Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 48.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10450 Model turbiny: 4 INCH
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: WILLEME
 Silnik: 518T6CN/A
JR T2030
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:04:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:04:57.596140 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:04:57.596189 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:57.596202 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175901" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:04:57.596218 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:57.596227 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:04:57.596235 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:04:57.596249 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:04:57.596257 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:57.596276 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:57.596285 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:57.596294 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:04:57.596308 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:04:57.596314 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:04:57.596319 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:04:57.596323 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:04:57.596327 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:04:57.596339 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:04:57.596354 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:04:57.596362 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:04:57.596368 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:04:57.596374 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:04:57.596383 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:04:57.596392 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:04:57.604222 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:04:57.604237 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:04:57.604247 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:04:57.604253 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:04:57.604258 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:04:57.604262 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:04:57.604267 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:04:57.604298 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:04:57.623237 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:04:57.623254 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:04:57.623260 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:04:57.623266 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:04:57.623271 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:04:57.623277 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:04:57.623282 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:04:57.623288 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:04:57.623294 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:04:57.623300 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:04:52 GMT 2019-04-23 06:04:57.623305 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:04:57.623310 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:04:57.623316 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:04:57.623324 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:04:57.623349 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:04:57.630928 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.631015 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.631027 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-23 06:04:57.638945 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.638976 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.639009 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-23 06:04:57.646494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:04:57.646790 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:04:57.646869 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.646922 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.646942 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-23 06:04:57.647007 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.647022 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-23 06:04:57.654143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:04:57.654492 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:04:57.654575 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.654681 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.654703 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.654835 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.654864 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:57.654883 soap_transport_http: read buffer of 6128 bytes 2019-04-23 06:04:57.661986 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-23 06:04:57.662004 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:04:57.662010 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:04:57.662094 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:04:57.662126 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:04:57.662140 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:04:57.662145 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:04:57.662161 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:04:57.662165 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:04:57.662328 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:04:57.662343 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:04:57.662391 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662400 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:04:57.662434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662465 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.662475 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662490 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:04:57.662511 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.662519 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662530 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:04:57.662545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.662586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.662602 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662609 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.662625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662653 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.662660 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662671 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:04:57.662685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.662712 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:04:57.662728 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662735 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:04:57.662749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662786 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.662794 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662804 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:04:57.662821 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.662828 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662837 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:04:57.662854 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.662861 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662870 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:04:57.662883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.662916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.662932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662938 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:04:57.662952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662977 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.662984 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.662994 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:04:57.663006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.663045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:04:57.663061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663067 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:04:57.663081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663106 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.663114 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663124 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:04:57.663142 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.663149 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663159 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:04:57.663176 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.663183 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663193 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:04:57.663211 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.663218 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:57.663241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.663286 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.663302 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663309 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.663324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663360 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.663441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.663457 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663469 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:57.663479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:04:57.663492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:04:57.663516 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:04:57.663532 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663538 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:04:57.663556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663582 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.663589 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663599 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:57.663612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.663638 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.663653 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663659 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.663673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663698 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.663705 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663715 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:04:57.663729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.663754 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:04:57.663782 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663788 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:04:57.663802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.663833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.663856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.663880 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.663894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663900 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.663913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663937 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.663944 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663953 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:04:57.663966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.663981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.663990 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:04:57.664005 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664011 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:04:57.664024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664047 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.664054 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664064 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:04:57.664081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.664088 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.664110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.664137 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:04:57.664152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664158 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.664171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664195 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.664201 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664211 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:04:57.664224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.664248 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:04:57.664262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664268 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:04:57.664287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664312 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.664319 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664329 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:04:57.664347 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.664354 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664363 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.664376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.664418 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:04:57.664433 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664439 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.664457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.664491 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664501 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:04:57.664514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.664540 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:04:57.664555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664561 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:04:57.664574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.664606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.664629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.664654 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:04:57.664669 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664676 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.664689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664714 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.664721 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664731 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:04:57.664744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.664781 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:04:57.664796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664802 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:04:57.664815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664839 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.664845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664855 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.664867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.664891 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.664906 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664912 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.664925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664948 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.664955 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664965 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:04:57.664977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.664992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.665001 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:04:57.665016 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665022 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:04:57.665036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665059 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.665066 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665075 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:04:57.665088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.665112 