Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 49.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452098-0001 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: ROVER
 Silnik:
JR T4191
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:45:33 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:45:50.677596 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:45:50.677653 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:50.677669 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218178" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:45:50.677686 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:50.677697 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:45:50.677706 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:45:50.677722 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:45:50.677731 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:50.677737 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:50.677747 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:50.677756 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:45:50.677768 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:45:50.677774 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:45:50.677779 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:45:50.677783 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:45:50.677787 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:45:50.677799 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:45:50.677815 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:45:50.677824 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:45:50.677830 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:45:50.677835 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:45:50.677845 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:45:50.677853 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:45:50.685734 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:45:50.685751 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:45:50.685763 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:45:50.685769 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:45:50.685774 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:45:50.685779 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:45:50.685783 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:45:50.685819 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:45:50.706453 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:45:50.706500 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:45:50.706508 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:45:50.706514 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:45:50.706519 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:45:50.706525 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:45:50.706531 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:45:50.706537 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:45:50.706543 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:45:50.706549 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:45:33 GMT 2019-04-26 05:45:50.706554 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:45:50.706559 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:45:50.706565 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:45:50.706578 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:45:50.706612 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:45:50.714233 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.714303 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.722183 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.722219 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.722239 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-26 05:45:50.730200 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.730311 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.730340 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.730357 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.730373 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-26 05:45:50.738146 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.738248 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.738304 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.738322 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.738343 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-26 05:45:50.745855 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.745901 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:50.745915 soap_transport_http: read buffer of 511 bytes 2019-04-26 05:45:50.745930 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:45:50.745935 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:45:50.745968 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:45:50.746013 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:45:50.746030 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:45:50.746037 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:45:50.746056 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:45:50.746060 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:45:50.746233 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:45:50.746249 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:45:50.746315 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:45:50.746348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746379 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.746401 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746418 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:45:50.746440 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.746448 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746458 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:45:50.746474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.746516 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.746532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746539 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.746556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746584 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.746592 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:45:50.746616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.746643 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:45:50.746659 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:45:50.746680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746719 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.746726 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746736 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:45:50.746754 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.746760 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746770 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:45:50.746787 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.746794 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746803 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:45:50.746816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.746849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.746864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:45:50.746887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746913 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.746920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:45:50.746942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.746968 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:45:50.746982 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.746988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:45:50.747002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747025 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.747032 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747041 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:45:50.747059 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.747065 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747074 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:45:50.747091 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.747098 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747107 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:45:50.747124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.747131 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747140 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:50.747153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.747189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.747204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.747224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747300 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.747321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.747337 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747348 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:50.747358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:45:50.747369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:45:50.747393 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:45:50.747408 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747414 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:45:50.747427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747452 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.747458 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747468 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:50.747480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.747504 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.747518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747525 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.747538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747562 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.747569 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747579 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:45:50.747591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.747615 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:45:50.747629 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747635 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:45:50.747648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747672 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.747679 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747689 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.747701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.747725 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.747739 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747745 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.747759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747782 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.747789 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:45:50.747811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.747835 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:45:50.747849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747856 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:45:50.747869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747892 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.747899 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747909 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:45:50.747926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.747933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.747954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.747973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.747983 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:45:50.747997 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748003 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.748017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.748047 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748057 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:45:50.748069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.748093 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:45:50.748108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748113 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:45:50.748127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748150 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.748157 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748167 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:45:50.748185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.748191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.748213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.748241 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:45:50.748255 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748261 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.748284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748310 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.748317 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748327 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:45:50.748339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.748364 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:45:50.748378 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748384 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:45:50.748410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.748442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.748465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.748490 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:45:50.748504 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748511 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.748524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748549 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.748556 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748566 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:45:50.748579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.748604 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:45:50.748619 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748625 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:45:50.748638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748663 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.748670 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.748706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.748729 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.748743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748749 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.748762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748786 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.748793 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748802 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:45:50.748815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.748838 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:45:50.748852 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748858 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:45:50.748871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748894 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.748901 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748910 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:45:50.748922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.748946 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.748960 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.748966 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.748979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749003 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.749009 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:45:50.749031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.749055 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:45:50.749069 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749075 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:45:50.749088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749112 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.749118 