Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 48.64/46.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
543997000308200405203 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Renault
 Silnik:
JR T1815
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:03:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:03:22.636186 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:03:22.636257 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:03:22.636272 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167639" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:03:22.636296 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:03:22.636307 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:03:22.636324 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:03:22.636339 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:03:22.636347 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:03:22.636353 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:03:22.636363 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:03:22.636372 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:03:22.636383 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:03:22.636388 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:03:22.636393 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:03:22.636397 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:03:22.636400 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:03:22.636414 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:03:22.636432 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:03:22.636454 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:03:22.636460 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:03:22.636466 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:03:22.636476 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:03:22.636484 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:03:22.644436 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:03:22.644452 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:03:22.644463 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:03:22.644469 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:03:22.644475 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:03:22.644479 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:03:22.644484 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:03:22.644518 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:03:22.663055 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:03:22.663094 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:03:22.663103 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:03:22.663110 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:03:22.663116 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:03:22.663121 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:03:22.663127 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:03:22.663134 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:03:22.663140 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:03:22.663146 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:03:17 GMT 2019-04-23 06:03:22.663152 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:03:22.663157 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:03:22.663164 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:03:22.663178 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:03:22.663211 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:03:22.663235 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-23 06:03:22.670640 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.670869 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.670886 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.670900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:03:22.678479 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.678509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:03:22.678571 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.678589 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.678627 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.678658 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:03:22.686229 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:03:22.686284 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:03:22.686333 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-23 06:03:22.686350 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.686363 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.686403 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.686429 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.686462 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.686478 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.686496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:03:22.686507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:03:22.693863 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:03:22.693904 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:03:22.693941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.693956 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.694032 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.694049 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.694066 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.694079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.694126 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.694142 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:03:22.694180 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-23 06:03:22.694196 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.694267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:03:22.694295 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-23 06:03:22.694307 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:03:22.694312 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:03:22.694363 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:03:22.694407 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:03:22.694423 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:03:22.694430 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:03:22.694447 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:03:22.694452 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:03:22.694627 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:03:22.694643 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:03:22.694693 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694703 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:03:22.694723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694756 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.694765 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694780 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:03:22.694802 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.694809 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694822 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:03:22.694838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.694878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.694895 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694902 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.694917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694946 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.694954 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:03:22.694978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.694995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.695005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:03:22.695021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695028 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:03:22.695042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695068 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.695075 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695085 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:03:22.695103 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.695110 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695120 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:03:22.695137 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.695144 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695156 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:03:22.695170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.695205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.695220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695227 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:03:22.695241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695266 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.695274 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695284 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:03:22.695297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.695332 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:03:22.695348 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:03:22.695369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695394 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.695402 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695411 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:03:22.695429 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.695436 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695446 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:03:22.695464 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.695471 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695481 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:03:22.695498 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.695505 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695515 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:03:22.695527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.695567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.695582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.695604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695635 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695642 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.695704 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.695722 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695733 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:03:22.695744 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:03:22.695756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:03:22.695781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:03:22.695797 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695807 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:03:22.695822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695847 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.695855 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695865 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:03:22.695878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.695903 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.695919 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695925 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.695939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695965 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.695972 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.695982 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:03:22.695995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.696021 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:03:22.696036 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696043 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:03:22.696062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.696095 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.696118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.696144 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.696159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696166 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.696179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696204 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.696212 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696222 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:03:22.696235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.696261 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:03:22.696281 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696291 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:03:22.696323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696377 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.696389 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696406 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:03:22.696447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.696460 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696478 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.696504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.696555 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:03:22.696573 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696580 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.696595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696620 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.696627 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696637 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:03:22.696651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.696677 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:03:22.696692 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696699 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:03:22.696714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696739 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.696746 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696762 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:03:22.696782 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.696789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.696812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.696842 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:03:22.696857 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696864 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.696879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696904 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.696911 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696921 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:03:22.696934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.696960 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:03:22.696978 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.696989 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:03:22.697016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.697067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697078 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.697091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.697118 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:03:22.697133 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697140 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.697154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697180 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.697187 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697197 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:03:22.697210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.697235 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:03:22.697251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697257 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:03:22.697271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.697302 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697312 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.697338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.697364 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.697379 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697386 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.697400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697425 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.697432 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697442 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:03:22.697455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.697481 