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.665126 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665132 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.665145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665169 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.665176 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665186 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:04:57.665199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.665223 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:04:57.665237 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665244 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:04:57.665257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665286 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.665293 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665303 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:04:57.665316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.665341 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.665355 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665362 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.665375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665398 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.665418 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665429 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:04:57.665442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.665467 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:04:57.665482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665489 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:04:57.665502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665527 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.665534 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665544 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:04:57.665562 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.665568 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665578 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:04:57.665611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.665644 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.665661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665667 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.665682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665707 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.665714 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665724 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:04:57.665737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.665763 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:04:57.665778 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665784 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:04:57.665798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.665830 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:57.665853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.665923 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.665948 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.665959 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.665982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666029 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.666043 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666062 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:04:57.666088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.666136 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:57.666159 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666166 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:04:57.666181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666207 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:04:57.666233 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666244 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:04:57.666259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.666302 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.666320 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666327 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.666341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666372 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666412 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.666434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.666451 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666463 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:57.666489 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:04:57.666503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:04:57.666529 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:04:57.666546 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666552 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:04:57.666566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666591 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:04:57.666598 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666608 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:04:57.666621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.666657 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.666673 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666680 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.666701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666727 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666734 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.666792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.666809 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666820 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:57.666831 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:04:57.666843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:04:57.666868 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:04:57.666883 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666890 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:04:57.666904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.666940 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666950 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:04:57.666969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.666976 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.666986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:04:57.667004 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.667010 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667020 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:04:57.667038 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.667044 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667054 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:04:57.667072 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.667078 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667088 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:04:57.667105 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.667111 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667121 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:04:57.667139 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.667146 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667155 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:57.667168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.667217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.667234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667240 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.667255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667284 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.667292 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:04:57.667316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.667342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:04:57.667357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667364 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:04:57.667378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667402 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.667409 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667419 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:04:57.667436 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.667444 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667454 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.667471 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.667478 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667487 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:04:57.667500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.667534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.667549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667555 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.667569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667594 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.667601 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:04:57.667711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.667743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:04:57.667760 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667767 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:04:57.667794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.667830 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667841 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:57.667854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.667878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.667893 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667900 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.667913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667937 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.667944 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:04:57.667966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.667981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.667991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:57.668005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668011 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:04:57.668024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668048 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.668055 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668065 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:04:57.668082 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.668089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668098 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.668116 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.668123 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668132 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:04:57.668144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.668176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.668190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668197 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.668210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668234 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.668241 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:04:57.668263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.668295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:57.668310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668316 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.668343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668368 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.668376 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668386 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:04:57.668404 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.668411 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668421 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:04:57.668438 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.668445 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668454 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:57.668471 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.668478 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668488 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:04:57.668506 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.668512 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668522 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:04:57.668535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.668576 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.668592 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668599 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.668613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668638 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668645 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:04:57.668668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.668684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.668695 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.668709 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668737 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668745 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.668811 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.668842 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.668869 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.668876 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668885 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:04:57.668902 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.668909 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668918 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:04:57.668935 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.668941 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668950 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:04:57.668967 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.668973 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.668983 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:04:57.668999 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:04:57.669006 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669015 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:04:57.669032 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669039 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669048 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.669065 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669071 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669080 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:57.669097 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669103 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669113 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:04:57.669130 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669136 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669145 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:04:57.669157 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.669223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669229 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.669243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669267 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.669282 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669292 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:04:57.669311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669317 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669340 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:04:57.669357 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669364 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669374 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:04:57.669391 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.669398 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669407 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:04:57.669420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.669457 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669473 