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749128 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:45:50.749140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.749164 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.749178 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749184 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.749197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749220 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.749226 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749236 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:45:50.749248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.749282 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:45:50.749299 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749304 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:45:50.749318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749341 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.749348 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749357 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:45:50.749374 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.749380 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749390 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:45:50.749417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.749446 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.749462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749468 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.749482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749506 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.749513 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749523 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:45:50.749536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.749561 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:45:50.749576 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749590 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:45:50.749604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.749635 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:50.749657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.749681 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.749708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749715 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.749728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749753 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.749760 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749770 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:45:50.749782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.749807 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:50.749821 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749827 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:45:50.749841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749864 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:45:50.749871 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749881 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:45:50.749894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.749917 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.749932 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749938 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.749951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749973 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749980 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.749993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750018 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.750038 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.750054 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750064 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:50.750074 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:45:50.750086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:45:50.750109 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:45:50.750124 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750130 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:45:50.750143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750167 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:45:50.750174 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750183 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:45:50.750196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.750219 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.750233 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750239 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.750253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750279 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750286 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.750343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.750358 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750369 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:50.750378 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:45:50.750402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:45:50.750427 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:45:50.750442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750449 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:45:50.750463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.750494 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:45:50.750522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.750529 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:45:50.750557 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.750563 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750573 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:45:50.750591 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.750598 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750607 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:45:50.750625 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.750632 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750642 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:45:50.750659 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.750666 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750676 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:45:50.750694 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.750712 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750722 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:50.750735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.750783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.750798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.750819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750843 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.750850 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:45:50.750872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.750896 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:45:50.750910 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750916 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:45:50.750930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750953 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.750960 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.750969 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:45:50.750986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.750993 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.751018 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751025 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751034 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:45:50.751046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.751078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.751092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751098 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.751111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751134 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751141 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:45:50.751163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.751187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:45:50.751201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751207 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:45:50.751221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751251 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751261 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:50.751277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.751302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.751317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751323 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.751337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751368 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:45:50.751390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.751414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:50.751428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751434 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:45:50.751448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751471 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751477 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751487 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:45:50.751504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751511 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751521 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.751539 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751545 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751555 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:45:50.751567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.751599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.751613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751619 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.751633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751656 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751664 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:45:50.751686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.751710 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:50.751725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751730 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.751744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751767 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.751774 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751783 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:45:50.751800 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751806 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751815 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:45:50.751832 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.751838 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751848 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:50.751865 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.751871 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751881 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:45:50.751898 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.751904 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751914 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:45:50.751926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.751965 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.751980 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.751985 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.752000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752024 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752031 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752040 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:45:50.752053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.752077 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.752090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752119 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752126 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752135 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752163 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.752176 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752201 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.752208 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752217 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.752234 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.752241 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752250 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:45:50.752267 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.752277 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752288 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:45:50.752305 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.752312 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752321 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:45:50.752338 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.752344 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752354 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:45:50.752371 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:45:50.752377 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752387 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:45:50.752418 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.752424 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752434 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.752452 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.752459 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752468 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:50.752486 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.752492 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752503 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:45:50.752520 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.752526 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752536 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:45:50.752549 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.752617 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.752638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752663 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.752670 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752680 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:45:50.752711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.752719 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752728 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:45:50.752745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.752752 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752761 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:45:50.752778 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.752784 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752793 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:45:50.752806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.752842 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.752876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752900 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752907 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:45:50.752929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.752943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.752953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.752966 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752991 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.752998 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753008 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753020 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.753048 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753074 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.753081 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753090 