Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 48.70/46.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5303970010903g145702h Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2628
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 21 Feb 2020 03:04:22 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-02-21 04:04:22.540256 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-02-21 04:04:22.540311 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 04:04:22.540325 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "181315" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-02-21 04:04:22.540342 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 04:04:22.540352 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-02-21 04:04:22.540359 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-02-21 04:04:22.540373 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-02-21 04:04:22.540381 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 04:04:22.540388 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 04:04:22.540398 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 04:04:22.540406 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 04:04:22.540417 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 04:04:22.540423 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 04:04:22.540427 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 04:04:22.540431 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 04:04:22.540436 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-02-21 04:04:22.540448 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 04:04:22.540464 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 04:04:22.540472 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 04:04:22.540478 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-02-21 04:04:22.540484 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-02-21 04:04:22.540493 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 04:04:22.540502 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 04:04:22.547232 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 04:04:22.547249 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 04:04:22.547259 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-02-21 04:04:22.547266 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 04:04:22.547271 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 04:04:22.547276 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 04:04:22.547280 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-02-21 04:04:22.547314 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-02-21 04:04:22.564829 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-02-21 04:04:22.564876 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-02-21 04:04:22.564884 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 04:04:22.564890 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 04:04:22.564896 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 04:04:22.564902 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 04:04:22.564908 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 04:04:22.564916 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 04:04:22.564922 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 04:04:22.564928 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 03:04:22 GMT 2020-02-21 04:04:22.564933 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 04:04:22.564946 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-02-21 04:04:22.564953 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 04:04:22.564967 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-02-21 04:04:22.565004 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-02-21 04:04:22.565031 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-02-21 04:04:22.571441 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-02-21 04:04:22.571512 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-02-21 04:04:22.571538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.578182 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-02-21 04:04:22.578262 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-02-21 04:04:22.578277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.578287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.578317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.578340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.578367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.578385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.578407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 04:04:22.584753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.584983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 04:04:22.585054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.585517 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 04:04:22.591319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 04:04:22.591354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 04:04:22.591368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591776 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.591991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592116 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-02-21 04:04:22.592167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 04:04:22.592407 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2020-02-21 04:04:22.592418 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 04:04:22.592424 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-02-21 04:04:22.592454 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-02-21 04:04:22.592496 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 04:04:22.592512 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 04:04:22.592520 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 04:04:22.592539 wsdl: got WSDL URL 2020-02-21 04:04:22.592544 wsdl: Parse WSDL 2020-02-21 04:04:22.592725 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-02-21 04:04:22.592741 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-02-21 04:04:22.592792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.592801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-02-21 04:04:22.592822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.592852 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.592862 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.592876 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 04:04:22.592898 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.592905 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.592916 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 04:04:22.592931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.592973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.592987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.593004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.593029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593058 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.593066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-02-21 04:04:22.593090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.593117 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-02-21 04:04:22.593133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593139 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-02-21 04:04:22.593154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593179 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.593187 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593197 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 04:04:22.593215 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.593222 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593232 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 04:04:22.593249 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.593256 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593266 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 04:04:22.593279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.593313 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.593328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-02-21 04:04:22.593349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593374 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.593381 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593391 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-02-21 04:04:22.593404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.593429 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-02-21 04:04:22.593444 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-02-21 04:04:22.593464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593489 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.593496 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593506 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 04:04:22.593524 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.593530 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593540 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 04:04:22.593557 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.593564 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593574 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 04:04:22.593591 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.593598 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593607 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.593620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.593658 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.593673 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593680 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.593694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593718 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593768 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.593789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.593806 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593817 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 04:04:22.593828 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-02-21 04:04:22.593840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 04:04:22.593865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 04:04:22.593880 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-02-21 04:04:22.593906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593948 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.593960 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.593973 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 04:04:22.593993 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.594000 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594010 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 04:04:22.594028 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.594035 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594044 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 04:04:22.594062 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.594068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.594091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.594128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.594143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.594166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594192 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.594199 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-02-21 04:04:22.594222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.594248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 04:04:22.594262 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594268 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-02-21 04:04:22.594283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594308 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.594315 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594324 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 04:04:22.594337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.594362 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.594376 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594383 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.594396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594421 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.594428 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594442 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-02-21 04:04:22.594456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.594481 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-02-21 04:04:22.594497 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594504 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-02-21 04:04:22.594517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.594549 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594559 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.594572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.594597 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.594611 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594617 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.594631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594656 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.594663 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594673 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-02-21 04:04:22.594686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.594711 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-02-21 04:04:22.594725 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594731 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-02-21 04:04:22.594745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594771 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.594778 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594788 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 04:04:22.594806 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.594813 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594822 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.594835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.594864 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-02-21 04:04:22.594879 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594885 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.594898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594923 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.594931 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594947 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-02-21 04:04:22.594960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.594976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.594985 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-02-21 04:04:22.595001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595007 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-02-21 04:04:22.595020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595045 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.595052 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595062 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 04:04:22.595079 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.595086 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595095 