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:03:22.697496 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697503 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:03:22.697517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697541 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.697549 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697559 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:03:22.697572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.697597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.697612 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697619 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.697633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697658 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.697665 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697675 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:03:22.697688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.697713 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:03:22.697729 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697735 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:03:22.697749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697773 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.697780 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697790 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:03:22.697803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.697828 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.697843 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697849 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.697863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697888 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.697895 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697905 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:03:22.697918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.697944 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:03:22.697959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.697966 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:03:22.697979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698004 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.698011 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698021 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:03:22.698039 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.698046 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698056 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:03:22.698069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.698107 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.698122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698128 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.698142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698168 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.698175 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698185 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:03:22.698198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.698224 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:03:22.698239 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698246 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:03:22.698260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698291 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.698298 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698308 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:03:22.698326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.698352 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.698368 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698375 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.698389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698414 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.698421 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698431 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:03:22.698444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.698470 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:03:22.698485 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698492 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:03:22.698506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698531 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:03:22.698538 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698548 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:03:22.698562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.698587 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.698602 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698609 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.698623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698647 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698654 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698693 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.698714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.698731 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698742 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:03:22.698752 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:03:22.698765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:03:22.698790 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:03:22.698805 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698812 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:03:22.698826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698852 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:03:22.698859 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698869 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:03:22.698883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.698909 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.698924 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698931 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.698945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698968 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698975 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.698997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.699041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.699058 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699069 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:03:22.699079 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:03:22.699092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:03:22.699116 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:03:22.699131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699138 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:03:22.699153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699178 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699186 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:03:22.699214 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699221 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:03:22.699249 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699256 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699267 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:03:22.699307 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.699320 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699332 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:03:22.699353 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.699360 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699370 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:03:22.699387 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.699394 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699404 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:03:22.699422 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.699428 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699438 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:03:22.699451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.699502 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.699518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699525 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.699539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699565 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699572 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699582 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:03:22.699596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.699621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:03:22.699636 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699643 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:03:22.699657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699682 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699689 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699699 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:03:22.699717 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699723 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699734 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.699751 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699758 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699768 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:03:22.699781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.699814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.699829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699835 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.699849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699874 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:03:22.699905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.699931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:03:22.699947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699953 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:03:22.699967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.699992 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.699999 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700009 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:03:22.700022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.700047 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.700063 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700069 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.700083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700108 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.700115 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:03:22.700138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.700164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:03:22.700179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700185 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:03:22.700199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700224 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.700231 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700241 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:03:22.700259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.700266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.700295 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.700302 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700312 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:03:22.700331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.700365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.700380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700387 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.700403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700428 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.700435 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:03:22.700459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.700484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:03:22.700499 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700505 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.700520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700545 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.700552 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700562 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:03:22.700580 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.700587 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700597 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:03:22.700614 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.700621 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700631 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:03:22.700649 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.700655 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700665 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:03:22.700683 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.700690 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700700 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:03:22.700713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.700755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.700770 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700777 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.700791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700817 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.700824 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700834 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:03:22.700847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.700862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.700872 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.700887 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.700917 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.700924 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.700934 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.700948 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.700965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.700979 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.701012 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701022 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.701040 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.701047 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701056 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:03:22.701075 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.701082 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701091 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:03:22.701109 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.701116 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701126 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:03:22.701144 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.701150 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701160 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:03:22.701178 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:03:22.701185 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701194 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:03:22.701212 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.701219 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701228 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.701246 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.701253 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701263 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:03:22.701281 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.701287 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701297 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:03:22.701319 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.701334 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701345 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:03:22.701358 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.701427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701433 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.701448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701473 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.701481 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701491 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:03:22.701509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.701516 