 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.514720 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514740 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:21:25.514774 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.514787 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514805 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:21:25.514839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.514850 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514868 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:21:25.514899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.514910 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514928 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.514959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.514970 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.514988 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:21:25.515020 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.515032 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.515050 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:21:25.515082 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515094 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.515112 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:21:25.515145 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.515156 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.515173 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:21:25.515206 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.515218 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.515236 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:21:25.515261 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.515361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.515393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515446 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515459 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515477 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.515557 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515647 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.515660 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515679 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:21:25.515712 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.515726 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515744 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:21:25.515777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.515788 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515806 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:21:25.515839 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.515850 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515868 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:21:25.515899 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.515910 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515928 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:21:25.515961 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.515972 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.515990 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:21:25.516022 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.516034 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.516051 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:21:25.516083 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.516094 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.516113 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:21:25.516146 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.516162 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.516181 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:21:25.516213 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.516225 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.516243 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:21:25.516279 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.516291 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.516309 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:21:25.516340 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.516352 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.516369 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:21:25.516401 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.516413 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.516444 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.516507 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.516522 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.516542 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:21:25.516567 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.518444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.518489 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518501 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:21:25.518537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518593 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.518608 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518627 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:21:25.518651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.518696 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.518724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518735 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.518761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518811 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.518824 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518844 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:21:25.518869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.518916 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:21:25.518944 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.518955 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:21:25.518989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.519050 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:21:25.519104 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.519116 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519135 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:21:25.519167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.519179 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519195 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:21:25.519227 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:21:25.519240 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519258 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:21:25.519283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.519354 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:21:25.519381 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519393 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.519418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519472 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:21:25.519486 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519503 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:21:25.519528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.519556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.519849 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:21:25.519883 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:21:25.519946 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:21:25.519964 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:21:25.519985 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520012 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:21:25.520043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.520070 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520148 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.520162 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520180 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:21:25.520213 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.520225 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520242 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:21:25.520278 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.520290 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520308 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:21:25.520341 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:21:25.520353 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520377 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:21:25.520412 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.520424 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520442 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:21:25.520476 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.520489 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520507 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:21:25.520541 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.520553 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520571 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:21:25.520640 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.520654 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520673 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:21:25.520707 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.520720 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520739 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:21:25.520773 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.520785 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520803 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.520829 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:21:25.520921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.520954 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.520965 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:21:25.521000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.521049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.521061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.521080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:21:25.521106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.521133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.521152 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.521180 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.521190 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.521217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.521262 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:21:25.521276 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.521294 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:21:25.521320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.521348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.521369 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:21:25.521395 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:21:25.521453 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:21:25.521466 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:21:25.521485 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:21:25.521519 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:21:25.521531 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:21:25.521550 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:21:25.521971 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:21:25.521986 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:21:25.522008 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:21:25.522043 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:21:25.522112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.522148 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522160 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.522189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522237 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.522250 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522278 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:21:25.522313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.522326 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522347 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:21:25.522381 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.522394 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522413 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:21:25.522439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.522503 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.522531 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522543 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.522569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522626 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.522639 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522658 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:21:25.522682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.522710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.522730 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.522755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.522811 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.522824 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.522843 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.522869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.522899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.522927 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.522977 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.522989 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523008 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:21:25.523042 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.523054 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523072 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:21:25.523105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.523117 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523136 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:21:25.523171 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.523183 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523202 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:21:25.523234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.523246 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523263 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:21:25.523297 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.523309 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523327 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:21:25.523361 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.523372 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523390 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:21:25.523423 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.523435 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523460 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:21:25.523492 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.523504 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523522 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:21:25.523547 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.523638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.523675 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.523686 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:21:25.523715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.523772 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.523786 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.523804 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:21:25.523838 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.523850 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.523868 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:21:25.523902 