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.595109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.595137 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-02-21 04:04:22.595152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595158 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.595171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595197 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.595203 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595213 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-02-21 04:04:22.595226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.595251 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-02-21 04:04:22.595265 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595271 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-02-21 04:04:22.595285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.595316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595326 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.595338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.595363 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-02-21 04:04:22.595378 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595384 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.595397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595421 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.595428 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595438 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-02-21 04:04:22.595451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.595475 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-02-21 04:04:22.595490 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595496 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-02-21 04:04:22.595509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.595540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595549 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.595562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.595587 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.595602 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595608 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.595621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595646 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.595653 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595662 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-02-21 04:04:22.595675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.595700 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 04:04:22.595715 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595721 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-02-21 04:04:22.595734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595760 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.595767 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595777 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 04:04:22.595790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.595814 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.595829 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595835 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.595849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595874 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.595883 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595892 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-02-21 04:04:22.595905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.595930 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 04:04:22.595951 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595957 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-02-21 04:04:22.595971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.595996 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.596003 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596012 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 04:04:22.596026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.596050 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.596065 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596071 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.596085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596109 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.596116 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596126 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-02-21 04:04:22.596139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.596163 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 04:04:22.596178 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596184 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-02-21 04:04:22.596197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596222 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.596229 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596239 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-02-21 04:04:22.596256 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.596263 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596272 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-02-21 04:04:22.596285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.596314 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.596329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596335 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.596348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596373 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.596380 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596390 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-02-21 04:04:22.596402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.596427 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 04:04:22.596442 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596449 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 04:04:22.596462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.596494 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 04:04:22.596516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.596541 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.596556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596562 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.596575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596602 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.596609 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596619 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 04:04:22.596632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.596658 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 04:04:22.596673 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596680 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-02-21 04:04:22.596693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596718 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 04:04:22.596725 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596734 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 04:04:22.596747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.596773 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.596787 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596794 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.596807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596830 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596837 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596875 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.596896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.596912 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596923 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 04:04:22.596933 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-02-21 04:04:22.596953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.596968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 04:04:22.596978 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 04:04:22.596994 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597000 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-02-21 04:04:22.597014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597040 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 04:04:22.597047 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597056 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 04:04:22.597069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.597094 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.597109 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597115 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.597128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597151 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597158 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.597215 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.597231 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597241 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 04:04:22.597251 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-02-21 04:04:22.597264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 04:04:22.597288 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-02-21 04:04:22.597302 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597309 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-02-21 04:04:22.597323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597347 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 04:04:22.597355 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597364 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 04:04:22.597377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.597402 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.597417 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597423 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.597436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597459 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597466 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.597522 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.597538 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597549 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 04:04:22.597559 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-02-21 04:04:22.597571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 04:04:22.597596 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-02-21 04:04:22.597610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597617 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-02-21 04:04:22.597630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597656 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.597663 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-02-21 04:04:22.597691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.597698 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-02-21 04:04:22.597724 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.597731 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597740 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 04:04:22.597757 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.597764 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597773 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 04:04:22.597790 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.597796 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597806 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 04:04:22.597823 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.597829 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597838 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-02-21 04:04:22.597855 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.597862 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597871 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.597883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.597932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.597955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.597962 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.597976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598001 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598009 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598018 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-02-21 04:04:22.598032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.598058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-02-21 04:04:22.598073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598079 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-02-21 04:04:22.598092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598117 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598124 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598133 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 04:04:22.598151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598158 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598167 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.598184 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598191 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598200 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 04:04:22.598213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.598246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.598260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598267 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.598280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598304 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598311 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-02-21 04:04:22.598334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.598359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-02-21 04:04:22.598374 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598380 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 04:04:22.598394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598418 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598425 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598434 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 04:04:22.598447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.598472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.598487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598494 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.598507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598532 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598539 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 04:04:22.598561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.598586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 04:04:22.598601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598607 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 04:04:22.598620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598646 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598653 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598662 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 04:04:22.598680 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598687 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598696 