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669479 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.669493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669519 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669526 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669536 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:04:57.669549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.669565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.669574 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.669588 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669615 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669622 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669632 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669645 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.669675 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669702 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.669709 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669719 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:04:57.669736 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669743 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669753 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:04:57.669803 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.669812 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669824 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:04:57.669843 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.669849 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669859 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:04:57.669876 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.669882 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669891 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:04:57.669908 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.669915 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669924 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:04:57.669941 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669947 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669956 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:57.669973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.669979 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.669988 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:04:57.670005 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670011 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.670021 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:04:57.670037 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670044 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.670053 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:04:57.670070 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670076 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.670085 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:04:57.670098 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.670151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.670168 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670174 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.670188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670212 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670219 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670229 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:04:57.670246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.670252 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670262 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:57.670284 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670291 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670301 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:04:57.670318 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:57.670338 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670348 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.670361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.670398 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.670434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670459 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670476 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:04:57.670489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.670505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.670514 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.670528 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670557 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670564 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670573 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.670617 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670642 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.670649 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670659 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:04:57.670677 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670684 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670693 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:04:57.670715 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.670722 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670732 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:04:57.670750 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.670758 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670768 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:04:57.670798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.670804 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670814 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:04:57.670831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.670837 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670846 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:04:57.670863 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670869 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670879 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:57.670896 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670902 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670912 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:04:57.670928 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670935 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670944 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:04:57.670961 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.670967 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.670976 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:04:57.670993 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.670999 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.671009 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:04:57.671025 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.671032 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.671041 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:04:57.671053 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.671109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.671124 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671150 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671157 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671167 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671180 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.671209 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671233 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.671240 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671249 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:04:57.671266 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.671280 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671292 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:04:57.671309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.671316 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671338 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:04:57.671356 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.671362 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671372 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:04:57.671390 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.671396 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671406 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:04:57.671423 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.671430 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671440 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:04:57.671458 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.671464 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671474 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:04:57.671491 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.671498 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671508 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:04:57.671525 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.671532 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671542 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:04:57.671559 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.671566 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:04:57.671593 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.671600 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671610 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:04:57.671627 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.671634 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671643 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:04:57.671660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.671667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:57.671694 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.671701 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671710 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:04:57.671723 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.671819 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.671826 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:04:57.671845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.671871 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.671877 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.671887 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:04:57.671900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.671915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.671925 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.671946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.671959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.671984 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.671991 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672001 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:04:57.672014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.672038 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:04:57.672053 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672059 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:04:57.672076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.672107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672117 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:57.672134 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.672141 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672150 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:04:57.672167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.672173 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672182 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:04:57.672199 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:57.672206 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672215 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:04:57.672227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.672262 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:04:57.672281 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672288 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.672306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672345 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:57.672352 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672362 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:04:57.672375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.672401 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:04:57.672415 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:57.672441 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672449 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:57.672458 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672471 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:57.672488 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.672502 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672527 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.672534 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672544 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:04:57.672562 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.672569 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672579 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:04:57.672596 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.672603 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672613 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:04:57.672630 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:04:57.672637 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672651 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:04:57.672669 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.672676 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672686 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:04:57.672703 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.672710 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672720 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:04:57.672737 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.672744 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672753 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:57.672771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.672790 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672800 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:04:57.672817 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.672824 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672833 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:04:57.672850 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.672857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672866 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:57.672879 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:57.672927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.672943 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672949 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:04:57.672968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.672992 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.672999 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673009 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:57.673022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.673046 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.673060 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673068 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.673081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673105 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:04:57.673112 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673122 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:04:57.673134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.673171 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:04:57.673184 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:57.673212 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:57.673219 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:57.673229 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:04:57.673245 