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:45:50.753107 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.753114 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753123 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:45:50.753140 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.753147 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753156 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:45:50.753173 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.753180 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753189 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:45:50.753206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.753213 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753222 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:45:50.753239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.753245 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753255 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:45:50.753271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.753282 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:50.753310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.753316 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753326 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:45:50.753343 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.753349 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753358 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:45:50.753375 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.753381 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753404 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:45:50.753422 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.753429 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753439 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:45:50.753451 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.753555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.753580 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753586 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.753602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753627 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.753634 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753644 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:45:50.753662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.753669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753679 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:50.753709 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.753715 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753725 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:45:50.753742 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:50.753749 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753759 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.753771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.753807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.753821 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753827 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.753840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753864 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.753871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753881 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:45:50.753894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.753909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.753918 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.753932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.753959 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.753966 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.753976 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.753988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.754016 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754041 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.754048 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754058 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:45:50.754074 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754081 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754090 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:45:50.754111 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.754118 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754128 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:45:50.754145 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.754151 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754161 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:45:50.754178 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.754184 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754194 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:45:50.754211 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.754217 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754226 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:45:50.754243 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754249 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754259 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:50.754286 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754294 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754304 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:45:50.754321 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754327 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754337 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:45:50.754355 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754361 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754371 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:45:50.754388 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754407 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754417 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:45:50.754435 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754441 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754451 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:45:50.754464 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.754523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.754538 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754568 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754575 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754585 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754598 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.754628 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754653 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.754660 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754670 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:45:50.754688 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.754707 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754717 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:45:50.754734 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.754740 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754750 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:45:50.754767 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754774 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754783 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:45:50.754800 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754807 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754816 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:45:50.754833 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.754840 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754849 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:45:50.754866 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.754872 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754882 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:45:50.754898 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.754905 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754914 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:45:50.754930 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.754937 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754947 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:45:50.754964 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.754970 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.754979 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:45:50.754996 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.755002 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.755012 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:45:50.755028 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.755034 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.755044 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:45:50.755061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.755067 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.755076 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:50.755093 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.755099 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.755108 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:45:50.755121 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.755183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.755201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755208 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:45:50.755223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755247 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.755253 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755263 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:45:50.755280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.755306 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.755321 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755327 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.755340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755364 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.755371 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755381 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:45:50.755393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.755417 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:45:50.755431 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755437 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:45:50.755451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755474 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.755481 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755491 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:50.755508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.755514 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755524 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:45:50.755541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.755547 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755556 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:45:50.755573 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:50.755579 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755589 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:45:50.755601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.755636 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:45:50.755650 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755656 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.755669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755693 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:50.755700 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755710 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:45:50.755722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.755736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.755746 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:45:50.755759 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:50.755785 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:45:50.755791 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:50.755801 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:45:50.755814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:50.755829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.755842 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.755867 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.755874 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.755883 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:45:50.755900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.755907 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.755916 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:45:50.755933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.755939 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.755949 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:45:50.755966 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:45:50.755973 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.755983 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:45:50.756000 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.756006 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.756016 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:45:50.756032 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.756039 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.756048 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:45:50.756065 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.756072 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.756081 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:50.756098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.756104 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.756114 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:45:50.756131 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.756137 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.756147 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:45:50.756163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.756170 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.756179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:50.756191 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:50.756239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.756255 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756262 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:45:50.756295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756320 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.756327 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756337 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:50.756349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.756373 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.756388 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756407 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.756421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756446 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:45:50.756453 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756463 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:45:50.756475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.756500 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:45:50.756514 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:50.756545 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:50.756552 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:50.756562 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:45:50.756580 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:45:50.756586 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:50.756596 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:45:50.756614 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:50.756620 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:50.756630 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:45:50.756643 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:50.756666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.756682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756700 