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.598714 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598720 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598729 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 04:04:22.598742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.598776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.598791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598797 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.598811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598835 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598842 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 04:04:22.598865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.598890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 04:04:22.598905 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598911 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.598925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598955 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.598962 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.598972 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 04:04:22.598990 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.598997 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599006 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 04:04:22.599024 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.599031 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599040 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 04:04:22.599057 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599064 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599074 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 04:04:22.599091 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599098 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599107 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 04:04:22.599120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.599161 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.599176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.599196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599221 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599228 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599237 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-02-21 04:04:22.599250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.599275 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.599289 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599318 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599325 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599335 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599348 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.599378 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.599409 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599419 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.599437 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.599443 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599453 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-02-21 04:04:22.599470 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.599477 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599486 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-02-21 04:04:22.599503 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.599510 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599519 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 04:04:22.599536 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.599543 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599552 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-02-21 04:04:22.599569 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 04:04:22.599576 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599586 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-02-21 04:04:22.599603 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599610 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599619 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.599636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599643 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599652 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.599669 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599675 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599685 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-02-21 04:04:22.599701 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599708 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599717 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 04:04:22.599734 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599740 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599749 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 04:04:22.599762 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.599817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.599835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.599856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599880 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.599887 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599897 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 04:04:22.599915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599922 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599931 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 04:04:22.599954 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.599961 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.599970 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 04:04:22.599988 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.599994 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600004 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 04:04:22.600017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.600053 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600074 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.600089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600114 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600121 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600131 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-02-21 04:04:22.600144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.600169 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.600182 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600210 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600217 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600227 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600240 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.600270 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600295 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.600302 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600312 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 04:04:22.600330 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.600336 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600345 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 04:04:22.600362 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.600369 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600378 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 04:04:22.600395 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.600402 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600411 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 04:04:22.600428 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.600435 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600444 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 04:04:22.600465 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.600472 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600482 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 04:04:22.600500 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.600507 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600516 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.600533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.600540 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600549 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 04:04:22.600566 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.600573 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600582 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 04:04:22.600600 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.600606 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600615 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 04:04:22.600632 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.600639 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600648 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 04:04:22.600661 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.600714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.600731 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600737 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.600752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600778 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.600785 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600794 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 04:04:22.600812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.600818 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 04:04:22.600845 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.600851 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600860 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 04:04:22.600877 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 04:04:22.600884 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600893 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.600906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.600949 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.600965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.600971 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.600985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.601010 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601017 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.601026 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-02-21 04:04:22.601039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.601055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.601064 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.601078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601105 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601112 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.601165 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601191 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.601198 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601207 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 04:04:22.601225 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601232 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601241 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 04:04:22.601259 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.601265 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601274 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 04:04:22.601291 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.601298 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601307 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 04:04:22.601324 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.601331 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601341 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 04:04:22.601358 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.601364 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601374 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 04:04:22.601391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601397 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601407 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.601424 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601431 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601440 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 04:04:22.601457 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601463 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601472 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 04:04:22.601489 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601496 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601505 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-02-21 04:04:22.601522 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601529 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601538 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 04:04:22.601555 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601562 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601571 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 04:04:22.601584 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.601641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.601656 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601683 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601690 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601700 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601714 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.601744 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601769 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.601776 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601785 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-02-21 04:04:22.601803 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.601810 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601819 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-02-21 04:04:22.601836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.601843 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601852 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 04:04:22.601869 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601876 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601885 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-02-21 04:04:22.601902 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601908 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601917 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-02-21 04:04:22.601939 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.601946 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601956 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 04:04:22.601974 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.601981 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.601990 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-02-21 04:04:22.602007 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.602014 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602023 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-02-21 04:04:22.602040 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.602047 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602057 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-02-21 04:04:22.602074 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.602080 