Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 48.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
174925RE524159 Model turbiny: S1B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: JOHN DEERE 
 Silnik:
JR T2148
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:28:38 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:28:44.280033 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:28:44.280095 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:44.280115 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179159" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:28:44.280141 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:44.280159 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:28:44.280174 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:28:44.280197 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:28:44.280215 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:44.280226 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:44.280242 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:44.280256 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:28:44.280274 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:28:44.280283 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:28:44.280291 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:28:44.280298 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:28:44.280306 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:28:44.280326 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:28:44.280351 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:28:44.280368 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:28:44.280378 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:28:44.280389 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:28:44.280404 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:28:44.280430 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:28:44.288532 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:28:44.288579 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:28:44.288606 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:28:44.288621 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:28:44.288632 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:28:44.288641 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:28:44.288650 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:28:44.288705 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:28:44.307509 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:28:44.307554 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:28:44.307562 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:28:44.307568 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:28:44.307574 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:28:44.307580 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:28:44.307586 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:28:44.307592 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:28:44.307598 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:28:44.307604 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:28:38 GMT 2019-04-23 06:28:44.307610 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:28:44.307615 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:28:44.307622 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:28:44.307635 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:28:44.307668 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:28:44.315300 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.315335 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.323136 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.323174 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.323201 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:28:44.330734 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:28:44.330846 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.330899 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.330951 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.330970 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.330982 soap_transport_http: read buffer of 536 bytes 2019-04-23 06:28:44.338466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:28:44.338529 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:44.338557 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-23 06:28:44.338584 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:28:44.338608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:28:44.338667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:28:44.338721 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:28:44.338744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:28:44.338794 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:28:44.338844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:28:44.338887 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:28:44.338929 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-23 06:28:44.346197 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-04-23 06:28:44.346218 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:28:44.346224 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:28:44.346258 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:28:44.346301 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:28:44.346317 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:28:44.346325 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:28:44.346344 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:28:44.346349 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:28:44.346526 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:28:44.346542 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:28:44.346593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:28:44.346623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346654 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.346663 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346678 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:28:44.346700 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.346707 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346718 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:28:44.346734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.346776 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.346793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346799 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.346816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346844 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.346852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346862 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:28:44.346876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.346903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:28:44.346919 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346926 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:28:44.346940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346965 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.346973 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.346983 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:28:44.347001 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.347008 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347018 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:28:44.347036 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.347043 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347053 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:28:44.347066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.347101 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.347117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:28:44.347138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347163 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.347170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:28:44.347194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.347220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:28:44.347235 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:28:44.347255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347288 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.347296 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347307 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:28:44.347325 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.347332 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347342 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:28:44.347360 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.347366 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347376 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:28:44.347394 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.347400 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:44.347423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.347462 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.347478 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.347500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347524 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347531 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.347593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.347610 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347621 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:44.347631 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:28:44.347644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:28:44.347669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:28:44.347684 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347690 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:28:44.347704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347729 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.347737 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347747 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:44.347759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.347784 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.347799 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347806 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.347820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347845 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.347852 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347862 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:28:44.347875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.347900 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:28:44.347915 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347921 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:28:44.347935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347960 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.347967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.347977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.347990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.348015 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.348030 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348036 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.348049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348075 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.348082 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348092 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:28:44.348105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.348130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:28:44.348145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348152 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:28:44.348166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348190 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.348198 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348208 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:28:44.348225 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.348232 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.348255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.348290 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:28:44.348305 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348312 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.348326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348351 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.348359 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348369 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:28:44.348382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.348407 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:28:44.348422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348428 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:28:44.348441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348466 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.348473 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348482 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:28:44.348501 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.348510 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348520 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.348533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.348562 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:28:44.348577 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348583 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.348601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348627 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.348634 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348644 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:28:44.348657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.348682 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:28:44.348698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348704 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:28:44.348717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348741 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.348749 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.348772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.348797 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:28:44.348812 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348818 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.348832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348858 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.348865 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348874 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:28:44.348887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.348912 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:28:44.348928 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348934 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:28:44.348947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.348979 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.348989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.349002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.349027 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.349042 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349049 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.349062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349086 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.349093 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349103 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:28:44.349116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.349141 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:28:44.349156 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349162 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:28:44.349176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349201 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.349208 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349218 