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.523914 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.523932 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:21:25.523966 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.523980 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.523998 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:21:25.524031 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.524043 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524061 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:21:25.524086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.524162 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.524191 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524203 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.524236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524280 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524291 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.524402 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.524435 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524456 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:21:25.524476 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:21:25.524501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:21:25.524548 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:21:25.524584 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524596 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:21:25.524624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524671 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.524684 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524702 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:21:25.524729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.524778 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.524806 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524817 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.524850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524897 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:21:25.524909 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524928 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:21:25.524952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.524979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.525001 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:21:25.525029 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.525039 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:21:25.525064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.525107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.525120 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.525139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:21:25.525163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.525190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.525211 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.525239 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.525250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.525276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.525323 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525336 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.525361 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:21:25.525388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.525415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.525436 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:21:25.525462 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525513 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525526 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525544 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.525635 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525683 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.525696 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525714 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:21:25.525749 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.525762 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525781 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:21:25.525813 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.525824 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525842 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:21:25.525873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.525885 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525903 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:21:25.525936 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.525947 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.525973 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:21:25.526008 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:21:25.526022 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.526041 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:21:25.526074 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:21:25.526086 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.526105 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:21:25.526137 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:21:25.526149 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.526167 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:21:25.526199 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:21:25.526218 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.526237 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:21:25.526304 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.526318 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.526338 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:21:25.526372 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.526386 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.526404 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:21:25.526437 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.526449 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.526467 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:21:25.526500 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.526512 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.526529 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:21:25.526556 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.527321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.527390 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527406 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:21:25.527443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527495 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.527508 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527528 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:21:25.527555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.527615 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.527645 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527657 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.527691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527743 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.527756 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527775 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:21:25.527802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.527852 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:21:25.527882 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527893 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.527921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527968 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.527980 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.527999 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:21:25.528033 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.528045 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.528063 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:21:25.528095 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.528107 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.528126 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:21:25.528160 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.528172 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.528197 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:21:25.528221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.528269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.528292 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528321 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.528333 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.528361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.528410 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528430 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.528449 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:21:25.528476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.528503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.528524 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.528556 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528617 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528631 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528658 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.528742 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.528804 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528822 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:21:25.528856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.528868 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528885 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:21:25.528919 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.528931 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.528948 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:21:25.528981 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.528993 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.529010 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:21:25.529043 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.529055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.529072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:21:25.529105 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.529119 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.529137 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:21:25.529171 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:21:25.529184 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.529202 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:21:25.529227 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.529297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.529330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529343 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:21:25.529377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529427 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.529440 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529458 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:21:25.529491 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.529504 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529522 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:21:25.529554 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.529566 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529592 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:21:25.529627 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.529639 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529657 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:21:25.529738 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.529751 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529775 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:21:25.529805 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.529817 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529834 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:21:25.529863 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.529874 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529890 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:21:25.529921 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.529932 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.529950 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:21:25.529972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.530039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.530063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.530091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.530102 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:21:25.530135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.530182 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:21:25.530195 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.530212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:21:25.530236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.530262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.530282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:21:25.530311 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:21:25.530322 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:21:25.530340 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:21:25.530369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.530381 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:21:25.530407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.530451 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.530493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:21:25.530525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.530545 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:21:25.530565 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:21:25.530609 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.530622 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:21:25.530642 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:21:25.530674 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:21:25.530686 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:21:25.530705 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:21:25.530733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.530742 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.530768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.530801 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.530814 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.530833 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.530866 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.530878 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.530895 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.530925 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.530937 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:21:25.530955 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.530987 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:21:25.530999 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:21:25.531017 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:21:25.531049 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:21:25.531060 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:21:25.531079 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:21:25.531109 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.531120 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.531136 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.531164 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:21:25.531174 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:21:25.531191 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:21:25.531261 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.531272 