Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 48.64/46.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
543997000308200405203 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Renault
 Silnik:
JR T1815
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:06:03.152828 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:06:03.152881 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:03.152896 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167639" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:06:03.152913 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:03.152923 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:06:03.152931 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:06:03.152946 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:06:03.152954 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:03.152961 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:03.152970 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:03.152978 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:06:03.152989 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:06:03.152995 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:06:03.152999 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:06:03.153004 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:06:03.153007 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:06:03.153018 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:06:03.153045 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:06:03.153054 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:06:03.153059 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:06:03.153065 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:06:03.153074 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:06:03.153082 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:06:03.159311 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:06:03.159324 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:06:03.159332 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:06:03.159338 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:06:03.159347 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:06:03.159351 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:06:03.159356 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:06:03.159382 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:06:03.176044 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:06:03.176075 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:06:03.176083 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:06:03.176104 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:06:03.176110 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:06:03.176116 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:06:03.176122 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:06:03.176145 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:06:03.176151 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:06:03.176156 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:40 GMT 2019-10-24 01:06:03.176162 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:06:03.176167 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:06:03.176173 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:06:03.176182 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:06:03.176207 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:06:03.176229 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:06:03.182118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.182159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.182373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.182403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.182438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.182496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.182510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.188229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.188247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.188373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.188507 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:03.188553 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:03.188623 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:03.188685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.188711 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.194392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.194505 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:03.194537 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.194559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.194629 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:03.194654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.194683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.194705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.194741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.194780 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.194806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.194833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.194895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:03.194926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.200644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.200700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200767 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.200784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200840 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.200871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.200984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.201066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201127 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.201153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201311 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.201406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.201485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.201625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201648 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.201695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.206606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.206639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.206875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.206914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:03.206957 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:03.206999 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-24 01:06:03.207010 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:06:03.207015 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:06:03.207083 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:06:03.207115 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:06:03.207128 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:06:03.207134 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:06:03.207147 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:06:03.207152 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:06:03.207314 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:06:03.207328 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:06:03.207375 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:06:03.207404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207435 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.207444 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207459 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:06:03.207479 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.207486 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207497 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:06:03.207513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.207551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.207567 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207579 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.207595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207623 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.207661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:06:03.207708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.207772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:06:03.207806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:06:03.207835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207866 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.207874 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207884 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:06:03.207902 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.207909 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207918 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:06:03.207936 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.207943 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207952 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:06:03.207965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.207989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.207999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.208014 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208021 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:06:03.208035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208060 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.208067 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:06:03.208090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.208116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:06:03.208131 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:06:03.208150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208175 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.208182 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208191 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:06:03.208208 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.208215 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208224 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:06:03.208241 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.208248 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208257 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:06:03.208274 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.208281 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208290 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.208303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.208341 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.208356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.208379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208403 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208409 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208449 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.208470 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.208487 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208499 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:03.208509 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:06:03.208521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:03.208545 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:06:03.208560 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:06:03.208592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208618 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.208625 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208635 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:06:03.208652 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.208659 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208668 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:06:03.208685 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.208691 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208700 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:06:03.208718 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.208724 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208733 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.208746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.208782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.208797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.208818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208843 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.208850 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:06:03.208872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.208897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:06:03.208911 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208917 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:06:03.208931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208955 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.208962 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208971 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:03.208984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.208999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.209009 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.209023 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209029 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.209043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209067 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.209074 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209084 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:06:03.209096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.209121 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:06:03.209136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209142 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:06:03.209159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.209191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.209213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.209238 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.209252 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209258 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.209271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209296 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.209303 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209312 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:06:03.209325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.209349 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:06:03.209363 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209369 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:06:03.209382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209407 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.209414 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209423 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:06:03.209441 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.209448 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209458 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.209470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.209499 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:06:03.209514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209520 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.209533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209556 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.209564 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209579 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:06:03.209593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.209618 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:06:03.209632 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209639 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:06:03.209652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209676 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.209683 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209692 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:06:03.209709 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.209715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209737 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.209751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.209780 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:06:03.209795 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209802 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.209815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209840 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.209848 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209857 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:06:03.209871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.209896 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:06:03.209910 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209917 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:06:03.209931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209955 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.209962 