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:04:57.673252 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:57.673261 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:04:57.673282 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:57.673289 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:57.673299 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:04:57.673324 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:57.673347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.673363 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673381 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.673396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673422 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.673429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673443 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:57.673462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.673468 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673478 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:04:57.673496 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.673502 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673512 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:04:57.673525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.673558 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673573 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673579 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.673593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673618 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673625 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673634 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:04:57.673648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.673663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.673673 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.673686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673717 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673724 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673734 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673747 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.673790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673814 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.673821 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673831 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:04:57.673848 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.673854 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673864 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:04:57.673881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.673887 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673909 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:04:57.673927 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.673934 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673944 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:04:57.673961 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.673968 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.673977 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:04:57.673995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.674002 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.674011 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:04:57.674029 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.674036 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.674045 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:04:57.674063 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.674069 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.674084 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:04:57.674102 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.674121 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.674131 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:04:57.674143 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.674201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.674219 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674225 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:04:57.674255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674286 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.674293 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674303 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:04:57.674320 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.674327 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674336 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:04:57.674352 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.674359 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:57.674385 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.674391 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674414 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:04:57.674432 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.674439 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674449 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:04:57.674461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.674502 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.674518 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674524 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.674542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674611 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.674632 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.674649 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674660 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:57.674670 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:04:57.674683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:04:57.674707 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:04:57.674722 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674729 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:04:57.674743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674780 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.674787 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674796 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:04:57.674809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.674833 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.674848 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674854 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.674872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674897 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:04:57.674904 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674914 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:04:57.674926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.674950 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:04:57.674965 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.674971 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:04:57.674984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.675015 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675024 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:57.675036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.675060 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.675075 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675081 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.675094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675118 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675125 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675138 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:04:57.675151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.675175 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:04:57.675189 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675216 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675223 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675232 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675245 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.675295 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675321 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675328 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675338 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:04:57.675356 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675363 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675372 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:04:57.675389 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675396 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675406 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:04:57.675423 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675430 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675440 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:04:57.675457 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675464 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675477 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:04:57.675495 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:04:57.675502 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675512 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:04:57.675529 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:04:57.675536 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675546 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:04:57.675563 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:04:57.675570 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675579 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:04:57.675597 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:57.675604 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675613 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:04:57.675631 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675637 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675647 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:04:57.675665 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675671 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675681 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:04:57.675698 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675705 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675714 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:04:57.675731 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675738 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675748 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:04:57.675774 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.675833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.675850 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675857 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:04:57.675874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675898 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.675905 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675915 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:04:57.675927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.675952 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.675966 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.675972 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.675989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676014 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.676021 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676030 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:04:57.676043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.676067 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:04:57.676081 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676087 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.676100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676124 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.676131 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676141 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:04:57.676158 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.676165 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676174 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:04:57.676190 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.676197 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676210 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:57.676227 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.676234 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676243 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:04:57.676256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.676297 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676312 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676319 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.676333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676357 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676364 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676373 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:04:57.676386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.676429 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.676443 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676470 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676477 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676487 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676500 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.676535 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676560 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.676567 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676577 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:57.676595 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.676602 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676612 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:57.676629 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.676636 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676646 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:04:57.676663 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.676670 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676679 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:04:57.676697 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.676703 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676713 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:57.676731 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.676738 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676748 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:04:57.676778 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:04:57.676785 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676794 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:04:57.676807 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.676843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.676859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676865 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:04:57.676878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676903 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.676909 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676919 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:04:57.676936 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.676943 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676952 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:04:57.676968 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.676975 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.676984 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:04:57.677001 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.677008 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677017 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:04:57.677034 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.677041 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677054 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:04:57.677071 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.677078 