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701526 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:03:22.701543 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.701550 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701560 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:03:22.701577 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.701584 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701594 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:03:22.701607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.701644 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701666 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.701681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701706 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:03:22.701736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.701751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.701761 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.701775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701802 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701810 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701820 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701833 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.701863 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701889 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.701896 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701906 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:03:22.701924 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.701931 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701942 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:03:22.701959 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.701966 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.701976 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:03:22.701993 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.702000 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702009 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:03:22.702027 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.702034 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702043 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:03:22.702061 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.702068 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702077 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:03:22.702095 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.702102 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702111 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:03:22.702129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.702136 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702145 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:03:22.702163 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.702170 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702179 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:03:22.702197 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.702203 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702213 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:03:22.702230 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.702237 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702247 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:03:22.702260 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.702319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.702347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702353 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.702368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702394 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.702401 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702411 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:03:22.702429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.702435 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702445 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:03:22.702463 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.702469 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702479 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:03:22.702497 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:03:22.702504 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702514 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.702527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.702564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702580 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702586 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.702601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702626 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702644 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:03:22.702657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.702672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.702682 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.702696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702724 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702732 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702757 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.702787 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702813 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.702820 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702830 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:03:22.702848 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.702855 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702864 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:03:22.702894 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.702901 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702911 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:03:22.702929 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.702936 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702946 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:03:22.702964 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.702971 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.702980 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:03:22.702998 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.703005 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.703014 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:03:22.703032 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703038 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.703048 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:03:22.703065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703073 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.703083 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:03:22.703100 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703107 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.703117 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:03:22.703135 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703142 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.703151 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:03:22.703169 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703176 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.703185 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:03:22.703203 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703210 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.703220 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:03:22.703233 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.703291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.703307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703358 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703365 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703376 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703389 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.703420 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703446 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.703453 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703463 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:03:22.703481 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.703488 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703498 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:03:22.703515 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.703522 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703531 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:03:22.703549 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703556 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703566 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:03:22.703583 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703590 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703600 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:03:22.703617 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.703624 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703634 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:03:22.703652 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703658 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703668 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:03:22.703686 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.703693 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703702 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:03:22.703720 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.703727 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703737 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:03:22.703754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.703761 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703771 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:03:22.703788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.703795 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703805 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:03:22.703823 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.703829 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703839 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:03:22.703857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.703864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703874 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:03:22.703891 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.703898 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703908 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:03:22.703921 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.703985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.704004 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704011 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:03:22.704026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704052 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.704059 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704069 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:03:22.704082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.704108 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.704123 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704130 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.704143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704169 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.704176 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704186 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:03:22.704199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.704225 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:03:22.704240 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704246 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:03:22.704260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704285 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.704292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704302 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:03:22.704326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.704333 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704343 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:03:22.704361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.704368 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704378 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:03:22.704395 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:03:22.704402 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704411 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:03:22.704424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.704463 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:03:22.704478 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704484 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.704499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704524 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:03:22.704531 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704541 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:03:22.704555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.704570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.704580 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:03:22.704594 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:03:22.704621 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704628 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:03:22.704638 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704651 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:03:22.704667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.704681 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704708 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.704715 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704725 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:03:22.704751 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.704758 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704768 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:03:22.704785 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.704792 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704802 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:03:22.704820 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:03:22.704827 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704837 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:03:22.704854 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.704861 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704870 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:03:22.704888 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.704895 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704904 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:03:22.704922 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.704929 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704938 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:03:22.704956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.704963 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.704973 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:03:22.704991 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.704997 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.705008 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:03:22.705025 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.705032 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.705041 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:03:22.705054 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:03:22.705105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.705122 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705128 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:03:22.705143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705168 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.705175 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:03:22.705198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.705223 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.705239 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705245 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.705259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705284 