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.209972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.209985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210010 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:06:03.210037 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210044 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.210057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210080 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.210087 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210097 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:06:03.210109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210134 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:06:03.210148 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210154 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:06:03.210167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210190 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.210197 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210206 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.210219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210243 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.210257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210263 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.210276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210300 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.210307 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210316 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:06:03.210329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210353 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:06:03.210367 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210373 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:06:03.210386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210410 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.210417 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210427 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:06:03.210439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210465 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.210479 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210485 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.210498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210522 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.210529 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210539 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:06:03.210552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210599 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:06:03.210615 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210622 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:06:03.210636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210661 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.210668 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210678 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:06:03.210691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210717 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.210731 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210738 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.210751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210776 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.210783 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210793 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:06:03.210806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210831 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:06:03.210846 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210852 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:06:03.210866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210904 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.210911 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210920 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:06:03.210937 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.210944 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210953 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:06:03.210965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.210984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.210994 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.211008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211014 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.211027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211051 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.211057 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211067 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:06:03.211079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.211104 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:06:03.211119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211125 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:06:03.211151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.211183 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:03.211206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.211231 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.211246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211253 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.211267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211294 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.211301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211311 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:06:03.211325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.211350 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:03.211365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211371 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:06:03.211385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211411 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:03.211419 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211428 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:06:03.211442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.211479 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.211494 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211500 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.211513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211536 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211543 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211584 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.211606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.211622 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211633 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:03.211642 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:06:03.211654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:03.211678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:06:03.211693 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211699 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:06:03.211713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211737 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:03.211744 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211753 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:06:03.211766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.211790 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.211804 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211811 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.211824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211846 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211852 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.211908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.211951 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.211970 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:03.211989 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:06:03.212003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:03.212027 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:06:03.212073 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212085 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:06:03.212113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212146 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:03.212154 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212164 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:06:03.212177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.212203 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.212218 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212224 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.212237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212260 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212266 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.212322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.212338 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212349 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:03.212359 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:06:03.212371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:03.212394 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:06:03.212409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212415 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:06:03.212428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212453 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.212460 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:06:03.212487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.212494 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:06:03.212520 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.212527 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212536 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:06:03.212553 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.212560 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212569 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:06:03.212593 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.212600 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212609 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:06:03.212626 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.212633 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212642 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:06:03.212659 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.212665 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212674 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.212687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.212750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.212767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212774 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.212788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212814 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.212821 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:06:03.212845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.212870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:06:03.212885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212892 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:06:03.212905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212929 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.212937 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212946 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:06:03.212965 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.212972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.212981 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.213039 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213047 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213057 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:06:03.213070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.213103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.213118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.213137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213161 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213168 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:06:03.213190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.213215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:06:03.213229 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213236 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:06:03.213249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213279 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213289 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:03.213301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.213325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.213340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213346 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.213360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213383 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213390 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:06:03.213413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.213437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:03.213451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213457 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:06:03.213470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213495 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213502 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213512 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:06:03.213529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.213562 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213569 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213583 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:06:03.213596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.213628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.213643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213649 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.213662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213686 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213693 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:06:03.213715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.213739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:03.213754 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213760 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.213773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213797 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.213804 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213813 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:06:03.213830 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213836 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213846 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:06:03.213862 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.213869 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213878 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:03.213895 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.213902 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213912 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:06:03.213929 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.213935 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213945 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:06:03.213957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.213987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.213997 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.214011 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214018 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.214031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214055 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214062 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214071 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:06:03.214084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.214108 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.214122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214149 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214156 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214165 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214178 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.214206 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214230 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.214237 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.214264 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.214270 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214280 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:06:03.214296 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.214303 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214312 