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.756714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.756746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:50.756772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.756778 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756792 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:45:50.756809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.756815 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756825 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:45:50.756837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.756868 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.756883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756888 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.756902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756925 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.756932 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756942 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:45:50.756954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.756969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.756978 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.756991 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757017 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757023 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757037 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757050 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.757079 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757104 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757110 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757120 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:45:50.757137 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757143 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757152 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:45:50.757169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.757176 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757185 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:45:50.757202 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757208 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757217 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:45:50.757234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.757240 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757249 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:45:50.757266 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757279 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757290 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:45:50.757307 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.757314 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757324 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:45:50.757341 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757347 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757361 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:45:50.757378 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757385 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757408 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:45:50.757421 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.757468 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.757486 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757492 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:45:50.757507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757531 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757538 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757552 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:45:50.757570 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.757577 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757587 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:45:50.757605 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.757611 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757621 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:50.757638 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757645 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757655 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:45:50.757672 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.757678 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757688 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:45:50.757701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.757753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.757768 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757774 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.757792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757815 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757821 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757858 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.757878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.757894 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757904 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:50.757914 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:45:50.757926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:45:50.757949 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:45:50.757963 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.757969 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:45:50.757982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758005 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.758012 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758022 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:45:50.758034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.758058 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.758072 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758078 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.758095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758119 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:45:50.758127 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758136 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:45:50.758149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.758174 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:45:50.758187 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758193 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:45:50.758206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.758236 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:50.758258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.758287 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.758302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758308 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.758321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758344 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758351 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758360 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:45:50.758373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.758400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.758411 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:45:50.758424 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758456 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758463 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758473 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758486 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.758516 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758542 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758549 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758559 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:45:50.758577 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758583 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758593 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:45:50.758611 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758617 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758627 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:45:50.758644 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758651 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758661 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:45:50.758678 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758685 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758706 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:45:50.758723 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:45:50.758730 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758743 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:45:50.758760 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:45:50.758766 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758776 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:45:50.758792 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:45:50.758799 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758808 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:45:50.758825 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:50.758832 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758841 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:45:50.758858 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758864 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758874 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:45:50.758890 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758897 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758906 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:45:50.758923 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758929 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758938 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:45:50.758955 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.758961 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.758970 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:45:50.758983 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.759040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.759057 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759063 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:45:50.759081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759105 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.759111 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759121 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:45:50.759133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.759157 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.759171 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759177 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.759194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759219 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.759226 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759236 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:45:50.759248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.759277 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:45:50.759293 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759299 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.759312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759336 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.759343 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759352 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:45:50.759369 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.759375 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759385 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:45:50.759415 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.759422 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759432 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:50.759449 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.759456 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759470 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:45:50.759483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.759520 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759535 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759541 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.759555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759579 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759592 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759602 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:45:50.759615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.759630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.759640 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.759654 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759681 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759701 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759712 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.759753 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.759791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759801 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:50.759818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.759824 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759834 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:50.759850 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.759857 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759866 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:45:50.759883 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.759890 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759899 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:45:50.759916 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.759922 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759932 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:50.759949 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.759955 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759964 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:45:50.759981 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:45:50.759987 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.759997 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:45:50.760009 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.760045 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.760062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760068 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:45:50.760086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760110 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.760117 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760126 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:45:50.760143 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.760150 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760159 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:45:50.760175 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.760182 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760191 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:45:50.760208 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.760215 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760224 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:45:50.760241 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.760248 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760257 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:45:50.760278 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.760286 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760299 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:45:50.760316 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.760323 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760332 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:45:50.760349 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.760356 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760365 