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:03:22.705291 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705301 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:03:22.705319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.705353 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:03:22.705367 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:03:22.705394 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:03:22.705402 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:03:22.705411 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:03:22.705429 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:03:22.705436 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:03:22.705446 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:03:22.705463 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:03:22.705470 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:03:22.705480 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:03:22.705493 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:03:22.705518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.705534 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705540 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.705554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705581 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.705588 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705598 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:03:22.705615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.705622 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705632 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:03:22.705650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.705657 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705666 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:03:22.705679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.705713 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705728 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705734 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.705754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705779 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705786 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705796 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:03:22.705809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.705825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.705835 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.705849 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705876 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705884 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705894 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.705938 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705963 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.705970 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.705979 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:03:22.705997 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.706004 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706014 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:03:22.706031 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.706038 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706048 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:03:22.706065 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.706072 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706082 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:03:22.706100 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.706106 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706116 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:03:22.706133 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.706140 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706150 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:03:22.706168 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.706174 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706184 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:03:22.706202 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.706209 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706218 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:03:22.706236 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.706243 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706253 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:03:22.706266 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.706348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.706384 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:03:22.706423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706467 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.706478 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706495 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:03:22.706525 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.706535 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706552 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:03:22.706585 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.706594 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706605 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:03:22.706625 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.706632 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706642 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:03:22.706659 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.706666 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706676 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:03:22.706689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.706732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.706748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.706779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706820 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706829 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706869 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.706890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.706907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706919 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:03:22.706929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:03:22.706942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:03:22.706966 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:03:22.706982 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.706988 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:03:22.707002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707027 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.707035 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707045 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:03:22.707058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.707084 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.707099 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707105 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.707120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707145 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:03:22.707152 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707161 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:03:22.707174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.707200 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:03:22.707215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707221 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:03:22.707236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.707268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707277 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:03:22.707290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.707322 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.707339 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707346 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.707360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707385 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707392 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707402 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:03:22.707416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.707431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.707441 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:03:22.707455 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707483 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707491 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707501 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707514 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707531 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.707545 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707570 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707578 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707588 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:03:22.707606 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707613 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707622 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:03:22.707640 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707647 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707656 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:03:22.707674 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707680 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707690 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:03:22.707708 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707715 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707737 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:03:22.707754 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:03:22.707761 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707770 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:03:22.707787 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:03:22.707793 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707803 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:03:22.707820 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:03:22.707826 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707836 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:03:22.707853 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:03:22.707860 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707869 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:03:22.707886 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707893 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707902 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:03:22.707919 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707925 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707935 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:03:22.707951 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707958 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.707968 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:03:22.707985 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.707991 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.708001 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:03:22.708013 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.708073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.708091 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708097 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:03:22.708112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708136 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.708143 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708152 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:03:22.708165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.708190 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.708205 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708211 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.708226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708250 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.708257 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708266 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:03:22.708292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.708324 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:03:22.708348 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708355 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.708371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708396 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.708403 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708413 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:03:22.708431 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.708438 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708448 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:03:22.708465 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.708472 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708482 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:03:22.708500 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.708506 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708517 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:03:22.708530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.708567 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708583 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708589 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.708606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708631 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708639 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708649 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:03:22.708662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.708678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.708688 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.708701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708742 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708750 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708759 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708772 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.708802 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.708834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:03:22.708860 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.708867 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708876 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:03:22.708893 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.708900 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708909 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:03:22.708926 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.708933 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708942 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:03:22.708959 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.708966 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.708975 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:03:22.708997 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.709003 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.709013 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:03:22.709030 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:03:22.709037 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.709046 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:03:22.709059 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.709097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.709114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709120 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:03:22.709137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709161 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.709168 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709178 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:03:22.709195 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.709201 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709211 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:03:22.709228 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.709235 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709244 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:03:22.709261 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.709274 