Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 48.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
174925RE524159 Model turbiny: S1B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: JOHN DEERE 
 Silnik:
JR T2148
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 18:12:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 20:12:03.494187 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 20:12:03.494241 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:12:03.494261 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179159" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 20:12:03.494277 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:12:03.494287 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 20:12:03.494295 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 20:12:03.494308 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 20:12:03.494317 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:12:03.494323 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:12:03.494333 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:12:03.494342 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:12:03.494353 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:12:03.494359 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:12:03.494363 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:12:03.494367 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:12:03.494371 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 20:12:03.494384 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:12:03.494399 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:12:03.494408 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:12:03.494414 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 20:12:03.494419 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 20:12:03.494431 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:12:03.494440 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:12:03.502349 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:12:03.502391 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:12:03.502408 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 20:12:03.502418 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:12:03.502424 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:12:03.502428 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:12:03.502433 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 20:12:03.502472 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 20:12:03.521603 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 20:12:03.521646 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 20:12:03.521653 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:12:03.521659 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:12:03.521666 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:12:03.521671 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:12:03.521677 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:12:03.521684 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:12:03.521690 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:12:03.521696 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:12:00 GMT 2019-08-22 20:12:03.521702 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:12:03.521707 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 20:12:03.521713 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:12:03.521726 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 20:12:03.521763 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 20:12:03.521788 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 20:12:03.529385 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.529448 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.529461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.529492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.529525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.529553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537488 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:12:03.537538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.537553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.537816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.545968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.546040 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.546094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.546230 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:12:03.546246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.546772 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.546790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.553540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.553598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.553617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.553843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.553865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.553899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.553929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.553995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:12:03.554123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.554928 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 20:12:03.554976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.555261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:12:03.561301 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-22 20:12:03.561340 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:12:03.561346 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 20:12:03.561467 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 20:12:03.561521 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:12:03.561539 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:12:03.561547 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:12:03.561568 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 20:12:03.561573 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 20:12:03.561767 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 20:12:03.561785 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 20:12:03.561845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.561855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 20:12:03.561876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.561906 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.561916 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.561935 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:12:03.561957 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.561965 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.561976 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:12:03.561992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.562036 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.562052 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562059 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.562077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562106 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.562113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562124 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 20:12:03.562138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.562165 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:12:03.562181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562187 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 20:12:03.562201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562226 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.562233 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562243 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:12:03.562261 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.562268 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562277 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:12:03.562295 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.562302 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562312 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:12:03.562325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.562358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.562373 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 20:12:03.562394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562419 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.562426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562436 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 20:12:03.562449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.562476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 20:12:03.562490 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562497 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 20:12:03.562510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562535 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.562542 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562552 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:12:03.562570 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.562577 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562586 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:12:03.562604 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.562610 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562620 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:12:03.562637 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.562644 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562654 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.562667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.562705 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.562720 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562727 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.562742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562773 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562820 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.562842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.562860 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562871 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:12:03.562881 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 20:12:03.562894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:12:03.562919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:12:03.562934 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562940 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 20:12:03.562954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562979 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.562986 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.562996 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:12:03.563013 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.563020 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563030 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:12:03.563047 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.563054 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563063 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:12:03.563080 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.563087 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563096 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.563109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.563145 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.563160 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563167 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.563181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563206 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.563213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 20:12:03.563235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.563260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:12:03.563274 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563281 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 20:12:03.563295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563319 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.563326 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563336 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:12:03.563349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.563374 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.563388 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563395 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.563413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563438 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.563445 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563455 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 20:12:03.563468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.563493 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:12:03.563508 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563514 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 20:12:03.563528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563552 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.563559 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563568 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.563581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.563606 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.563621 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563627 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.563641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563665 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.563672 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563681 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 20:12:03.563695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.563719 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 20:12:03.563734 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563740 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 20:12:03.563753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563779 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.563786 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563796 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:12:03.563820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.563827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563837 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.563850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.563879 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 20:12:03.563894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563900 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.563913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563938 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.563945 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563955 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 20:12:03.563968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.563983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.563993 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 20:12:03.564008 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564014 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 20:12:03.564027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564052 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.564059 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564068 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:12:03.564086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.564092 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.564115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.564143 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 20:12:03.564158 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564164 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.564178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564202 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.564209 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564219 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 20:12:03.564232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.564257 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 20:12:03.564271 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564277 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 20:12:03.564291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564315 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.564321 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564331 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.564344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.564369 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 20:12:03.564383 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564389 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.564403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564426 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.564433 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564443 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 20:12:03.564456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.564480 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 20:12:03.564495 