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602090 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 04:04:22.602107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.602113 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602123 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 04:04:22.602140 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.602146 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602156 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-02-21 04:04:22.602173 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.602179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602189 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.602206 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.602212 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602222 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-02-21 04:04:22.602235 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.602319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602325 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-02-21 04:04:22.602341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602366 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.602373 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602383 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 04:04:22.602396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.602422 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602437 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602443 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.602457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602481 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.602489 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602498 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-02-21 04:04:22.602511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.602536 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 04:04:22.602551 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602558 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-02-21 04:04:22.602572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602597 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.602604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 04:04:22.602631 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.602637 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602647 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 04:04:22.602664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.602670 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602680 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 04:04:22.602697 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 04:04:22.602704 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602713 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 04:04:22.602726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.602762 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-02-21 04:04:22.602776 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602783 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.602796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602821 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 04:04:22.602828 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602838 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-02-21 04:04:22.602851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.602866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.602876 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-02-21 04:04:22.602889 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 04:04:22.602918 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-02-21 04:04:22.602924 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 04:04:22.602938 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-02-21 04:04:22.602953 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 04:04:22.602970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.602984 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603009 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.603016 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603026 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-02-21 04:04:22.603043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.603050 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603059 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-02-21 04:04:22.603076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.603083 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603092 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-02-21 04:04:22.603109 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 04:04:22.603116 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603125 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 04:04:22.603142 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.603149 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603158 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-02-21 04:04:22.603175 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.603182 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603191 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-02-21 04:04:22.603208 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.603214 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603223 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 04:04:22.603241 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.603247 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603256 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-02-21 04:04:22.603274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.603280 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603290 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-02-21 04:04:22.603308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.603314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.603336 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-02-21 04:04:22.603385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.603403 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603409 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-02-21 04:04:22.603424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603449 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.603456 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603465 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 04:04:22.603478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.603504 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.603518 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603524 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.603539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603564 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 04:04:22.603571 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603580 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-02-21 04:04:22.603594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.603619 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-02-21 04:04:22.603632 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-02-21 04:04:22.603659 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 04:04:22.603666 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 04:04:22.603676 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-02-21 04:04:22.603694 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 04:04:22.603700 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-02-21 04:04:22.603710 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-02-21 04:04:22.603727 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 04:04:22.603734 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 04:04:22.603743 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-02-21 04:04:22.603756 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-02-21 04:04:22.603780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.603795 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603801 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.603815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603839 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.603846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603856 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 04:04:22.603873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.603881 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603890 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 04:04:22.603908 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.603914 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603924 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 04:04:22.603942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.603976 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.603991 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.603998 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.604013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604038 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604045 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604054 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-02-21 04:04:22.604067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.604092 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.604106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604133 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604140 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604149 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.604192 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604217 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604224 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604234 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-02-21 04:04:22.604251 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604258 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604267 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-02-21 04:04:22.604284 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.604291 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604300 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 04:04:22.604317 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604324 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604333 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-02-21 04:04:22.604350 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.604357 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604366 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-02-21 04:04:22.604383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604390 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604400 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-02-21 04:04:22.604417 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.604423 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604433 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-02-21 04:04:22.604450 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604456 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604465 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 04:04:22.604483 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604489 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604499 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 04:04:22.604511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.604556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.604574 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604580 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-02-21 04:04:22.604596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604621 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604628 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604638 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 04:04:22.604655 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.604662 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604671 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 04:04:22.604688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.604695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604704 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 04:04:22.604721 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604728 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604738 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 04:04:22.604755 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.604762 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604772 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 04:04:22.604785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.604825 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.604840 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604846 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.604861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604884 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604891 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604928 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.604956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.604973 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.604984 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 04:04:22.604994 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-02-21 04:04:22.605007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 04:04:22.605031 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 04:04:22.605046 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605052 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-02-21 04:04:22.605067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605092 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.605099 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605108 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-02-21 04:04:22.605121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.605146 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.605160 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605166 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.605180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605205 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 04:04:22.605212 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605222 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-02-21 04:04:22.605234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.605259 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-02-21 04:04:22.605274 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605280 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-02-21 04:04:22.605293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.605325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 04:04:22.605348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.605373 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.605387 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605394 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.605408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605433 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605440 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605449 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-02-21 