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:45:50.760377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.760446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.760462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760469 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:45:50.760483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760508 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:50.760515 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760525 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:45:50.760537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.760567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:45:50.760584 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:50.760591 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:45:50.760602 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:45:50.760619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760625 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:45:50.760638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760661 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.760681 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:50.760710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.760721 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:50.760730 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:45:50.760747 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.760754 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:45:50.760763 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:45:50.760779 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:50.760785 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:45:50.760795 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:45:50.760811 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.760817 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.760826 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.760843 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.760849 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.760859 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.760875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.760882 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.760891 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.760907 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.760913 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:45:50.760923 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.760939 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:50.760945 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:45:50.760954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:50.760971 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:45:50.760977 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:45:50.760986 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:45:50.761002 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.761009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.761018 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.761034 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:45:50.761041 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:45:50.761050 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:45:50.761066 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.761072 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:45:50.761081 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.761097 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.761103 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:50.761113 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.761128 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:50.761134 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:45:50.761144 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:45:50.761157 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:45:50.761192 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.761225 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:45:50.761251 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.761282 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:45:50.761322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.761348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:45:50.761373 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.761413 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:45:50.761440 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.761466 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:45:50.761492 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:45:50.761518 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:45:50.761545 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:45:50.761570 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:45:50.761596 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:45:50.761623 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:45:50.761650 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.761676 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:45:50.761714 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.761739 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:45:50.761764 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.761789 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:45:50.761814 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.761839 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:45:50.761865 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.761890 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:50.761931 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.761956 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:45:50.761981 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.762160 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:45:50.762186 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.762212 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:45:50.762237 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.762262 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:45:50.762293 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.762320 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:50.762345 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.762371 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:50.762412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.762438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.762464 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.762490 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.762517 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.762543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.762569 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.762595 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:45:50.762622 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:45:50.762648 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:45:50.762674 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.762713 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:45:50.762739 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.762763 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.762789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.762814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:45:50.762839 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.762864 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:45:50.762893 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.762919 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:45:50.762944 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.762970 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:45:50.762995 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.763020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:50.763045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.763072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:45:50.763099 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763116 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763141 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:50.763166 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763182 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763199 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763224 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:50.763249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:50.763353 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763378 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.763403 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763427 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.763452 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763468 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763492 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.763518 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763535 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763565 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.763590 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763615 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.763640 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763665 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:50.763690 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763715 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.763740 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763765 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.763790 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763808 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763832 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:50.763857 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763882 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.763907 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763932 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:50.763956 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.763982 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:50.764007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764071 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.764153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764170 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764185 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764209 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.764238 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764263 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.764294 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764310 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764327 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764351 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.764376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.764508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764542 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764558 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.764610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764627 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.764724 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764749 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.764774 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764790 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764806 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764849 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:50.764878 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764903 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:45:50.764928 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764944 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.764985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.765009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:50.765123 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765148 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:45:50.765174 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765199 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.765224 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765249 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.765277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765295 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765327 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765351 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.765377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765406 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:45:50.765565 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765581 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765607 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:50.765632 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765650 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765666 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765704 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:50.765729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:50.765827 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765852 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.765878 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765902 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.765927 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765943 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.765968 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.765993 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766009 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766033 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.766059 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766083 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.766108 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766133 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:50.766158 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766187 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.766212 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766237 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:50.766262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766335 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:50.766361 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766386 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.766425 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766451 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:50.766478 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766504 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:50.766529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766612 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766629 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.766680 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766711 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766751 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.766776 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766801 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.766827 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766890 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.766915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.766979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:50.767028 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767045 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767061 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767077 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767102 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.767127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767143 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767160 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767201 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.767226 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767252 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:50.767300 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767317 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767335 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767352 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767377 