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564501 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 20:12:03.564514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564538 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.564545 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564555 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.564568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.564592 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.564607 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564613 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.564626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564650 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.564657 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564667 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 20:12:03.564680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.564704 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:12:03.564719 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564726 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 20:12:03.564739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564763 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.564770 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564779 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:12:03.564792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.564824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.564839 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564846 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.564859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564883 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.564890 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564900 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 20:12:03.564913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.564937 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:12:03.564952 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564958 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 20:12:03.564972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.564997 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.565004 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565013 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:12:03.565026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.565050 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.565066 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565072 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.565085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565109 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.565116 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565126 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 20:12:03.565139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.565164 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:12:03.565179 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565185 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 20:12:03.565198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565222 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.565229 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565239 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 20:12:03.565256 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.565263 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565272 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 20:12:03.565286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.565314 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.565328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565334 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.565349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565373 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.565380 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565390 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 20:12:03.565403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.565428 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:12:03.565443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565449 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:12:03.565462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.565493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:12:03.565516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.565540 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.565555 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565561 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.565574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565601 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.565608 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565619 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:12:03.565632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.565657 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:12:03.565673 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565679 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:12:03.565693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565717 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:12:03.565724 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565734 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:12:03.565747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.565772 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.565787 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565793 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.565813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565837 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565844 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.565902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.565919 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565930 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:12:03.565940 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 20:12:03.565952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:12:03.565976 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:12:03.565991 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.565997 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 20:12:03.566012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566036 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:12:03.566043 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566053 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:12:03.566066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.566090 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.566105 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566111 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.566125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566148 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566155 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.566211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.566228 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566238 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:12:03.566248 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 20:12:03.566260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:12:03.566284 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:12:03.566298 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566305 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:12:03.566319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566343 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:12:03.566350 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566360 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:12:03.566373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.566397 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.566412 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566418 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.566432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566455 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566462 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.566517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.566533 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566544 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:12:03.566554 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 20:12:03.566566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:12:03.566590 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:12:03.566604 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566611 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 20:12:03.566625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566649 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.566656 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 20:12:03.566683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.566690 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 20:12:03.566717 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.566723 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566733 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:12:03.566750 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.566757 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566766 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:12:03.566783 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.566790 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566799 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:12:03.566823 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.566830 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566840 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 20:12:03.566857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.566863 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566873 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.566886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.566935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.566952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566958 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.566972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.566997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 20:12:03.567027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.567052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:12:03.567067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567073 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 20:12:03.567086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567110 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567117 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567126 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:12:03.567144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567150 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567160 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.567177 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567183 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567192 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:12:03.567205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.567238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.567252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567258 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.567272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567296 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567303 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 20:12:03.567326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.567350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:12:03.567365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567371 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:12:03.567385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567410 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567417 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:12:03.567439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.567463 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.567478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567484 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.567499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567523 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567530 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567540 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:12:03.567553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.567577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:12:03.567592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567599 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:12:03.567613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567637 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567644 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567654 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:12:03.567671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567687 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.567704 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567711 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567720 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:12:03.567733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.567765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.567780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567786 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.567800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567830 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.567837 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:12:03.567860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.567885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:12:03.567903 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567913 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.567939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.567984 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.567996 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568014 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:12:03.568047 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.568060 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568077 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:12:03.568111 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.568123 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568140 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:12:03.568170 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.568181 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568197 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:12:03.568225 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.568236 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568251 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:12:03.568274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.568346 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.568369 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568379 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.568402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568441 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568451 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568467 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 20:12:03.568489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.568513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.568529 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.568552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568598 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568609 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568624 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.568693 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568734 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.568744 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568761 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.568794 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.568813 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568830 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 20:12:03.568861 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.568873 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568890 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 20:12:03.568920 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.568931 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.568949 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:12:03.568979 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.568991 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569011 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 20:12:03.569044 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:12:03.569055 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569072 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 20:12:03.569103 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.569116 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569134 