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:06:03.214329 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.214336 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214345 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:06:03.214361 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.214368 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214377 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:06:03.214393 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:03.214400 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214409 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:06:03.214425 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.214433 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214442 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.214459 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.214466 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214475 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.214492 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.214498 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214507 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:06:03.214524 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.214531 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214540 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:06:03.214557 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.214563 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214573 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:06:03.214594 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.214665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214671 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.214686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214709 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.214717 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214740 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:06:03.214758 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.214765 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214775 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:06:03.214793 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.214799 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214809 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:06:03.214827 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.214834 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214843 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:06:03.214856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.214893 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.214929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214954 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.214961 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.214971 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:06:03.214984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.215010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.215023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215063 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215070 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215080 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215093 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.215121 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215146 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.215153 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215162 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:06:03.215179 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.215186 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215195 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:06:03.215212 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.215219 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215228 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:06:03.215245 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.215251 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215260 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:06:03.215277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.215284 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215293 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:06:03.215313 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.215320 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:06:03.215347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.215354 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.215380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.215386 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215396 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:06:03.215413 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.215419 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215429 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:06:03.215446 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.215452 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215461 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:06:03.215478 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.215485 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215494 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:06:03.215506 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.215558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.215598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215610 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.215636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215671 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.215679 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215689 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:06:03.215742 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.215755 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215772 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:03.215792 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.215799 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215813 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:06:03.215831 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:03.215838 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215847 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.215860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.215897 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.215912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215918 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.215932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215957 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.215964 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.215973 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:06:03.215986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.216000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.216010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.216023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216049 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216066 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.216108 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216132 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.216139 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216148 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:06:03.216165 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216172 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216181 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:06:03.216198 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.216205 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216214 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:06:03.216231 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.216237 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216246 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:06:03.216263 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.216270 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216278 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:06:03.216330 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.216339 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216350 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:06:03.216369 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216376 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216385 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.216403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216413 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216423 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:06:03.216440 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216447 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216457 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:06:03.216474 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216480 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216489 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:06:03.216506 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216512 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216521 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:06:03.216538 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216544 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216554 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:06:03.216566 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.216628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.216645 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216673 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216680 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216690 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.216732 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216757 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.216764 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216773 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:06:03.216790 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.216798 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216807 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:06:03.216824 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.216830 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216839 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:06:03.216856 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216862 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216871 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:06:03.216888 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216894 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216903 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:06:03.216920 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.216926 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216935 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:06:03.216952 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.216958 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.216967 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:06:03.216984 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.216990 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217004 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:06:03.217022 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.217029 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217038 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:06:03.217055 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.217061 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217071 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:06:03.217087 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.217094 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217103 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:06:03.217120 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.217126 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217135 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:06:03.217152 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.217158 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217167 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.217184 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.217191 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217213 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:06:03.217227 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.217310 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217317 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:06:03.217336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217362 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.217369 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217379 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:06:03.217392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.217418 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217433 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217440 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.217458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217483 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.217490 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217500 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:06:03.217527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.217552 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:06:03.217566 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217573 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:06:03.217592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.217624 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217634 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:03.217651 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.217657 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217666 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:06:03.217683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.217689 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217698 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:06:03.217715 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:03.217735 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217745 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:06:03.217758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.217795 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:06:03.217811 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217817 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.217836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217861 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:03.217869 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217879 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:06:03.217892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.217907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.217917 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:06:03.217931 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:03.217960 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:06:03.217967 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:03.217977 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:06:03.217990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:03.218006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.218020 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218050 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.218057 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218067 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:06:03.218085 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.218104 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218114 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:06:03.218131 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.218137 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218146 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:06:03.218163 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:03.218169 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218179 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:06:03.218195 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.218202 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218211 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:06:03.218228 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.218234 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218243 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:06:03.218260 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.218266 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218275 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:03.218292 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.218299 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218308 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:06:03.218324 