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:28:44.349231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.349256 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.349271 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349301 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.349319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349344 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.349352 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349362 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:28:44.349375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.349401 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:28:44.349416 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349422 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:28:44.349436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349460 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.349468 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349478 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:28:44.349491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.349516 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.349531 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349537 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.349551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349575 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.349582 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349592 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:28:44.349605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.349630 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:28:44.349645 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349651 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:28:44.349665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349689 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.349696 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349706 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:28:44.349723 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.349730 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349739 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:28:44.349753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.349782 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.349797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349803 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.349817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349842 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.349849 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349859 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:28:44.349871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.349896 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:28:44.349911 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349917 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:28:44.349931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349955 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.349962 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.349972 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:44.349985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.350010 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.350025 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350031 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.350045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350069 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.350077 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350087 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:28:44.350099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.350124 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:44.350139 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350145 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:28:44.350159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350184 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:28:44.350191 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350201 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:28:44.350214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.350239 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.350254 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350260 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.350279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350304 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350311 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.350371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.350389 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350401 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:44.350411 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:28:44.350423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:28:44.350448 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:28:44.350464 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350470 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:28:44.350484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350510 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:28:44.350517 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350527 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:28:44.350539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.350564 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.350579 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350585 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.350599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350622 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350628 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.350686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.350703 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350713 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:44.350723 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:28:44.350736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:28:44.350760 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:28:44.350775 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350782 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:28:44.350796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.350828 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350838 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:28:44.350856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.350863 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350873 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:28:44.350891 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.350898 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350908 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:28:44.350925 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.350932 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350942 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:28:44.350959 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.350966 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.350975 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:28:44.350992 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.350999 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351009 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:28:44.351026 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.351033 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351043 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:44.351056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.351105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.351121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351127 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.351141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351166 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351173 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:28:44.351196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.351221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:28:44.351236 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351242 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:28:44.351256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351286 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351293 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351303 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:28:44.351321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351338 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.351356 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351363 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351372 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:28:44.351385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.351418 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.351433 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351439 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.351453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351478 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351485 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:28:44.351508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.351533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:28:44.351549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351555 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:28:44.351569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351600 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351610 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:44.351623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.351648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.351663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351670 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.351684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351709 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351716 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:28:44.351739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.351764 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:44.351779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351785 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:28:44.351799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351823 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351830 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351840 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:28:44.351858 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351865 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351875 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.351894 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.351901 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351910 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:28:44.351923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.351956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.351971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.351978 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.351992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352016 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.352023 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:28:44.352046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.352071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:44.352086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352092 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.352106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352130 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.352137 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352147 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:28:44.352164 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.352171 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352181 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:28:44.352198 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.352205 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352215 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:44.352232 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.352239 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:28:44.352267 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.352279 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352289 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:28:44.352303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.352344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.352360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352366 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.352380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352405 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352413 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352423 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:28:44.352436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.352451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.352461 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.352476 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352504 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352511 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352521 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352535 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.352565 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352590 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.352597 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352606 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.352624 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.352631 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352641 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:28:44.352659 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.352665 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352675 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:28:44.352692 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.352699 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352709 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:28:44.352726 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.352733 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352743 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:28:44.352760 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:28:44.352767 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352776 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:28:44.352794 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.352801 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352810 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.352828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.352835 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:44.352862 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.352869 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352879 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:28:44.352896 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.352903 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352913 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:28:44.352926 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.352977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.352994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353001 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.353015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353040 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.353047 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353057 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:28:44.353075 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353082 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353091 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:28:44.353109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353115 