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:21:25.531292 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.531320 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.531332 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:21:25.531351 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.531383 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:21:25.531395 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:21:25.531421 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:21:25.531447 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:21:25.531512 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.531566 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:21:25.532107 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.532170 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:21:25.532255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.532308 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:21:25.532361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.532414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:21:25.532467 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.532519 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:21:25.532569 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.532633 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:21:25.532684 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:21:25.532737 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:21:25.532788 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:21:25.532840 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:21:25.532893 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:21:25.532944 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:21:25.532995 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.533047 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:21:25.533120 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.533175 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:21:25.533226 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.533277 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:21:25.533328 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.533378 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:21:25.533430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.533482 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:21:25.534273 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.534328 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:21:25.534381 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.534435 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:21:25.534487 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.534539 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:21:25.534600 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.534653 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:21:25.534705 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.534759 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:21:25.534811 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.534863 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:21:25.534914 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.534967 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:21:25.535019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.535073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.535124 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.535176 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.535228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.535279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.535329 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.535380 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:21:25.535431 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:21:25.535482 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:21:25.535534 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.535662 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:21:25.535837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.535899 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.535952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.536005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:21:25.536057 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.536108 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:21:25.536158 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.536216 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:21:25.536294 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.536350 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:21:25.536403 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.536456 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:21:25.536507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.536596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:21:25.536654 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.536690 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.536743 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.536794 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.536826 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.536858 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.536909 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.536960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.536993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.537160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.537369 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537420 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.537472 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537523 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.537581 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537615 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537668 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.537721 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537755 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537807 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.537857 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.537907 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.537958 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.538008 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.538059 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.538110 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.538161 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.538212 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.538264 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.538297 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.538347 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.538394 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.538440 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.538487 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.538533 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.539679 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539725 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.539755 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539797 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.539827 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.539957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.539983 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540000 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540018 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540044 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.540071 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540098 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.540124 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540141 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540158 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540185 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.540212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.540332 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540366 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540384 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540417 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.540444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540478 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540495 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540523 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.540550 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540577 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.540603 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540620 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540642 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540661 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540687 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:21:25.540713 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540740 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:21:25.540769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540787 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540804 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.540857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.540951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.540978 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541005 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:21:25.541033 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541059 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.541091 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541117 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.541144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541179 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.541250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:21:25.541420 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541437 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541463 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.541489 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541507 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541523 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541549 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.541575 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.541686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.541808 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541835 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.541862 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541888 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.541915 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541932 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.541959 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.541985 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542002 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542027 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.542053 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542080 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.542106 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542132 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.542158 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542185 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.542211 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542237 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:21:25.542263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542280 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542307 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:21:25.542333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542359 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.542386 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542413 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.542439 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542470 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.542497 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542524 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.542551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.542709 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542726 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542743 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542773 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.542801 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.542854 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542872 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542914 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.542941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.542991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:21:25.543062 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543078 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.543170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543204 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543247 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.543274 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543301 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:21:25.543328 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543345 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543362 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543378 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543404 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:21:25.543430 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543456 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:21:25.543483 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543500 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.543568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:21:25.543696 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543727 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:21:25.543753 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543784 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:21:25.543811 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543837 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:21:25.543863 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543881 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543897 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543941 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.543968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.543986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.544003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.544020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.544036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.544053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.544070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.544087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:21:25.544113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:21:25.544159 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.544221 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.544272 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.544323 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.544372 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.544419 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.544468 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:21:25.544517 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:21:25.544565 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:21:25.544614 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.544667 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.544715 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.544770 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.544821 