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.218331 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218340 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:06:03.218357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.218363 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218372 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.218385 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:03.218433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.218450 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218456 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:06:03.218474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.218505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218514 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:03.218527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.218552 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.218567 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218577 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.218597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218622 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:06:03.218629 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218639 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:06:03.218652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.218676 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:06:03.218690 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:03.218714 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:03.218721 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:03.218731 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:06:03.218748 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:06:03.218755 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:03.218764 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:06:03.218781 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:03.218787 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:03.218796 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:06:03.218809 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:03.218832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.218847 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218853 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.218871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218895 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.218902 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218923 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:03.218942 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.218949 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218959 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:06:03.218976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.218983 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.218992 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:06:03.219004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.219036 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219051 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219057 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.219075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219100 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219107 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219117 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:06:03.219137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.219163 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.219177 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219203 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219211 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219220 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219233 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.219262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219287 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219294 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219303 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:06:03.219320 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219327 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219336 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:06:03.219353 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.219359 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219372 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:06:03.219390 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219396 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219405 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:06:03.219422 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.219429 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219438 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:06:03.219454 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219461 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219470 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:06:03.219486 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.219493 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219502 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:06:03.219519 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219525 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219534 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:06:03.219551 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219557 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219566 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:06:03.219586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.219631 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.219649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:06:03.219673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219698 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219705 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219714 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:06:03.219745 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.219752 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219761 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:06:03.219779 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.219785 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219795 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:03.219812 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219819 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219829 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:06:03.219846 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.219853 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:06:03.219876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.219937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.219969 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.219981 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.220009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220094 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220145 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.220168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.220185 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220196 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:03.220206 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:06:03.220218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:03.220242 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:06:03.220256 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220263 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:06:03.220281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220306 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.220313 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220323 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:06:03.220335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.220360 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.220375 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220381 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.220394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220418 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:06:03.220426 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220435 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:06:03.220447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.220472 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:06:03.220486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220492 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:06:03.220505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.220535 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:03.220562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.220593 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.220608 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220614 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.220628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220652 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220659 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220668 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:06:03.220681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.220696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.220706 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:06:03.220719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220744 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220751 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220761 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.220803 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220832 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.220839 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220849 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:06:03.220866 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.220872 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220882 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:06:03.220898 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.220905 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220914 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:06:03.220931 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.220937 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220946 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:06:03.220963 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.220969 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.220978 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:06:03.220995 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:06:03.221001 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221010 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:06:03.221027 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:06:03.221034 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221043 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:06:03.221060 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:06:03.221066 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221076 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:06:03.221092 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:03.221099 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221108 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:06:03.221125 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.221131 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221140 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:06:03.221157 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.221164 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221177 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:06:03.221195 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.221201 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221211 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:06:03.221227 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.221234 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221243 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:06:03.221255 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.221315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.221332 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221339 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:06:03.221357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221381 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.221388 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221398 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:06:03.221410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.221435 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.221450 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221456 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.221469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221493 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.221500 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221509 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:06:03.221522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.221546 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:06:03.221560 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221567 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.221589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221615 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.221622 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221631 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:06:03.221649 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.221655 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221664 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:06:03.221681 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.221687 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221697 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:03.221713 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.221720 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221729 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:06:03.221742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.221777 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.221792 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221798 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.221815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221840 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.221847 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221857 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:06:03.221870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.221885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.221894 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.221908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.221933 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.221940 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.221950 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.221963 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.221978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.221992 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222016 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.222023 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222032 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:03.222049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.222056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222065 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:03.222082 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222089 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222098 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:06:03.222114 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.222121 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222134 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:06:03.222151 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222159 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:03.222185 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222192 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222201 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:06:03.222218 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:06:03.222225 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222234 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:06:03.222246 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.222283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.222299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222305 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:06:03.222324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222348 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.222355 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222365 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:06:03.222382 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222389 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222398 