04:04:22.605462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.605477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.605487 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 04:04:22.605500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605527 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605534 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605544 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.605586 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605611 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.605618 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605628 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-02-21 04:04:22.605645 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.605652 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605661 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-02-21 04:04:22.605678 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.605685 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605694 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-02-21 04:04:22.605711 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.605718 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605728 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-02-21 04:04:22.605745 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.605752 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605761 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-02-21 04:04:22.605779 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 04:04:22.605786 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605795 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-02-21 04:04:22.605813 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 04:04:22.605819 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605829 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-02-21 04:04:22.605846 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 04:04:22.605853 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605862 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-02-21 04:04:22.605879 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 04:04:22.605886 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605895 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-02-21 04:04:22.605912 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.605919 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605930 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-02-21 04:04:22.605953 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.605960 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.605969 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-02-21 04:04:22.605987 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.605993 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.606003 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-02-21 04:04:22.606020 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.606027 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.606036 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-02-21 04:04:22.606049 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.606111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.606129 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606136 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-02-21 04:04:22.606154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606179 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.606185 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606195 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-02-21 04:04:22.606208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.606233 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.606248 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606254 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.606268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606293 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.606300 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606309 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-02-21 04:04:22.606322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.606347 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 04:04:22.606362 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606368 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.606382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606407 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.606414 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606423 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-02-21 04:04:22.606441 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.606448 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606457 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 04:04:22.606474 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.606481 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606490 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 04:04:22.606508 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.606514 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606524 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 04:04:22.606537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.606573 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606588 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606594 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.606610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606634 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606642 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606651 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-02-21 04:04:22.606665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.606680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.606690 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.606703 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606730 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606737 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606746 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.606789 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.606821 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606831 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 04:04:22.606848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.606855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606864 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 04:04:22.606881 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.606888 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606897 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-02-21 04:04:22.606914 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.606922 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606931 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 04:04:22.606954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.606961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.606971 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 04:04:22.606989 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.606995 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.607005 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-02-21 04:04:22.607022 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 04:04:22.607029 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.607038 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-02-21 04:04:22.607050 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.607089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.607105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607111 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-02-21 04:04:22.607128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607153 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.607160 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607169 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-02-21 04:04:22.607187 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.607194 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607203 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-02-21 04:04:22.607220 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.607227 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607236 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-02-21 04:04:22.607253 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.607260 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607269 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-02-21 04:04:22.607287 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.607293 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607303 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-02-21 04:04:22.607320 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.607327 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607336 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-02-21 04:04:22.607353 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.607360 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607369 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 04:04:22.607386 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.607393 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607402 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 04:04:22.607415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.607466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.607480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607487 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-02-21 04:04:22.607502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607527 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 04:04:22.607534 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-02-21 04:04:22.607556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.607581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 04:04:22.607598 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 04:04:22.607605 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-02-21 04:04:22.607615 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-02-21 04:04:22.607630 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607636 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-02-21 04:04:22.607650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607673 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.607693 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 04:04:22.607709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.607719 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 04:04:22.607729 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-02-21 04:04:22.607747 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.607754 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-02-21 04:04:22.607764 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-02-21 04:04:22.607780 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 04:04:22.607786 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-02-21 04:04:22.607796 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-02-21 04:04:22.607813 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.607819 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.607829 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.607846 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.607852 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.607862 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.607879 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.607885 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.607895 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.607912 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.607918 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-02-21 04:04:22.607928 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.607951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 04:04:22.607957 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-02-21 04:04:22.607968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 04:04:22.607985 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 04:04:22.607991 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-02-21 04:04:22.608001 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-02-21 04:04:22.608018 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.608024 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.608034 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.608050 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 04:04:22.608057 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-02-21 04:04:22.608066 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-02-21 04:04:22.608083 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.608090 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-02-21 04:04:22.608099 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.608116 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.608123 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 04:04:22.608133 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.608149 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 04:04:22.608155 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-02-21 04:04:22.608165 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-02-21 04:04:22.608177 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-02-21 04:04:22.608210 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.608239 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-02-21 04:04:22.608265 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.608292 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-02-21 04:04:22.608319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.608345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 04:04:22.608372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.608398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 04:04:22.608425 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.608451 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-02-21 04:04:22.608477 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.608503 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-02-21 04:04:22.608529 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-02-21 04:04:22.608556 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-02-21 04:04:22.608582 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-02-21 04:04:22.608607 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-02-21 04:04:22.608634 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-02-21 04:04:22.608660 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-02-21 04:04:22.608685 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.608712 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 04:04:22.608740 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.608767 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 04:04:22.608793 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.608819 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 04:04:22.608845 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.608872 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 04:04:22.608898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.608924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 04:04:22.608956 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.608982 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 