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.544870 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.544919 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.544967 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.545017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.545270 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.545319 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.545368 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.545416 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.545465 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.545522 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.545575 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.545623 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:21:25.545676 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.545724 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.545777 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.545826 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.545874 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.545926 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.545980 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.546031 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.546088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.546136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.546184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.546233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.546282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.546328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.546376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:21:25.546424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:21:25.546473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:21:25.546521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.546569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.546617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.546670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.546717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.546768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.546818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.546867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.546914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.546964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.547012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.547061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.547109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.547157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.547210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.547262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.547309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:21:25.547356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.547403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.547450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.547499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.547553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.547606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.547663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.547714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.547775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.547825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.547874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.547923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.547971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.548019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.548067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:21:25.548115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:21:25.548163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:21:25.548211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.548258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.548307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.548355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.548401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.548450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.548498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.548546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.548595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.548649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.548697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.548746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.548801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.548850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.548903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.548956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.549002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:21:25.549049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.549100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.549147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.549196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.549246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.549298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.549345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.549394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.549451 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:21:25.549479 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.549541 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.549598 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.549664 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.549720 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.549782 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.549837 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:21:25.549891 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:21:25.549945 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:21:25.550000 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.550055 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.550110 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.550170 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.550224 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.550279 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.550333 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.550388 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.550474 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.550531 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.550586 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.550645 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.550701 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.550755 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.550815 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.550869 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.550924 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:21:25.550979 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.551033 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.551087 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.551142 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.551197 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.551252 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.551306 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.551367 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.551433 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:21:25.551457 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.551512 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.551567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.551621 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.551686 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.551755 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.551820 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:21:25.551876 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:21:25.551931 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:21:25.551986 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.552041 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.552095 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.552168 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.552223 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.552282 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.552337 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.552391 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.552446 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.552500 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.552568 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.552623 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.552684 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.552743 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.552802 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.552856 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.552916 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:21:25.552983 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.553038 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.553093 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.553362 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.553423 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.553478 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.553532 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.553604 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.553675 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:21:25.553698 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.553749 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.553811 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.553862 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.553915 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.553965 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.554014 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:21:25.554063 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:21:25.554127 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:21:25.554177 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.554226 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.554274 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.554327 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.554376 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.554429 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.554479 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.554529 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.554592 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.554646 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.554696 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.554746 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.554796 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.554845 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.554894 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.554943 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.554997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:21:25.555061 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.555111 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.555159 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.555209 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.555258 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.555307 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.555356 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.555410 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.555467 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:21:25.555489 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.555557 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.555609 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.555666 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.555726 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.555777 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.555828 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:21:25.555878 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:21:25.555929 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:21:25.555981 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.556032 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.556088 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.556425 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.556478 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.556530 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.556581 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.556632 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.556689 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.556741 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.556793 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.556849 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.556901 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.556952 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.557003 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.557054 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.557105 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:21:25.557156 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.557207 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.557259 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.557310 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.557361 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.557412 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.557463 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.557514 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.557569 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:21:25.557586 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:21:25.557616 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:21:25.557650 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:21:25.557678 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:21:25.557705 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:21:25.557728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.557745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.557754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.557763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.557774 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.557782 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.557792 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:21:25.557800 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:21:25.557809 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:21:25.557817 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.557826 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.557835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.557843 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.557852 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.557862 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.557871 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.557879 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.557887 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.557895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.557903 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.557912 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.557920 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.557929 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.557937 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.557945 