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:50.767403 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767429 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:45:50.767455 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.767545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:50.767674 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767699 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:45:50.767723 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767748 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:50.767773 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767798 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:50.767823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.767923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.767987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.768003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.768019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.768035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:50.768059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:45:50.768085 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.768140 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.768194 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.768241 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.768306 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.768356 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:50.768404 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:45:50.768451 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:50.768517 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.768565 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.768613 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.768659 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.768718 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.768764 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.768810 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.768854 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.768901 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.768947 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.768993 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.769039 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.769086 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.769138 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.769200 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.769245 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:50.769315 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.769379 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.769426 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.769475 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.769523 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.769576 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.769622 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.769683 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.769737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.769782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.769844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.769890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.769935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.769981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:50.770026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:45:50.770076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:50.770122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.770167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.770212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.770270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.770337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.770385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.770433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.770479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.770526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.770575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.770623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.770870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.770918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.770968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.771017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.771062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:50.771107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.771151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.771195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.771241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.771306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.771360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.771407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.771455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.771511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.771558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.771618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.771664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.771708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.771754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:50.771799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:45:50.771849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:50.771894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.771939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.771984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.772029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.772073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.772119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.772164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.772209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.772254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.772333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.772382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.772430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.772479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.772530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.772581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.772627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:50.772674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.772731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.772775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.772821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.772867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.772919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.772964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.773010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.773063 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:45:50.773089 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.773148 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.773207 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.773260 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.773338 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.773393 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:50.773446 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:45:50.773499 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:50.773553 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.773607 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.773660 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.773724 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.773775 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.773826 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.773877 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.773929 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.774001 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.774054 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.774106 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.774158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.774209 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.774280 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.774336 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.774389 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:50.774442 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.774495 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.774579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.774633 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.774699 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.774751 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.774802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.774877 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.774937 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:45:50.774961 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.775013 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.775066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.775126 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.775179 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.775230 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:50.775288 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:45:50.775339 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:50.775391 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.775443 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.775495 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.775546 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.775597 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.775648 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.775700 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.775756 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.775807 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.775860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.775924 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.775976 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.776027 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.776079 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.776319 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.776371 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:50.776438 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.776492 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.776546 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.776600 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.776652 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.776719 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.776769 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.776821 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.776879 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:45:50.776901 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.776949 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.776995 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.777041 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.777092 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.777138 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:50.777184 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:45:50.777230 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:50.777283 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.777331 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.777377 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.777439 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.777487 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.777536 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.777584 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.777631 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.777679 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.777740 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.777786 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.777833 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.777879 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.777925 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.777971 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.778016 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:50.778062 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.778112 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.778159 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.778205 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.778250 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.778302 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.778349 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.778410 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.778464 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:45:50.778486 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.778535 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.778585 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.778635 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.778685 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.778746 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:50.778794 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:45:50.778841 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:50.778889 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.778943 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.778992 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.779039 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.779087 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.779136 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.779192 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.779240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.779302 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.779351 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.779399 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.779448 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.779495 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.779543 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.779591 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.779639 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:50.779687 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.779734 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.779783 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.779830 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.779878 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.779926 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.779975 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.780023 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.780074 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:45:50.780091 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:45:50.780119 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:45:50.780145 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:45:50.780171 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:45:50.780195 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:45:50.780215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.780230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.780239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.780248 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.780256 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.780265 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:45:50.780279 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:45:50.780288 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:45:50.780297 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.780305 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.780313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.780321 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.780329 