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.569167 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.569179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.569223 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.569233 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569248 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 20:12:03.569275 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.569285 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569300 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:12:03.569327 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.569338 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569354 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:12:03.569376 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.569492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569502 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.569524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569564 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.569575 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569591 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:12:03.569624 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.569636 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569654 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:12:03.569688 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.569701 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569719 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:12:03.569751 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.569763 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569781 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:12:03.569815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.569880 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.569933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569959 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.569967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.569977 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 20:12:03.569990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.570017 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.570030 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570059 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570066 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570076 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570089 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.570119 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570144 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.570151 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570161 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:12:03.570179 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.570185 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570195 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:12:03.570212 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.570219 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570228 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:12:03.570245 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.570252 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570261 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:12:03.570278 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.570285 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570294 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:12:03.570314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.570321 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570331 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:12:03.570348 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.570355 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570364 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.570382 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.570388 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570398 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:12:03.570415 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.570421 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570431 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:12:03.570448 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.570455 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570464 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:12:03.570481 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.570487 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570498 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:12:03.570511 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.570565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.570583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570589 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.570604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570629 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.570636 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570646 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:12:03.570664 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.570670 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570681 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:12:03.570704 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.570711 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570721 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:12:03.570738 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:12:03.570744 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570754 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.570767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.570810 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.570827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570833 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.570848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570874 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.570881 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570891 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 20:12:03.570904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.570919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.570929 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.570943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.570969 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.570976 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.570986 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.570999 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.571029 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571054 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.571061 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571071 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:12:03.571088 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571095 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571105 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:12:03.571122 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.571128 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571137 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:12:03.571155 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.571161 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571171 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:12:03.571188 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.571195 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571205 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:12:03.571222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.571229 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571239 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:12:03.571256 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571262 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571272 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.571289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571296 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571305 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:12:03.571322 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571329 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571338 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:12:03.571356 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571362 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571371 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 20:12:03.571388 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571395 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571404 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:12:03.571422 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571428 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571438 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:12:03.571451 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.571507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.571524 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571551 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571558 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571568 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571581 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.571610 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571636 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.571644 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571653 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 20:12:03.571671 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.571677 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571691 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 20:12:03.571710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.571716 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571726 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:12:03.571743 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571749 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571759 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 20:12:03.571776 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571782 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571792 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 20:12:03.571814 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.571821 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571845 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:12:03.571864 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.571870 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571880 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 20:12:03.571897 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.571904 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571913 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 20:12:03.571930 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.571937 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571947 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 20:12:03.571964 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.571971 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.571980 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:12:03.571997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.572004 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.572014 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:12:03.572031 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.572037 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.572047 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 20:12:03.572063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.572070 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.572079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.572096 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.572103 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.572112 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 20:12:03.572125 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.572190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.572209 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572216 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 20:12:03.572235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572264 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.572271 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572281 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:12:03.572294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.572319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.572334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572340 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.572354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572378 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.572386 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572395 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 20:12:03.572408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.572433 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:12:03.572448 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572455 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 20:12:03.572468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572492 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.572499 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572509 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:12:03.572526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.572533 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572543 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:12:03.572559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.572566 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572580 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:12:03.572597 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:12:03.572604 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572614 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:12:03.572626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.572663 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 20:12:03.572678 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572689 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.572705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572730 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:12:03.572738 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572747 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 20:12:03.572760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.572776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.572786 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 20:12:03.572799 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:12:03.572838 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 20:12:03.572846 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:12:03.572856 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 20:12:03.572869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:12:03.572885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.572899 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.572924 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.572931 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.572940 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 20:12:03.572958 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.572964 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.572974 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 20:12:03.572991 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.572998 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573007 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 20:12:03.573024 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:12:03.573030 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573040 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:12:03.573057 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.573063 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573073 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 20:12:03.573090 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.573096 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573105 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 20:12:03.573122 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.573129 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573138 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:12:03.573155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.573162 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573175 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 20:12:03.573193 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.573200 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573209 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 20:12:03.573226 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.573233 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573242 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.573255 