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:06:03.222414 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222421 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222430 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:06:03.222447 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.222453 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222462 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:06:03.222479 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222485 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222495 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:06:03.222511 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222518 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222527 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:06:03.222543 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222550 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222559 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:06:03.222580 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222587 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222597 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:06:03.222610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.222660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.222675 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222682 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:06:03.222699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222738 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:03.222746 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:06:03.222770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.222795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:06:03.222812 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:03.222819 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:06:03.222829 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:06:03.222845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222851 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:06:03.222869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.222914 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:03.222930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.222941 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:03.222952 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:06:03.222969 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.222976 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:06:03.222986 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:06:03.223002 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:03.223009 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:06:03.223030 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:06:03.223048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.223054 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.223064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.223081 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.223087 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.223097 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.223113 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.223119 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.223128 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.223144 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.223151 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:06:03.223160 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.223177 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:03.223183 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:06:03.223192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:03.223208 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:06:03.223215 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:06:03.223224 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:06:03.223240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.223247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.223260 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.223277 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:06:03.223283 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:06:03.223292 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:06:03.223308 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.223315 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:06:03.223325 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.223342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.223348 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:03.223357 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.223372 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:03.223379 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:06:03.223389 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:06:03.223400 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:06:03.223430 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.223458 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:06:03.223484 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.223510 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:06:03.223537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.223563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:06:03.223594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.223660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:06:03.223697 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.223771 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:06:03.223819 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.223853 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:06:03.223880 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:06:03.223907 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:06:03.223934 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:06:03.223966 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:06:03.223993 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:06:03.224019 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:06:03.224058 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.224084 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:06:03.224125 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.224153 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:06:03.224178 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.224204 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:06:03.224229 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.224254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:06:03.224280 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.224305 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:03.224330 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.224356 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:06:03.224381 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.224408 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:06:03.224434 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.224459 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:06:03.224485 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.224510 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:06:03.224536 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.224561 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:06:03.224593 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.224620 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:03.224646 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.224672 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:03.224875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.224903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.224928 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.224954 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.224980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.225005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.225031 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.225056 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:06:03.225082 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:06:03.225107 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:06:03.225133 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.225159 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:06:03.225184 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.225209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.225235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.225260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:06:03.225285 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.225311 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:06:03.225336 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.225361 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:06:03.225386 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.225414 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:06:03.225441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.225467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:03.225492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.225518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:06:03.225544 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225567 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225598 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.225623 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225640 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225656 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225682 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.225707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225796 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.225822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225899 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.225925 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.225951 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.225977 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226003 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.226043 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226059 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226084 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.226109 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226126 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226152 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.226177 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226202 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.226226 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226251 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.226276 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226306 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.226331 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226356 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.226381 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226397 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226422 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.226447 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226472 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.226497 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226522 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.226546 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226571 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.226603 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226629 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.226655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.226803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226819 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226835 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.226885 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226911 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.226936 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226957 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.226999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.227024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.227139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227155 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227189 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.227239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227272 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227315 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.227341 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227366 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.227391 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227407 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227423 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227439 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227464 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:03.227490 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227515 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:06:03.227540 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227608 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.227633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.227763 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227789 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:06:03.227817 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227843 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.227869 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227895 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.227922 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.227996 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.228086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:06:03.228313 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228330 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228355 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.228380 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228396 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228412 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228437 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.228462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.228561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.228665 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228690 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.228716 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228741 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.228767 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228783 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228808 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.228833 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228850 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228875 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.228900 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228925 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.228951 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.228980 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.229006 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229031 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.229056 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229082 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:03.229107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229124 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229149 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:03.229173 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229199 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.229225 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229251 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.229277 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229302 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.229327 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229352 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.229377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229409 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229441 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229498 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.229524 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229557 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229586 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.229612 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229637 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.229667 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.229765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:03.229885 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229918 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229935 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.229961 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.229987 