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677087 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:04:57.677104 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.677111 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677120 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:04:57.677137 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.677143 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677153 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:04:57.677165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.677219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.677234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677240 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:04:57.677254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677284 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:57.677292 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:04:57.677315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.677344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:04:57.677360 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:57.677367 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:04:57.677378 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:04:57.677393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677410 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:04:57.677481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.677534 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:57.677551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.677567 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:57.677582 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:04:57.677601 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.677608 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:04:57.677618 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:04:57.677635 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:57.677641 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:04:57.677651 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:04:57.677668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.677674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.677829 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.677850 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.677856 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.677866 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.677882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.677889 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.677898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.677914 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.677920 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:04:57.677930 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.677946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:57.677952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:04:57.677961 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:57.677978 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:04:57.677984 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:04:57.677993 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:04:57.678010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.678016 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.678025 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.678041 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:04:57.678048 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:04:57.678057 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:04:57.678073 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.678079 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:04:57.678088 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.678105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.678111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:57.678120 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.678136 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:57.678142 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:04:57.678155 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:04:57.678167 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:04:57.678197 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.678225 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:04:57.678251 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.678298 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:04:57.678325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.678351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:04:57.678377 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.678403 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:04:57.678430 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.678456 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:04:57.678481 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:04:57.678508 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:04:57.678535 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:04:57.678561 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:04:57.678586 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:04:57.678613 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:04:57.678640 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.678666 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:04:57.678692 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.678718 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:04:57.678744 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.678783 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:04:57.678808 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.678833 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:04:57.678858 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.678884 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:57.678909 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.678939 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:04:57.678964 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.678988 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:04:57.679013 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.679039 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:04:57.679066 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.679090 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:04:57.679117 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.679143 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:57.679168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.679193 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:57.679220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.679245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.679270 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.679301 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.679326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.679351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.679376 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.679401 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:04:57.679426 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:04:57.679450 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:04:57.679489 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.679515 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:04:57.679541 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.679567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.679593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.679619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:04:57.679650 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.679676 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:04:57.679702 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.679728 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:04:57.679754 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.679793 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:04:57.679818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.679844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:57.679869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.679895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:04:57.679922 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.679938 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.679964 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:57.679989 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680005 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680021 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680046 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:57.680070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:57.680167 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680192 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.680217 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680242 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.680267 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680289 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680314 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.680343 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680360 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680384 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.680410 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680435 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.680460 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680499 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:57.680525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680551 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.680576 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680602 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.680628 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680645 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680671 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:57.680696 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680722 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.680748 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680787 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:57.680812 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680837 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:57.680863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.680984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.681009 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681025 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681046 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681071 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.681096 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681121 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.681146 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681163 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681204 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.681229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.681349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681366 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681397 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681422 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.681446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681535 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.681561 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681587 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.681614 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681631 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681648 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681669 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681696 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:57.681722 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681748 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:04:57.681786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681843 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.681868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.681957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:57.681982 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682007 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:04:57.682031 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682055 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.682080 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.682129 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682145 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682161 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.682228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:04:57.682402 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682418 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682442 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:57.682479 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682496 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682513 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682538 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:57.682564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:57.682664 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682690 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.682715 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682741 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.682779 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682796 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682821 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.682845 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682862 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682886 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.682911 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682936 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.682961 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.682990 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:57.683015 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683040 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.683064 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683089 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:57.683114 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683131 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683156 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:57.683180 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683205 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.683230 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683255 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:57.683284 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683310 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:57.683335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683432 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.683495 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683513 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683530 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683555 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.683581 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683607 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.683633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683671 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.683722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:57.683850 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683866 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683898 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683922 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.683947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.683995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.684045 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684070 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:57.684095 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684111 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684127 