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353125 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:28:44.353142 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.353149 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353159 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:28:44.353171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.353208 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353230 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.353244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353269 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353281 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353292 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:28:44.353305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.353331 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.353345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353371 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353378 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353388 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353401 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.353431 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353456 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.353463 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353473 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:28:44.353491 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353498 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353508 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:28:44.353526 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.353532 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353542 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:28:44.353559 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.353566 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353576 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:28:44.353593 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.353600 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353609 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:28:44.353627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.353634 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353643 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:28:44.353661 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:44.353694 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353701 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353710 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:28:44.353728 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353734 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353744 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:28:44.353762 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353768 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353778 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:28:44.353822 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353830 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353842 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:28:44.353856 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.353912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.353930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353937 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.353951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353976 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.353983 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.353993 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:28:44.354011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.354017 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.354027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:44.354044 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.354051 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.354061 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:28:44.354078 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:44.354085 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.354095 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.354107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.354134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.354144 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.354166 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.354180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.354205 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.354222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:28:44.354235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.354250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.354260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.354278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354309 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354317 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354327 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354340 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.354371 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354396 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.354403 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354413 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:28:44.354431 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.354438 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354448 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:28:44.354469 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.354476 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354486 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:28:44.354504 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.354511 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354521 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:28:44.354539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.354545 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354555 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:28:44.354573 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.354580 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354591 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:28:44.354608 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.354615 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:44.354643 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.354650 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354660 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:28:44.354677 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.354684 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354694 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:28:44.354711 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.354718 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354728 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:28:44.354746 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.354752 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354762 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:28:44.354780 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.354786 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354796 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:28:44.354809 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.354868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.354884 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.354912 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.354919 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.354929 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.354942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.354958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.354972 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.354998 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.355005 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355015 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:28:44.355032 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.355039 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355049 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:28:44.355066 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.355072 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355082 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:28:44.355099 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.355106 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355116 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:28:44.355133 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.355140 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355150 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:28:44.355167 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.355174 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355184 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:28:44.355201 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.355208 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355218 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:28:44.355235 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.355242 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355252 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:28:44.355269 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.355281 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355292 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:28:44.355310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.355317 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355327 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:28:44.355344 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.355351 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355361 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:28:44.355378 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.355384 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355394 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:28:44.355411 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.355418 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355428 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:44.355445 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.355452 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355462 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:28:44.355475 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.355560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355567 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:28:44.355583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355608 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.355615 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355625 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:28:44.355638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.355663 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355679 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355685 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.355699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355724 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.355731 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355741 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:28:44.355754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.355779 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:28:44.355794 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355801 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:28:44.355815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.355847 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355858 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:44.355876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.355882 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355892 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:28:44.355910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.355916 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355926 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:28:44.355944 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:44.355951 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.355960 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:28:44.355973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.356011 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:28:44.356026 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356032 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.356047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356072 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:44.356079 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356089 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:28:44.356102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.356128 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:28:44.356141 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:44.356169 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356176 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:44.356186 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:44.356215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.356229 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356255 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.356262 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356277 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:28:44.356296 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.356303 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356314 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:28:44.356332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.356338 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356348 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:28:44.356366 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:28:44.356373 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356383 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:28:44.356400 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.356407 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356417 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:28:44.356434 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.356441 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356451 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:28:44.356468 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.356475 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356485 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:44.356502 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.356509 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356519 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:28:44.356536 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.356543 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356553 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:28:44.356570 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.356577 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356587 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:44.356600 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:44.356650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.356667 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356674 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:28:44.356689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356714 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.356721 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356730 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:44.356743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.356769 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.356784 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356790 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.356804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356828 