04:04:22.609008 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.609035 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-02-21 04:04:22.609062 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.609088 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-02-21 04:04:22.609114 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.609140 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-02-21 04:04:22.609166 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.609192 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-02-21 04:04:22.609267 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.609294 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 04:04:22.609320 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.609347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 04:04:22.609373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.609401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.609427 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.609453 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.609479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.609504 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.609530 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.609556 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 04:04:22.609581 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-02-21 04:04:22.609607 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-02-21 04:04:22.609633 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.609659 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-02-21 04:04:22.609685 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.609711 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.609736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.609763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 04:04:22.609788 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.609814 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-02-21 04:04:22.609840 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.609865 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 04:04:22.609892 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.609920 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 04:04:22.609952 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.609979 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 04:04:22.610005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.610031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 04:04:22.610057 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610074 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610100 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.610126 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610142 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610159 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610185 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.610210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610260 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610285 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.610311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.610412 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610438 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.610463 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610489 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.610515 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610532 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610558 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.610584 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610600 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610625 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.610651 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610677 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.610702 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610728 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.610753 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610779 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.610804 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610830 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.610856 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610873 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610898 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.610924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.610955 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.610981 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611007 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.611032 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611058 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.611084 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611111 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.611136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.611286 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611303 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611319 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611345 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.611371 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611396 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.611422 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611439 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.611506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.611625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611703 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.611728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611745 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611762 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611805 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.611832 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611857 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.611883 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611900 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611916 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611932 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.611963 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 04:04:22.611989 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612015 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 04:04:22.612040 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612073 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612098 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.612124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.612242 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612268 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 04:04:22.612295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612321 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.612346 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612372 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.612398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612474 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.612499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 04:04:22.612667 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612683 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612709 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.612734 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612751 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612767 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612793 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.612818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.612919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.612974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.613026 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613052 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.613077 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613102 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.613128 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613144 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613170 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.613195 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613212 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613238 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.613263 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613288 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.613313 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613339 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.613364 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613391 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.613416 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 04:04:22.613467 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 04:04:22.613536 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613562 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.613588 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613614 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.613639 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613665 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.613690 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613716 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.613743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613792 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.613892 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613909 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613926 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.613957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.613983 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614009 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.614034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614094 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.614120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 04:04:22.614238 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614254 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614288 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614313 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.614339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614415 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.614441 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614467 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 04:04:22.614493 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614510 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614526 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614543 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614568 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 04:04:22.614594 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614619 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 04:04:22.614645 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614679 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614704 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.614729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 04:04:22.614848 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614874 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 04:04:22.614899 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614925 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 04:04:22.614956 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.614983 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 04:04:22.615008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615083 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.615111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 04:04:22.615269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 04:04:22.615322 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.615419 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.615504 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.615593 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.615681 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.615764 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.615855 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-02-21 04:04:22.615956 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-02-21 04:04:22.616045 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-02-21 04:04:22.616137 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.616226 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.616320 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.616408 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.616498 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.616590 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.616685 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.616779 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.616868 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.616968 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.617060 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.617155 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.617249 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.617343 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.617454 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.617556 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.617646 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-02-21 04:04:22.617737 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.617824 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.617909 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.618011 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.618106 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.618207 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.618294 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.618388 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.618498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.618587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.618677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.618849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.618949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.619039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.619138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-02-21 04:04:22.619234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-02-21 04:04:22.619325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-02-21 04:04:22.619415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.619505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.619595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.619687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.619780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.619876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.619982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.620084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.620139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.620190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.620239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.620288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.620337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.620385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.620438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.620490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.620537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-02-21 