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709297 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:03:22.709323 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.709331 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709342 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:03:22.709361 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.709368 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709377 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:03:22.709395 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.709401 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709411 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:03:22.709429 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.709436 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709446 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:03:22.709459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.709512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.709528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709535 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:03:22.709552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709577 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:03:22.709584 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:03:22.709607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.709633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:03:22.709649 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:03:22.709656 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:03:22.709668 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:03:22.709684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709691 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:03:22.709705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.709761 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:03:22.709776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.709787 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:03:22.709797 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:03:22.709814 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.709820 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:03:22.709831 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:03:22.709846 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:03:22.709853 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:03:22.709863 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:03:22.709880 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.709886 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.709895 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.709912 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.709919 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.709929 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.709947 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.709953 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.709962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.709979 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.709985 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:03:22.709995 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.710012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:03:22.710018 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:03:22.710027 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:03:22.710044 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:03:22.710050 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:03:22.710060 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:03:22.710076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.710082 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.710092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.710108 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:03:22.710115 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:03:22.710124 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:03:22.710140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.710147 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:03:22.710157 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.710173 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.710179 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:03:22.710189 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.710204 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:03:22.710210 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:03:22.710220 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:03:22.710243 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:03:22.710289 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.710333 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:03:22.710361 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.710388 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:03:22.710414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.710440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:03:22.710467 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.710493 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:03:22.710520 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.710546 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:03:22.710573 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:03:22.710605 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:03:22.710631 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:03:22.710657 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:03:22.710684 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:03:22.710710 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:03:22.710750 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.710775 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:03:22.710800 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.710825 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:03:22.710902 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.710927 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:03:22.710952 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.710978 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:03:22.711003 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.711028 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:03:22.711054 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.711079 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:03:22.711104 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.711129 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:03:22.711155 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.711181 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:03:22.711207 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.711231 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:03:22.711257 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.711298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:03:22.711331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.711357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:03:22.711385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.711412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.711438 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.711464 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.711490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.711516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.711542 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.711569 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:03:22.711594 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:03:22.711621 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:03:22.711647 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.711673 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:03:22.711699 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.711738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.711763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.711789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:03:22.711814 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.711839 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:03:22.711865 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.711890 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:03:22.711929 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.711956 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:03:22.711982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.712008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:03:22.712034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.712062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:03:22.712089 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712108 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712134 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:03:22.712160 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712177 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712195 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712221 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:03:22.712259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:03:22.712380 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712405 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.712431 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712457 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.712482 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712499 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712526 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.712551 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712569 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712595 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.712622 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712648 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.712674 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712712 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:03:22.712737 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712774 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.712798 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712822 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.712846 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712862 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:03:22.712910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712934 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.712958 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.712982 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:03:22.713006 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713030 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:03:22.713054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713134 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.713198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713214 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713230 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713266 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.713292 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713335 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.713363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713380 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713398 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713424 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.713449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.713569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713586 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713603 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.713671 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.713795 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713819 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.713843 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713860 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713876 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713892 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713917 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:03:22.713941 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.713978 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:03:22.714003 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714020 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.714085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:03:22.714200 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714225 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:03:22.714249 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714286 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.714313 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714345 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.714371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714421 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.714474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:03:22.714648 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714665 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714691 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:03:22.714717 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714734 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714751 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714776 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:03:22.714802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:03:22.714905 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714931 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.714957 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.714983 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.715010 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715027 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715053 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.715079 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715096 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715121 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.715148 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715174 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.715200 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715226 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:03:22.715252 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715278 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.715304 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715335 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:03:22.715362 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715380 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715405 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:03:22.715431 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715457 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.715483 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715509 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:03:22.715536 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715561 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:03:22.715587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715716 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.715742 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715760 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715777 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.715830 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715857 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.715883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.715969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.715986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:03:22.716089 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716140 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716168 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.716194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716211 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716272 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.716298 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716329 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:03:22.716356 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716374 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716391 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716409 