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:28:44.356837 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356847 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:28:44.356860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.356876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.356886 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:28:44.356899 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:44.356925 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:44.356932 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:44.356942 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:28:44.356959 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:28:44.356966 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:44.356976 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:28:44.356994 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:44.357001 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:44.357010 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:28:44.357023 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:44.357047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.357063 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357069 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.357085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.357118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:44.357146 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357152 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357162 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:28:44.357180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357186 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357196 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:28:44.357209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.357242 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357257 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357263 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.357282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357309 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357316 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357326 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:28:44.357339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.357365 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.357378 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357405 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357412 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357422 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357435 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.357466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357491 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357498 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357508 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:28:44.357526 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357533 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357543 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:28:44.357560 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.357567 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357577 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:28:44.357594 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357601 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357611 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:28:44.357628 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.357635 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357645 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:28:44.357662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357669 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357679 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:28:44.357697 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.357704 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357714 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:28:44.357731 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357738 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357748 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:28:44.357766 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357773 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357783 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:28:44.357796 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.357842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.357859 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357866 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:28:44.357880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357906 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.357912 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357923 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:28:44.357940 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.357947 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357957 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:28:44.357974 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.357981 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.357991 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:44.358009 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.358015 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358025 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:28:44.358043 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.358050 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358059 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:28:44.358072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.358114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.358129 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358136 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.358152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358175 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.358240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.358257 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358267 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:44.358283 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:28:44.358296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:28:44.358321 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:28:44.358337 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358343 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:28:44.358357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358382 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.358389 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358399 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:28:44.358412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.358437 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.358452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358458 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.358472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358496 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:28:44.358503 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358513 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:28:44.358526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.358551 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:28:44.358566 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358572 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:28:44.358586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358610 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.358617 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358627 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:44.358640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.358665 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.358680 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358686 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.358701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358726 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358733 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358743 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:28:44.358756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.358771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.358781 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:28:44.358795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358822 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358830 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358840 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.358883 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358909 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.358916 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358926 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:28:44.358944 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.358951 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358961 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:28:44.358978 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.358985 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.358995 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:28:44.359038 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359046 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359056 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:28:44.359074 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359081 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359091 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:28:44.359108 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:28:44.359115 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359125 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:28:44.359147 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:28:44.359154 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359165 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:28:44.359183 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:28:44.359190 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359200 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:28:44.359221 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:44.359228 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359238 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:28:44.359256 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359263 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359277 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:28:44.359296 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359303 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359313 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:28:44.359331 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359337 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359347 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:28:44.359365 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359371 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359381 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:28:44.359394 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.359459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.359477 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359483 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:28:44.359500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359525 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359532 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359563 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:28:44.359580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.359606 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.359623 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359629 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.359644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359669 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.359676 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359686 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:28:44.359699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.359725 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:28:44.359740 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359746 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.359760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359785 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359792 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359802 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:28:44.359820 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.359827 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359837 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:28:44.359854 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.359861 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359871 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:44.359889 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.359895 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359905 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:28:44.359918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.359955 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.359971 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.359977 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.359991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360016 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360024 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360035 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:28:44.360048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.360074 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.360088 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360115 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360122 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360132 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.360175 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360201 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.360208 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:44.360236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.360243 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360253 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:44.360270 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360282 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360293 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:28:44.360311 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.360318 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360328 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:28:44.360346 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:44.360380 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360387 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360397 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:28:44.360415 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:28:44.360422 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360432 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:28:44.360445 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.360484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.360501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360507 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:28:44.360522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360547 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.360554 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360564 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:28:44.360582 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360589 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360598 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:28:44.360615 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360622 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360632 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:28:44.360650 