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684143 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684168 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:57.684193 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684218 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:04:57.684243 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684263 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684309 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.684334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:57.684448 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684488 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:04:57.684513 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684538 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:57.684564 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684590 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:57.684615 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684648 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.684716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684779 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:57.684872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:04:57.684909 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.684962 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.685010 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.685057 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.685101 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.685146 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:57.685192 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:04:57.685237 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:57.685302 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.685349 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.685395 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.685439 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.685499 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.685546 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.685593 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.685639 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.685686 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.685734 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.685795 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.685855 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.685902 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.685955 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.686006 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.686051 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:57.686096 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.686140 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.686185 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.686231 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.686296 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.686347 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.686391 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.686437 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.686505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.686552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.686599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.686646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.686705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.686758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:57.686805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:04:57.686856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:57.686903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.686950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.686997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.687043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.687101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.687147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.687210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.687255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.687465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.687527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.687613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.687663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.687710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.687776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.687826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.687895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:57.687941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.687985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.688029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.688076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.688121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.688171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.688215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.688261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.688323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.688369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.688414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.688460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.688519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.688565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:57.688613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:04:57.688664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:57.688712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.688759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.688817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.688862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.688906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.688952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.688997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.689041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.689086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.689131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.689177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.689223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.689270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.689326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.689376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.689420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:57.689477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.689523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.689570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.689618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.689665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.689719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.689777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.689824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.689880 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:04:57.689905 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.689962 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.690014 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.690066 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.690121 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.690173 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:57.690224 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:04:57.690280 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:57.690344 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.690398 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.690452 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.690506 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.690559 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.690613 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.690678 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.690729 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.690843 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.690935 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.691025 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.691078 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.691130 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.691181 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.691232 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.691289 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:57.691341 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.691392 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.691486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.691540 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.691594 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.691647 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.691700 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.691753 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.691825 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:04:57.691848 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.691900 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.691952 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.692003 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.692055 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.692106 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:57.692158 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:04:57.692209 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:57.692260 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.692318 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.692370 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.692421 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.692472 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.692524 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.692575 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.692631 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.692683 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.692735 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.692959 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.693012 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.693064 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.693116 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.693168 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.693219 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:57.693271 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.693329 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.693380 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.693432 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.693497 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.693550 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.693603 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.693657 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.693717 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:04:57.693740 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.693801 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.693847 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.693894 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.693944 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.693990 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:57.694036 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:04:57.694081 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:57.694126 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.694172 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.694218 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.694265 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.694316 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.694363 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.694408 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.694454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.694499 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.694546 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.694593 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.694639 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.694685 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.694731 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.694777 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.694822 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:57.694868 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.694917 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.694963 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.695008 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.695054 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.695100 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.695146 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.695192 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.695244 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:04:57.695265 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.695317 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.695380 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.695428 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.695489 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.695544 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:57.695603 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:04:57.695654 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:57.695703 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.695753 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.695815 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.695862 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.695910 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.695958 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.696009 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.696057 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.696104 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.696153 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.696200 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.696248 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.696301 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.696349 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.696396 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.696444 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:57.696507 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.696557 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.696606 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.696655 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.696705 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.696754 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.696816 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.696863 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.696913 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:04:57.696929 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:04:57.696957 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:04:57.696984 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:04:57.697009 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:04:57.697033 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:04:57.697051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.697065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.697073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.697081 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.697088 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.697096 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:04:57.697104 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:04:57.697111 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:04:57.697118 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.697126 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.697133 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.697140 