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716434 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:03:22.716460 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716486 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:03:22.716512 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716573 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.716599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:03:22.716735 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716761 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:03:22.716787 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716813 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:03:22.716839 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716865 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:03:22.716891 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716908 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716941 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.716967 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.716994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.717012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.717029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.717046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.717063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.717080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.717097 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.717114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:03:22.717139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:03:22.717165 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.717224 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.717275 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.717330 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.717377 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.717425 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:03:22.717472 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:03:22.717520 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:03:22.717582 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.717629 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.717678 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.717724 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.717771 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.717820 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.717868 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.717914 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.717962 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.718015 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.718065 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.718113 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.718162 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.718218 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.718273 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.718326 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:03:22.718373 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.718419 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.718472 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.718577 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.718636 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.718690 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.718737 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.718786 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.718841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.718889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.718936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.718984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.719113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.719160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:03:22.719206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:03:22.719251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:03:22.719296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.719364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.719412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.719459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.719505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.719553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.719601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.719648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.719695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.719756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.719802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.719848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.719894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.719945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.719994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.720039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:03:22.720085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.720130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.720174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.720221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.720266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.720322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.720384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.720432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.720488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.720536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.720584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.720631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.720677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.720724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:03:22.720783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:03:22.720829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:03:22.720874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.720919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.720966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.721011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.721055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.721101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.721146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.721191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.721236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.721282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.721347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.721396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.721444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.721495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.721546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.721593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:03:22.721639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.721685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.721731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.721779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.721828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.721882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.721929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.721989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.722044 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:03:22.722070 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.722128 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.722180 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.722231 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.722283 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.722355 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:03:22.722408 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:03:22.722468 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:03:22.722521 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.722574 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.722626 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.722681 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.722748 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.722800 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.722851 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.722901 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.722952 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.723003 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.723055 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.723107 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.723158 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.723210 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.723261 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.723311 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:03:22.723384 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.723438 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.723500 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.723554 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.723607 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.723660 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.723712 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.723777 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.723836 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:03:22.723859 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.723911 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.723963 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.724015 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.724066 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.724176 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:03:22.724228 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:03:22.724280 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:03:22.724352 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.724407 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.724469 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.724522 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.724575 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.724629 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.724683 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.724749 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.724805 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.724857 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.724910 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.724961 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.725012 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.725063 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.725115 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.725166 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:03:22.725217 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.725277 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.725347 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.725408 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.725467 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.725520 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.725574 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.725633 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.725694 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:03:22.725717 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.725778 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.725824 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.725872 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.725919 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.725964 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:03:22.726017 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:03:22.726062 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:03:22.726107 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.726153 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.726198 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.726245 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.726296 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.726364 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.726412 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.726459 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.726506 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.726554 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.726602 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.726662 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.726708 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.726754 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.726809 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.726854 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:03:22.726900 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.726947 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.726992 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.727047 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.727092 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.727138 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.727183 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.727231 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.727283 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:03:22.727304 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.727377 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.727427 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.727477 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.727526 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.727576 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:03:22.727625 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:03:22.727687 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:03:22.727735 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.727784 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.727833 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.727880 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.727929 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.727976 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.728024 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.728071 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.728119 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.728168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.728216 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.728265 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.728324 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.728389 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.728439 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.728498 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:03:22.728548 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.728598 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.728666 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.728718 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.728772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.728822 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.728872 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.728923 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.728976 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:03:22.728994 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:03:22.729027 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:03:22.729055 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:03:22.729082 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:03:22.729108 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:03:22.729128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.729145 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.729155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.729164 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.729174 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.729183 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:03:22.729193 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:03:22.729201 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:03:22.729210 