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780337 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.780345 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.780353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.780360 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.780367 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780375 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780383 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.780404 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.780413 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.780422 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.780430 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:45:50.780438 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.780451 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.780459 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.780468 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.780476 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.780484 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.780492 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.780500 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.780508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.780517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.780524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.780532 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.780539 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.780547 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:45:50.780555 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:45:50.780562 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:45:50.780570 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.780577 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.780585 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.780592 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.780599 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780607 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.780614 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.780621 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.780629 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.780636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780643 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780650 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.780658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.780666 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.780673 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.780681 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:45:50.780701 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.780708 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.780715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.780722 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.780729 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.780736 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.780743 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.780750 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.780757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.780765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.780773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.780781 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.780788 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.780795 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:45:50.780801 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:45:50.780808 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:45:50.780815 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.780821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.780828 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.780835 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.780842 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780853 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.780861 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.780868 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.780875 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.780882 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780888 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.780895 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.780902 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.780909 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.780915 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.780922 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:45:50.780929 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.780935 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.780941 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.780948 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.780955 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.780961 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.780967 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.780974 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.780981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:45:50.780989 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.780995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:50.781004 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:50.781010 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:45:50.781017 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:45:50.781024 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:45:50.781030 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:45:50.781037 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:50.781043 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:50.781049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:50.781055 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:50.781062 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.781070 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.781076 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:50.781083 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:50.781090 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:45:50.781096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.781102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:50.781109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:50.781115 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:50.781122 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:50.781128 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:50.781134 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:45:50.781141 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:50.781148 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:50.781155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:50.781161 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:45:50.781167 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:50.781173 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:50.781179 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:50.781185 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:50.781510 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:45:50.781523 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:45:50.781528 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:45:50.781533 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:45:50.781540 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:45:50.781545 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:45:50.781549 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:45:50.781558 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:45:50.781566 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:45:50.781606 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.781613 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218178" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:45:50.781627 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:45:50.781649 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:45:50.781655 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:45:50.781660 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:45:50.781664 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:45:50.781669 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218178" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:45:50.781680 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:50.781699 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:50.781704 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:50.781716 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.781725 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:50.781730 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:45:50.781753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.781762 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:45:50.781767 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.781789 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:45:50.781794 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:45:50.781798 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:45:50.781802 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:45:50.781806 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:45:50.781810 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:45:50.781814 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:45:50.781818 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:45:50.781824 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218178" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:45:50.781834 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:50.781840 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:50.781844 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:50.781850 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.781855 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:45:50.781859 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:50.781882 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:45:50.781888 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.781892 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.781897 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.781901 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:50.781911 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:45:50.781919 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:50.781923 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:45:50.781928 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:45:50.781934 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "218178" 2019-04-26 05:45:50.781941 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:50.781945 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:45:50.781950 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:50.781956 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:50.781961 wsdl: in serializeType: returning: 218178 2019-04-26 05:45:50.781966 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:45:50.781973 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:50.781977 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:45:50.781981 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:45:50.781986 wsdl: in serializeType: returning: 218178 2019-04-26 05:45:50.781990 wsdl: serializeRPCParameters returning: 218178 2019-04-26 05:45:50.782011 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=218178 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:45:50.782015 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:45:50.782021 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4017"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:45:50.782035 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:45:50.782040 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=218178 2019-04-26 05:45:50.782050 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:45:50.782121 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:45:50.782062 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:45:50.782072 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:45:50.782077 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:45:50.782081 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:45:50.782085 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:45:50.782092 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:45:50.782101 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:45:50.782109 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:45:50.782114 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:45:50.782128 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:45:50.782138 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:45:50.782146 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:45:50.790001 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:45:50.790031 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:45:50.790046 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:45:50.790057 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:45:50.790063 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:45:50.790068 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:45:50.790073 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:45:50.790077 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:45:50.790083 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:45:50.790113 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:45:50.801352 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:45:50.801397 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:45:50.801408 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:45:50.801416 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:45:50.801423 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:45:50.801428 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:45:50.801435 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:45:50.801441 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:45:50.801446 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:45:50.801460 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:45:33 GMT 2019-04-26 05:45:50.801466 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:45:50.801472 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:45:50.801477 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:45:50.801489 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:45:50.801518 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:45:50.801530 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:45:50.801541 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:45:50.801546 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:45:50.801551 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:45:50.801590 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:45:50.801602 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:45:50.801608 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:45:50.801642 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:45:50.801650 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:45:33 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:45:50.801687 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:45:50.801697 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:45:50.801721 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:45:50.801728 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:45:50.801860 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:45:50.801958 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:45:50.801964 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:45:50.801973 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:45:50.801984 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:45:50.802007 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:45:50.802064 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:45:50.802092 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:45:50.802104 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:45:50.802112 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:45:50.802120 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:45:50.802125 nusoap_client: detail =