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.360657 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360667 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:28:44.360684 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360691 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360701 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:28:44.360718 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360725 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360735 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:28:44.360752 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360759 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360769 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:28:44.360787 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.360793 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360803 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:28:44.360816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.360869 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.360884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360891 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:28:44.360905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360930 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:44.360937 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360948 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:28:44.360961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.360976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.360985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:28:44.361002 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:44.361009 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:28:44.361021 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:28:44.361037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.361044 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:28:44.361057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.361080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.361101 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:44.361118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.361130 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:44.361140 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:28:44.361157 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.361164 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:28:44.361174 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:28:44.361190 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:44.361197 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:28:44.361207 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:28:44.361224 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.361230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.361240 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.361258 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.361264 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.361279 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.361297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.361304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.361314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.361332 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.361338 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:28:44.361348 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.361365 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:44.361372 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:28:44.361382 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:44.361399 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:28:44.361405 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:28:44.361416 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:28:44.361432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.361439 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.361464 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.361484 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:28:44.361491 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:28:44.361502 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:28:44.361519 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.361525 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:28:44.361539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.361556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.361563 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:44.361573 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.361592 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:44.361598 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:28:44.361609 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:28:44.361622 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:28:44.361657 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.361688 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:28:44.361716 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.361743 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:28:44.361771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.361798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:28:44.361825 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.361853 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:28:44.361881 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.361908 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:28:44.361935 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:28:44.361962 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:28:44.361989 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:28:44.362018 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:28:44.362044 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:28:44.362072 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:28:44.362099 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.362126 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:28:44.362154 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.362180 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:28:44.362207 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.362233 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:28:44.362260 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.362293 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:28:44.362335 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.362363 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:44.362438 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.362465 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:28:44.362492 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.362519 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:28:44.362546 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.362574 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:28:44.362601 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.362628 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:28:44.362656 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.362684 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:44.362711 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.362738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:44.362766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.362793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.362820 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.362847 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.362873 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.362900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.362927 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.362954 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:28:44.362980 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:28:44.363007 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:28:44.363034 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.363061 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:28:44.363087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.363114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.363141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.363168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:28:44.363195 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.363223 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:28:44.363250 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.363282 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:28:44.363310 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.363339 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:28:44.363366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.363392 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:44.363419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.363447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:28:44.363476 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363494 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363536 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:44.363563 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363581 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363602 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363629 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:44.363658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363710 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:44.363763 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363790 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.363816 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363842 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.363868 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363886 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363913 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.363939 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363956 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.363983 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.364010 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364036 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.364062 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364120 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:44.364149 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364176 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.364203 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364229 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.364256 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364279 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364308 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:44.364335 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364361 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.364388 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364416 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:44.364442 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364469 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:44.364525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.364832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.364920 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364947 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.364974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.364991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365035 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.365061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.365182 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365199 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.365293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.365399 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365426 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.365454 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365472 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365489 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365506 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365535 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:44.365561 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365587 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:28:44.365614 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365648 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365675 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.365701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:44.365823 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365850 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:28:44.365884 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.365936 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.366011 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366065 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.366117 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.366225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:28:44.366467 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366484 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366510 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:44.366536 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366553 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366570 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366597 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:44.366624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:44.366728 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366754 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.366780 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366807 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.366833 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366850 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366876 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.366903 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366920 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.366946 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.366974 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367001 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.367027 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367054 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:44.367080 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.367133 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367160 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:44.367186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367203 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367230 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:44.367256 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367289 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.367316 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367351 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:44.367382 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367408 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:44.367435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.367591 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367626 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.367679 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367706 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.367732 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367794 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.367820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:44.367941 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367975 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.367992 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.368045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368062 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368079 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368124 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.368150 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368177 