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230033 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230050 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230075 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.230100 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230125 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:03.230150 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230167 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230183 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230213 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230239 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:03.230265 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230297 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:06:03.230323 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230340 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230357 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230383 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.230409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:03.230528 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230560 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:06:03.230591 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230618 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:03.230644 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230671 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:03.230696 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230714 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230773 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.230799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:03.230989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:06:03.231017 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.231072 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.231120 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.231169 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.231217 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.231262 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.231310 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:03.231357 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:06:03.231404 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:03.231450 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.231495 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.231571 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.231739 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.231798 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.231848 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.231896 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.231945 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.232009 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.232069 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.232116 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.232164 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.232210 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.232257 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.232312 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.232363 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.232408 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:03.232468 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.232513 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.232558 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.232627 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.232676 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.232729 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.232776 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.232827 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.232883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.232963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.233009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.233057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.233104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.233149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.233195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:03.233242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:06:03.233289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:03.233336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.233395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.233656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.233704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.233751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.233801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.233849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.233897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.233957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.234004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.234050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.234097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.234144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.234191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.234242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.234292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.234337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:03.234382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.234428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.234473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.234520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.234567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.234640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.234688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.234738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.234794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.234842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.234891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.234940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.234989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.235048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.235094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:03.235140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:06:03.235186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:03.235232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.235276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.235323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.235369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.235414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.235461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.235507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.235554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.235623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.235672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.235720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.235770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.235819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.235868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.235971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.236076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.236148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:03.236196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.236241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.236285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.236333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.236380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.236431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.236476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.236523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.236599 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:06:03.236628 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.236689 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.236745 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.236799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.236853 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.236906 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.236971 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:03.237023 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:06:03.237074 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:03.237126 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.237177 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.237229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.237280 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.237332 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.237383 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.237435 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.237486 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.237542 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.237617 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.237672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.237725 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.237781 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.237835 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.237888 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.237941 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.237995 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:03.238061 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.238113 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.238165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.238217 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.238268 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.238319 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.238371 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.238423 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.238482 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:06:03.238505 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.238557 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.238630 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.238684 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.238739 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.238851 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.239140 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:03.239193 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:06:03.239245 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:03.239324 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.239381 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.239433 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.239545 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.239673 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.239754 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.239808 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.239861 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.239916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.239969 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.240051 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.240104 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.240156 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.240213 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.240269 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.240321 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.240373 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:03.240437 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.240490 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.240542 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.240600 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.240656 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.240709 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.240761 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.240827 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.240888 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:06:03.240911 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.240958 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.241005 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.241052 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.241103 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.241151 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.241197 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:03.241243 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:06:03.241306 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:03.241353 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.241399 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.241445 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.241491 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.241538 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.241604 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.241659 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.241711 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.241773 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.241822 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.241870 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.241918 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.241966 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.242027 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.242075 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.242383 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.242436 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:03.242499 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.242545 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.242597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.242644 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.242690 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.242736 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.242782 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.242829 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.242883 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:06:03.242904 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.242974 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.243023 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.243072 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.243120 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.243168 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.243216 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:03.243265 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:06:03.243313 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:03.243362 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.243423 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.243475 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.243524 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.243572 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.243629 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.243678 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.243740 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.243790 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.243840 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.243948 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.244006 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.244069 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.244122 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.244171 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.244219 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.244267 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:03.244315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.244367 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.244417 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.244466 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.244514 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.244562 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.244621 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.244671 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.244722 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:06:03.244739 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:06:03.244768 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:06:03.244796 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:06:03.244822 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:06:03.244846 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:06:03.244864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.244879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.244887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.244900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.244909 