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 20:12:03.573304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.573321 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573327 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 20:12:03.573348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573373 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.573380 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:12:03.573403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.573428 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.573443 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573449 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.573462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573486 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:12:03.573493 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573503 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 20:12:03.573516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.573540 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:12:03.573554 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 20:12:03.573579 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:12:03.573587 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:12:03.573596 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 20:12:03.573614 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:12:03.573620 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 20:12:03.573634 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 20:12:03.573652 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:12:03.573659 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:12:03.573669 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 20:12:03.573686 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 20:12:03.573710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.573726 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573733 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.573746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573770 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.573777 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573786 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:12:03.573810 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.573817 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573828 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:12:03.573846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.573852 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573862 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:12:03.573875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.573910 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.573924 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573930 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.573948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573973 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.573980 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.573989 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 20:12:03.574003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.574028 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.574041 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574067 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574074 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574084 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574097 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.574127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574157 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574164 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574173 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 20:12:03.574190 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574197 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 20:12:03.574224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.574230 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574240 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:12:03.574256 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574263 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574272 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 20:12:03.574289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.574296 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574305 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 20:12:03.574323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574329 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574338 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 20:12:03.574356 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.574362 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574371 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 20:12:03.574389 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574396 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574405 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:12:03.574422 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574429 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574438 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:12:03.574452 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.574497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.574515 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574521 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 20:12:03.574539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574564 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574571 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574580 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:12:03.574598 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.574604 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574614 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:12:03.574631 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.574637 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574646 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:12:03.574663 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574671 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574689 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:12:03.574709 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.574716 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574726 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:12:03.574739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.574779 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.574794 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574801 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.574820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574844 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574851 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.574911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.574927 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574938 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:12:03.574948 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 20:12:03.574960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.574975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:12:03.574984 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:12:03.574999 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575005 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 20:12:03.575024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575048 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.575055 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575065 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 20:12:03.575078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.575103 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.575118 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575124 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.575137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575161 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:12:03.575168 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575178 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 20:12:03.575191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.575215 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 20:12:03.575230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575236 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 20:12:03.575254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575278 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.575285 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575295 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:12:03.575307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.575333 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.575347 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575354 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.575367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575391 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575398 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575408 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 20:12:03.575421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.575436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.575446 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:12:03.575459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575485 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575492 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575506 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.575550 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575575 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.575583 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575592 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 20:12:03.575610 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.575617 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575626 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 20:12:03.575643 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.575650 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575659 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 20:12:03.575676 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.575687 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575698 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 20:12:03.575716 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.575723 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575733 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 20:12:03.575750 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:12:03.575758 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575767 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 20:12:03.575784 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:12:03.575791 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575800 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 20:12:03.575824 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:12:03.575831 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575841 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 20:12:03.575858 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:12:03.575866 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575880 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 20:12:03.575898 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.575905 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575914 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 20:12:03.575931 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.575938 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575947 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 20:12:03.575964 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.575971 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.575980 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 20:12:03.575997 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.576004 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.576014 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 20:12:03.576027 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.576088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.576106 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576113 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 20:12:03.576131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576156 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.576163 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576172 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 20:12:03.576185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.576210 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.576225 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576231 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.576245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576269 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.576276 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576290 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 20:12:03.576303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.576328 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:12:03.576343 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576349 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.576363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576387 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.576394 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576403 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 20:12:03.576421 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.576428 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576437 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:12:03.576454 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.576461 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576470 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:12:03.576487 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.576493 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576503 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:12:03.576515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.576552 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576567 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576573 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.576591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576615 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576623 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576632 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 20:12:03.576645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.576660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.576670 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.576688 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576718 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576725 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576735 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576748 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.576778 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.576815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576830 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:12:03.576848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.576855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:12:03.576882 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.576889 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576898 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 20:12:03.576916 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.576923 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576933 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:12:03.576950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.576957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:12:03.576983 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.576990 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.576999 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 20:12:03.577016 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:12:03.577022 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.577032 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 20:12:03.577045 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.577083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.577100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577107 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 20:12:03.577126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577151 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.577158 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577167 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 20:12:03.577185 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.577192 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577201 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 20:12:03.577218 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.577225 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577234 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 