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:44.368204 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368221 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368238 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368255 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368287 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:44.368315 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368349 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:28:44.368379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368415 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.368468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:44.368590 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368616 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:28:44.368643 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368669 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:44.368696 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368722 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:44.368749 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.368854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.368976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:44.369003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:28:44.369030 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.369090 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.369141 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.369191 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.369239 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.369294 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:44.369355 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:28:44.369407 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:44.369461 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.369509 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.369559 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.369607 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.369654 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.369704 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.369753 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.369801 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.369849 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.369898 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.369958 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.370009 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.370059 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.370115 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.370172 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.370220 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:44.370267 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.370321 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.370379 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.370429 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.370486 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.370540 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.370588 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.370638 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.370696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.370745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.370794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.370843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.370891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.370941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:44.370990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:28:44.371039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:44.371088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.371136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.371185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.371233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.371286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.371340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.371453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.371501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.371550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.371598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.371648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.371696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.371745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.371799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.371852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.371900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:44.371948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.371995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.372042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.372092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.372140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.372193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.372240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.372295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.372363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.372412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.372461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.372510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.372558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.372607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:44.372655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:28:44.372703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:44.372751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.372799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.372848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.372895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.372943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.372992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.373041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.373088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.373137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.373186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.373235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.373290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.373349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.373406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.373458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.373506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:44.373553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.373600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.373647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.373696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.373746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.373801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.373849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.373897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.373954 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:28:44.373981 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.374043 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.374099 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.374155 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.374450 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.374577 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:44.374698 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:28:44.374760 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:44.374816 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.374871 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.374926 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.374981 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.375035 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.375090 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.375143 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.375197 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.375251 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.375315 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.375411 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.375530 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.375624 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.375688 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.375747 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.375824 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:44.375884 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.375940 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.376003 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.376058 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.376112 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.376166 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.376220 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.376281 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.376346 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:28:44.376370 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.376434 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.376491 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.376546 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.376602 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.376656 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:44.376711 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:28:44.376766 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:44.376820 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.376876 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.376930 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.376985 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.377040 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.377118 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.377175 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.377230 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.377292 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.377416 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.377472 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.377527 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.377583 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.377638 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.377693 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.377748 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:44.377803 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.377857 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.377912 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.377966 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.378022 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.378076 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.378130 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.378185 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.378248 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:28:44.378271 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.378328 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.378379 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.378435 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.378484 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.378532 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:44.378581 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:28:44.378630 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:44.378679 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.378728 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.378776 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.378825 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.378874 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.378924 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.378973 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.379021 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.379070 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.379119 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.379168 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.379217 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.379265 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.379320 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.379371 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.379425 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:44.379474 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.379523 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.379572 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.379621 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.379669 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.379719 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.379767 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.379890 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.379990 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:28:44.380015 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.380067 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.380118 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.380169 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.380220 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.380316 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:44.380370 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:28:44.380434 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:44.380487 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.380544 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.380617 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.380673 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.380724 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.380775 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.380826 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.380877 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.380928 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.380981 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.381032 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.381084 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.381134 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.381185 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.381236 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.381293 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:44.381345 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.381396 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.381454 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.381506 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.381557 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.381608 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.381659 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.381711 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.381766 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:28:44.381784 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:28:44.381814 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:28:44.381843 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:28:44.381870 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:28:44.381897 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:28:44.381919 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.381935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.381945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.381955 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.381963 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.381972 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:28:44.381982 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:28:44.381991 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:28:44.381999 