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.729218 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.729227 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.729235 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.729244 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729253 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.729262 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.729270 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.729279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.729287 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729296 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729305 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.729313 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.729335 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.729344 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.729353 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:03:22.729361 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.729369 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.729384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.729393 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.729401 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.729409 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.729418 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.729426 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.729435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.729445 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.729453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.729462 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.729470 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.729479 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:03:22.729488 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:03:22.729496 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:03:22.729503 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.729511 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.729519 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.729526 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.729534 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729542 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.729550 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.729557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.729565 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.729573 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729581 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729589 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.729597 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.729605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.729612 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.729620 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:03:22.729628 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.729635 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.729643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.729651 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.729659 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.729666 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.729674 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.729682 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.729690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.729700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.729709 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.729726 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.729733 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.729741 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:03:22.729748 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:03:22.729756 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:03:22.729763 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.729770 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.729777 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.729785 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.729793 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.729816 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.729823 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.729831 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.729838 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729845 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.729853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.729860 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.729866 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.729874 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.729881 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:03:22.729889 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.729896 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.729903 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.729910 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.729917 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.729924 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.729931 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.729938 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.729945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:03:22.729953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.729960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:03:22.729968 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:03:22.729975 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:03:22.729982 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:03:22.729989 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:03:22.729996 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:03:22.730003 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:03:22.730011 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:03:22.730018 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:03:22.730025 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:03:22.730032 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.730041 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.730048 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:03:22.730055 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:03:22.730123 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:03:22.730130 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.730138 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:03:22.730145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:03:22.730153 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:03:22.730160 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:03:22.730167 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:03:22.730174 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:03:22.730181 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:03:22.730188 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:03:22.730195 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:03:22.730202 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:03:22.730209 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:03:22.730216 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:03:22.730223 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:03:22.730229 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:03:22.730327 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:03:22.730344 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:03:22.730353 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:03:22.730361 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:03:22.730382 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:03:22.730391 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:03:22.730399 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:03:22.730413 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:03:22.730423 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:03:22.730463 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.730469 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167639" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:03:22.730484 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:03:22.730506 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:03:22.730512 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:03:22.730517 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:03:22.730521 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:03:22.730526 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167639" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:03:22.730537 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:03:22.730544 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:03:22.730548 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:03:22.730560 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.730569 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:03:22.730574 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:03:22.730598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.730607 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:03:22.730611 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.730635 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:03:22.730641 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:03:22.730645 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:03:22.730649 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:03:22.730653 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:03:22.730657 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:03:22.730661 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:03:22.730665 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:03:22.730671 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167639" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:03:22.730681 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:03:22.730688 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:03:22.730692 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:03:22.730698 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.730704 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:03:22.730708 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:03:22.730732 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:03:22.730738 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.730743 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.730749 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.730753 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:03:22.730763 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:03:22.730771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:03:22.730776 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:03:22.730781 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:03:22.730787 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167639" 2019-04-23 06:03:22.730794 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:03:22.730798 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:03:22.730803 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:03:22.730810 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:03:22.730815 wsdl: in serializeType: returning: 167639 2019-04-23 06:03:22.730821 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:03:22.730828 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:03:22.730833 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:03:22.730836 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:03:22.730841 wsdl: in serializeType: returning: 167639 2019-04-23 06:03:22.730858 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167639 2019-04-23 06:03:22.730873 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167639 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:03:22.730877 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:03:22.730883 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1034"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:03:22.730896 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:03:22.730902 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167639 2019-04-23 06:03:22.730911 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:03:22.730983 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:03:22.730924 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:03:22.730934 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:03:22.730939 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:03:22.730943 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:03:22.730947 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:03:22.730954 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:03:22.730964 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:03:22.730972 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:03:22.730977 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:03:22.730990 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:03:22.731000 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:03:22.731008 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:03:22.738859 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:03:22.738881 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:03:22.738892 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:03:22.738898 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:03:22.738903 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:03:22.738908 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:03:22.738912 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:03:22.738917 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:03:22.738922 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:03:22.738955 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:03:22.748925 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:03:22.748953 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:03:22.748960 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:03:22.748965 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:03:22.748971 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:03:22.748976 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:03:22.748983 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:03:22.748988 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:03:22.748994 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:03:22.749000 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:03:17 GMT 2019-04-23 06:03:22.749006 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:03:22.749012 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:03:22.749017 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:03:22.749027 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:03:22.749053 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:03:22.749064 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:03:22.749074 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:03:22.749079 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:03:22.749085 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:03:22.749123 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:03:22.749135 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:03:22.749141 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:03:22.749162 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:03:22.749168 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:03:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:03:22.749199 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:03:22.749207 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:03:22.749229 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:03:22.749235 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:03:22.749367 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:03:22.749462 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:03:22.749468 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:03:22.749477 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:03:22.749487 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:03:22.749510 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:03:22.749567 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:03:22.749587 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:03:22.749599 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:03:22.749607 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:03:22.749611 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:03:22.749616 nusoap_client: detail =