20:12:03.577251 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.577258 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577267 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 20:12:03.577284 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.577290 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577300 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 20:12:03.577316 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.577323 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577332 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 20:12:03.577349 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.577355 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577364 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:12:03.577381 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.577388 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577401 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:12:03.577414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.577465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.577480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577487 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 20:12:03.577501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:12:03.577532 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 20:12:03.577554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.577579 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:12:03.577595 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:12:03.577602 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 20:12:03.577616 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 20:12:03.577633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577639 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 20:12:03.577652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.577700 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:12:03.577717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.577728 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:12:03.577738 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 20:12:03.577755 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.577761 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 20:12:03.577772 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 20:12:03.577787 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:12:03.577794 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 20:12:03.577808 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 20:12:03.577827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.577833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.577843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.577860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.577867 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.577876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.577893 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.577900 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.577909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.577926 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.577933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 20:12:03.577946 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.577963 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:12:03.577970 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 20:12:03.577980 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:12:03.577996 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:12:03.578003 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 20:12:03.578012 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 20:12:03.578028 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.578035 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.578044 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.578060 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:12:03.578074 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 20:12:03.578084 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 20:12:03.578101 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.578107 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 20:12:03.578117 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.578133 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.578140 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:12:03.578150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.578165 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:12:03.578171 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 20:12:03.578181 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 20:12:03.578197 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 20:12:03.578232 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.578261 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:12:03.578287 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.578314 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 20:12:03.578340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.578366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:12:03.578392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.578418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:12:03.578449 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.578475 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:12:03.578501 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.578528 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 20:12:03.578554 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 20:12:03.578580 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 20:12:03.578606 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 20:12:03.578632 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 20:12:03.578658 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 20:12:03.578689 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 20:12:03.578717 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.578760 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:12:03.578786 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.578818 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:12:03.578845 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.578871 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:12:03.578897 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.578922 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:12:03.578949 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.578974 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:12:03.579000 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.579026 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:12:03.579051 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.579078 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:12:03.579104 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.579130 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:12:03.579155 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.579181 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:12:03.579389 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.579416 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:12:03.579442 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.579469 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:12:03.579495 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.579522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:12:03.579548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.579575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.579601 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.579627 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.579653 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.579681 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.579712 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.579737 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:12:03.579763 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 20:12:03.579789 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 20:12:03.579821 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.579847 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:12:03.579872 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.579899 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.579925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.579951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:12:03.579977 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.580002 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 20:12:03.580028 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.580053 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:12:03.580080 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.580112 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:12:03.580139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.580165 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:12:03.580191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.580217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:12:03.580244 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580262 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580287 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.580313 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580329 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580346 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580371 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.580397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580413 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.580497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.580596 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580622 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.580647 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580673 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.580705 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580722 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580748 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.580779 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580796 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580827 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.580853 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580879 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.580904 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580930 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.580955 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.580980 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.581006 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581031 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.581056 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581098 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.581123 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581149 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.581175 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581200 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.581225 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581251 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.581276 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581304 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.581329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581426 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.581477 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581499 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581515 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581540 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.581566 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581592 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.581617 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581675 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.581706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.581829 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581846 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581862 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581880 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.581932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.581982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.582034 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582060 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.582085 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582106 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582123 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582139 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582165 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:12:03.582190 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582216 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:12:03.582241 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582258 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582274 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582299 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.582325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.582441 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582466 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:12:03.582493 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582519 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.582544 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582570 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.582596 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582613 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582672 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.582704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:12:03.582881 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582898 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582923 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.582949 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582965 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.582981 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583007 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.583032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.583131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583180 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.583230 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583257 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.583282 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583307 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.583333 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583351 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583381 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.583406 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583423 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583448 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.583473 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583499 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.583524 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583550 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.583575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583601 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.583627 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583652 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:12:03.583679 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583701 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583728 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:12:03.583753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583779 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.583811 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583838 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.583864 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583889 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.583916 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583943 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.583968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.583985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584096 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.584121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584180 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.584205 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584231 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.584256 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584273 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584290 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584315 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.584341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:12:03.584459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584476 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584509 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584535 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.584561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584594 