04:04:22.620583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.620631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.620679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.620728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.620776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.620828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.620875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.620924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.620988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.621038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.621085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.621135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.621183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.621230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.621278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-02-21 04:04:22.621325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-02-21 04:04:22.621373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-02-21 04:04:22.621420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.621466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.621514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.621562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.621608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.621656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.621704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.621752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.621802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.621849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.621897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.621946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.622001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.622050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.622102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.622153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.622200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-02-21 04:04:22.622247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.622293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.622339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.622388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.622437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.622488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.622534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.622583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.622640 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 04:04:22.622668 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.622729 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.622784 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.622838 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.622892 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.622961 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.623029 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 04:04:22.623082 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 04:04:22.623135 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 04:04:22.623188 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.623240 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.623295 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.623347 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.623399 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.623452 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.623504 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.623556 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.623619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.623673 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.623726 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.623779 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.623832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.623885 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.623938 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.623996 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.624051 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 04:04:22.624103 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.624156 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.624209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.624261 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.624314 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.624367 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.624421 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.624546 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.624607 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 04:04:22.624631 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.624685 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.624738 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.624790 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.624843 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.624897 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.624950 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 04:04:22.625011 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 04:04:22.625064 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 04:04:22.625118 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.625171 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.625223 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.625278 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.625331 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.625385 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.625438 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.625490 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.625543 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.625596 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.625650 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.625703 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.625756 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.625809 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.625863 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.625916 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.625969 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 04:04:22.626028 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.626083 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.626135 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.626188 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.626241 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.626295 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.626348 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.626403 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.626463 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-02-21 04:04:22.626485 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.626534 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.626582 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.626629 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.626678 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.626725 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.626773 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 04:04:22.626820 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 04:04:22.626869 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 04:04:22.626916 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.626963 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.627016 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.627064 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.627111 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.627160 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.627208 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.627315 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.627365 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.627413 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.627461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.627509 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.627556 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.627604 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.627652 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.627699 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.627747 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 04:04:22.627797 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.627843 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.627891 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.627939 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.627991 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.628039 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.628087 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.628135 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.628189 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-02-21 04:04:22.628211 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.628263 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.628313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.628362 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.628412 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.628461 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.628511 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 04:04:22.628560 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 04:04:22.628609 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 04:04:22.628659 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.628709 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.628760 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.628809 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.628859 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.628908 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.628958 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.629017 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.629068 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.629117 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.629168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.629218 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.629268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.629317 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.629366 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.629416 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.629465 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 04:04:22.629514 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.629564 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.629614 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.629663 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.629713 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.629763 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.629813 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.629864 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.629918 wsdl: current service: Service1 2020-02-21 04:04:22.629936 wsdl: current port: Service1Soap 2020-02-21 04:04:22.629966 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-02-21 04:04:22.629999 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-02-21 04:04:22.630026 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-02-21 04:04:22.630052 wsdl: Parsing WSDL done 2020-02-21 04:04:22.630074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.630094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.630105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.630116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.630127 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.630136 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.630146 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 04:04:22.630156 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 04:04:22.630166 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 04:04:22.630175 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.630184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.630194 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.630204 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.630213 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630224 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.630234 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.630244 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.630253 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.630263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.630271 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630281 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630291 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.630300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.630309 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.630318 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.630328 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 04:04:22.630338 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.630346 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.630355 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.630365 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.630375 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.630383 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.630393 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.630402 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.630412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.630424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.630432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.630442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.630451 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.630460 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.630468 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 04:04:22.630477 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 04:04:22.630485 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 04:04:22.630493 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.630502 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.630510 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.630519 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.630527 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630535 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.630544 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.630552 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.630560 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.630569 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.630576 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630584 