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.382008 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.382016 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.382025 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.382034 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382043 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.382051 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.382059 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.382067 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.382075 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.382100 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.382108 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.382115 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.382123 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:28:44.382131 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.382139 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.382147 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.382155 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.382163 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.382171 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.382179 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.382187 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.382196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.382205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.382214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.382222 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.382230 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.382238 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:28:44.382247 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:28:44.382255 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:28:44.382263 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.382271 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.382285 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.382293 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.382302 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382310 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.382317 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.382325 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.382333 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.382341 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.382365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.382373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.382381 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.382389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:28:44.382396 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.382409 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.382418 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.382426 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.382434 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.382442 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.382449 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.382497 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.382519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.382531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.382539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.382547 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.382555 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.382562 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:28:44.382570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:28:44.382608 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:28:44.382618 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.382626 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.382633 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.382640 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.382648 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382655 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.382689 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.382699 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.382707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.382714 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382721 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382729 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.382736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.382744 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.382751 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.382760 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:28:44.382767 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.382774 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.382781 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.382788 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.382795 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.382802 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.382809 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.382816 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.382824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:28:44.382832 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.382839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:44.382847 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:44.382854 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:28:44.382861 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:28:44.382868 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:28:44.382875 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:28:44.382882 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:44.382889 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:44.382896 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:44.382903 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:44.382912 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382920 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.382928 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:44.382934 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:44.382941 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:28:44.382949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382956 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:44.382963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:44.382970 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:44.382977 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:44.382984 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:44.382991 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:28:44.382998 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:44.383005 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:44.383012 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:44.383019 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:28:44.383026 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:44.383033 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:44.383040 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:44.383047 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:44.383132 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:28:44.383142 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:28:44.383147 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:28:44.383151 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:28:44.383158 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:28:44.383162 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:28:44.383167 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:28:44.383177 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:28:44.383186 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:28:44.383228 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.383235 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:28:44.383249 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:28:44.383271 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:28:44.383283 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:28:44.383288 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:28:44.383292 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:28:44.383297 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:28:44.383308 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:44.383315 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:44.383320 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:44.383332 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.383342 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:44.383347 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:28:44.383371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.383381 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:28:44.383386 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.383414 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:28:44.383421 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:28:44.383426 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:28:44.383430 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:28:44.383434 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:28:44.383438 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:28:44.383443 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:28:44.383448 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:28:44.383455 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:28:44.383465 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:44.383472 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:44.383477 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:44.383483 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.383489 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:28:44.383493 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:44.383518 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:28:44.383525 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.383529 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.383536 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.383540 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:44.383552 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:28:44.383560 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:44.383564 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:28:44.383569 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:28:44.383575 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179159" 2019-04-23 06:28:44.383583 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:44.383587 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:28:44.383592 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:44.383599 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:44.383604 wsdl: in serializeType: returning: 179159 2019-04-23 06:28:44.383611 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:28:44.383618 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:44.383622 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:28:44.383626 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:28:44.383631 wsdl: in serializeType: returning: 179159 2019-04-23 06:28:44.383636 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179159 2019-04-23 06:28:44.383649 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179159 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:28:44.383654 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:28:44.383660 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6050"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:28:44.383752 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:28:44.383916 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179159 2019-04-23 06:28:44.383935 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:28:44.384110 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:28:44.383955 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:28:44.383997 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:28:44.384008 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:28:44.384016 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:28:44.384033 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:28:44.384047 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:28:44.384086 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:28:44.384097 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:28:44.384103 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:28:44.384118 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:28:44.384129 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:28:44.384137 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:28:44.391885 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:28:44.391902 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:28:44.391912 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:28:44.391918 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:28:44.391924 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:28:44.391929 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:28:44.391933 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:28:44.391937 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:28:44.391942 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:28:44.392042 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:28:44.402338 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:28:44.402373 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:28:44.402380 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:28:44.402386 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:28:44.402391 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:28:44.402397 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:28:44.402404 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:28:44.402409 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:28:44.402415 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:28:44.402421 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:28:38 GMT 2019-04-23 06:28:44.402427 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:28:44.402433 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:28:44.402439 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:28:44.402449 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:28:44.402478 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:28:44.402489 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:28:44.402499 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:28:44.402504 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:28:44.402509 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:28:44.402549 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:28:44.402561 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:28:44.402568 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:28:44.402593 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:28:44.402600 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:28:38 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:28:44.402634 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:28:44.402644 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:28:44.402670 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:28:44.402676 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:28:44.402793 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:28:44.402896 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:28:44.402903 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:28:44.402912 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:28:44.402924 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:28:44.402948 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:28:44.403006 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:28:44.403303 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:28:44.403321 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:28:44.403330 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:28:44.403335 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:28:44.403340 nusoap_client: detail =