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.557953 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:21:25.557966 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.557975 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.557983 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.557992 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.558001 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.558009 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.558017 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.558025 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.558034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.558044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.558052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.558061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.558069 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.558077 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.558084 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:21:25.558091 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:21:25.558099 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:21:25.558107 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.558114 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.558122 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.558129 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.558137 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558144 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.558151 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.558159 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.558166 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.558174 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.558181 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558189 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558196 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.558204 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.558212 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.558219 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.558227 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:21:25.558234 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.558242 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.558250 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.558258 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.558265 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.558273 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.558280 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.558289 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.558296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.558306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.558314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.558322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.558330 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.558337 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.558344 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:21:25.558352 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:21:25.558360 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:21:25.558367 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.558378 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.558386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.558394 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.558401 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558408 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.558415 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.558423 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.558431 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.558438 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.558445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558460 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.558467 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.558474 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.558481 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.558488 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:21:25.558495 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.558502 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.558509 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.558516 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.558523 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.558530 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.558536 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.558543 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.558550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:21:25.558560 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.558567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:21:25.558575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:21:25.558582 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:21:25.558589 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:21:25.558596 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:21:25.558603 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:21:25.558612 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:21:25.558619 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:21:25.558626 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:21:25.558634 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:21:25.558646 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:21:25.558654 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558661 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.558668 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:21:25.558676 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:21:25.558683 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:21:25.558690 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:21:25.558697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:21:25.558711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:21:25.558718 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:21:25.558725 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:21:25.558731 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:21:25.558738 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:21:25.558745 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:21:25.558755 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:21:25.558763 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:21:25.558771 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:21:25.558779 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:21:25.558787 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:21:25.558794 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:21:25.558801 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:21:25.559046 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:21:25.559057 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:21:25.559062 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:21:25.559067 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:21:25.559074 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:21:25.559078 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:21:25.559083 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:21:25.559093 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:21:25.559101 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:21:25.559144 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.559151 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:21:25.559165 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:21:25.559186 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:21:25.559193 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:21:25.559198 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:21:25.559202 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:21:25.559207 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:21:25.559218 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:21:25.559225 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:21:25.559230 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:21:25.559241 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.559251 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:21:25.559256 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:21:25.559280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.559290 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:21:25.559294 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.559318 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:21:25.559323 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:21:25.559327 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:21:25.559331 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:21:25.559335 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:21:25.559339 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:21:25.559345 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:21:25.559349 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:21:25.559355 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165764" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:21:25.559366 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:21:25.559372 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:21:25.559376 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:21:25.559383 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.559389 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:21:25.559393 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:21:25.559416 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:21:25.559423 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.559428 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.559433 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.559438 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:21:25.559448 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:21:25.559456 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:21:25.559460 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:21:25.559465 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:21:25.559472 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165764" 2019-10-21 14:21:25.559479 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:21:25.559483 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:21:25.559488 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:21:25.559495 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:21:25.559499 wsdl: in serializeType: returning: 165764 2019-10-21 14:21:25.559506 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:21:25.559513 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:21:25.559517 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:21:25.559521 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:21:25.559526 wsdl: in serializeType: returning: 165764 2019-10-21 14:21:25.559531 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165764 2019-10-21 14:21:25.559551 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=165764 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:21:25.559556 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:21:25.559563 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9063"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:21:25.559577 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:21:25.559583 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=165764 2019-10-21 14:21:25.559592 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:21:25.559675 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:21:25.559606 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:21:25.559616 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:21:25.559622 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:21:25.559627 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:21:25.559631 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:21:25.559643 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:21:25.559654 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:21:25.559663 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:21:25.559668 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:21:25.559681 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:21:25.559691 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:21:25.559699 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:21:25.565928 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:21:25.565946 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:21:25.565957 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:21:25.565963 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:21:25.565969 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:21:25.565974 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:21:25.565978 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:21:25.565982 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:21:25.565987 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:21:25.566019 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:21:25.576194 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:21:25.576222 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:21:25.576228 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:21:25.576233 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:21:25.576239 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:21:25.576244 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:21:25.576250 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:21:25.576255 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:21:25.576260 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:21:25.576266 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:21:11 GMT 2019-10-21 14:21:25.576272 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:21:25.576277 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:21:25.576283 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:21:25.576293 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:21:25.576320 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:21:25.576331 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:21:25.576341 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:21:25.576346 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:21:25.576351 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:21:25.576389 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:21:25.576402 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:21:25.576408 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:21:25.576438 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:21:25.576445 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:21:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:21:25.576479 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:21:25.576490 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:21:25.576513 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:21:25.576519 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:21:25.576633 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:21:25.576743 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:21:25.576750 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:21:25.576758 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:21:25.576769 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:21:25.576794 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:21:25.576850 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:21:25.576877 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:21:25.576892 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:21:25.576901 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:21:25.576905 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:21:25.576911 nusoap_client: detail =