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630592 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.630600 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.630608 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.630616 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.630624 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 04:04:22.630632 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.630640 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.630648 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.630657 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.630664 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.630672 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.630680 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.630688 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.630697 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.630707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.630716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.630724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.630733 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.630740 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.630748 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 04:04:22.630755 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 04:04:22.630763 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 04:04:22.630770 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.630778 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.630786 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.630794 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.630802 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.630817 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.630825 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.630834 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.630842 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.630849 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.630865 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.630872 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.630880 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.630887 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.630895 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 04:04:22.630902 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.630910 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.630917 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.630924 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.630932 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.630939 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.630946 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.630953 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.630962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 04:04:22.630971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 04:04:22.630984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 04:04:22.630993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.631001 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 04:04:22.631008 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 04:04:22.631016 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 04:04:22.631024 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 04:04:22.631034 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 04:04:22.631041 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 04:04:22.631049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 04:04:22.631056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 04:04:22.631064 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 04:04:22.631071 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.631079 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.631086 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 04:04:22.631094 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 04:04:22.631101 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 04:04:22.631109 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 04:04:22.631116 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.631124 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 04:04:22.631131 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 04:04:22.631138 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 04:04:22.631146 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 04:04:22.631153 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 04:04:22.631161 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 04:04:22.631168 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 04:04:22.631175 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 04:04:22.631182 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 04:04:22.631191 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 04:04:22.631198 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 04:04:22.631206 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 04:04:22.631213 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 04:04:22.631220 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 04:04:22.631315 nusoap_client: checkWSDL 2020-02-21 04:04:22.631325 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 04:04:22.631331 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 04:04:22.631336 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 04:04:22.631343 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-02-21 04:04:22.631347 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 04:04:22.631352 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 04:04:22.631362 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-02-21 04:04:22.631370 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 04:04:22.631413 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.631420 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "181315" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 04:04:22.631435 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 04:04:22.631458 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-02-21 04:04:22.631465 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-02-21 04:04:22.631469 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-02-21 04:04:22.631474 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-02-21 04:04:22.631479 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "181315" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 04:04:22.631492 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 04:04:22.631498 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 04:04:22.631503 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 04:04:22.631515 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.631524 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 04:04:22.631529 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-02-21 04:04:22.631558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.631568 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 04:04:22.631573 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.631601 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 04:04:22.631607 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-02-21 04:04:22.631611 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-02-21 04:04:22.631615 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-02-21 04:04:22.631619 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-02-21 04:04:22.631623 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-02-21 04:04:22.631627 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-02-21 04:04:22.631632 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 04:04:22.631636 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-02-21 04:04:22.631642 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "181315" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 04:04:22.631653 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 04:04:22.631659 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 04:04:22.631663 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 04:04:22.631670 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.631676 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 04:04:22.631680 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 04:04:22.631707 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 04:04:22.631714 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.631719 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.631724 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.631729 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 04:04:22.631740 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 04:04:22.631748 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 04:04:22.631752 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 04:04:22.631757 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 04:04:22.631764 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "181315" 2020-02-21 04:04:22.631771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 04:04:22.631775 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 04:04:22.631780 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 04:04:22.631787 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 04:04:22.631792 wsdl: in serializeType: returning: 181315 2020-02-21 04:04:22.631798 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 04:04:22.631805 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 04:04:22.631809 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 04:04:22.631813 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 04:04:22.631819 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-02-21 04:04:22.631827 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 04:04:22.631831 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 04:04:22.631841 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 04:04:22.631847 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 04:04:22.631851 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-02-21 04:04:22.631856 wsdl: in serializeType: returning: 181315PLN 2020-02-21 04:04:22.631861 wsdl: serializeRPCParameters returning: 181315PLN 2020-02-21 04:04:22.631880 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=181315PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-02-21 04:04:22.631884 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-02-21 04:04:22.631890 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5166"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-02-21 04:04:22.631904 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-02-21 04:04:22.631911 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=181315PLN 2020-02-21 04:04:22.631921 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-02-21 04:04:22.632003 nusoap_client: sending message, length=499 2020-02-21 04:04:22.631935 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 04:04:22.631945 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 04:04:22.631951 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 04:04:22.631956 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 04:04:22.631960 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 04:04:22.631966 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 04:04:22.631982 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 04:04:22.631991 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 04:04:22.631996 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 04:04:22.632010 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-02-21 04:04:22.632020 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 04:04:22.632027 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 04:04:22.638919 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 04:04:22.638955 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 04:04:22.638976 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-02-21 04:04:22.638983 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-02-21 04:04:22.638990 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 04:04:22.638996 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 04:04:22.639000 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 04:04:22.639005 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 04:04:22.639011 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-02-21 04:04:22.639037 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-02-21 04:04:22.647587 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-02-21 04:04:22.647637 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-02-21 04:04:22.647651 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 04:04:22.647660 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 04:04:22.647670 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 04:04:22.647681 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 04:04:22.647692 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 04:04:22.647702 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 04:04:22.647713 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 04:04:22.647724 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 03:04:22 GMT 2020-02-21 04:04:22.647735 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 04:04:22.647745 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-02-21 04:04:22.647755 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 04:04:22.647773 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-02-21 04:04:22.647819 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-02-21 04:04:22.647848 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-02-21 04:04:22.647863 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 04:04:22.647871 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-02-21 04:04:22.647880 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-02-21 04:04:22.647935 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 04:04:22.647954 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 04:04:22.647964 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 04:04:22.647999 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 04:04:22.648011 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 21 Feb 2020 03:04:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-02-21 04:04:22.648068 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-02-21 04:04:22.648086 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-02-21 04:04:22.648119 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-02-21 04:04:22.648130 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-02-21 04:04:22.648290 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-02-21 04:04:22.648463 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-02-21 04:04:22.648475 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-02-21 04:04:22.648489 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-02-21 04:04:22.648507 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 04:04:22.648546 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-02-21 04:04:22.648638 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-02-21 04:04:22.648673 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 04:04:22.648694 nusoap_client: got fault 2020-02-21 04:04:22.648707 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-02-21 04:04:22.648716 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-02-21 04:04:22.648725 nusoap_client: detail =