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584611 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.584663 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584699 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:12:03.584725 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584742 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584758 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584775 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584800 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:12:03.584831 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584857 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:12:03.584883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584899 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584915 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584941 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.584967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.584984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:12:03.585084 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585110 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:12:03.585135 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585161 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:12:03.585187 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585212 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:12:03.585238 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585254 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.585343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:12:03.585484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:12:03.585531 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.585591 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.585640 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.585694 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.585743 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.585788 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.585841 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 20:12:03.585889 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 20:12:03.585936 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 20:12:03.585982 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.586028 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.586076 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.586124 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.586171 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.586218 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.586266 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.586314 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.586360 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.586406 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.586453 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.586499 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.586545 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.586592 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.586645 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.586703 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.586765 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 20:12:03.586816 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.586863 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.586908 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.586955 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.587003 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.587052 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.587102 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.587152 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.587419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.587468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.587514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.587561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.587607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.587652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.587704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 20:12:03.587752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 20:12:03.587799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 20:12:03.587853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.587899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.587945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.587990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.588035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.588082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.588128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.588174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.588219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.588267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.588313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.588369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.588416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.588462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.588512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.588563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.588608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 20:12:03.588653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.588710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.588757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.588809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.588863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.588914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.588959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.589008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.589062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.589114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.589161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.589209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.589256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.589301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.589347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 20:12:03.589393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 20:12:03.589440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 20:12:03.589486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.589531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.589578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.589624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.589669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.589726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.589773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.589825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.589875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.589922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.589968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.590016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.590063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.590111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.590161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.590211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.590256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 20:12:03.590301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.590350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.590396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.590444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.590493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.590543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.590588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.590636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.590700 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:12:03.590729 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.590790 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.590852 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.590907 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.590960 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.591012 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.591064 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:12:03.591117 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:12:03.591169 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:12:03.591222 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.591275 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.591328 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.591380 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.591432 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.591485 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.591563 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.591662 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.591811 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.591914 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.591980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.592033 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.592086 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.592138 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.592190 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.592242 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.592297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:12:03.592349 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.592401 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.592453 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.592733 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.592787 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.592847 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.592901 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.592954 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.593017 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:12:03.593040 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.593094 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.593147 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.593199 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.593257 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.593311 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.593368 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:12:03.593422 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:12:03.593474 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:12:03.593527 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.593579 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.593631 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.593701 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.593754 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.593816 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.593870 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.593923 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.593976 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.594028 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.594096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.594149 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.594202 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.594258 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.594311 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.594363 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.594420 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:12:03.594486 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.594542 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.594596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.594649 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.594706 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.594758 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.594818 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.594887 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.594948 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 20:12:03.594970 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.595018 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.595066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.595114 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.595166 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.595215 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.595262 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:12:03.595323 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:12:03.595370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:12:03.595417 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.595465 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.595512 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.595863 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.595913 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.595965 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.596013 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.596060 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.596121 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.596168 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.596216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.596264 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.596311 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.596358 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.596404 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.596451 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.596503 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:12:03.596563 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.596610 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.596657 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.596703 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.596755 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.596801 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.596854 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.596906 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.596963 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 20:12:03.596986 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.597041 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.597090 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.597140 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.597188 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.597237 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.597286 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:12:03.597335 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:12:03.597384 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:12:03.597434 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.597485 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.597538 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.597588 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.597637 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.597732 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.597799 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.597897 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.597991 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.598091 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.598172 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.598228 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.598284 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.598334 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.598383 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.598432 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.598481 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:12:03.598530 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.598579 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.598630 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.598679 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.598732 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.598782 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.598839 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.598890 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.598945 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 20:12:03.598963 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 20:12:03.598995 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 20:12:03.599022 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 20:12:03.599049 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 20:12:03.599076 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 20:12:03.599098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.599116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.599127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.599138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.599147 