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.697148 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697155 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.697163 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.697170 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.697177 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.697184 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697191 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697199 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.697206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.697217 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.697224 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.697232 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:04:57.697239 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.697246 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.697252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.697260 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.697267 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.697278 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.697286 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.697294 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.697302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.697310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.697317 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.697325 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.697332 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.697339 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:04:57.697347 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:04:57.697354 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:04:57.697361 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.697368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.697375 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.697382 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.697390 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697397 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.697404 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.697411 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.697418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.697425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697432 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697439 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.697446 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.697453 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.697459 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.697479 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:04:57.697487 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.697494 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.697501 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.697509 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.697516 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.697523 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.697531 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.697538 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.697546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.697555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.697561 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.697569 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.697575 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.697582 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:04:57.697589 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:04:57.697596 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:04:57.697602 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.697613 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.697620 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.697627 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.697633 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697640 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.697647 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.697654 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.697660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.697667 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697673 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697680 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.697686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.697694 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.697700 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.697707 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:04:57.697714 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.697720 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.697727 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.697733 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.697740 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.697746 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.697753 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.697759 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.697779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:04:57.697787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.697793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:57.697800 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:57.697806 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:04:57.697813 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:04:57.697819 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:04:57.697825 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:04:57.697832 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:57.697838 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:57.697844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:57.697851 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:57.697857 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697864 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.697870 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:57.697876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:57.697883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:04:57.697889 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:57.697901 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:57.697908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:57.697914 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:57.697920 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:57.697926 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:04:57.697933 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:57.697939 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:57.697945 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:57.697951 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:04:57.697961 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:57.697968 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:57.697974 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:57.697991 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:57.698255 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:04:57.698265 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:04:57.698270 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:04:57.698279 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:04:57.698285 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:04:57.698290 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:04:57.698294 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:04:57.698302 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:04:57.698310 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:04:57.698345 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.698365 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175901" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:04:57.698378 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:04:57.698400 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:04:57.698406 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:04:57.698411 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:04:57.698415 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:04:57.698420 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175901" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:04:57.698430 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:57.698436 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:57.698441 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:57.698449 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.698457 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:57.698462 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:04:57.698483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.698491 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:04:57.698496 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.698519 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:04:57.698525 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:04:57.698529 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:04:57.698533 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:04:57.698537 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:04:57.698541 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:04:57.698545 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:04:57.698549 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:04:57.698555 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175901" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:04:57.698566 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:57.698572 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:57.698576 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:57.698582 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.698588 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:04:57.698592 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:57.698615 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:04:57.698622 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.698627 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.698633 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.698637 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:57.698647 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:04:57.698663 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:57.698668 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:04:57.698673 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:04:57.698692 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "175901" 2019-04-23 06:04:57.698700 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:57.698704 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:04:57.698709 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:57.698715 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:57.698720 wsdl: in serializeType: returning: 175901 2019-04-23 06:04:57.698726 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:04:57.698732 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:57.698736 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:04:57.698740 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:04:57.698745 wsdl: in serializeType: returning: 175901 2019-04-23 06:04:57.698749 wsdl: serializeRPCParameters returning: 175901 2019-04-23 06:04:57.698769 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=175901 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:04:57.698773 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:04:57.698779 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8126"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:04:57.698792 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:04:57.698797 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=175901 2019-04-23 06:04:57.698806 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:04:57.698871 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:04:57.698814 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:04:57.698824 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:04:57.698829 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:04:57.698833 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:04:57.698837 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:04:57.698844 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:04:57.698853 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:04:57.698860 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:04:57.698866 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:04:57.698877 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:04:57.698884 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:04:57.698891 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:04:57.706722 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:04:57.706736 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:04:57.706746 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:04:57.706751 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:04:57.706757 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:04:57.706762 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:04:57.706766 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:04:57.706786 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:04:57.706791 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:04:57.706813 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:04:57.929345 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:04:57.929395 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:04:57.929406 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:04:57.929416 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:04:57.929425 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:04:57.929434 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:04:57.929444 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:04:57.929453 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:04:57.929462 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:04:57.929472 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:04:52 GMT 2019-04-23 06:04:57.929482 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:04:57.929490 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:04:57.929500 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:04:57.929516 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:04:57.929553 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:04:57.929568 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:04:57.929582 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:04:57.929589 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:04:57.929617 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:04:57.929655 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:04:57.929669 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:04:57.929678 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:04:57.929716 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:04:57.929729 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:04:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:04:57.929772 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:04:57.929785 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:04:57.929812 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:04:57.929822 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:04:57.929956 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:04:57.930112 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:04:57.930122 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:04:57.930133 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:04:57.930149 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:04:57.930186 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:04:57.930268 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:04:57.930370 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:04:57.930401 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:04:57.930413 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:04:57.930421 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:04:57.930429 nusoap_client: detail =