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.244916 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.244923 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:06:03.244931 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:06:03.244939 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:06:03.244946 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.244954 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.244961 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.244969 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.244976 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.244984 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.244992 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.244999 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.245007 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.245014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.245021 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245036 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.245043 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.245051 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.245058 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.245065 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:06:03.245072 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.245079 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.245087 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.245094 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.245101 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.245108 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.245115 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.245123 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.245130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.245140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.245148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.245155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.245163 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.245171 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.245178 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:06:03.245185 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:06:03.245192 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:06:03.245199 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.245207 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.245214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.245221 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.245229 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245236 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.245243 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.245250 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.245257 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.245265 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.245272 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245290 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.245298 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.245305 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.245312 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.245319 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:06:03.245326 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.245333 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.245341 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.245348 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.245355 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.245362 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.245369 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.245377 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.245384 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.245393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.245400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.245407 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.245414 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.245421 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.245427 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:06:03.245434 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:06:03.245440 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:06:03.245447 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.245454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.245460 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.245467 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.245474 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245481 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.245487 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.245494 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.245501 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.245508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.245514 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245528 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.245535 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.245541 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.245548 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.245554 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:06:03.245561 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.245567 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.245579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.245587 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.245594 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.245600 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.245607 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.245613 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.245620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:06:03.245629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.245635 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:03.245642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:03.245649 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:03.245659 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:06:03.245666 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:06:03.245672 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:06:03.245680 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:06:03.245687 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:03.245693 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:03.245700 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:03.245707 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:03.245713 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245720 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.245726 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:03.245733 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:03.245739 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:03.245746 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:06:03.245753 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245759 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:03.245766 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:03.245772 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:03.245779 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:03.245785 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:03.245792 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:06:03.245798 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:03.245805 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:03.245811 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:03.245818 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:06:03.245824 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:03.245830 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:03.245838 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:03.245844 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:03.246074 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:06:03.246083 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:06:03.246088 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:06:03.246093 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:06:03.246099 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:06:03.246103 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:06:03.246107 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:06:03.246116 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:06:03.246125 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:06:03.246161 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.246168 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167639" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:06:03.246180 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:06:03.246201 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:06:03.246207 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:06:03.246211 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:06:03.246215 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:06:03.246221 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167639" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:06:03.246230 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:03.246236 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:03.246240 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:03.246250 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.246257 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:03.246262 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:06:03.246284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.246292 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:06:03.246296 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.246318 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:06:03.246323 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:06:03.246327 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:06:03.246331 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:06:03.246335 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:06:03.246338 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:06:03.246343 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:06:03.246347 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:06:03.246353 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167639" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:06:03.246363 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:03.246370 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:03.246373 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:03.246379 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.246384 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:06:03.246389 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:03.246411 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:06:03.246418 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.246423 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.246429 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.246433 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:03.246442 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:06:03.246450 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:03.246454 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:06:03.246458 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:06:03.246464 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167639" 2019-10-24 01:06:03.246471 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:03.246475 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:06:03.246480 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:03.246486 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:03.246491 wsdl: in serializeType: returning: 167639 2019-10-24 01:06:03.246497 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:06:03.246504 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:03.246508 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:06:03.246512 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:06:03.246517 wsdl: in serializeType: returning: 167639 2019-10-24 01:06:03.246521 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167639 2019-10-24 01:06:03.246540 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167639 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:06:03.246545 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:06:03.246551 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7884"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:06:03.246564 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:06:03.246569 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167639 2019-10-24 01:06:03.246583 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:06:03.246651 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:06:03.246592 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:06:03.246603 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:06:03.246608 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:06:03.246612 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:06:03.246616 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:06:03.246623 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:06:03.246632 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:06:03.246639 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:06:03.246645 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:06:03.246657 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:06:03.246665 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:06:03.246671 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:06:03.252780 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:06:03.252795 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:06:03.252805 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:06:03.252811 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:06:03.252816 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:06:03.252821 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:06:03.252825 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:06:03.252829 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:06:03.252834 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:06:03.252859 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:06:03.943972 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:06:03.944011 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:06:03.944021 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:06:03.944027 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:06:03.944033 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:06:03.944039 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:06:03.944051 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:06:03.944056 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:06:03.944062 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:06:03.944068 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:40 GMT 2019-10-24 01:06:03.944075 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:06:03.944080 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:06:03.944086 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:06:03.944096 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:06:03.944126 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:06:03.944138 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:06:03.944149 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:06:03.944154 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:06:03.944159 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:06:03.944270 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:06:03.944291 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:06:03.944301 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:06:03.944350 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:06:03.944368 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:05:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:06:03.944443 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:06:03.944457 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:06:03.944482 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:06:03.944489 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:06:03.944884 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:06:03.945120 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:06:03.945132 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:06:03.945146 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:06:03.945164 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:06:03.945232 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:06:03.945290 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:06:03.945322 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:06:03.945334 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:06:03.945342 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:06:03.945347 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:06:03.945352 nusoap_client: detail =