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.599156 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.599165 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:12:03.599175 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:12:03.599184 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:12:03.599193 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.599202 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.599212 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.599221 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.599230 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599240 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.599250 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.599259 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.599268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.599277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.599286 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599295 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599304 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.599313 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.599322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.599330 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.599339 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:12:03.599348 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.599357 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.599366 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.599375 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.599384 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.599393 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.599402 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.599411 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.599421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.599432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.599441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.599450 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.599458 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.599467 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.599475 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:12:03.599483 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:12:03.599491 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:12:03.599504 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.599512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.599521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.599529 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.599537 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599545 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.599553 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.599562 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.599570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.599578 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.599585 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599593 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.599609 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.599618 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.599626 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.599634 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:12:03.599642 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.599650 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.599659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.599667 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.599675 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.599683 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.599692 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.599700 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.599709 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.599719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.599727 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.599736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.599744 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.599751 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.599758 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:12:03.599766 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:12:03.599774 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:12:03.599781 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.599788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.599796 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.599808 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.599816 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599824 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.599832 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.599840 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.599848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.599856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.599863 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599872 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.599879 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.599886 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.599894 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.599901 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.599908 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:12:03.599920 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.599928 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.599936 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.599943 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.599950 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.599957 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.599964 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.599971 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.599979 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:12:03.599989 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.599996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:12:03.600004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:12:03.600011 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:12:03.600018 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:12:03.600025 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:12:03.600034 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:12:03.600042 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:12:03.600049 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:12:03.600056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:12:03.600064 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:12:03.600071 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:12:03.600079 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.600086 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.600093 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:12:03.600100 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:12:03.600108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:12:03.600115 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:12:03.600122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.600129 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:12:03.600136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:12:03.600143 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:12:03.600150 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:12:03.600158 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:12:03.600165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:12:03.600172 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:12:03.600178 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:12:03.600186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:12:03.600193 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:12:03.600200 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:12:03.600208 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:12:03.600215 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:12:03.600222 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:12:03.600466 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 20:12:03.600477 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:12:03.600482 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:12:03.600488 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:12:03.600494 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 20:12:03.600499 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:12:03.600503 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:12:03.600516 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 20:12:03.600525 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:12:03.600569 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.600577 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:12:03.600591 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:12:03.600612 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 20:12:03.600619 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 20:12:03.600624 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 20:12:03.600628 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 20:12:03.600633 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:12:03.600645 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:12:03.600653 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:12:03.600658 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:12:03.600670 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.600680 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:12:03.600686 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 20:12:03.600710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.600720 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:12:03.600725 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.600749 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:12:03.600754 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 20:12:03.600758 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 20:12:03.600762 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 20:12:03.600766 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 20:12:03.600770 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 20:12:03.600775 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 20:12:03.600779 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 20:12:03.600789 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:12:03.600799 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:12:03.600812 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:12:03.600817 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:12:03.600824 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.600830 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:12:03.600834 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:12:03.600859 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:12:03.600866 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.600870 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.600876 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.600880 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:12:03.600891 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:12:03.600899 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:12:03.600903 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:12:03.600908 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:12:03.600914 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179159" 2019-08-22 20:12:03.600922 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:12:03.600926 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:12:03.600931 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:12:03.600937 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:12:03.600942 wsdl: in serializeType: returning: 179159 2019-08-22 20:12:03.600949 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:12:03.600956 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:12:03.600960 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:12:03.600964 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:12:03.600969 wsdl: in serializeType: returning: 179159 2019-08-22 20:12:03.600973 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179159 2019-08-22 20:12:03.600992 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179159 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 20:12:03.600996 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 20:12:03.601002 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8939"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 20:12:03.601016 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 20:12:03.601025 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179159 2019-08-22 20:12:03.601036 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 20:12:03.601115 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 20:12:03.601051 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:12:03.601062 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:12:03.601068 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:12:03.601072 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:12:03.601077 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:12:03.601084 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:12:03.601095 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:12:03.601102 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:12:03.601108 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:12:03.601121 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 20:12:03.601132 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:12:03.601139 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:12:03.608849 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:12:03.608888 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:12:03.608910 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 20:12:03.608919 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 20:12:03.608929 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:12:03.608937 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:12:03.608944 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:12:03.608952 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:12:03.608961 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 20:12:03.609002 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 20:12:03.618275 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 20:12:03.618319 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 20:12:03.618325 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:12:03.618331 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:12:03.618336 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:12:03.618342 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:12:03.618349 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:12:03.618354 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:12:03.618360 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:12:03.618366 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:12:00 GMT 2019-08-22 20:12:03.618372 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:12:03.618377 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 20:12:03.618383 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:12:03.618394 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 20:12:03.618426 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 20:12:03.618438 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 20:12:03.618449 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:12:03.618454 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 20:12:03.618459 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 20:12:03.618501 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:12:03.618513 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:12:03.618520 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:12:03.618552 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:12:03.618559 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 18:12:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 20:12:03.618594 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 20:12:03.618604 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 20:12:03.618632 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 20:12:03.618639 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 20:12:03.618786 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 20:12:03.618950 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 20:12:03.618958 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 20:12:03.618967 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 20:12:03.618980 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:12:03.619005 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 20:12:03.619060 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 20:12:03.619088 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:12:03.619099 nusoap_client: got fault 2019-08-22 20:12:03.619107 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 20:12:03.619112 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 20:12:03.619120 nusoap_client: detail =